🧖 تعبیر خواب برهنگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ب ۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب برهنگی 🧖

  اغلب معبرین در تعبیر خواب برهنگی آن را جزو خواب های رایج دانسته اند. منتها معمولاً پس از دیدن چنین رویایی فکرمان مشغول می شود؛ و حتی ممکن است احساس بدی به شخص رویابین دست بدهد. با این حال خواب برهنگی صرفاً تعبیر بد، منفی و ناخوشایندی ندارد. بلکه حالت هایی وجود دارد که این خواب به نیکویی نیز تعبیر می گردد.
  به همین دلیل تیم تاروت رنگی تعبیر جامعی از خواب برهنگی ارائه نموده است. در این مطلب خواب برهنگی را از نظر خواب شناسان معروف گردآوری کرده ایم؛ بنابراین اگر چنین رویایی داشته اید، همین حالا می توانید تعبیری معتبر و مطمئن از آن را در دست داشته باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  محمد ابن سیرین

  زیگموند فروید

  منوچهر مطیعی تهرانی

  اسماعیل ابن اشعث

  آلفرد راسل والاس

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  خواب شناسان غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  شخص متاهلی برهنه شده

  برهنه و مقابل آینه بایستید

  برهنه در خیابان راه رفتن

  ناراحتی بابت برهنگی

  برهنه شدن بخاطر گرما

  گرفتن لباس از شخص دیگر برای پوشش برهنگی

  برهنه شدن به وسیله مردم

  دیدن بدن برهنه فرد دیگر

  تورم بدن برهنه

  بدن برهنه و زرد رنگ

  تعبیر خواب برهنگی و برهنه بودن

  تعبیر خواب برهنگی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ چنانچه یک آقای درستکار و خدا ترس خوابی با مضمون برهنگی ببیند؛ تعبیر خوب و نیکویی دارد.
  ✍️ مشاهده رویای برهنگی توسط آقایی فساد آفرین، گناهکار و بدکردار به معنای شر، بدی، بدنامی و رسوایی خواهد بود.
  ✍️ چنانچه شخصی در خواب ببیند که در عین بیماری و ناخوش احوالی، برهنه نیز است؛ یعنی در آینده ای نزدیک عمرش به سرآمده و دار فانی را وداع خواهد گفت. در قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است:
  … وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّهٍ… _
  … شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید… (انعام-۹۴)

  از نظر یوسف نبی 👳

  ✍️ اگر در عالم خواب ببینید که لخت و برهنه بین مردم تردد می کنید با این حال ذره ای ارج و قرب شما کم نشده است؛ حتی با احترام کامل به رفت و آمد می پردازید؛ یعنی غم و ناراحتی هایتان بر طرف می شود. به مراد و مقصود قلبی خود خواهید رسید. به اضافه این که توانگر، ثروتمند و مالدار می شوید.

  ازنظر ابراهیم عبدالله کرمانی 👴

  ✍️ آلوده، نجس و برهنه شدن در خواب به معنای این است که در امور خود سرگردان و ناتوان می شوید. به طوری که انگشت حیرت به دهان می برید و نمی دانید که چه کنید.
  ✍️ اگر در عالم خواب خود را برهنه و مادی گرا بیابید به طوری که در همان حال نیز در پی کسب مال و اموال دنیا باشید؛ به غم، ماتم، اندوه و درد و رنج تعبیر می شود.
  ✍️ چنانچه در عین برهنگی زیر شلواری به تن کرده یا لنگی چیزی به خود پیچیده باشید؛ نشانه این است که در امور دینی، اطلاعت و بندگی خداوند به درجه اجتهاد رسیده و صاحب نظر می شوید.
  ✍️چنانچه برهنگی شما در خواب به علت بیماری و ناخوش احوالی باشد؛ به معنای به سر رسیدن عمرتان است. در آینده ای نه چندان دور از دنیا خواهید رفت.

  از نظر جابر مغربی 👴

  ✍️ برهنگی و مشخص بودن ناحیه شرمگاهی در خواب به رسوائی، بدنامی، درد و رنج، سختی و مصیبت تعبیر می شود.
  ✍️ چنانچه در خواب برهنه بوده اما ناحیه تناسلی خود را پوشانده باشید؛ اگر فردی مومن، خدا ترس و درست کار هستید که به خیر و خوشی تعبیر می شود. این خواب برای شخص بد کردار، زناکار و فاسد تعبیر نیکویی ندارد.

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ خوابی که در آن برهنه باشید و از این بابت شرمنده و خجالت زده شوید؛ بیانگر این است که در آینده نزدیک راهی سفر حج می شوید.
  ✍️ اگر در چنین خوابی خود را همراه و در جوار مردی با تقوا، پاکدامن و متدین ببینید؛ یعنی خداوند بزرگ از سر تقصیرات شما گذشته و همه گناهانتان مورد آمرزش قرار می گیرد؛ اما همراهی با مردی بدکاره و ناشایست تعبیر خوبی نخواهد داشت.

  از نظر زیگموند فروید 👴

  ✍️ زیگموند فروید روانکاو سرشناس معتقد است که خواب برهنگی علامت تمایلات جنسی می باشد. ممکن است به دلیل کم بودن روابط جنسی و لذت های شهوانی دچار ناراحتی، نگرانی و اندوه شده باشید؛ در نهایت همین احساسات ناخوشایند به صورت خواب برهنگی ظاهر می شوند. خوابی که در آن در برابر دیگران برهنه شوید نیز چنین تعبیری دارد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  ✍️ برهنگی در خواب و رویا به معنای فاش شدن اسرار پنهان قلبی فرد رویابین است.
  ✍️ اگر در خواب ببینید که برهنه و لخت هستید یعنی خود واقعی تان را برای مردم رو خواهید کرد. بدین ترتیب ماهیت وجودی تان بر همگان آشکار می گردد.
  ✍️ رویای برهنگی و برهنه بودن جزو خواب های رایج میان مردم است. اگر شما نیز در خواب ببینید که برهنه شده اید اما قسمت شرمگاهی شما پوششی دارد؛ گویای ترس و واهمه شما بابت فاش شدن موضوعی است. منتها نگران نباشید که این افشای سر هیچ گونه رسوایی و بدنامی در پی نخواهد داشت.
  ✍️ اگر در عالم خواب برهنه باشید اما در همان حال لباس بر تن کنید؛ یعنی از نوعی گزند و آسیب در امان و محفوظ می مانید.
  ✍️ رویایی که در آن ابتدا برهنه بوده و سپس کسی به شما لباس بپوشاند یا این که خودتان برای لباس پوشیدن دست به کار شوید؛ یعنی کسی به یاری شما می آید و شما را از هرگونه رسوایی، افتضاح، بدنامی و بی آبرویی می رهاند.
  ✍️ اگر در خواب اشخاصی غیر از خودتان را با تنی لخت و برهنه ببینید؛ به معنای علم و آگاهی از زوایای پنهان شخصیت آنها است.
  ✍️ برهنه شدن در خواب گویای این است که خودتان دست به کاری می زنید و به واسطه آن سوژه صحبت و اظهار نظر مردم می شوید. همان طور که از قدیم گفته اند خود کرده را تدبیر نیست! در این جا نیز خود شخص رویابین با ندانم کاری اش این فرصت را در اختیار دیگران قرار می دهد تا به بدگویی و غیبت درباره او بپردازند.

  همچنین بخوانید:  🤒 تعبیر خواب بیماری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر اسماعیل ابن اشعث 👴

  ✍️ این که در خواب رخت و لباستان را از دست بدهید یا آنها را از تنتان در بیاورند به طوری که لخت و برهنه شوید؛ یعنی از ارزش، منزلت، جایگاه و مقام شما کاسته می شود. به حقارت، خواری و ذلت دچار می شوید.

  از نظر آلفرد راسل والاس 🤵

  آلفرد راسل والاس محقق و پژوهشگر بریتانیایی در یک تحقیق مفصل و جامع به نتیجه جالبی دست پیدا کرده است. او می گوید مشاهده رویای برهنگی در میان بعضی از مردم رواج بیشتری دارد. از جمله کسانی که:
  – بنا است ارتقای شغلی داشته باشند
  – آنهایی که یک کار و بار جدید راه می اندازند
  – کسی که به شغلی جدید وارد می شود.
  – افرادی که قرار است برنامه ای را در محیط های شلوغ و عمومی اجرا کنند یا به طور کلی فعالیتی داشته باشند.

  از نظر کارل گوستاو یونگ 🤵

  ✍️ اگر در عالم خواب و رویا در حال گذراندن زندگی روزمره خود باشید. راهی مدرسه و دانشگاه شوید. به انتظار اتوبوس و مترو بنشینید. به قصد خرید رهسپار مرکز خرید شوید. قدم بزنید و پیاده روی کنید. به ناگاه پی ببرید که یادتان رفته شلوار بپوشید؛ یا به طور تمام و کمال برهنه و لخت باشید. خواب شما می تواند حاوی یک پیام آگاهی بخش و هشدار دهنده باشد. با این حال مشاهده رویایی که در آن نیمه برهنه یا برهنه هستید، زیاد اتفاق می افتد.
  ✍️ برهنگی در خواب سمبل و نماد مسائل مختلفی است. تشخیص دقیق تعبیر این خواب به شرایط و اوضاع و احوال زندگی شخصی شما بستگی دارد. خواب برهنگی نماد موارد زیر است:

  خواب برهنگی از آسیب پذیری و ضعف حکایت می کند.

  ✍️ زمانی که لباس و پوششی به تن ندارید طبیعی است که حسابی آسیب پذیر و ضعیف باشید؛ چرا که در این صورت هیچ دستاویزی ندارید تا از طریق آن بتوانید یک چیزهایی را پنهان کنید؛ چنین خوابی می تواند از اوضاع و احوال فعلی شما در زندگی واقعی ناشی شده باشد. از جمله این که در این مقطع به خود می آیید و می بینید که خودتان هستید و خودتان!
  هیچ کمک و پناهی ندارید. همچنین ممکن است چنین رویایی به دلیل پایین آوردن دیوارهای دفاعیتان باشد. این احتمال وجود دارد که رابطه ای ریسکی را شروع کرده باشید؛ یعنی ارتباطی که ممکن است طرف مقابل دست رد به سینه تان بزند. ناگفته نماند که با دست خودتان خود را در چنین موقعیت می گذارید.

  خواب برهنگی حاکی از ترس و واهمه شما برای آشکار شدن است.

  ✍️ خوابی که در آن متوجه شوید در مکانی عمومی برهنه و لخت هستید و از این بابت شدیداً بترسید و وحشت زده شوید؛ می تواند بازتابی از ترس های شما باشد. می ترسید که مبادا موضوعی درباره شما عیان و معلوم شود؛ یا خود واقعی تان برای بقیه رو گردد؛ چرا که در این صورت احساس شرمندگی خواهید کرد.
  احتمال دارد مسئله ای را درباره خودتان مخفی کرده باشید و حالا همواره در هول و ولا هستید که مبادا دستتان برای بقیه رو شود و به حقیقت درونی شما پی ببرند. در نتیجه چنین ترس ها و نگرانی هایی است که در عالم خواب خود را برهنه می یابید. به طور کلی لباس استعاره از وسیله ای برای پوشاندن و پنهان کردن است.
  با توجه به نوع لباس پوشیده شده است که فرصت های مختلفی برای مخفی کردن هویت واقعی خود می یابید. در این صورت حتی می توانید به شخصیت دیگری تبدیل شوید. در حالی که برهنگی و بدون لباس بودن موجب آشکاری صفر تا صد شما در برابر دیدگان مردم می شود. وقتی هم که زیر ذره بین عموم مردم باشید؛ طبیعی است که همه راه های دفاعیتان بسته شوند.
  با این تفاسیر این که خواب ببینید برهنه و لخت هستید می تواند بیانگر تلاش های شما برای مخفی کردن خود واقعیتان باشد. در واقع چیزی از خود به تصویر می کشید که شباهت چندانی به حقیقت وجودیتان ندارد. ترس شما از این بابت است که مبادا انسانی دو رو، متقلب، مکار یا حتی کلاهبر به نظر بیایید.
  این طیف احساسات منفی که از ترس و نگرانی ناشی شده، به ویژه زمانی آشکار می شود که در تلاش هستید تا نظر دیگران را به خود جلب کنید. شما میخواهید بقیه را تحت تاثیر خود قرار دهید. از جمله این موقعیت ها می توان به شروع یک رابطه جدید یا ورود به یک فضای کاری نو اشاره کرد. شاید دل واپسی شما از این بابت باشد که با ابراز احساس حقیقیتان مورد تمسخر قرار بگیرید؛ و انگشت نمای خاص و عام شوید.

  خواب برهنگی سمبلی از احساس ناامنی است.

  ✍️ برهنه بودن در خواب می تواند بیانگر احساس خطر و عدم امنیت باشد. به خصوص که فکر می کنید مدام زیر ذره بین دیگران قرار دارید. آنها شما را مسخره کرده و دست مایه خنده و تفریحشان می شوید. مورد قضاوت آنها قرار می گیرید یا این که از شما انتقاد می کنند. تصور کنید در عالم واقعیت نیز برهنه وارد مکانی عمومی شوید؛ طبیعتاً مردم شما را با دست نشان میدهند. هو می کنند و می خندند و به معنای واقعی انگشت نما می شوید. با این حال همه این ها از افکار و آنچه که در سرتان بوده ناشی شده است.

  خواب برهنگی ناشی از احساس عدم آمادگی است.

  ✍️ مشاهده رویایی از برهنگی نماد این است که دچار غافلگیری می شوید. وظیفه ای خطیر به شما محول می گردد که شرایط انجامش را ندارید؛ یا به طور کامل برای انجام آن آماده نیستید.
  ✍️ خوابی که در آن برهنه و لخت به محل کار بروید یا در مدرسه و دانشگاه حاضر شوید؛ یعنی احساس می کنید به اندازه کافی برای پروژه های کاری یا درسی خود آماده نیستید. در واقع هراس دارید که نکند مردم متوجه عیب و ایرادهای شما شوند.
  ✍️ این که در خواب و رویا خود را برهنه و عریان ببینید؛ حاکی از این است که در انتخاب اهداف خود بیشتر از روی خواب و خیال عمل کرده اید تا واقع بینی! در نتیجه به چنین اهداف و خواسته هایی دست نخواهید یافت.

  همچنین بخوانید:  ❄️ تعبیر خواب برف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  خواب برهنگی نمادی از تکبر، غرور و خودبینی است.

  ✍️ این که رویایی از برهنگی خود ببینید گاهی می تواند بیانگر خودبینی، غرور و تکبر شما در مقاطعی از زندگی واقعیتان باشد. احتمالاً خود را برتر از هر کس دیگری دانسته و مردم را به دیده حقارت می نگرید. به طور کلی تصورتان این است که از بقیه سر هستید. چنین رویایی یادآوری کننده لحظه هایی از بدو تولد است؛ یعنی همان لخت مادرزاد بودن! احتمالا خواب شما می گوید فروتنی، تواضع و خضوع بیشتری به خرج دهید.

  خواب برهنگی از آزادی بیان و ابراز عقیده حکایت می کند.

  ✍️ اگر خواب ببینید که برهنه هستید و از قضا به این لخت بودن افتخار هم می کنید؛ نه شرمنده اید نه ناراحت و نه حتی دست و پا گم کرده؛ این خواب بیانگر آزادی و عدم سر سپردگی شما است. به خصوص که هیچ موضوع پنهان و مخفی ای ندارید. مهم تر از همه این که خودتان را همان گونه که هستید، پذیرفته اید. اتفاقاً بسیار هم به شخصیت وجودیتان افتخار می کنید. با این تفاسیر رویای شما نمادی از صداقت وجودی، قدرت بیان بالا و ذات آسان گیرتان است.

  خواب برهنگی به معنای جلب توجه است.

  ✍️ گاهی این که در خواب ببینید لخت و برهنه هستید؛ یعنی در پی جلب توجه و نظر دیگرانید. مایلید در معرض دقت و دید سایرین قرار بگیرید؛ منتها از راه اشتباهی وارد می شوید. در واقع آن توجهی که شایسته است و خودتان نیز جویایش هستید را کسب نخواهید کرد. بلکه این توجه منفی و نادرست خواهد بود.

  از نظر آنلی بیتون 🤵

  ✍️ چنانچه در خواب خود را با تنی برهنه ببینید؛ نشانه این است که به کارهایی ناپسند و رسوا کننده دست می زنید.
  ✍️ این که در عالم خواب به یک باره متوجه برهنگی خود شوید. در همین حال هم تلاش کنید تا خودتان را بپوشانید؛ یعنی عادت های ناجور و ناشایست خود را کنار گذاشته و از لذت های حرام و نامشروع نیز دست بر می دارید.
  ✍️ اگر در خواب شاهد برهنگی و عریانی دیگران باشید؛ یعنی افرادی حیله گر و مکار شما را فریب می دهند. تحریکات و تشویقات آنها موجب می شود وظایف مهم و اصلی خود را فراموش کنید.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها 📚

  ✍️ اگر در خواب دختر خانمی جوان و زیبا رو را لخت و برهنه مشاهده کنید؛ علامت غرور، تکبر، خودخواهی و خودبینی است.
  ✍️ خوابی که برهنگی یک زن را به تصویر بکشد به معنای شکست و ناکامی همه جانبه است.
  ✍️ اگر در خواب یک زن زیباچهره را لخت و برهنه ببینید؛ علامت به دست آوردن پول و پله حسابی است.
  ✍️ چنانچه در خواب زنی برهنه با چهره و قد و قیافه ای معمولی ظاهر شود؛ خبر از این می دهد که ایده ها و نقشه هایی بزرگ را در سر می پرورانید.
  ✍️ دیدن خوابی از یک زن زشت که برهنه شده است؛ تعبیر چندان خوبی ندارد. این خواب بیانگر ناکامی و نرسیدن به خواسته و آرزوهای شخص رویابین است.
  ✍️ چنانچه در خواب و رویا چندین زن برهنه را ببینید به طوری که تعداد آنها زیاد باشد؛ یعنی مردم روی شما حساب دیگری می کنند و ارزش و احترام خاصی برایتان قائل هستند.
  ✍️ خوابی که در آن شاهد مردان و زنان برهنه و لخت باشید؛ خبر از حجب، حیا، وفا و نجابت شما می دهد.
  ✍️ اگر خوابی از دویدن افرادی برهنه و لخت را ببینید مفهومش این است که ایده ها و نقشه های ذهنی تان را از دست می دهید.
  ✍️ این که در خواب با شخصی برهنه بخوابید؛ علامتی از پریشانی خاطر، اضطراب و تشویش خواهد بود.
  چنانچه در مکانی دور از خانه خودتان با زنی برهنه بخوابید؛ یعنی از جانب کسی دچار اذیت و آزار می شوید.

  از نظر خواب شناسان غربی

  ✍️ اگر در خواب برهنه بوده و هیچ لباسی به تن نداشته باشید؛ این خواب نوعی اخطار است؛ زیرا اسرار شما دیگر پوشیده و مخفی نبوده و در حال فاش شدن است. تا کار از کار نگذشته به خودتان بیایید و حسابی حواستان را جمع کنید. حرف های مگوی خود را با هر کسی در میان نگذارید. ابتدا طرف را بسنجید و سپس از اسرار خود با او سخن بگویید؛ زیرا بعضی اشخاص با جمع آوری این اطلاعات می خواهند شما را زمین بزنند؛ بنابراین عقل حکم می کند که گزک دستشان ندهید.
  ✍️ این که در خواب دیگران را برهنه ببینید به ویژه کسانی که از آشنایان شما هستند؛ باز هم یک هشدار و اخطار تلقی می شود. در تعبیر این خواب باید توجه بیشتری خرج بعضی از اطرافیان خود کنید. به نوعی مراقب افراد حاضر در زندگی تان باشید. بخش دیگر توجه تان را به یک سری موضوعات معطوف کنید.
  این مراقبت و محافظت برای شما شادی و خوشحالی را به همراه خواهد داشت. آدم ها یا مسائلی هستند که اگر از آنها غفت کنید؛ آن طوری که شایسته است مراقبشان نباشید؛ به قیمت از دست دادنشان تمام می شود. این فقدان هم نتایج خوبی نخواهد داشت و دستتان در پوست گردو می ماند. با این حساب از همین حالا قدر داشته هایتان را بدانید تا بعدها خدای ناکرده حسرت و پیشمانی برایتان به جای نماند.
  ✍️ در مورد تعبیر خواب برهنگی ناحیه شرمگاهی مطالبی گفته شد. بد نیست بدانید که معبرین غربی در این مورد هم نظر با سایر خواب شناسان هستند. آنها می گویند خوابی که برهنگی شرمگاهی داشته باشید گویای فاش شدن رمز و رازهایتان خواهد بود؛ اما اگر در عالم خواب قسمت تناسلی خود را بپوشانید به معنای محفوظ و پنهان ماندن اسرارتان است.
  ✍️ تعبیرکنندگان غربی در حالت دیگری از خواب برهنگی گفته اند: که اگر در عالم خواب ناحیه تناسلی شما برهنه و معلوم باشد اما سریعاً دست بجنبانید و آن قسمت را بپوشانید؛ به طوری که کسی فرصت نکند آن را ببیند؛ یعنی اگر بیمار و ناخوش احوال باشید، شفا و بهبودی در انتظارتان خواهد بود. اگر بدهکار و مقروض باشید، دین و قروض خود را پرداخت خواهید کرد. در نهایت اگر ترس و واهمه ای در دلتان رخنه کرده باشد، امن و ایمن خواهید ماند.
  ✍️ اگر یک آقا خوابی از برهنه بودن همسرش ببیند؛ تعبیرش این است که سوژه صحبت فامیل و خویشاوندان می شود.

  همچنین بخوانید:  🏕️ تعبیر خواب باغ از نظر معبران معروف جهان

  تعبیر خواب برهنگی بر اساس موضوع آن 📚

  خواب برهنگی و عریان بودن به شجاعت، نترسی، آزادگی، اعتماد به نفس و خودباوری تعبیر می شود.

  دیدن رویایی از برهنگی و لخت بودن حاوی پیامی است. بر اساس این خواب زمان آن فرا رسیده که نگرانی ها و ترس های خود را به کناری بگذارید. در این دوره زمانی کمی ریسک کردن هم بد نیست.

  خواب هایی با مضمون برهنگی، لخت بودن یا عریان شدن از آن رویاهایی است که معمولاً برای مردم پیش می آید. پیش تر نیز اشاره شد که مشاهده چنین خواب هایی جریانی از احساس شرم و دل واپسی در شخص خواب بین ایجاد می کند. با این حال معبرین و متخصصین خواب شناسی اعتقاد دیگری دارند.
  معبران می گویند این گونه خواب ها از شرایط شما در زندگی واقعی ناشی می شود؛ یعنی اگر به یک محیط کاری جدید ورود کنید یا به دلیل اشتغال به یک فعالیت اجتماعی مورد توجه فراوانی قرار بگیرید؛ این موارد در خواب و رویا به شکل خواب برهنگی خودشان را نشان می دهند.
  نظر مشترک اغلب تفسیر کنندگان خواب این است که رویای شما به دلیل نگرانی، اضطراب و حتی احساس خطر بوده است.

  شخص متاهلی برهنه شده

  ✍️ چنانچه شخص متاهلی خواب ببیند که برهنه شده است؛ یعنی میان او و همسرش بر سر مسائل عاطفی و احساسی اختلافات شدیدی ایجاد می شود. توصیه می کنیم مانع کشدار شدن این مشکلات شوید؛ و سریعاً برای برطرف کردنشان اقدام کنید.
  ✍️ خواب برهنگی تعبیری سمبلیک نیز دارد. احتمال از این دارد که از همسرتان خیانت و بی وفایی می بینید. با این حساب بهتر است حواستان را جمع و معطوف به او کنید. چهار چشمی او را بپایید تا سر از کارش در بیاورید.

  برهنه و مقابل آینه بایستید

  ✍️رویایی که در آن برهنه شده و تمام قد مقابل آینه بایستید و به تماشای خود بپردازید؛ به طوری که از دیدن قد و بالای خود حظ کنید و حسابی لذت ببرید؛ بیانگر میزان اعتماد به نفس شما است. شما فردی قوی و کاملاً متکی به خود هستید. همین ها زمینه ساز حرکتی پر توان و قدرتمند به سوی جلو می شود.

  برهنه در خیابان راه رفتن

  ✍️ خوابی که برهنه در خیابان به راه بیفتید حاکی از این است که دلتان می خواهد بیشتر به چشم بیایید. تمایل دارید توجه های بیشتری را به خود جلب کنید.

  ناراحتی بابت برهنگی

  ✍️ چنانچه در عالم خواب بابت برهنگی خود دلخور و ناراحت بوده و شرمگین و خجول شوید؛ خبر از پایین بودن اعتماد به نفس شما می دهد. به دلیل ناکافی بودن ایمان و باور به خود است که به فردی نگران، دل واپس و حتی ترسو تبدیل شده اید.
  ✍️ خوابی که در آن برهنه شوید و بابت آن حس گناه و عذاب وجدان به شما دست بدهد؛ یعنی کاری انجام می دهید که موجب شرمندگی تان می شود. به اضافه این که برای جبران اشتباهات و خطاهای دیگران نیز تلاش خواهید کرد.

  برهنه شدن بخاطر گرما

  ✍️ اگر خواب ببینید هوا به طور شدید و کلافه کننده ای گرم است؛ و برای کاستن از احساس گرمای طاقت فرسا برهنه شده اید؛ یعنی از پس انجام هر کاری بر می آیید. این ویژگی مثبت شما را حسابی قوی و توانمند می کند. حتی در آینده نیز به کارتان آمده و مزایای زیادی برایتان دارد. در مجموع تاثیرات مثبتی بر زندگی تان می گذارد.

  گرفتن لباس از شخص دیگر برای پوشش برهنگی

  ✍️ در عالم خواب و رویا برهنه باشید و شخصی به شما رخت و لباس بدهد؛ شما هم از کار او شاد و خوشحال شوید؛ به معنای رفع کلیه موانع و مشکلات زندگی توسط شخص خودتان است. پس از این زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد که سرشار از لذت و خوشی است.

  برهنه شدن به وسیله مردم

  ✍️ خوابی که در آن بدون این که خودتان بخواهید به وسیله مردم برهنه شوید؛ حاکی از این است که باید نگاه و نظر خود نسبت به سایرین را تغییر دهید. امکان دارد بعضی از نزدیکان و دوستانتان قصد کند و کاو در زندگی شما را داشته باشند. نباید به آنها اجازه پیشروی و دخالت در امور شخصی خود را بدهید.

  دیدن بدن برهنه فرد دیگر

  ✍️ خوابی که در آن بدن شخص دیگری را ببینید، تعبیر خوبی ندارد. همین موضوع در بیداری نیز صدق می کند. مشاهده بدن برهنه کسی در خوابتان، خبرهای خوبی برای شما نخواهد داشت. این خواب می گوید که دچار بی حالی، کسالت، اندوه و غم می شوید.
  ✍️ اگر در خواب بدن برهنه شخصی را ببینید که شدیداً لاغر، زار و نحیف است؛ به معنای تنگدستی و مشکلات مالی برای شما است.
  ✍️ رویایی از بدن برهنه کسی که حسابی تپل و مپل و سرحال است؛ به افزایش رزق و روزی، خیر و برکت برای شما تعبیر می شود.
  ✍️ رویایی از بدن برهنه زنان اگر حال و هوایی پر از شهوت، گناه و شیطان پسندانه داشته باشد؛ تعبیر خاصی ندارد؛ اما اگر نشانه هایی از شیطان و گناه در این خواب نبینید به معنای این است که آلوده به گناه می شوید. کاری را انجام می دهید که خلاف شرع و اخلاق است.
  ✍️ اگر خوابی از بدن برهنه خود ببینید که لاغر شده نیز به همین صورت تعبیر می شود.

  تورم بدن برهنه

  ✍️ چنانچه بدن برهنه خود را در خواب ببینید که تورم و برآمدگی هایی در آن ظاهر شده، به معنای بیماری و ناخوش احوالی است.

  بدن برهنه و زرد رنگ

  ✍️ خوابی که در آن بدن خود را برهنه و زرد رنگ ببینید؛ خبر از دچار شدن به بیماری و ناخوشی دارد. همچنین اگر لکه ای را بر سینه خود بیابید یعنی مورد تهمت و افترا قرار می گیرید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  2 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۰۳

  من خواب دیدم توی حیاط خونه مامان بزرگم لخت شدم

  رضوانی
  ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۰۴:۰۸

  در خواب دیدم جاری توی اتاق لخت و همسرم آنجا رابط جنسی داشتن که وارد اتاق شدم به جاری گفت خیانت میکن ابروت رو میبرم تعبییرش؟

  روشن
  تاریک