👁 تعبیر خواب ابرو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب ابرو 👁

  اصولاً در میان مفسرین و معبربن به نام، مشاهده ابرو در خواب به عنوان سمبلی از عزت نفس که در انسان وجود دارد، تعبیر می شود. همچنین بیانگر میزان ارزش و اعتباری است که شخص برای خود قائل شده و آن را در زندگی لحاظ می کند. از جمله زیبایی هایی که خداوند متعال، این خالق زیبایی جهان هستی، در صورت انسان به تصویر کشیده، کمان ابروست که با ظرافت و طنازی در رخ انسان جلوه گری می کند. برای مشاهده کامل تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لیلا برایت

  کارل گوستاو یونگ

  معبرین غربی

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  خراب کردن ابرو

  درآمدن ابرو

  ناموزون شدن ابرو

  ریزش ابرو

  ابرو سفید رنگ

  کم شدن ابرو

  ابروهای براق

  مرتب کردن ابرو

  اصلاح ابرو

  ابرو برداشتن مردان

  ابرو نداشتن

  ابرو ریخته

  ابرو پیوسته

  ابرو پرپشت

  ابرو نازک

  سفید شدن ابرو

  ابرو تراشیده شده

  ابرو در خواب دختر مجرد

  ابرو در خواب خانم متاهل

  ابرو در خواب خانم مطلقه

  ابرو در خواب مرد

  ابرو در خواب زن باردار

  ابرو در خواب جوانان

  تعبیر خواب ابرو

  تعبیر خواب ابرو بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت محمد ابن سیرین

  دیدن ابرو در خواب اصولاً به دینداری و عقاید انسان تعبیر می شود.

  چنان که کسی در خواب ابروها را به طور معمول و متداول و بدون هیچ کم و کاستی مشاهده کند، به این معناست که اصول دین او بطور کامل و فروع آن خیلی صحیح اجرا میشود و از جمله مومنانی است که احکام دین و شریعت را بی عیب و نقص به جا می آورد.

  اگر کسی در رویا ببیند که ابروهای او ریخته است، چنین مفهومی دارد که در دین و اصول آن دچار شک و تردید شده، به همین دلیل عقاید و باورهای مذهبی اش دچار سیتی و ضعف گردیده است.

  به روایت جابر مغربی

  هنگامی که در خواب ببینید یکی از دو ابرو هایت ریخته و آن دیگری کنده شده است، تعبیر یعنی اعتبار و منزلتی که نزد اطرافیان و جامعه داشته اید دچار نقصان گشته و همچنین از نظر مالی و اقتصادی صدمات و آسیب هایی به شما وارد می شود.

  به روایت ابراهیم کرمانی

  چنانچه کسی در خواب ببیند هیچ اثری از ابرو در صورتش باقی نمانده و یا اینکه موی ابروهایش ریزش داشته است، تعبیر به این معناست که دست به عملی می زند که منجر به هتک حرمت، رسوایی و از دست رفتن عزت او خواهد شد.‌

  زمانی که در رویا ببیند ابرو هایش به شکل خیلی شکیل و آراسته نمایان بود، چنین مفهومی دارد که با رفتار و اقدامی که انجام می دهد احترامی بی حد و حصر و منزلتی فراوان در میان اطرافیان کسب می کند.

  اگر کسی درخواب دید ابروانش به رنگ سفید در آمده بود، تعبیر آن یعنی دانش، حکمت، سنجیدگی در رفتار و ابهت او رو به فزونی رفته، ولی در عین حال ممکن است قدری از اموال و دارایی او کاسته شود.

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  نقش و نگار ابرو در میان صورت انسان نه تنها به تدبیر الهی جهت حفاظت از چشم نهاده شده بلکه به عنوان پیرایه ای جهت آذین چهره به شمار رفته که در طول تاریخ خانمها با انواع زیور آن را آراسته و نمایه ای از حسن جمال قلمداد می شود.

  اگر کسی در خواب دید که ابرو های کاملاً معمول و طبیعی در صورت دارد به طوری که نقصانی در آن مشاهده نمی شود، تعبیر بیانگر آن است که در میان اطرافیان عزیز و گرامی می شود. تابه حدی که عیوب اخلاقی و ظاهری او در نزد آن ها نمود نداشته و متوجه آن نمی شوند.

  داشتن ابروهای به رنگ سفید در رویا به منزله دارا بودن از معارف و خرد بوده و اعتبار و منزلت اجتماعی کسب می کند.

  بودن یک ابرو به تنهایی در صورت، هشداری جهت ضرر و زیان در امور مالی و کسب و کار می باشد.

  زمانی که در خواب ببیند توسط وسیله ای همچون تیغ اقدام به تراشیدن ابرو می نماید، چنین مفهومی دارد که بطور ناشیانه و حسب بی خردی و بی دانشی اقدام به رفتار یا عملی می نماید که آسیب و لطماتی برای او به همراه دارد.

  به روایت آنلی بیتون

  از دیدگاه ایشان دیدن ابرو در خواب تعبیر به پیامی برای خواب بیننده قلمداد می شود، که احتمال دارد افراد یا اموری به طور منحرف کننده و بیراهه در سر راه او قرار گیرد. لازم است در انجام کارها هوشیاری لازم را در پیش گیرد.

  به روایت لیلا برایت

  چنانچه کسی در خواب ببیند که ابرو های او کاملا پرپشت بود، تعبیر آن چنین است که ایامی سرشار از شادکامی و بر وفق مراد پیش رو خواهد داشت.

  اگر در خواب ببیند که ابروهایی به طور کم پشت و تک تک در چهره دارد، یعنی آسیب و زیان هایی به وسعت زیاد به ایشان میرسد.

  به روایت کارل گوستاو یونگ

  خوابی که در آن ابرو ها به طرز برجسته ای نمود پیدا کرده و خواب بیننده متوجه آنها می شود، تعبیر به معنای تعجب، شبهه و تردیدی است که از شنیدن مطلب و یا مواجه شدن با مسئله ای در شخص ایجاد می شود.‌

  اگر کسی در خواب دید که ابرویی در چهره او نیست، به این معناست که در اغلب موارد آن شخص احساسات و عواطف مختلفی که در او به قلیان درمی آید همچون شادی، غم و … را در خود انباشته و از نمایان کردن آنها اجتناب می کند.

  اگر در رویا مشاهده کنید که ابروانتان به هم متصل و پیوسته بودند، به منزله آن است که به علت اعتماد به نفس پایینی که دارید از شکل ظاهری جسمتان رضایت نداشته و خجل و شرمسار هستید. معنای دیگری که برای این خواب بیان شده است، سرکوب نمودن عواطف و احساسات در درون خودتان بوده به طوری که خوشحالی و نشاط و حتی ناراحتی و گریه را بروز نداده و همچون عقده ای در درونتان لانه کرده است. ممکن است که شما سعی در کتمان نمودن چیزی در مقابل شخص یا اشخاصی دارید.

  به روایت معبرین غربی

  هنگامی که در خواب ببینید ابروهایی کاملاً متناسب و خوب در چهره دارید، بدانید که با افرادی شایسته و کاملاً متشخص و صادق دیدار و ملاقات می کنید.

  تعبیر دیدن ابرو در خواب بیانگر منزلت و شانی است که شخص در میان اطرافیان و جامعه داراست. در این حالت چنانچه ببیند که ابروهایش ریزش داشته است، بسته به مقدار ریزش ابرو، از میزان احترام و اعتبار او در میان مردم و خانواده کاسته شده است.

  معنای دیگر ابرود در رویا به منزله شدت گرفتن احساس پاسداری و مراقبت از شخص یا چیز های در زندگی می باشد.

  همچنین بخوانید:  😪 تعبیر خواب آب بینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  همچنین می‌توان آن را به معنای رفع و رجوع مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی نیز در نظر گرفت.

  در برخی مواقع نشان دهنده چیرگی و غلبه بر موانع لاینحل و سختی است که مدت ها با آن دست به گریبان بوده اید.

  در عین حال ابرو در خواب سپری نمودن ایامی سر شار از لذت و خوشی در کنار عزیزان و دوستان قلمداد می شود.

  کتاب سرزمین رویاها

  ابروی خودتان:

  به معنای سود و رضایتی که در امور مالی کسب می کنید.

  ابروهای بلوطی رنگ:

  نشان دهنده فرصت مغتنم و عالی در زندگی است که به شما رو می کند.

  ابروهای سیاه:

  به منزله ریسیدن به خوشحالی عظیم است‌

  ابروهای عضو یک فامیل:

  افراد بسیاری به طور جانبدارانه از شما حمایت می کنند.

  ابروهای شوهرتان:

  به معنای عشق و علاقه عمیقی است که از طرف همسرتان نسبت به شما جاری می شود.

  ابروهای خانه‌تان:

  بیانگر فرصت بزرگ و نایابی است که به شما رو می کند.

  ابروهای بچه هایتان:

  نشان دهنده پول فراوان و سودهای مالی که نصیبتان می شود.

  ابروهای دشمنان تان:

  یعنی بدخواهان شرایطی جهت نیرنگ و حیله شما تدارک دیده اند.

  ابروهای باریک:

  به منزله مواجهه با مشکل و ناراحتی سخت می باشد.

  ابروهای سرپایین:

  یعنی شریک عاطفی شما تعهد چندانی به این ارتباط ندارد.

  ابروهای کلفت:

  به معنای رسیدن به پول و ثروت فراوان می باشد.

  ابروهای خیلی بلند:

  بیانگر سعادت و نیکبختی در خانواده و زندگی است.

  تعبیر خواب ابرو بر‌ اساس موضوع آن 📋

  تعبیر دیدن ابرو در خواب جزو مواردی است که خیلی کم اتفاق می افتد. در اصل دیدن چنین خوابی به عواطف و احساساتی که فرد با آن دست به گریبان بوده و همچنین چهره او ارتباط مستقیمی دارد.

  از جمله تعابیری که برای آن برای بیان می شود می توان به احساس دوگانگی و عدم قاطعیت در تصمیمات اشاره کرد که نشات گرفته از اعتماد به نفس پایین بوده است.

  بهتر است کمی موشکافانه و دقیق تر جنبه های مختلف شخصیتتان را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید.

  از نظر برخی مفسرین مشاهده ابرو در خواب و رویا به مفهوم روبه رویی و مواجهه با اموراتی پیچیده و نامشخص می باشد که موجبات سردرگمی شما را فراهم می کند.

  خراب کردن ابرو

  زمانی که در خواب دیدید به طریقی ابروهای خودتان را خراب کرده و از بین بردید، به این معناست که از خود و جایگاهی که هم اکنون در زندگی قرار دارید راضی نیستید. در اغلب موارد به نکوهش و سرزنش خودتان مشغول بوده و با کوچکترین اشتباهی خودتان را بازخواست می کنید.

  درآمدن ابرو

  چنانچه ببینید ابروهای شما به طور غیرمعمول درآمده و رنگ نامشخصی گرفته است، نشان می دهد که خیلی تمایل دارید که مورد توجه دیگران قرار گرفته و علاقه و محبت دیگران به شما نشان داده شود.

  ناموزون شدن ابرو

  اگر در خواب ببینید که ابرو های تان را به شکل ناهمگون و ناموزون آراسته نموده اید، تعبیر به این معناست که قلبا به شخصی علاقمند هستید. به طوری که ارزش زیادی برای او قائل بوده و در انجام کارها او را مد نظر قرار می دهید. همچنین این خواب به منزله ذوق و طبع زیبا پسندی است که در وجود شما قرار دارد.

  ریزش ابرو

  تعبیر ریزش ابرو در خواب، بیانگر به تحلیل رفتن عزت و ارزش خواب بیننده نزد اطرافیان می باشد.

  ابرو سفید رنگ

  چنانچه شخص جوانی در خواب دید که ابروهای او به رنگ سفید درآمده اند تعبیر آن چنین است که او در همین سنین جوانی دارای شخصیتی دانا، آینده نگر و مصلحت اندیش است. اگر ابروها به رنگ سفید و به شکل انبوهی روییده بود، بیانگر جایگاه و اعتباری است که او بر اساس دانش و حکمتی که مدتها به تحصیل آن پرداخته در میان مردم برخوردار است.

  کم شدن ابرو

  هنگامی که کسی در خواب ببیند ابرو او از حد متداول و معمولی که در این سن در چهره وجود دارد، کمتر بوده و کاهش یافته است، تعبیر به این معناست که از میزان تدبر و خرد او کم شده و ممکن است رفتاری غیر معمول از او سر بزند.

  ابروهای براق

  ابرو ها بسته به نوع، شکل و رنگ آنها در خواب تعبیر گوناگونی دارند. اگر ابروهایی به طور غیر معمول و براق در خواب ببینید، به این معناست که شما در جمع و یا دورهمی به شدت جلب توجه نموده و افراد زیادی شما را در نظر دارند. این موضوع از علاقه شما به شهرت نشات می گیرد.

  تعبیر دیگری که برای این خواب متصور است، بالا بودن احساس تهور، بی پروایی و جنگجو بودن در شماست. به طوری که در شرایط سخت میدان را خالی نکرده و با تدبر به رفع آن می پردازید. شما دارای خصوصیاتی خاص و منحصر به فرد هستید. به توانایی های خود آگاه بوده و مایه مباهات شماست.

  مرتب کردن ابرو

  هنگامی که در خواب مشاهده کنید با دست مشغول مرتب نمودن و آراستن ابرو های خود هستید، چنین تعبیر دارد که توانایی بالقوه و شگرفی در وجودتان قرار داشته که شما به پرورش آن همت گمارده و به ظهور رسانده آید. تمایل دارید که در مقابل دیگران این استعداد را نمایان ساخته و متجلی کنید. این خواب همچنین بیانگر قدرت ابتکار و نوآوری بالای شماست.

  اگر انسانی متوسط و در سطح معمول جامعه چنین خوابی را ببیند به معنای آن است که در شغل و حرفه خود پیشرفت و ترقی نموده و مال و مکنت بسیاری به دست می آورد.

  اصلاح ابرو

  هنگامی که در خواب مشاهده کنید شخصی اقدام به اصلاح و مرتب نمودن ابروهای شما نمود، به این معناست که مصلحت است در واقعیت آن شخص را جزو معتمدین و دوستان نزدیک خود قرار داده و در انجام کارها با او مشورت کنید. علی الخصوص زمانی که در خواب از اصلاحی که بر روی ابروهای شما انجام داده رضایت داشته و مقبول تان بوده است.‌ خیلی از اوقات بهتر است کسانی در کنارتان باشند که نسبت به شما عمیقاً دلسوز و صادق بوده و سود و منفعتتان را در انجام کارها لحاظ می کنند.

  اصلاح ابرو از نظر معبرین غربی:

  زمانی که در خواب ببینید خودتان در حال مرتب نمودن و اصلاح ابرو هستید، تعبیر به معنای اعتماد به نفس بالایی است که در وجودتان هست. سبک زندگی شما در واقعیت به گونه ای است که چنان به مهارت ها و قابلیت هایتان اعتماد و باور دارید که با تکیه بر آن پیش رفته و نظرات و انتقادات نادرست و منفی اطرافیان، خللی در کار شما وارد نکرده و دچار تزلزل نمی شوید. شما در انجام کارها و امورات تان کاملا مستقل و خودمختار عمل کرده و دیگران سهم بسیار ناچیزی در پیروزی ها و شکست هایتان دارند. بدین ترتیب شما می توانید پله های موفقیت را بوسیله آسانسور طی کرده و به اوج برسید.‌

  همچنین بخوانید:  🐴 تعبیر خواب اسب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب ببینید که اقدام به کندن ابروهای تان می نمایید، براساس میزان شدت درد و ناراحتی که در اثر جداشدن ابروها از پوستتان احساس می کنید، با مسائل و چالش هایی که در زندگی مواجهه می شوید، ارتباط مستقیمی دارد.

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید در حال اصلاح هر دو ابروی خود و یا یکی از آنها هستید، به این معناست که لازم است تدابیر جدیدی در زندگی اتخاذ کرده و تغییراتی را برای اصلاح مسائل و بهتر کردن زندگی اجرا کنید.

  با توجه به اینکه ابرو سمبلی از عزت نفس در انسان شناخته می شود. هر عملی در جهت آرایش و پیرایش آن همچون تاتو، هاشور، کشیدن مداد، رنگ کردن و غیره به منزله اقدامی در راستای افزایش اعتماد به نفس در جامعه و رویارویی با افراد قلمداد می شود. بدین ترتیب شما قابلیت ها و مهارت هایتان را در مقابل دیگران متجلی نموده و به آن افتخار می کنید.

  ابرو برداشتن مردان

  مطیعی تهرانی گوید:

  هرگونه آرایش و پیرایشی همچون اصلاح ابرو و آرایش صورت که در خانم ها معمول و متداول بوده، حتی در خواب و رویا نیز برای آقایان به خوبی یاد نشده و تعبیر به رذالت و سقوط اعتبار و آبرو بیان می شود.

  ابرو نداشتن

  از نظر ابراهیم کرمانی:

  اگر در خواب ببیند که ابرو در صورت نداشت و یا موهای ابرو به یکباره ریخته و خالی شد، چنین تعبیر دارد که اقدام به عملی کرده و یا رفتاری از او سر زند که سرانجام آن به فضاحت و رسوایی ختم می شود. در صورتی که خواب او کاملا عکس و متضاد این موضوع بود، یعنی دانسته یا ندانسته قصد انجام کاری را می نماید که بسیار نیک و پسندیده بود و موجب خشنودی خدا شده و باعث شهرت و خوشنامی او در میان مردم و جامعه می گردد.

  ابرو ریخته

  چنانچه در رویا مشاهده کنید که ابروهای تان ریخته و خالی شده به این معناست که از نظر جسمی دچار ضعف و کسالتی شده و بیماری بر شما عارض می شود. لازم است که دقت و احتیاط بیشتری در خصوص سلامتی تان انجام داده و پیشگیری لازم را به عمل آورید.‌

  معنای دیگری که برای خواب مذکور بیان می شود به منزله خجالت و احساس ندامتی است که شما را فرا میگیرد. از اعمال و رفتاری که در گذشته به طرز نادرست و زشتی اقدام نموده‌اید، پشیمان بوده و حتی از به یاد آوردن آن احساس گناه می کنید. نگران هستید که کسی از گذشته و راز شما آگاه شده و موجب بی آبرویی برایتان شود. از صمیم قلب به درگاه خدای متعال توبه و بازگشت نموده و مطمئن باشید مورد رحمت و بخشش خدای مهربان قرار می گیرد.

  ابرو پیوسته

  اینکه در خواب ابروهایی کاملاً متصل و پیوسته در کنار هم ببینید، سمبلی از نزاع اختلاف و درگیری است که شکل می گیرد. این خواب به منزله شرایط ناهموار و رفتارهای نامناسبی است که باعث بروز ناخشنودی و بحث شما با دیگران شده است. بهتر است بر خودتان تسلط داشته باشید تا با حفظ آرامش، به وسیله گفتگوی مسالمت آمیز به رفع موانع پرداخته و مسائل را به نفع خود تغییر دهید.

  همچنین مشاهده ابروی پیوسته در رویا، به منزله هشداری است که توجه شما را به موضوعی جلب می کند. احتمالا ممکن است با اطلاع از آن شما بدون فکر و به یکباره دست به اقدامات نسنجیده زده و موجب اشتباهات غیرقابل جبران شود.

  ابرو پرپشت

  دیدن ابروهایی به صورت انبوه و پر در خواب به منزله توانایی و نیروی زیاد، احساس رفعت و عطوفت، احساس مسئولیت است که در وجود شخص خواب بیننده بطور بارز مشهود است. اگر در خواب ببینید که شما دارای ابروهایی با ضخامت زیاد هستید، به این معناست که آن چنان قدرت و توانایی در شماست که از خود و خانواده و حتی اشخاص دیگر به راحتی محافظت و پاسداری می کنید.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  داشتن ابروهایی انبوه و پر به رنگ سیاه به منزله منزلت و عزتی است که جامعه و اطرافیان به جهت جایگاه و رتبه علمی و یا مال و مکنت فراوانی که صاحبش هستید، برایتان قائلند.

  به تعبیری که در کتاب سرزمین رویاها قید شده است:

  معنای ابروهای ضخیم دوایا نشان دهنده پول و وجه نقدی است که به شما می رسد.

  ابرو نازک

  چنانچه ابرو ها را به شکل نازک و همچون نخ در خواب ببینید، تعبیر بیانگر قدرت پایین و عزت نفس کمی است که به آن دچار شده اید. اگر چنین خوابی را خانمی ببیند، یعنی در آینده ای نزدیک تشکیل خانواده داده و ازدواج می کند.

  به بیان کتاب سرزمین آرزوها دیدن ابروهای نازک، نشان دهنده غصه و ناراحتی برای است.

  محمد بن سیرین معتقد است:

  ابرو در خواب برگرفته از مذهب و اعتقادات دینی است. اگر ابروها را بطور کامل و تمام ببیند، یعنی از نظر آراستگی و پیرایش در حد عالی بوده و مورد پسند همگان قرار می گیرد. در صورتی که دید ابروها در حال ریختن بودند، معنایی کاملا متفاوت و برخلاف آنچه بیان شد دارد.

  سفید شدن ابرو

  در حالت کلی چنانچه در خواب ابروها را به رنگ سفید و به طور انبوه و پر دیده شود، رسیدن به جایگاه و اعتباری است که بر اساس دانایی و حکمتی که در وجود شخص هست، در میان جامعه و مردم دست یافته است.

  ابرو تراشیده شده

  از نظر منوچهر مطیعی:

  تراشیدن ابرو در خواب و رویا، نشان دهنده رفتاری است که از روی سبکسری و خیال خام انجام گردیده و با کمی خرد و اندیشه می توان براحتی تبعات ناشی از آن را کم کرده و جبران نمایند.

  ابرو در خواب دختر مجرد

  اگر در خواب مشاهده کنید که دختری تنها با ابرو های پیوسته در مقابل شما است، تعبیر به این معناست که هر چند در حال حاضر او دچار سختی و نگرانی‌هایی در زندگی بوده ولی قطعاً در آینده شرایط تغییرات مثبت و فزاینده‌ای داشته، به طوری که اوقاتی سرشار از نیکبختی، سرافرازی، عزت و دولت در پیش خواهد داشت.

  چنانچه در خواب دختری را ببینید که دارای ابروهایی بسیار انبوه بوده و نشاط و سرزندگی در چهره و رفتار او موج می زد، چنین مفهومی دارد که خداوند متعال رزق و روزی پربرکتی را در زندگی او جاری کرده به طوری که صاحب مال و مکنت زیادی شده و ثروت فراوانی به او خواهد رسید.

  مفسرین معتقدند، خوابی که در آن دیده شود دوشیزه‌ای با ابروهای آراسته و خیلی زیبا با لبی خندان، چهره ای شاد و خوشحال بوده، چنین معنایی دارد که در آینده ای نزدیک ازدواج فرخنده و پر برکتی داشته و با انسانی برجسته و با کمالات تشکیل خانواده می دهد. این پیوند موجب پیشرفت او در امور مالی و به کمال رسیدن نیکبختی و سعادت در زندگی او می شود.

  همچنین بخوانید:  🦴 تعبیر خواب استخوان و اسکلت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در صورتی که در رویا مشاهده شود دختری تک و تنها با ابروهایی که فاصله چندانی از چشم نداشته، قرار داشت، بیانگر آرامش خیال، خرد و دانایی است که او همواره در سکنات و همچنین مواجهه با مسائل از خود بروز داده، به طوری که این رفتار سرآغاز خیرات و برکات بسیاری در زندگی او می شود.

  اگر دختری در خواب ببیند که ابرو های وی به رنگ سفید ظاهر گشته اند، تعبیر به این معناست که به برکت خدای بزرگ عمری پرثمر و طولانی داشته و در تلاطمات و ناهمواری های زندگی سلامتی جسمی و روحی او حفظ می شود.

  ابرو در خواب خانم متاهل

  اگر خانومی که دارای همسر و زندگی است در خواب ببیند که ابروهایی بسیار شکیل و مرتب دارد، به این معناست که در مسائل کاری و درآمدی سود فراوانی به او رسیده و موجب پیشرفت و ترقی در همه ابعاد زندگی شخصی و خانوادگی خواهد شد.

  چنانچه خانوم متاهلی در خواب ببیند که ابروهای او به صورت خیلی انبوه و پرپشت رشد نموده و او احساس خوبی از این موضوع داشته، یعنی به زودی اخبار مسرت بخش و خوشایندی به او میرسد که موجبات تغییر و تحولات مثبت را برای او فراهم می کند.

  اگر خانم متاهلی در رویا ببیند که فاصله میان ابرو و چشمان او کمتر از حد معمول بوده، به این معناست که به تقدیر و عنایت الهی ابزار و شرایط لازم برای تحقق اهداف و آرزوهای او یکی پس از دیگری فراهم گردیده و در زندگی محقق می شوند.

  هنگامی که کسی در خواب ببیند خانمی که دارای همسر است ابرو هایی به هم پیوسته داشته و شاد و خرسند بوده، یعنی در زندگی زناشویی و ارتباط با همسرش به تفاهم و آرامشی دست می‌یابد که کانونی گرم و دلنشین در کنار خانواده، پاداش و تعبیر این خواب بوده است‌

  ابرو در خواب خانم مطلقه

  اگر خانومی که قبلاً ازدواج کرده و در گذشته دارای همسر بوده در خواب ببیند که ابرو هایش به شکل پیوسته هستند، تعبیر به عنوان پیام نویدبخشی است که او را آگاه می کند، هر آنچه که در رویا و آرزو هایش به آن فکر کرده و می اندیشد، شرایطی مهیا می شود که تحقق آن ها را در زندگی و واقعیت مشاهده کرده و لمس می کند.

  اگر خانوم مطلقه ای در رویا مشاهده کند که ابروهای او به صورت انبوه و پر روییده‌اند و احساس خرمی و خوشحالی در وجودش نمایان است، به منزله پایان دورانی سختی است که مدت ها برای رفع موانع و رسیدن به آسایش و آرامش کوشیده بود و هم اکنون به رفاه و شرایط دلنشینی دست می یابد که موجب مسرت خاطر او است.

  هنگامی که در خواب ببینید ابروهای خانم مطلقه ای به شکلی در صورت او قرار داشته که فاصله کم و ناچیزی با چشمان او دارد، به این معناست که روابط میان او و همسر سابقش مجددا برقرار گشته و با پیوند ازدواج زندگی مشترکی را در زیر یک سقف سرشار از عشق و تفاهم شروع می کنند. (به شکرانه خدای مهربان)
  زمانی که در رویا دیده شود خانم مطلقه ای در حال پیرایش و مرتب نمودن ابروان خود بود، مفهوم آن چنین است که از نظر شغلی او صاحب موقعیتی خاص در سازمانی معتبر که می شود که شرایط و مزایای خوبی نیز برای او به همراه دارد.

  ابرو در خواب مرد

  چنانچه آقایی در خواب بیند که به وسیله مسواک در حال شانه کردن ابرو های خود بوده و از انجام این کار لذت برده و خرسند بود، تعبیر به این معناست که او عازم سفری خواهد شد که در آن سفر از نظر مالی سود بسیاری کسب کرده و موفقیت هایی عایدش میشود.

  مشاهده ابروهای پیوسته در رویا برای آقایان، به منزله همت و اراده ای است که خداوند در وجود او به ودیعه نهاده که با تکیه بر آن و تلاش های مستمری که انجام می دهد به همه اهداف و آرزوهای بلندپروازانه دست یافته و موقعیت و جایگاه بلند مرتبه ای در جامعه و خانواده کسب می کند.

  اگر آقایی در خواب شاهد بود که ابروانش به یکدیگر نزدیک گشته اند، بیانگر پیام نوید بخشی است که به زودی تمام بدهی ها و تعهداتی که بر عهده اش بوده پرداخت کرده و مجددا از شکست و بحران مالی کمر راست کند.

  زمانی که در خواب ببینید آقایی ابروانی بسیار انبوه و زیاد در چهره داشت، به این معناست که مسائلی در خصوص کاری و یا خانوادگی موجبات نگرانی و دل مشغولی او گردیده است. ولی خوشبختانه به یاری خدا و تلاش و پیگیری مجدانه او موفق می شود تا به رفع و رجوع آنها پرداخته و به آرامش برسد.

  ابرو در خواب زن باردار

  هنگامی که خانوم بارداری در خواب دید که به تمیز کردن و پیرایش ابرو های خود مشغول بوده و این کار را با خوشحالی و احساس خوب انجام می دهد، تعبیر به این معناست که به همان اندازه مهارت رسیدن به خواسته ها و آرزوها در او وجود داشته و آنها را در زندگی محقق می کند.‌

  اگر در رویا ببینیم ابروهای خانومی که کودکی در شکم دارد به شکل پیوسته روییده بود، یعنی او موفق می شود مسائلی که در زندگی خانوادگی موجب رنجش و آزردگی خاطر او را فراهم نموده بود برطرف نموده و شرایط را طبق میل و خواسته خود را تغییر دهد.

  چنانچه در خواب ببینید خانوم حامله ای دارای ابروهای انبوه و زیبایی بود، تعبیر آن چنین است که وضع حملی بسیار راحت و آسان در پی داشته و این امر با سلامتی مادر و نوزاد انجام می شود.‌

  زمانی که خانوم بارداری در رویا ببیند که ابروهای او به چشمانش نزدیک گشته و فاصله اندکی از هم دارند، به این معناست که بخت و اقبال با او یار شده و زندگی توأم با نیک بختی و امنیت خواهد داشت.

  ابرو در خواب جوانان

  زمانی که در خواب ببینید پسر جوانی با وسیله ای همچون مسواک در حال شانه زدن ابرو های خود بود، تعبیر به این معناست که او عزم خود را جزم نموده تا با تلاش و سعی بسیار به دنبال اهداف و آرزوهایش رفته و با امید و آرزو به آنها دست یابد.

  هنگامی که پسری جوان با لباس راحتی و چهره‌ای که ابروهای پیوسته در آن نمایان بود در خواب ببینید، یعنی در آینده ای نزدیک او دارای شغل و موقعیتی خوب در سازمان و نهادی معتبر بوده که حقوق و مزایای بسیاری نیز دریافت خواهد نمود.

  اگر پسر جوان در خواب ببیند که ابروهای بسیار پرپشت و انبوهی در چهره او روییده است، یعنی به زودی تشکیل خانواده داده و با دختری شایسته و خوب پیوند ازدواج برقرار میکند.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک