🥣 تعبیر خواب آش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب آش 🥣

  تعبیر دیدن آش در خواب بشارتی از رسیدن به اهداف و حاکم شدن شرایط مطلوب در زندگی دارد. رویایی که در آن آشی با طعم لذیذ و دلچسب دیده شود، به منزله جریان نیکبختی و سعادتی است که در زندگی جاری شده و اگر عاشق طعم ناخوشایند و بدی داشت، نشان دهنده انجام کارها و اموراتی است که شما با تصور رسیدن به نتایج دلخواه و ایده آل به آن اقدام میکنید. ولی متاسفانه به نتیجه مدنظر دست نیافته و حسرت و پشیمانی جایگزین آن می شود. آنچه ذکر شد مفهوم کلی است که برای دیدن همه انواع آش در خواب بیان می‌شود. ولی مواردی از قبیل آبگوشت، شوربا و حلیم که مواد خاص و متعددی در آنها به کار میرود، آنچه که بیان کننده معانی آن بوده، مزه و طعمی است که در خواب از آن مشاهده می شود. حال برای مشاهده تعبیر خواب کامل خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  تعبیر خواب آش بر‌ اساس نظر معبر 👴

  تعبیر خواب آش

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  آش رشته:

  تعبیر دیدن رشته در خواب به معنای وفور نعمت، برکت و رزق و روزی بی حساب می باشد. از آنجا که اصولاً رشته از خمیر آرد به عمل آمده و نیز برگرفته از گندم و یا نانی است که دیدن آن در رویاها بسیار مطلوب و خوش یمن بوده، لذا تعبیری که برای رشته بیان می شود نیز به همان نسبت خیر و مطلوب می باشد. آنچه متداول است در اعیاد بزرگ مانند عید نوروز و یا شب یلدا طبخ رشته پلو و یا آش رشته بسیار مرسوم بوده و استنباط به در دست داشتن سر رشته زندگی بر وفق میل و خواسته می شود. بر اساس همین دیدگاه که ریشه در فرهنگ، سنت و مذاهب ما دارد دیدن رشته در خواب تعبیر به جریان پیوستن امورات زندگی به شکل مطلوب و برقراری رونق و برکت در احوال و روزگار می باشد. لازم به ذکر است خوابی که در آن اقدام به دور ریختن رشته نمایید، نیک و پسندیده نبوده و مفهوم خوبی از آن استنباط نمی شود.

  آش شوربا:

  تعبیر دیدن آش شوربا در خواب به معنای بهره مندی و رسیدن به منفعت و سودی است که عایدتان می شود. آنچه گفته شد مفهوم کلی برای مشاهده شوربا در رویا بوده است، ولی در انواع غذاهایی که موادی مشابه شوربا در آن به کار می‌رود به مانند آب گوشت، آش، حلیم و غیره تفسیری که برای این رویا ها قید می شود، بسته به مزه و شکل غذا متفاوت می باشد.

  چنانچه در رویا شوربا ببینید، خواب نیکی به حساب آمده و به منزله رزق و روزی و خیر کثیر تلقی می شود. این امر در هر دو حالتی که خودتان آن را طبخ کرده و یا شخص دیگری آن را تهیه نموده بود صدق می کند. ولی در صورتی که با خوردن آن در خواب متوجه طعم ناخوشایندی از آن شوید، بیانگر پریشانی و ناراحتی است که با آن مواجه می شوید.

  بسیاری از کارها، رفتارها و یا تصمیماتی که در زندگی به آن اقدام می شود، با هدف خیر و منفعتی است که برای دستیابی به آن امید بسته اید. ولی ممکن است پیش بینی ها درست از آب در نیامده و نتیجه مطلوب حاصل نشود. بدین ترتیب بحران و پریشانی نتیجه ای است که به آن می رسید. لذا دیدن آش شوربایی که طعم و مزه نامطلوب و تلخی دارد، چنین معنایی از آن حاصل می‌شود. در صورتی که شوربا مزه شور و پرنمک و یا به شدت ترش بود، نیز در همین تفسیر می گنجد.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب آب از نظر معبران معروف جهان

  از نظر محمد ابن سیرین

  آش سرکه:

  چنانچه در خواب مشاهده کنید آش سرکه را با گوشت گوسفند و مواد اولیه بسیار با کیفیت و همچنین عسل طبخ نمودید، تعبیر به این معناست که احوال و روزگارتان در وفور نعمت، رزق و روزی بیکران و دولت و منزلت سپری می شود.

  اگر در رویا ببینید در آش سرکه گوشت گاو اضافه نمودید، تعبیر به آن است که صاحب عمری بلند و زندگانی طولانی خواهید بود. همچنین به واسطه حمایت برخی افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ مال و مکنت زیادی کسب می کنید.

  هنگامی که مشاهده کنید آش سرکه را با گوشت نوعی پرنده پخته و همچنین مواد دیگری نیز به نسبت های مختلف در آن اضافه کرده اید، بیانگر منزلت و حشمتی است که به دست آورده و صاحب قدرت می شوید.

  از نظر جابر مغربی

  اگر کسی در خواب ببیند آش سماق با دورچین چیزی که طعم ترشی داشت می خورد، تعبیر بیانگر نگرانی و ناراحتی است که به او میرسد.

  تعبیر خواب آش بر‌ اساس موضوع آن 📋

  آش سماق (تتماج)

  اگر در خواب مشاهده کنید که آش سماق را با گوشت بره و یا گوسفند طبخ نموده و در کنار ماستی با طعم شیرین میل می کنید، تعبیر  به این معناست که به هر میزان که از آن خورده اید، به همان نسبت از جانب افراد دارای قدرت و نفوذ نظامی و حکومتی خیر و بهره‌ای عایدتان می شود.

  ولی چنانچه ببینید آش سماق را با گوشت گاو و یا خرگوش پخته و به همراه ماست ترش خوردید، تعبیر به آن است که به توسط مردمی بد سرشت، بی آبرو و بی اعتبار منفعتی نصیبتان می شود.

  آش زیره (زیره باج)

  خوابی که در آن آش زیره خورده شود، به منزله وجود دشمنانی در پیرامون شما بوده و پریشانی و ناراحتی است که مواجه می شوید.

  آش نذری

  اگر در خواب آش نذری دریافت کنید، تعبیر بیانگر رزق و روزی کثیری است که برشما باریده و چنانچه در حال توزیع آش نذری بودید، یعنی به مقام و جایگاه والایی دست می یابید.

  پختن آش

  اگر در خواب مشاهده کنید که در حال پختن آش هستید، تعبیر به این معناست که شما اهداف و مواردی در ذهنتان بوده که لازم است تا برای تحقق آنها کوشش و استمرار داشته باشید. در صورتی که ببینید آش رشته را به عنوان نذری پزید، کنید تعبیر به آن است که شما طبع بلند و قلب مهربانی دارید که حبوبات موجود در آش رشته سمبلی از این معانی دارد. نذر نیز بیانگر نگاه یکسانی است که بدون تبعیض نسبت به مردم داشته‌اید. بنابراین تعبیری که برای خواب مذکور قید میشود اشاره به دل مهربان و طبع بلندی است که به واسطه آن اطرافیان از وجودتان منفعت کسب می کنند.

  طبخ آش در رویا از جمله خواب هایی است که بسیار خوش یمن بوده و تعابیر نیکی با خود به همراه دارد و به منزله موفقیت در اموری است که مدت ها برای آنها برنامه ریزی کرده و همه تلاش تان را به آن معطوف داشته اید.

  کاسه ای از آش

  چنانچه در رویا کاسه ای از آش را ببینید، به این معناست که در آینده ای نزدیک اقدام به خرید ملکی میکنید و یا این که هدیه ای نفیس و ذی قیمت به شما تقدیم می شود.

  همچنین بخوانید:  🗣️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  آش پشت پا

  اگر در خواب آشی با نیت پشت پا ببینید، تعبیر به آن است که موضوعی جزو اولویت های شما بوده که قادر هستید با سعی و تلاش به آن دست یابید.

  خوردن آش

  اگر در خواب خود را مشغول خوردن آش ببینید، تعبیر به این معناست که شما خوشبختانه در وفور نعمت و خیر کثیر به سر می برید. بهتر است تا از امکانات و فرصت های تان به عالی ترین شکل بهره ببرید.

  آش داغ

  هنگامی که در خواب آش داغی ببینید، به منزله سود و منفعتی است که به نسبت فعالیت تان عاید شما می شود. به هر میزان که شما سعی و تلاش بیشتری داشته باشید سود مضاعفی نیز به دست می‌آورید.

  آش سرد

  زمانی که آش را در حالتی که از گرمای آن کاسته و سرد شده بود در خواب ببینید، تعبیر به آن است که مشاجرات و اختلافات در میان اعضای خانواده پایان یافته و سرانجام ختم به خیر می شود.

  آش رشته

  اگر در خواب آش رشته دیده شود، سرآمد بوده و تعبیر به ابن معناست که بر همه اموری که در آن ها اقدام میکنید، تسلط و کنترل کافی داشته و به همه آرزوهایتان دست می یابید. رشته بیانگر امید و آرزوی است که به موجب آن رحمت و رونق بی شماری بر خواب بیننده جاری میشود. از آنجا که خمیر مایه تهیه رشته آرد گندم و جو بوده، دیدن چنین موادی نیز در خواب مفهوم رونق و برکت دارد، لذا مشاهده رشته نیز معانی مبارک و فرخنده ای با خود به همراه دارد.

  حبوبات در آش رشته

  وجود حبوبات متعدد در آش رشته تعبیر به طینت پاک و قلب رئوفی است که خواب بیننده از آن برخوردار بوده و دادن نذری در رویا سمبلی از انصاف و یکسان نگریست که نسبت به اطرافیان و دیگران دارد. لذا دیدن رویایی که در آن آش رشته را به عنوان نذری پخش می کنید، به منزله وسعت دل و روح پاکی است که در وجودتان بوده و به واسطه آن خانواده و اطرافیان از آن خیر می برند.

  به هم زدن آش

  چنانچه کسی در خواب مشاهده کرد که مشغول هم زدن آش بود، تعبیر به آن است که در برنامه ها و اموراتی که دنبال می کند، هدف و منظور خاصی مدنظرش بوده که با پیگیری مستمر و تلاش و کوشش به آن نائل می شود.

  آش دوغ

  در ابتدا معنای دوغ را به تنهایی در خواب بدین گونه بیان میکنیم که نشان دهنده حسرتی است که از تفریح و خوشگذرانی در دل شما باقی مانده و یا انجام رفتار سهل انگارانه ای است که حتی سلامت جسم و جان تان را با خطر مواجه می‌کند. ولی دیدن آش دوغ به این معناست که لازم است تا به نعمت‌های پیرامونتان توجه بیشتری نشان داده و از جانب سلامتی‌تان خدا را شکر گفته و مراقبت بیشتری از خود داشته باشید.

  آش در خواب زن باردار

  خوابی که در آن خانم باردار و حامله آش مشاهده کند، تعبیر به موقعیت های جدیدی است که با تولد فرزندش در ابعاد مختلف زندگی حاصل شده و رونق و برکت بسیاری است که به انحای مختلف به دست می‌آورد.

  در عین حال توصیه می شود خانم باردار با دیدن چنین رویایی مراجعه مجددی به پزشک داشته تا از سلامت روند بارداری و خود و فرزندش اطمینان کافی کسب کند.

  آش پختن مرده

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید کسی که قبلاً دار فانی را وداع گفته در حال پختن آش بوده و آن را میان اطرافیان و مردم توزیع می کند، معنی و مفهوم بسیار خیر و نیکی داشته و به منزله جایگاه رفیع و خوشی است که از آن برخوردار است.

  همچنین بخوانید:  💍 تعبیر خواب انگشتر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تفسیر دیگری که برای دیدن چنین خوابی بیان شده، تعبیر به کدورت و ناراحتی است که یکی از عزیزان و یا اعضای خانواده نسبت به شما در دل گرفته است. لازم است تا موقعیتی مهیا کنید که شرایط صلح و آشتی میان تان ایجاد شود.

  آش جو دوسر

  از نظر محمد ابن سیرین دیدن آشی که از جو دوسر در خواب پخته شده بود، نشان دهنده صحت و سلامتی کامل برای خواب بیننده است.

  در عین حال چنین رویایی اشاره به افکار نگران کننده و یا استرسی است که او نسبت به سلامتی خود دارد.

  پختن آش پیاز

  به بیان محمد ابن سیرین کسی که در خواب مشاهده کند مشغول پختن آش پیاز بود، تعبیر به منزله شفا از بیماری و کسالتی است که مدتی به آن دچار شده بود.

  همچنین دیدن آش، پیاز به مفهوم امنیت پایدار و شرایط ایمنی است که در حیطه شغلی و یا زندگی اش برقرار میباشد.

  در عین حال مشاهده این رویا نشان دهنده تامین اقتصادی و تضمین مالی که خواب بیننده در سطح بسیار بالایی از آن بهره مند می باشد.

  اگر کسی که در زندان محبوس است در رویا خود را در حال خوردن آش پیاز ببیند، به این معناست که به زودی از زندان رها می شود.

  آش عدس

  محمد ابن سیرین معتقد است دیدن آش عدس در خواب نشان دهنده بهره مندی از وضعیت مالی خوب و ثروت بسیار است.

  چنانچه دختر مجردی در رویا آش عدس مشاهده کند، تعبیر به آن است که اموراتش به راحتی و به سهولت سپری شده و به همه آرزوها و اهدافش دست می یابد.

  در عین حال دیدن آش عدس برای خانم متاهل به مفهوم دریافت نعمت بی شمار و نیکی است که حاصل می کند.

  اگر خانم بارداری در خواب خود را مشغول خوردن آش عدس ببیند، تعبیر به رفاه و آسایشی است که به ‌طور مضاعف شامل حالش می شود.

  آش میگو

  محمد ابن سیرین بیان کرده تعبیر ۱۸خوردن آش میگو در خواب به معنای صحت کامل جسمی و روحی است که در خواب بیننده وجود دارد.

  در عین حال دیدن آش میگو در رویا، اشاره به روزی فراخی است که در جنبه های مختلف به زندگی خواب بیننده سرازیر شده و همواره از آن بهره مند می شود.

  همچنین چنین خوابی تعبیر به مبلغی پول و یا وجه نقدی است که بدون تلاش و یا زحمت به یکباره به دست خواب بیننده می رسد.

  برخی آش میگو را دلالت بر اطلاع از اخبار خوشایندی می دانند که احوال او را دگرگون می کند.

  آش ورمیشل

  محمد ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب شاهد خوردن آش ورمیشل توسط خودش بود، به معنای وجود شخصی در پیرامونش بوده که در موانع و مشکلات او را مورد حمایت قرار داده و یاری اش می کند.

  چنانچه خانوم متاهلی در رویا مشاهده کند مشغول خوردن آش ورمیشل بود، به این معناست که از استرس و چالش هایی که هم اکنون در زندگی با آنها دست به گریبان بوده رها میشود.

  خوابی که در آن خانم باردار آش ورمیشل بخورد، نشان دهنده نزدیک شدن به زمان وضع حمل و به دنیا آمدن نوزادش دارد.

  در عین حال رویت چنین خوابی بیانگر مهارت و توانمندی های ذهنی، روحی و جسمی خواب بیننده در برکناری موانع و حل مسائلی است که در زندگی با آن روبه رو می شود.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک