🐴 تعبیر خواب اسب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب اسب🐎🐴

اسب در دنیای واقعی حیوانی دوست داشتنی، نجیب است. در زمان های قدیم اسب نقش مهمی در زندگی عامه و همجنین حاکمان داشته است. اسب از آن دسته حیوان هاست که طرفداران زیادی دارد و همچنین رشته ای به نام اسب سواری برای مسابقات هم وجود دارد. حال از این تفاسیر گذشته، اسب در عالم رویا و خواب بسته به محتوا و جزئیات خواب شما، تعبیر متفاوتی دارد. برخی معبران اسب در خواب را نمادی از مقام و مرتبه، احترام و عذت، خدم و حشم، و در برخی موارد به فقر و تنگدستی اشاره شده است. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود، با تاورت رنگی همراه باشید.🌹

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر کسی در خواب خود اسب ببیند پنج تعبیر دارد:
✅تعبیر اول، نشانگر از عزت و احترام در بین مردم می باشد. اقداماتی انجام می دهید که مردم بیش از پیش به شما احترام می گذارند.
✅تعبیر دوم، نشانگر مرتبه و مقام شما در جامعه است. این خواب نشان می دهد که شما جایگاه خوبی دارید.
✅تعبیر سوم، به شما از رسیدن به یک ریاست و فرمانروایی خبر می دهد. اگر شاغل هستید و یا صاحب کار اداری می باشید، این خواب از ترفیع مقام و اقزایش حقوق خبر می دهد.
✅تعبیر چهارم، بزرگی و بزرگواری برای شماست. شما شخصی هستید که از لحاظ شخصیتی و رفتاری فردی بزرگوار و نیکو سرشت می باشید.
✅تعبیر پنجم، خیر و برکت و رزق و روزی شما افزایش خواهد یافت.
(رسول خدا (ص) فرموده‌اند: اَلْخَیْرُ مَعْقودٌ بِنَواصِی الْخَیْلِ، وَ الْبَرکَهُ اِلی یَومِ الْقِیمَهِ، وَ الذُّلُ فی اَدْبارِ الْبَقَر — تا قیامت خیر و برکت بر پیشانی اسب بسته شده و گره خورده و ذلت و خواری در پشت گاو)

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

از نظر دانیال نبی اسب تازی و چابک در خواب دیدن، تعبیرش بزرگواری، عظمت و مقام و مرتبه می باشد.
✍️اگر دیدید که بر پشت اسب تازی و چابکی نشسته بودید و آن اسب مطیع و به فرمان شما بود، تعبیرش این است که به اندازه و ارزش قیمتی آن اسب، شما به عزت و احترام بزرگی خواهید رسید. همچنین کار و مقام شما والاتر خواهد شد.
✍️اگر دیدید که اسبی را از کسی دزدیده بودید و یا شخصی اسبی را به شما داد و شما بر پشت آن نشستید، تعبیرش این است که شما به بزرگی و شرافت و احترام خواهید رسید. اما در این تعبیر یک نکته را باید ذکر کنیم که میزان این بزرگواری و شرافت کمتر از اسب تازی خواهد بود.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که هنگام سوار شدن بر اسب چیزی از آن اسب کم بود، به منظور اینکه یا زین نداشت یا نمدزین و یا لجامی که در دهان اسب می‌گذارند را نداشت، تعبیرش این است که به اندازه آن نقصی که در اساس و ابزار این اسب کم بود شما به بزرگی و عظمت خواهید رسید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که دم اسب شما بسیار پر و بلند بود، تعبیرش این است که به اندازه دوم این اسب شما خدم و حشم خواهید داشت و افراد بسیاری به شما خدمت خواهند کرد.
✍️اگر دیدید که دم اسب شما را بریده بودند، تعبیرش بلعکس بالا خواهد بود و شما هیچ کسی را نخواهید داشت که به شما خدمت کند.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که چیزی از اندام و بدن اسب شما کم بود و یا دچار نقص عضو بود، تعبیرش این است که عزت و احترام شما در پیش مردم دچار نقص و کم کم و کاستی خواهد شد. احتمال دارد اتفاقی بیفتد که مقام شما را خدشه دار کند.
✍️اگر در خواب دیدید که با اسب در حال جنگیدن و نبرد با کسی بودید و همچنین اسب بر شما غالب بود و اصلا به حرف شما گوش نمی کرد، تعبیرش این است که شما گرفتار گناه و معصیت شده اید و امکان دارد که یک مصیبت و ناکامی در پیش داشته باشید.

از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب خود اسبی ببنید، زندگی شما رونق خواهد گرفت و تمام کارهایی که انجام می دهید با نتیجه رضایت بخشی رو به رو خواهد شد.اگر در عالم رویا دیدید که بر پشت یک اسب آماده و تمام ابزار نشسته بودید، تعبیرش این است که شما به دنبال همسری پولدار و ثروتمند می گردید. به خواسته خود خواهد رسید.
اسب عریان و بدون زین و یراق، تعبیرش خوب است و جای نگرانی ندارد.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد بن سیرین اگر در خواب دیدید که سوار بر اسبی بدون زین و یراق شده بودید، تعبیرش این است که شما مرتکب یک کاری خواهید شد که گناه بسیاری دارد و برای شما نزد خداوند بسیار زشت است. در صورتی که صاحب آن اسب شما نباشید، تعبیرش نیز به صاحب آن باز می گردد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که اسبی بدون زین و یراق رام و اهلی شما شد، تعبیرش این است که شما در وعده ای نزدیک به بزرگی، بزرگواری و شرافت خواهید رسید.
✍️اگر در عالم رویا دیدم که سوار بر اسبی بودید و این از روی یک پشت بام و یا دیوار ایستاده بود تعبیرش این است که ناخواسته و یا خواسته شما درگیر یک گناه و معصبت بسیار سخت و دشوار خواهید شد که احتمال دارد زندگی شما را تا مرز زوال و سقوط بکشد.
✍️اگر دیدید سوار بر اسبی بودید که بال داشت و می توانست در هوا پرواز کند، تعبیرش این است که شما در امور دینی و امور دنیوی خود فردی شرافتمند و بزرگوار خواهید بود و از سمت دیگر هم امکان سفر و عازم سفر شدن دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که بر روی محمل (کجاوه و یا چیزی که به پشت اسب و شتر می بندند تا کسی را بر آن بنشانند) نشسته و در حال حرکت بودید، چنین خوابی نمادی از رسیدن به بزرگی سود و منفعت می باشد. برکت زندگی شما افزایش خواهد یافت. اگر دیدید که محمل و کجاوه زیر پای شما از پشت اسب افتاد، تعبیرش برخلاف این حالت می باشد یعنی زندگی شما با دوره‌ای از رکود و ساکنی و تنگدستی روبه‌رو خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی به شما لگد زد، نشان می دهد که در کار و اعمال خود با موانع و اختلافاتی روبرو خواهید شد.
✍️اگر دیدید که از گوشت اسب کباب و بریان درست کرده بودید و میخوردید، این خواب نشان می‌دهد که از جانب یک فرد صاحب مقام و منصب به شما یک سود و منفعت خواهد رسید و یا در مورد کاری به شما کمک خواهد کرد.

✍️اگر دیدید که با گوشت اسب قلیه (نوعی غذا) درست کرده بودید، باز تعبیرش به مانند بالاست و از چنین شخصیتی به شما یک کمک و خیر خواهد رسید.
✍️اگر دیدید که گوشت اسب خشک شده (قدید) دارید، تعبیرش این است که مردم به شما احترام خواهند گذاشت و ارزش خاصی برای شما قائل خواهند شد.
✍️اگر در خواب دیدید که مانند اسب دم داشتید، تعبیر این خواب خوب است. نشان می دهد که اموال و دارایی ها و نعمت و برکت در زندگی شما زیاد خواهد شد. ایام را به شادی و خوشی خواهید گذراند اما دین و ایمان شما و امور معنوی تان کمی سست و کمرنگ خواهند شد. فراموش نکنید که اموال دانیال فانی و گذراست؛ اما تنها چیزی که برای شما خواهد ماند و به داد شما می‌رسد آخرت و توشه عاقبت می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که مانند اسب راه می رفتید، تعبیرش خوب نیست. شما گرفتار یک تنگ دستی و کساد در زندگیتان می شوید اما در عوض عمر طولانی و با برکت خواهید داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که مانند اسب ها دهانه در جلوی دندان ها داشتید، این خواب نشان می دهد که اگرچه روزه دار و مقید به دستورات خداوند هستید ولی زبان و گفتار شما بسیار زشت و زننده می باشد و الفاظ ناپسند زیادی را به زبان می آورید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که چوپان گله ای از اسب ها بودید، این خواب نشانه قدرت و رسیدن به شرافت و بزرگواری است.
دیدن مدفوع و پهن اسب در خواب، نمادی از ثروت و دارایی می باشد. یعنی اگر در خواب دیدید که میان پهن های فراوان بودید و یا این پهن ها را برای خود جمع می کردید، شما به اموال زیادی خواهید رسید.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که بر پشت یک اسب ابلق رنگ (هر رنگی که با سفید همراه باشد مثلا سیاه و سفید، قهوه ای و سفید، و…) نشسته بودید، تعبیرش این است که شما دست به کاری خواهید زد که دیگران هم نیز به راستی و درستی کار شما گواهی و شهادت خواهند داد.
✍️اگر در خواب دیدید که بر پشت اسب سیاه رنگی نشسته بودید، تعبیرش این است که شما وارد انجام یک کاری خواهید شد که برای شما اموال و دارایی و نیز مقام و و مرتبه والایی همراه خواهد داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی که سوار بر آن بودید به رنگ کمیت (اسبی که یال های قهوه ای رنگ و دم سیاه رنگ دارد) بودید، تعبیر چنین خوابی خوب است. شما از جانب یک شخص والامقام و صاحب مقام و منصب به قدرت و بزرگواری خواهید رسید.
✍️اگر دیدید سوار بر اسب اشقر رنگی (سرخ رنگ یا قهوه ای که به قرمز مایل باشد) بودید، تعبیر چنین خوابی نشان میدهد که اگر شما در امور دینی و معنوی خود درست و پسندیده هستید و در بین مردم احترام دارید، همه اینها به خاطر لطفی است که یک فرد مقام دار به شما می‌کند.
✍️اگر دیدید که سوار بر اسب زرد رنگی بودید، چنین خوابی نشانه یک بیماری و کسالت جسمی باشد. همچنین قهوه ای روشن نیز همین تعبیر را دارد.
اسب سفید رنگ (جرمه) در خواب نماد درستی و خیر و صلاح می باشد‌.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی بسیار روان و هموار راه می رفت، تعبیرش این است که شما در زندگی واقعی تمایل به تشکیل زندگی مشترک و ازدواج دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که از اسب زمین خوردید و افتادید، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی شما لکه دار خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که از اسبی که بدون زین و یراق بود افتادید، تعبیرش این است که دست از گناه و معصیت خواهید کشید و توبه می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که بر اسبی سوار بودید و تمام سلاح و ابزار جنگی را به همراه داشتید تعبیرش این است که شما در زندگی دقیقه به شرافت و بزرگواری دست خواهید یافت. هیچکس مانع رسیدن شما به این درجه نخواهد شد و بر تمام دشمنان و بدخواهان پیروز خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که با اسب می تاختید تا به میدان جنگ برسید، تعبیرش این است که شما مرتکب گناه خواهید شد که باعث می‌شود شما با اصطراب و ترس بسیاری سر کنید. شدت این گناه و معصیت و همچنین اضطرابی که تحمل خواهید کرد به اندازه شتاب و سرعت اسبی است که با آن می رفتید.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر اسب بودید و از شما را به داخل مسجد برد، این خواب به هیچ وجه تعبیر خوبی ندارد فقط در صورتی که ببینید مجدداً شما را از آن جا خارج کرد تعبیرش کمی بهتر است.
✍️اگر دیدید که اسب شما را همراه با خود به خاک میزد و تمام و سر و بدن شما را خاکی کرد (اسب ها عادت دارند که خود را در خاک بغلتانند و خاکی شوند، اصطلاحا به این کار اسب ها مراغه می گویند)، تعبیرش نشانه رسیدن به مال و بزرگی می باشد.
دیدید که از با شما صحبت می‌کرد تعبیرش این است که مرتکب عملی خواهید شد که همه مردم و اطرافیان تان از این اتفاق شگفت زده و متعجب خواهد شد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که اسبی بیگانه که نمی شناختید وارد خانه و یا کوچه شما شد تعبیرش این است که مردی بسیار بزرگوار و شرافتمند به خانه و منزل و یا کوچه شما خواهد آمد و به اندازه ارزش و قیمت این اسب، در آنجا اقامت می گزیند.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی از کوچه شما بیرون رفت، تعبیرش این است که یک مرد بزرگوار و عزیز از کوچه و اطراف شما خواهد رفت و یا اینکه می میرد.
✍️اگر در عالم رویا شاهد این بودید که اسب به پادشاهو یا حاکمی لگد میزد، تعبیرش این است که دوران حکومت پادشاهی آن حاکم رو به اتمام است.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که یک دم اسب در دستانتان داشتید، تعبیر این خواب نشانه به دست آوردن مال و اموال می باشد.
✍️دیدن سم اسب در خواب نیز تعبیرش اموال و دارایی می باشد. حال چه آن را در دستانتان ببینید و یا اینکه ببینه کسی آن را به شما داد.
تعبیر دیگر دیدن سم اسب در خواب این است که عمر و زندگی خودتان را همراه با شادی و خوشحالی خواهد گذراند. اما اگر دیدید که این سم افتاد، تعبیرش بالعکس بالاست. زندگی جالب و لذت بخشی نخواهید داشت.
✍️اگر دیدید که گوشت اسب می خوردید، تعبیرش این است که از جانب یک فرد صاحب مقام به شما سود و بهره خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که اسب داد و فریاد می کرد و مدام شیهه می کشید، نوید و امیدی به شما خواهند رساند و یا این که اخبار بسیار خوب و خوشایندی خواهید شنید.

همچنین بخوانید:  🤮 تعبیر خواب استفراغ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی دیدن اسب مادیان و ماده در خواب، چه کسی آن را به شما هدیه کند و چه سوار بر پشت آن باشید، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهید کرد و این ازدواج بسیار مبارک و خجسته خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که این مادیان به رنگ سیاه بود، تعبیرش این است که این زن از نظر شرافت و نجابت درست نیست و اصالت کافی را ندارد.
✍️دیدن مادیان ابلق رنگ (سفید و سیاه و یا هر رنگی که همراه با سفید باشد) در خواب، نشانه این است که پدر و مادر شما از یک نسل نیستند.
✍️اسب سفید رنگ و ماده در خواب، تعبیرش این است که همسر شما بسیار خوش رو و با اخلاق و همچنین بسیار زیبا و با کمالات می باشد.
✍️اگر دیدید که این مادیان به رنگ سبز بود، تعبیرش این است که همسر شما بسیار زن مومن و صالح همچنین با تقوا می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی به رنگ اشقر (سرخ رنگ و یا قهوه ای که به قرمز متمایل باشد) بود، نشان می دهد که همسر شما زنی بسیار عزیز و صاحب مقام و احترام می باشد.
✍️اگر دیدید اسب به رنگ کمیت (اسبی که یال های قهوه ای رنگ و دم سیاه دارد) بود، خوابی نشان میدهد که همسر شما بسیار اهل معاشرت و صحبت کردن است و همچنین علاقه‌ای به غیبت و پرگویی و خوشگذرانی دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که این اسب ماده یک کره و یا بچه داشت، تعبیرش این است که همسر شما به زودی باردار خواهد شد و خداوند فرزندی به شما عطا خواهد نمود.
✍️اگر دیدید که کره این مادیون نر بود، تعبیرش این است که فرزند شما هم پسر خواهد بود. تعبیر بالعکسی نیز وجود دارد که اگر کره ماده باشد، فرزندتان نیز دختر است.
✍️اگر دیدید که گوشت اسب می خوردید، تعبیرش این است که فرد قدرتمند و صاحب مقامی شما را به دیدن خود می‌خواند و قصد دارد که شما را به خود نزدیک تر کند.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که شما به همراه شخصی روی اسب نشسته بودید، به طوری که شما افسار را در دست داشتید، تعبیرش این است که آن مردی که پشت شما نشسته بود، تابع و مطیع شما خواهد شد به طوری که هر فرمانی که به او بدهید بدون ذره‌ای مکث کردن قبول خواهد کرد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که تعداد زیادی اسب اطراف خانه شما و یا در کوچه شما بودند، تعبیرش این است که در محل و سرزمینی که زندگی می کنید، باران بسیار خواهد بارید؛ به طوری که سیلاب راه می‌افتد.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر اسب بودید و به اسب شلاق می زدید تا تند تر برود، تعبیرش این است که شما به جای شخصی وظایفش را انجام خواهید داد اما به خاطر این عمل بسیار بر سر او منت خواهید گذاشت.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که پاهای شما مثل پاهای اسب شده بود، تعبیرش این است که قدرت و مقام و مرتبه شما بیشتر خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که سر شما مانند سر اسب شده بود، تعبیرش این است که از جانب فردی صاحب مقام به شما اموال و دارایی خواهد رسید.

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

✍️اگر در عالم رویا دیدید که بر پشت اسبی بسیار خوش راه و تندرو نشسته بودید، تعبیرش این است که شما می خواهید همسری اختیار کنید که هم بسیار درست کار است و هم به لحاظ مالی در درجه بالایی قرار دارد.
✍️اگر غیر از این صورت باشد یعنی شما فعلا قصد ازدواج نداشته باشید، پس شما با با چنین زنی که این خصوصیات را دارد صحبت خواهید کرد و از نصیحت ها و راهنمایی های او نفع و سود بسیاری عاید شما خواهد شد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که گوش اسب شما بریده شده بود، تعبیرش این است که ارتباط شما با افراد والامقام قطع خواهد شد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که اسبی زمین خورد اما سریع از جای خود بلند شد و به راهش ادامه داد، تعبیرش این است که در برخی اعمال و کارهایتان یک خلل و مانعی ایجاد می‌شود ولی سریع هم رفع خواهد شد و بدانید که این اتفاق به نفع شماست.
✍️اگر دیدید در عالم رویا اسبی خریدید که دم نداشت و همان لحظه بر پشت این است نشستید، تعبیرش این است که شما زنی را به همسری خواهید گرفت که اصالت ندارد و درخور و لایق شما نیست.
✍️اگر در خواب دیدید که با اسب به هوا پرواز کردید و سپس به زمین فرود آمدید، تعبیرش این است که به دست یک فرد صاحب مقام و مرتبه که قدرت زیادی هم دارد، زندگی شما به زوال و نابودی کشیده خواهد شد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که اسب شما را دزدیدند، این خواب نشان می‌دهد که شما مدام ترس و هراس دارید که مبادا همسر شما بیمار شود و یا جانش را از دست بدهد.
✍️اگر در خواب دیدید که اسب شما گم شد، تعبیرش این است که همسر خود را طلاق خواهید داد و از او جدا می شوید.
✍️اگر دیدید که اسب خود را فروختید، تعبیرش این است که مقام و مرتبه شما در جامعه کم و یا پایین خواهد آمد و همچنین امکان اینکه از همسر خود جدا شوید و متارکه کنید بسیار زیاد است.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که به حالت معکوس و نادرست بر روی اسب نشسته بودید، تعبیرش این است که شما از روی عمد دست به کار بدی خواهید زد که برای شما چیزی جز ضرر و خسارت و همچنین سرزنش ملامت از سمت اطرافیان ندارد.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی به شما لگد زد و یا جایی از بدن شما را گاز گرفت، این خواب نشان می‌دهد که همسر شما به دور از چشمتان و به طور مخفیانه مشغول انجام کارهای شده است بهتر است بیشتر مراقب باشید.

از نظر جاحظ👨

از نظر جاحظ اسب در خواب دیدن نمادی از هوای نفس و امیال نفسانی شما خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که اسب شما بسیار سرکش و وحشی بود، پس چنین رویایی نشان می دهد که شما نمی‌توانید هوای نفسانی خود را کنترل کنید و همچنین هوای نفس شما بسیار سرکش می باشد.
✍️اگر بالعکس این خواب را دیدید که اسب شما بسیار مطیع و رام بود، تعبیرش این است که پس هوای نفس شما سخت تر و دشوارتر به بدی کشانده می شود.
دیدن هر عضوی از اندامهای اسب در خواب نشان می دهد که از جانب یک شخص قدرتمند و صاحب قدرت نشانی به شما خواهد رسید.
✍️اگر شخص صاحب مقام و یا حاکمی در خواب دید که خون خودش بر اسب خودش ریخته بود، نشان دهنده جاه و مقام و بلندی مرتبه اوست.
مردم عادی اگر در خواب اسب ببینند، چنین خوابی برای آنها نشان دهنده عزت و احترام و بخت و اقبال خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی ناشناس و مجهول از محله بیرون آمد و خارج شد‌ تعبیرش این است که یکی از بزرگان و ریش‌سفیدان این محله از دنیا خواهد رفت.

از نظر خالد اصفهانی👨

از نظر خالد اصفهانی اسب باربر و حمال در خواب دیدن، نشانگر بخت و اقبال مرد می باشد. هر چقدر این اسب فرمانبردار تر و مطیع تر باشد بخت و اقبال او نیز روشن تر خواهد بود.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که اسب باربر و حمالی وارد شهر، ده و یا خانه شد، تعبیرش این است که یک مرد غریبه از نژاد عرب در آنجا پیدا خواهد شد.
✍️اگر دیدید بر پشت یک اسب با دم دراز و بسیار بلندی نشسته بودید، تعبیرش این است که شما پیرو و طرفداران زیادی پیدا خواهد کرد. تعداد این پیرو ها و طرفداران
به اندازه درازی دم اسبی می باشد که در خواب دید. اگر برعکس این خواب را ببینید یعنی ببینید که اسب دم کوتاهی داشت و یا اصلا دم نداشت، تعبیرش این است که حال و احوال و شما کمی دگرگون و بد خواهد شد و همچنین زندگی تان در وادی از فقر و تنگدستی قرار می گیرد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی اسب در خواب دیدن به طور کلی خواب نیکو و مبارکی می باشد. معبران اسلامی در این باره نوشته اند که اگر در خواب اسبی از نژاد عرب را ببینید، این خواب نشان می‌دهد که شما به زودی به مقام و مرتبه بالا و عزت و احترام زیادی دست خواهید رسید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که بر پشت اسبی نشسته اید و این اسب همچنان رام و مطیع شما بود و به راحتی حرف شما را گوش می‌کرد، این خواب هم نشان دهنده مقام مرتبه شما می باشد. به زودی به خوشبختی و سعادت دست پیدا خواهید کرد.
✍️اگر بالعکس دیدید که این است بسیار نا آرام و وحشی بود، تعبیرش این است که شما با زحمت و کوشش بسیار در نهایت به پیروزی خواهید رسید.
✍️اگر بخواهیم برای اسب یک تعبیر کلی و عام بیاوریم، تعبیر اسب در خواب، رسیدن به نیت دل، آرزو و مراد قلبی تان می باشد.
در کتاب نفایش الفنون نوشته شده است که اسب نمادی از ثروت، پادشاهی، رهبری و ملک و املاک می باشد. همچنین نشانگر وجود یک زن هم است.
همچنین در این کتاب آورده شده است که اگر کسی در خواب دید که بر پشت یک اسب سفید نشسته تعبیر این خواب بسیار نیکوست. نشان می دهد که این فرد به زودی به پادشاهی و یا ریاست جایی برگزیده خواهد شد.
اغلب معبران دیدن دم اسب را به خدم و حشم و خدمتگزاران تعبیر کرده اند و یا به طور کلی هر کسی که از شما حرف شنوی داشته باشد و مطیع شما باشد شامل این تعبیر خواهد بود.
در مورد دم اسب ابن سیرین می‌گوید که اگر در خواب دیدید که دم اسب بسیار پرپشت و انبوهی بود، تعبیرش این است که عده زیادی طرفدار شما هستند و از سخنان و فرمایشات شما اطاعت و پیروی می‌کند.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی در اختیار داشتید که نه زین داشت نه یراق و یا نمد، در واقع اسب شما هیچ گونه ابزار لازم برای اسب سواری را نداشت، چنین خوابی نشان دهنده این است که در پیروزی شما یک نقص و خللی وارد خواهد شد و مانع از این می شود که شما به هدف خود برسید.
ا✍️گر بخواهیم اسب ها را بر اساس رنگی که دارند تعبیر کنیم، باید بگوییم اسب زرد و یا سمند در خواب نیکو نیست و تعبیرش بیماری و یک کسالت جسمی می باشد.
اگر در خواب اسبی و دیدید که رنگش به نظر شما معقول و عادی نبود، چنین رویایی نشان می‌دهد که شما به یک کامروایی و کامیابی بسیار کاذب و بی اساس فکر می کنید.
✍️اسب سیاه در عالم رویا نشانگر امری و یا اتفاقی که برای شما خطر های بسیاری به همراه دارد و شما از پس چنین کاری بر نخواهید آمد.
✍️اگر در خواب ببینید که سوار بر اسبی هستید و اسب سواری می‌کنید این خواب نیکو است اما اگر این اسب در خواب به زمین خورد تعبیرش اصلا خوب نیست، مگر این که رنگ این اسب زرد باشد. اگر این اسب را به رنگ زرد ببینید نشان می‌دهد که اگر اکنون بیمار هستید به زودی شفا بهبودی خواهید داشت.
معبران آوردند که اسب سبز در خواب نمادی از دینداری و ایمان می باشد و اگر در خکسی در خواب ببیند که بر پشت یک مادیان سبز رنگ نشسته بود، در آینده با زنی بسیار پرهیزگار و دیندار، و صالح و مومن روبه‌رو خواهید شد.
معبران معتقدند که دیدن مادیان در خواب تعبیرش زن می باشد و اگر همراه این مادیان یک کره اسب هم بود، تعبیرش به فرزند شما باز خواهد گشت.
✍️تعداد زیادی اسب در خواب تعبیرش بارش باران و برکت می باشد.
از جاحظ نقل است که اسب در خواب نمادی از هوای نفس و امیال درونی شماست.
حتی خواسته ها و نیت های قلبی شما هم به نوعی می تواند هوای نفس شما باشد.
اسب بسیار سرکش و خروشنده در خواب نشان می دهد که هوای نفس شما بسیار بیشتر و غیرقابل کنترل تر می باشد و هرچه این اسب را رام تر و مطیع تر باشد، نشان می‌دهد که شما به راحتی می توانید نفس خود را کنترل کنید و رسیدن به سعادت و خوشبختی برای شما امکانش بیشتر خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی ناشناس از خانه شما بیرون آمد، یکی از اهل خانه شما فوت خواهد کرد و به دیار باقی خواهد شتافت.

همچنین بخوانید:  🧲 تعبیر خواب آهن از نظر معبران معروف

از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

از نظر یونگ دیدن اسب در خواب نمادی از قدرت، نیرو و میزان صبر و تحمل شما می باشد. به بیان دیگر این خواب بیانگر انرژی جسمی و فیزیکی بالای شماست.
شاید شما نیاز دارید که نیروهای ناآرام و وحشی درونی خودتان را کاهش بدهید و مطیع خود سازید. تعبیر دیگر این است که اگر در خواب اسب ببینید در واقع شما نیاز دارید که از کمی از غرور خود بکاهید و از کله شق بودن دست بردارید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که اسب دو سر داشت (یعنی سر اسب یک سر و ته اسب هم یک سر دیگر بود) تعبیرش این است که شما از دو جانب در حال درگیری می باشید در واقع بین یک دوراهی گیر کرده اید و نمی دانید به کدام سمت بروید.
شاید هم امکان دارد که قدرت و یا توان شما در حال تقسیم شدن باشد و یا اینکه در مورد یک مسئله جنسی بسیار آشفته و سردرگم باشید.
اسب به رنگ سیاه و یا تیره در خواب نشانگر وجود یک راز و اسرار، خوی تند و وحشی و یا یک مساله مجهول و ناشناخته است. امکان دارد که روی شرایط ناشناخته ای که نسبت به آن آگاهی ندارید بخواهید شانس خود را امتحان کنید و به نوعی ریسک کنید. ممکن است حتی به نیروهای فراطبیعی و شهودی هم اشاره داشته باشد.
اسب سفید رنگ در خواب نشانگر اخلاص و پاکی، نیت کامیابی و سعادت و همچنین یک شانس و بخت و اقبال خوب می باشد. اگر در خواب دیدید که توسط یک اسب سفید تعقیب می‌شوید چنین خوابی نشان می‌دهد که شما بسیار پاکدامن و معصوم می باشید.
اسب مرده و بی جان در خواب نمادی از این است که شاید احساس می کنید چیزی در زندگیتان قبلا به شما قدرت می داده است که اکنون دیگر موجود نمی باشد و آن را از دست داده اید.
گله ای پر از اسب های وحشی و سرکش در خواب نشان می دهد که شما دوست دارید آزاد باشید و هیچ گونه مسئولیت و وظیفه برگردان شما نباشد. به بیان دیگر شاید احساسات تان را نمی توانید کنترل کنید و از این بابت ناراحت باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که شما در حال راندن یک اسب وحشی بودید، این خواب نشان می‌دهد که تمایلات جنسی شما نامحدود می باشد و هیچ گونه کنترلی بر آن ندارید.
✍️اگر در خواب خودتان را در حال اسب سواری دیدید نشان می‌دهد که شما به لحاظ موقعیت و شرایط کنونی تان بسیار جایگاه خوبی دارید. به تعبیر دیگر امکان دارد که شما برای رسیدن به موفقیت دست به کار های پنهانی و نادرستی زده باشید‌.
✍️اگر شما در حال راندن اسبی بود که نمی توانستید کنترلش کنید، این رویا نشان می دهد که بیشتر تصمیمات و مبنای لحظات شما بر اساس هیجانات تان می باشد. باید به شما بگوییم که تصمیمات هیجانی پس از مدتی به مشکل بر خواهند خورد.
✍️اگر در عالم رویا اسب زره پوشی را دیدید، این خواب نمادی از خوی وحشی شما، تمایل به پرخاش، قدرت و یا روح سخت و مقام شماست. ممکن است شما تمایل زیادی به بحث و جدال و سخنان اساسی و منطقی داشته باشید.
به بیان دیگر شاید در تلاش هستید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی تان که منشا ناخودآگاه دارد، حفاظت کنید و اجازه ندهید که کنترل شما را در دست بگیرند.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال شستن اسبی بودید این خواب نشان می‌دهد که شما تمایل دارید تا قدرت و انرژی خود را مجدداً به دست بیاورید. شاید دوره ای باشد که انفجار انرژی و قدرت دو چندانی را در زندگی خود تجربه کنید.
✍️اگر دیدید که اسبی در حال صحبت کردن بود، تعبیرش این است شما دوست دارید علم و آگاهی خود را بالا ببرید. البته باید بگویم که این که اسب چه می گفت هم نکته مهم و تاثیرگذاری است.
✍️اگر رنگ این اسب سیاه بود، پس ممکن است ضمیر ناخودآگاه شما یک پیام به شما بدهد.
✍️اگر به رنگ آبی بود پیغامی ناراحت کننده و دلخراش می باشد. شاید از کسی و یا از جایی طلب کمک می کنید اما نمی دانید چگونه این کمک و یاری را دریافت کنید.
✍️اگر خوردن و یا ذبح کردن اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست پس از انتخاب اشاره می‌کند که شما در موقعیتی قرار دارید و یا در موقعیتی قرار داشته اید که اکنون دلتان نمی خواهد جزئیاتی را در مورد آن بدانید.
✍️اگر در خواب از خوردن گوشت اسب لذت می بردید، تعبیرش این است که شما برای کسب تجربه های تازه و جدید آغوشتان را باز گذاشته اید.
✍️اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است پس تعبیر این خواب برای شما دقیقا مطابق تعبیر خواب گوشت می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شما مشغول تماشای یک مسابقه اسبدوانی هستید این خواب نشانه ای از نبود قدرت و انگیزه برای پیشرفت در زندگیتان می باشد. شاید لازم باشد که شما باور کنید که موفق می شوید و تمام تلاش هایتان نتیجه خواهد داشت. از سمتی دیگر این خواب ماهیتی از انرژی و غریزه جنسی شماست و یا رقابتی شماست.
✍️نعل اسب در خواب نشانه شانس و بخت و اقبال و همچنین موفقیت پیروزی در زمینه کاری تان می باشد. برخی معتقدند که یک جشن و پای کوبی در پیش دارید.
✍️اگر دیدید که نعل اسب به سمت پایین می چرخید، این خواب معنای برعکسی دارد. این خواب نشانه بدشانسی و یار نبودن شرایط با شماست. شاید این خواب به شما پیام می دهد که لازم نیست همه تلاش خود را صرف یک پروژه کنید، چرا که اگر نتیجه ندهد شما ضرر کرده اید.

از نظر فروید👨

طبق گفته های فروید دیدن اسب بارکش و حمال در خواب نشانه بخت و اقبال می‌باشد. هرچه این اسب رام تر باشد شما نیز کامروا تر و خوشبخت تر خواهید بود.
اگر در خواب دیدید که اسب بارکشی وارد خانه شما شد، این خواب نشانگر این است که مردی غریبه به خانه شما خواهد آمد. این فرد ممکن است برای بیان تقاضا و یا کاری به منزل شما بیاید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که شما در پشت اسبی نشسته اید و از رودخانه عبور می‌کردید، چنین خوابی نشان می دهد که یک شانس و اقبال بسیار بزرگ در انتظار شماست. اگر آب این رودخانه را بسیار خروشان و متلاطم دیدید، این خواب نشانه خوبی نیست. تمام لحظات خوش شما ناگهان به ناامیدی و یأس تبدیل خواهند شد.
✍️اگر دیدید که همچنان که سوار بر اسبی هستید از رودخانه ای بسیار زیبا که آب زلال و آبی داشت، عبور می کردید؛ این خواب نشان می‌دهد که تمام آرزوها و خواسته های دل شما به سرعت یکی پس از دیگری بر آورده خواهد شد. اگر شما مردی هستید که در زندگی واقعی به شغل تجارت مشغول می باشید، این خواب برای شما نشانه رسیدن به یک ثروت بسیار بزرگ خواهد بود.
✍️اگر دیدید که سوار بر اسبی بودید و از یک تپه در حال پایین آمدن هستید، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد اتفاقاتی پیش روی شما باشد که باعث ناامیدی و یاس در روح شما شود. به خودتان مسلط باشید و بدانید که هر شرایط سختی گذرا خواهد بود.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که با یک اسب سفید از تپه ها بالا پایین می رفتید و همچنین فردی با اسب سیاه شما را تعقیب می‌کرد، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد زندگی شما برای مدتی دچار یک نوسان و ناهماهنگی شود. مدتی غمگین خواهید بود و مدتی شاد!. در این مدت هم دشمنان چشم انتظار هستند تا شما را شکست دهند و از این شرایط ایجاد شده سوء استفاده کنند.
✍️اگر شما یه دختر خانم هستید و در خواب دیدید که یکی از دوستانتان پشت سر شما سواری می‌کند، در وعده های نزدیک شما مورد توجه مردی قرار خواهد گرفت که به لحاظ اجتماعی شرایط خوبی دارد. اما اگر در خواب از این صحنه بترسید، این خواب نشانه حسادت و حسد ورزیدن دیگران نسبت به زندگی شما خواهد بود.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که بر پشت اسب سیاهی نشسته بودید، این خواب هم نشان می‌دهد که آرزوها و خواسته های شما در یک موقعیت غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی برآورده خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر اسبی بودید که به حالت یورتمه (نوعی حرکت در اسب ها که به صورت چهار نعل می دوند) حرکت می کرد، در واقع چنین خوابی نشان می‌دهد که شما برای رسیدن به آرزوهایتان راه سختی پیش رو دارید. اگر در خواب دیدید که از روی چنین اسبی به زمین افتادید، این خواب نشان می دهد که در تمامی امور خود رقیب بسیار قدرتمندی دارید که قطعا اجازه نخواهد داد که شما به پیروزی برسید.
✍️اسب زخمی و مجروح در خواب دیدن نشانگر به دردسر افتادن یکی از دوستانتان خواهد بود که امکان دارد برای مدتی گرفتار یک مصیبت و مکافات شود. در این شرایط سخت او را تنها نگذارید.
✍️اسب مرده و بی جان هم در خواب نمادی از هجوم موجی از ناامیدی و یاس در وجود شما خواهد بود. شاید به خاطر زندگی و مشکلاتی باشد که پیش روی شما قرار گرفته است.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که مشغول تماشای یک اسب سیاه رنگ بودید و یا این که سوار بر پشت آن اسب شدید، این خواب نشان می دهد که بخت و اقبال یار شما خواهد بود اما مراقب باشید که برای رسیدن به خواسته تان دست به فریب و نیرنگ نزنید و مرتکب اعمال خطا نشوید، چرا که اگر مراقب نباشید دچار یک پشیمانی و ندامت خواهید شد.
✍️دیدن اسب تندرو و بسیار چابک در خواب چه بر پشت آن سوار باشید و چه آن را تماشا کنید، نشانگر یک زندگی آسوده و سرشار از رفاه خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر اسب سرکش و وحشی شده بودید، چنین خوابی نشان می‌دهد که به خاطر حماقت و غفلت یکی از دوستان و یا زیردستان شما شرایطی ایجاد خواهد شد که از منافع و شرایط شما سوء استفاده شود.
✍️اگر در خواب دیدید که گروهی از اسب ها در حال فرار کردن بودند، چنین خوابی نشان میدهد که اخبار بسیار بد و ناگواری در ارتباط با بیمار شدن یک دوست به شما خواهند رساند.
✍️دیدن اسبی از نژاد اصیل در خواب، نشانگر این است که شما برای رسیدن به آسایش در زندگی خود حتی حاضر شده اید که دست به کارهای غیر اخلاقی و نامتناسب با شخصیت خودتان بزنید. خدا را فراموش نکنید!

همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب آب از نظر معبران معروف جهان

نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو اسب مرده و بی جان در خواب نشانگر کار زیاد و فشار کاری بالا بر دوش شما می باشد. شاید اخیراً بسیار در کار غرق شده‌اید و استراحت کردن و روح خود را از یاد برده اید.
✍️اسب لاغر و بسیار ضعیف نشانه وجود موانع و مشکلات در مسیر کارهایتان است.
✍️اگر در عالم رویا خودتان و یا شخص دیگری را در حال سوار شدن بر اسب دیدید، این خواب خوب نیست. در واقع احتمال دارد که یک سوگواری و عزاداری در پیش داشته باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی بر روی دو پای خود به هوا بلند شده بود، این خواب بسیار نیکوست و نشانگر یک افتخار و پیروزی بزرگ می باشد.
✍️اسب سواری کردن در خواب تصویری از آرزوهایی است که برآورده شده و شما به نیت خود رسیده اید.
✍️افتادن از اسب نشانه خوبی نیست. احتمال دارد که به خاطر مسئله ای که پیش می‌آید شما ناراحتی و غم بسیاری را متحمل شوید.
✍️اسب به رنگ سفید در خواب نمادی از لذت و هیجان زدگی می باشد‌
✍️اسب سیاه نماد مشکلات و موانع موجود در زندگی کنونی تان است.
✍️اسبی که سیاه و سفید رنگ باشد، نشان می‌دهد که شما درگیر کار بسیار پر خطر و تهدید آمیزی شده اید. هرچه زودتر از این کار فاصله بگیرید!

از نظر لیلا برات👵

از نظر لیلا برات دیدن اسب در خواب نمادی از رسیدن به سعادت و خوشبختی در زندگی حقیقی می باشد.
✍️اسب را در اصطبل دیدن، هم خوب است و نمایانگر خوشبختی می باشد.
✍️اگر دیدید که سوار بر اسبی شدید که آرام و مطیع بود، پس شما راه پیشرفت و ترقی برای رسیدن به پیروزی را آرام‌آرام طی خواهید کرد.
✍️اگر دیدید که سوار بر اسب سرکشی شده بودید، این خواب نمایانگر این است که شما به هدف و خواسته خودتان نخواهید رسید. اگر در خواب سعی داشتید که اسب را وحشی کنید و کاری کنید که رم کند، پس این خواب هم خوب نیست و نشان می‌دهد که شما از نظر مادی و معنوی در شرایط خطرناکی قرار دارید.

کتاب سرزمین رویاها📘

درکتاب سرزمین رویاها اسب سفید را نشانه‌ای از شادی و خوشحالی نوشته اند.
✍️اسب های سیاه در خواب نمایانگر عذاب و دوران سختی است که شما پیش رو دارید. برای گذر از این روز ها باید بسیار قوی باشید.
✍️اسب های آتشین در خواب نشانه‌ای از یک سعادت و خوشبختی وصف ناپذیر خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که اسب ها را تزیین کرده بودند، شما به یکی از آرزوهای خودتان خواهید رسید.
✍️اسب به رنگ خاکستری در خواب، در واقع نشانگر نداشتن مال و ثروت و همچنین کمبودهای مادی می باشد. شاید شما در تمام طول عمرتان با این مشکلات دست و پنجه نرم کنید، پس به جای اینکه به خداوند گله کنید، شکرگزار باشید.
✍️اگر در خواب زنی را دیدید که سوار بر اسب است، این رویا نشانگر آشتی و صلح با دوستان تان می باشد.
✍️اگر در خواب مردی را دیدید که سوار بر اسب بود، چنین خوابی نشانه ثروت و پول می باشد.
✍️اسب مسابقه دهنده، نماد مشاجره و دعوا با دوستانتان می باشد.
✍️اگر در خواب اسب را دیدید که توانایی زاییدن نداشت، این خواب هم نمایانگر خوشبختی و سعادت می باشد.
✍️اگر در خواب اسبی را دیدید که دوم کوتاهی داشت، این خواب نشان می‌دهد که دوستان شما فقط در پی منافع مالی می باشند و در مواقعی که شما پول ندارید کنار شما نخواهند بود.
✍️اگر دیدید که اسبی دم بسیار بلندی داشت، این خواب نشان می‌دهد که دوستان واقعی دارید و همه آنها هر کاری خواهند کرد تا شما به هدف و خواسته تان برسید.
اسب زخمی و مجروح نمادی از نتایج بد و ناخوشایند در عاقبت کارهایتان خبر می دهد.
✍️به تعبیری اسب در خواب می تواند نشان دهنده یک ازدواج و همسر پولدار و ثروتمند باشد.
✍️اگر در عالم رویا از روی اسب بر زمین افتادید، این خواب به شما هشدار می‌دهد. برای وعده‌های آینده احتیاط را شرط هر کاری بکنید و از ریسک کردن پرهیز کنید.
✍️اسب ماده در خواب دیدن نماد یک زن می باشد که چهره بسیار زیبا و دلنشین دارد. همچنین این زن نقش بسیار تعیین کننده ای در زندگی شما خواهد داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر اسب رام و مطیعی بودید، شما در زمینه مالی و عشقی شانس های بزرگی خواهید داشت.
✍️سوار شدن بر اسبی که صاحب آن شما نیستید، نشانگر رسیدن به یک منفعت بزرگ و قابل توجه می باشد.
✍️اگر در عالم رویا اسب خود را گم کردید، این خواب نشان می‌دهد که احتمال دارد با دوستانتان خداحافظی کرده و یا برخی از آنها را از دست بدهید.
✍️اگر می دانستید که اسبی خطرناک است اما با این وجود سوار آن شدید، نشان می‌دهد که شما بسیار با سختی و دشواری کار می کنید و در ازای این سختی که میکشید پول فراوانی بدست خواهید آورد.
✍️اگر در خواب برای رام کردن اسبی او را کتک می زدید، این خواب نشانگر احترامی است که دیگران به شما می گذارند. همچنین این خواب از امتیازات و برتری های شما نسبت به دیگران نیز خبر می دهد.
✍️اگر اسبی را در آب جویبار دیدید، این خواب نشانه فقر و تنگدستی و مشکلات است.
✍️اگر دیدید که دوستان تان سوار بر اسب بودند، این خواب تصویری از خیانت کردن دیگران و حسادت آن ها نسبت به شماست.
✍️اگر در خواب اسبی را دیدید که به درشکه بسته شده بود، شما تصمیم دارید که کارهایی را عملی کنید. با قدرت قدم بردارید چرا که موفق و پیروز خواهید بود.
✍️اسب وحشی و ناآرام در خواب، نشان می دهد که شما توانایی خوبی در انجام کارها و معاملات دارید. از این مهارت خود برای پیشرفت در زندگی تان استفاده کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که فردی با اسب به دیدار شما آمد، این خواب از رسیدن خبر های خوش و لذت بخش به شما خبر می دهد.
✍️اگر در عالم رویا اسبی را نعل می کردید، این خواب از سود ها و منفعت های عالی برای شما خبر می دهد.
✍️اگر دیدید که اسب خود را نعل می کردید، این خواب نشان می دهد که پول و ثروت زیادی به دست خواهید آورد.
✍️اگر در خواب دیدید که اسبی رم کرد، این خواب خوب نیست. این خواب تعبیرش بدشانسی و بداقبالی و یا مصیبت و گرفتاری می باشد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا📙

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا به طور کلی اسب را نمادی از انرژی و انگیزه، فیض و لذت، و بخشش و رحمت آورده اند. به بیان دیگر ما می توانیم اسب در خواب را نمادی از وجد، هیجان، شور و یا احساس سلامتی و تندرستی بدانیم. همین احساس ها می باشد که به انسان کمک می کند تا به آسانی زندگی خود را به جلو حرکت دهد. امیال و خواسته های جسمانی، انرژی های فیزیکی و جریان زندگی که ما را در بر گرفته و باعث ادامه دادن ما می شود، همه اینها به صورت تصویری از اسب خود را در رویای ما نشان می‌دهد.

تعبیر خواب اسب بر اساس موضوع آن 📚

✅اسب تیره رنگ

اگر در عالم رویا اسب تیره رنگی را دیدید، این خواب نشانگر تمایل شما به لذت های زودگذر می باشد. تجربه های کسب می کنید که ارزش چندانی ندارد و بسیار فانی و بی اساس می باشد.

✅اسب خال دار

اسب خال دار در خواب دیدن، نماد سود و منفعت می باشد. شما وارد هر کاری شوید و دست به هر عملی بزنید، برای شما حامل سود و منفعت بسیار خواهد بود.

✅اسب اصیل

اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل دیدید مخصوصا اگر این اسب به رنگ کهر (اسبی که بدن آن قهوه ای روشن و یال و دم آن تیره تر است) باشد و یا سواری می کردید، این خواب نشان می دهد که به ثروت و اموال زیادی دست پیدا می کنید.
اگر شما یک خانم هستید و چنین خوابی دیدید، این خواب نشان می دهد که شما درگیر مسائل پوچ و بیهوده ای خواهید شد که حاضر می شوید تمام زندگی تان را صرف پیشرفت در مادیات کنید.

✅اسبی با دم بلند

اگر در عالم رویا دیدید که اسبی با دم بلند را مشاهده می کردید، این خواب نشان می دهد که شما طرفدار و پیروان زیادی پیدا خواهید کنید.

✅اسبی با دم کوتاه و یا بدون دم

اگر در عالم رویا دیدید که اسبی دم نداشت و یا دم آن بسیار کوتاه بود، این رویا نشان می دهد که شما تمام طرفداران و کسانی که شما را دوست داشتند را از دست خواهید داد.

رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها