🕊️ تعبیر خواب پرنده از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

پ ۱۱۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب پرنده 🕊️

  تعبیر دیدن پرنده در خواب رسیدن به آرزو و خواسته قلبی تان است؛ مگر اینکه پرندگان از دسته مکروه گوشت مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و دو نوع از مرغانی که در مرداب زندگی می کنند و مردخوار باشند. پرندگان حلال گوشت خیلی بهتر و از پرندگانی هستند که در اسلام گوشت آنها حرام اعلام شده است.

  حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  حضرت یوسف

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کارل گوستاو یونگ

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  لیلا برایت

  تونی کریسپ

  تعابیر بر اساس موضوع

  پرنده در قفس

  پرنده در لانه

  پرنده در خانه

  پرنده عجیب و غریب

  پرنده سیاه

  پرنده سفید

  پرنده مرده

  پرنده بزرگ

  پرندگان دریایی

  پرندگان در آسمان

  پرنده کاکل دار

  پرنده در حال پرواز

  پرنده در دست

  پرنده کبوتر

  پرنده گنجشک

  پرنده فروشی

  تخم پرنده

  لانه پرنده

  قفس پرنده

  حمله کردن پرنده

  پریدن پرنده

  حرف زدن پرنده

  نشستن پرنده

  گرفتن پرنده با دست

  خوردن سر پرنده

  گرفتن پرنده

  کشتن پرنده

  دادن دانه به پرندگان

  صاحب پرنده بودن

  پرنده با جوجه هایش

  پرنده در خواب شخص کشاورز

  پرنده در خواب دختر مجرد

  پرنده در خواب خانم متاهل

  تعبیر خواب پرنده

  تعبیر خواب پرنده بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)‍

  از نظر امام صادق، شنیدن صدای پرندگان در خواب نشانه خوبی است؛ مگر پرندگانی که در همه جا آنها را بد یمن و شوم می دانند. سر وصدای این پرندگان در خواب، نمادی از ناراحتی، دلسردی و دردسر است.

  تعبیر خواب پرنده در قفس :

  بر اساس روایات موجود می‌توان گفت که اگر در خوابتان پرنده رنگی مشاهده کردید در حالی که درون قفس بود، باید بدانید که خوابتان به مفاهیم ناخوشایندی اشاره داشته و امام جعفر صادق علیه السلام بر این باورند که این خواب نمادی از زندگی مملو از محدودیت و محرومیت می‌باشد، زندگی که امکان رشد و پیشرفت چندانی در آن وجود نداشته و فرد رویاپرداز فضای کافی برای رویا پردازی و رسیدن به آرزوهایش ندارد.

  همانطور که گفته شد پرنده نمادی از آزادی و آزادگی بوده و به فرار از محدودیت‌ها و چهارچوب‌ها اشاره دارد بنابراین گفته می‌شود که اگر در خوابتان پرنده‌ای را مشاهده کردید به گونه‌ای که درون قفس بود باید بدانید که خوابتان به چهارچوب‌ها و قوانین سفت و سخت اشاره داشته و بیانگر این است که شخص رویا پرداز در محدودیت و محرومیت زندگی می‌کند.

  امام جعفر صادق علیه السلام در یکی از روایات خود به یکی از شاگردان و پیروانش می‌فرماید که پرنده در قفس نمادی از بندگی و محرومیت است؛ زیرا پرنده‌ای که در قفس زندانی شده است هرگز احساس آزادی و آزادگی نمی‌کند، او امکان پرواز کردن را نداشته و نمی‌تواند در آسمان‌ها اوج بگیرد بنابراین خواب پرنده در قفس به بندگی و محدودیت در زندگی اشاره دارد.

  تعبیر خواب پرنده بزرگ در خانه:

  امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که اگر شخصی در عالم خواب و رویا پرنده بزرگی را مشاهده کند در حالی که درون خانه قرار دارد باید بداند که خوابش تعبیر بسیار خوشایندی داشته و بیانگر این است که برکت و رزق و روزی فراوان به زندگی او راه خواهد یافت، زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد رویاپرداز دستخوش تغییراتی شده و تحولات بسیار خوشایندی در آن ایجاد خواهد شد. در حالت کلی این خواب به برکت و رونق در زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد رویاپرداز اشاره دارد.

  همچنین اگر شخصی در خوابش پرنده بزرگی را مشاهده کند که درون خانه قرار دارد باید بداند که خوابش به موفقیت و پیشرفت در تمام زمینه‌های زندگی اشاره داشته و بیانگر این است که برکت و رزق و روزی به زندگی بیننده خواب راه خواهد یافت و از لحاظ مالی و اقتصادی با پیشرفت‌های چشمگیری مواجه خواهد شد، او در امور مربوط به کسب و کارش موفق و پیروز شده و فرصت‌های جدیدی پیش رویش قرار خواهد گرفت. چنین خوابی نمادی از سعادت و آسایش و آرامش، خوشبختی و عاقبت بخیری و موارد این چنینی می باشد و بیانگر این است که زندگی شخص رویاپرداز و هر یک از اعضای خانواده‌اش در جهت رشد و پیشرفت و بهبودی حرکت خواهد کرد.

  تعبیر خواب پرنده زیبا و رنگارنگ:

  امام صادق علیه السلام برای این خواب تعابیر بسیار خوشایند و نیکویی در نظر گرفته‌اند و می‌فرمایند که مشاهده پرنده زیبا و رنگارنگ در عالم خواب و رویا می تواند نمادی از عزم و اراده قوی، دل پاک و روح قدرتمند در شخص بیننده خواب باشد. در حالت کلی پرنده به روح بزرگ و بلندپروازی که می‌تواند در شخص رویا پرداز وجود داشته باشد اشاره دارد و می‌فرماید که احتمالاً فرد رویا پرداز همواره به مفاهیم مرتبط با آزادی و شکوفایی می‌اندیشد و از آنجایی که پرنده عموماً در آسمان پرواز می‌کند می‌توان گفت که اگر شخصی در خوابش پرنده ببیند، تعبیرش این است که شخص رویاپرداز عمیقاً دوست دارد جسم و کالبدش را شکوفا کرده و تا حد توان اوج بگیرد، بیننده خواب تمایل دارد مانند خورشید در زندگی خود و اطرافیانش طلوع کرده و تاثیرات بزرگ و عمیقی از خود بر جای بگذارد.

  با توجه به مطالب گفته شده می‌توانیم بگوییم که اگر شخصی در خوابش پرنده زیبا و رنگارنگ مشاهده کند باید بداند که خوابش به تمایلات و خواسته‌های او اشاره داشته و بیانگر این است که بیننده خواب آرمان‌ها و اهداف بسیار بزرگی در سرش می‌پروراند، او تمایل دارد روح و روان خود را پرورش داده و به خودشناسی عمیق و واقعی دست یابد، او می‌داند که اگر در جهت رشد و کمال قدم بردارد می‌تواند چهارچوب‌ها را جابجا کرده و از بند محدودیت‌ها نجات یابد و به سطح بالاتری برسد.

  همچنین امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند که این خواب می‌تواند مانند مژده نیز باشد، این خواب به فرد رویاپرداز نوید می‌دهد که به زودی در جهت رشد و پیشرفت قدم برداشته و روند صعود و ترقی را در پیش خواهد گرفت، چه امور مادی و چه در امور معنوی به سطح بالاتری دست یافته و روحیه‌اش بسیار قوی و نیرومند خواهد شد.

  از نظر حضرت یوسف

  ایشان معتقدند که مشاهده پرنده در عالم خواب و رویا می‌تواند نمادی از آزادی و آزادگی، بلندپروازی و امیدواری، دستیابی به آرزوها و رسیدن به اهداف، خوشبین بودن موارد این چنینی می‌باشد بنابراین اگر شخص رویاپرداز در عالم خواب و رویا پرنده‌ای را مشاهده کند در حالی که پرواز می‌کند و اوج گرفته است، باید بداند که خوابش تعبیر بسیار خوشایندی داشته و بیانگر این است که در عالم بیداری و هوشیاری به استقلال و آزادی دست خواهد یافت و اهدافش را محقق خواهد کرد.

  چنانچه شخصی در عالم خواب و رویا خودش را مشاهده کند در حالی که پرنده‌ای را می‌گیرد باید بداند که خوابش تعبیر بسیار خوشایندی داشته و بیانگر این است که به موفقیت و پیروزی دست خواهد یافت، شخص رویاپرداز به تمام آرزوهایش رسیده و تمام اهدافش را محقق خواهد کرد، او به زندگی ایده‌آل و نرمال خود دست یافته و رضایت و خشنودی را احساس خواهد کرد.

  اگر فردی در خواب خودش را مشاهده کند در حالی که مشغول خوردن پرنده است باید بداند که خوابش تعبیر بسیار خوشایندی داشته و نمادی از ثروت و فراوانی، خوشبختی و سعادت، عاقبت بخیری و موارد این چنینی می‌باشد.

  همچنین بخوانید:  👦 تعبیر خواب پسر بچه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  به همان اندازه که مشاهده پرنده در عالم خواب و رویا خوب و خوشایند است، آسیب زدن به پرنده نیز میتواند بد و ناخوشایند باشد، بنابراین اگر در عالم خواب و رویا خودتان را مشاهده کردید در حالی که پرنده‌ای را می‌کشتید باید بدانید که خوابتان به دور شدن از خوشبختی و سعادت و عاقبت بخیری اشاره داشته و بیانگر این است که غم و اندوه و ناامیدی به زندگیتان راه خواهد یافت و احساسات ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد.

  چنانچه در خواب خودتان را رویت کردید که باعث زخمی شدن پرنده‌ای می‌شدید و به آن آسیب و ضرر می‌رساندید، باید بدانید که خوابتان به مشکلات و سختی‌های مسیر زندگی اشاره داشته و بیانگر این است که با موانع و پستی بلندی‌های زیادی در مسیر زندگیتان مواجه خواهید شد.

  حضرت یوسف می‌فرمایند که مشاهده پرنده در عالم خواب و رویا می‌تواند نمادی از آزادی و آزادگی باشد و بیانگر این است که اگر شخصی که این خواب را مشاهده می‌کند در بند و زندان باشد، قطعاً آزاد خواهد شد و به جایگاه و مقام بالایی خواهد رسید. این تعبیر از آنجایی گرفته شده است که در قصه حضرت یوسف علیه السلام که در قرآن ذکر شده است گفته می‌شود زمانی که حضرت یوسف به زندان می‌افتد، در عالم خواب خودش را مشاهده می‌کند در حالی که پرنده‌ای به رنگ سبز او را دنبال می‌کند، حضرت یوسف خواب را اینگونه تفسیر می‌کند که مشاهده پرنده در عالم خواب نمادی از آزادی و رهایی از بند و زندان بوده و بیانگر این است که شخص مذکور پس از آزادی از بند و زندان، برتری خواهد یافت و به مقام و منصب بالایی خواهد رسید.

  در حالت کلی می‌توان گفت که مشاهده پرنده در عالم خواب و رویا معانی مختلفی دارد و در شرایط مختلف به شکل‌های گوناگون تعبیر می‌شود، از جمله:

  آزادی: پرنده نمادی از آزادی و رهایی بوده و اگر شخصی در خوابش پرنده را مشاهده کند باید بداند که خوابش به احساسات و آرمان‌های او اشاره داشته و بیانگر این است که او در اغلب مواقع به آزادی و رهایی اندیشیده و جویای چنین مفاهیمی در عالم بیداری و هوشیاری است. این خواب می‌تواند بیانگر این باشد که فرد رویاپرداز عمیقاً دوست دارد به مرحله خاصی از آزادی و آزادگی دست یابد، احتمالاً فرد رویاپرداز در حال تجربه یک موقعیت نامناسب و محدود کننده مانند رابطه عاطفی ناسالم یا هر شرایط سمی دیگری می باشد، موقعیت هایی که افکار و احساسات او را پریشان و آشفته کرده و مفاهیم ناخوشایندی را به بیننده خواب یادآوری می کند و فرد رویاپرداز شدیداً تمایل دارد از بند این افکار و شرایط ناخوشایند رها شده و به آزادی و رهایی دست یابد.

  امید: پرنده نمادی از امید و آرزو بوده و اگر شما شخصی هستید که در خوابتان پرنده مشاهده کرده‌اید باید بدانید که خوابتان نمادی از احساسات شما بوده و بیانگر این است که شما نسبت به همه چیز دید مثبتی دارید، همواره امیدوار بوده و نگاه مثبتی به سمت آینده دارید، شما همواره نسبت به بهتر شدن شرایط و مطلوب‌تر شدن اوضاع امیدوار هستید و عمیقاً تمایل دارید تا به آرزوهایتان دست یافته و خواسته‌هایتان را محقق کنید.

  تغییر: پرنده نمادی از تغییر و تحول بوده و اگر شما شخصی هستید که در خوابتان پرنده مشاهده کرده‌اید باید بدانید که خوابتان بازتابی از اوضاع زندگی شما بوده و بیانگر این است که شما در حال گذراندن یک دوره پر از تغییر و تحول در زندگیتان هستید، این تغییرات می‌توانند شامل اتفاقات مثبت مانند شروع یک رابطه عاطفی جدید، ازدواج، پیدا کردن شغل یا مفاهیم خوشایند این چنینی باشند همچنین می‌توانند شامل اتفاقات منفی و ناخوشایند مانند از دست دادن شغل یا جدایی باشند.

  ارتباط: پرنده می‌تواند نمادی از ارتباط باشد بنابراین اگر شما شخصی هستید که در خوابتان پرنده مشاهده کرده‌اید باید بدانید که خوابتان می‌تواند به انواع مختلف ارتباط اشاره داشته و بیانگر این باشد که شما در حال حاضر در حال برقراری ارتباط با خود و اطرافیانتان هستید، این ارتباط می‌تواند به شکل‌های گوناگون در زندگی شما نمود پیدا کند برای مثال می‌توان به ارتباط شما با دوستان یا هر یک از اعضای خانواده‌تان اشاره کرد همچنین می‌توان گفت که این ارتباط می‌تواند بین شما و جهان درونتان ایجاد شود زیرا شما همواره در حال کند و کاو در کالبد خودتان هستید و قصد دارید به شناخت عمیق‌تر و بهتری از خودتان دست یافته و ارتباط مسالمت آمیزی با جهان درونتان برقرار کنید.

  از نظر دانیال نبی

  اگر به عالم رویا دیدید که مثل پرنده ای از جایی به جای دیگر پرواز می کردید، شما به زودی عازم یک سفر خواهید شد. همچنین به میزان بلندی و فاصله شما از زمین، به بزرگواری و شرافت خواهید رسید.

  از نظر محمد ابن سیرین

  پرنده زیاد:

  اگر دیدید که تعداد زیادی پرنده در جایی سر وصدای بسیار می کردند، این خواب نشان می دهد که به زودی در یک دردسر و گرفتاری خواهید افتاد.

  از نظر جابر مغربی

  خارج شدن پرنده از سوراخ بینی شما:

  اگر در خواب دیدید که از سوراخ بینی شما پرنده ای خارج شد، شما صاحب چهارپایی خواهی شد و یا هستید که به زودی حامله شده و توله به دنیا خواهد آورد.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  صحبت کردن پرنده:

  از نظر کرمانی اگر دیدید که در خواب پرنده ای با شما صحبت می کرد، شما در کسب و کار و حرفه خودتان پیشرفت و بهبود خواهید داشت.

  اگر دیدید که از گوشت بدن خودتان تکه ای را بریدید و برای پرنده ای به عنوان غذا گذاشتید، شما بخشی از دارایی خودتان را به کسی خواهید بخشید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  دیدن پرنده در خواب رسیدن به آرزو و خواسته قلبی تان است؛ مگر اینکه پرندگان از دسته مکروه گوشت مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و دو نوع از مرغانی که در مرداب زندگی می کنند و مردخوار باشند. پرندگان حلال گوشت خیلی بهتر و از پرندگانی هستند که در اسلام گوشت آنها حرام اعلام شده است.

  همچنین پرنده زنده به خواب دیدن بسیار نیکو تر از پرنده مرده و یا کشته شده است. در این بین می توان گفت که حتی پرنده ای که در خواب می بینید اگر به لحاظ نقش و نگار زیبا باشد، بهتر از پرندگان یک رنگ و یا با رنگ های تیره و غیر طبیعی است. پس با این تفاسیر باید جزئیات شکل و ظاهر پرنده در ذهن شما باشد.

  داشتن پرنده های زیاد:

  اگر در خواب دیدید که چندین پرنده داشتید، ب چندین نیت خود به طور همزمان خواهید رسید و از چند جهت زندگی تان مساعد خواهد شد.

  اگر در عالم رویا دیدید که پرنده ای داشتید، این پرنده پرید و شما هم به دنبالش رفتید؛ تعبیر این خواب جذب شخصی شدن و یا راهی یک سفر شدن است. ممکن است شخصی سر راهتان قرار گیرد که به لحاظ اخلاقی بسیار جذب او شوید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  کارل گوستاو یونگ نیز معتقد است که پرنده در خواب نشانه آرزو، امید و اهداف شما در عالم بیداری است. دیدن پرنده ای که در حال آواز خواندن و پرواز در آسمان باشد، تعبیرش در خواب نشانه لذت و خوشی، و همچنان اعتدال و عشق و محبت می باشد.

  همچنین بخوانید:  🙈 تعبیر خواب پنهان شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو

  لوک اویتنهاو دیدن پرنده در خواب را به یک ملاقات و دیدار خوشایند تعبیر می کند که یادآوری آن تا مدتی باعث لبخند و رضایت خاطر شما خواهد شد.

  از نظر آنلی بیتون

  پرنده با پر و بال زیبا و خوش نقش در خواب نمادی از کامروایی و سعادت است. درهای رحمت خداوند به روی شما گشوده خواهد شد.

  پرواز پرندگان:

  اگر در خواب دیدید که در حال تماشای پرواز پرندگان در آسمان بودید، این خواب به شما از تمام شدن روزهای بد و شروع یک دوره آرامش و لذت بخش خبر می دهد.

  گرفتن پرنده:

  گرفتن پرنده در خواب، رسیدن به نتیجه دلخواه و مراد و حاجت روایی است.

  از نظر لیلا برایت

  لیلا برایت نیز پرنده در خواب را نشانه ای از موفقیت و پیروزی در انجام امور می داند.

  خوابیدن پرنده روی تخم:

  اگر در خواب دیدید که پرنده ای روی تخم های خود خوابیده بود، چنین خوابی رسیدن به اهداف و خواسته هایتان را تضمین می کند. پس نترسید و شجاع باشید!

  از نظر تونی کریسپ

  تونی کرسیپ عقیده دارد که پرنده می تواند نمادی از تخیل، درک و استدلال، رها شدن از محدودیت ها، افکار و ایده ها، امید و آرزو های پنهانی، شوق و هیجان برای درک فراسوی اصول و مرز ها، آگاهی توسعه یافته و همه این موارد در خواب های ما، خود را به صورت یک پرنده بزرگ و بالغ که قابلیت پرواز کردن در اوج آسمان ها را دارد، نشان می دهند.

  چرا که آگاهی و بیداری وسیع، مثل زماینی است که ما منظره و صحنه زمین را از بالا بنگریم. باید ذکر کنیم که نزدیک شدن به این حالت برای کسانی ممکن است که ترسناک و یا درد ناک باشد.

  گسترش و توسعه دیدگاه های ما می تواند یک راه ارتباطی بین حواس پنج گانه و جهانی باشد که ما در آن زندگی می کنیم.

  تعبیر خواب پرنده بر اساس موضوع آن 📋

  پرنده در قفس

  اگر چندین پرنده را در قفس دیدید، تعبیرش این است که شما با عمل و رفتارتان باعث گرفتاری و به زحمت افتادن افراد بی گناه و مظلوم خواهید شد. اگر در این قفس باز بود و پرندگان آزاد، پس قطعا به مراد و خواسته دل خود خواهید رسید.

  اگر یک پرنده را در قفس دیدید، احتمالا شما احساس کنترل شدن و نداشتن آزادی در زندگی می کنید.

  اگر دو پرنده به صورت جفت در قفس دیدید، شاید در یکی از روابط خود چه عشقی و چه دوستانه، با یک سری مشکل رو به رو شوید.

  پرنده در قفس در عالم رویا می تواند نشان دهنده این باشد که به زودی از سمت فرزندان تان خبری به شما خواهد رسید.

  پرنده در لانه

  پرنده در لانه دیدن، سمبلی از استقلال یافتن و در امان بودن است. چنین خوابی نیز ممکن است که از فرصت ها و موقعیت های طلایی به شما خبر دهد.

  پرنده در خانه

  تعبیر خواب پرنده در لانه، چنین خوابی به شما یک تذکر می دهد که مسیر انتخابی شما در زندگی درست نیست و باید سریعا تجدید نظر کنید. همچنین نشان می دهد که دیگران نیز بسیار در امور زندگی شما دخالت دارند و شما اختیار کافی برای کنترل زندگی تان را ندارید.

  پرنده عجیب و غریب

  چنانچه در خوابتان پرنده عجیب و غریبی را مشاهده کردید که با پرنده‌های دیگر تفاوت بارز و آشکار داشت باید بدانید که خوابتان به وجود چیزی خارق‌العاده و غیر طبیعی در زندگیتان اشاره دارد، برای مثال این خواب می‌تواند به نیرو یا توانایی ویژه و به خصوص در شما اشاره داشته باشد که شما در طول زندگیتان به آن دست یافته و توانایی استفاده از آن را پیدا کرده‌اید، علاوه بر همه این‌ها پرنده عجیب و غریبی که در عالم خواب و رویا مشاهده شود می‌تواند به فرصتی خاص و خارق‌العاده، رازی بسیار مهم و سرنوشت ساز، پیشگویی عجیب درباره آینده و مسائل این چنینی اشاره داشته باشد.

  اگر شما شخصی هستید که در خوابتان پرنده‌ای عجیب و غریب و غیر طبیعی را مشاهده کرده‌اید باید بدانید که خوابتان به وقوع پدیده‌ها یا کسب تجربه‌های ناگوار، به وجود آمدن تغییرات و تنوع‌های غیرمنتظره در زندگی اشاره داشته و همچنین می‌تواند بیانگر این باشد که شما نیاز دارید به رفتارها و نشانه‌های محیطی توجه کرده و در مورد مسائل مختلف کنجکاوی کنید، این خواب می‌تواند به تمایل شما برای کشف و کنجکاوی در طول زندگی اشاره داشته باشد.

  پرنده سیاه

  پرنده به رنگ سیاه و تیره در خواب، نشان می دهد که شما این روزها از انگیزه کافی برخوردار نیستید. به تعبیر دیگر حسادت و حرص را نیز نشان می دهد.

  پرنده سفید

  پرنده به رنگ سفید در خواب، نشان می دهد که یکی از بزرگ ترین آرزوهای شما این است که بر تمام موقعیت ها و افکار منفی غلبه کنید و در این افکار غرق نشوید. اگر روی شخصیت و ذهن خود کار کنید حتما به این خواسته خود خواهید رسید.

  پرنده مرده

  اگر در خواب پرنده مرده و یا پرنده ای را در حال جان کندن و مردن دیدید، این خواب نمادی از یأس و ناامیدی برای شماست. علاوه بر این، این خواب می تواند نشان دهنده تشویش و نگرانی شما در ارتباط با مسائلی در ذهن و فکرتان باشد.

  پرنده بزرگ

  در خواب به لحاظ جثه هرچه پرنده را بزرگ تر ببینید، تصویری از اراده و پشت کار شما برای رسیدن و دست یابی به خواسته و هدفتان است.

  پرندگان دریایی

  دیدن پرندگان دریایی که بر روی آب ها پرواز می کردند و به دنبال ماهی بر روی اب بودند، چنین خوابی از غم و ناراحتی در چند وعده نزدیک خبر می دهد.

  پرندگان در آسمان

  اگر در خواب دسته ای گذرا از پرندگان در آسمان را دیدید، آرزوهای شما یکی پس از دیگری برآورده خواهد شد.

  پرنده کاکل دار

  پرنده ای که کاکل داشته باشد در خواب، نمادی از عشق دو طرفه و متقابل خواهد بود. همچنین به تعبیر دیگر می تواند به پیشرفت های سریع و پشت سرهم نیز اشاره کند.

  پرنده در حال پرواز

  پرنده در حال پرواز در خواب، نمادی از شنیدن اخبار خوب و عالی در هر زمینه ای است.

  پرنده در دست

  اگر در خواب دیدید که پرنده ای در دستان شما بود، شانس و اقبال بزرگی در انتظار شماست.

  پرنده کبوتر

  کبوتر در خواب نمادی از عشق و دوست داشتن، محبت و سازگاری، دوستی و ارتباط است. کبوتر ماده نیز نشان از زنی درست کار، فداکار، نجیب، و خوش اخلاق و رفتار است.

  اگر در عالم رویا دیدید که کبوتری ماده داشتید، زنی با این خصوصیات در زندگی شما حضور پیدا خواهد کرد و با ورود این زن زندگی شما دست خوش تغییراتی خواهد شد.

  اگر کبوتری از قفس خود بیرون آمد و رفت، در یک رابطه احساسی شکست خواهید خورد و عشقتان را از دست می دهید.

  پرنده گنجشک

  گنجشک در خواب، سمبل یک دوست مزاحم و بسیار پر حرف است. حذف شدن این فرد از زندگی تان بسیار به نغع شما خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در آخر بایستی نکته ای را یادآور شویم که این تعبیر کلی از خواب پرنده است و هر پرنده ای با توجه به جزئیات خواب شما، تعبیر خاص و جداگانه دارد.

  پرنده فروشی

  اگر در عالم خواب دیدید که در یک پرنده فروشی بودید و هیچ یک از این پرندگان نه مال شما بود و نه می توانستید که بخرید، چنین خوابی نشان می دهد که طی یک اتفاقی که پش خواهد آمد، شما با دیدن خوشبختی و خوشحالی کسی در حسرت و ناراحتی فرو می روید.

  تخم پرنده

  دیدن تخم پرنده در خواب، سمبلی از ثروت و اموالی است که به زودی وارد زندگی شما خواهد شد.

  تخم پرنده نیز در خواب از رسیدن به یک ارث و میرتث خبر می دهد.

  لانه پرنده

  لانه پرنده دیدن در خواب، سمبل امنیت و مصونیت، استقلال و متکی به خود بودن است. به تعبیر دیگر لانه پرنده در خواب را شروع یک فصل و دوران جدید در زندگی می دانند. چنین خوابی نیز می تواند به خواب بیننده بگوید که باید بین زندگی و امور دنیوی با امور معنوی و روحانی خود، اعتدال و هماهنگی ایجاد کند و برای بهبود و ترقی این بُعد وجودی خود تلاش کند.

  قفس پرنده

  قفس پرنده در خواب دیدن، می تواند از محدود شدن و از دست دادن آزادی تان خبر دهد. ممکن است در اثر غفلت و یا لجبازی این شرایط را خودتان ایجاد کنید.

  حمله کردن پرنده

  اگر کسی در خواب ببیند که پرنده های زیادی با حالت حمله و تهاجم به سمت او می آمدند و وی نیز دست پاچه شده و نمی توانست تصمیم بگیرد، چنین خوابی از یک تضاد و نا همخوانی در روحیه اوست. ممکن است بین چندین راه مانده باشید.

  پریدن پرنده

  پریدن پرنده از دست شما:

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که پرنده ای داشتید و این پرنده از دست شما پرید ولی باز به سمت شما برگشت، چنین خوابی به شما خبر از حاجت روایی و رسیدن به نیت قلبی تان می دهد.

  پریدن پرنده به آسمان:

  اگر دیدید پرید و به آسمان رفت و دیگر برنگشت، شما به زودی در اثر یک خسارت، مقداری از دارایی خود را از دست خواهید داد.

  حرف زدن پرنده

  اگر در عالم رویا دیدید که پرنده ای از آسمان با شما حرف می زد، شادی و خوشحالی بزرگی در راه است.

  نشستن پرنده

  اگر در خواب دیدید که پرنده ای نشسته بود، برای چندروزی عزادار خواهید شد و در سوگ کسی خواهید نشست.

  گرفتن پرنده با دست

  اگر دیدید که به هوا پریدید و پرنده ای را با دست گرفتید، از همسر خود جدا خواهید شد و عیال دیگری اختیار خواهید کرد.

  چنانچه شخصی در عالم خواب و رویا خودش را مشاهده کند در حالی که پرنده‌ای را در دستش می‌گیرد باید بداند که خوابش می‌تواند نمادی از کنترل و اقتدار باشد، بیننده چنین خوابی فرد بسیار قدرتمندی بوده و نیرو و انرژی زیادی در درونش نهفته است، او می‌تواند شرایط را به خوبی بسنجد و بر موقعیت‌ها و اتفاقات مختلف تسلط پیدا کند.

  پرنده یکی از جاندارانی است که به وفور در طبیعت دیده می‌شود بنابراین اگر در عالم خواب و رویا خودتان را مشاهده کردید در حالی که پرنده‌ای را با دست می‌گرفتید باید بدانید که خوابتان به ارتباط شما با طبیعت اشاره داشته و بیانگر این است که روح و کالبد شما با طبیعت اتصال زیادی دارد و زیبایی را در جنبه‌های مختلف طبیعت می‌جوید.

  اگر شخصی در خواب مشاهده کند که پرنده‌ای را در دستش می‌گیرد و موفق به انجام این کار می‌شود باید بداند که خوابش نمادی از موفقیت و دستیابی به هدف‌ها بوده و می‌خواهد به فرد رویاپرداز بگوید که او استعدادها و توانایی‌های زیادی برای دستیابی به اهداف و محقق کردن آرمان هایش دارد، این خواب بسیار انگیزه بخش بوده از فرد رویاپرداز می‌خواهند که به درک بهتری از خود برسد و توانایی‌هایش را دریابد.

  چنانچه شما شخصی هستید که در خوابتان موفق به گرفتن پرنده‌ای با دست شدید باید بدانید که خوابتان می‌تواند به مسائل مالی و اقتصادی اشاره داشته باشد، این خواب از فرد رویا پرداز می‌خواهد که دقت و توجهش را بالاتر ببرد و فرصت‌های مالی که برایش پیش می‌آید را دریابد و از آنها به نحو احسنت استفاده کرده و از لحاظ مالی و اقتصادی خودش را ارتقا دهد.

  اگر در خواب مشاهده کردید که پرنده‌ای را با دستتان می‌گرفتید باید بدانید که خوابتان می‌تواند نماد حفاظت و مراقبت از چیزهایی که در دسترستان قرار دارد، باشد. چنین خوابی بیانگر این است که شما فرد بسیار مسئولیت پذیر و دلسوزی هستید و همواره دوست دارید از هر جاندار زنده‌ای که در اطرافتان وجود دارد مراقبت کرده و مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده بگیرید.

  خوردن سر پرنده

  اگر دیدید که سر و کله پرنده ای را می خوردید، از مال و دارایی یک شخص مقام دار و صاحب منصب استفاده خواهید کرد.

  گرفتن پرنده

  به دام انداختن و گرفتن پرنده در خواب، تعبیرش اندوه و ناراحتی برای شماست.

  کشتن پرنده

  کشتن پرنده در خواب نماد شوم و بد یمنی است و اصلا تعبیر خوبی ندارد.

  دادن دانه به پرندگان

  دانه دادن به پرندگان در خواب، نمادی از داشتن یک دوست و همراه با نشاط و شادمان است که در هر حالتی به شما انرژی می دهد.

  صاحب پرنده بودن

  اگر در خواب دیدید که پرنده ای داشتید و صاحب آن شما بودید، پس حتما به آرزو و نیت دل خود خواهید رسید؛ به خصوص اگر این پرنده طبق خصوصیات ظاهری گفته شده، خوش نقش و خوش صدا باشد. چنین خوابی نشان می دهد که به یکی از بزرگ ترین خواسته هایتان می رسید و تعبیر بسیار نیکویی دارد.

  پرنده با جوجه هایش

  اگر در خواب پرنده ای را همراه با جوجه هایش دیدید، شما به زودی صاحب یک فرزند خواهید شد.

  پرنده در خواب شخص کشاورز

  اگر شما کسی هستید که حرفه تان کشاورزی و یا شغلی مرتبط با کشاورزی است و در عالم رویا دیدید که پرندگان را با تفنگ شکار می کردید، نشانه این است که محصول و بازده شما با رکود و کاهش رو به رو خواهد شد. از این بابت ممکن است که برای مدتی گرفتار و تنگ دست شوید، پس تدابیر لازم را در فکر داشته باشید.

  پرنده در خواب دختر مجرد

  اگر شما یک دختر مجرد هستید و در خواب پرندگانی زیبا و خوش صدا دیدید، به زودی ازدواج خواهید کرد و همسر شما شما دقیقا با ایده آل های ذهنی تان هماهنگ است. همچنین این فرد به لحاظ مادی و ثروت بسیار بالا است.

  اگر در خواب دیدید که پرنده ها پر و بال ریخته و مریض گونه هستند، چنین خوابی نشان دهنده رفتار و عمل افراد ثروتمند و قدرتمند با افراد فقیر و زیر دست است. ممکن است شما کسی باشید که اینگونه با ضعیفان رفتار می کنید و یا اینکه شما هم یکی از زیر دستانید که مورد ظلم واقع شده اید.

  پرنده در خواب خانم متاهل

  پرنده زخمی و مجروح در خواب نیز تعبیرش این است که اگر شما خانم متأهل هستید و فرزند نا خلف و سرکشی دارید، اخیرا بسیار غصه این فرزند را می خورید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  112 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  سانی
  8 ژوئن 2024 ساعت: 19:30

  منم یه خوابی دیدم
  که ناراحت از خونه بیرون زدم شب بود
  یه فردی که چهرش رو یادم نیست اما فک میکنم مرد بود یه مردی که چهرش معلوم نبود
  همه جا سیاه و ویرونه بود کوچمون رو یادمه انگار جنگ شده بود
  نمیدونم قصدم چی بود فکر کنم میخواستم خودم رو از یه پرتگاه بندازم که اون فرد جلو میاد
  دستش یه پرنده بارون زده بود
  بهم میده و از من میخواد نگهش دارم نگاهی که به دستم میندازم یه قفس دستم بود که توش یکی از پرنده هایی بود که مال داداشمه
  میزارمش اون تو و با خودم میارمش خونه

  1 5 6 7