🤒 تعبیر خواب بیماری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ب ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بیماری🤒

خواب هایی با مضمون بیماری، ناخوش احوالی، درد و غیره برای غالب مردم رخ می‌دهد. تعبیر چنین خواب هایی ممکن است بیانگر بیماری خود شخص رویابین باشد؛ یا از ابتلای یکی از خویشاوندان یا نزدیکان او به بیماری حکایت داشته باشد. به طور کلی زیاد پیش می آید که در عالم رویا و خواب ببینید به یک بیماری خاص دچار شده‌اید و بابت آن به رنج و عذاب افتاده‌اید.

گاهی منشا این خواب نگرانی و دل واپسی هایی است که در عالم واقعیت بابت آن بیماری دارید. به عنوان مثال اکنون که ویروس کووید ۱۹ (کرونا) شیوع پیدا کرده، طبیعی است که اکثر مردم ابتلای خود و عزیزانشان به این بیماری را در خواب ببینند؛ اما گاهی اوقات نیز خواب بیماری تعابیر متفاوتی دارد. این خواب می تواند حاوی پیام هایی باشد که اتفاقاً اهمیت فراوانی دارند و باید به آنها گوش بدهید. پس برای اطلاع بیشتر با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

جابر مغربی

محمد ابن سیرین

امام جعفر صادق (ع)

منوچهر مطیعی تهرانی

لوک اویتنهاو

آنلی بیتون

کتاب فرهنگ تفسیر رویاها

کتاب سرزمین رویاها

ابراهیم کرمانی

اسماعیل ابن اشعث

تعابیر بر اساس موضوع

بیماری و ارتباط آن با زندگی واقعی

از دست دادن قدرت تکلم به دلیل بیماری

دچار شدن به بیماری مرگبار و پر خطر

درگیری با بیماری ویروسی

ظاهر شدن بیماری های عفونی

بیماری اعصاب و روان

بیماری عجیب و بی نام و نشان

بیمار شدن در غربت

بیمار شدن شخصی آشنا و نزدیک

رخنه بیماری در میان خانواده و فامیل

ظاهر شدن بیماری در میان دوست و رفیق

بیمار شدن افراد سن و سال دار

سر زدن به افراد بیمار و بدحال

بیماری پخش شونده

بیماری به هنگام سیر و سفر

نفوذ بیماری در میان کودکان

بیماری شدید و نفس گیر

هراس از بیماری و مریض شدن

شفا یافتن پس از یک بیماری دشوار

بیماری و نادرست بودن بخشی در زندگی

بیماری و ارتباط آن با گیر و گرفتاری ها

مشکل داشتن با افراد حاضر در خواب بیماری

بیماری و ارتباط آن با نگرانی‌ها

بیماری و احساس ضعف

شروع گسترش یک بیماری

بیماری و دنیا دوستی

بیماری و خودخوری

بیماری و مراقبت از سلامتی جسمانی

بیماری و موفقیت تجاری

بیماری و پشت کردن شانس و اقبال

بیماری و تغییرات دوست نداشتنی

بیماری و فقدان اعتماد به نفس

بیماری و ناامیدی

بیمار شدن شخص عاطفی و احساسی

پرستاری کردن از بیمار

بیماری کوچک و کم اهمیت

بیماری همراه با بهبودی

بیماری و ناخوش احوالی فرزندان

بیمار و بدحالی مادر

بیماری و به خطر افتادن سلامتی پدر

خواهر یا برادری مبتلا به بیماری

پدر بزرگ یا مادر بزرگی بیمار و مریض احوال

بیماری و عدم سلامت سگ خانگی

بیماری و مریض احوالی گربه خانگی

پشت سر گذاشتن بیماری توسط فرد احساسی

بازگشت سلامتی خانواده

شفا یافتن خواهر یا برادر

بازگشت سلامتی فرزند

رهایی پدربزرگ یا مادر بزرگ از بیماری

رفع بیماری حیوان خانگی

بیمار بودن همه اطرافیان

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری بر اساس نظر معبر 👴

از نظر جابر مغربی 👴

✍️ مشاهده خوابی از بیماری های مختلف به از سکه افتادن و بی ارزش شدن واجبات و محرمات خداوند، احکام و سنت های الهی تعبیر می‌شود.

✍️در همین راستا بعضی از خواب شناسان معتقدند که تعبیر خواب بیماری گناه، کج روی، سرکشی و نافرمانی از دستورات خداوند است.

✍️ تعبیر دیگر این خواب به معنای این است که از جانب شخصی بزرگ، ثروتمند و عالی مقام گزند، غم و اندوهی به شما می رسد. اگر آقا هستید این دلخوری، ناراحتی و دل شکستگی ممکن است از سوی همسرتان نیز ایجاد شود.

از نظر محمد ابن سیرین 👴

✍️ خوابی که در آن بیمار و ناخوش احوال باشید؛ خبر از کج روی و آلوده شدن به گناه و فساد است. به طوری که دین و ایمانتان را بر باد می دهید. همچنین رفتار شما با مردم از روی ریا، دو رویی و نفاق است.

✍️ دسته ای از خواب شناسان معتقدند که خواب بیماری این گونه تعبیر می شود که در سال جاری از دنیا خواهید رفت و عمرتان به پایان می رسد.

✍️ چنانچه در خواب بیمار باشید و سپس بهبودی و سلامت نصیبتان شود؛ اما در مکانی غیر از خانه خود باشید و با هیچ کس هم کلمه ای صحبت نکنید؛ یعنی در عالم واقعیت بیمار و ناخوش می‌شوید و این بدحالی به درازا می کشد. به نحوی که امکان دارد (دور از جانتان) همین بیماری به مرگ و هلاکت شما ختم شود.

✍️ اما اگر در خواب و رویا از بیماری رهایی یافته و به صحبت، تعامل و رفت و آمد با مردم بپردازید؛ به معنای این است که در زندگی واقعی نیز بهبودی و سلامتی خود را باز می یابید.

از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

✍️ خوابی که در آن دچار بیماری و ناخوشی شده باشید و از شدت بیماری لب به ناله و شکایت باز کنید، تعبیر نیکویی دارد. به این معنا که از شر غم، ناراحتی، غصه، ماتم و اندوه محفوظ خواهید ماند.

✍️ چنانچه در خواب در عین بیماری و ضعف راضی به رضای خداوند بزرگ باشید؛ به سلامتی، تندرستی و نیکویی تعبیر می شود.

✍️ خوابی که در آن بیمار و برهنه باشید به معنای فرا رسیدن اجل شما است. در آینده ای نه چندان دور از دنیا خواهید رفت. همان گونه که خداوند متعال نیز در قرآن کریم وعده داده است:

… وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّهٍ… _ (انعام-۹۴)

… شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید…

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

✍️ بیماری در خواب نمادی از گناه، ناپاکی و بدکاری است. این خواب حتی می تواند سمبل دروغ، پنهانکاری، ناحقی، افترا و بهتان نیز باشد.

✍️ چنانچه در خواب و رویا ببینید که بیمار، ضعیف و ناخوش شده اید و از این بابت رنج می برید؛ به معنای این است که با مردم و دور و بری هایتان یک رنگ، روراست و صادق نیستید. به آنها دروغ می گویید، از اعتمادشان سو استفاده کرده و خیانت می کنید.

✍️ اگر خواب ببینید که بیمار و ناسالم هستید و در فضایی غیر از منزل خودتان حضور دارید یا این که بیمارید و لا تا کام با کسی حرف نمی‌زنید؛ در هر دو حالت بیماری و مریض احوالی برای شما در راه است. این بیماری برای مدتی طولانی ادامه خواهد داشت. منتها اگر به گپ و گفت مشغول شوید تعبیر خوبی دارد و به زودی سلامتی و بهبودی برای شما از راه خواهد رسید.

✍️ خوابی که در آن بیمار باشید و در خانه خودتان به استراحت بپردازید؛ به طوری که تخت یا جای خوابی برای شما پهن شده باشد؛ گویای این است که اعضای خانواده تان به شما ضربه می زنند و شما را می رنجانند.

از نظر لوک اویتنهاو 🤵

✍️ بیماری در خواب سمبلی از به دست آوردن مال و اموال از راه هایی نامشروع و حرام است.

✍️ اگر خواب ببینید که یک بیماری را به طور کامل پشت سر گذاشته و صحیح و سلامت شده اید؛ یعنی در زندگی واقعی نیز سلامتی و تندرستی کامل خواهید داشت.

از نظر آنلی بیتون 🤵

✍️ چنانچه در عالم خواب خود را بیمار و بدحال ببینید؛ یعنی لازم است بیش از همیشه به فکر سلامتی و تندرستی خود باشید. مراقبت و احتیاط بیشتری در مورد وضع سلامتی تان به خرج دهید.

✍️ اگر اشخاصی بیمار و مریض احوال را در خواب ببینید؛ به معنای این است که بیماری میان اعضای خانواده تان جریان می یابد.

✍️ خوابی که در آن یکی از افراد خانواده تان را بیمار، ناخوش احوال و با رنگ و رویی پریده ببینید؛ نشانه این است که اتفاقی ناگهانی و ناگوار رخ می دهد. این حادثه کانون گرم خانواده را تحت تاثر قرار داده و موجب نابودی و آشفتگی آن می شود.

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویاها 📚

✍️ چنانچه شخصی خاطرات و تجاربی ناخوشایند، تلخ و دردآور داشته باشد؛ که هیچگاه این خاطرات بد را از خاطر نبرده است؛ یا اگر احساس خشم، عصبانیت، رنجش و آزردگی را درون خود خفه کرده و فروخورده باشد؛ این طیف احساسات منفی به شکل بیماری، ناخوشی یا عفونت در خواب ظاهر خواهند شد.

✍️ همچنین از بین رفتن اعتماد به نفس و خودباوری شخص رویابین یا ترس‌ها، نگرانی‌ها و افسردگی او نیز می‌تواند در غالب بیماری در خواب به نمایش در بیاید.

✍️ گاهی رویایی از بیماری را میبینیم؛ چرا که در تلاش هستیم خودمان را به مریضی بزنیم تا توجه و محبت کسی را جلب کنیم.

✍️ برخی اوقات نیز خواب بیماری مرتبط با اوضاع و احوال جسمی در عالم واقعیت خواهد بود. در واقع کم پیش می‌آید که چنین خوابی بیانگر وضع بدنی و سلامتی شخص دیگری باشد. هرچه که هست به خودِ فرد رویابین مربوط می شود.

از نظر کتاب سرزمین رویاها 📚

✍️ اگر در خواب تصویری از بیماری و بدحالی خودتان را ببینید به معنای این است که در عشق و مسائل احساسی ناکام مانده و شکست می‌خورید.

✍️ اگر در خواب ببینید که اشخاصی غیر از خودتان بیمار شده‌اند؛ تعبیرش این است که یک نفر از آشنایان راهی زندان می‌شود.

✍️ چنانچه خواب ببینید چندین بیمار در فضای بیمارستان حضور دارند؛ به خوشی، شادکامی، منفعت مالی و پولی تعبیر می شود.

✍️ رویایی که بیماری کودکان را به تصویر بکشد؛ نمادی از موفقیت، خوشبختی، آرامش و فراغت خاطر خواهد بود.

✍️ اگر خواب ببینید که دشمنان و بدخواهان شما دچار بیماری و ناخوشی شده‌اند؛ یعنی بابت موضوعی به وسوسه می‌افتید. این نیروی تحریک کننده آنقدری شدید و قدرتمند است که قادر به کنترل آن نخواهید بود. به اضافه این که اگر دل به دل آن بدهید، نتایج خوبی برایتان به بار نخواهد آورد.

✍️ خوابی که در آن شاهد ابتلای دیگران به بیماری و مریضی باشید؛ یعنی باید به حرف اشخاصی غیر از خودتان نیز گوش فرا دهید.

✍️ رویای بیماری اقوام و خویشاوندان نمادی از بدبختی، سیاه روزی و شرایط نامساعد است.

✍️ مشاهده خواب بیمار شدن نامزد یا رفیقتان یعنی چشمتان را روی یک موضوع خوشایند و لذت بخش خواهید بست. از این خوشی و شادی چشم پوشی می کنید.

✍️ رویای عیادت از بیماران و به ملاقات آنها رفتن خبر از این می دهد که تمام تلاشتان را به کار می گیرید تا به اهداف و خواسته هایتان دست یابید. البته این رویا گاهی به معنای ناامیدی، دلسردی، غم و اندوه نیز خواهد بود.

✍️ خوابی از ابتلا به یک بیماری مغزی به معنای این است که شانس و اقبال زیادی به شما روی می آورد.

✍️ اگر خواب ببینید که بیمار شده‌اید؛ توصیه می کنیم قدر پولتان را بدانید و از هرگونه ولخرجی و خرج بیهوده دوری کنید.

✍️ رویایی از ابتلا به یک بیماری ناشناخته و غیر قابل تشخیص نمادی از افزایش مال و ثروت است.

✍️ چنانچه خواب ببینید به بیماری معده دچار شده‌اید؛ یعنی باید از ولخرجی دست بردارید.

از نظر ابراهیم کرمانی 👴

✍️ خوابی که در آن بیمار باشید و به دلیل همین بیماری برهنه و عریان شوید؛ یعنی پیمانه عمر شما به سر آمده است و به زودی از دنیا می روید.

✍️ بعضی خواب شناسان اعتقاد دارند که دیدن رویایی از بیماری و مریضی را باید سمبل و نمادی از زناکاری، گناه و انحراف دانست. همچنین این خواب می‌تواند برای آقایان به معنای این باشد که از سوی همسرشان مورد بی مهری و بد رفتاری قرار می گیرند. به طوری که دچار غم و اندوه می شوند. در حالت دیگری از این خواب گفته شده که از سمت شخصی عالی مقام دچار رنج، زحمت و غم می شوید.

از نظر اسماعیل ابن اشعث 👴

✍️ چنانچه در عالم خواب ببینید که بیمار شده‌اید؛ و برای درمان این بیماری و مریضی از روش های درمانی خاصی همچون فیزیوتراپی استفاده می‌کنند؛ به ویژه این که قسمت پشتی شما را با وسایل مخصوص گرما می‌دهند؛ یعنی شرایط شما در دنیا و آخرت روبراه می شود. چه از نظر دینی و چه دنیایی راهی صحیح و درست را طی خواهید کرد.

تعبیر خواب بیماری بر اساس موضوع آن 📚

✅بیماری و ارتباط آن با زندگی واقعی

✍️ دیدن رویایی از بیماری به موضوعاتی در عالم واقعیت ربط پیدا می‌کند.

✍️ این که در خواب بیمار و مریض احوال شده‌اید؛ می تواند خبر از این بدهد که در واقعیت نیز دچار بیماری و ناخوشی می‌شوید.

✍️دیدن خواب بیماری تعبیر خوب و نیکی ندارد. به طور کلی این خواب نشانه بدی و بدبیاری است.

✍️ این که خوابی از ابتلا به بیماری و مریضی ببینید؛ نشانه و علامتی از دل واپسی و دل مشغولی شما نسبت به آینده تان خواهد بود. دیدن چنین رویایی به معنای است که یک جای کارتان می‌لنگد و موضوعی در زندگی‌تان به غلط انجام شده است؛ بنابراین بهتر است که دست بجنبانید و برای رفع و رجوع این مورد اقدامی کنید.

✍️ مشاهده رویایی از بیماری و ناخوش احوالی در بردارنده یک اخطار است. این خواب به شما هشدار می‌دهد که سریعاً کنترل امورتان را به دست بگیرید؛ چرا که اگر به موقع با این مسائل اخلال گرانه مقابله نکنید، کار از کار می گذرد و دیگر هیچ مدیریتی بر اوضاع و احوال زندگی خود نخواهید داشت.

توجه داشته باشید مشاهده خوابی از بیماری از ناخودآگاه ما منشا می‌یابد. در واقع ضمیر ناخودآگاه مشکلات، گرفتاری‌ها و نگرانی‌های روزمره و واقعی را به صورت بیماری در خواب نشان می‌دهد.

✍️ در تعبیر دیگری از خواب دچار شدن به بیماری گفته شده که باید اهمیت بیشتری به سلامتی و تندرستی خود بدهید. بیشتر مراقت خود باشید. گاهی نمایان شدن چینین رویایی حاکی از این است که باید به فکر بدن خود باشید؛ قدر سلامتی خود را بدانید و برای حفظ و تداوم آن تلاش کنید. این طور نباشد که همه توجه تان به مسائل مادی و مالی معطوف شود.

✍️ در حالت دیگری از خواب بیماری می‌توان آن را نشانه این دانست که مسئولیت‌های فراوانی بر عهده شما قرار گرفته است؛ به طوری که توانایی مدیریت کردن آنها را ندارید و از پس رتق و فتق امور بر نمی‌آیید.

✍️ بعضی از خواب شناسان گفته‌اند که دیدن بیماری و مریضی در خواب سمبل اضطراب و دل نگرانی برای بدبختی، بدبیاری و نامساعد شدن اوضاع و احوال در روزهای آینده است. بگذارید این طور بگوییم که شما نگرانید مبادا در آینده دچار ناکامی و عدم موفقیت شوید.

✅از دست دادن قدرت تکلم به دلیل بیماری

✍️ اگر خواب ببینید که به یک بیماری مبتلا شده‌اید و در نتیجه آن قدرت تکلم یا صدای خود را از دست داده‌اید؛ یعنی توانایی برقراری ارتباط با دیگران را ندارید.

در وهله اول مشاهده چنین خوابی موجب ترس و هراس می‌شود؛ اما در تعبیر دیگری از این خواب می‌توان آن را بیانگر ایده‌ها و برنامه‌های ذهنی آزار دهنده دانست. احتمالاً این نقشه‌ها را درون خود سرکوب کرده‌اید با این حال بر قدرت ذهنی شما غلبه کرده و تاثیر منفی و ناراحت کننده‌ای را از خود باقی می‌گذارند.

این که در خواب ناراحت و غمگین باشید خبر از بن بست‌هایی در زندگی واقعی شما می‌دهد؛ بنابراین نیازمند نیرو و توانی هستید که این انسدادها را باز کنید و به زندگی خود سر و سامان دهید؛ با این تفاسیر رویای شما را می‌توان اشاره گر به امور جاری در زندگی‌تان دانست.

✅دچار شدن به بیماری مرگبار و پر خطر

✍️ خواب ابتلا به یک بیماری کشنده و خطرناک معمولاً نمادی از واهمه، ترس، نگرانی، اضطراب و حتی مشکلاتی مرتبط با اعتماد به نفس است.

✍️ اگر خواب ببینید که بیمار شده‌اید و به تدریج این بیماری پیشرفت کرده و در نهایت موجب مرگ شما می‎شود؛ علامت و سمبلی از نگرانی و دل واپسی خواهد بود.

✅درگیری با بیماری ویروسی

✍️ چنانچه در عالم خواب و رویا به یک بیماری ویروسی مبتلا شوید؛ این خواب به سلامتی جسمانی شما ربط پیدا می‌کند. پس از مشاهده چنین رویایی باید بدانید که لازم است در عادات غذایی خود تجدیدنظر کنید؛ و به استفاده از مواد غذایی سالم تر بپردازید.

✍️ اگر در خواب شاهد این باشید که یک بیماری ویروسی به افراد زیادی نفوذ کرده و آنها را از پا انداخته است؛ یعنی باید در رفتار و برخورد خود با دیگران تغییراتی ایجاد کنید.

✅ظاهر شدن بیماری های عفونی

✍️ خوابی که در آن به یک بیماری عفونی مبتلا شوید و این بیماری از دیگری به شما انتقال بیابد؛ بیانگر شیوه شما در برقرای ارتباط با دیگران است. ممکن است خواب شما گویای این باشد که به طور فعلی در ارتباط گرفتن با مردم ناتوان هستید.

✍️ اگر خواب ببینید که حشره‌ای ناقل یک بیماری عفونی بوده و آن را به شما منتقل کرده است؛ یعنی افسار زندگی از دستتان خارج شده و هیچ کنترلی بر امورات خود ندارید. مهم تر از همه درک، شناخت و باوری که نسبت به خود داشتید هم ته کشیده و در حال نابودی است.

✅بیماری اعصاب و روان

✍️ اگر خواب ببینید که کسی درگیر یک بیماری روحی و روانی شده‌ است؛ یا این که ابتلای شخصی را به بیماری‌های غیر عفونی ببینید؛ یعنی در زندگی برای رشد و پیشرفت چندین مرحله باید طی شود. لازم است که احساس خود در هر مقطع از زندگی را با دیگران در میان بگذارید. در واقع بهتر است که همه چیز را درون خودتان نریزید.

✅بیماری عجیب و بی نام و نشان

✍️ رویایی از ابتلا به یک بیماری ناشناخته و وحشتناک ممکن است حاکی از این باشد؛ که توان برقراری ارتباط با شخص مورد علاقه تان را ندارید.

✍️ در مورد خوابی از بیماری ناشناخته تعابیری ارائه نمودیم. در تعبیر دیگری از این خواب باید آن را نشانه ترس، دل واپسی، ناراحتی و اندوه در روزهای آتی دانست؛ اما نگران نباشید چرا که این اوضاع و احوال بد چندان طولانی نخواهد بود.

✅بیمار شدن در غربت

✍️ اگر خواب ببینید که در کشوری خارجی دچار بیماری و مریض احوالی شده‌اید؛ یعنی اشخاصی نیازمند کمک و یاری شما هستند. در این مقطع زمانی باید مطمئن شوید تا جایی که از دستتان برآمده به مردم کمک کرده‌اید.

✅بیمار شدن شخصی آشنا و نزدیک

✍️ خوابی که در آن شاهد بیمار شدن شخصی از میان نزدیکان و رفقایتان باشید؛ به همین صورت در بیداری نیز تعبیر می شود. همچنین امکان دارد این فرد درگیر یک سری مشکلات سنگین و جدی نیز شود.

✅رخنه بیماری در میان خانواده و فامیل

✍️ اگر خواب ببینید که یکی از اعضای خانواده یا خویشاوندان بیمار شده‌اند؛ علامت بد و ناخوشایندی است؛ چرا که امکان دارد خطراتی در کمین خانواده شما باشد. با این حساب پس از دیدن چنین خوابی بهتر است که مراقبت و توجه بیشتری نسبت به خود و خانواده تان به خرج دهید.

✍️ چنانچه در خواب و رویا شاهد ابتلای اقوام خود به بیماری و مریضی باشید؛ به معنای این است که از خطرات و ریسک های موجود در زندگی خود با موفقیت می گریزید. در انتهای راه نیز سعادت و کامیابی نصیبتان خواهد شد.

✍️ البته رویای شما می‌تواند بیانگر این باشد که فردی از اعضای خانواده سلامتی و بهبودی خود را باز می‌یابد. از طرفی خوب شما می گوید که باید بیشتر فکر سلامت و تندرستی خانواده خود باشید.

✅ظاهر شدن بیماری در میان دوست و رفیق

✍️ خواب بیمار شدن یک دوست به معنای این است که خطری او را تهدید می‌کند. در این شرایط شما باید او را راهنمایی کنید تا با یاری شما جلوی ضرر و زیان بیشتر برای او گرفته شود. رویای شما را باید حاوی یک پیام هشدار آمیز دانست. این خواب قصد دارد شما را از اوضاع و احوال نامساعد رفیقتان مطلع کند؛ در نتیجه لازم است به مراقبت و محافظت بیشتر از این دوست بپردازید.

✍️ این که در خواب ببینید دوست و رفیقتان دچار بیماری شده است؛ یعنی موانعی موقت و گذرا بر سر راهتان قرار خواهد گرفت.

✅بیمار شدن افراد سن و سال دار

✍️ چنانچه در عالم خواب و رویا مبتلا شدن یک شخص کهن سال به بیماری را ببینید؛ تعبیر خوبی ندارد. این خواب می‌گوید که فرد سالخورده‌ای در میان خانواده، اقوام یا آشنایان بیمار و ناخوش احوال است؛ در نتیجه باید مراقبت و مواظبت بیشتری نسبت به او داشته باشید.

✍️ خوابی که در آن شخص پیر و کهن سالی را بیمار ببینید؛ گواه خوبی نمی دهد. رویای شما می‌تواند بیانگر روبرویی و مقابله با یک سری مشکلاتی باشد که اگرچه در آینده رخ می دهند؛ اما ریشه و منشا آنها به گذشته بر می گردد. با این تفاسیر لازم است وقت و تلاش بیشتری را به کار بگیرید تا مشکلات خود را حل و فصل کنید.

✅سر زدن به افراد بیمار و بدحال

✍️ خوابی که در آن به ملاقات شخص بیمار بروید، تعبیر نیکویی دارد. بر اساس این خواب، رویاها و آروزهایتان در عالم واقعیت به ثمر می‌نشیند.

✅بیماری پخش شونده

✍️ این که خوابی از یک بیماری همه گیر و مسری ببینید، به هیچ وجه تعبیر خوب و خوشی ندارد. چنین خوابی به طور معمول نشانه‌ای از رابطه‌های متزلزل و در حال فروپاشی، دعوا، زد و خورد و درگیری است.

✅بیماری به هنگام سیر و سفر

✍️ اگر خواب ببینید که به مسافرت رفته و بیمار می‌شوید؛ به مرگ، نابودی و گاهی اوقات بد بیاری و سیاه روزی تعبیر می شود.

✅نفوذ بیماری در میان کودکان

✍️ خوابی که در آن شاهد بیمار شدن یک طفل باشید؛ تعبیر بسیار ناگوار و بدی دارد. طبق این خواب در روزهای پیش رو فردی نزدیک به شما از دنیا می‌رود و عمرش به پایان می‌رسد.

✅بیماری شدید و نفس گیر

✍️ اگر در خواب و رویا ببینید که به یک بیماری شدید، طاقت فرسا و کشنده مبتلا شده‌اید؛ تعبیر بد و ناگواری دارد. این خواب ممکن است خبر از دچار شدن به یک مریضی سخت و جدی بدهد. شاید هم گویای این است که درگیر مشکلی پیچیده، بزرگ و حل ناشدنی می‌گردید.

رویای شما می تواند ناشی از احساس گناه و عذاب وجدانی باشد که به دلیل کارهای گذشته‌تان ایجاد شده است. با این اوصاف اگر برایتان مقدور است به اصلاح و رفع و رجوع خطاهای گذشته خود بپردازید. در غیر این صورت احساس پشیمانی و ندامت دست از سرتان بر نخواهد داشت.

✍️ اگر در خواب ببینید که به یک بیماری شدید و وخیم دچار شده‌اید؛ در واقع این خواب یک هشدار است که دردسر و مشکلاتی برای شما در راه خواهد بود. امکان دارد که از نظر مالی به مشکل بر خورده و بدهکار و مقروض شوید. همین موضوع است که نگرانی و اضطراب های زیادی را به وجود شما راه می دهد.

✅هراس از بیماری و مریض شدن

✍️ چنانچه در خواب ترس برتان دارد که مبادا دچار بیماری شوید؛ و همین ترس و هراس موجب بهم ریختن حال و هوایتان شود؛ یعنی تغییراتی در زندگی‌تان رخ داده که موجب ناامید و دلسری شما شده است. این موضوع شما را نگران کرده که نکند زندگیتان به آن نتیجه دلخواه منجر نشود.

✍️ خوابی که در آن ترس از بیماری و مریض شدن داشته باشید؛ می‌تواند بیانگر ترس و نگرانی شما از بابت تغییر و تحول در زندگی واقعی باشد. این خواب مشوق شما است تا با آغوش باز تغییرات زندگی را بپذیرید. یادتان باشد که زندگی بالا و پایین زیاد دارد و آن کسی پیشرفت می‌کند که به جای مقابله، خودش را با این تغییرات و دگرگونی‌ها وفق بدهد.

✅شفا یافتن پس از یک بیماری دشوار

✍️ این که خواب ببینید به یک بیماری سخت و نفس گیر مبتلا شده و سپس بهبود یافته و لباس عافیت بر تن می‌کنید؛ یعنی دغدغه‌ها، مشکلات و دل واپسی هایی دارید که همگی به لطف تلاش‌ها و قدرت باور و امیدواری تحت کنترلتان در می‌آید. با این حال در این شرایط بهتر است اهمیت بیشتری به اوضاع سلامتی خود بدهید.

✅بیماری و نادرست بودن بخشی در زندگی

✍️همان طور که گفته شد خواب هایی با مضمون بیماری اغلب در میان مردم رخ می دهد. اکثر این رویا‌ها نیز تعابیر بد و ناخوشایند دارند. این خواب‌ها می‌گوید در زندگی شما چیزی نادرست است؛ یعنی یک چیزی سر جای خودش نیست. همین موضوع هم موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود. در نتیجه خواب شما می‌گوید که باید برای حل این گرفتاری‌ها دست به کار شوید.

چرا که اگر کاری نکنید این موضوع صدمه‌ای شدید و قابل توجه به زندگی‌تان وارد می‌کند. همچنین ممکن است که این آسیب سلامتی شما را هدف بگیرد.

✅بیماری و ارتباط آن با گیر و گرفتاری ها

✍️ توجه داشته باشید رویایی از بیماری و ابتلا به آن به طور معمول بیانگر مشکلاتی مهم و پر رنگ است. مشکلات و معضلاتی که در زندگی شما وجود دارند باید برای رفع و رجوع آنها کاری کنید؛ چرا که این گیر و گرفتاری‌ها نیاز دارند که حل و فصل شوند؛ مانند مشکلاتی در ازدواج، رابطه احساسی، دغدغه نسبت به فرزندان، افراد خانواده، کار و بار و …

✅مشکل داشتن با افراد حاضر در خواب بیماری

✍️ خواب‌های حاکی از بیماری و مریض احوالی همواره در بردارنده پیام‌هایی مهم و جدی هستند. در تعبیر این رویاها باید به جزئیات توجه بیشتری شود. به ویژه کسانی که در خواب شما حاضر شده‌اند را در نظر بگیرید. در این صورت است که تعبیری بهتر، دقیق تر و مفصل تر از خواب شما ارائه خواهد شد.

✍️ امکان دارد با افرادی در عالم واقعیت آبتان توی یک جوب نرود و به مشکل بر خورده باشید؛ سپس تصویر همین آدم‌ها را در خوابی از بیماری و مریضی میبینید. در این صورت خواب شما به معنای این است که باید برای برطرف کردن این درگیری‌ها اقدامی کنید.

✅بیماری و ارتباط آن با نگرانی‌ها

✍️ خواب بیماری و مریضی به طور معمول نمادی از اندوهگینی یا دل واپسی در خصوص موضوعی است.

✍️ رویایی از بیماری به شما هشدار می‌دهد که موانعی در مسیر زندگی‌تان وجود دارد. این موانع می‌تواند مشکلات مربوط به سلامتی باشد یا مسائل دیگری که در نهایت در امورات شما تاخیر و وقفه ایجاد خواهد کرد.

✍️ در تعبیر دیگری از خواب بیماری باید آن را بیانگر این دانست که خطراتی برای شما در کمین است. این خطرات و صدمات در روزهای آینده زندگی شما را تهدید خواهد کرد.

✍️ مشاهده بیماری در خواب خبر از یک سری اتفاقات و جریانات می‌دهد که به مذاق شما خوش نمی‌آیند و به هیچ وجه برایتان خوشایند نیستند؛ البته ممکن است در آینده نه چندان دور با موقعیت هایی در زندگی روبرو شوید که شما را مجبور به انجام کاری کند.

✍️ تصویری از بیماری در خواب را می‌توان علامتی از دشواری‌ها و چالش‌های موجود در زندگی شخص رویابین دانست.

✅بیماری و احساس ضعف

✍️ رویای بیماری احتمال دارد سمبلی از احساسات و عواطف ناخوشایند، خاطرات و تجربیات بد و ناگوار باشد. ممکن است آنقدری که باید توان و نیرو نداشته باشید تا حریف مشکلات و موانع زندگی‌تان شوید؛ در نتیجه احساس ضعف و کاستی شما در خواب به صورت بیماری خودش را نشان می‌دهد.

✅شروع گسترش یک بیماری

✍️ اگر در خواب شاهد شیوع و گسترش یک بیماری باشید؛ به معنای اخطاری در مورد رفقایتان است. خواب شما هشدار دهنده این است که باید دست به کار شده و رفیق را از نارفیق سوا کنید. دوستان واقعی و صادق را از افراد ریاکار و دو رو تفکیک کنید.

✍️ اگر در عالم خواب راهی منطقه‌ای شوید که در آنجا بیماری شیوع پیدا کرده است؛ به طور کلی تعبیر خوبی ندارد. گاهی حتی به مرگ و نیستی نیز تعبیر می شود.

✅بیماری و دنیا دوستی

✍️ خواب بیماری گاهی اوقات می‌تواند ترس و وحشت فرد رویابین از مرگ را نشان دهد.

✅بیماری و خودخوری

✍️ رویای بیماری و مریض احوالی نمادی از عدم امنیت، احساس گناه و عذاب وجدان در مورد مسئله‌ای است.

✍️ برخی اوقات این که خواب بیماری را ببینید به معنای اخطار و گوشزدی است؛ که در مورد سلامتی خود دقت کرده و یک چک آپ کامل انجام دهید. این خواب می گوید که باید به اوضاع و احوال مربوط به سلامت جسمانی خود اهمیت و توجه بیشتری بدهید.

✅بیماری و مراقبت از سلامتی جسمانی

✍️ پیش تر گفته شد که اگر در عالم رویا خود را بیمار و مریض احوال ببینید؛ احتمالاً حاکی از این است که باید مراقبت و محافظت بیشتر و بهتری از سلامتی و بدن خود داشته باشید. زمان بیشتری را برای مراقبت از خود اختصاص دهید. ترس های شدید و افراطی از مسئولیت های زندگی را دور بریزید. با واقع بینی، خونسردی، خودباوری و توکل به خدا جلو بروید. اجازه ندهید این اضطراب و دل واپسی ها شما را سست و مریض احوال کند.

✅بیماری و موفقیت تجاری

✍️ در تعبیر دیگری از این خواب گفته شده که خبر از موفقیت در کار و تجارت می‌دهد. همچنین می‌تواند بیانگر این باشد که به پاس موفقیت ها و دستاوردهایتان مورد تشویق و تجلیل و تقدیر دیگران قرار می‌گیرید.

✅بیماری و پشت کردن شانس و اقبال

✍️ دیدن بیماری در خواب را گاهی نمادی از بدبیاری و بد اقبالی دانسته‌اند. این خواب ممکن است بیانگر بدبختی و تیره روزی و نگرانی و اضطرابی باشد که خوشبختانه در نهایت به موفقیت و شادکامی می‌انجامد.

✅بیماری و تغییرات دوست نداشتنی

✍️ رویایی از ابتلا به بیماری گاهی به معنای این است که سرتان با تغییر و تحولاتی ناخوشایند گرم می‌شود. البته می‌تواند نشان دهنده مشکلات و گرفتاری هایی باشد که به طور فعلی گریبان گیرتان شده است.

✅بیماری و فقدان اعتماد به نفس

✍️ در تعبیر دیگری از خواب مبتلا شدن به بیماری و مریضی گفته شده که نشانه از بین رفتن اعتماد به نفس و خود باوری شخص رویابین در یک سری مسائل خاص است؛ یعنی او در مورد بعضی از توانایی‌ها و قابلیت‌هایش دیگری به خود اطمینانی ندارد و خودش را حسابی باخته است.

✅بیماری و ناامیدی

✍️ رویای بیماری علامت و نشانه این است که برای پایان بخشیدن به یک موضوعی ناتوان و ناامید هستید. گاهی این خواب سمبلی از احساس ناراحتی و دلزدگی در مورد بعضی موقعیت‌ها است.

✅بیمار شدن شخص عاطفی و احساسی

✍️ اگر خواب ببینید که نامزد شما بیمار شده و این بیماری شدید، جدی و سخت است؛ یعنی در رابطه احساسی خود با مشکلات و درگیری های جدی روبرو خواهید شد.

✍️ اگر در خواب ببینید که همسر یا نامزدتان بیمار و بدحال شده است؛ یعنی انتظارات و توقعاتی از شما دارد که طبق آنها عمل نمی‌کنید. در این اوضاع و احوال در وهله اول لازم است اعتماد به نفس و خودباوری را در خود تقویت کنید. مادامی که عزت نفس و اتکا به خود نداشته باشید تا تقی به توقی ‌بخورد احساس ناامنی به سراغ شما خواهد آمد. همین حس عدم امنیت نیز موجب تخریب رابطه احساسی شما خواهد شد.

✍️ در این صورت بهتر است حواستان باشد که چه مسائلی را به درون رابطه خود می کشانید. خیلی چیزها را نباید مطرح کرد، خیلی حرف ها نباید بازگو شوند و … به اضافه این که کمی فکر کنید و ببینید کدام ویژگی‌های شخصیتی در همسر یا نامزد شما وجود داشته که موجب جلب توجه شما شده و برایتان جذاب بوده است؟!

بد نیست به فکر مسافرت‌های دو نفره و عاشقانه باشید. سفرهایی را ترتیب بدهید که یادآور حال و هوای اوایل رابطه تان باشد. بیش از حد او را سین جیم نکنید. به جای آن با عملکردی هوشمندانه شخصاً به جستجوی پاسخ سوال هایتان بپردازید.

✅پرستاری کردن از بیمار

✍️ این که در خواب خود را مشغول مراقبت و پرستاری از یک فرد بیمار ببینید؛ از ترسی ناشی شده که برای از دست دادن آن فرد در دل و ذهن دارید.

✅بیماری کوچک و کم اهمیت

✍️ گاهی ممکن است در خواب ابتلای خود به بیماری را مشاهده کنید؛ اما این بیماری ساده و جزئی بوده و خبری از وخامت در آن نباشد. در این صورت یک سری دلشوره و اضطراب‌هایی را تجربه خواهید کرد که گذرا و موقت هستند؛ در نتیجه لزومی ندارد که بیش از حد به آنها توجه کنید.

به اضافه این که اهداف و رویاهای شما آنقدر عظیم، شفاف و روشن است؛ که دستیابی به آنها نیازمند صرف زمانی طولانی خواهد بود. با این حساب نگذارید مسائل پیش پا افتاده و کم اهمیت توجه شما را به خود جلب کرده و تمرکزتان را بهم بریزد؛ چرا که در این صورت از خواسته ها و آرزوهایتان دور خواهید شد.

✍️ برای رهایی از نگرانی و استرسی که از این موضوعات کوچک و بی اهمیت ناشی شده یک تکنیک ذهنی وجود دارد. کافی است به این فکر کنید که هیچکس از آینده خبر ندارد جز خداوند متعال! پس شایسته است همه چیز را به خدا بسپارید و با تلاش مضاعف به جلو بروید. شما آنچنان به اهداف خود پایبند هستید که حتی از فراغت و استراحت خود می‌زنید تا به آرزوهایتان دست یابید.

✅بیماری همراه با بهبودی

✍️ اگر خواب ببینید که بیمار شده‌اید و سپس در همان عالم خواب بهبودی و سلامتی نصیب شما شود؛ یعنی خوشی و شادی برای شما در راه است. اسیر و گرفتار یک رابطه غلط بوده‌اید؛ که اکنون از آن رهایی می یابید. این رهایی و آسایش آنقدری برای شما شیرین است که گویی بعد از مدت‌ها می‌توانید یک نفس راحت بکشید.

چرا که بار سنگینی از مشکلات و دغدغه‌ها از روی دوشتان برداشته می‌شود. در این شرایط از آزادی و سبک بالی خود نهایت لذت را ببرید؛ زیرا دیگر کسی همچون همسر یا نامزد سابقتان حضور ندارد که شما در قید و بند خودش در آورد. این تجربه درس‌های زیادی برای شما خواهد داشت. در نتیجه هرگز اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنید.

✅بیماری و ناخوش احوالی فرزندان

✍️ خوابی که در آن فرزند خود را بیمار و ناخوش ببینید، خبر از فرسودگی و ناراحتی شما دارد. به دلیل جنگ و دعواهای مستمر و روزانه شدیداً خسته هستید. این دعواها برای رهایی و نجات خود از شرایط فعلی صورت می گیرد. به طور کلی فشارها و اجبارهای زیادی بر روی شما وجود دارد.

✍️ همچنین نگرانی و مشکلات مالی و غیره تاثیر مخربی بر فکر و ذهن شما می گذارد. با همه این ها صرف نظر از اهمیت و جدیت مشکلاتتان، مطمئن باشید که پایان شبه سیاه سپید خواهد بود. در انتها همه چیز به خیر و خوبی ختم می شود.

✍️ یادتان باشد که برای یک پدر و مادر بزرگ ترین انگیزه فرزندان هستند. حتی پدر و مادری که از شرایط زندگی شدیداً خسته و فرسوده شده اند نیز به عشق فرزندانشان امید و انگیزه ادامه دادن را می یابند.

✍️گذشته از این ها پس از مشاهده چنین خوابی لازم است به تقویت قوای خود بپردازید. همه انرژی خود را یکجا جمع کنید تا برای مقابله با دردسرها و چالش های جدیدی آماده شوید که به بچه هایتان ربط پیدا می کند.

✅بیمار و بدحالی مادر

✍️ چنانچه در خواب شاهد بیمار شدن مادرتان باشید؛ یعنی آنقدری که باید به او توجه نکرده و اهمیت نداده‌اید. شما جزو انسان های احساسی و رمانتیک نیستید. به ویژه که خود را شجاع، جسور و نترس نشان می دهید. با این حال در نهایت به دیگران اعتماد خواهید کرد. توجه داشته باشید ذات انسان این گونه است که حتی در اوج قدرت هم در مواقعی ضعیف و آسیب پذیر باشد.

این که در مواقع مختلفی گاردهای حفاظتی و دفاعی شما پایین می آید؛ جای ترس و نگرانی ندارد. به عنوان یک انسان فانی و موجودی زنده که از گوشت، پوست، استخوان و خون تشکیل شده؛ طبیعی است که گاهی خود را ببازید، کم بیاورید، خسته شوید و …

✅بیماری و به خطر افتادن سلامتی پدر

✍️ مشاهده رویایی از بیمار شدن پدر خبر از این می دهد که فرصت های شغلی و تجاری سودآوری نصیبتان خواهد شد. احتمالاً در روزهای آینده پیشنهادات پر منفعتی را دریافت می کنید. همچنین شاید ناچار به نقل مکان به شهر دیگری شوید. در این شرایط باید سوالی را از خود بپرسید؛ آیا پول و ثروت آنقدری ارزش دارد که به عشق خود پشت کرده و از او دور بمانید و راهی شهری غریب شوید؟! منتها این موضوع را هم در نظر داشته باشید که با قبول این پیشنهاد به آن خواسته ای دست می یابید که سالها به عنوان آرزو و رویا در دل خود داشته اید.

✅خواهر یا برادری مبتلا به بیماری

✍️ خوابی که در آن بیماری خواهر یا برادر خود را نظاره گر باشید؛ یعنی در روزهای آتی دیداری با شخصی مهم و اثرگذار خواهید داشت. این فرد به یاری شما می آید تا به اهداف و آرزوهای خود دست یابید. حتی ممکن است فرصتی نصیبتان شود تا کار و بار و بیزینس خود را کلید بزنید یا اگر در حال حاضر تجارتی دارید؛ آن را گسترش و توسعه بدهید. با همه این ها پیش از هر اقدامی ابتدا در بازار تحقیق کنید. اصطلاحاً به سراغ افراد کف بازار بروید. نظر متخصصان این امر را جویا شوید تا راه بر هرگونه ریسک و خطایی بسته شود.

✅پدر بزرگ یا مادر بزرگی بیمار و مریض احوال

✍️ چنانچه خوابی از بیماری پدربزرگ یا مادربزرگ خود ببینید؛ بیانگر ترس و نگرانی شما از مرگ و مردن است. شاید فردی از اعضای خانواده اخیراً از دنیا رفته و همین موضوع تاثیرات منفی و ناخوشایندی را بر ذهن، جسم، روح و روان شما به جای گذاشته باشد. احتمالاً زمان زیادی را به این موضوع فکر کرده اید و اکنون ذهنتان سرشار از سوالاتی مرتبط با دنیای پس از مرگ است؛ اما نگران نباشید که از این جا به بعد همه چیز رو به پایان می نهد. کافی است به امور روزمره خود مشغول شوید؛ در این صورت همه نگرانی و ابهامات ذهنی خود را از یاد خواهید برد.

✅بیماری و عدم سلامت سگ خانگی

✍️ اگر در خواب بیماری و ناخوش احوالی سگ خود را ببینید؛ به معنای قطع امید و دل سردی و دل شکستگی از دوستان و رفقا است. به این درک و باور می رسید که از روی ناآگاهی به این اشخاص اعتماد کرده اید. از جان خود برایشان مایه گذاشته اید و در زمان نیازشان همین که لب تر کرده اند خودتان را رسانده اید.

اما افسوس که در شرایط سخت پشت شما را خالی کرده اند. به طوری که کاملاً دستتان آمده هرگز نمی توانید روی این افراد حساب کنید و به امید آنها جلو بروید. با این حال یادتان باشید که همیشه پشتتان به خانواده گرم خواهد بود. هیچگاه حمایت خود را از شما دریغ نخواهند کرد.

این تجربه تلخ ممکن است شما را به این باور برساند که به هیچ وجه دوست خوب، صادق و وفادار یافت نمی شود؛ اما این طرز فکر کاملاً درست نیست. بلکه باید به دوستان خود مجالی دهید تا خود واقعیشان را به شما اثبات کنند. نشانتان دهند که هر پنج انگشت دست به یک شکل نیستند! از این تجربه نهایت استفاده را کنید و بفهمید که چه کسی واقعاً شایستگی محبت و رفاقت شما را دارد.

✅بیماری و مریض احوالی گربه خانگی

✍️ اگر خواب ببینید که گربه شما بیمار شده است؛ باید او را به دامپزشک نشان دهید تا ویزیت شود و از سلامتی اش مطمئن گردید.

✍️ در تعبیر این خواب گفته شده که ممکن است علائم بیماری داشته باشید اما آن طور که باید آن را جدی نگیرید. در نهایت هم برای شناسایی و درمان بیماری تان به بستر اینترنت پناه ببرید. در این حالت خودتان هم می دانید که رویه اشتباهی در پیش گرفته اید؛ اما مقاوت کرده و حاضر نیستید خود را به یک پزشک برسانید.

✍️ به اضافه این که بهتر است مسئولیت پذیر باشید و کارهایی که انجام می دهید را گردن بگیرید و از انکار آنها دست بردارید. چرا که همین روزها منشا مشکلات و ناآرامی های خود را می یابید و مجدداً به آرامش و آسودگی می رسید.

✅پشت سر گذاشتن بیماری توسط فرد احساسی

✍️ خوابی که در آن همسر، نامزد یا معشوقه تان از یک بیماری بهبود یابد؛ نوید بخش این است که ارتباط احساسی شما با این شخص بهتر، روبراه تر و مساعد تر می شود.

✅بازگشت سلامتی خانواده

✍️ چنانچه در خواب خانواده خود را بهبود یافته از بیماری مشاهده کنید؛ یعنی در روزهای پیش رو از لحاظ مالی شرایط بهتری خواهید داشت.

✅شفا یافتن خواهر یا برادر

✍️ خوابی که در آن شاهد شفا و بهبودی خواهر یا برادرتان از بیماری باشید؛ خبر از تعویض شغل و کار شما می‌دهد.

✅بازگشت سلامتی فرزند

✍️ خوابی که در آن فرزند خود را بهبود یافته از بیماری ببینید؛ به معنای این است که بعد از عمری رنگ آرامش را می بینید. سعادت و خوشخبتی بعد از یک دوره طولانی مدت روی خوش به شما نشان خواهد داد.

✅رهایی پدربزرگ یا مادر بزرگ از بیماری

✍️ اگر در خواب ببینید که پدر بزرگ یا مادر بزرگ شما از بیماری رهایی یافته است؛ این موضوع را گوشزد می‌کند که باید نسبت به اموری که عهده دار شده اید، متعهد تر و مسئولیت پذیر تر باشید. اگرچه دل به دل کودک درون دادن، کاری لذت بخش و شادی آور است؛ اما اکنون وقت آن است که معقول، پخته، حساب شده و هچون یک بزرگسال رفتار کنید.

✅رفع بیماری حیوان خانگی

✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که حیوان خانگی تان از بیماری بهبود یافته و سلامتی خود را به دست آورده است؛ به معنای پرداخت بهایی سنگین برای موضوعی یا به طور کلی خرج و مخارج زیاد است. ممکن است اتوموبیل یا لوازم خانگی شما دچار خرابی شود. در این صورت برآورد صحیحی انجام دهید؛ چرا که شاید خرید مجدد آن ارزانتر از هزینه های تعمیرش از آب در بیاید.

✅بیمار بودن همه اطرافیان

✍️ خوابی که در آن همه دور و بری هایتان بیمار و ناخوش احوال باشند؛ گویای این است که باید از قضاوت کردن دیگران و پیش داوری درباره آنها دست بردارید. پیش از این که راجع به هرکسی نتیجه گیری نهایی کنید؛ ابتدا سعی کنید او را بشناسید و اطلاعات کافی از او در دست داشته باشید.

رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها