تاروت کبیر - تاروت رنگی

فال تاروت کبیر

فال تاروت کبیر

ارسال شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۶ دیدگاه

فال تاروت کبیر، روشی معروف و محبوب از میان روش های مختلف فال تاروت است. مفهوم اصلی کارت های تاروت کبیر بیانگر دروسی از زندگی، تاثیرات کارما و مضامین بزرگ و برجسته ای است که تاثیر بسزایی بر روی زندگی و سفر روحی تان به سمت روشنفکری دارد.