👩‍❤️‍💋‍👨 تعبیر خواب بوسه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ب ۱۱ دیدگاه
 • تعبیر خواب بوسه 👩‍❤️‍💋‍👨

  بوسه و بوسیدن در دنیای بیداری و واقعیت، ابزاری برای ابراز علاقه و نشان دادن شدت محبت ما به فردی است. در علم تعبیر نیز بوسه تعبیر خواب خوبی دارد مگر در مواردی خاص. در ادامه ما برای شما عزیزان تعبیر دقیق این خواب را از نظر معبران معروف جهان، دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  دانیال نبی

  شیخ طوسی

  لیلا برایت

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  ادوارد

  کتاب سرزمین رویاها

  روانشناسی

  تعابیر بر اساس موضوع

  بوسیدن گردن

  بوسیدن صورت

  بوسیدن دست

  بوسه کودک

  بوسه زن و شوهر

  بوسه اجباری

  بوسیدن یک شخص ممنوعه

  بوسیدن پا

  بوسه از یک فرد خارجی

  بوسه و بوسیدن یک حیوان

  بوسیدن معشوق در محیط عمومی

  بوسیدن معشوق در تاریکی

  گیر افتادن حین بوسیدن کسی

  بوسیدن لب های یک دختر

  ناظر بوسه دو معشوق بودن

  بوسه زدن زنی به مرد متأهل

  تعبیر خواب بوسه و بوسیدن

  تعبیر خواب بوسه بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق بوسه زدن و بوسیدن کسی یا چیزی در خواب، چهار تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، رزق و روزی، خیر و برکت، سود و منفعت است. زندگی تان به لطف خداوند، پر رونق تر از قبل خواهد شد.
  ✍️تعبیر دوم، رسیدن به مراد، خواسته و حاجت قلبی تان است. به زودی یکی از آرزوهای بزرگ شما برآورده خواهد شد.
  ✍️تعبیر سوم، پیروزی و غالب شدن بر دشمنان تان است. خداوند توانایی مقابله با نیت های شوم دشمنان را به شما خواهد داد.
  ✍️تعبیر چهارم، شنیدن سخنان و صحبت هایی که باعث خوشنودی و رضایت قلبی شما خواهد شد.
  همچنین امام صادق (ع) درباره بوسیدن مرده از روی شهوت، می فرمایند: اگر در خواب دیدید که شخص مرده ای را از روی شهوت و غریزه شهوانی خود بوسیدید، تعبیر چنین خوابی ازدواج با یک زن است. شما با این ازدواج، به تمام خواسته ها و آرزو های دیرینه خود دست می یابید.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر کسی در خواب دید که به کسی که می شناخت و به او علاقه دارد؛ بوسه داد، تعبیرش این است که شما این فرد را بسیار دوست می دارید و در واقع خواستگار و عاشق او هستید.
  ✍️اگر شخص غریب و نا آشنایی را در خواب بوسیدید، تعبیر چنین خوابی این است که از جایی و یا کسی که انتظار ندارید و اصلا فکرش را نمی کنید، به شما پول و سودی خواهد رسید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که فرد مشهور و سر شناسی را بوسیدید، این خواب معنایش رسیدن به سود و نفع از طریق این شخص است. در واقع شرایطی ایجاد خواهد شد که این شخص به شما کمک می کند تا به خواسته خودتان برسید.
  ✍️ابن سیرین بوسیدن لب مرد نامحرم در خواب را به جدایی و رهایی از غم و لحظات سخت تعبیر کرده است. اگر اکنون به لحاظ مالی، روحی و به طور کلی شرایط زندگی، در روزهای سخت قرار دارید، پس این خواب نوید از لحظات و اتفاقات خوش می دهد.
  ✍️اگر این بوسه بسیار عمیق و با احساس قوی همراه بود، میزان فراغت شما از غم بیشتر خواهد بود. البته بایستی ذکر کنیم که در جایی دیگر بوسیدن نامحرم را به دشمنی نیز تعبیر کرده اند.
  ✍️اگر بخواهیم به لحاظ دشمنی و خصومت این خواب را تعبیر کنیم، این دشمن بسیار زرنگ، ناپاک و حیله گر، و بسیار بدجنس و ناجوانمرد است. در واقع دشمنی این شخص با شما از روی حسابگری و تلافی کردن نیست، بلکه ناشی از ذات و طینت بد اوست که با همه کس سر دشمنی و حسادت دارد، الخصوص با شخص شما که چنین خوابی از این خصومت به شما خبر می دهد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که مردی را با شهوت می بوسیدید، به واسطه شخصی که مرده است، شما به خیر و برکت خواهید رسید و یا اینکه شما در هر جمع و مجلسی از شخصی که برایتان عزیز بوده و اکنون از دنیا رفته، با نام نیکو و دعای خیر یاد می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص مرده ای شما را بوسید، تعبیر چنین خوابی این است که یا از اموال و دارایی و یا علم و دانشی که وی به جا گذاشته استف چیزی نصیب و عاید شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص آشنا به عالم خواب شما را بوسید، در واقعیت و بیداری شما از او خوشتان می آید و می خواهید که به خواستگاری اش بروید.
  اگر دیدید که اجازه نداید او شما را ببوسد، بدین معناست که شما به مقصود و نیت خودتان نخواهید رسید.
  ✍️ابراهیم کرمانی بوسیدن لب در خواب را نمادی از حسرت و نظر تنگی می داند. شما در آینده برای چیزی که نمی توانید داشته باشید، حسرت می خورید و آه می کشید.
  ✍️اگر در خواب بوسه زدن دختر و پسری را دیدید و شما سعی کردید که آن دو را نصیحت کرده و از این عمل بازدارید، تعبیرش این است که امکانات بسیار فراوان و زیادی را به دست خواهید آورد و از این بابت می توانید کارهایتان را بهتر از قبل مدیریت کنید و به موفقیت برسید. اگر این دو به نصیحت شما گوش دادند، تعبیرش برای شما این است که تمام کارهای نیمه تمام و متفرقه خودتان را نظم و سامان می بخشید و امورتان بر وفق و مراد شما صورت خواهد گرفت.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که زن بدکاره و فاسدی را که همگان وی را می شناختند، شما را بوسید؛ این خواب تعبیرش خصومت و دشمنی است. این دشمن بسیار ضعیف و حقیر و فرومایه است که با اعمال و رفتارش باعث به زحمت و سختی افتادن شما می شود و حال روحی شما را درگیر حس نفرت و سرزنشِ خودتان می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که این زن را از خودتان دور کردید و اجازه ندادید به شما نزدیک شود، پس این خواب نشان می دهد که این دشمن را شکست می دهید و از رنجش و آزار او دور خواهید شد. در واقع این خواب نشان می دهد که دشمن برای رسیدن به مقصودش، ناکام و عاجز شده است، و برای شما نیز شادی و نشاط را نشان می دهد.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  دانیال نبی بوسه زدن به لبهای یک مرد، زن، دختر و یا پسر را دشمنی و خصومت با شخصی می‌داند. این دشمن شما فردی است دروغگو، بی دین، حیله گر و بد طینت، بی حیا و نا نجیب، مایوس و ناامید از خوبی کردن به مردم. این شخص همیشه در حال فرا خواندن مردم به افکار و اعمال نا درست و شر می خواند، پس با این تفاسیر بسیار مراقب باشید و اگر می دانید این فرد کیست، از او دوری کنید.

  از نظر شیخ طوسی👳‍♂️

  از نظر شیخ طوسی بوسیدن معشوق در خواب، تعبیرش بر گشایش و ترقی در زندگی واقعی است. رزق و روزی شما گسترش می یابد و به عظمت و بزرگواری خواهید رسید و همچنین وسعت دید و نگرش شما به زندگی نیز بهتر خواهد شد.
  ✍️اگر در بیداری نامزد و یا معشوق ندارید و همچنین شخصی که بوسیدید یک غریبه بود، تعبیر چنین خوابی بالعکس خواهد بود. رزق و روزی و خیر و برکت در زندگی تان تنگ تر خواهد شد و همچنین زندگی روزهای سخت خود را به شما نشان خواهد داد.

  همچنین بخوانید:  🧖 تعبیر خواب برهنگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👵

  از نظر لیلا برایت اگر کسی در خواب دید که شخصی سعی داشت وی را ببوسد، باید بسیار مراقب کسانی که اطرافش هستند، باشد. شاید بخواهند شما را فریب دهند.
  وی همچنین بوسیدن زمین در خواب را نمادی از مصیبت غم و ناراحتی می‌داند. برای چند روزی شاید دل آزرده و مایوس شوید.
  اگر در خواب دست کسی را بوسیدید، در زمینه عشقی و عاطفی با موفقیت هایی روبرو خواهید شد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  منوچهر مطیعی می گوید: برخی معبران گفته اند که بوسه و بوسیدن به عالم خواب، تعبیرش خیانت و نیرنگ است. چه بوسه بدهیم و چه کسی ما را ببوسد، هر دو فرقی ندارد و به نیت بد و فریب و حیله تعبیر می شود.
  ✍️اگر خودتان کسی را ببوسید، پس کسی که عامل خیانت است و خیانت می کند، شما هستید. اگر شخص دیگری شما را بوسید، پس این شمایید که مورد خیانت قرار خواهید گرفت.
  در دنیای بیداری و زندگی روزمره ما، بوسیدن و بوسه زدن وسیله ای برای ابراز کردن عشق و محبت به کسی یا چیزی است. وقتی کسی را می بوسیم، در واقع می خواهیم با این کار محبت و علاقه خودمان را به او نشان دهیم و این را به اثبات برسانیم. در خواب هم نیز به همین صورت است و ما از این فراتر نخواهیم رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی را می بوسید، پس اتفاق و شرایطی پیش خواهد آمد تا شما نیت نیکو و میزان علاقه خودتان را به او ثابت کنید.
  ✍️اگر دیدید که شخص ناشناس و غریبه ای را بوسیدید، از سمت او سود و بهره ای به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر شما یک دختر جوان و دم بخت هستید و در خواب خود دیدید که یکی از اعضای محرم اقوام شما را بوسید، شما پیش چشم اطرافیان محبوب و مقبول خواهید شد.
  ✍️اگر بالعکس دیدید که نامحرمی شما را بوسید، تعبیرش خواستگار و ازدواج کردن برای شماست.
  ✍️اگر خودتان در حال بوسیدن کسی بودید، در دنیای بیداری مردم از شما راضی خواهند بود و همه جا با نام خوب و نیکو از شما یاد خواهند کرد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که شخص مرده ای شما را می بوسید، در صورتی که این فرد آشنا باشد،
  شما به این فرد دین و بدهکاری دارید. حال این دین می تواند در زمینه اخلاقی، مالی و یا مادی باشد، به هرحال در صدد جبران باشید.
  ✍️اگر ناشناس و غریب بود، خبر از رسیدن یک سود و خیر و برکت می دهد؛ زیرا ما بوسه مرده در خواب را نمادی از برکت و رزق و روزی می دانیم.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ بوسه زدن در خواب را نمادی از عشق، محبت، عاطفه، آرامش خاطر، هماهنگی و سازگاری، و رضایت مندی می داند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص غریبه ای که نمی شناختید، شما را بوسید؛ نشان می‌دهد که شما به لحاظ درونی احساس می کنید که باید جنبه‌های از وجود خودتان را بیشتر بشناسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی تلاش می کرد بر خلاف میل درونی تان شما را ببوسد، چنین خوابی نشان می‌دهد که شخصی اطراف شماست که همیشه سعی می کند ایده ها و عقاید و نظرات خودش را به شما تحمیل کند. شما می توانید با آرامی و با گفت‌وگو به او بفهمانید که شما هم مانند خودش ایده ها و عقاید خاص خودتان را دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ناظر بوسیدن دیگران بودید، این نشان می‌دهد که شما بسیار درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی فرد دیگری هستید.در واقع شما او را بسیار کنترل می کنید.
  ✍️اگر در خواب خود دیدید که شما سعی داشتید کسی را ببوسید، شما خواستار کسی هستید و می خواهید با او رابطه داشته باشید اما از اینکه او به شما چه احساسی دارد مطمئن نیستید. همین علت که شما نمی دانید وی چه احساسی دارد، باعث شده است که شما گیج شوید. در واقع نمی دانید که چطور باید به این فرد دست پیدا کنید. منتظر باشید تا شرایط برای شما مهیا شود.
  ✍️اگر در زندگی بیداری به همجنس خودتان علاقه مند نیستید ولی در خواب دیدید که همجنس خود را می بوسیدید، این تصویری از این است که شما خودتان را تایید می کنید و از هر اعمال و رفتار تان بسیار مطمئن هستید.
  ✍️اگر در عالم رویا خودتان را میبوسیدید، این خواب هم نشان می‌دهد که شما خودتان را بسیار دوست دارید و همواره به خودتان عشق می ورزید. اعتماد به نفس بالای شما ناشی از همین موضوع است.
  ✍️اگر به عالم رویا معشوقه شخص دیگری را می بوسیدید، شما دوست دارید که در رابطه باشید و یا با کسی رابطه ای بسازید، و همچنین در زندگیتان انرژی عشق را برای بار اول تجربه کنید.به بیان دیگر شما به اشخاصی که روابط خوبی دارند، حسادت می کنید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که معشوقه سابق خودتان را می بوسیدید، این خواب ناشی از دلتنگی شماست. شاید شما اخیراً به لحظات خوب و مثبتی که با عشق قبلی تان گذرانده اید بسیار فکر می کنید و دوست دارید که تمامی آن اتفاقات مجدد تکرار شوند.
  ✍️اگر در خواب دوست صمیمیتان را می بوسیدید، این خواب نماد احترام و ارزشی است که شما برای این فرد قائلید.
  یونگ بوسیدن یک غریبه در خواب را جنبه ای از وجود که سرکوب شده است می داند. در واقع این خواب به شما می گوید که باید به این جنبه از خودتان ارزش بیشتری دهید و سعی کنید که به مرحله تایید برسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصیت مشهور و معروف را می بوسیدید، شما برای موفق شدن و پیروز شدن انگیزه کافی را دارید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که یا شما با بوسه خونین شدید و یا اینکه شخصی که بوسیدید با بوسه خونین شد، چنین خوابی سمبلی از شدت اشتیاق و هیجان است. در واقع شما در روابط تان خودداری نمی کنید و عقیده دارید که خودتان را تمام و کمال و در اختیار یار احساسی و طرف رابطه تان کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دست کسی را بوسیدید و اینکه شخصی دست شما را بوسید، خواب سمبلی از احترام، تشویق و تحسین و بزرگداشت است. یا شخص خودتان مورد احترام و سپاس قرار خواهید گرفت و یا اینکه شما از کسی بابت چیزی یا کاری سپاس گزاری و تشکر می کنید.
  یونگ بوسیدن پای کسی در خواب را نیز نمادی از فروتنی و تواضع می‌داند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گونه کسی را بوسیدید و یا اینکه کسی گونه شما را بوسید، این خواب تصویری از حسن نیت، دوستی، و تشکر کردن است. به تعبیر دیگر این خواب نیز می تواند از درگیری شما با خواسته های فیزیکی و ظاهری تان خبر دهد.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که مادر خودتان را می بوسیدید، شما در انجام کارها با موفقیت و نتایج مثبتی رو به رو خواهید شد.
  ✍️اگر به عالم رویا برادر و خواهر تان را بوسیدید، این خواب نمادی از شادی و نشاط وصف نشدنی است.
  ✍️اگر نامزدتان را در تاریکی می بوسیدید، چنین خوابی در واقع نشان دهنده داشتن روابط نادرست و نامشروع می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دشمن خودتان را بوسیدید، به زودی با یکی از اطرافیان که چندین سال یا قهر بوده و کینه کهن داشته اید، آشتی و صلح می کنید.

  همچنین بخوانید:  🌬️ تعبیر خواب باد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی شما را بوسیدید، تعبیرش این است که فاصله و جدایی را با شخصی در پیش داشته دارید.
  ✍️اگر در خواب شما کسی را بوسیدید، در واقع این خواب نمادی از یک عشق و احساس دو طرفه و متقابل می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کسی را یواشکی و دزدی بوسیدید، این خواب تصویری از یک عشق سوزان و بسیار عمیق می باشد.

  از نظر ادوارد👴

  از نظر ادوارد بوسیدن مردان نامحرم در خواب، تعبیرش این است که شخصی در محوطه و اطراف زندگی یا محل کار شما به دشمنی کردن و خصومت با شما پرداخته است. این فرد سعی دارد با توطئه و نیرنگ، شرایط را بهم بریزد و آشوب به پا کند. جدا از این تفسیر، به طور کلی بوسیدن نامحرم در خواب معنای خوبی ندارد.

  در کتاب سرزمین رویاها📗

  ✍️اگر در خواب دیدید که یک بوسه بر کسی و یا چیزی زدید، چنین خوابی نشان از یک غم بزرگ و مصیبت طاقت‌فرسا دارد.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که معشوقه خود را در روز میبوسیدید، چند صباحی اوضاع بر خلاف میل شما پیش خواهد رفت و هیچ چیز با شما یار نخواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که معشوقه خود را به هنگام شب میبوسیدید، این خواب یک خطر و تهدید را خبر می دهد. در چند روز آینده احتیاط را فراموش نکنید!
  ✍️اگر در خواب دیدید که مادر خودتان را می بوسید، این خواب از یک موفقیت و پیروزی برای شما خبر می دهد.
  ✍️اگر دیدید که پدرتان را میبوسیدید، این خواب به این معناست که در یک شادی و شادمانی وصف ناپذیر قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که برادر و خواهر خودتان را می بوسیدید، این خواب نیز نماد خوشی و لحظات لذت بخش خواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که همسر و یا شوهر خودتان را می بوسیدید، این خواب نشان می دهد که شما در روابط زناشویی و زندگی عاطفیتان یک فرد خوشبخت و خوش سعادت به حساب می آیید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که دست کسی را می بوسیدید، یک اقبال و شانس بزرگی در انتظار شما نشسته است.
  ✍️اگر دیدید که صورت کسی را می بوسیدید، در حرفه و شغل خودتان به اوج موفقیت و پیروزی دست خواهد یافت.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که یک زن شوهردار را می‌بوسیدید، ممکن است دچار یک ناکامی و شکست شوید. بیشتر مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک زن بیوه و تنها را میبوسیدید، شخصی و یا اشخاصی در صدد خیانت و فریب شما هستند.
  ✍️اگر در خواب دیدید کسی که مرده است را می بوسیدید، خداوند عمر طولانی و با برکت به شما اعطا خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یکی از دوستانتان را میبوسیدید، تعبیر چنین خوابی خوب نیست. شما دست به هرکاری میزنید با شکست و ناکامی روبرو میشوید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که بر زمین بوسه می زدیدید، این خواب نمادی از شرمساری و خجالت زدگی است. شاید مرتکب اعمالی شوید و یا شده باشید که نتیجه اش شرمندگی برای شماست.
  ✍️اگر به علم رویا دیدید که پشت یک نفر را می بوسیدید، از سمت یک زن به شما خیانت خواهد شد. در کل یک زن قصد دارد که با حیله و نیرنگ زدن به شما، به هدف و مقصودش برسد.

  از نظر روانشناسی📚

  از نظر روانشناسی بوسه در خواب می تواند به شکل ها و در شرایط گوناگون دیده شود. به طور کلی و عام، بوسیدن و بوسه در خواب ابزاری برای شناخت و آگاهی بیشتر و بروز دادن محبت و علاقه به کسی است. در ظاهر اینگونه به نظر می رسد که فرد یک میل عاطفی و غریزی نسبت به موضوع و مسأله مد نظر دارد، اما بوسه باعث می شود که فرد شناخت بهتر و عمیق تری نسبت به فرد و یا موضوعی پیدا کند.
  فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید، نمادی از انگیزه ها و هیجانات شما و همچنین آرزو ها و امیال درونی تان است. آروزها و نیت های درونی ی که در سر می پرورانید و در پی پیدا کردن راهی هستید که آنها را محقق سازید. برای اینکه بتوانید علت سمبلیک و نمادین حضور فردی در خوابتان را بیابید باید به این مورد بپردازید که وی برای شما چه افکار و احساسات و خاطراتی را تداعی می کند؟ آیا مثبت است یا منفی؟ چه رابطه ای با چالش ها و مسائل موجود در زندگی حقیقی شما دارد؟ و…
  اگر در خواب دیدید که در حال بوسیدن شخصی بودید که در دنیای بیداری و واقعی نیز به او علاقه مند هستید، باید اشاره کنیم که این شخص در خواب شما، در واقع نماد بخش عظیمی از شور و انگیزه های شما در زندگی است. این انگیزه ها صرفا مربوط به مسائل عاطفی و احساسی نیست و می تواند با میل و شور شما نسبت به زندگی و مسائل مربوط به زیست در ارتباط باشد. در واقع این خواب از شما تقاضا می کند تا تمام انگیزه ها و تمایلات خود را مجددا وارسی و مرور کنید تا بتوانید ماهیت و چیستی مسائل پیش رویتان در زندگی را درک کنید. برای مثال چه چیزی به شما انگیزه ادامه تحصیل داده است؟ چه چیزی به شما نیروی ادامه دادن به حیات می دهد؟ و…
  بوسیدن در خواب به این علت دیده می شود که شما به انگیزه ها، امیال و آرزوهای خود توجه بیشتری کنید. هر آدمی هم انگیزه های پوچ و واهی دارد و هم انگیزه های بسیار قوی. گاهی برخی از انگیزه های ما به ظاهر خیلی غیر معقول و غیر ممکن است.
  این تفسیر زمانی قوی تر می شود که در خواب ببینید که در حال بوسیدن شخصی باشید که در زندگی حقیقی یا از او کینه دارید و یا از وی متنفر هستید. شاید بخاطر ضربه و بدی که به شما کرده است، باشد. بوسیدن فردی که نسبت به او حس خوبی ندارید، نشان دهنده این است که شما در زندگی بیداری، امیال و انگیزه های بی اساس و بی نتیجه ای را دنبال می کنید. باید آگاه باشید و بدانید که این روش در زندگی نه تنها شما را خوشحال نمی کند بلکه باعث ایجاد احساس نارضایتی نسبت به تمام مسائل پیرامون در شما خواهد شد.
  با دیدن این خواب از خودتان سوال کنید که کدام دسته از انگیزه ها و خواسته های شما پوچ و بیهوده هستند؟ چه افکاری مشوق شماست که به دنبال اینگونه از امیال بروید؟ چگونه می توانید به خودتان کمک کنید تا از ادامه یافتن این افکار جلوگیری کنید؟ و…
  اگر در خواب دیدید که فردی غریبه و ناشناس را می بوسیدید، باید به شما بگوییم که افراد ناشناس و نا¬ آشنا در واقع نمادی از جنبه ها و ابعادی از شخصیت تان است که هنوز ناشناخته و کشف نشده می باشند. مثل استعداد و توانایی روانی که تا کنون نسبت به آن بی اهمیت بوده اید و یا اینکه ارزش این نعمت را درک نکرده اید.
  اگر این فرد ناشناس به شما حس خوب و مثبتی را القا می کرد، تفسیرش اینگونه است که این استعداد شما بسیار مفید و مثبت است. مثل یک مهارت هنری که تا کنون فقط برای شما جنبه سرگرمی و وقت گذرانی داشته است. این خواب از شما می خواهد که مجددا استعداد ها و نیرو های نهفته در وجودتان را بررسی کیند و با تقویت و بهبود آنها، به توسعه و گسترش وجودتان بپردازید.
  اگر در عالم رویا دیدید که فردی را می بوسید و احساس می کردید که این فرد همسر و یا نامزد شما بود، تفسیر این خواب این است که شما اشتراکات و پیوند های فکری و اعتقادی جدیدی در زندگی بیداری پیدا کرده اید. یعنی ایده ها و ابتکارات، و بینش و جهان بینی جدیدی را درک خواهید کرد. این افکار جدید و تازه صرفا عاطفی و احساسی نیست، می تواند مذهبی، عقیدتی و علمی نیز باشند.
  همچنین این خواب از شما درخواست می کند که از شرایط و موقعیت های جدید، برای توسعه و بهبود توانایی و مهارت خودتان استفاده کنید تا بتوانید در شرایط زندگی و روش معیشت حود تغییرات لازم را به وجود آورید.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب بچه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب بوسه بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️ بوسیدن گردن

  اگر در خواب دیدید که شما گردن کسی را بوسیدید، این خواب تصویری از میزان بالای انرژی جنسی شماست. شاید این حس و انرژی نسبت به عشق و شریک عاطفی تان باشد. اخیرا بسیار به او نیاز دارید و تمایل جنسی بیشتری نسبت به قبل دارید.

  ✔️ بوسیدن صورت

  اگر به عالم رویا دیدید که صورت کسی را بوسیدید، تعبیر چنین خوابی این است که روابط شما با دیگران بهبود می یابد و در زمینه ارتباطی موفق تر از قبل خواهید شد. به تعبیر دیگر این خواب می تواند از یک خبر مهم در زمینه شغلی نوید دهد. شاید هم از دیگران سوالی کردید و اکنون منتظر پاسخ و نظر آنها هستید.

  ✔️ بوسیدن دست

  اگر در خواب بر دست کسی بوسه زدید، این خواب تعبیرش شرمساری و مورد تحقیر قرار گرفتن است. شاید اتفاقی پیش آید و یا با شخصی برخورد کنید که باعث القا چنین حسی به شما شود.

  ✔️ بوسه کودک

  اگر در خواب دیدید که کودکی را بوسیدید، این خواب از لحظات سرشار از آرامش و لذتِ پیش رویتان خبر می دهد. بوسیدن کودکان در خواب بسیار خواب نیکویی است و نمادی از سعادت و کامروایی و همچنین رضایتمندی از زندگی است.

  ✔️ بوسه زن و شوهر

  اگر به عالم رویا دیدید که زن و شوهری در حال بوسیدن یک دیگر بوده اند، این خواب تعبیر نیکویی نیست و از اتفاقات بد و ناگواری را خبر می دهد. شاید در شرایطی قرار بگیرید که خیلی باب میل تان نیست و یک تجربه ناخوشایند در ذهن شما باقی بماند.

  ✔️ بوسه اجباری

  اگر در خواب دیدید که شخصی سعی داشت با اصرار و زور شما را ببوسد، این خواب نشان می دهد که در زندگی بیداری تان هم اطرافیان شما را وادار به انجام کارهایی می کنند که باب میل شما نیست. این اجبار می تواند در زمینه عقیدتی نیز باشد، به این صورت که بقیه همیشه سعی می کنند تا عقاید و نظر خودشان را به شما تحمیل کنند.

  ✔️ بوسیدن یک شخص ممنوعه

  اگر به عالم رویا دیدید که شخصی را بوسیدید که نباید این کار را می کردید، این خواب از احساس گناه و مقصر بودن در وجود شما خبر می دهد. شاید اخیرا مرتکب کاری شده باشید که اکنون حس می کنید اشتباه بوده است و مدام خودتان را سرزنش می کنید. همچنین سعی می کنید که این عمل خود و یا رازی را از چشم دیگران دور نگه دارید.

  ✔️ بوسیدن پا

  اگر در خواب دیدید که پای فردی را بوسه می زدید، این خواب نشانه خوبی نیست.
  این خواب ممکن است ناشی از اذیت و آزار شدن توسط کسی در دنیای بیداری باشد. به بیان دیگر این خواب نشان می دهد که دیگران همواره شما را قضاوت می کنند و همین قضاوت های نا به جا باعث رنجش خاطر شما شده است.

  ✔️ بوسه از یک فرد خارجی

  اگر در خواب دیدید که شخص خارجی شما را بوسید، این خواب نشانه خوبی دارد و تعبیرش موفقیت، پیروزی و غالب شدن بر بدخواهان و دشمنان است.

  ✔️ بوسه و بوسیدن یک حیوان

  اگر در خواب دیدید که در حال بوسیدن یک حیوان بودید، این خواب سمبلی از شادی، فرح، آرامش و لذت در آینده نزدیک است.

  ✔️ بوسیدن معشوق در محیط عمومی

  اگر دیدید که در خواب شریک عاطفی و معشوق خود را در حضور دیگران و در یک مکان عمومی می بو سیدید، چنین خوابی می تواند از گشایش و آزاد شدن شما در ابراز احساسات و عواطف تان خبر دهد.

  ✔️ بوسیدن معشوق در تاریکی

  اگر به عالم رویا دیدید که در یک مکان و محوطه تاریک در حال بوسیدن معشوق تان بودید، این خواب در واقع یک هشدار و اخطار برای شماست. این هشدار در رابطه با رفتار اخیر همسر و یا شریک عاطفی تان می باشد. خودتان احساس می کنید که او رفتار مشکوک و غیر عادی دارد. قبل از هر گونه قضاوت و یا واکنشی، بهتر است با یک دیگر صحبت کنید.

  ✔️ گیر افتادن حین بوسیدن کسی

  اگر در خواب تان دیدید که در حال بوسیدن کسی بودید و گیر افتادید یا کسی شما را دید، این خواب تعبیر خوب و مثبتی ندارد و بیشتر سمبل خیانت از سمت بهترین دوستان و کسانی که به آنها اعتماد دارید، می باشد. شاید افرادی دور و برتان هستند که فقط به ظاهر دوست می باشند و در نبود و غیبت شما، سعی دارند که به هر نحوی شما را زمین زده و شکست بدهند. این اعمال و رفتار آنها موجب رنجش خاطر شما شده و این اواخر بسیار دل آزرده و دلخور شده اید.

  ✔️ بوسیدن لب های یک دختر

  اگر کسی در خواب دید که لب های دختری را می بوسید که با او هیچ نسبتی ندارد، شما در امان هستید و این خواب از حمایت و پشتیبانی دوستان تان خبر می دهد. نگران چیزی نباشید نه آسیب می بینید و نه خطری شما را تهدید می کند.
  اگر این دختر را می شناختید، این خواب تعبیرش بالعکس است و شما باید بسیار مراقب اطرافیان خود باشید. این افراد نسبت به شما نیت خوبی ندارند.

  ✔️ ناظر بوسه دو معشوق بودن

  اگر در خواب دیدید که یک پسر در حال بوسه گرفتن از لب های معشوقه اش بود، این خواب تعبیرش غیبت و بدگویی پشت سر شماست.

  ✔️ بوسه زدن زنی به مرد متأهل

  اگر شما آقا هستید و در خواب دیدید که زنی غریبه قصد بوسیدن شما را داشت، این خواب به شما هشدار می دهد که زنی پست و نادان قصد خراب کردن آبروی شما را دارد. تا جایی که مقدور است از این شخص دور باشید، چرا که بسیار آسیب رسان است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  11 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  موسوی
  ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۰۵:۲۹

  سلام خواب دیدم از زبان یک مرد غریبه بوس کرده و زبان او جدا می شود و در حلق من گیر کرده و من ان را بالا می اورم وقتی بیرون می اید زبان گنده است و تکه شده قسمتی از ان

  محمد حسن
  ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۲۱:۴۱

  سلام خواب دیدم دست زنم رو بوسیدم و خوشحال هستیم
  البته من زنم رو خیلی دوستش دارم چهار سال ندیدمش

  Shabana
  ۵ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۲۳:۲۲

  سلام من خواب دیدم دوست پسرم تو یه جمعی هستیم و یه دختری رو میبوسه مقابل من میشه تعبیر کنین و معلوم میشه رو ضد من اونکار رو میکنه و من دختره رو نمیشناسم

  javad
  ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۰۵:۰۲

  بوسه دادن معشوق به مرد غریبه تعبیرش چیه؟؟

  ناشناس
  ۱۷ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۰۴

  سلام منو عشقم تو خواب هم دیگه را بوس کردیم معنیش

  افروز
  ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۲۱

  سلام من خواب دیدم کسی رو که عاشقش هستم و ۵ سال پیش یکماه با او رفت و امد داشتم و فقط و فقط یکبار با او ارتباط داشتم و به دلایلی از هم فاصله گرفتیم بوسیدم و او هم منو بوسید.

  ناشناس
  ۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۴۶

  سلام خواب دیده ام کسی که صورتش را ندیدم فقط لبش مشخص است میخواهد من را ببوسد من حس بدی به وی ندارم ولی حس میکنم بغل دستی ام است تعبیرش چیست؟

  طاهره
  ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۰۱

  سلام. من خواب دیدم که یک گل صورتی همین طور که به شاخه وصل بود پایین آمد و لب مرا بوسید. دختر مجرد هستم. تعبیرش چیه؟

  راضیه
  پاسخ به  طاهره
  ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۵

  سلام من خواب دیدم در جمعی هستم و ناگهان یک مرد مست معتاد به من حمله ور میشود من را بغل میکند آنچنان گردنم را محکم می‌بوسد که کبود میشود خود مرد هم ارضا میشود میبینم مرد از استانهای شوهرم هستند

  خ ق
  ۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۰۴

  خواب دیدم مادر شوهرم مرد و زنده شد و من شروع به بوسیدن وی کردم و با دستانم موهای سرش را صاف می کردم تعبیر خواب من چیست

  آیدین
  ۳۰ دی ۱۴۰۰ ساعت: ۲۲:۵۷

  سلام من خواب دیدم که سیل آمده است و در یک آلاچیق به همراه هری پاتر، رون ویزلی و هرمیانی گرنجر نشسته ام و هرمیانی گرنجر لُپ من را می بوسد. تعبیر این خواب چیست؟

  روشن
  تاریک