🌚 تعبیر خواب تاریکی از نظر معبران سرشناس

ت یک دیدگاه
 • تعبیر خواب تاریکی 🌚

  خواب تاریکی جزو آن رویاهایی است که معمولاً حس و حال خوبی ندارد. حتی ممکن است ترس شدیدی به دل شخص رویابین بیندازد؛ البته تعبیر خواب تاریکی با در نظر گرفتن یک سری فاکتورها متفاوت خواهد بود. در ادامه با تعبیر خواب تاریکی از نظر خواب شناسان خبره و مطمئن در وبسایت تاروت رنگی آشنا خواهید شد.

  تعبیر خواب تاریکی

  تعبیر خواب تاریکی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ رویای تاریکی به گمراهی، انحراف و کج روی از لحاظ دین و مذهب تعبیر می شود.
  ✍️ چنانچه در خواب این شما باشید که تاریکی را در بر می گیرید یا آن را کسب می کنید؛ یا حتی از جانب کسی با تاریکی احاطه می شوید؛ خبر از گمراهی و به خطا رفتن دارد. منتها میزان این کج روی و انحراف بسته به اندازه تاریکی دیده شده در خواب خواهد بود.

  از نظر جابر مغربی 👴

  ✍️ تاریکی در خواب به غم، اندوه، ماتم و ناخوش احوالی تعبیر شده است.
  چنانچه در خواب به ناگاه شاهد تاریک شدن بیش از حد هوا باشید؛ یعنی مردم و ساکنین آن منطقه دچار درد و رنج می شوند. به طوری که امورات زندگی شان مختل شده و از کار باز می مانند.
  ✍️ به گفته یکی از خواب شناسان چنانچه رویایی از شب تاریک را ببینید؛ مفهومش غصه، حسرت، داغداری، بی قراری و آشفتگی است. در حالی که مشاهده یک شب روشن و مهتابی به شادمانی، نشاط و دلخوشی تعبیر می شود.
  ✍️ خواب نماز خواندن و مناجات در تاریکی، به معنای رهایی و آسودگی از غم و غصه است.
  ✍️ چنانچه در خواب هوایی روشن را ببینید که به ناگاه با ابرهای تیره پوشیده می شود؛ به طوری که تاریکی آسمان را فراگرفته و همه جا تیره و تار می گردد معنای خوبی ندارد. بر اساس این خواب در آن شهر و منطقه به طور ناگهانی مرگ و میر فراوانی شیوع می یابد.

  از نظر ابراهیم کرمانی 👴

  ✍️ خواب مناجات و راز و نیاز با خدا در تاریکی به معنای پایان یافتن همه غم ها، دردها و غصه ها است.
  ✍️ اگر در خواب ببینید که در مکان تاریکی حضور دارید که به یکباره روشن و نورانی می شود؛ اما مجدداً تاریکی برقرار می گردد به معنای این است که دچار نفاق، دورویی و دروغگویی می شوید. همان گونه که خداوند متعال نیز در قرآن کریم فرموده است:
  … کُلَّمَا اَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِیهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُواْ…
  _ … هر گاه روشن شود [در اثر نور رعد و برق] راه روند و چون تاریک شود باز ایستند… (بقره-۲۰)
  ✍️ اگر در خواب ببینید که از تاریکی و سیاهی خارج شده و به طور مجدد به آن وارد می شوید؛ یعنی دچار گمراهی و انحراف خواهید شد. خداوند نیز در قرآن فرموده است:
  … وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُواْ… _.
  ✍️ چنانچه در تاریکی شب مشغول راه رفتن و پیاده روی باشید؛ این خواب گویای استقامت، توانایی، قدرت و پایداری شما است.
  ✍️ اگر تاریکی شب همه جا را در بر گرفته باشد و در همین حین در جاده ای قدم بگذارید؛ و شرایط به نحوی باشد که به سختی و مشقت راه بروید، تعبیر خیری دارد. شما نیرو و استقامت کافی را برای یافتن راه درست و نیک به دست خواهید آورد.
  ✍️ خوابی که در آن از تاریکی ها و ظلمات رهسپار نور و روشنی شوید؛ به معنای پشت سر گذاشتن رنج، تنگدستی، مشقت و بهره مندی از خیر و برکت، گشاده دستی و رزق و روزی فراوان است.

  همچنین بخوانید:  📿 تعبیر خواب تسبیح و ذکر گفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ خواب تاریکی تعابیر گوناگونی دارد. این رویا در ابعاد مختلفی معنا می شود. این جنبه ها و وجوه به شرح زیر است:
  • کفر و ناسپاسی نسبت به خداوند یکتا
  • آشفتگی، سرگشتگی، دو دلی، بلاتکلیفی و پریشانی
  • چوب لای چرخ کار و بار افتادن. به نحوی که همه امورات زندگی تان متوقف و مختل می شود.
  • پشت کردن به سنت ها و باورها (به نوعی دچار شدن به کفر و شرک)
  • گیر افتادن در دام گمراهی، کج روی، انحراف و ضلالت.
  • چنانچه در عالم رویا شاهد تاریک شدن محیطی باشید؛ به معنای ایجاد آشوب، فتنه، اختلاف، بلوا و جنجال در آن مکان است.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث 👴

  ✍️ چنانچه در خواب از تاریکی و سیاهی به در آمده و به نور و روشنی راه یابید، نشانه خوبی است. مبنی بر این که از تنگدستی و نداری به بی نیازی، توانگری و ثروتمندی می رسید. غم ها و ناراحتی ها از بین رفته و شادی و پیروزی نصیبتان می گردد. از کار و بارتان گره گشایی می شود. از مسیر خطا و گمراهی دور می شوید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  ✍️ ترس از تنهایی در میان مردم رواج فراوانی دارد. به طوری که اغلب افراد به مکان های شدیداً تاریک ورود نمی کنند. علت عمده این ترس را باید ناشناخته و مبهم بودن تاریکی بدانیم.
  ✍️ دیدن رویای تاریکی می تواند ناشی از جهل، نادانی، گمراهی و غفلت شخص رویابین باشد. حتی ممکن است ندانم کاری هایش به صورت تاریکی و سیاهی در خواب ظاهر شود.
  ✍️ خوابی که در آن از شر تاریکی و ظلمات رهایی یافته و به نور و روشنایی دست یابید؛ سمبلی از مساعد شدن اوضاع و احوال است. روزهای سخت، نداری و تنگدستی به سر می آید. خداوند بزرگ برکات و نعمت هایش را به زندگی تان جاری خواهد کرد. دوران شکست و ناکامی ها به پایان رسیده و از این جا بعد پیروز و شادکام خواهید بود. گیر و گرفتاری هایتان رفع و رجوع می شود و از هرگونه گمراهی و بد کرداری به دور خواهید بود.
  ✍️ چنانچه در عالم رویا محلی روشن و پر فروغ را ترک کرده و به مکانی سرشار از تاریکی و تیرگی برسید؛ یعنی نوعی پیچیدگی و ابهام در اموراتتان ایجاد می شود. به واسطه این عدم صراحت و پیچش دست به کاری می زنید که آگاهی و علم چندانی نسبت به آن ندارید. منتها بیرون آمدن از تاریکی به خیر و خوشی تعبیر می شود.
  ✍️ اگر با خروج از تاریکی و سیاهی به روشنایی، نور و فروغ راه یابید؛ یعنی یک بهبود کلی و اساسی در اوضاع و احوال شما ایجاد می شود. به ویژه که هرگونه ناآگاهی، غفلت، بی خردی و ظلمت را کناری گذاشته و سرشار از آگاهی و دانش جلو می روید.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب شاهد ظهور ابری در آسما باشید که با آمدنش سراسر محیط را سرشار از تاریکی و سیاهی کرده است؛ به طوری که ناراحتی و ماتمی عمومی ایجاد می شود و همه مردم غمگین و دلمرده می گردند. یک گرفتاری همگیر و همگانی از راه می رسد که تمامی افراد جامعه را درگیر می کند. چیزی همچون یک بیماری مسری.
  ✍️ خواب شناسان اسلامی تاریکی را نمادی از کفر، گمراهی ناسپاسی و شریک قائل شدن برای خداوند یکتا دانسته اند. در میان خواب های مرتبط با تاریکی به طور کلی تعبیر چندان خوبی وجود ندارد. مگر این که از تاریکی بیرون آمده و به سوی نور و روشنایی گام بردارید.
  ✍️ چنانچه در خواب ببینید کسی در تاریکی و سیاهی گیر افتاده و تنها صدای او به گوش شما می رسد؛ به طوری که هیچ دیدی نسبت به صورتش ندارید؛ یعنی آن شخص دچار خطاکاری و گمراهی شده است. بلا و گرفتاری بر او چیره شده و اکنون دست نیاز به سوی شما دراز کرده است.
  ✍️ این که در تاریکی صدای یک خانم را بشنوید به معنای گوش سپردن به نوایی از جانب شیطان است.
  ✍️ چنانچه در رویا، خود را میان تاریکی بیابید منتها روشنایی نیز در فاصله ای دور قابل مشاهده باشد؛ گویای این است که هنوز امیدی برای نجات یافتن از مسیر غلط و نادرست وجود دارد. شک نکنید که کسی به یاری شما خواهد آمد. بهتر است که دست یاری اش را رد نکرده و کمک های او را بپذیرید.
  ✍️ اگر در میان تاریکی شدید و سراسری شاهد درخشش بارقه های نور باشید؛ تعبیر بسیار خوب و خوشایندی دارد.
  ✍️ در تعبیر خواب تاریکی باید میان آن و شب تفاوت قائل شویم. تاریکی و شب شباهت های زیادی با هم دارند؛ اما صرف دیدن تاریکی در خواب را نمی توان به شب تعبیر کرد. گاهی در عالم خوا شاهد تاریکی و سیاهی خواهید بود. این ظلمات و تیرگی متفاوت با شب تفسیر می شود.
  در مقابل گاهی نیز تاریکی دیده شده در خواب، گویای مفهوم شب است و باید به دنبال تعبیر شب باشید. دیدن رویایی از شب، مفهومی مجهول و راز مانند دارد. هرچه تاریکی و ظلمت حاکم بر خواب بیشتر و گسترده تر باشد؛ طبیعتاً این رمز و راز و مجهولیت هم بزرگ تر و پیچیده تر خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🏹تعبیر خواب تیر و تیراندازی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون 🤵

  ✍️ چنانچه یک خانم در عالم خواب ببینید که سیاهی و تاریکی فضای قبرستان را در بر گرفته است؛ و در این میان جایی برای خوابیدن و استراحت او وجود ندارد. به جز یک قبر که از دل خاک سر برآورده است؛ یعنی از نظر عاطفی و احساسی دچار شکست و ناکامی می شود. به اضافه این که یکی از رفقایش به رحمت خدا می رود و همین مرگ وجودش را سرشار از ناامیدی، دلسردی، اندوه و ماتم خواهد کرد.
  ✍️ اگر یک خانم بیوه در خواب ببیند که در ظلمات شب راهی گورستان شده است؛ خواب او یک علامت است. مبنی بر این که از عزا، غم و ماتم رهایی یافته و رهسپار شادی و خوشی می شود. رخت و لباس عزا را از تن درآورده و رخت شادی و عروسی به تن می کند.
  ✍️ اگر در رویای خود ببینید که راهی سفر شده اید و در همین حین تاریکی از راه می رسد؛ یعنی هر اقدام شما به نتیجه ای بد و ناگوار ختم خواهد شد. در این مقطع، زندگی روی خوش به شما نشان نخواهد داد.
  ✍️ چنانچه خورشید به ناگاه از دل تاریکی ها سر برآورد؛ یعنی بر اشتباهات و خطاهای خود غلبه خواهید کرد. کاستی های گذشته را دور ریخته و در برابر هرگونه خطا و اشتباه ایمن می شوید.
  ✍️ مشاهده تاریکی و سیاهی در عالم خواب به مفهوم ناآگاهی، غفلت، گمراهی و کجروی از نظر دینی و مذهبی است.
  ✍️ خوابی که در آن خود را میان تاریکی مطلق بیابید یعنی گرفتار جهل، نادانی، گمراهی و بی دینی می شوید. راه نجاتی برای شما وجود نخواهد داشت؛ مگر این که توبه کرده و از درگاه خداوند طلب عفو و بخشش کنید. تنها در این صورت است که راه را از بیراه خواهید شناخت و به مسیر درست راهنمایی می شوید.
  ✍️ خروج از روشنی و عازم تاریکی شدن در خواب، تعبیر خوبی ندارد. این رویا خاکی از گره افتادن در کار و بارتان است. به نحوی که اموراتتان سرشار از ابهام و گره می شود. در این شرایط راه برای خطا، تصمیم گیری غلط و عملکردی سرشار از اشتباه باز می گردد.
  ✍️ خارج شدن از ظلمت و تاریکی به معنای این است که خداوند بزرگ و مهربان توبه شما را پذیرفته و شما را به سوی درستکاری هدایت می کند؛ در نتیجه همه چیز به طور اساسی بهبود می یابد. اوضاع و احوالتان از این رو به آن رو می شود.
  اگر در عالم خواب تاریکی را ببینید و در همین حین کبریتی را آتش بزنید؛ نشانه این است که به طور غیرمنتظره پول و پله بسیار زیادی نصیبتان می شود.

  همچنین بخوانید:  ⛔ تعبیر خواب تجاوز از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت 👩

  ✍️ این که در خواب، خود را اسیر تاریکی و سیاهی ببینید به معنای این است که در انجام موضوعی نیازمند کمک و یاری می شوید. دست تنها از پس آن کار بر نخواهید آمد.
  ✍️ اگر در خواب ببینید که در یک زیر زمین تاریک به سر می برید؛ یعنی از جانب دشمنان بدخواه توطئه و دسیسه ای برای شما در راه است.

  از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا 📚

  ✍️ تاریکی و سیاهی سمبلی از مسائل ناشناخته، نامعلوم و مجهول است؛ یعنی اموری که ذهن ما نسبت به آن شناختی ندارد. تعریفی از آن در ضمیر خودآگاهمان وجود ندارد. مسائلی پنهان و درونی که شخص رویابین آگاهی چندانی از آنها ندارد. طیفی از احساسات منفی همچون افسردگی، آشفتگیف بی قراری، سرگردانی و غیره.
  این خواب حتی ممکن است ناشی از احساس خطر و وجود شر و بدی باشد. شاید هم رازهایی پوشیده و پنهان در سینه دارید. این خواب حتی می تواند مرتبط با تلاش های شما برای مخفی کردن خود واقعی تان باشد؛ یعنی نمی خواهید یک چیزهایی را درباره خود بدانید. از سوی دیگر خواب تاریکی به کارهای پنهانی و مخفیانه ای اشاره دارد که در تاریکی و سیاهی انجام می شود. به طور کلی می تواند حاکی از امور دیرینه و کهنه نیز باشد.
  ✍️ مشاهده آب های تیره و تار در خواب به معنای احساساتی قوی و پر رنگ است. عواطفی که با قدرت و شدت فراوانی خودشان را نشان می دهند. با این حال تعریف صحیحی از معنای این احساسات وجود ندارد. حتی منبع و منشا آنها نیز به طور دقیق قابل شناسایی و ردگیری نیست.
  ✍️ اگر طیفی از رنگ های تیره و تاریک را در خواب ببینید؛ بیانگر احساساتی است که از ناخودآگاه شما جاری می شود. این احساسات چندان خوشایند نبوده و شامل افسردگی، غم، درد و رنج و غیره می شود.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  امیر
  ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۴۴

  سلام ممنون

  روشن
  تاریک