🧲 تعبیر خواب آهن از نظر معبران معروف

الف یک دیدگاه
 • تعبیر خواب آهن 🧲

  ️ در تعبیر خواب آهن باید میان وسایل آهنی و یک تکه آهن خام و نپرداخته تفاوت قائل شویم. به خصوص که تفاوت میان تعابیر آنها از زمین تا آسمان است. این موضوع برای حالت های مختلف از خواب آهن نیز صدق می کند. همچنین اوضاع و احوال جاری در خواب نیز تعیین کننده تعبیر خواب آهن خواهد بود؛ بنابراین تیم تاروت رنگی کلیه تعابیر خواب آهن را از نظر خواب شناسان مطرح و مشهور جمع آوری و ارائه کرده است.

  تعبیر خواب آهن

  تعبیر خواب آهن بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ چنانچه ابزار و وسایل آهنی را در خواب ببینید به معنای استخدام یک خدمتکار یا فردی است که برای شما کار می‌کند.

  ✍️ دیدن آهن خام و ساخته نشده به معنای کسب مال و اموال است. وزن و اندازه این آهن هر چقدر که باشد به همان نسبت هم اموال و دارایی نصیبتان خواهد شد.

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید از جانب کسی به رایگان آهن دریافت کرده‌اید؛ یعنی متناسب با همان آهن دریافتی به شما مال، ثروت و کالا اعطاء می گردد.

  ✍️ اگر در خواب شخص آهنگری را ببینید که اتفاقاً حسابی مشهور و پر آوازه است و شناخت کافی نسبت به او دارید؛ نمادی از یک انسان بزرگ، قدرتمند، عالی مقام و با نفوذ است.

  ✍️ اما اگر این آهنگر معرف حضورتان نباشد و او را نشناسید تعبیر خوابتان بر اساس مشاهدات خواهد بود؛ یعنی اگر خوابی دل پذیر، مطلوب و شیرین درباره یک شخص آهنگر ناشناس ببینید به سختی، دشواری، دشمنی، کینه و عداوت تعبیر می شود.

  ✍️ چنانچه در خواب مشغول آهنگری بوده و به گداختن و ذوب کردن آهن یا مس بپردازید؛ به معنای غیبت، بدگویی و پشت سرگویی از مردم است.

  ✍️ دیدن چرک و کثیفی آهن که در هنگام ذوب کردن آن در کوره باقی می ماند و همچنین براده آهن که زمان پتک زدن و کوبیدن از آن می ریزد؛ به غم، اندوه، رنج و غصه تعبیر می شود. میزان این اندوه و ماتم متناسب با چرک و بقایای دیده شده از آهن است. ناگفته نماند این تعبیر برای خواب جرم و آلودگی ناشی از نقره، قلع و … نیز صدق می‌کند.

  ✍️ چنانچه خواب ببینید که به انسانی آهنی مبدل شده اید و تن و بدنتان به جای پوست و گوشت و استخوان از جنس آهن شده است؛ به معنای کسب عمری دراز مدت و همچنین به دست آوردن خیر و برکت، ثروت و دارایی است. پس از مشاهده چنین خوابی رزق و روزی شما افزایش خواهد یافت.

  ✍️ خوابی که در آن فقط پای شما آهنی شده باشد؛ مفهوم ازدیاد مال، ثروت و دارایی را دارد.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که پایه فلزی چراغ دچار زنگ زدگی شده است؛ به معنای این است که خانمی به استخدام شما در می آید. به رغم رابطه کارگر و کارفرمایی موجود میانتان، او غرور، تکبر، خودخواهی و خودبینی فراوانی دارد. از سوی دیگر از نظر ایمان نیز کاملاً سست و ضعیف است.

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ ظاهر شدن اشیا و وسایل آهنی در خواب را باید نشانه ای خوب و خوش دانست. این رویا حاکی از قدرت و توانایی شخص رویابین برای غلبه و پیروزی بر دشمنان بدخواه است. به اضافه این که خواب او دلیلی بر کسب سود، منفعت، قدرت، نفوذ و توانمندی خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🧎‍♂️ تعبیر خواب اعتکاف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ به طور کلی دیدن هر وسیله‌ آهنی در خواب حتی یک سوزن فلزی، به معنای سود، بهره، قابلیت، توانمندی، سرپرستی و مافوق دیگران شدن و به دست آوردن قدرت کافی برای تار و مار کردن دشمنان است.

  از نظر ابراهیم کرمانی 👴

  ✍️ داشتن اسلحه ای از جنس آهن در خواب به شخصی قدرتمند، بزرگ مرتبه و با نفوذ ربط پیدا می کند.

  ✍️ چنانچه در عالم خواب موفق به استخراج آهن از سنگ شوید؛ یعنی دچار سختی، مشقت، درد و رنج طاقت فرسا می‌شوید. همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم نیز وعده داده است:

  قُل کُونُواْ حِجَارَهً اَوْ حَدِیدًا_ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَکْبُرُ فِی صُدُورِکُمْ…

  بگو (استخوان که سهل است) اگر سنگ و آهن و یا هر چه که به نظرتان سخت‌تر از آن است هم بوده باشید (باز خدا می‌تواند شما را دوباره زنده کند) (اسراء- ۵۰ و ۵۱).

  ✍️ اگر در خواب شاهد آهنین شدن ساق پایتان باشید؛ خبر از سلامتی و زندگی طولانی مدت شما دارد. افزون بر این عمر دراز، از نظر مالی نیز وضعیت ثابتی خواهید داشت. به طوری که ثروت و دارایی شما پایدار و استوار بر جای می‌ماند.

  ✍️ چنانچه در خواب انگشتری از جنس آهن را در دست داشته باشید به معنای این است که اموال و دارایی شما انگشت شمار، ناچیز و کم است.

  ✍️ خوابی که در آن سر نیزه (نوعی سلاح جنگی قدیمی) زنگ زده باشد؛ یعنی از جانب شخصی عالی مقام و آدم حسابی سود و بهره ای نصیبتان می‌شود؛ منتها اگر نیزه براق، تمیز و عاری از زنگ آهن را در خواب ببینید، سود دریافتی شما بیشتر خواهد بود.

  از نظر یوسف نبی 👳

  ✍️ مشاهده فلز هایی همچون آهن، مس، روی، قلع و غیره در خواب، بیانگر وابستگی و دل بستگی شخص رویابین به مال و اموال دنیوی است.

  ✍️ صرف دیدن آهن در خواب به معنای توانایی برای پیروزی و چیرگی است.

  از نظر لیلا برایت 👩

  ✍️ اگر در عالم خواب، رویایی از آهن ببینید نشانه ای از توانایی، توانمندی، استقامت است؛ البته این خواب گاهی اوقات به معنای ایستادگی و پافشاری در برابر نقشه هایی است که خودتان کشیده اید؛ اما قلباً و وجداناً با این نقشه ها موافق نیستید و سعی می کنید که با آنها مبارزه کنید و جلویشان را بگیرید.

  ✍️ اگر خود را در حال آهنگری و ذوب آهن ببینید؛ یعنی به زحمت، دردسر و گرفتاری فراوانی می‌افتید.

  ✍️ آهن مذاب و گداخته در خواب، خبر از عشقی آتشین و شدید می‌دهد.

  ✍️ مشاهده خوابی از زنجیر آهنی به معنای این است که آینده ای مبهم، پیچیده، تاریک و ناخوشایند در انتظارتان است.

  از نظر آنلی بیتون 🤵

  ✍️ در تعبیر خواب آهن باید آن را نشانه‌ای از پریشان خاطری، آشفتگی، اندوه و ماتم در زندگی شخص رویابین بدانیم.

  ✍️ ممکن است در عالم خواب احساس کنید وزن سنگینی از آهن به شما تحمیل شده است. این وزن آنچنان زیاد است که احساس له شدگی و از پا در آمدگی می‌کنید. در تعبیر این رویا باید بگوییم که مسائلی باعث سرگرمی و ارضای روحی و روانی شما خواهد شد. طبیعتاً از این سرگرمی ها لذت فراوانی خواهید برد منتها به همان نسبت دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید.

  همچنین بخوانید:  🍇 تعبیر خواب آب انگور از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که وسیله ای به دست گرفته و سخت مشغول ضربه زدن و کوبیدن آهن هستید؛ خبر از خودخواهی و خودبینی شما می‌دهد. این تکبر و خودپسندی در حدی است که به ضرر دیگران تمام می‌شود. آنها را به زحمت می اندازد و برایشان آسیب و دردسر به همراه دارد.

  ✍️ خوابی که در آن به صورت صفر تا صدی آهن تولید کنید؛ بیانگر تن دادن به کارهای ناشایست و غیر اخلاقی برای به دست آوردن پول و ثروت است.

  ✍️ فروش آهن در خواب یعنی در زندگی پیشرفت چندانی نصیبتان نخواهد شد. به اضافه این که در دایره دوستی تان اشخاصی حضور دارند که نمی توانید با آنها معاشرت، هم نشینی و رفت و آمد کنید. در واقع شایستگی و صلاحیت انس و الفت را ندارند.

  ✍️ اگر آهنی زنگ زده را در خواب ببینید؛ رویای شما نشانگر فقر، تنگدستی، ناامیدی، یاس و دلسردی است.

  ✍️ چنانچه در خواب شاهد نزول و کاهش قیمت آهن باشید؛ یعنی به این درک می‌رسید که همه زندگی در پول و ثروت خلاصه نشده است. این طور نیست که شادکامی و موفقیت ها فقط و فقط در گروی ثروت و مال اندوزی باشد.

  ✍️ رویایی از افزایش قیمت آهن و گرانی آن نشانه این است که در روزهای تیره و تاریک آینده، خداوند بزرگ روزنی را به روی شما می گشاید؛ این روزن منشا ورود نور، امید و شادی به زندگی شما خواهد بود.

  ✍️ آهن مذاب و گداخته در خواب نشانه ای است مبنی بر این که باید به طور صحیح و بهینه از انرژی و توان خود استفاده کنید. اگر قدرت خود را بیهوده به کار گیرید چیزی جز شکست و ناکامی عایدتان نخواهد شد.

  از نظر جابر مغربی 👴

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که به آهنگری می پردازید در حالی که ابداً هیچ سر رشته‌ای از آن ندارید؛ یعنی میان شما و شخصی دشمنی، کینه و عداوت ایجاد می شود.

  ✍️ اگر کسی که شغل واقعی‌اش آهنگری است در خواب نیز خود را مشغول به آهنگری ببیند؛ این رویا سمبلی از ثروت، خیر و برکت، رزق و روزی خواهد بود.

  ✍️ برخی از خواب شناسان در تفسیر خواب آهنگر، از آن به عنوان یک شخص بزرگ، قدرتمند و منصب دار یاد کرده‌اند.

  ✍️ خوابی که در آن سر شما به آهن یا سنگ تبدیل شده باشد حاکی از خدمات دهی شما به مردی دروغگو، بلوف زن، مغرور، متکبر و خودبین است.

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که انگشتتان به انگشتری آهنی مزین شده است؛ نویدبخش کسب قدرت، توانمندی، نیرو و توانایی است.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که تیر و کمان (نوعی سلاح جنگی و قدیمی) در دست دارید و نوک این تیر آهنی زنگ زده است؛ یعنی دشمن بدخواهی دارید که متاسفانه توانایی صحبت و اظهار نظر قوی و به جا علیه او را نخواهید داشت.

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید چاقو و کاردی که متعلق به شما است؛ دچار زنگ زدگی شده یعنی از ضرر و زیان های مالی شما کاسته می‌شود.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها 📚

  ✍️ اگر در خواب تکه هایی از آهن را ببینید به معنای این است که در آینده ای نه چندان دور دچار گرفتاری، دردسر و سختی می شوید.

  همچنین بخوانید:  🛗 تعبیر خواب آسانسور از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ خوابی که در آن آهن خاکستری (چدن) ببینید نوعی هشدار است؛ مبنی بر این که باید تسلط و کنترل بیشتری روی خودتان داشته باشید.

  ✍️ نمایان شدن آهن سیاه در خواب به معنای فریفته شدن از جانب دوستان و رفقا است. در نزدیک شما افرادی مکار و حیله گر حضور دارند.

  ✍️ دیدن رویایی از آهان مذاب به معنای خوشبختی، شادکامی و موفقیت است.

  ✍️ خوابی از آهن گداخته شده به مشاجره، دعوا و جر و بحث لفظی تعبیر می‌گردد.

  ✍️ خریدن آهن در عالم رویا به معنای دریافت اخباری از خارج کشور است.

  ✍️ فروش آهن آلات در خواب حاکی از این است که بدون دردسر و به آسانی پول و پله‌ای بهم خواهید زد.

  ✍️ برش دادن آهن در خواب روایتگر این است که برایتان تاخیر و دیرکردی در رسیدن به موفقیت و سعادت پیش می‌آید.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که با چکش و پتکی به جان آهن افتاده و بر آن ضربه می‌زنید؛ گویای سر و سامان گرفتن از لحاظ عشقی است. شما با موفقیت و شادکامی به وصال یار خواهد رسید.

  ✍️ مشاهده یک اتوی آهنی در خواب نشانه برخورداری از سود و منفعت در زمینه مالی است.

  از نظر دانیال نبی 👳

  ✍️ آهنین شدن بدن در خواب به معنای داشتن طول عمری دراز است.

  ✍️ از سوی دیگر این خواب می‌گوید که اموال و دارایی های شخص رویابین دچار هیچگونه تزلزل و تغییری نخواهد شد. این اموال در کمال ثبات و استواری بر جای خود باقی خواهد ماند.

  از نظر خالد بن علی العنبری 👴

  ✍️ مشاهده آهن در رویا نشانه ثروت، سربلندی، آبرو، احترام، نفوذ و توانایی است.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که همراه خود آهنی حمل می‌کنید یا کسی به شما آهن می‌دهد؛ خبر از این دارد که پایان شب سیه شما سپید خواهد بود. بعد از سپری شدن یک دوره سختی و سرشار از ضعف، ذلت و خواری به قدرت، آبرومندی، جلال، شکوه و سربلندی دست می‌یابید.

  ✍️ چنانچه در عالم خواب شاهد این باشید که آهن با همه سختی و استقامتش همچون مومی نرم می‌شود؛ یعنی مقام و منصبی عالی نصیبتان می‌گردد. به اضافه این که از املاک و رزق و روزی زیادی بهره مند خواهید شد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ 🤵

  ✍️ اگر آهنی زنگ زده و فرسوده را در خواب ببینید به معنای فقر، نداری، تنگدستی، ناامیدی، یاس و دلسردی است.

  ✍️ خواب آهنی که از شدت داغی به قرمزی می‌گراید، بیانگر عمکرد و کارکرد شما است. در حقیقت بر اساس این خواب باید از فرصت های پیش رویتان استفاده بهینه نمایید. این فرصت های ناب در واقع شانسی است که به شما روی کرده است؛ شایسته نیست آن را بیهوده از دست بدهید.

  تعبیر کلی از خواب آهن

  ✍️ مهم ترین علت به کارگیری آهن در صنایع به سختی و استقامت این فلز مربوط می‌شود. با این حساب اگر خواب ببینید که از آهن برای ساختمان سازی استفاده کرده‌اید؛ یعنی در امور خود نوعی مقاومت، استواری، پایداری و قدرت به دست خواهید آورد.

  ✍️ چنانچه در عالم خواب از جانب کسی به شما آهن اعطاء شود؛ به معنای دریافت منفعت و بهره‌‌ای کاملاً حلال و تر و تمیز است.

  ✍️ اگر این شما باشید که در خواب آهن را به دیگری می‌دهید؛ یعنی سود منفعتی از شما به آن شخص خواهد رسید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  علیرضا
  ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۰۶

  سلام در خواب دیدم طلا استخراج میکنم که طلا نبود چیست

  روشن
  تاریک