👩‍ تعبیر خواب بارداری از نظر معبران معروف جهان

ب بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب بارداری و حامله بودن👶👩‍🍼

  همان گونه که در بیداری بارداری و مادر شدن بسیار لذت بخش است، در خواب هم باردار بودن تعبیر بسیار نیکویی دارد. یکی از تعابیر بارداری مال و ثروت خواهد بود. رسیدن به آرزوهای قلبی نیز از تعابیر این خواب است. اگر زن دیگری را باردار ببنید، در این مورد برخی از معبران تعابیر منفی آورده اند.

  اگر خودتان باردار هستید و در این دوران بسیار خواب زایمان و نوزاد می بینید، چنین خواب هایی بسیار معمول و رایج است. این رویاها ناشی از هیجان و یا استرس شما برای زایمان و رسیدن به نوزادتان می باشد. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر این خواب را از نظر معبران معروف دسته بندی کرده ایم.🌷

  تعبیر خواب بارداری

  تعبیر خواب بارداری از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که شکم شما مانند یک زن باردار بزرگ شده بود، تعبیر چنین خوابی رسیدن به مال و اموال و دارایی خواهد بود. هرچقدر در این خواب شکم خود را بزرگتر ببینید یعنی مال بیشتری به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فرزند دختری را به دنیا آورده اید، تعبیرش بالعکس خواهد بود و شما صاحب یک فرزند پسر خواهید شد.
  ✍️اگر زنی در خواب دید که فرزند پسر به دنیا آورده است، این خواب یعنی برای چند صباحی را با غم و ناراحتی سپری خواهد کرد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که همسرتان پسر به دنیا آورده بود، این خواب تعبیرش این است که شما پس از گذر از یک دوره طولانی مدت و کشیدن رنج و سختی فراوان، به نتیجه خواهید رسید.

  تعبیر خواب بارداری از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر کودک نابالغ در خواب دید که حامله و باردار شده بود، اگر این کودک پسر باشد تعبیر این خواب، مال و ثروت برای پدرش خواهد بود؛ و اگر دختر‌بچه‌ای چنین خوابی دید، یعنی مادرش به ثروت خواهد رسید.
  ✍️اگر شما یک دختر باکره هستید و در خواب دیدید که نوزادی به دنیا آورده بودید، این خواب به معنای این است که کار خوبی انجام خواهید داد که تا مدت ها از نام شما به خوبی و کردار نیک یاد خواهند کرد.
  ✍️اگر شما همسر یک پادشاه و یا یک فرد صاحب مقام هستید و در خواب دیدید که فرزند دختر به دنیا آورده بودید، این خواب به معنای پیدا کردن یک گنج و رسیدن به دارایی های بسیار است.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که فرزند دختری زاییده بودید، این خواب برای شما نماد غم و اندوه خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که فرزند پسری از شکم شما زاییده شده بود، چنین خوابی به این معناست که شما بخاطر انجام کاری نیکو، خوش نام خواهید شد و از این سبب معروف می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به جای نوزاد یک تخم از شکم شما بیرون آمد، این خواب نماد یک فرزند ناصالح و کافر خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ… _ … [خداوندا] زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی… (آل عمران-۲۷).

  تعبیر خواب بارداری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب زنی باردار دیدید، تعبیر چنین خوابی روبرو شدن با گناهان و سنگینی یک غم بر دوش شما خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیده که همسرتان باردار بود، تعبیرش این است که مسئولیت سنگین و سختی را به شما واگذار خواهند کرد. این کار انجامش به تعبیری سخت و طاقت فرسا خواهد بود. بهتر است قبول نکنید، زیرا شما با میل خودتان این کار را قبول نخواهید کرد و همچنین از پس آن برنخواهید آمد، پس از ابتدا این کار را گردن نگیرید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب احساس کردید که خودتان باردار بودید، تعبیرش این است که غمی گریبان شما را خواهد گرفت که سنگین بودن این غم بر دوش شما به مانند سنگینی یک جنین در شکم یک زن حامله است.
  ✍️اگر به عالم خواب زنی حامله را دیدید که از کوچه می‌گذشت، چنین خوابی نماد یک خبر ناخوشایند و ناگهانی خواهد بود.

  تعبیر خواب بارداری از نظر جابر مغربی👨

  ✍️از نظر جابر مغربی از دست دادن باکرگی در خواب را برای دختران خوب نخواهد بود و نماد ثروت و دارایی نامشروع است. همچنین اگر دختری در خواب ببیند که باردار شده بود، چنین خوابی هم تعبیر نیکویی ندارد.
  ✍️اگر دیدید که از شکم شما فرزندی بیرون آمد، این خواب یعنی در نسل تو نوزادی به دنیا خواهد آمد که قدمش شکوه و عظمت برای خانواده شما به همراه دارد.

  تعبیر خواب بارداری از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر دختر باکره و پاکدامن در خواب ببیند که باردار شده بود، چنین خوابی بیانگر این است که این دختر بخاطر رسوایی و بی عفتی، به منجلاب بدبختی و درماندگی کشیده خواهد شد.
  ✍️اگر شما یک زن متاهل هستید و در خواب دیدید که باردار بودید، تعبیر چنین خوابی این است که شما با همسر خود زندگی آرام همراه با آسایش و رفاه خواهید داشت. همچنین این خواب نماد فرزندان اطاعت گر و صالح می باشد.
  ✍️اگر شما یک خانم باردار هستید و چنین خوابی دیدید، تعبیرش برای شما زایمان آسوده و بدون خطر است. شاید این خواب ناشی از ترس بسیار شما در این باره باشد.

  همچنین بخوانید:  🌾 تعبیر خواب برنج از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب بارداری از نظر امام صادق (ع)👨

  از نظر امام صادق اگر در خواب دیدید که فرزند دختری به دنیا آورده بودید، تعبیر چنین خوابی این است که از نسل شما فرزندی به دنیا خواهد آمد که بزرگتر خانواده خودش خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فرزند پسری به دنیا آوردید و همان لحظه پس از تولد این نوزاد با شما سخن میگفت، تعبیر این خواب نشان از روزهای پایانی عمر شما خواهد داشت.

  تعبیر خواب بارداری از نظر لوک اویتنهاو👨

  ✍️زایمان کردن در خواب می تواند از رسیدن به آرزوها و مراد قلبی شما نوید دهد.

  تعبیر خواب بارداری از نظر لیلا برایت👵

  ✍️از نظر لیلا برایت اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که باردار بودید، این خواب نماد پول و ثروت و دارایی برای شماست.

  تعبیر خواب بارداری از دیدگاه تام چت ویندرا👴

  بارداری در خواب نشان دهنده یک زندگی عالی و جدید خواهد بود.
  ✍️اگر کسی در خواب حیوان یا انسان و یا همسر خود را باردار دید، چنین خوابی تعبیرش این به افکار شما بازمی‌گردد. احتمالا اخیرا آرزوی یک زندگی جدید و نو را در ذهن می‌پرورانید. این زندگی در ذهن شما سرشار از امیدها و امکانات خواهد بود.
  این خواب به طور کلی برای شما مقدمه ای به حساب می آید که اگر افکاری دارید وارد عمل شوید که قطعا به نتیجه خواهید رسید. این خواب به شما می گوید که شرایط به زودی مهیا خواهد شد نگران نباشید.

  تعبیر خواب بارداری از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که خودتان باردار بودید این خواب نمادی از جنبه زندگی شخصی شماست که در حال دگرگونی و تغییر به سمت رشد و توسعه است. هرچند شما اکنون آمادگی برای صحبت و یا اقدامی در این‌ باره ندارید ولی خود به خود انجام خواهد شد.
  همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ایده ها و هدف های جدید در ذهن شما باشد.
  ✍️اگر در خواب شما نفهمیدید که باردار بودید، چنین خوابی بیانگر یک انکار از سمت شماست. این خواب نشان می دهد که شما حاضر به قبول کردن برخی مسائل نیستید؛ مگر اینکه با چشم خود با آنها رو به رو شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما در تلاش بود تا باردار شوید، این خواب از رسیدن به یک آرزو و خواسته ی دیرینه خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باردار بودید ولی بچه مرده در شکم داشتید، تعبیر این خواب این است که پروژه و طرحی که مدت ها برایش زحمت کشیده بودید اکنون خراب شده و در حال نابودی است. در واقع همه چیز بر خلاف میل و پیش بینی شما شده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری باردار بود، اگر این فرد را می شناسید تعبیرش این است که شما ارتباط خود را با این شخص نزدیکتر و صمیمی تر خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اشخاص مهم زندگیتان باردار بود، این خواب به معنای این است که این شخص به سمتی متفاوت از قبل پیش می رود و شما مانند قبل به یک دیگر اهمیت نمی دهید. در واقع اهداف شما از یک دیگر جدا شده است.
  ✍️اگر شما باردار هستید و چنین خوابی دیدید، این خواب ناشی از استرس های این دوران است.
  اصولاً در ۳ ماهه اول بارداری خواب هایی درباره مخلوقات ریز حیوانات پشمالو گل ها میوه ها و آب بسیار عادی خواهد بود.
  در سه ماهه دوم بارداری، خواب ها انعکاسی از نگرانی های مادر در مورد فرزند خود، چگونگی زایمان و… می‌باشد‌. از خوابهای رایج ترین سه ماه به دنیا آوردن بچه غیر از بچه انسان می‌باشد.
  در سه ماهه سوم بارداری خواب ها بیشتر شامل زحمت کشیدن، کارگری کردن، مورد حمله واقع شدن و یا اتفاق ناخوشایندی برای نوزاد می باشد. هر چقدر به سمت زایمان نزدیک تر می شوید، خواب های شما هم شامل حیوانات بزرگ مثل فیل دایناسور نهنگ و … خواهد بود.
  ✍️اگر شما باردار هستید و خواب دیدید که به دنبال فهمیدن جنسیت بچه بودید، چنین خوابی ناشی از حس کنجکاوی شما در بیداری است. این دغدغه فکری بسیار عادی است چرا که هم شما کنجکاوید که بدانید فرزندتان جنسیتش چیست و هم اینکه دیگران بسیار این سوال را از شما خواهند پرسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تست بارداری انجام می دادید، تعبیر این خواب این است که شما در زندگیتان وارد مرحله جدیدی خواهید شد. این مرحله می تواند با یک شغل جدید، ازدواج و… شروع شود.

  تعبیر خواب بارداری در کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  ✔️بارداری

  چنین خوابی به طور کلی نمادی از توانایی های خاص شما که در حال گسترش و تقویت هستند، می‌باشد‌. همچنین طرح های نو و یا ایده های جالب را نشان می دهد.

  همچنین بخوانید:  🏦 تعبیر خواب بانک از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️بارداری در خواب خانم ها

  چنین خوابی یا می‌تواند اشاره به تمایل شما به بارداری و یا ترس از باردار شدن باشد. بستگی به روحیه و شخصیت شما تعبیر می شود.

  ✔️بارداری در خواب خانم های باردار

  این خواب ناشی از اضطراب و استرس خود فرد درباره بارداری و تولد نوزادش می باشد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری باردار بود، این خواب نشان می‌دهد که فردی که در خواب دیدید به لحاظ شخصیتی در حال رشد است.

  تعبیر خواب بارداری از نظر معبرین غربی📘

  ✍️اگر شما باردار نیستید اما در خواب دیدید که زایمان می کردید، این خواب اشاره به نگرانی ها و استرس درباره نتیجه طرح ها و تصمیمات شماست. شما بر پیشرفت تمرکز کرده اید و نمی خواهید که در مقابل سختی ها سر خم کنید.

  تعبیر خواب بارداری به لحاظ روان‌شناختی📚

  هر انسانی با هر جنسیتی حداقل یک بار یا خود و یا دیگران را در خواب باردار مشاهده کرده است. در برخی موارد این خواب ها به دغدغه شما درباره تولید مثل و یا به دنیا آوردن نوزاد اشاره دارد.
  بارداری در خواب می تواند نماد پیگیری اهداف جدید و یا رشد معنوی نیز باشد.
  دیدن خوابی با موضوع بارداری اشاره به مسائلی دارد که شما در حال کسب آگاهی بیشتر درباره آنها هستید.
  در خواب بارداری شخصی که میبینید تعبیرش نیز با افکار شما در ارتباط خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که اطرافیان از شنیدن خبر بارداری شما شوکه و شگفت زده شدند، چنین خوابی تعبیرش به شما باز می گردد. احتمال دارد که اخیراً مسئولیت‌هایی را به گردن گرفته باشید که اکنون احساس می کنید با شخصیت و زندگی شما هماهنگ نیستند و شما از پس آنها بر نخواهید آمد.
  ✍️اگر در خواب دیگران با شنیدن خبر بارداری شما عصبانی و یا اندوهگین شدند، چنین خوابی نشان میدهد که اهداف انتخابی شما آنطور که باید شما را راضی نمی‌کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که اطرافیان از شنیدن خبر بارداری و شما بسیار خوشحال و خشنود شدند، تعبیر این خواب این است که شما اکنون در مسیر اهداف مورد علاقه تان قرار گرفته اید و با میل و علاقه درونی آنها را دنبال می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ناخواسته باردار شده بودید و به سقط جنین فکر می‌کردید، این خواب نشان می دهد که شما در زندگی بیداری به دنبال کنار گذاشتن افکار و اهدافی هستید. این افکار و اهداف می توانند در زمینه شغلی و یا تحصیلی باشند که با ارزش های شما اصلا هم‌خوانی‌ ندارد.

  تعابیر دیگر از خواب بارداری📃🔍

  ✏️زن باردار در خواب میتواند نشانی از روبرو شدن با غم و مصیبت باشد.
  همچنین اگر خودتان را در دوران بارداری و یا حاملگی دیدید این خواب نشانه تلاش شما برای امکانات و رفاه بیشتر است.

  خواب بارداری نیز می تواند اشاره به فکر و ایده باشد که شما هنوز جسارت عنوان کردن آن با اطرافیان تان را ندارید. مثلا اگر در خواب تان دو ماهه باردار بودید ممکن است از دو ماه پیش این فکر به ذهن شما رسیده باشد ولی تاکنون آن را بیان نکرده اید.

  ✏️اگر در خواب دیدید که نوزادی را تازه به دنیا آورده بودید،

  این خواب نشانگر این است که شما کاری و یا طرحی را به تازگی آغاز کرده اید و این پروژه تغییرات زیادی را در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. ایده ها و تفکرات جدید در خواب خود را به شکل زایمان و نوزاد نشان میدهند.

  ✏️اگر در خواب دیدید که یادتان رفته و به نوزاد غذا بدهید با توجه به سن آن نوزاد (مثلا اگر دوماهه بود)؛

  این خواب به شما می گوید که باید به برنامه‌های دو ماه اخیرتان توجه و اهمیت بیشتری بدهید.

  ✏️اگر در خواب دیدید که باردار بودید ولی بچه سقط شد،

  این خواب نشان می دهد که مسئله و یا طرحی که وقت و انرژی بسیار را برای آن مصرف کرده بودید، نتیجه مطلوبی به شما نداده است. همچنین خواب سقط شدن نوزاد می تواند اشاره به این داشته باشد که شما قصد انجام کاری را داشتید؛ ولی اکنون از آن صرف نظر کرده اید.

  ✏️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیده که نامزدتان باردار بود،

  تعبیر این خواب به رابطه شما باز می گردد. احتمال دارد برای مدتی نسبتاً طولانی رابطه شما در شرایط بحرانی و تنش‌زایی قرار بگیرد.

  ✏️اگر در خواب دیدید که فرزند شما به طور ناخواسته سقط شد،

  چنین خوابی تعبیرش منفی خواهد بود. این خواب نشان می دهد که تمام پروژه هایی که روزها برایشان تلاش کردید، اکنون نقش بر آب شدند. شما اکنون سردرگم هستید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. قوی باشید و مثبت فکر کنید، شما باز سرپا خواهید شد.

  ✏️اگر در خواب دیدید که از روی عمد و به طور آگاهانه جنین خود را از بین بردید،

  تعبیر چنین خوابی به بن بست رسیدن رشد شماست. بسیار ترسیده اید و آشفته حال هستید. همچنین اگر شما یک خانم هستید و تا به حال تجربه ی سقط جنین را داشته اید، این خواب می تواند ناشی از درد و خاطره بدی از این اتفاق باشد.

  ✏️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری جنین خود را از بین برده بود،

  تعبیر این خواب این است که ارتباط شما با این فرد خیلی خوب پیش نخواهد رفت.

  همچنین بخوانید:  😇 تعبیر خواب بهشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✏️اگر در خواب دیدید که فردی به خاطر سقط جنین مرده است،

  این خواب تعبیرش این است که کارهایی که اکنون انجام می‌دهید تماماً نادرست و اشتباه خواهد بود. هرچه زودتر راهی که پیش گرفته اید را ترک کنید.

  ✏️اگر در خواب دیدید که در حال رفتن به بیمارستان برای زایمان بودید،

  این خواب نشان دهنده این است که شما از زیر بار مسئولیت در می روید و می ترسید.

  ✏️اگر در خواب دید که مادرتان باردار بود،

  چنین خوابی یک هشدار و اخطار جدی درباره سلامتی اوست. امکان دارد مادرتان در وضعیت خطرناک و بسیار استرس‌زایی قرار بگیرد، که حتی به مرگ وی منجر شود.

  ✏️اگر در خواب دیدید که در حال حمام بارداری هستید،

  این خواب مبارک نخواهد بود.
  این خواب با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بارداری در ارتباط است که می‌تواند باعث سقط جنین، زایمان زودرس، و یا مرگ کودک و مادر شود.

  ✏️اگر شما باردار هستید و در خواب اژدها دیدید،

  این خواب بسیار خوب و خوشی خواهد بود. آینده فرزندِ در راه شما بسیار روشن و درخشان است. ممکن است فرزند شما به چهره های معروف، قابل احترام و تاثیرگذار تبدیل شود.

  ✏️اگر شما باردار هستید و در خواب ستاره دیدید،

  این خواب نشان دهنده این است که شما دوست دارید نوزادتان دوقلو و یا بیشتر باشد. همچنین این خواب نشان دهنده رمز و راز های موجود در زندگی هستند و نشان می دهد که همه چیز را نمی توان کنترل کرد. ممکن است غافلگیر شوید.

  ✏️اگر در خواب حرکت و لگد زدن فرزندتان را احساس کردید،

  این خواب منفی خواهد بود و یک هشدار محسوب می‌شود. نگران نباشید اگر زود دست به کار شوید، زمان کافی برای تغییر این سرنوشت شوم و یا برگشت از این مسیر خواهید داشت.

  ✏️اگر در خواب دیدید که باردار بودید و جایی برای زندگی کردن نداشتید،

  این خواب تعبیرش ناامیدی و مایوس شدن درمقابل زندگی شخصی و خانوادگی تان است. همچنین می تواند اشاره به مشکلات پنهان در روابط شما داشته باشد که این مشکلات مانع از رسیدن شما به فرد مورد علاقه تان می شود.

  ✏️اگر در خواب دیدید که اوایل بارداری تان بود،

  این خواب تعبیرش منفی خواهد بود. شما روز به روز از تمامی جنبه های زندگی خودتان ناراضی تر می‌شوید. درست مانند اوایل بارداری که همراه با نفخ و حالت تهوع است.

  ✏️اگر باردار هستید و در خواب دیدید که شکم ندارید،

  تعبیر چنین خوابی کاملاً برعکس خواهد بود. این خواب به شما میگوید که دوران بارداری و زایمان شما بدون دردسر و به آسانی به اتمام خواهد رسید. پس نگران نباشید.

  ✏️اگر باردار هستید و در خواب خورشید دیدید،

  تعبیر این خواب نمایانگر یک فرزند دختر خواهد بود. همچنین می تواند اشاره به خوش بینی شما درباره آینده داشته باشد. به طور کلی این خواب نمایانگر این است که شما مادر خوبی برای فرزندتان خواهید شد و بسیار ذوق زده هستید.

  ✏️اگر در خواب دیدید که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد از آن باردار شده بودید،

  این خواب برخلاف ماهیت منفی اش کاملاً روشن و نیکو خواهد بود. تعبیر این خواب این است که شما تمامی موانع و روزهای سخت خود را پشت سر گذاشته اید و اکنون اوضاع در شرف بهبودی است. همچنین این خواب بیانگر یادگیری یک دانش و مهارت جدید است، که به سبب آن زندگی شما به ثبات می‌رسد و کاملا از این موضوع رضایت خواهید داشت.

  ✏️اگر در خواب دیدید که باردار بودید و درد داشتید،

  این خواب می تواند بیانگر ترس شما از مرحله زایمان باشد. همچنین نشان می‌دهد که ممکن است شما در زندگیتان شریک یا همدم احساسی ندارید و یا اگر هم دارید ثبت به شما و احساسات تان، بی تفاوت است.

  ✏️اگر در خواب دیدید که به سنین دوران دبیرستان خود بازگشته اید و همچنان باردار هستید،

  این خواب نشانگر یک حسرت از دوران گذشته خواهد بود. تصور این خواب با باردار بودن، نشان دهنده نارضایتی و ناراحتی شما از شریک احساسی و یا پارتنر خود خواهد بود. بهتر است همه جوانب رابطه خود را بررسی کنید و اگر مانند قبل این شخص برای شما ارزشمند نیست، به این راه خاتمه دهید.

  ✏️اگر در خواب دیدید که شما را به سقط مجبور کردند،

  این خواب به معنای این است که اکنون به موضوعی فکر می کنید که اگر انجام دهید و عملی شود، برای شما رسوایی و گرفتاری به همراه دارد.

  ✏️اگر شما یک دکتر هستید و در خواب دیدید که برای خانمی سقط جنین انجام دادید،

  این خواب نشان می دهد که شما در امور کاری و حرفه تخصصی خودتان کمی کوتاهی و کم لطفی می کنید. همین موضوع باعث به زحمت افتادن و دوباره کاری می شود.

  ✏️اگر شما یک خانم و باردار هستید که در خواب دیدید انگور میل می کردید،

  این خواب به شما از یک شانس بزرگ خبر می دهد. به تعبیر دیگر چون انگور از دسته میوه های هسته دار است، می تواند نماد باروری نیز باشد. در تعابیر دیگر اگر از درخت انگور خوشه ای چیدید، نشان می دهد که فرزند شما پسر خواهد بود.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک