مطالب دسته بندی پ - تاروت رنگی

🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۰۶ تیر ۱۴۰۰ یک دیدگاه

تعبیر خواب پلنگ 🐆 خواب شناسان برای رویای پلنگ تعابیر مختلفی ارائه نموده‌اند. از جمله این تعبیرها می‌توان به غرور، تکبر و خودبینی اشاره کرد. همچنین پلنگ به دشمن و فرد بدخواه نیز تعبیر می‌گردد. […]

روشن
تاریک