🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

پ یک دیدگاه
 • تعبیر خواب پلنگ 🐆

  خواب شناسان برای رویای پلنگ تعابیر مختلفی ارائه نموده‌اند. از جمله این تعبیرها می‌توان به غرور، تکبر و خودبینی اشاره کرد. همچنین پلنگ به دشمن و فرد بدخواه نیز تعبیر می‌گردد. برخی دیگر از معبرین معتقدند که خواب پلنگ به معنای ترس، وحشت و هراس است. دسته دیگری این رویا را به معنای تلاش و سخت کوشی می‌دانند.
  برخی هم می‌گویند دیدن خواب پلنگ بیانگر مالی است که با زور و اجبار به دست می‌آید. روی هم رفته تعبیر خواب پلنگ بسته به نظر معبر و همچنین جزئیات آن متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال این که صرفاً یک پلنگ را در خواب ببینید تعبیری متفاوت با خواب ترسیدن از پلنگ دارد؛ یا همین طور اگر پلنگ شما را به قصد شکار تعقیب کند و …
  در مجموع باید اوضاع و احوال حاکم بر خواب را در نظر بگیرید؛ این گونه متوجه می‌شوید که نظر کدام معبر برای رویای شما صدق می‌کند.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  خالد بن علی العنبری

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  کارل گوستاو یونگ

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  کتاب سرزمین رویاها

  جی. اچ. میلر

  روانشناسی

  تعابیر بر اساس موضوع

  غذا رساندن به پلنگ

  پلنگ همراه با حیوان وحشی دیگر

  لایه‌ای از پوست پلنگ

  حمله و هجوم پلنگ

  غلبه بر پلنگ و شکست دادن آن

  تعقیب و گریز پلنگ

  کشتن و نابود کردن پلنگ

  رام و اهلی کردن پلنگ

  پلنگ رام و اهلی در منزل مسکونی

  دوستی و انس گرفتن با پلنگ

  ناز و نوازش کردن پلنگ

  پلنگ ریز و کوچک جثه

  بچه (توله) پلنگ

  پلنگ سفید رنگ

  پلنگ در جنگل و بیشه زار

  تعبیر خواب پلنگ

  تعبیر خواب پلنگ بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ خواب پلنگ به دشمنی قدرتمند، پر زور و توانا تعبیر می‌شود.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب به جنگ و مقابله با پلنگ بپردازید؛ یعنی با فردی دچار خصومت و دشمنی می‌شوید. این فرد جزو بدخواهان و دشمنان شما محسوب می‌گردد؛ البته نتیجه این دعوا و دشمنی بسته به خوابی که دیده‌اید متفاوت خواهد بود.
  ✍️ به این صورت که اگر در خواب، پلنگ شما را شکست بدهد؛ یعنی در واقعیت نیز مغلوب دشمن خود می‌شوید و به او می‌بازید.
  ✍️ اما چنانچه شما بر پلنگ غلبه کنید؛ در دنیای بیداری نیز بر دشمن و بدخواه خود چیره خواهید شد.
  ✍️ خوردن از گوشت پلنگ در خواب به نشانه وقوع دعوا، درگیری و دشمنی است. منتها جایی برای نگرانی وجود ندارد زیرا در نهایت این شمایید که پیروز می‌شوید. حتی در آخر آبرو، اعتبار و عظمت نیز بدست خواهید آورد.

  از نظر ابراهیم کرمانی 👴

  ✍️ چنانچه در خواب و رویا با پلنگ بجنگید اما هیچ یک بر دیگری پیروز نشود؛ یعنی دچار ترس و هراس شدیدی از یک فرد بزرگ، قدرتمند و عالی مقام می‌شوید.
  ✍️این رویا می‌تواند خبر از ابتلاء به یک بیماری شدید و جانکاه نیز داشته باشد. اما در آخر بهبود یافته و سلامتی و تندرستی خود را باز می‌یابید.
  ✍️ کشتن پلنگ در خواب به معنای خروج از دین اسلام و ارتداد است. در این رویا هیچ تعبیر خیر و نیکی یافت نمی‌شود.
  ✍️ اگر در خواب سوار بر پلنگ شوید یعنی ارج و قرب یافته و شان و مقامی عالی نصیبتان می‌گردد. به اضافه این که بر دشمن و بدخواهانتان نیز پیروزی و غلبه می‌یابید.
  ✍️ خوابی که در آن شاهد نعره زدن و فریاد یک پلنگ باشید؛ خبر از وقوع دشمنی و نزاع می‌دهد.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب تکه‌ای از پوست، استخوان یا موی پلنگ را داشته باشید؛ یا این موارد را از کسی دریافت کنید؛ تعبیرش کسب مال و اموالی از جانب دشمن و بدخواهتان است. به همان میزانی که پوست، استخوان یا موی پلنگ را داشته باشید؛ صاحب مال و اموال دشمن خود می‌شوید.
  ✍️ این که در خواب از گوشت پلنگ بخورید به معنای کسب شهرت و معروفیت است. منتها این نام آوری در نتیجه حضور در یک دعوا یا نزاع نصیبتان می‌شود.
  ✍️ خوردن شیر پلنگ در خواب به معنای پیروزی و غلبه بر دشمن است.
  ✍️ تعبیر این خواب همچنین می‌تواند به معنای تجربه احساس ترس و نگرانی از جانب دشمنتان باشد. منتها در انتهای امر این هراس و وحشت از وجودتان بیرون رفته و در کمال امنیت خواهید بود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  ✍️ اگر در خواب خود تصویری از پلنگ یا حتی شیر را ببینید؛ به معنای فردی عالی مقام، با نفوذ و قدرتمند است. شما برای این شخص احترام و ارزش فراوانی قائل هستید. همچنین ممکن است شدیداً از او بترسید و حساب ببرید. شاید هم انتظار کمک، بخشش، لطف و دست گیری از جانبش را دارید.
  خواب شما می‌تواند به افراد مختلفی نسبت داده شود. یکی از این افراد پدر است. که در فرهنگ و دین ما بسیار مورد احترام قرار می‌گیرد. به اضافه این که در زمان کودکی ابهت خاصی برایمان دارد؛ در نتیجه از او حساب می‌بریم و حتی می‌ترسیم. در نوجوانی و جوانی نیز او را فردی مقتدر، جوانمرد و به نوعی قهرمان خود می‌دانیم.
  ✍️ پس از مشاهده پلنگ در خواب خودتان در می‌یابید که منظور از این رویا چه کسی است. هیچ کس بهتر از شما نمی‌داند که فرد قدرتمند زندگیتان کیست.
  ✍️ روی هم رفته ظاهر شدن پلنگ در خواب نشانه دشمن و فردی بدخواه است. منتها این شخص ذات خوبی داشته به طوری که گذشت، بخشش و مردانگی را می‌شناسد. حتی ممکن است پس از غلبه بر شما بدون هیچ اذیت و آزار یا فخر فروشی بگذرد و برود.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب پلنگ گفته شده که خبر از مقابله با دشمن دارد. توان و قدرت این فرد به طرز قابل توجهی بیشتر از شما است. در واقع این رویا روایتگر یک رویارویی ناعادلانه با دشمن و بدخواهتان است.
  ✍️ چنانچه در خواب موفق به فراری دادن پلنگ شوید؛ به طوری که این حیوان درنده و وحشی از شما بگریزد و دور شود؛ یعنی دشمنی درنده خو دارید که بر او غلبه کرده و پیروز می‌شوید.
  ✍️ نشستن بر پشت پلنگ در خواب نیز به پیروزی، کامیابی و چیرگی بر دشمن تعبیر می‌شود.
  ✍️ اگر در خواب پلنگ را ببینید که شما را طعمه قرار داده و تعقیب می‌کند؛ خبر از تسلط و نفوذ دشمن بر شما دارد. در واقع خطری عظیم در کمین شما است.
  ✍️ اگر در عالم خواب پوست پلنگ را در اختیار داشته باشید؛ به معنای مالی مفت و مجانی است.
  ✍️ خریدن پوست پلنگ در خواب خبر از بدست آوردن مالی می‌دهد؛ منتها صرف نظر از ارزش اقتصادی، مالکیت بر این مال شدیداً خوشایند شما خواهد بود.
  ✍️ اگر در خواب کت و لباسی از جنس پوست پلنگ ببینید؛ خواب شما به خانمی اصیل، با نجابت، پاکدامن، متشخص و ثروتمند تعبیر می‌گردد. دیدن لباسی از پوست یوز پلنگ و سایر حیوانات درنده از تیره گربه سانان در خواب نیز همین تعبیر را دارد.

  همچنین بخوانید:  💸 تعبیر خواب پول و اسکناس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری 👴

  ✍️ اگر خواب پلنگ را ببینید؛ رویای شما بیانگر فردی قدرتمند، بزرگ و البته ظالم است. این خواب همچنین می‌تواند به دشمنی قوی اشاره داشته باشد که به هیچ صراطی مستقیم نیست.
  ✍️ چنانچه خوابی از کشتن یک پلنگ ببینید؛ یعنی بر دشمن و بدخواه خود چیره می‌شوید.
  ✍️ سوار شدن بر پشت پلنگ در خواب به معنای دستیابی به قدرت و شوکت است.

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ رویای پلنگ سه تعبیر مختلف دارد:

  • دشمنی توانا، پر زور و قدرتمند. این فرد بدخواه بسیار قوی، لجوج و سرسخت است. به طوری که به سختی کسی می‌تواند حریفش شده و از پس او بر بیاید.
  • کسب مال و اموال دشمن. در واقع دارایی‌های دشمنتان به رایگان به شما منتقل می‌گردد. بگذارید این طور بگوییم که اموالش را از چنگ او در آورده و به یغما و تاراج می‌برید.
  • ترس و واهمه شدید از شخصی قدرتمند و عالی مقام. بابت موقعیت و زر و زور این فرد ترس شدیدی به دلتان راه خواهد یافت.

  از نظر یوسف نبی 👳

  ✍️ صرف مشاهده پلنگ در خواب به معنای دریافت خیر و نیکی از سوی فردی با نفوذ و عالی مقام است. به این واسطه احترام، شان، ارج و قرب فراوانی نصیبتان خواهد شد.
  ✍️ نمایان شدن حیوان پلنگ در خواب و رویا به دشمنی قدرتمند و پر زور تعبیر می‌شود.

  از نظر کارل گوستاو یونگ 👴

  ✍️ مشاهده پلنگ در خواب علامت و نشانه‌ای از وجود خطر برای شما است؛ یعنی خطر و ناامنی به شما نزدیک می‌شود. رویای شما را می‌توان این طور تعبیر کرد که عده‌ای دشمن و بدخواه برای صدمه زدن به شما در تلاش هستند.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب پلنگ باید آن را نشان دهنده تاریکی، پلیدی، شر، مرگ و در آخر تولد و آغازی دوباره دانست.
  ✍️ برای رویای پلنگ تعابیر مثبتی نیز وجود دارد؛ مبنی بر این که دیدن خواب این حیوان به معنای قدرت، شکوه، برتری و زیبایی است.
  ✍️ روی هم رفته در تعبیر خواب پلنگ باید به احساس خود در طول این رویا رجوع کنید. در این صورت است که به طور مطمئن می‌توان به تعبیر مثبت یا منفی این خواب پی برد.
  ✍️ ظاهر شدن پلنگ وحشی و درنده در خواب نوید بخش مطلبی است؛ مبنی بر این که در برابر مشکلات و سختی‌ها مقاوت و پایداری به خرج می‌دهید. به طوری که در نهایت امر موفق به غلبه بر آنها می‌شوید.
  ✍️ این که در خواب یک پلنگ را اسیر در قفس ببینید؛ یعنی بسیار ساده و آسان بر موانع موجود در مسیرتان غلبه خواهید کرد.
  ✍️ دیدن پلنگ در خواب می‌تواند از یک رویی و صداقت درونی شما ناشی شده باشد؛ یعنی همان چیزی را نشان می‌دهید که واقعاً هستید. همچون پلنگی که قادر به تغییر یا پنهان کردن خال‌های روی پوستش نیست! شما نیز خود واقعی‌تان را برای مردم به نمایش در می‌آورید.
  ✍️ کشتن پلنگ در خواب بیانگر کسب موفقیت و به ثمر رساندن پروژه‌های شما است. هر آنچه که در سر و دست دارید از کاری گرفته تا تحصیلی و غیره با موفقیت به ثمر می‌نشیند.
  ✍️ خوابی که در آن پلنگ به شما حمله کند؛ بیانگر خودباوری و قدرت درونی شما است. در واقع عمیقاً به موفقیت خود در آینده باور دارید. این اطمینان به طور قوی در شما وجود دارد که در آتیه موفق و شادکام می‌شوید. به اضافه این که ناچار و مجبور به تحمل مشکلات و چالش‌های زندگی هستید. در حالی که اصلاً علت این جبر را درک نمی‌کنید.

  از نظر لوک اویتنهاو 👴

  ✍️ این معبر مشهور خواب پلنگ را به ترس، هراس، وحشت، نگرانی و اضطراب تعبیر کرده است.

  از نظر آنلی بیتون 👴

  ✍️ حمله پلنگ به شما در عالم خواب یعنی به غلط به فرد یا افرادی اعتماد کرده و آنها را امین و معتمد خود می‌دانید. در حالی که از اعتمادتان سوء استفاده شده و اثرات مخربی به جای می‌ماند؛ یعنی آینده شما را دچار خرابی، ضرر و زیان می‌کند.
  ✍️ کشتن پلنگ در خواب نشانه موفقیت در امور است. در واقع بر همه مشکلات و موانع چیره می‌شوید.
  ✍️ اگر در خواب پلنگ را در قفس ببینید یعنی توسط دشمنان و بدخواهان احاطه می‌شوید. از هر سو شما را تحت فشار می‌گذارند اما در نهایت هیچ آسیبی برایتان نخواهند داشت. صحیح و سلامت از دل کارشکنی‌ها و بدخواهی‌هایشان خواهید گذشت.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب، خود را درون جنگلی ببینید؛ و حضور شما موجب ترس و گریز پلنگ‌های این جنگل شود؛ یعنی از لحاظ کاری یا احساسی دچار مشکل و دردسر خواهید شد. اما جایی برای نگرانی نیست زیرا با همت، تلاش و پشتکار بر این مشکلات غلبه خواهید کرد.
  ✍️ دیدن پوست پلنگ در خواب به معنای این است که شخصی ناشایست امتیازات و منافع شما را از چنگتان در می‌آورد.
  ✍️مشاهده خال و پوست پلنگ در خواب به فردی طمع کار، دورو و باهوش اشاره دارد. این فرد جزو افراد نزدیک به شما محسوب می‌شود.

  از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا 📚

  ✍️ خواب پلنگ و دیگر گربه سانان تعبیرهای مشابهی دارد. در واقع این رویا بیانگر مجموعه‌ای از احساسات است. از جمله موارد زیر:

  • خشم و عصبانیت
  • تندی مزاج و پرخاشگری
  • کینه توزی و انتقام جویی
  • بی رحمی و نامهربانی
  • شجاعت و شیردلی
  • شور و شوق و علاقه
  • میل و اشتیاق برای مراقبت و نگه داری از فرزندان خود

  ✍️ در اساطیر باستان پلنگ نمایانگر نگهبان و مراقب اعظم است. علت این تعبیر نیز به خال‌های روی پوست پلنگ مربوط می‌شود؛ چرا که این خال‌ها همچون چشم‌هایی نظاره گر به نظر می‌آیند.
  ✍️ مشاهده رویایی از پلنگ به هوشیاری و آگاهی در مقیاس زیاد نیز تعبیر می‌شود.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها 📚

  ✍️ این که در خواب خود پلنگ ببینید؛ نوید بخش پیروزی و غلبه بر دشمنان است.
  ✍️ اگر در خواب مورد حمله پلنگ قرار بگیرید؛ یعنی موفقیت، نیک بختی و سعادت برای شما در راه است.
  ✍️ کشتن پلنگ در عالم خواب یعنی اگرچه سختی و مرارت بسیاری در انتظارتان است؛ اما در نهایت موفقیت و شادی نصیبتان می‌گردد.
  ✍️ خوابی که در آن یک پلنگ محبوس در قفس را ببینید؛ یعنی دشمنان در کمین شما هستند و برای صدمه زدن به شما در تکاپو‌اند. آسوده خاطر باشید که در اجرای نیات پلید خود موفق نخواهند شد.
  ✍️ مشاهده تعداد فراوانی پلنگ در خواب به معنای یک مسافرت خارجی به منظور انجام امور کاری است.
  ✍️ اگر در عالم رویا صدای غرش و نعره پلنگ به گوشتان برسد؛ نشانه رنج، اندوه، درد، ماتم و احساساتی ناخوشایند است.
  ✍️ چنانچه در خواب شاهد جنگیدن پلنگ‌ها باهم باشید؛ رویای شما بیانگر بیماری و ناخوش احوالی خواهد بود.
  ✍️ دیدن پلنگ‌ها در خواب که برای هم کُری می‌خوانند و یکدیگر را به مبارزه دعوت می‌کنند؛ یعنی رنج و درد عمیق و شدیدی را تجربه خواهید کرد.
  ✍️ اگر در خواب یک پلنگ را مشغول دویدن ببینید؛ خواب شما خبر از ابتلا به یک بیماری خطرناک و صعب العلاج دارد.
  ✍️خوابی از یک پلنگ بی جان و رو به موت یعنی در عالم واقعیت شخصی مهم و بزرگ از دنیا می‌رود.
  ✍️ اگر در خواب پلنگ را ببینید که با زنجیر به بند کشیده شده است؛ نشانه غافلگیر شدن شما از جانب دشمنتان محسوب می‌شود.
  ✍️ چنانچه در خواب به طور ناگهانی بر سر راه پلنگ ظاهر شده و موجب غافلگیری او شوید؛ رویای شما هشدار دهنده این است که از توجه به دوستان خائن و ریاکار خود غافل نشوید. حسابی چشم و گوشتان را باز کرده و مراقب هر حرکتی از جانب چنین اشخاص دوست نمایی باشید.
  ✍️اگر در عالم خواب و بیخبری مشاهده یک پلنگ ترس شدیدی به دلتان بیندازد؛ یعنی از جانب دشمنان و بدخواهان اذیت و آزار فراوانی به شما وارد می‌شود.
  ✍️ خوابی از درگیری با پلنگ و پیروز شدن بر او به معنای این است که مراقب رقبایتان باشید.
  ✍️ مشاهده اسکلت پلنگ در خواب به پول، ثروت و دارایی تعبیر می‌گردد.
  ✍️ تعبیر خواب توله پلنگ شادکامی، سعات و خوشی است.

  همچنین بخوانید:  🕊️ تعبیر خواب پرنده از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جی. اچ. میلر 👴

  ✍️ ظاهر شدن پلنگ در خواب و رویا علامت این است که طاقتتان طاق شده است. دیگر قادر به تحمل شرایط فعلی نیستید. روحیه جنگنده شما بیش از این توان مدارا کردن با مشکلات و سختی‌ها را ندارد. ناگفته نماند مشاهده خواب پلنگ عموما برای افراد شدیداً ایده‌آل گرا رخ ‌می‌دهد. این افراد آنچنان در پی رسیدن به کمالات هستند که به دارایی کنونی‌شان قانع و راضی نمی‌باشند.
  ✍️ رویای شما می‌تواند به دشمنی عصبانی، خشمگین و خطرناک نیز تعبیر شود.

  از نظر روانشناسی

  ✍️ از منظر علم روانشناسی دیدن پلنگ در خواب می‌تواند معانی زیر را داشته باشد:

  • دشمنانی با نفوذ و قدرتمند که غلبه کردن به آنها کاری دشوار و جانفرسا است.
  • آغازی دوباره همچون یک تولد و زایش مجدد در زندگی. این شروع نو در واقع از بلوغ و تکامل فکری ناشی می‌شود.
  • قدرت، توانایی، نیروی درونی، اقتدار، بزرگی و به نوعی حکمرانی بر دیگران
  • از پس مشکلات و سختی‌ها بر آمدن، توانایی غلبه بر موانع و چالش‌ها
  • غروری عمیق و شدید که بیشتر کاذب است تا حقیقی؛ چرا که این تکبر به ضرر شخص رویابین تمام می‌شود.

  ✍️ اگر خواب یک پلنگ وحشی و درنده را دیده باشید؛ یعنی موفق به حل و فصل مشکلات و سختی‌ها خواهید شد.
  ✍️ در تعبیر دیگر این خواب باید بگوییم که شخصیتی غیرقابل تغییر دارید. هیچ گونه نرمش و انعطاف پذیری در شما یافت نمی‌شود. شدیداً مصر به حفظ افکار، عقاید، رفتارها و به طور کلی شخصیت فعلی خود هستید. این ویژگی شما در غالب اوقات به ضررتان تمام می‌شود. گاهی لازم است در مواجه با مسائل مختلف قدرت پذیرش خود را به کار بگیرید.
  در غیر این صورت اطرافیانتان با انزجار و نفرت شدیدی از شما روی گردان می‌شوند.
  ✍️رویایی از یک پلنگ گیر افتاده در قفس حاکی از یک ویژگی پسندیده در شما است. فردی سخت کوش، با اراده و محکم هستید که توانایی لازم برای برطرف کردن موانع زندگی‌تان را دارید.
  ✍️ خوابی که در آن موفق به نابودی یک پلنگ شوید؛ خبر از قدرت شما در پیروزی بر دشمنان می‌دهد. در واقع روحی قدرتمند دارید و به راحتی در برابر بدخواهان تسلیم نمی‌شوید.
  ✍️ چنانچه در رویای خود مورد حمله پلنگ واقع شده و با او به مبارزه بپردازید؛ این خواب خبر از روحیه خاص شما می‌دهد. چرا که شما تمایل زیادی به ماجراجویی و دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های مختلف دارید. زیرا به این صورت تجربه فراوانی کسب می‌کنید و این موضوع بسیار مورد پسندتان است.
  اگرچه جسارت و شجاعت قابل توجهی در وجودتان است؛ اما از نظر ذهنی کوته بین و تنگ نظر هستید.
  ✍️ دیدن یک پلنگ رام و اهلی در خواب به احساس درونی شما مربوط می‌شود. شما اطمینان شدیدی نسبت به موفقیت خود در آینده دارید. توجه داشته باشید چنین اعتماد به نفسی کاذب بوده و احتمال دارد موجب ضرر و زیان شما شود.
  ✍️ فرار از چنگ یک پلنگ در خواب به معنای ناتوانی شخص رویابین در حل و فصل کردن مشکلاتش است. این فرد توانایی و قدرت کنار آمدن با سختی‌ها و ناملایمات زندگی‌اش را ندارد. فراموش نکنید مقابله با هر چالش و مشکلی موجب افزایش تجربه‌تان خواهد شد؛ در نتیجه آن نیز از نظر روحی رشد کرده و بالغ می‌شوید.
  با این حساب توصیه می‌کنیم ماندن و مقابله با مشکلات را به فرار کردن از آنها ترجیح بدهید.
  ✍️ مشاهده پلنگ در خواب به مفاهیمی همچون زیبایی، قدرت، مکر و حیله گیری اشاره دارد.
  ✍️ چنانچه در رویای خود یک پلنگ زخمی را ببینید؛ یعنی دشمنان و بدخواهان قدرت لازم برای مقابله با شما را ندارند.
  ✍️ ترس و وحشت از پلنگ در خواب نشانه‌ای از قول و قرارهای انجام نشده است. همچنین این خواب می‌تواند به معنای به تعویق افتادن یک سری امور نیز باشد.
  ✍️ اگر یک پلنگ سیاه رنگ را در خواب ببینید؛ رویای شما به معنای این است که وقایعی ناگهانی و غیر منتظره در زندگی‌تان رخ می‌دهد.
  ✍️ مشاهده یک پلنگ مرده در خواب بیانگر این است؛ که در روزهای نه چندان دور شادکامی و موفقیت‌هایی نصیبتان خواهد شد.
  ✍️ شنیدن صدای غرش پلنگ در خواب در واقع همان بایدها و نبایدهایی است که در عالم بیداری با آن مواجه شده‌اید. افرادی برای شما خط و نشان کشیده و قصد دارند شما را لای منگنه بگذارند. خواب شما نوعی هشدار است مبنی بر این که تسلیم آنها نشوید. اجازه ندهید به شما زور بگویند و در زندگی‌تان دخالت کنند.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب یک پلنگ را فراری بدهید؛ یعنی موفقیت و سعادت فراوانی بدست خواهید آورد.
  ✍️ اگر یک پلنگ در خواب شما را گاز بگیرد یعنی برای یک دوره زمانی مشخص صحیح و سالم باقی می‌مانید. هیچ گونه بیماری و ناخوش احوالی را تجربه نخواهید کرد.
  ✍️ پلنگ در عالم بیداری و واقعیت به غرور، ولع و زیاده خواهی، کینه توزی و انتقام جویی شهرت دارد. این حیوان در نهایت هوشیاری و تیزبینی به شکار طعمه خود می‌پردازد؛ و در حمله کردن تاکتیک‌های مخصوص خودش را دارد.
  ✍️ دیدن پلنگ سیاه رنگ و براق در خواب نشانه شخص یا اشخاص دورو است. این افراد جزو اطرافیان شما محسوب شده و به ظاهر ادعای دوستی دارند. در حالی که عملاً در پی فرصتی برای آسیب زدن به شما هستند. این اشخاص ممکن است جزو همکار، هم‌کلاسی، رقیب کاری یا شغلی و غیره باشند.
  آنچه اهمیت دارد این است که به طور غیر منتظره و زمانی که اصلاً انتظارش را ندارید مورد حمله آنها قرار می‌گیرید. با این تفاسیر حسابی حواستان را جمع کرده و مراقب باشید.

  همچنین بخوانید:  🍼 تعبیر خواب پستان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب پلنگ بر اساس موضوع آن 📋

  غذا رساندن به پلنگ

  ✍️ اگر در خواب و رویا مشغول غذا دادن به یک پلنگ باشید؛ یعنی دست یاری به سوی فردی با نفوذ و قوی دراز می‌کنید. این کمک موجب ایجاد دوستی میان شما و او می‌گردد؛ در نتیجه مورد حمایت بی قید و شرط او قرار می‌گیرید.

  پلنگ همراه با حیوان وحشی دیگر

  ✍️ اگر در خواب تصویری از پلنگ و سایر حیوانات وحشی را به صورت یکجا ببینید؛ تعبیر خیر و خوشی ندارد. به عنوان مثال مشاهده خواب پلنگ، خرس، شیر و ببر باهم به معنای اتحاد و یک‌دلی میان دشمنانتان است. همه آنها علیه شما با یکدیگر متحد می‌شوند؛ اما اگر این حیوانات را ببینید که باهم می‌جنگند؛ یعنی میانشان اختلاف ایجاد شده و کمر به نابودی یکدیگر می‌بندند.

  لایه‌ای از پوست پلنگ

  ✍️ مشاهده پوست پلنگ در خواب به معنای متدهای کاری است. در واقع دستور العمل‌ها و شیوه‌های گوناگونی را به کار می‌گیرید تا رشد و پیشرفت کنید.

  حمله و هجوم پلنگ

  ✍️ حمله پلنگ در خواب یعنی دشمنانتان برای ضربه زدن به شما وارد عمل شده‌اند. در تلاش‌اند تا به شما لطمه وارد کنند. چنانچه پلنگ به قصد حمله بر سر شما بپرد؛ یعنی شخصی برای مدتی طولانی به شما دروغ گفته و از اعتمادتان سو استفاده می‌کند. در حالی که شما نیز بیخبر از همه جا حرف‌هایش را باور می‌کنید.

  غلبه بر پلنگ و شکست دادن آن

  ✍️ اگر در عالم خواب و رویا یک پلنگ را شکست بدهید؛ یعنی در آینده پیش رو بر دشمنان خود پیروز و چیره می‌شوید. به اضافه این که اموراتتان به همان شیوه دلخواه پیش می‌رود.

  تعقیب و گریز پلنگ

  ✍️ این که در خواب توسط یک پلنگ تعقیب شوید؛ از ترسی که نسبت به کسی یا چیزی دارید ناشی شده است. البته ترس و واهمه شما بسیار منطقی و به جا است؛ چرا که شخصی به طور جدی قصد صدمه زدن به شما را دارد. او از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به شما دریغ نمی‌کند.

  کشتن و نابود کردن پلنگ

  ✍️ این که در خواب یک پلنگ را بکشید و از بین ببرید؛ تعبیری بسیار عالی و نیک دارد. زودتر از آنچه که فکرش را کنید بر رقیبان خود پیشی می‌گیرید. در نهایت نیز به خواسته قلبی و درونی خود دست خواهید یافت.

  رام و اهلی کردن پلنگ

  ✍️ چنانچه در رویای خود موفق به رام کردن یک پلنگ شوید؛ تعبیر فوق العاده نیکویی دارد. در روزهای پیش رو آرزوهایتان به واقعیت مبدل خواهد شد. خودتان نیز به شخصی قدرتمند، با نفوذ و عالی مقام تبدیل می‌شوید. به طوری که از پس رفع و رجوع هر چالش و مانعی برخواهید آمد.

  پلنگ رام و اهلی در منزل مسکونی

  ✍️ اگر در خواب و رویا ببینید که یک پلنگ اهلی و بی‌آزار را در خانه نگه داشته‌اید؛ خبر از قدرت و توانایی شما برای انجام هر کاری دارد. روی هم رفته می‌توان این طور گفت که اکنون زمان غلبه و پیروزی بر رقیبان از راه رسیده است.

  دوستی و انس گرفتن با پلنگ

  ✍️ خوابی که در آن با یک پلنگ دوستی و الفت داشته باشید؛ به معنای وقوع اتفاقی عظیم و مهم در زندگی شما است. این اتفاق آنچنان غیرمنتظره است که به هیچ وجه احتمال وقوع‌اش را نمی‌دادید. با این اوصاف آماده باشید که قرار است یک ماجراجویی مهم را تجربه کنید.

  ناز و نوازش کردن پلنگ

  ✍️ این که در خواب یک پلنگ را ناز و نوازش کنید به معنای زود اعتماد کردن به دشمنان است. دیدن چنین خوابی به شما هشدار می‌دهد که از اعتماد نا‌به‌جا به مردم خودداری کنید.

  پلنگ ریز و کوچک جثه

  ✍️ دیدن خوابی از یک پلنگ کوچک اندام علامتی از قدرت، توامندی و نیروهای درونی شخص رویابین است.
  ✍️ اگر این پلنگ ریزه میزه از شما بترسد، تعبیر بسیار خوبی در انتظارتان است. مبنی بر این که به زودی به مقام و منصبی عالی دست خواهید یافت.

  بچه (توله) پلنگ

  ✍️ این که در خواب توله پلنگ را ببینید به معنای ایجاد فرصت‌هایی جدید و نوین برای شما است.
  ✍️ اگر یک خانم چنین رویایی را ببیند؛ یعنی در آینده نزدیک باردار می‌شود.
  ✍️ مشاهده خوابی از یک توله پلنگ وحشی به بچه کوچکی در فامیل اشاره دارد؛ این طفل از نظر روحی یا جسمی اوضاع و احوال مساعدی ندارد. خواب شما می‌گوید که بهتر است دست بجنبانید و برای کمک به او اقدام کنید.

  پلنگ سفید رنگ

  ✍️ ظاهر شدن پلنگ سفید رنگ در خواب علامتی از حضور یک خانم مکار و حیله‌گر در زندگی شما است. احتمال زیادی وجود دارد که این خانم خیالاتی خطرناک همچون ماجراجویی‌های پر از ریسک را در سر داشته باشد.

  پلنگ در جنگل و بیشه زار

  ✍️ چنانچه خواب ببینید به جنگلی رفته و یک پلنگ در آنجا حضور دارد؛ اما جرئت و جسارت نزدیک شدن به او را نداشته‌اید؛ یعنی در تجارت و بیزینس خود به مشکل بر می‌خورید. در این شرایط هیچ کاری از دستتان برنخواهد آمد. جز این که بنشینید و به تماشا بپردازید.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  تلما
  ۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۳۳

  سلام من امروز صبح وقتی گوشیم که روی میز تلوزیون اون طرف خونه بود زنگ ساعتش به صدا در اومد من بیدار شدم و یکم اونطرف تر از میز دیدم یک یوز سفید داره به من نگاه میکنه وقتی خواستم مامانم رو بیدار کنم اون کم کم کمرنگ و در نهایت محو شد وقتی محو شد رفتم زنگ گوشیم رو خاموش کردم وقتی اومدم بخوابم دوباره اون طرف رو نگاه کردم اون دوباره همونجا بود ولی دیگه بهش توجهی نکردم و خوابیدم این اتفاق حدودا ساعت ۶:۳۰ صبح رخ داد این نشونه چیه

  روشن
  تاریک