💸 تعبیر خواب پول و اسکناس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

پ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب پول و اسکناس💸💰

  پول در دنیای واقعی لازمه زندگی است و در رفاه و آسایش ما نقش مهمی دارد. طبیعی است که انسان فطرتا به دنبال رفاه زیاد و در پی آن پول و ثروت بیشتر باشد. همان قدر که پول در دنیای واقعی برای گروهی مانند اکسیژن است، در عالم خواب و رویا تعبیر بد و منفی دارد و نشانگر دردسر و مصیبت است. اغلب معبران برای پول تعابیر خوبی ارائه نداده اند. پول نشانه ای از گرفتاری، خیانت و نیرنگ، دروغ، ضرر و خسارت و… است. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  ابراهیم کرمانی

  اسماعیل ابن اشعث

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  گم کردن پول

  پیدا کردن پول

  پول گرفتن از کسی

  برنده شدن پول نقد

  پول دادن به کسی

  دزدیدن پول

  شمردن پول

  پول کاغذی (اسکناس)

  پول سکه ای

  پول پاره

  پس انداز کردن پول

  قرض گرفتن پول

  پول خارجی

  سرمایه گذاری با پول

  نگهداری از پول

  سوختن پول

  تعبیر خواب پول

  تعبیر خواب پول بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق (ع) درهم های شکسته و خراب چهار تعبیر دارند:
  ✅تعبیر اول، حرف های زشت و ناپسند می باشد. حالا یا این شما هستید که در مورد دیگران چنین سخنانی به زبان می آورید و یا اینکه دیگران با ناحقی تمام این حرف ها را پشت سر شما می زنند.
  ✅تعبیر دوم، نشانه جنگ، خصومت، دعوا و جدال می باشد.
  ✅تعبیر سوم، به زندان افتادن و حبس شدن را نشان می دهد. شاید هم فردی از نزدیکان شما زندانی است و برای او بسیار بی تابی می کنید.
  ✅تعبیر چهارم، نیز بحث و جدل و دعوا مرافه می‌باشد. با کسی یک بحث لفظی پیدا خواهید کرد.

  امام صادق (ع) برای درهم تعابیر جداگانه آورده اند. از نظر ایشان درهم در عالم رویا دوازده تعبیر دارد:
  ✅تعبیر اول، حرف؛های درست و بر پایه حقیقت را نشان می دهد.
  ✅تعبیر دوم، برآورده شدن یک حاجت و خواسته دیرینه قلبی تان می باشد.
  ✅تعبیر سوم، سلطنت و فرمانروایی و تصویب حکم می باشد.
  ✅تعبیر چهارم، به اموال و ثروتی اشاره می‌کند که طی سال‌ها شما جمع آوری کرده اید. شاید اخیراً به این فکر می‌کنید که این ثروت را در کجا و برای چه کاری خرج کنید.
  ✅تعبیر پنجم، یک دوست، رفیق و همراه را نشان می دهد. قدر وی را بدانید چرا که در هر شرایطی چه غم و شادی او کنار شما خواهد بود.
  ✅تعبیر ششم، یک فرزند و نوزاد جدید را نشان می دهد.
  ✅تعبیر هفتم، نشانه یک یار و یک رفیق می باشد که شما بسیار او را دوست دارید و او نیز به شما علاقه مند است.
  ✅تعبیر هشتم، بیشتر شدن رزق و روزی و برکت در زندگی شماست.
  ✅تعبیر نهم، مصونیت و در امان بودن شماست. نگران نباشید، خطری شما را تهدید نمی کند.
  ✅تعبیر دهم، دخترک کم سن و سالی را نشان می دهد که به عنوان کنیز و خدمه به خانه شما خواهد آمد.
  ✅تعبیر یازدهم، آوردن مقام و مرتبه بسیار خوب در رابطه با جایگاه اجتماعی تان می باشد.
  ✅تعبیر دوازدهم، تکریم و احترام به شما می باشد. مردم برای شما ارزش زیادی قائل خواهند بود‌ مخصوصا اگر شما در زندگیتان فردی عفیف و نجیب و پاکدامن باشید.
  اگر در خواب دیدید که یک تا چهار دینار از کسی گرفتید یا شخصی به شما داد، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که به خاطر وجود زن ها و خانم های اطرافتان به عزت و مقام و مرتبه بالایی خواهید رسید.
  پنج دینار در خواب نمادی از نمازهای پنجگانه شما می باشد. اگر پنج دینار به دست بیاورید، یعنی نماز های پنجگانه تان سر وقت و مرتب به جا می آورید. اما اگر این پنج دینار را از دست دادید، نشانگر غفلت و کوتاهی شما در مورد به جا آوردن نماز های تان می باشد.
  اگر در خواب تعداد دینارهای شما عددی زوج بود، این خواب مثبت می‌باشد‌ تعبیر این خواب نشان می‌دهد که شما در امور دینی و معنوی تان بسیار پاک هستید و همچنین فردی بسیار دانا و آگاه می باشید.
  اگر تعداد دینارها فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است. در امور معنوی تان آنطور که باید نیستید.
  اگر در خواب دیدید که دینارهایتان را از دست دادید یا کسی از شما آنها را دزدید، این خواب نشانگر این است که غم و غصه شما از بین خواهد رفت و روزهای خوب و خوش در انتظارتان خواهد بود.
  اگر دیدید که بسیار زیاد دینار داشتید، این خواب نشان می‌دهد که اموال و ثروتی به دست می آورید اما نه به آسانی، بلکه با رنج و سختی و درگیری و دشمنی این مال به دست خواهد آمد.

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  از نظر حضرت دانیال اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار دیدید، این خواب نشان می‌دهد که به اندازه دینارهای دیده شده یک مسئله ناخوشایند و ناگوار برای شما ایجاد خواهد شد و امکان دارد حرف تلخ و غیر قابل هضمی از کسی بشنوید و از این بابت بسیار ناراحت و آشفته شوید. اگر تعداد دینارهای شما معلوم و مشخص بود، این مسئله گفته شده کمی آسان تر و شدت آن کمتر خواهد بود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  پول در عالم رویا نشانه خوبی نیست، به همان اندازه که در عالم بیداری برای عده ای لازمه حیات است و به مانند نفس برای آنان می باشد.
  در عالم بیداری پول و ثروت زیاد هم موجب رفاه و آسایش می باشد و هم دلیلی است برای این که خود را بزرگ و پر قدرت نشان بدهیم اما در عالم رویا عکس این موضوع صدق می‌کند و دیدن پول در خواب چه کم باشد و چه زیاد نشانه ای از رنج و سختی و گرفتاری بسیار بزرگ از بدترین نوع آن می باشد.
  پول کم و سکه نمایانگر غم، ناراحتی و غصه کوچک و گذرا می باشد. از آن نوع غصه هایی که روزانه برای ما اتفاق می افتد و به هنگام شب یا یک مدتی که از آن بگذرد فراموش خواهیم کرد.
  پول به طور کلی نشانه و علامتی از ناراحتی هایی خواهد بود که پیش می‌آید و زندگی شما را نامطلوب و ناخوشایند می سازد. اگر به اندازه کافی صبور و قوی نباشید، این ناراحتی ها شما را از پا در خواهند آورد.
  نکته‌ای که باید ذکر کنیم در مورد این تعابیر، تنها منظور از سکه های رایج و اسکناس های مورد نظر است که ما آنها را به عنوان پول می‌شناسیم. اگر در خواب دیدید که مقدار زیادی پول مقابل شما روی زمین ریخته است و شما سرگرم شمارش آنها بودید، چنین خوابی از یک گرفتاری و مصیبت بزرگ در آینده خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از کسی پول گرفتید، تعبیرش این است که این شخص برای شما دردسر و مصیبت درست می‌کند و اگر این شما بودید که به کسی پول دادید، شما باعث ناراحتی و غم و غصه برای او خواهید شد. شاید ناخواسته باشد اما عمل شما باعث ناراحتی و به‌ هم‌ ریختگی او می‌شود.
  به طور کلی و روی هم رفته پول و اسکناس نشانه‌ای از امتحان شدن، زجر، بدبختی و مصیبت است.
  ✍️اگر در کتاب های تعبیر خواب دیگر چیزی به جز این نوشته شده نوشته باشند به نظر من درست نیست چون هر چه که در این کتاب‌ها آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه می باشد. چه تجربیات شخصی وچه تجربیات دیگران که استناد دارند و معتمد هستند و بودند.
  ✍️اگر بخواهم مثالی بیاورم چنین خوابی را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا باشد. در زمان های قدیم دو نفر دوست بسیار قدیمی بودند و هر دو صاحب یک ملک مشاع بودند. این باغ بسیار بزرگ و وسیع بود و از یک ضلع آن به مزارع دیوار کرج وصل می شده است. اتفاقی افتاد که یکی از این دو رفیق قدیمی و شریک تصمیم گرفت سهم خود را از ملکی که با یکدیگر داشتند را به فروش بگذارد. هیچ خریداری حاضر نبود ملک مشاعی را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار بر این شد که یکی از این دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یکجا به خریدار سوم بفروشند. بر سر همین موضوع بین دو دوست و شریک و دو خویشاوند اختلاف و دعوا افتاد و کارشان به نزاع و کینه خانوادگی رسید. شب یکی از آنها در خواب دید که دوست و شریکش که اکنون با یکدیگر قهر بودند به خانه او آمده و یک صندوق پول دست او بوده و گفته که بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بفروش. فردا صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آیتانوس تعریف کرد و از او خواست که خوابش را تعبیر کند. وی گفت که دوست شما به شما تهمت می‌زند و گرفتاری‌های بسیار بزرگی برای شما ایجاد خواهد کرد. سه روز بعد اتومبیل سرقت شده ای را در باغ این شخص پیدا کردند و او از همه جا بی خبر به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهایی که در آن ماشین بود بازداشت شد. سه چهار ماه طول کشید تا بتواند ثابت کند که اتومبیل را ندزدیده است و اصلاً دزد نیست. در این فاصله مجبور شد سهام خودش را هم به شریک بفروشد. سال بعد که سر و صداها خوابید و از زبان افتاد و موضوع تقریباً فراموش شده بود، روشن شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده بود و به وسیله پسرش اتومبیل را دزدیده بودند و داخل باغ گذاشته بودند. هدف من از نقل این ماجرا این است که بدانید پول در خواب نشانه خوبی نیست و از دردسر و گرفتاری خبر می‌دهد. تعبیری که خانم آیتانوس یونانی ارائه کرده بود، چقدر درست و دقیق بوده است.

  همچنین بخوانید:  🍼 تعبیر خواب پستان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین درهم (واحد پول قدیمی) در عالم رویا، بسته به خلق و خوی هرکسی تعبیر متفاوتی دارد.
  در کل پول در خواب نشانه خوبی نخواهد بود. هر موقع که در خواب خود پول دیدید، فورا صدقه بدهید تا رفع بلا شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی به شما پول داد، این خواب از تولد یک نوزاد پسر خبر می دهد. اطرافیان چنین خبری را به شما خواهند رساند.
  ✍️پول طلا در خواب دیدن، از گرانی و بالا رفتن قیمت اجناس است.
  ✍️از نظر وی دیدن درهم در خواب، تعبیرش همان است و در بیداری هم درهم به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب میزان درهم کم و خردی دیدید، تعبیرش خوب است و حرف های خوب و سخنان نیکو به گوش شما خواهد رسید. به تعبیر دیگر شاید از خداشناسی و یکتا پرستی صحبت کنید، مخصوصا اگر رنگ این درهم سفید باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک درهم یا یک دینار داشتید، تعبیر این خواب هم خوب و نیک است. علتش هم این است که اصل اعداد از یک شروع می شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-۱۶۰).
  ✍️درهمی که به ظاهر سالم و نو باشد، نشانگر یک چیز سالم و نو است.
  ✍️در هم شکسته و یا خراب، نمایانگر حرف دروغ و نیرنگ می باشد. اینجا شاید این شما هستید که به دیگران دروغ می‌گوید و یا اینکه افرادی اطرافتان هستند که با شما صادق نخواهند بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که رنگ درهم سیاه بود و روی آن عکس صورت ضرب شده بود، این خواب نشانه‌ای از جنگ و دشمنی و جدال می باشد. با کسی به خصومت خواهید پرداخت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی یک ترازو درهم داشتید، این خواب نشانه‌ای از وجود دشمنان شماست. به اندازه همان مقداری که روی کفه ترازو درهم بود، شما هم دشمن خواهید داشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فقط یک دینار داشتید، نه بیشتر و نه کمتر فقط یک عدد، این خواب نشانگر این است که یک خانه نو و کوچک خواهید خرید. مخصوصاً اگر این دینار را از یک شخص آشنا و شناخته شده گرفته باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ۵ دینار داشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما کار خوب و پسندیده ای انجام خواهید داد که به خاطر آن مردم شما را تحسین خواهند کرد.
  ✍️اگر دیدید که صد یا هزار دینار داشتید، حتماً باید عدد آن زوج باشد، این خواب نشان می‌دهد که شما تصمیم به تحصیل علم و به دنبال کسب دانش خواهید رفت و در نهایت علم را کاملا فرا خواهید گرفت و برای خود عالم خواهید شد.
  ✍️اگر برعکس دیدید یعنی همین مقدار را از دست دادید یا به کسی دادید، به همان اندازه هم از علم شما کاسته خواهد شد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که درهم به دست آورده بودید، تعبیر این خواب درست به مانند رویای شما می باشد. یعنی در دنیای حقیقی و بیداری نیز شما درهم به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک درهم از جنس نقره داشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما صاحب فرزندی خواهید شد که چهره او بسیار زیبا و دلنشین خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب درهمی دیدید که به رنگ سیاه بود، تعبیرش بلعکس است و شما، درهمی به رنگ سفید به دست خواهید آورد و اگر دیدید که درهم سفیدی داشتید تعبیرش درهم سیاه خواهد بود. اگر بخواهیم برای چنین خواب هایی یک تعبیر کلی بیاوریم باید بگویم تعبیر اینطور خواب ها این است که دقیقاً همان چیزی را که دیده اید به دست خواهید آورد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که در دستان شما درهم وجود داشت، این خواب تعبیرش شنیدن سخنان خوب و خوشایند می باشد. سخنانی که شما را به وجد خواهند آورد و از صحبت دست نخواهید کشید.
  درهم به مقدار زیاد در خواب، تعبیرش مانند خودش اموال و ثروت می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کیسه های بزرگی از درهم و دینار داشتید، این خواب تعبیرش به دست آوردن مال و ثروت از راه حلال می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک درهم سفید رنگ در کف دست شما بود، این خواب نشان می‌دهد که صاحب یک فرزند خواهید شد. ولی اگر در خواب دیدید که آن درهم را گم کردید، تعبیرش بالعکس است و فرزند شما از دنیا خواهد رفت.
  ✍️درهم هایی که ظاهر قشنگی ندارند و شکسته و خراب می‌باشند، نشانه‌ای از حرف‌های بی‌اساس، پوچ و بیهوده می باشد. بهتر است خیلی به این حرف ها بها ندهید و تا چیزی را با چشمان خود ندیده اید باور نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول تقسیم کردن درهم ها با همسر خود بودید، این خواب نشان می‌دهد که اختلافی ایجاد خواهد شد که لازم است شخصی بین شما به داوری و قضاوت بپردازد. در واقع برای حل مشکل تان لازم است که شخصی از زاویه دیگر به مشکلات شما نگاه کند.
  همچنین ابراهیم کرمانی معتقد است که در بسیاری از موارد اگر در خواب دیدید که دینار به دست آورده بودید، تعبیرش این است که در بیداری و در عالم حقیقی نیز همان مقدار دینار به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر دیدید که یک دینار داشتید یا کسی آن را به شما داد، این خواب تعبیرش یک فرزند است. به تعبیر دیگر امکان دارد که چیزی را پیش شما به امانت بگذارند و در در مقابل آن یک قباله و نوشته به عنوان سند تنظیم کنند.
  ✍️اگر دیدید که این یک دینار را از دست دادید یا گم کردید، در رابطه با فرزندان خود دچار مشکل و گرفتاری خواهید شد.
  ✍️اگر در دست خود پنج عدد دینار دیدید، این خواب تعبیرش نماز های پنجگانه می باشد. شما تمام وظایف خود و نماز های تان را سر وقت به جا می‌آورید. ولی اگر در خواب دیدید که پنج دینار از مقدار دیناری که داشتید را گم کرده بودید یا از دست دادید، تعبیرش این است که در انجام نماز های پنجگانه خود کوتاهی و غفلت می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کیسه هایی از درهم و دینار به دست آورده بودید، تعبیرش این است که از راه حلال ثروت اندوخته و کسب خواهید کرد.
  ✍️اگر دیدید که دینار های زیادی داشتید و آن‌ها را در جای مطمئن و درستی به نحوی قایم کردید، این خواب نشانگر این است که علاوه بر انجام به موقع نماز های پنجگانه تان، از امانت و اموال مسلمانان نگهداری و مراقبت می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان دینار و درهم می ساختید و ضرب می‌کردید، این خواب نشان می‌دهد که شما مردم را امر به معروف می کنید و همیشه آنها را به خوبی‌ها و نیکی‌ها سفارش می کنید. در حد توان تان آنها را ارشاد می کنید و اگر امانتی به شما بسپارند به خوبی از آن محافظت می کنید.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  از نظر اسماعیل بن اشعث اگر مقدار زیادی درهم را در کیف خود دیدید، این خواب نشانه ای از حرف‌ها و سخنان اطراف شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب درهم دیدید ، این خواب خوب و نیکو می باشد. تعبیرش نشانه‌ای از روشنی و بصیرت، صفا و لذت ،پاکی و صداقت در امور مادی و معنوی شما می باشد.
  ✍️اگر مقدار کم و بی ارزشی از درهم دیدید، تعبیرش برعکس خواهد بود. امور دینی و مادی شما کمی دچار تیرگی، کدورت و ناصادقی خواهد شد.
  ✍️درهم هایی که ظاهر خوبی نداشته باشند، تعبیرش خصومت و دشمنی و کینه و جدال می باشد.
  ✍️همچنین اسماعیل بن اشعث معتقد است که درهم سیاه رنگ بسیار بهتر از درهم سفید رنگ می‌باشد.
  ✍️درهم نقره در خواب دیدن نمادی از اموال و ثروت زیاد می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که یک شخص صاحب مقام و بسیار قدرتمند، درهم هایی را به شما بخشید، این خواب برعکس شما را دچار غم و اندوه خواهد کرد. مخصوصاً اگر ظاهر این درهم ها سالم و درست نباشد.
  ✍️دینار در خواب دیدن تعبیرش خوب و مثبت می باشد. نشانگر دینداری، ایمان و هدایت شدن به راه راست است. مخصوصاً اگر روی این سکه و این دینار هیچ عکس و شکل صورت وجود نداشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیناری داشتید که یک سمت آن صورت بُت و در طرف دیگر آن اسم خداوند یگانه نوشته شده بود، تعبیر این خواب بدین صورت است که اگر شما کافر و بی ایمان هستید، پس مسلمان خواهید شد. اگر مسلمان هستید و این خواب را دیدید، تعبیرش روی گردانی از دین و کافر شدن است.

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت پول در عالم رویا علامت این است که شما مجبور خواهید شد که مقداری از پول خود را برای چیزی یا مسئله ای خرج کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی برای شما یک حواله پول فرستاده، این خواب نشانه‌ دریافت یک هدیه از سمت یک شخص بسیار عزیز می باشد.
  ✍️اگر در خواب ارز و یا پول خارجی دیدید، این خواب نشانگر این است که در کارهای بسیار خطرناک و تهدید آمیز موفق و پیروز خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری پول پیدا کرده بودید، این خواب‌ نشانگر مقاومت و استواری شما در برابر مشکلات و موانع می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری پول گم کرده بودید، این خواب از یک بدشانسی و بد اقبالی در انجام امور تان خبر می دهد. امکان دارد برنامه ها آنطور که پیش بینی کرده اید پیش نروند.
  ✍️اسکناس به مقدار زیاد در خواب، علامت به خطر افتادن و در دردسر افتادن به لحاظ مالی می باشد.
  ✍️اگر در خواب خودتان را مشغول شمردن اسکناس‌ها دیدید، خواب نشانگر این است که موقعیت و شرایطی شما را تهدید می کند، احتمال دارد بسیاری از منافع شما در خطر باشد اما شما از این موضوع آگاه نیستید.

  همچنین بخوانید:  🕊️ تعبیر خواب پرنده از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که یک صندوق پر از پول داشتید، این خواب از یک آینده درخشان و بسیار روشن به شما خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بابت چیزی یا اتفاقی به کسی پول پرداختید، این خواب نشانه خوبی نیست. یک بدبختی، مصیبت و گرفتاری بسیار بزرگ و طاقت فرسا در انتظار شما خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری پول پیدا کردید، این خواب نشانگر این است که شاید برای مدتی یک نگرانی بسیار ناچیزی در شما ایجاد شود اما در مقابل این نگرانی شادی و شادمانی بسیار بزرگی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پول خود را گم کرده بودید، این خواب تعبیرش این است که در محیط خانوادگی شما و بین اعضای خانواده تان اتفاقات ناخوشایندی خواهد افتاد و برای چند مدتی اوضاع بر خلاف میل شما پیش خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال شمردن پول های تان بودید، این خواب نشانه کم شدن و یک نقص در پول هایتان خواهد بود. شاید ولخرجی های زیادی بکنید و در آخر ماه برای پرداخت قسط هایتان عاجز و درمانده شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از جایی پول دزدیده بودید، این خواب نشانگر این است که احتمال دارد در یک شرایط و وضعیت خطرناک و تهدید آمیز قرار بگیرید که شرایط ایجاد شده به خاطر اعمال و رفتار نادرست شما باشد. پس برای این چند وعده آینده بیشتر مراقب اعمال خود باشید و نسنجیده و ندانسته کاری نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال پس انداز کردن پول بودید، شما ثروت و اموال بسیار زیادی همراه با آسایش و رفاه کامل به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن پول هایتان بودید، این خواب نشانگر این است که شما در آینده تبدیل به فردی خواهید شد که هیچ چیز به جز پول برایش اهمیت ندارد و به اصطلاح فردی پول پرست و طمعکار خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به دنبال مقداری پول می گشتید، این رویا نشانگر شادی و خوشبختی و سعادت می باشد. زندگی روی خوش خود را به شما نشان خواهد داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری پول پیدا کرده بود اما زنی ادعا می‌کرد که این پول ها برای اوست، این خواب تعبیرش این است که به خاطر مداخله و دخالت بیجا توسط یکی از دوستانتان در امور کاری شما زیان و ضرر بزرگی می بینید.
  ✍️ارز خارجی و اسکناس دلار در عالم رویا، نشانه‌ ای از پنهان کردن و قایم کردن چیزی می باشد. سعی می کنید چیزی را از چشم دیگران مخفی نگه دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسب و کار شما به ارز خارجی وابسته بود، این خواب نشانگر پیشرفت و ترقی در امور کاری تان می باشد.
  ✍️اگر در خواب مقداری پول خرد و کم ارزش پیدا کردید، این خواب نشانه خوبی است. امیدها و آرزوهای شما آنطور که می‌خواهید پیش خواهند رفت و از این بابت شما بسیار خشنود رضایت مند خواهید بود.
  ✍️پول بسیار زیاد در عالم رویا تعبیرش منفی است. در امور عشقی و عاطفی تان شکست خواهید خورد و یک ناکامی بزرگ در انتظار شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا شاهد این بودید که دیگران پول زیادی به دست می آوردند، پس تعبیرش برای آنهاست و در امور عشقی و عاطفی شان شکست خواهند خورد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که یک منفعت مالی بسیار مهم و بزرگ نصیب شما شده بود، پس آگاه باشید و بسیار محتاط، چرا که یک مصیبت و درد سر در راه دارید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که سعی داشتید با استفاده از نیرنگ و فریب مال و اموال به دست بیاورید، پس این خواب نشانه یک رفاقت و ارتباط بسیار صمیمی و عمیق می باشد. در واقع شرایط ایجاد این ارتباط در آینده نزدیک برای شما ایجاد خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از راه‌های مشکوک و نادرست پول در می آوردید، این خواب تعبیرش مثبت می باشد. اگر اکنون کمی بیمار و ناخوش احوال هستید، پس به زودی شفا و بهبودی در پیش دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به کسی پول قرض دادید، این خواب تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که مبادا در دنیای بیداری چنین کاری بکنید، چرا که در روزهای آینده احتیاج شدیدی به پول خواهید داشت.
  ✍️اگر بلعکس دیدید که در خواب از کسی پول قرض می گرفتید، این کار نشانه خوبی نیست. احتمال دارد که یک ناکامی و شکست داشته باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که پول تان برای خرید چیزی و یا انجام کاری کافی نبود، این خواب به برخی از حالات درونی شما اشاره می کند. شاید در درون خودتان احساس بی کفایتی و به درد نخوری می کنید و همچنین حس می کنید که دیگر از پس کاری بر نمی آیید.
  ✍️اگر در عالم رویا از یک شخص مرده پول گرفتید، این خواب تعبیرش این است که زکات اموال تان را در دنیای فانی پرداخت نکرده اید و اکنون این دین و این حق گردن شماست.
  ✍️پول سرقت رفته و دزدیده شده در خواب نشانگر احساس گناه و عذاب وجدان از قدرتی است که اکنون دارید. شاید احساس می کنید به شما خیانت شده و گروهی می‌خواهند از پشت به شما خنجر بزند . به تعبیر دیگر احساس می کنید که دیگران به شما اعتماد دارند و شما از روی حماقت و سادگی، تن و روح خودتان را در اختیار آنان می گذارید تا به بهانه رابطه عاطفی نیروی جنسی خود را تامین کنند.
  ✍️اگر در خواب پول تقلبی و غیر اصل دیدید، این خواب نشان می دهد که با شخصی که به لحاظ مالی بسیار تواناست اما شخصیت منفور و زشتی دارد، دگیر و دست به یقه خواهید شد. بهتر است از هر گونه دعوا و جدل دوری کنید تا بیش از این اختلافات شدید نشود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پولی تقلبی از کسی گرفتید یا خودتان چنین پولی به کسی دادید و یا حتی این پول را جایی خرج کردید، این خواب خوب نیست. این رویا نشانگر یک دام و توطئه برای شماست. اگر مراقب نباشید شر بدی دامن شما را خواهد گرفت و برای رهایی از این مخمصه باید هزینه هنگفتی چه روحی و چه مادی پرداخت کنید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  ✅پول: اگر در عالم رویا پول دیدید یا که در جایی پول برنده شدید، این خواب نشانگر این است که موفقیت و سعادت در دستان شما قرار دارد. پول نشانه‌ای از اعتماد به نفس، ارزش و بها، موفقیت و پیروزی، ارزشمندی و گران قدری می باشد. شما خودتان را بسیار باور دارید. به تعبیر دیگر این خواب می تواند به نگرش شما در مورد موضوعات عشقی و عاطفی اشاره کند. این رویا نماد و سمبل رایجی برای قدرت و نفوذ می باشد. به ویژه اگر در خواب پول پیدا کنید، این خواب نشانگر این است که شما به دنبال عشق و یا قدرت هستید.
  ✅از دست دادن پول: اگر در عالم رویا مقدار پول از دست دادید یا گم کردید این خواب نشانگر این است که در وجود شما ذره ای حسِ منصب طلبی، قدرت و عزت نفس وجود ندارد. همیشه لحظات غمگین و موانع سختی در زندگی پیش روی تان بوده است و شاید ناشی از احساس ضعف و ناتوانی آسیب پذیری و عدم مقابله و همچنین از کنترل خارج شدن زندگی تان در دنیای بیداری باشد.
  ✅خرج کردن پول: اگر در خواب مقداری پول را به کسی بدهید و یا برای کاری و خرید چیزی خرج کنید، این اتفاق در خواب دقیقاً مشابه عشق و محبت ورزیدن به کسی می باشد. شما به دنبال دریافت عشق و محبت از جانب اشخاصی هستید که به آنها علاقه دارید.
  اگر در خواب خود افراد زیادی را دیدید که پول‌های خودشان را دور می ریزند، این خواب نشانگر این است که شما حس می کنید از جانب اطرافیان خود طرد شده و نادیده گرفته شده اید. آنها از شما چشم پوشی می کنند و نسبت به شما بسیار غافل او بی توجه هستند. به تعبیر دیگر می‌تواند کسی را نشان دهد که با وجود اینکه شما بسیار به عشق می ورزید اما او به اندازه شما به عشق تان توجه نمی کند و آنطور که باید عاطفه و احساس ندارد.
  اگر در خواب دیدیدکه شما پول‌های کسی را احتکار و انبار کردید و یا با زور از چنگ او درآوردید، چنین خوابی بیانگر خودخواهی و غرور و همچنین احساس عدم امنیت در وجود شماست.
  ✅نداشتن پول: اگر در خواب دیدید که اصلا پول نداشتید، حتی برای خورد و خوراک، این خواب نشانگر این است که شما می ترسید که جایگاه و مقام خود را در دنیا از دست بدهید. در واقع توانایی های لازم برای رسیدن به اهداف تان را ندارید. اگر در خواب تان پول قرض می گرفتید، این خواب بیانگر این است که از منابع مالی خودتان بیش از اندازه استفاده می کنید. در واقع اصلاً تعادل بین اعمالتان ندارید و دوست دارید در زمان فوق العاده کم کارهای زیادی انجام دهید.
  ✅دزدیدن پول: اگر در خواب دیدید که پول دیگران را می دزدید، این خواب هشدار و اخطار به شماست که مراقب باشید، چرا که خطری شما را تهدید می‌کند. باید بیشتر محتاط باشید. اگر بخواهیم جنبه مثبتی از این خواب بیان کنیم این است که شما بسیار برای چیزی که میخواهید پافشاری می‌کنید و به دنبال آن می روید. به بیان دیگر به این خواب به این معناست که شما هیچ عشقی ندارید و در واقع کسی را ندارد که به او عاشقانه عشق بورزید. علت آن هم این است که شما از اینکه پذیرفته نشوید بسیار می‌ترسید و برای همین هیچ گاه برای به دست آوردن کسی پیش قدم نشده‌اید.
  ✅پول خورد: اگر در خواب دیدید که پول خورد اشتباهی (کمتر یا زیادتر) از کسی گرفتید، بستگی به این دارد که شما طی این اتفاق فریب خورده باشید یا خیر. اگر شما فریب خورده باشید و کمتر از آنی که باید پول گرفته بودید، پس نشان می‌دهد که شما عزت نفس و اعتماد به نفس بسیار پایینی دارید و احساس می کنید که برای کسی ارزش ندارید و برای شما هیچ احترام و قدری قائل نیستند. اگر دیدید که بیشتر از چیزی که حق تان بود گرفته بودید، این خواب نشانگر غرور و تکبر شما می باشد. شاید خودتان فکر می‌کنید که چیزهای حق شماست اما از نظر دیگران این طور نیست.
  ✅پول به همراه خون: اگر در خواب دیدید که پولی دست شما بود که مقداری خون روی آن ریخته بود، این خواب تعبیرش این است که شما برای رسیدن به چیزی که مد نظرتان است، حاضرید زندگی و آبروی شخص دیگری را از بین ببرید تا به هدفتان برسید. به تعبیر دیگر این خواب ممکن است نشانه گناه بزرگ شما در این مورد باشد. در نهایت می پذیرید که کار شما اشتباه بوده و نباید دست به چنین عملی می زدید.

  همچنین بخوانید:  🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📙

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کسی به شما مقداری پول بخشید، پس در عالم بیداری نیز مقداری پول به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما به کسی پول بخشید این خواب نشانگر این است که برای چند روزی ناراحت و دلشکسته خواهید بود اما خیلی طول نمی کشد‌ نهایتاً این ناراحتی شما یک روز زمان می برَد.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  هر آنچه که شما برای آن ارزش قائل و نمی خواهید از دست بدهید، میزان ارزش و عزیز بودن شما در چشم دیگران، توان و نیروی درونی تان، انرژی و میزان هیجان، منابع و منافع شخصی، توانا بودن در تغییر و تحول تحول ایجاد کردن و یا انجام کارهای تان، داشتن قدرت و نفوذ، حتی قدرتی که موجب سلطه و تسلط شما بر اشخاص دیگری می شود، بها و یا سزایی که برای رفتار با آرزوهای تان خواهید پرداخت، همه اینها تعابیر پول هستند چراکه چون پول به نوعی زمان را می خَرد تا شما بتوانید چیزهای نو و جدید را امتحان کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا مقداری پول پیدا کنید، پس این رو یا نشانگر به دست آوردن قدرت و نفوذ، رها شدن از شر استرس و اضطراب و افکار و احساسات منفی می باشد. علت این تعبیر هم این است که شما زمانی که در عالم بیداری پول پیدا می کنید، بسیار هیجان زده و خوشحال خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری پول گم کردید و یا از شما دزدیدند، پس احتمال دارد که قدرت و نفوذ خود را و یا اینکه یک فرصت بسیار عالی در زندگی تان را از دست بدهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای انجام کاری و یا خرید چیزی پول کافی نداشتید، این خواب نشانگر این است که شما به لحاظ درونی احساس بی کفایتی و نالایقی می کنید و همچنین حس می کنید که توانایی های شما بسیار کم و ناکارآمد می‌باشد.

  تعبیر خواب پول و اسکناس بر اساس موضوع آن 📚

  ✅گم کردن پول

  اگر در خواب دیدید که مقداری پول گم کردید، این رویا از یک مضیقه مالی و دشواری های در امور مالی خبر می دهد. علاوه بر این که مشکلات سخت مالی پیدا می کنید، در امور عاطفی و عشقی و همچنین خانوادگی دچار فاصله و جدایی خواهید شد. حتی این رویا می تواند مشکلاتی را در محل کار و بین شما و همکاران تان را به تصویر بکشد. به هر حال اگر اختلافی رخ داد، صبور باشید و در کمال آرامش به حل آن بپردازید.

  ✅پیدا کردن پول

  اگر در خواب مقداری پول پیدا کردید، پس چنین خوابی از اتفاقات بسیار عالی و دلپذیر در آینده ای نزدیک خبر می دهد. زندگی روی خوش نشان تان خواهد داد و شما نیز از این فرصت نهایت استفاده را ببرید.
  اگر در خواب دیدید که از میان وسایل قدیمی و کهنه تان مقداری پول پیدا کردید، این خواب هم تعبیری نیکو و مثبت دارد.
  این رویا تعبیر دیگری هم دارد. پیدا کردن پول در عالم رویا جنبه ای منفی دارد و از پایین و کم بودن درآمد تان، نارضایتی های شما نسبت به برخی از جوانب زندگی تان، و همچنین ناکامی ها و شکست های شما در حوزه تجارت خبر می دهد. همه این اتفاقات به علت سوء مدیریت شماست. پس از دیدن این خواب بهتر است تلنگری به خود و زندگی تان بزنید، و با منطق و دید وسیع تری به مسائل نگاه کنید. هر جا که لازم است، سیاست های جدیدی اتخاذ کنید.

  ✅پول گرفتن از کسی

  اگر در عالم رویا از کسی پول گرفتید، این خواب نشان می دهد که شما در راه رسیدن به موفقیت بسیار محکم و توانا هستید و از مشکلات هراسی ندارید. همچنین این خواب، از خوش شانسی و بخت و اقبال خوب شما خبر می دهد.

  ✅برنده شدن پول نقد

  اگر در خواب دیدید که مقداری پول نقد در قرعه کشی و یا مسابقه برنده شدید، این رویا سمبلی از شادی و خوش اقبالی است. درست زمانی که انتظارش را ندارید و حتی فکر آن به ذهن تان خطور نمی کند، به ثروت و اموال زیادی خواهید رسید.

  ✅پول دادن به کسی

  اگر در خواب دیدید که مبلغی پول به کسی دادید، این خواب به برخی از ویژگی های خوب شخصیت شما اشاره دارد. فردی هستید که بسیار حس حب به هم نوع خود دارید و دوست دارید همیشه برای کمک به دیگران و ناتوانان پیش قدم شوید. از زیر دستان خود حمایت و پشتیبانی می کنید و این ها همه از بزرگی نفس و روح شما نشأت می گیرد.

  ✅دزدیدن پول

  اگر در خواب پولی را از کسی دزدی کردید، این خواب نمادی از افکار و احساسات منفی در ذهن و روان شماست. این افکار پوچ باعث شده که به خودتان اعتماد نکنید و برای انجام کاری شوق و اشتیاق نداشته باشید، چرا که احساس می کنید شکست می خورید و هیچ گاه موفق نمی شوید. در اغلب مواقع نیز شما مضطرب و آشفته هستید.

  ✅شمردن پول

  اگر در خواب مشغول شمردن پول های نقد بودید، این رویا تصویری از قدرت و توانایی و نفوذ شما می باشد. هر چه این مقدار پول زیاد تر باشد، پس قدرت و توانایی و همچنین ارزش شما پیش دیگران بیشتر خواهد بود.

  ✅پول کاغذی (اسکناس)

  پول کاغذی در خواب، فرقی ندارد که چقدر ارزش و بهای آن باشد، تعبیرش این است که اگر چند مدتی است از صورتحساب ها و دخل و خرج خود غافل شده اید، اکنون زمان رسیدگی به این موارد است و باید برای بدهی های خود فکری کنید.

  ✅پول سکه ای

  پول غیر از کاغذی و سکه ای تعبیرش علامتی خوب و نیکوست. این رویا نشانه ای از اموال و ثروت فراوان و زندگی تجملی و بسیار لوکس است.

  ✅پول پاره

  پول ناسالم با ظاهر پاره، نشانه خوبی نیست و به اعتقادات و باور های نادرست شما اشاره می کند. احتمال دارد شخصی را که تا کنون بسیار به او اعتماد داشتید، به شما خیانت کند و فهمیدن این موضوع باعث بهم ریختن و عدم اعتماد شما نسبت به دیگران خواهد شد.
  از سوی دیگر این رویا می تواند یک ورشکستگی و بی پولی را پیش بینی کند.

  ✅پس انداز کردن پول

  اگر در خواب در حال اندیشیدن برای پس انداز مقداری از درآمدتان بودید، خواب خوبی دیده اید. ثروت به زندگی شما روانه خواهد شد.
  خرج کردن پول
  اگر در عالم رویا مقداری پول خرج کردید، تعبیر این خواب منفی است. اشتباهی خواهید کرد که شاید غیر قابل جبران باشد. طبق این خواب دردسر شما در حوزه مالی و رفاهی خواهد بود و ناشی از بی دقتی و عدم توجه شما به مسائل مالی و اقتصادی است.

  ✅قرض گرفتن پول

  اگر از کسی پولی را به عنوان قرض گرفتید، این خواب نشانگر این است که اطرافیان و مردم از شما توقع زیادی دارند و شما مجبور خواهید شد که برای رضایت دوستان و یا خانواده تان پول زیادی را خرج کنید. این مسأله باعث کاهش اعتماد به نفس شما شده است و حس می کنید پیش دیگران ارزش و اعتباری ندارید.

  ✅پول خارجی

  پول و ارز خارجی در عالم رویا نشانه خوبی است. به زودی کسب و کارتان رونق می گیرد و ترقی و پیشرفت در پیش خواهید داشت. قرارداد های کاری بسیار خوب و موفقی را امضاء می کنید و آینده خودتان را تضمین می کنید.

  ✅سرمایه گذاری با پول

  اگر در عالم رویا قصد داشتید که پول خود را در جایی سرمایه گذاری کنید، خواب شما مثبت و نیکو است. یکی از اعضای خانواده شما به زودی ازدواج خواهد کرد و یا اینکه شما صاحب فرزندی خواهید شد.

  ✅نگهداری از پول

  اگر در خواب دیدید که شغلی مثل صندوق دار و یا مامور پول های بانک داشتید و وظیفه شما محافظت از پول های داخل صندوق بودید، خواب خوبی دیده اید. این رویا نشانه ای از خوش شانسی و خوش اقبالی و همچنین ترقی و موفقیت است. به تعبیر دیگر این خواب به شما از نزدیک بودن به اهداف تان خبر می دهد.

  ✅سوختن پول

  سوختن و یا سوزاندن پول علامت خوبی نیست. ضرر و زیان های بزرگ و غیر قابل جبرانی خواهید دید. حتی ممکن است به مرز سقوط و ورشکستگی کشانده شوید.
  نزول و پولشویی
  اگر در خواب دیدید که از کسی پول نزول گرفتید و یا تصمیم به پولشویی و اختلاس داشتید، این رویا نشان می دهد که شما بسیار مأیوس و ناامید هستید. شاید اخیرا مشکلاتی دارید که به خاطر آنها بیقرار و آشفته هستید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک