🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب آهو 🦌

  معبران به علّت فریبندگی و برازندگی آهو، او را نماد زن، زنانگی دانسته و خواب آهو را بر این اساس تعبیر و تفسیر می‌کنند. آهو حیوانی زیبا، مسحور‌کننده و چابک است که دارای ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد و ظرافتی مثال زدنی می‌باشد. برای دانستن معانی بیشتر این خوا،در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  آنلی بیتون

  جابر مغربی

  لیلا برایت

  کارل گوستاو یونگ

  علامه طباطبایی

  تعابیر بر اساس موضوع

  حمله آهو

  آهو در جنگل

  آهوی شاخ‌دار

  شکار آهو

  کشتن آهو

  فرار آهو

  آهوی مرده

  تلف شدن آهو

  شیر آهو

  خرید آهو

  اهلی کردن آهو

  غذا دادن به آهو

  گوشت آهو

  کندن پوست آهو

  آهوی زخمی

  آهو در قفس

  دیدن آهو توسط زن متأهل

  دیدن آهو توسط  مرد متأهل

  دیدن آهو توسط زن باردار

  دیدن آهو توسط زن جوان و مجرد

  دیدن آهو توسط مرد جوان و مجرد

  تعبیر خواب آهو

  تعبیر خواب آهو بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  دیدن آهو در خواب به اعتقاد این امام بزرگوار، دارای چهار تعبیر متفاوت و مجزا می‌باشد.

  تعبیر اوّل:

  نماد زن، زنانگی، کنیز یا همسر است. بیننده‌ی رؤیا یا زنی را به استخدام خود در آورده، مالک و صاحب اختیارش خواهد شد و یا با دوشیزه‌ای جوان وصلت کرده و او را به همسری بر می‌گزیند.

  تعبیر دوّم:

  نمایانگر فرزندی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور  خداوند به صاحب خواب عطا نموده و به زندگی‌اش شادی و برکت خواهد بخشید.

  تعبیر سوّم:

  بیانگر استفاده‌ی ابزاری از زنان ث، کام‌جویی و رفع نیاز‌های جسمانی و تجربه کردن لذّت‌های نفسانی توسط مشاهده‌گر و صاحب رؤیا می‌باشد.

  از نظر محمد ابن سیرین

  به‌طور کلی تعبیر دیدن آهو در خواب از نظر این معبر حامل پیامی خوش و بخت و اقبالی نیکو می‌باشد. همچنین رؤیای آهو، نماد موفقیّت، رشد و پیشرفت برای صاحب خواب خواهد بود.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که بدون آن‌که به شکار آهو رفته باشید، آهویی را در اختیار داشته و در دام گرفتارش ساختید، بیانگر این است که  به‌زودی همسری برگزیده و با او ازدواج می‌کنید و یا نشانگر خدمتکار زن و یا برده‌ایست که مالک و صاحب آن شما خواهید بوذ.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که عازم شکار گشته و در آن‌جا آهویی را صید نمودید، نشان‌دهنده‌ی این است که از شخصی هدیه‌ای ارزشمند دریافت کرده و یا دستاوردی بزرگ و عظیم نصیبتان خواهد شد. به‌همین خاطر مورد توجه مفرط دیگران قرار گرفته و برخی به غنایم شما حسادت خواهند ورزید.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که آهویی نحیف و لاغر اندام در خانه‌ی شما جان داد و مرد، حاکی از این است که زنی از نزدیکان، خویشاوندان، دوستان و آشنایان به قصد زیان رساندن به شما، انتقام جویی و بر اساس کدورت‌هایی عمیق، دست به انجام کار‌هایی ناپسند و زشت بر علیه شما می‌زند. این موضوع شما را بسیار اندوهگین کرده و سبب افسردگی شما خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی را به‌وسیله‌ی سلاح جنگی مانند تیر و یا موارد دیگری همچون سنگ، زخمی کرده و به او آسیبی شدید وارد نمودید، معنایش این است که به زنی آشنا یا ناشناس از سر حسادت و بخل ورزی تهمت زده و در غیابش به بدگویی او مشغول می‌گردید. سخنان ناروایی را به آن زن نسبت داده و آبرو و شرفش را لکه‌دار می‌سازید. اما فراموش نکنید که حقیقت بالاخره روشن می‌شود و مردم روزی انگشت اتهام را به سمت خودتان نشانه خواهند گرفت.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی را به چنگ آوردید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که زن زیبارو و دل‌فریبی را به‌عنوان مستخدم به خانه‌ی خویش آورده و از او کار خواهد کشید. همچنین کنیز مذکور، فرمانبردار و اطاعت کننده‌ی بی چون و چرای شما بوده و از دستوراتتان اطاعت خواهد کرد.

  ✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که گلوی آهویی را با جسمی برنده و تیر می‌برید، بیانگر این است که با دختری جوان رابطه‌ی جنسی برقرار نموده و دوشیزگی‌اش را از بین خواهید برد.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که پوست، گوشت آهویی را به دندان گرفته و می‌خورید، نمایانگر این است که با زنی بی‌گناه، معصوم و بی‌دفاع برای لذت‌جویی، رابطه‌ی جنسی نامشروع خواهید داشت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که مشغول جدا نمودن و کندن پوست آهو از بدنش هستید، نشان‌دهنده‌ی این است که وارث زنی بسیار خوش‌چهره و جذاب می‌شوید که از آن طریق مال و منال و ثروت و مکنت فراوانی عایدتان خواهد شد. همین امر باعث می‌شود تا زندگی شخصی‌اتان به یک‌باره متحوّل گشته و رفاه و آسایش را برای شما و نزدیکانتان فراهم شود.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که سبب مرگ آهویی تیز پا گشتید، حاکی از این است که از طرف همسر، خواهر و یا مادر خود، خبری ناراحت کننده و اندوهناک به گوشتان می‌رسد و یا اتفاق و حادثه‌ای تلخ و ناخوشایند برای اشخاص مذکور رخ می‌دهد که سبب نگرانی، دلواپسی و اضطراب شما خواهد گشت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که شیر آهویی را نوشیده و آن را سر می‌کشید، تعبیر این است که خداوند به رزق و روزی شما برکت بخشیده و کسب و کارتان رونق فراوان خواهد گرفت. همچنین بیانگر پیشرفت، ارتقا و ترقّی در حوزه‌ی شغلی و مالی می‌باشد که برای شما دستاوردی بزرگ و ارزشمند محسوب می‌گردد.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که بچه‌ آهویی معصوم در کنار مادر و یا والدینش ایستاده، تفسیرش این است که شما و اعضای خانواده‌اتان بعد از طی کردن دوره‌ای سخت و دشوار و رفع و رجوع نمودن اختلافات شدیدِ موجود در بین افراد خانه، دوستی، عشق و صمیمیّت را با تمام وجود تجربه کرده، جمعی گرم و پرشور داشته و مهر و محبتتان نسبت به یک‌دیگر بیشتر خواهد شد.

  ✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که مادر بچه آهویی را به دام انداخته و او را صید نمودید، بیان‌کننده‌ی این است که باید در انجام امور احتیاط بیشتری را به‌کاربگیرید تا کسی از شما رنجیده خاطر نگشته و موجبات کینه، دشمنی و ستیز با افراد را فراهم نسازید زیرا درگیر شدن با موضوعات و مسائل بی‌اهمیت و حاشیه‌ای شما را از مقاصد اصلی خود باز خواهد داشت و با شکستن قلب مردم، حزن آن‌ها گریبان‌گیرتان شده و باعث گرفتاری، بلا و مصیبت در زندگی‌اتان خواهد بود.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی بچه‌سال در بندی گرفتار بود و شما او را فراری داده و زندگی‌اش را نجات می‌دهید، بیانگر این است که شما فردی خیرخواه، مهربان و خدا شناس هستید که دلسوزی برای خلق را از وظایف و تکالیف خود می‌دانید. پس به‌خاطر همین ویژگی، روح پاک و بی‌آلایش‌‌اتان، خداوند بیش از پیش حامی شما گشته و با بارانی از نعمت و ثروت زندگی‌اتان را آباد خواهد ساخت.

  از نظر آنلی بیتون

  ✍️ اگر در خواب آهو را آزاد و رها ببینید که در حال دویدن به این و آن سو می‌باشد، تعبیر بیانگر این است که شما در موقعیّت حساسی در زندگی قرار گرفتید که باید درباره‌ی مسئله‌ای حیاتی تصمیمی کارساز و درست اتخاذ نمایید و در صورت بروز اشتباه و خطا، فرصت‌های عظیم خویش را از دست داده و باید مسیر طولانی‌تر و سخت‌تری را بپیمایید. بهتر از خود را از امور حاشیه‌ای دور ساخته و تمام تمرکز و توجه خود را روی انتخاب راهکاری درخور و متناسب گذاشته تا پشیمان نگردید.

  همچنین بخوانید:  🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در رؤیای خویش آهویی را ببینید که رام گشته و در کنجی آرام گرفته است، نشانگر این است که شما رابطه‌ی بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با فرزندان خود دارید و این موضوع موجب گردیده تا آن‌ها هیچ مسئله‌ای را پنهان نکرده و مشکلاتشان را با شما در میان بگذارند. این اعتماد متقابل و صمیمیّت، محیط خانه را گرم نمودن و اوقات خوشی را برای اعضای خانواده رقم خواهد زد.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده نمودید که آهویی را به دام انداختید و به بند کشیدید،نشانگر این است که در کاری سرمایه‌گذاری کرده و یا بخشی از مال خود را صرف انجام کاری می‌کنید که درنهایت ثروت و دارایی‌اتان دو چندان گشته و سود و منفعت بسیاری نصیب شما خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که آهویی را سلاح گرم و تفنگ شکار نمودید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما باید اراده‌ی خود را تقویت کرده و به‌دنبال انگیزه‌ای لازم برای رشد و پیشرفت، و بروز توانایی‌ها خویش باشید. استعداد‌ها و مهارت‌های شما زیاد بوده و لایق بهترین‌ها هستید، حیف است با کم‌کاری، تنبلی و کاهلی از ظرفیت‌های وجودی‌اتان بی‌بهره مانده و به آن‌چه شایستگی‌اش را دارید دست نیابید.

  ✍️ اگر در رؤیا دیدید که آهویی را شمار نموده و بلافاصله از کرده‌ی خود پشیمان  و نادم می‌شوید نمایانگر این است که شما از شغل خویش رضایت نداشته و به آن علاقه‌مند نیستید به‌علاوه احساس می‌کنید این شغل از لحاظ مالی آن‌طور که باید شما را تأمین نکرده و درآمدش کمتر از حدّ معمول است. بنابراین ممکن است تصمیم بگیرید تا از شغل فعلی خود خارج گشته و کسب و کاری مطابق به علایق و سلایق خود، آغاز نمایید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که قصد شکار آهویی را داشتید اما آهو با سرعت از شما فرار کرده و ناپدید شد، نشانگر این است که باید از لحظات عمر خویش استفاده کرده و وقت خود را غنیمت بشمارید. زیرا جوانی دوره‌ی آزمون و خطا، آگاهی و کسب دانش بوده و تلف نمودن آن موجب از دست رفتن بزرگ‌ترین شانس زندگی‌اتان خواهد شد.

  از نظر جابر مغربی

  ✍️ اگر در خواب خود دیدید که بچه آهو را به شما داده و یا خود آن را به دام انداختید، تعبیر حاکی از این است که به‌زودی خداوند فرزندی سالم و نیک، از کنیز و یا ندیمه‌‌‌ای به شما عطا خواهد کرد که زندگی‌اتان با ورود این طفل، رنگ تازه‌ای به خود گرفته و روزگار روی خوشش را به شما نشان خواهد داد.

  از نظر لیلا برایت

  این معبر معتقد است که تعبیر دیدن آهو در خواب بسیار خوش یمن و مبارک بوده و نماد موفقیّت، سعادت،خوشبختی و خوش اقبالی می‌باشد.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که بچه‌آهویی با اشتیاق و خود خواسته، شروع به دویدن نموده و به سمت شما می‌آید بیانگر این است که خبرهای خوشحال کننده و غافلگیر‌ کننده‌ای از طریق اطرافیان به گوشتان می‌رسد که تأثیر مثبتی در بهبود شرایط روحی و فکری‌ خودتان داشته و به شما انگیزه‌ و امید می‌بخشد. همچنین به معنای اتفاقاتی می‌باشد که مسیر‌های تازه‌ای را برایتان آشکار کرده و نقطه‌ی عطف زندگی‌اتان خواهد بود.

  ✍️ اگر زن آبستن و یا بارداری در رؤیای خود بچه‌ آهویی را ببیند نشانگر این است که فرزندی زیبا، خوش‌قلب، پر انرژی، شاد و از لحاظ روحی و جسمی سلامت را به‌دنیا خواهد آورد که رقم زننده‌ی روز‌هایی خوش برای والدینش خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی کوچک و کم سن و سال را شکار کردید نشان‌دهنده‌ی این است که افرادی در زندگی ناگهان به شما پشت می‌کنند و خصومتشان نسبت به شما را ابراز می‌دارند. پیش‌آمد‌های غیر مترقبه و غیر قابل پیش‌بینی آغاز به رخ دادن می‌کنند و برای مدّتی احساس می‌کنید که همه چیز به ضرر شما پیش می‌رود. اما همچنان امید و ایمان خود را حفظ کرده و هرگز تسلیم تند باد‌های زندگی نگردید زیرا درست زمانی‌که مشکلات به اوج خود میر‌سند، آرامش بعد از طوفان از همیشه به شما نزدیک‌تر خواهد بود.

  ✍️ اگر در رؤیا ببینید که آهویی طفل را در آغوش گرفته، به او محبت ورزیده و او را نوازش می‌کنید، تفسیرش این است که شخصی که به او علاقه‌مند بوده و عاشقش هستید به احساسات شما واکنش نشان داده و عشق متقابل خود را ابراز می‌دارد. به این ترتیب گرمی و صمیمیّت بین شما بیشتر شده و رابطه‌اتان عمیق‌تر می‌گردد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  از نظر یونگ آهو نماد زن و صفات ذاتی مربوط به او همچون بخشش، شکیبایی، مهربانی، ظرافت و لطافت می‌باشد.

  ✍️ اگر در خواب آهوی بالغی را مشاهده کنید نمایانگر این است که شما انسان ساده‌لوح و زود باوری هستید که روی قول‌ها و وعده‌های توخالی اشخاص، بدون شناخت کافی اعتماد و اطمینان ورزیده و از هیچ کمکی در حق آن‌ها فروگذار نمی‌کنید. افراد حیله‌گر، منفعت طلب و حقّه‌باز هم از این رفتارتان سوء استفاده‌ی بی‌جا نموده و با دروغ‌های بی سر و ته قصد فریب شما را خواهند داشت.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش آهویی سیاه رنگ و یا تیره رنگی را ببینید نشانگر این است که شما به‌عنوان یک زن به خود ایمان نداشته و در ذهنتان تصویری ضعیف از خویش ساخته‌اید که سبب کاهش عزت نفس و اعتماد به‌نفس شما گردیده است. با بی ارزش دانستن خود و فراموش کردن گوهر درونی‌اتان دیگران نیز به شما احترام نگذاشته و اعتمادشان به شما را از دست خواهند داد.

  ✍️ اگر در خواب بچه آهویی بسیار کوچک را دیدید که با چابکی حرکت می‌کرد نشان‌دهنده‌ی این است که شما دوستانی متعهد، رازدار و با کمالاتی دارید که به‌ فکرتان بوده و به شما علاقه‌مندند. همچنین همنشینی با این افراد تأثیرات خوب و مثبتی روی شخصیّتتان گذاشته و به زندگی شما جهتی درست و مناسب خواهد داد.

  از نظر علامه طباطبایی

  ✍️ اگر در خواب خود مشاهده کردید که در جایی اطراف محلّ زندگی‌اتان، آهو با بدن زخمی، جراحاتی عمیق و خونریزیِ شدید جلوی راهتان قرار گرفته و یا به یک‌دیگر برخورد نمودید، تعبیر بیانگر این این که مشکل و مسئله‌ای برای یکی از اعضای خانواده پیش میاید که سبب ناراحتی و اندوه باقی اعضاء می‌شود. در نتیجه تمام اهالی خانه دست به دست هم می‌دهند تا برای رفع و رجوع این مسئله‌ی مهم، راهکاری ارائه داده و چاره‌ای بی‌اندیشند.

  تعبیر خواب آهو بر‌ اساس موضوع آن 📋

  حمله آهو

  ✍️ اگر در خواب دیدید که آهویی به سمت شما حمله‌ور میشود و موجب مجروحیّتتان می‌گردد، بیانگر این است که شما به جای تمرکز روی موفقیّت، رشد و ترقی خویش، تمام توجه و حواس خود را به عواملی که ممکن است مانع و سدّ راه زندگی و خوشبختی شما باشند گذاشته‌اید. همچنین با برآورد کردن احتمالات منفی و شناسایی دشمنان و بدخواهان اتان قصد دارید زمینه‌های پیشرفت خود را بیش از پیش فراهم آورده و به این پروسه سرعت ببخشید. در حالی‌که همین امور شما را از اهداف اصلی دور نموده و به حاشیه خواهد برد. بنابراین به‌جای نگاه مردن به پشت سر به مقابل خود چشم دوخته و خیال‌بافی بیهوده نکنید.

  ✍️ اگر در خواب خویش ببینید که آهو بالغی به شما حمله‌ور گشته و شما با تمام توان خود از او می‌گریزید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که کینه‌ای قدیمی و کدورت دیرینه نسبت به شخص و با اشخاصی در دل می‌پرورانید و منتظر زمانی مناسب برای انتقام‌جویی هستید اما باید بدانید که هر‌قدر نسبت به فرد و یا موضوعی خشم و نفرت به خرج دهید در نهایت خودتان متضرر گشته و آتش این کینه‌جویی و کدورت زندگی شما را هم خواهد سوزاند.

  همچنین بخوانید:  🗑️ تعبیر خواب زباله و آشغال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  آهو در جنگل

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که آهو در جنگل گمگشته و سرگردان است، تعبیر نشانگر این است که شما آرزو‌های دور و درازی در سر می‌پرورانید و فردی آینده‌نگر، با درایت و با انگیزه هستید که برای به‌دست آوردن جایگاه دلخواهتان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنید. به همین علّت آدم‌هایی مرتبط با زمینه‌ی شغلی و کسب و کار دلخواهتان به سمت شما جذب شده که می‌توانید با ملاقات کردن و معاشرت با آن‌ها تجربیات ارزشمندی را کسب نموده و به‌وسیله‌ی پند‌ها و توصیه‌های کارآمدشان، پیشرفتی چشمگیر در حوزه‌های گوناگون زندگی‌اتان را شاهد باشید.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که بچه‌ آهویی آشفته در جنگل به‌دنبال مادر خویش می‌گردد، نمایانگر این است که شما مدّت طولانی‌ای را صرف کار کردن و کسب تجربه نمودید و حالا زمان استراحت و ایجاد وقفه‌ای نسبتاً طولانی  در این مسیر، فرا رسیده تا با فاصله گرفتن از کار مفرط و بیش از اندازه و دور گشتن از شلوغی و ازدحام به جسم و روح خود رسیدگی کرده و آرامش را به آن برگردانید تا با توان و انرژی بیشتر به زندگی باز گردید.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که آهویی در جنگل توسط شکارچی، شکار گشته، نشان‌دهنده‌ی این است که شما نرسیدن به آمال و آرزوهای خود را تقصیر دیگران و موقعیّت نامناسبِ گذشته‌ی خویش می‌اندازید فقط برای آن‌که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و از عذاب وجدان در قبال کوتاهی‌ها و قصور خود رهایی یابید. تا زمانی‌که خودتان را مسئول و مقصّر اشتباهاتتان ندانید و گناه خود را نپذیرید، هیچ‌وقت نخواهید توانست به موفقیت دست یابید.

  آهوی شاخ‌دار

  ✍️ اگر در رؤیای خود آهویی شاخ‌دار را ببینید معنایش این است که شما اعتقاد دارید که ادامه‌ی زندگی انسان وابسته به وجود شخصیست که به او علاقه‌مند بوده و عاشقش می‌باشد. بنابراین دائماً در جست‌و‌جوی معشوق واقعی‌اتان در تکاپو می‌باشید و اعتقاد دارید که پیش از دیدار و ملاقات با او زندگی پوچ و بی‌هدف بوده و بعد از شروع رابطه، لذّت حقیقی آغاز می‌گردد. این طرز فکرتان طرز فکری سمّی و خطرناک است که شما را وابسته به دیگران ساخته و استقلالتان را از شما خواهد ربود. بنابراین برای دستیابی به اهداف، خود را ملزم به داشتن معشوق و همراه ندانید، بلکه دست روی زانوهای خود گذاشته و خودتان رقم زننده‌ی سرنوشت خویش باشید.

  شکار آهو

  ✍️اگر در خواب دیدید که آهو را شکار می‌کنید، تعبیر حاکی از این است که نباید در زندگی به هر شخصی اعتماد کرده، او را محرم راز خود دانسته و اسرار و موضوعات خصوصی و شخصی‌اتان را با او در میان بگذارید. زیرا افرادی هستند که به‌خاطر نداشتن توانایی‌ها، امکانات، منابع و موقعیّت مشابه شما، احساس عقب ماندگی کرده و حسادت در وجودشان شعله‌ور می‌شود. در نتیجه به‌دنبال غصب جایگاه و مرتبه‌ی شما بوده، از شکست‌اتان خوشحال و از پیروزی و موفقیّت‌هایتان خشمگین و اندوهگین خواهند شد. احتیاط و توجه به ذات اطرافیان و مورد آزمایش قرار دادن آن‌ها یکی از راهکار‌های جلوگیری از فجایع مذکور می‌باشد.

  کشتن آهو

  ✍️ اگر در خواب خود دیدید که آهویی را کشته یا سرش را از تنش جدا نمودید، تعبیر این است که توجه به لذت‌های مادی و دل‌خوشی‌ها دنیوی به قدری شما را مسحور خود ساخته که برای تجربه‌ی بی حد و مرز آن حاضر هستید تا انسانیّت و ارزش‌های انسانی را پایمال کرده و آن‌ها را کاملاً نادیده بگیرید. همچنین با قربانی کردن دیگران قصد دارید اهداف شخصی‌اتان را محقق سازید. اما به یاد داشته باشید که این جهان، جهانی است که هر عملی بازتاب مشخصی را داراست پس بدون شک بازخورد تمام بدی‌ها، آزار رساندن‌ها، حق کشی‌ها و بی‌موالاتی‌های خود را خواهید دید.

  فرار آهو

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که آهو از دست شما گریزان است، تعبیر نشانگر این است که شما به شدّت حسرت فرصت‌ها‌ی رفته‌ی خود را می‌خورید و دائماً در حال سرکوفت زدن و سرزنش خویش می‌باشید. زمان رفته دیگر بازگشتی ندارد پس گذشته را رها کرده  و با هوش و ذکاوت، موقعیّت‌های ناب  پیش رو را دریابید. هنوز شانس پیشرفت، توان ر‌ویارویی با مسائل و فرصت کافی برای شما وجود داشته و همه چیز به تصمیم شما بستگی خواهد داشت که چه‌قدر آینده‌ و اتفاقات درخشانش برایتان اهمیّت دارد.

  آهوی مرده

  ✍️ اگر در خواب آهو مرده را دیدید، تعبیر این است که شما فردی بسیار حساس در اتخاذ تصمیمات مهم خود هستید اما در بعضی مواقع این حساسیّت افزایش یافته و به وسواس مبدّل می‌شود که به‌جای آن‌که به در تصمیم‌گیری‌ها، بینش درست بخشیده و شما را به سوی انتخاب مناسب سوق دهد، وقتتان در شک، تردید و دوراهی‌های بیهوده تلف نموده و اعتماد به‌نفسِ عمل کردن به ایده‌های نوین از شما می‌گیرد. همین امر سبب می‌شود تا به‌جای پیشرفت، پسرفت در امورات‌اتان حاصل گردیده، تنش و اضطراب بالایی را تجربه کنید.

  تلف شدن آهو

  ✍️ اگر در رؤیا ببینید که شاهد تلف شدن و جان دادن آهویی هستید، بیانگر این است که خبر‌های ناخوشایند و ناراحت‌کننده‌ای در خصوص مرگ یکی از عزیزان من جمله همسر، مادر، پدر و دیگر اعضای خانواده، خویشاوندان و یا دوستان به گوشتان می‌رسد که این داغ، برای مدّتی شدیداً ذهنتان را به‌هم ریخته و روحیه‌اتان را تضعیف می‌نماید.

  شیر آهو

  ✍️ اگر در خواب دیدید که شیر آهویی را می‌خورید حاکی از این است که در کاری سرمایه‌گذاری کرده، کسب و کاری جدید را آغاز نموده و یا رتبه و جایگاهتان در زمینه شغلی ترفیع می‌یابد که تمام این‌ها سبب افزایش میزان حقوق شما شده و بارانی از ثروت و نعمت از طریق پیشرفت و ترقیِ کاری بر زندگی‌اتان باریده و موجب تحولات اساسی در معیشت شما و خانواده‌اتان خواهد شد.

  خرید آهو

  ✍️ اگر زنی در خواب و رؤیای خویش دید که آهو و یا پوست آهو آن را از بازار می‌خرد، تعبیر نمایانگر این است که این زن به تجملّت، و اشیاء زینتی علاقه‌ی وافری داشته و برای آن‌که احساس ارزشمندی، زیبایی و خاص بودن داشته باشد، از خرید هر نوع طلا، جواهر، زیور آلات و لباس‌های قیمتی دریغ نکرده و در مجامع دارایی خود را به عرصه‌ی ظهور خواهد رساند.

  اهلی کردن آهو

  ✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که در حال رام کردن و اهلی نمودن آهویی هستید، معنایش این است که با زنی خوش چهره، زیبارو، جذاب و فریبا آشنا گشته و بعد از بررسی و زیر نظر گرفتن او، با یک‌دیگر وصلت خواهید کرد. زنی که علاوه بر جمالات و ویژگی‌های ظاهری، دارای فضایل اخلاقی و کمالات بوده، به زندگی شما رنگ تازه‌ای بخشیده و به همه چیز سر و سامان خواهد داد.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که یک دامداری پر از آهو اهلی و رام شده در اختیار دارید و به نوعی مالک و صاحبش هستید، تعبیر بیانگر این است که مسیر‌های جدید و در عین حال هموار که انتهایش سراسر خوشبختی، سعادت و نیک‌روزی‌ بوده، مقابل‌ شما پدیدار گشته و پیش رفتن در آن، شرایط دلخواه و مطلوبی را که همیشه آرزویش را داشتید و برایش تلاش کرده‌اید را فراهم خواهد آورد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که آهوی اهلی‌ای دارید که از شما دوری جسته و گریزان است، نشانگر این است که شما فردی هستید که اخلاقی تند و زبانی تیز دارید. این خصلت شما شاید در برخورد با افراد سودجو و منفعت طلبی که قصد سوء استفاده از شما را دارند مناسب و کارساز باشد و آن‌ها را از شما دور سازد اما در برابر عزیزان، دوستان و همکارانتان بسیار زننده و ناپسند است. کردار شما باید به نحوی باشد که روابط مهم در زندگی شخصی و خصوصی‌اتان حفظ گردیده و از طرفی نشان‌دهنده‌ی سیاست کاری‌ِِ مناسب شما در برخورد با همکاران و شریکان‌اتان باشد. اگر اصلاحات لازم را در رفتار خود صورت ندهید همه افراد از شما فاصله گرفته، هم در زمینه‌ی شغلی و در زمینه‌ی خانوادگی با مشکلاتی جدّی روبه‌رو گشته و شکست بدی خواهید خورد.

  همچنین بخوانید:  🍑 تعبیر خواب انجیر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  غذا دادن به آهو

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به آهو نحیف غذا می‌دهید، تعبیر نشانگر این است که شما بیش از حد دلسوز و در فکر دیگران هستید به همین‌خاطر از مسائل مهم خویش غافل شده و خود را تمامً وقف حل نمودن و چاره اندیشیدن برای رفع و رجوع مشکلات دیگران کرده‌اید. اما این‌کار سبب آسیب رساندن و متضرر گشتن‌ شما شده و شرایط را برای سوء استفاده‌ی افراد کم ظرفیت و کم جنبه فراهم می‌کند. بنابراین با رعایت اعتدال در امور هم شاهد پیشرفت خود بوده و هم زمینه‌ی کمک به دیگران را ایجاد خواهید کرد.

  ✍️ اگر در خواب و رؤیا ببینید که شخص دیگری به آهو غذا می‌دهد، تعبیرش این است که شما در زندگی با فردی جدید ملاقات نموده و آشنا می‌شوید که با راهنمایی‌ها و توصیه‌های ارزشمند خویش، سبب بالا بردن جایگاهتان گشته و از شما فردی قوی، محکم و پخته خواهد ساخت. این شخص می‌تواند کسی باشد که در آینده تشکیل زندگی مشترک با او ممکن و محتمل خواهد بود.

  گوشت آهو

  ✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که گوشت آهویی را با ولع و لذّتی وصف ناشدنی به دندان گرفته و میل می‌کنید، بیان‌کننده‌ی این است که شما فردی لذّت جو و کام طلب بوده و دارای نفسی سرکش و هوس‌هایی شهوت‌آمیز هستید و مایلید تا برای تجربه‌ی خوشی‌های لحظه‌ای و زودگذر بهای زیادی پرداخته تا بتوانید از آن بهره‌ی کافی و وافی را ببرید.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت آهو را می‌کوبید، تعبیر نشانگر این است که شما از زندگی کسالت‌بار خود خسته شده و دچار روزمرگی گشته‌اید. به همین خاطر به‌دنبال تنوع و انجام کار‌هایی هستید که تاکنون انجام نداده و یا قادر به انجام آن‌ها نبودید. دنبال کردن فعالیّتی جدید و یا یادگیری مهارتی نو، شما را از احساس کرختی خارج کرده و حس زندگی و انگیزه‌ی لازم را بار دیگر به شما خواهد بخشید. همچنین سفر کردن به مکان‌های نادیده، ساختن خاطرات و تجربیاتی هیجان‌انگیز، آشنایی با افراد مختلف در رفع کسالت شما بسیار مؤثر و کار‌ساز خواهد بود.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که گوشت آهویی را به منظور خوردن، کباب می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی خوش‌فکر و منطقی هستید که در مسیر زندگی اهداف و خواسته‌های خود را تعیین نموده و برای رسیدن و دستیابی به آن‌ها برنامه‌ریزی لازم را صورت می‌دهید. همچنین شما همیشه و در هر کجا، به‌دنبال بهبود سطح کیفی زندگی خود بوده و در کار فردی دلسوز و تلاش‌گر می‌باشید.

  کندن پوست آهو

  ✍️ اگر مردی در رؤیای خویش ببیند که در حال کندن پوست آهو و یا خوردن آن می‌باشد، بیانگر این است که با زنی ناشناس آشنا شده و با او رابطه‌ی نامشروعی را شکل خواهد داد. ورود این زن به زندگی او با دردسر‌هایی عظیم، مشکلات و معضلاتی پیچیده و سختی‌ها و ناهمواری‌های زیاد همراه خواهد بود.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت و پوست آهو را جدا نموده و آن را میل می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ای نزدیک زنی مسبب حل شدن و رفع و رجوع گشتن مشکلات‌ مالی و اقتصادی شما می‌شود و از ثروت و دارایی‌اش بخش زیادی را به شما بخشیده و یا شما را وارث خود قرار خواهد داد. به این‌گونه مال و منال زیادی نصیبتان شده و غنی و ثروتمند خواهید شد.

  آهوی زخمی

  ✍️ اگر در رؤیای خود ببینید که آهویی زخمی در کنجی افتاده، نمایانگر این می‌باشد که شما در زندگی تنش، ناراحتی و فشار زیادی را متحمل می‌شوید که روح و روانتان را آسیب پذیر کرده و شما را حساس نموده است. از این رو کوچک‌ترین اتفاقات تحت تأثیر قرارتان داده و شما را آشفته و رنجور خواهد ساخت.

  آهو در قفس

  ✍️ اکر در خواب آهویی را در قفس، محبوس دیدید، نشانگر این است که شما خودتان را در زندانی از باورهای غلط، محدودیّت‌های خیالی و موانع ذهنی حبس کرده و اجازه خروج  و عبور از این چهارچوب را به خودتان نمی‌دهید. در واقع با محدود کردن و دیوار کشیدن بین خود و آرزوهایتان به اصلی‌ترین دشمن خویش تبدیل شده‌اید. اما برای نجات یافتن از این اوضاع، باید توهّمات و تفکرات پوسیده‌ی خود را دور ریخته و بر احساس ترس و اضطراب غلبه کنید. غل و زنجیر را از دست و پایتان باز کرده و آزادانه به خود اجازه پرواز و تجربه کردن بدهید زیرا شما لایق بهترین‌ها هستید.

  دیدن آهو توسط زن متأهل

  ✍️ اگر زن متأهل و شوهر داری در خواب آهویی چابک، سالم و تیزپایی را مشاهده کرد، بیانگر این است که نه تنها در حوزه‌ی شغلی، بلکه در رابطه‌ی عاطفی خود نیز خوشبختی را تجربه نموده و از برکات و نعمات خداوند بهره‌مند خواهد گشت.

  دیدن آهو توسط  مرد متأهل

  ✍️ تعبیر دیدن آهو در خواب توسط مرد متأهل به معنای این است که مژده و اخبار خوشی را در ارتباط با هدفی که مدت‌هاست بر روی آن تمرکز نموده، وقت گذاشته و خیال‌پردازی کرده به گوشش می‌رسد. این خبر خوش، برای مرد امید بخش بوده و زمینه‌ی موفقیّت‌های بعدی‌اش را فراهم خواهد ساخت.

  دیدن آهو توسط زن باردار

  ✍️ اگر زن حامله و بارداری در خواب خویش بچه آهو را ببیند، تعبیر نمایانگر این است که خداوند به او فرزندی سالم، صالح، زیبارو با قلبی آکنده از مهربانی را عطا می‌کند که برای والدینش سربلندی و افتخاراتی عظیم می‌آفریند. همچین نشانگر این است که به امید خدا زایمان این زن به سهولت صورت خواهد گرفت و خطری او و فرزندش را تهدید نخواهد کرد.

  دیدن آهو توسط زن جوان و مجرد

  ✍️ اگر زن جوان و مجردی در خواب ببیند که آهویی متعلّق به اوست، بیان‌کننده‌ی این است که فردی صاحب خواب را عمیقاً دوست داشته و مخفیانه او را در نظر دارد اما هنوز شجاعت و جرئت بروز احساسات، عواطف و عشقش را به او پیدا نکرده است.

  ✍️ اگر در رؤیای خود ببینید که آهویی او را دنبال می‌کند، تفسیرش این است که این زن با مردی لایق، شایسته، متعهد و عاشق ازدواج می‌کند که علاقه‌اشان متقابل بوده و در کنار یک‌دیگر به آرامش و خوشبختی خواهند رسید.

  دیدن آهو توسط مرد جوان و مجرد

  ✍️ اگر مرد جوان و مجردی در خواب دید که آهو سالم، چابک و زیبا در اختیار دارد، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که این مرد، مردی با اعتماد به‌نفس است که شخصیّتی والا داشته و با تمام وجود از زمان خود برای ساختن آینده‌ای مطلوب تلاش‌می‌کند. همچنین خانواده و اطرافیان او هم از  مواهب نتایج و افتخارات ارزشمندش بهره‌مند شده و موجب سربلندی و غرور آن‌ها خواهد شد.

  ✍️ اگر پسری کم سن و سال و در آستانه‌ی جوانی، در رؤیای خود ببیند که آهویی از او می‌گریزد، بیانگر این است که به‌زودی پیش‌آمدی غیر مترقبه صاحب خواب را در تنگنا قرار داده و موجب می‌گردد تا روز‌های سرشار از خوشی و آرامش او به دورانی سخت و دشوار تبدیل گردد و مرد جوان را با مشکلات و بحران‌هایی جدید روبه‌رو خواهد کرد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک