⛔ تعبیر خواب تجاوز از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ت ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تجاوز⛔

تجاوز چه در بیداری و چه در عالم خواب از قبیل اتفاقاتی است که فرد را با استرس و آشفتگی های بسیاری مواجه می کند. برای هیچ کس تجربه این صحنه خوشایند نیست و چه بسا که افراد زیادی را تا مرز خودکشی کشانده است. دیدن این خواب برای این دسته از افراد اتفاقی کامل عادی و طبیعی است. معبران غربی تجاوز را با احساسات فرد در دنیای بیداری مرتبط می دانند. اغلب در عدم کنترل زندگی و احساسات منفی اتفاق نظر دارند.
در ادامه ما برای شما عزیزان نظر معبران غربی و روانشناسان را در این باره دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

کارل گوستاو یونگ

فروید

تعابیر بر اساس موضوع

پس از تجاوز به دنبال دارو گشتن

دزدیده شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن

به صورت مکرر دیدن خواب تجاوز

متجاوزی با نقاب و یا ماسک به چهره

خشنود بودن از مورد تجاوز قرار گرفتن

تجاوز با خشونت و تهدید

تجاوز گروهی

متجاوز بودن بیننده خواب

تجاوز به زن متأهل

تجاوز شدن به دوستانتان

تجاوز شدن به همسر و یا شریک سابق شما

نجات دادن شخص مورد تجاوز قرار گرفته

تجاوز مردی به یک مرد و یا پسر

تجاوز همجنس به همجنس

تجاوز به حیوانات

تجاوز در دوران بارداری

تجاوز به اعضای خانواده

تجاوز یکی از اعضای خانواده به شما

تجاوز در مهمانی

مکرر به یک شخص خاص تجاوز کردن

مواد مصرف کردن و مورد تجاوز قرار گرفتن

تجاوز همسرتان به فرزند یکی از دوستان تان

شاهد تجاوز به کودکی بودن

تعبیر خواب تجاوز

تعبیر خواب تجاوز بر اساس نظر معبر 👴

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که مورد تجاوز قرار گرفته اید، چنین رویایی با موقعیت و شرایط در بیداری شما در ارتباط است. ممکن است گاهی حس کنید که یک یاور و کمک رسان هستید، گاهی حس کنید مورد ظلم واقع شده اید و قربانی هستید و یا گاهی حس کنید که در برابر مشکلات و دردسر ها بسیار شکننده و آسیب پذیر شده اید.
✍️اگر شما فردی هستید که در زندگی حقیقی تان مورد چنین جنایتی واقع شده اید، تمامی این خواب ها و یا تصاویری در ارتباط با این اتفاق به تجربه تلخی که داشته اید باز می گردد. در واقع یاد آوری آن صحنه باعث می شود به لحاظ روحی باز بهم بریزید و شب در خواب چنین چیزی باز تکرار و تداعی شود.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که خودتان در حال تجاوز به کسی هستید، تعبیر چنین رویایی می تواند نشانه وجود یک اختلال و مشکل در عملکرد و رابطه جنسی شما باشد. همچنین این خواب می تواند نشانگر عدم اعتماد به نفس و اطمینان به خود شما باشد. آنطور که باید خودتان و توانایی هایتان را باور نکرده اید.
✍️اگر در خواب شاهد تجاوز چند نفر به یک نفر بودید، این خواب نشان می دهد که موقعیت و شرایطی پیش خواهد آمد که هیچ کس پشت شما نیست و هیچ یار و یاوری ندارید. از سویی دیگر می تواند به معنای طرد شدن و تحقیر شدن شما از سمت کسی یا گروهی باشد.
✍️اگر شما متأهل هستید و صاحب یک دختر بچه می باشید که در خواب دیدید به او تجاوز شده است، این خواب ناشی از استرس و اضطراب شما درباره بزرگ شدن و مستقل شدن فرزندتان است. مرور زمان به شما یاد می دهد که باید کودک را رها بگذارید و اجازه دهید تا برخی از تجربیات را خود به دست آورد. شما در تمام مراحل زندگی اش کنارش نیستید و نمی توانید از او حمایت کنید. در غیر این صورت کودکی ترسو و منزوی که از پس مسئولیت هایش بر نمی آید، تحویل جامعه می دهید.

از نظر فروید👨

فروید دیدن تجاوز در خواب را برای مردان و زنان به صورت جداگانه تعبیر کرده است.
از نظر فروید اگر شما آقا هستید و در خواب دیدید که چه خودتان به کسی تجاوز می کنید و چه مورد تجاوز قرار گرفته اید، تعبیرش رابطه نزدیکی با زندگی واقعی تان دارد. امکان دارد شما مبتلا به “احساسات سادیسمی” و یا “دیگر آزاری جنسی” باشید. تشخیص این مسأله تنها با بررسی رفتاری شما آشکار می شود.
✍️اگر شما خانم هستید چه متأهل و چه مجرد، دیدن این صحنه در خواب می تواند ناشی از ترس شما برای برقرار کردن رابطه جنسی و نزدیکی باشد. اگر بخواهیم تعبیر دیگری برای این خواب بیاوریم باید بگوییم شاید در جایی از زندگی تان مورد سوءاستفاده و ابزار کسی واقع شده باشید.

تعبیر خواب تجاوز بر اساس موضوع آن 📚

✅پس از تجاوز به دنبال دارو گشتن

اگر در عالم رویا دیدید که به شما تجاوز شده بود و شما حیران و آشفته حال به دنبال یک قرص و یا دارو بودید، چنین خوابی از رهایی افکار و قدرت ذهن شما در زندگی حقیقی خبر می دهد. در واقع شما دوست دارید که ذهن و روح تان از نیروی مغناطیسی عشق و عاطفه لبریز باشد. همچنین شما در برابر کسی که عاشق او هستید، نمی توانید مقاوکت کنید و دوست دارید تمام جان و زندگی خود را فدای آن کنید.

✅دزدیده شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن

اگر در خواب دیدید که گروهی یا کسی شما را دزدید و سپس به شما تجاوز شد، این خواب برعکس ماهیت آن، تعبیر خوبی دارد. زندگی شما وارد مرحله جدید و تازه ای خواهد شد. در واقع خواب هایی با محتوای قاچاق انسان، برده داری، و یا تجاوز می تواند حامل یک پیام به شما باشد. شاید در زندگی بیداری شما توانایی و مهارت کافی برای کنترل احساسات و یا شرایط ندارید.

همچنین بخوانید:  🚨 تعبیر خواب تصادف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

✅به صورت مکرر دیدن خواب تجاوز

اگر شما فردی هستید که بسیار زیاد چنین خوابی می بینید، این خواب با احساس شما در دنیای واقعی ارتباط متقابل دارد. شما همیشه احساس می کنید که دیگران به شما ظلم می کنند و شما مظلوم واقع شده اید. حس می کنید آنطور که باید به شما احترام گذاشته نمی شود و مدام مورد بی عدالتی و بی احترامی هستید. شاید هم حس قربانی بودن دارید.
در واقع دیدن خواب تجاوز جنسی با شکنندگی و آسیب پذیری شما در زندگی ارتباط دارد. شاید اکنون در شرایطی قرار دارید که فرمان و جهت زندگی از کنترل شما خارج شده است. نگرانی به دل راه ندهید. یک نکته را هیچ گاه از یاد نبرید، شاید شرایط زندگی برای دوره ای بهم بریزد و یا چالش های متعددی پیش روی شما باشد؛ ولی در کنار این آشوب ها فرصت هایی نیز برای درست کردن و بهبود اوضاع هم وجود دارد. باید خونسرد باشید و این راه را بیابید.

✅متجاوزی با نقاب و یا ماسک به چهره

اگر در عالم رویا دیدید که فردی با چهره پوشیده و یا ماسکی به شما تجاوز کرد، تعبیر چنین رویایی از دید روانشناسان، نشان دهنده کمبود و کاستی هایی در برخی از جنبه های زندگی تان می باشد. حس می کنید هیچ چیز را نمی توانید مدیریت کنید و در برابر همه چیز تسلیم و شکست خورده شده اید.
علاوه بر این باید بگوییم که خوابی با این محتوا حامل یک پیام برای شماست. این پیام و هشدار در رابطه با مسائل معنوی و غیر مادی است. در واقع اگر در خواب دیدید که توسط چنین فردی با این ویژگی مورد تجاوز قرار گرفته بودید، پس این رویا نشان دهنده این است که شاید فکر می کنید اوضاع دیگر درست نخواهد شد، اما باید برای برگرداندن آرامش مجددا تلاش کنید.

✅خشنود بودن از مورد تجاوز قرار گرفتن

اگر در عالم رویا از اینکه به شما تجاوز شده است نه تنها ناراحت نبودید بلکه احساس رضایت و خشنودی نیز داشتید، این خواب با سندروم اتاق خواب مرده ارتباط دارد (سندروم اتاق خواب مرده یک اصطلاح روانشناسی است).
در این سندروم شما مدام احساس نارضایتی از مسائل جنسی خود دارید و احساس می کنید که هیچ گاه به طور کامل این نیاز برآورده نشده است. از سوی دیگر شما در زندگی حقیقی از عشق و عاطفه مناسب و کافی برخوردار نیستید. در واقع میزان دریافت عشق شما از اطرافیان به گونه ای نیست که شما راضی باشید.
با این حال پیام این تعبیر نشانه مبتلا بودن شما به افسردگی و یا در آینده به این احساسات منفی دچار شدن نیست. تجاوز در دنیای واقعی یکی از بدترین تجربه هایی است که یک شخص ممکن است تجربه کند. اگر بالعکس چنین خوابی دیدید، یعنی شما از اینکه مورد تجاوز قرار گرفته اید بسیار ناراحت هستید و یادآوری این خواب شما را وحشت زده و آشفته می کند، چنین خوابی با چنین احساسی پس از بیدار شدن نشانه چالش ها و تجربه هایی است که باعث می شود شما وارد وادی بسیار مفید و سازنده در زندگی تان شوید.

✅تجاوز با خشونت و تهدید

اگر در خواب دیدید که شخصی با زور و خشونت به شما دست درازی می کرد، این خواب به شما یک پیغام می دهد. بایستی از تجربه های خود در مسیری بهتر و آینده دار تر استفاده کنید. در واقع تمام تجربه های شما باعث جهت دادن و هدایت کردن زندگی تان می باشد.

✅تجاوز گروهی

اگر به عالم رویا دیدید که تعداد زیادی از مردان به صورت گروهی به شما دست درازی کردند، این خواب تصویری از یک شخص اطراف شماست. این فرد از شخصیت محبوب و خارق العاده خود برای تحقیر و تخریب کردن دیگران استفاده می کند. همچنین این خواب سمبل خشونت و عصبانیت است و یا اینکه شما اراده بسیار سست و ضعیفی دارید.

✅متجاوز بودن بیننده خواب

اگر در عالم رویا دیدید که قصد تجاوز به کسی را داشتید، این خواب تعبیرش مربوط به مسائل جنسی است. در واقع در این بُعد از ارتباط شما مشکلات و مسائلی وجود دارد که باعث نگرانی و استرس شما نسبت به آینده این ارتباط می شود. از سوی دیگر چنین رویایی نشانه وجود شک و تردید و سردرگمی در ارتباط تان می باشد.
سعی کنید با صحبت و گفت و گو این موانع را از سر راه خود بردارید و گرمی و صمیمیت را مجددا به رابطه تان بازگردانید.

✅تجاوز به زن متأهل

علم تعبیر در دوران ویکتوریا، تجاوز را با غرور و تکبر در ارتباط می داند. طبق عقاید و باور های آن دوره، اگر زنی در خواب دید که کسی به او تجاوز کرد؛ تعبیر چنین خوابی بیانگر جریحه دار شدن غرور و مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفتن است.
اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که کسی به شما تجاوز کرد، این خواب برعکس ماهیت ناپسند آن، تعبیرش مثبت است. اتفاقات و شرایط خوبی پیش خواهد آمد که زندگی شما را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این چنین محتوایی در خواب به شما نوید از رسیدن به تمام آرزوها در اثر تلاش بسیار می دهد.

همچنین بخوانید:  ⚰️ تعبیر خواب تابوت از نظر معبران معروف جهان

✅تجاوز شدن به دوستانتان

اگر در عالم رویا دیدید که به یکی از دوستان تان تجاوز شده است، این خواب تفسیرش بدین صورت است که شما باید برای رسیدن به اهداف و برنامه هایتان فقط و فقط بر خودتان و استعداد هایتان تمرکز کنید و تلاش و کوشش مداوم و زیادی داشته باشید.
از سوی دیگر این خواب ممکن است ناشی از یک حادثه و یا اتفاق در گذشته شما باشد. شاید تجربه ای داشته اید که یادآوری اش شما را آزار می دهد و به نحوی می ترسید که دوباره اوضاع بهم بریزد و شما کنترل همه چیز را از دست بدهید.

✅تجاوز شدن به همسر و یا شریک سابق شما

اگر در عالم رویا دیدید که همسر یا پارتنر قدیمی شما مورد تجاوز قرار گرفته و یا کسی چنین خبری را به شما داد، این خواب تعبیرش خوب است. ارتباط شما با او بسیار محکم تر و طولانی تر از پیش خواهد شد.

✅نجات دادن شخص مورد تجاوز قرار گرفته

اگر در خواب دیدید که شما سعی داشتید کسی را که مورد تجاوز قرار گرفته نجات دهید و یا به او کمک کنید، این خواب برای شما یک علامت نیکوست. درست است که شما در عالم رویا شاهد صحنه ای دلخراش بوده اید و یا مجبور شدید که خود را در خطر انداخته و وی را نجات دهید؛ ولی با تمام این احساسات منفی در عالم خواب، این رویا برای شما نوید از شروع یک دوره بسیار مثبت و دل انگیز دارد.
برخی دیگر از تعبیرگران معتقدند شاهد چنین اتفاقی در خواب بودن، نشانه قرار گرفتن شما در مرحله بلوغ و تکامل است. از حالت بچگانه و سر به هوایی در خواهید آمد.

✅تجاوز مردی به یک مرد و یا پسر

اگر در عالم رویا دیدید که مردی قصد تجاوز به هم جنس و هم نوع خود دارد، این رویا تصویری از ویژگی های شخصیتی شماست. به لحاظ اخلاقی و رفتاری شما فردی بسیار مصمم و با اراده بالایی هستید. به خاطر دارا بودن چنین خصیصه ی در تمام مراحل زندگی تان موفق و پیروز خواهید شد. با قدرت زیادی اوضاع را در دست خواهید گرفت و اجازه نخواهید داد که کوچک ترین خللی به کار شما وارد شود.

✅تجاوز همجنس به همجنس

اگر در خواب دیدید که زنی به یک زن و یا مردی به یک مرد دیگر در حال تجاوز بود، این خواب به شما متذکر می شود که تمام جزئیات و تمام اتفاقات ریز و درشت در مسیر خود را در نظر بگیرید و هرگونه کم و کاستی و یا تضاد و تناقضی که ایجاد شده است را درک کنید و در صدد یافتن راه حلی برای آن باشید.

✅تجاوز به حیوانات

اگر در عالم رویا دیدید که خودتان و یا شخص دیگری در حال تجاوز به حیوانی بود، این خواب تعبیرش هشداری به شماست. این خواب می گوید باید بتوانید مسئولیت اعمال و سرنوشت خودتان را در دست بگیرید. کسی جز شما تصمیم گیرنده نیست پس نتیجه تصمیمات نیز به عهده خود شماست.

✅تجاوز در دوران بارداری

در دوران بارداری دیدن خواب هایی از این قبیل جزو موارد عادی و طبیعی است. در واقع دیدن چنین صحنه هایی در خواب ناشی از استرس بارداری و مشغولیت های ذهنی شماست. شاید هم فعالیت های هورمونی بدن در این دوره باعث دیدن چنین تصاویری در خواب شما شود. تنها نکته ای که در اینجا باید به شما بگوییم این است که این خواب ها را جدی نگیرید اما مرور و بررسی کنید تا بفهمید کدام یک از جنبه ها و ابعاد زندگی شما باید کمی ساده تر و آسوده تر شود. پس از این بررسی متوجه می شوید که چقدر از میزان استرس و اضطراب شما کاسته شده است.

✅تجاوز به اعضای خانواده

اگر در خواب دیدید که به یکی از اقوام و یا اعضای خانواده شما تجاوز می شود، این خواب نشان می دهد که شما به یکی از افراد نزدیک خود اعتماد کافی ندارید. ممکن است این شخص در گذشته مرتکب اعمالی شده باشد که اعتماد شما نسبت به او از بین رفته باشد. درست است که این مسائل مربوط به گذشته می باشد اما شما دیگر نمی توانید مانند قبل با او صمیمی باشید.

✅تجاوز یکی از اعضای خانواده به شما

اگر در خواب دیدید که توسط یکی از اعضای خانواده تان به شما تجاوز شده بود، تجربه ای وحشتناک در پیش خواهید داشت.
اگر در عالم رویا دیدید که پدر و یا مادر خودتان به شما دست درازی کرد، این خواب نشانه گیر کردن شما در یک مرحله از زندگی است. از سویی شما از دیگران درخواست کمک و نجات می کنید و از سمتی دیگر دوست دارید آنها را کنترل کنید و مطیع خود گردانید. این خواب بیشتر ماهیت سمبلیک و نمادین دارد. بهتر است بیش از اندازه به این خوا فکر نکنید.
اگر در خواب دیدید که کسی از خویشاوندان و اقوام تان قصد داشت به شما دست درازی کند، این خواب نشان می دهد که شما در دنیای بیداری خواهان حمایت و محافظت دیگران از خودتان هستید. همچنین این خواب اشاره ای به ارتباط شما با آن شخص نیز دارد.

همچنین بخوانید:  🐊 تعبیر خواب تمساح از نظر معبران و موضعات مختلف

✅تجاوز در مهمانی

اگر در عالم رویا دیدید که در یک مهمانی و جشن این اتفاق برای شما افتاد، تعبیرش این است که اگر شخصی اخیرا برای شما جبهه گرفته و یا مقاومت می کند، باید سعی کنید به آرامی و با سیاست این فرد را نسبت به خود نرم سازید. اگر بتوانید این گونه به او نزدیک شوید، موفق خواهید شد که وی را مطیع خود سازید.
تجاوز در زندان
اگر در خواب دیدید که در زندان کسی به شما تعرض و یا دست درازی کرد، در رابطه با تفسیر و تعبیر این خواب باید بگوییم اگر جزو افرادی هستید که قبلا محیط زندان را تجربه کرده اید، این خواب ناشی از استرس و اضطرابی است که شما در آن مکان داشته اید. اغلب افرادی که در زندان بوده اند، مدام استرس دارند که مبادا مورد تجاوز قرار گیرند.
با این حال اگر شما در خواب دیدید که در زندان هستید و به شما تجاوز شد، چنین رویایی سمبلی از آگاهی و دانش می باشد.

✅مکرر به یک شخص خاص تجاوز کردن

اگر شما مدام و مکرر خواب می بینید که به یک شخص خاص تجاوز می کنید، این خواب تفسیرش این گونه است که بین مهارت ها و استعداد های وجودی شما و اعمالی که برای شما مناسب می باشد، تضاد و تناقض وجود دارد. در واقع هماهنگی و توازن در بین این دو حوزه دیده نمی شود. درست است که شما استعداد کاری را در وجود خود می بینید اما به لحاظ جسمی و شرایطی که دارید، این کار غیر ممکن است.
علاوه بر این شاید چنین خوابی نشان دهنده این باشد شما به اجبار باید مخالف اراده و تصمیم تان دست به اقدامی بزنید تا از طریق این موضوع بتوانید جلوی یک درگیری و حادثه را بگیرید.

✅مواد مصرف کردن و مورد تجاوز قرار گرفتن

اگر در عالم رویا دیدید که مواد مصرف کرده اید و سپس به خاطر عدم هشیاری به شما تجاوز شد، در آینده چالش ها و امتحان های سختی پیش روی شماست. این دوره بیش از دوره هایی که از آنها گذر کرده اید، سخت است و اگر قوی نباشید این مشکلات شما را از پا در خواهد آورد.
مواد مخدر در عالم بیداری در صورت مصرف، هشیاری فرد را پایین می آورد و کنترل بدن و روح شما را در بر می گیرد. با این تفاسیر می توان گفت که این خواب نشانه دوره ای تنش زا و بسیار آشفته است. احساس می کنید تمام تلاش هایتان بی نتیجه است و تغییری در اوضاع شما ایجاد نمی کند. هر اتفاقی که پیش می آید فراتر از توانایی و ظرفیت شماست و همین مسأله باعث شده که شما در موجی از ناامیدی، ناکامی و شکست و همچنین نوعی افسردگی فرو روید.

✅تجاوز همسرتان به فرزند یکی از دوستان تان

اگر در عالم رویا دیدید که همسر شما به فرزند یکی از دوستان تان دست درازی کرده بود، این خواب بدیمن و نامبارک است. به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم شاهد چنین صحنه و لحظاتی بودن نشانه خوبی نیست. این خواب نشان می دهد که فرد قربانی در این خواب که فرزند دوست شماست، در حال حاضر بین یک ماجرا و داستان بسیار ناخوشایند و غیر قابل تحمل قرار گرفته است و یا قرار خواهد گرفت. ممکن است حادثه ای بسیار بد و مرگبار برای او اتفاق بیفتد و هم شما و هم اطرافایان ملزم هستید که به او کمک کنید.
اینکه در خواب شوهر خود را حین این عمل ناپسند دیدید بیانگر این نیست که عامل دردسر و رنج آن بچه شوهر شماست. حتی ممکن است شما هم به رفتار وی مشکوک شده باشید و اخیرا بخواهید رفتار ها و رفت و آمد های وی را کنترل کنید. در واقع این افراد از نظر شما قابل اعتماد نیستند و معاشرت با آنها را نوعی تهدید و خطر برای همسر و زندگی خود می دانید.
از سمت دیگر این رویا می تواند نمادی از تغییر و حذف و جایگزین کردن برخی از ویژگی های مد نظرتان برای ازدواج باشد. شاید اکنون نظر و دیدگاه تان به زندگی تغییر کرده باشد. برخی از این اختلاف نظر ها و سلیقه ها به مرور زمان باعث خرابی و نابودی رابطه شما خواهد شد.

✅شاهد تجاوز به کودکی بودن

اگر در عالم رویا دیدید که شما شاهد و ناظر تجاوز کسی به یک کودک بی گناه و معصوم بودید ولی هیچ کمک و حرکتی برای نجات او نمی کردید، این خواب نماد احساسات و افکار منفی مثل حس ناکامی و شکست، ناامیدی و یأس و… می باشد. شاید در چند وعده اخیر شما چالش هایی در زندگی خود پشت سر گذاشته اید و شاید در این آزمون ها شکست خورده باشید. از سمت دیگر این اتفاقات پیش آمده باعث شده که شما حس کنید برای شروع یک دوره جدید و هیجان انگیز در زندگی تان ناتوان هستید. همه این افکار پوچ و تلقین های منفی باعث شده که شما در خواب شاهد تجاوز به کودکان باشید. لازم به ذکر است که فقط تجاوز به کودکان این تعبیر را دارد و اگر فرد قربانی یک بزرگسال بود تعبیری متفاوت داشت.

رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها