💦 تعبیر خواب آبیاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف یک دیدگاه
 • تعبیر خواب آبیاری 💦

  اگر در خواب شما آبیاری انجام و یا دیده شود، از آن رو که باعث بخشیدن جانی دوباره و احیای زندگی می شود، خوابی پر از خیر و روزی تعبیر شده و نوید بخش اتفاقاتی سراسر شادی بخش و مبارک در زندگی می باشد.

  آب همان ماده حیات بخش زندگی است که همه موجودات از جمله انسان ها، گیاهان و حیوانات جهت زیستن و ادامه حیات به آن نیازمند هستند.

  این ماده حیات‌بخش نه تنها برای جسم بلکه برای روح و فکر انسان نیز جلا دهنده و شفابخش می باشد به طوری که حتی نگاه کردن به امواج خروشان دریا، حرکت رودخانه ها و ریزش باران که جملگی آب هستند موجب شفای درون می شود.

  از این رو برای مطالعه تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  تعبیر خواب آبیاری

  تعبیر خواب آبیاری بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: اگر کسی در خواب دید که در حال آب دادن به خانه و کاشانه و زندگی اش بود، یعنی در تربیت فرزندانش ازذقران مدد گرفته و آنها را به حفظ قرآن تشویق می کند.

  از منظر آن امام صدیق و بزرگوار، چنانچه آب دادن و آبیاری به خاک و یا باغی کوچک که حاصل ساخت دست بشر بوده و در منزل بنا شده باشد را در خواب ببینند، آن را بر ۵ قسم تعبیر می کنند:

  اول: به معنای حاکمیت و ریاست در مجموعه و یا گروهی می باشد.

  دوم: تعبیر به حکمت و فرزانگی و علت پیدایش می باشد.

  سوم: مفهوم آن در قالب نیرنگ و فریبی است که برای نابودی افراد و متعلقاتتان بکار می برند.

  چهارم: به معنای ناراحتی، رنج و مشکلی است که به دلایلی در زندگی ایجاد می شود.

  پنجم: تعبیر به فرزند و یا برادری است که در شرایط مختلف به یاری شتافته و موجب روشنی دیده است.

  چنانچه در رویا ببینید به باغچه ای وسیع و پوشیده شده از گل و انواع گیاهان که پلاسیده و کم آب هستند، آب می دهید. ولی متاسفانه آن گیاهان از آب سیر نشده و بالعکس خشکیده و پژمرده تر شده اند، احتمالاً به این معناست که شخصی از اعضای خانواده و یا خویشاوندان از میان تان رفته و دار فانی را وداع خواهد گفت. همچنین ممکن است خواب مذکور مفهومی در خصوص ضرر و زیان بزرگی در کار و حرفه بوده و آنچه که برای آن تلاش می کنید به نتیجه مطلوب نرسد.

  اگر در خواب ببینید که به آن اندازه به خاک آب دادید که آب از میان خاک به سوی بالا فوران کرده و بر روی زمین سرریز شد، یعنی در واقعیت کارهایی را انجام میدهید که هیچکس از آنها اطلاعی نداشته و این موضوع را با کسی در میان نگذاشته اید، ولی در نهایت به نتیجه مد نظر و دلخواهتان منتهی شده و به موفقیت و پیروزی می‌رسید.‌

  در صورتی که در خواب دیدید این کار را به همراه همسر و یا یکی از اعضای خانواده تان انجام دادید به این معناست که با علاقه و اراده‌ای که در این امر دارید به تدریس علوم مختلف پرداخته و به آموزش آن مشغول می شوید.

  به روایت محمد ابن سیرین

  دیدن اینکه در خواب در حال آبیاری باغچه ای هستید، اصولاً تعبیر به آن است که در انجام امورات دینی چنان همت گمارده اید که هم از بهره و نصیب دنیا بهره مند شده و همچنین پاداش اخروی نیز شامل حالتان می شود. در عین حال خواب مذکور می تواند به معنای کلام راستین و مصلحتی باشد که به زبان جاری می شود.

  هنگامی که در رویا ببینید به قدری درختان و گل های روییده در باغچه را آبیاری می کنید که از آب سیراب و اشباع می شوند، یعنی به یاری خدا اگر در شرایط سخت و غم باری قرار داشتید، این دوران به پایان رسیده و به آرامش و نشاط دست می یابید. چنانچه از مسئله ای مضطرب و ترسان هستید به ثبات و امنیت رسیده و به پایداری می رسید.

  اگر در خواب دیدید که در مقابل شما گیاهان کم آب با رنگ و روی زرد قرار داشته ولی فقط به میزان ناچیزی به آنها آب داده به طوری که تشنگی شان برطرف نمی‌شود، به این معناست که در انجام کاری به معاند و بدخواهان تان یاری رسانده و همکاری می کنید. ولی چنانچه ببینید که اشخاص دیگری چنین عملی را انجام دادند یعنی بهره و نصیب خوبی به شما رسیده و ذینفع می شوید.

  همچنین بخوانید:  🪚 تعبیر خواب اره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  به روایت جابر مغربی

  تعبیر دیدن آبیاری در خواب و رویا به منزله وجود همت و اراده ای است که موجب نیروی مضاعفی در شما گشته و به واسطه آن توانایی انجام کار های صالح و خداپسندانه را پیدا می کنید. بدین ترتیب اقدام به انجام کارهایی می کنید که نه تنها موجب شادمانی و رضایت مردم گشته بلکه امنیت، آسودگی و آرامش را برای خود و دیگران مهیا می کنید.

  چنانچه در خواب ببینید انسانی که فوت شده به وسیله شلنگ آب و یا آفتابه اقدام به آب دادن به باغچه و گیاهان می نماید، به معنای ضرر و زیان قابل توجهی است که اموال و یا سرمایه را هدف گرفته و به آن وارد می شود.

  هنگامی که ببینید به آبیاری باغی مشغول هستید، چنین معنایی دارد که سود و منفعت مالی کسب می کنید که بواسطه آن ازدواج کرده و صاحب همسر خوبی می شوید. و یا اینکه خانمی در قالب خدمتگزار به اطاعت شما در می آید.

  اگر در رویا ببینید با آبی که از قنات خارج می شود به آبیاری باغی می پردازید، مفهوم آن اینگونه است که با همسرت جماع می کنید.

  به روایت کارل گوستاو یونگ

  زمانی که در خواب مشاهده کنید دانه ای که در زمین کاشته و یا گیاهی را آبیاری می کنید، تعبیر آن چنین است که سلامتی کامل بر شما حاصل شده و از نظر فکری و احساسی به بلوغ کامل می رسید.

  به روایت خالد بن علی العنبری

  در صورتی که در خواب ببینید زمینی که به خشکسالی کامل رسیده پس از آن اقدام به آبیاری نمودند، تعبیر این خواب برای وی به این معناست که چنانچه دچار غم و مشکلی باشد، مسئله او حل شده و خوشحالی و سرور به زندگی او وارد میشود.

  اگر محتاج و نیازمند بوده، به مال و ثروت رسیده و بی نیاز می شود. همچنین در صورتی که فرصت تحصیل و کسب علم از او فوت شده، به فراگیری دانش مشغول می شود. در عین حال آبیاری نمودن، به معنای اصلاح عادت های ناپسند و اخلاق ناخوشایند شخص می باشد که به خلق خوش و نیکو می رسد.

  هنگامی که کسی در خواب ببیند از جوی آبی که در حال گذر است اقدام به آبیاری زمین می کند، تعبیر آن چنین است که سود و منفعت زیادی به او رسیده و صاحب زندگی سرشار از آرامش و لذت می شود.

  چنانچه ببینید باغچه ای با وسعت زیاد که پوشیده شده از انواع گل، گیاه و درختان مختلف است را آبیاری می کنید و در این حالت شما سرشار از رضایت و خوشحالی از کاری که انجام می‌دهید هستید، به معنای موهبت عظیم و لطف گرانقدری است که شخص یا اشخاصی نسبت به شما انجام داده و موجب تحولات عظیمی در ابعاد مختلف زندگی تان می شود. خواب مذکور با در نظر گرفتن جزئیاتی که در آن مشاهده می‌شود تفاسیر و معانی خیر و فوق العاده خوبی دارد.

  به روایت دانیال نبی

  زمانی که کسی در خواب دید به وسیله جوی آب و یا رودخانه ای به آبیاری باغی پرداخت، تعبیر به معنای آن است به چنان دارایی و مکنتی می رسد که روزگار او را متحول کرده و موجب رهایی از غصه و پریشانی می شود.

  ایشان می فرمایند اینکه در رویا ببینید در حال آبیاری نمودن زمین هستید و یا اینکه زمینی را مملو از آب مشاهده کنید، به معنای افزایش نعمت و رونق در زندگی تان می باشد. همچنین به چنان دولت و سعادتی دست می یابید که اوقات تان لبریز از لذت و شادکامی می شود.

  به روایت لوک اویتنهاو

  آب دادن به گلها در خواب و رویا، به منزله تفریح و مشغولیت هایی است که با تفنن همراه بوده و موجبات لذت شما را فراهم می کند.

  به روایت معبرین غربی

  معبرین غربی بر این باورند تعبیر خواب اینکه در حال آبیاری درختی هستید، به این معناست که شما اغلب در زندگی اقدام به انجام کارهای نیکو و خداپسندانه نموده که این امر موجب رفع نیاز بسیاری از نیازمندان و همچنین باز شدن گره از کار دیگران می‌شود. همچنین این گونه رفتار به خشنودی و رضایت مردم منجر شده، به قدری که همواره دیگران از آن یاد کرده و نقل مجالس می شوید.

  اگر ببینید که در حال آبیاری زمین‌های کشاورزی هستید ولی هنوز محصولاتی در آن به بار نیامده است، به معنای اجرای مراحل اولیه پروژه هایی است که بر روی آن سرمایه گذاری نموده و شروع به کار می نمایید. در عین حال معنای دیگر آن در خصوص آغاز یک رابطه نو و جدید است که اقدام می نمایید.

  همچنین بخوانید:  🏭 تعبیر خواب آسیاب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  چنانچه در رویا ببینید زمین خشک و مرده ای را که مدت های مدیدی بدون آب مانده و به خشکسالی رسیده است را آبیاری می کنید، تعبیر چنین خوابی بسیار فرخنده و نیکوست. به قدری که همه ابعاد زندگی شخصی، امور مالی، حرفه و کار، روابط اجتماعی، کسب علوم و تحصیل دانش و حتی خلق و خو و عادت های شما را تعمیم داده و به سمت تحولات مثبت و شیرین سوق می دهد. به فاصله نه چندان زیادی از دیدن این خواب، موانع و مشکلات از سر راه شما برداشته شده و به آرامش و شادی می رسید. همچنین از نظر مالی پول و دارایی بسیاری کسب کرده و این امر موجب رونق و پیشرفت شما می شود. در عین حال با تحصیل علم و دانش سطح علمی خود را افزایش داده و منجر به افزایش فضائل اخلاقی و رفتاری در شما می شود.

  هنگامی که خانمی در خواب مشاهده کند که درحال آبیاری زمینی می باشد، به این معناست که در زندگی شخصی و خانوادگی خود نقش های متعددی را به بهترین شکل ایفا کرده و در هرکدام سرآمد می باشد. در درجه اول نقش یک انسان فهیم، دانا و مدبر را در کلیه امور به جا آورده، همچنین همسری دلسوز و کاردان برای شوهرش و مادری با تدبیر، آگاه و راهنمای خوبی برای فرزندانش می باشد. که در نتیجه موجب گرم شدن کانون زندگی و شعف و دلگرمی را برای تمام اعضای خانواده به ارمغان می آورد.

  اگر مردی در خواب دید که به آبیاری زمین مشغول است، به معنای عزم و اراده راسخ او در رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی است که آگاهانه و با تدبیر برای خود انتخاب نموده و به سمت آنها گام برمی دارد. او با جسارت و بسیار هوشمندانه برای علایق و تمایلات خود هدف گذاری کرده و با انرژی وافر برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند. به این ترتیب آینده پرافتخاری را برای خود رقم می زند.

  تعبیر خواب آبیاری بر‌ اساس موضوع آن 📋

  دیدن گیاهانی که ماحصل آبیاری شما بوده و به رشد رسیده و پرورش یافته‌اند، بیانگر اعمال صالح و نیکی است که خواب بیننده نه تنها در خصوص امورات فردی انجام می دهد بلکه در سطح عام المنفعه بوده و دیگران نیز از آن بهره مند می شوند.

  یکی از معبرین معاصر عرب بیان می کند، تعبیر آبیاری کردن در خواب عموماً به معنای پیشرفت و موفقیتهای بسیاری است که در حیطه تخصص کاری و مالی شخص خواب بیننده حاصل می شود.

  آبیاری یونجه

  اگر در خواب ببینید که یک دسته علف بسیار تازه و سرسبز از زمین چیده و در آغوش دارید که قبلاً به آبیاری آن پرداخته بودید، مفهوم آن چنین است که به میزان علف هایی که دارید منفعت کسب کرده و بهره و نصیب عایدتان می شود.

  آبیاری توسط مرد

  چنانچه آقایی در خواب دید در حال آبیاری گیاهانی است که در منزلشان قرار دارند، تعبیر به این معناست که به زودی همسر او باردار شده و خداوند به آنها فرزندی عطا می کند.

  شخصی که در واقعیت دچار اختلاف و عدم تفاهم با همسرش گشته، به طوری که زندگی مشترک آنها با بحران و فرو ریختگی مواجه گشته باشد، اگر در خواب دیدید که به آبیاری گیاهانی تازه و سرسبز مشغول بود، یعنی در آینده ای نزدیک آشتی و صلح میان آنها برقرار شده و به تفاهم می رسند.

  آبیاری گیاهان توسط مرده

  چنانچه در خواب ببینید کسی که از دنیا رفته است، مشغول آبیاری می باشد، تعبیر به این معناست که آن شخص کارهای صالح و اعمال نیکی که در زمان حیاتش در زندگی انجام داده نه تنها در آخرت از خیرات و برکات آن بهره مند شده و بلکه آثار باقی آن همچنان در دنیا پایدار بوده و مردم از آن بهره مند می شود.

  اگر شخص مرده ای را در خواب دیدید که در حال آبیاری دادن به گیاهان بوده در حالی که پوست روشن و سفیدی دارد، به این معناست که شخص متوفی برای او به درگاه خدا دعا می کند. معنای دیگری که برای این خواب متصور است، چنین است که اگر تمایل دارید شخص متوفی در حق شما دعا کند، لازم است صدقات متعددی برای رسیدن به خیرات به او پرداخت کنید.

  عده ای از معبرین خوابی که در آن شخص متوفی اقدام به آبیاری گیاهانی که در زمین کاشته شده است را بنماید، چنین بیان می کنند: مطالبی پوشیده و سربسته بر او آشکار می‌شود که مدتهای مدیدی است بصورت راز مخفی مانده است. اطلاع از این راز منفعت و خیری را برای او به ارمغان می آورد.

  همچنین بخوانید:  🛗 تعبیر خواب آسانسور از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  آبیاری زمین خشک

  دیدن اینکه در زمین بی آب و علف و بدون هیچ گیاهی آبیاری می کنید، تعبیر به این معناست که خواسته‌ای که برای رسیدن به آن مدتها تلاش کرده اید، به اجابت می رسد. هر چند ممکن است که مدتی تحقق آن در واقعیت به تاخیر بیفتد، ولی در نهایت انجام می شود.

  صرفا مشاهده آبیاری کردن زمین در رویا، به معنای آن است که بر شرایط ناخوشایند و سختی که مدت‌هاست در زندگی شما ایجاد شده و منجر به افسردگی و ناراحتی و اختلالات فکری در شما شده است، فائق آمده و همه چیز به نفع شما تغییر می کند.

  اگر کسی که مدت های طولانی فاقد شغل بوده در خواب دید که زمین خشکی را آبیاری می نماید، به مفهوم شانس و فرصت مناسبی است که در سر راه او قرار گرفته و شرایط ایجاد شغل و حرفه را برای او فراهم می نماید. به این ترتیب درآمد خوبی را کسب کرده و به مال فراوانی دست می یابد.

  خانم هایی که قبلاً ازدواج کرده و به دلایلی هم اکنون فاقد همسر و مجرد هستند، چنانچه خواب ببینند در حال آبیاری هستند، به منزله تشکیل زندگی و ازدواج با شخص مناسبی است که با پشت سر گذاشتن دوران عزلت و گوشه نشینی به یکباره اتفاق می افتاد.

  ابن کثیر از مورخان معاصر این گونه بیان می کند:

  اگر شخصی که از نظر عاطفی و احساسی دچار کمبود بوده، در خواب مشاهده کند که در حال آبیاری می باشد،تعبیر به منزله بهبود شرایط فکری و احساسی او بوده که در نتیجه آن به ورود شخص جدید در زندگی و پایان آمدن این تنهایی منجر می شود.

  اگر خانم بارداری که در این دوران، به ناراحتی و مشکلات جسمی و روحی دچار گشته، بطوری که سلامتی او به خطر بیافتد. در رویا ببیند که مشغول آبیاری می باشد، تعبیرش اینگونه است که این ناراحتی و دردهایی که او را فراگرفته، پایان یافته و به سلامتی فرزند خود را به دنیا می آورد.

  آبیاری درختان توسط افراد مجرد

  نابلسی مفسر سوری معتقد است:

  اگر دختری که تاکنون ازدواج نکرده در خواب ببیند که در حال آب دادن و آبیاری به گیاهانی که متعلق به اوست بوده، تعبیر به این معناست که مردی سالم و صالح وارد زندگی او شده و این آشنایی به ازدواجی فرخنده می‌انجامد و زندگی سرشار از مسرت و امنیت را حاصل می کند.

  چنانچه دختری مشغول آبیاری در خواب بود مفهوم آن چنین است که در اجتماع به شهرت و محبوبیت رسیده که در همه محافل او را به نیکی یاد می کنند.

  هنگامی که دختری جوان در رویا مشاهده کند تعدادی درخت در حال آبیاری هستند، بیانگر آن است که در حیطه شغلی و تخصصی به نتایج چشمگیری رسیده و موفق می شود.

  اگر دختری که در محیط کاری با موانع و مشکلاتی روبرو گشته و با همکاران خود دچار اختلاف نظر گردیده، در خواب ببیند که به آبیاری درختی می پردازد، تعبیرش اینگونه است که این شرایط و ناهنجاری‌ها به زودی به اتمام رسیده و شرایط به نفع او تغییر میکند.

  زمانی که دختری در خواب مشاهده کرد در حال آبیاری درخت بود، به این معناست که دوستان نابابی که گرد او را گرفته اند، از او جدا شده و به آرامش می رسد.

  آبیاری خاک

  دیدن اینکه در خواب به آبیاری خاک اقدام کنند، تعبیر به منزله ایده هایی است که جهت توسعه کسب و کار ارائه کرده و با پیاده سازی آنها و سعی و کوشش وافی به درآمد مطلوب و خوب خواهد رسید.

  اگر ببینید درون آبی که در حال آبیاری است به مقداری گرد و غبار آغشته بود، یعنی مورد مغفرت الهی قرار گرفته و از گناهان گذشته پاک شده است.

  چنان چه خانومی که در زندگی متاهلی خود دچار عدم تفاهم و اختلاف نظر با همسر خود شده است خواب آبیاری را ببیند، به این معناست که این موانع و مشکلات پایان گرفته و صلح آرامش در زندگی مشترک برقرار می شود.

  اگر خانم حامله ای در خواب مشاهده کند که در میان آبی که در حال آبیاری است خاک نیز آغشته بود، چنان معنایی دارد که در هنگام وضع حمل دچار سختی و ضعفی می‌شود که فارغ شدن را مشکل می‌کند. بهتر است با پرداخت صدقه به خدا توکل کرده تا مادر و نوزاد به سلامت از آن عبور کنند.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  محمد
  ۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۲۴

  سلام مطالبتون بسیار زیبا، کامل و ارزنده بود موفق باشید

  روشن
  تاریک