🥚 تعبیر خواب تخم مرغ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ت ۱۹ دیدگاه
 • تعبیر خواب تخم مرغ🥚

  در عالم خواب و رویا تعبیر مثبت و منفی از تخم مرغ ارائه شده است. برخی از معبران تخم مرغ را شانس و اقبال، برخی مصیبت و گرفتاری، برخی هم کنیزک و رابطه نا مشروع و … می دانند. تخم مرغ در عالم بیداری یک ماده بسیار مهم در وعده های غذایی هم برای پخت غذا و هم برای بدن می باشد. منبعی از ویتامین های مورد نیاز بدن در تخم مرغ موجود می باشد. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از خواب تخم مرغ را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  دانیال نبی

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  شکستن تخم مرغ

  پیدا کردن تخم مرغ در جنگل

  تخم مرغ شکسته

  شخصی تخم مرغ بشکند

  تخم مرغ های فراوان

  بازی با تخم مرغ

  پوسته تخم مرغ

  زرده تخم مرغ

  تخم مرغ همراه با غذا

  تخم مرغ بیش از حد پخته شده

  تخم مرغ آب پز درون کیسه

  تخم مرغ پوست کنده

  تخم مرغ به جای میوه

  انداختن تخم مرغ درون سینی

  تعبیرخواب تخم مرغ

  تعبیر خواب تخم مرغ بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  از نظر حضرت دانیال تخم‌مرغ در عالم رویا نمادی از یک کنیز و یک دخترک خردسال و کم سن و سال می باشد. شاید کسی را به خانه خود بیاورید تا خدمتکار شما باشد و یا اینکه برای پرستاری از شخصی به جمع شما اضافه شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرغ خانگی پیش چشم شما تخم گذاشت، این رویا نشان می دهد که از زنی فرومایه و پست یا یک کنیز که زن عقدی شما نیست، صاحب یک فرزند خواهید شد. اگر با زنی رابطه ناشمروع دارید، پس بسیار مراقب آبروی تان باشید.
  ✍️اگر فقط تخمی را دیدید و نمی دانستید تخم چه حیوانی بود، زنی را برای ازدواج خواهید خواست که بسیار نجیب و مطهر می باشد. هرچه قدر تخم مرغی که دیدید سفید تر باشد، شخصیت این زن والاتر خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن تخم مرغ پخته بودید، تعبیرش به دست آوردن مال با سختی و مشقت است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ نیمه پز به طوری که شل باشد می خوردید، تعبیرش ازدواج و تشکیل زندگی دادن است. همچنین عمری طولانی و با برکت در کنار این زن خواهید داشت.
  ✍️اگر دیدید که تخم مرغ خامی را در دهان گذاشتید، تعبیرش خوب نخواهد بود. اموال حرام و نامشروع در زندگی تان وجود دارد. همچنین رنج و عذاب زیادی خواهید کشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ خامی را با پوست خوردید، تعبیرش نشان می دهد که حق الناس می کنید و اموال ضعفا را تصاحب می کنید.
  ✍️اگر دیدید که فقط پوست تخم مرغ می خوردید، این خواب نشان می دهد که اموال مردگان را به دست خواهید آورد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در عالم رویا دیدید که در حال تخم گذاشتن بودید، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که شما زنی را به همسری خواهید گزید و همچنین شما در رابطه جنسی و نزدیکی بسیار حریص و طالب هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مثل مرغان بر روی تخم مرغ خوابیده بودید، تعبیرش این است که با زنان بسیاری در ارتباط هستید‌.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از تخم مرغ به جای زرده بچه بیرون کشیدید، این رویا نشان می‌دهد که از جانب این زنان، فرزندان بسیاری به دست خواهید آورد و یکی از یکی برای شما پرفایده و سودمند تر خواهند بود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که به جای نوزادتان یک تخم مرغ بیرون آوردید، این خواب نشان می دهد که فرزند شما از خدا روی گردان است و به دین کافران پرداخته است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که تخم مرغ را زیر پای مرغ گذاشتید و از آن تخم، مرغ بالغ بیرون آمد، تعبیر این خواب نشان می دهد که کسب و کارتان از حالت کسادی و راکد بودن خارج خواهد شد.
  ✍️اگر شما در دنیای بیداری یک معلم قرآن هستید و به کودکان قرآن آموزش می دهید و همچنین در خواب دیدید که تخم مرغی را شکستید، تعبیر این خواب نشان می دهد که باکرگی دختری را از او خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هر چه سعی می کردید تخم مرغ را بشکنید اما تخم مرغ نمی شکست، تعبیرش دقیقا خلاف بالا خواهد بود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  تهرانی معتقد است که اگر در خواب تخم مرغی را دیدید که به حالت نیمرو پخته شده بود، چنین خوابی از یک فرصت و موقعیت بسیار خوب و نیکو خبر می دهد. هوشیار باشید و از این شرایط به نحو احسن استفاده کنید.

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت اگر در عالم رویا دیدید که در حال خریدن تخم‌مرغ بودید ،چنین خوابی نشانگر سود و منفعت در زمینه مالی و اقتصادی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک مرغ بر روی تخم های خود خوابیده بود و این رویا نشانگر شنیدن اخبار بسیار خوب و خوشایند است. این اخبار هرچه که هست در شما احساس خوشحالی به وصف ناپذیری ایجاد خواهد کرد.
  ✍️تخم مرغ پخته شده در خواب نشانه این است که اگر اکنون روزهای بسیار سخت و طاقت فرسایی را می‌گذرانید پس در آینده روزهای خوب و خوش خواهید دید. دوران سختی به پایان رسیده و زندگی روی خوش به شما نشان می دهد.
  ✍️تخم مرغ های رنگ شده در عالم رویا نشانه‌ای از موانع و مشکلات پیش روی تان می باشد.شاید اکنون با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنید و یا اگر فعلا مشکل خیلی مهمی ندارید پس مراقب باشید، چرا که در آینده امکان ایجاد سختی و موانع بسیار زیاد می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، چنین خوابی نشان می‌دهد که به کسی علاقه مند خواهید شد. جذب کسی می شوید و بسیار او را دوست خواهید داشت.

  همچنین بخوانید:  📿 تعبیر خواب تسبیح و ذکر گفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر وی اگر در خواب دیدید که تخم‌مرغ گرفته بودید، یک سود و منفعت بسیار بزرگ عاید شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب خود را مشغول پختن تخم مرغ دیدید، این خواب نشانه ای از غیبت و بدگویی پشت سر دیگران می‌باشد. شاید هم افراد دیگری از شما نزد دیگران بدگویی می کنند و از این بابت بسیار ناراحت هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن‌ تخم‌مرغ بودید، این خواب خوب نیست. یک ضرر و زیان و خسارت در انتظار شماست.
  ✍️اگر در حال تماشا کردن تخم‌مرغ‌ها بودید، چنین خوابی نشانگر یک دعوا و جدال می باشد. احتمال دارد به خاطر اختلافات موجود با کسی درگیر شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغی را از لانه مرغ برداشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما با یک زن بیوه و مطلقه مزدوج خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ گندیده و فاسد شده بود، این خواب می تواند تصویری از موانع و دشواری‌های زندگی تان باشد.
  ✍️اگر در خواب تخم مرغی را شکستید و یا له کرد این خواب نشان می‌دهد که شما از بابت موضوع و یا مسائلی بسیار ناراحت و ناراضی هستید. اوضاع طوری که می‌خواهید پیش نمی‌ رود.
  ✍️زرده تخم مرغ در عالم رویا، نشانه ای از گرفتن یک هدیه و کادو است.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر تخم مرغ ها را در لانه مرغ را دیدید، این خواب نشانگر یک ثروت می باشد. این ثروت بسیار هنگفت و قابل ملاحظه است که نمی تواند بسیاری از مشکل‌ها و گره های زندگی شما را حل کند.
  ✍️این رویا برای کسانی که متاهل هستند تعبیر متفاوتی دارد. تعبیر این خواب برای شما، علامتی از شادی و خوشحالی وصف ناپذیر در محیط خانواده و بین اعضا است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ می خوردید، چنین خوابی نشانگر یک آشفتگی و به هم ریختن در چارچوب خانه شماست. امکان دارد اتفاقی بیفتد و یا بحثی پیش آید که باعث شود ارتباط اعضا با یکدیگر خراب شود.
  ✍️اگر در خواب تخم مرغ هایی را دیدید که تازه شکسته بودند، چنین خوابی نشانگر یک بخت و اقبال بلند می باشد. در زندگیتان به هر آنچه که آرزو کرده اید خواهید رسید و همچنین به خاطر همت و اراده بسیار بالای شما و همچنین انصاف و عدالت تان پیش چشم دیگران محبوب و مقبول خواهید شد.
  ✍️تخم مرغ گندیده در خواب نشانه خوبی نیست. تعبیرش از دست دادن ثروت و اموال و همچنین سقوط شما از جایگاه تان در اجتماع می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا یک جعبه تخم مرغ را دیدید، چنین خوابی نشانگر انجام معاملات و سرمایه‌گذاری‌های بسیار سودمند و پربازده می باشد. با این کار راه ثروت را به زندگی خودتان باز خواهید کرد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که تخم مرغ به سر و روی شما پاشید بودند، نشانگر این تنها به قصد فخر فروشی و فیس و افاده برای دیگران طلا و جواهرات به خود آویز می کنید. این عمل شما بسیار زشت و ناپسند می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا تخم هر پرنده دیگری به جز مرغ را دیدید، نشانگر رسیدن یک ارث و میراث بسیار کلان به شما می باشد. این ارث از جانب یک خویشاوند بسیار دور است اما در هر حال این سهم شماست. همچنین در امور کاری تا پیشرفت بسیار چشمگیری خواهید داشت.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  ✍️اگر در خواب تخم مرغ بسیار تازه و گرمی را دیدید، این خواب نشانگر شنیدن اخبار خوش و لذت بخش می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ شکسته بود، این خواب منفی است. یک مشاجره و دعوا رخ خواهد داد که به صلح و سازش ختم نخواهد شد و در این مشاجره اتفاقی خواهد افتاد که کار به دادگاه و محکمه خواهد کشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ می خوردید، این خواب یک ازدواج و همسر گزینی را نشان می دهد. اگر خودتان قصد ازدواج دارید، پس از تعبیرش برای شماست. اگر فعلاً چنین فکری در سر تان نیست پس یکی از نزدیکان شما به زودی ازدواج خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ های بسیار تازه و گرمی داشتید، یک ثروت و پول به دستتان خواهد رسید.
  ✍️تخم مرغ هایی که کهنه باشند و مدت زیادی از آنها گذشته باشد، نشانه منفی است و تعبیرش اخبار ناراحت کننده و اخباری است که شما را به هم خواهد ریخت.
  پوست شکسته تخم‌مرغ نشانگر یک ضرر و خسارت در حوزه امور مالی و اقتصادی تان می باشد. امکان دارد که پروژه‌های تان با شکست مواجه شوند و یا اتفاقی بیفتد که شما مجبور شوید یک خسارت بسیار کلان پرداخت کنید.
  ✍️تخم مرغ هایی که پوستشان سفید رنگ باشد اخبار خوش و هیجان انگیز را نشان می دهند.
  ✍️تخم‌مرغ‌هایی با پوست قهوه‌ای برعکس بالا اخبار ناراحت کننده و منفی است.
  ✍️اگر پوست تخم مرغ حنایی رنگ بود، این خواب نشان می دهد که یک نفر قصد دارد با تهدید و اذیت و آزار شما باعث شود از او بترسید و فاصله بگیرید.
  ✍️تخم مرغ های رنگی که به رنگ‌های مختلف باشند، برعکس ماهیتش نشانه منفی می‌باشد. یک شکست و ناکامی طاقت فرسا را تجربه خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم‌مرغ می خریدید، این خواب نشان می دهد که به شخصی علاقه مند می باشید که او به اندازه شما دوستتان ندارد و در واقع تعهد و وفاداری نسبت به شما از سمت این شخص دیده نمی شود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که مرغ هایی در حال تخم گذاشتن بودند، درآمد مالی شما بسیار افزایش خواهد پیدا کرد و سطح رفاه تان از وضعیت کنونی تان بهتر خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخم مرغ ها در حال شکستن بودند، از جانب شخصی مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول قاطی کردن و هم زدن تخم مرغ ها بودید، این خواب بسیار تعبیر منفی دارد‌ یکی از نزدیکان شما به رحمت الهی خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جوجه ها در حال بیرون آمدن از تخم هایشان بودند، چنین خوابی نیز تعبیرش شنیدن اخبار خوش و لذت بخش می باشد.

  همچنین بخوانید:  🚨 تعبیر خواب تصادف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب تخم مرغ بر اساس موضوع آن 📚

  ✔️شکستن تخم مرغ

  می‌توان گفت که تعبیر چنین خوابی تا حدودی معنای غیر معمولی دارد. چنین خوابی نشانگر یک حادثه و اتفاق بسیار فاجعه آمیز می باشد که زندگی و دنیای شما را به طور کلی از این رو به آن رو و دگرگون خواهد کرد. قطعاً زندگیتان زیر و رو خواهد شد. بنابراین باید این نکته را ذکر کنیم که این اتفاق حتماً و لزوماً یک نشانه بد نخواهد بود. تعبیر این خواب کاملاً فردی است و بستگی به شرایط و سبک زندگی کنونی تان دارد که آیا از جایگاهی که در آن هستید رضایت دارید یا خیر.
  بعضی از تفسیرهای افراطی درباره چنین خوابی می گویند که به نوعی پیش‌بینی این خواب بدین صورت باشد که دنیا به پایان خود در حال نزدیک شدن است. درست مثل همان چیزی که در فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی مشاهده می کنید، یک شهاب آسمانی، یک تهدید فرازمینی و یا یک حادثه فرا طبیعی جهان را تهدید می‌کند و امکان نابودی بسیار بالاست. اما همانطور که در ابتدا گفتیم چنین تعریفی بسیار اغراق آمیز و غیر عادی می باشد.

  ✔️پیدا کردن تخم مرغ در جنگل

  اگر در عالم رویا در جنگلی تخم مرغ پیدا کردید، این خواب تعبیرش به دست آوردن یک ارثیه و ثروت بزرگ مالی می باشد. این ثروت آن قدر کافی هست که شما را از شر تمام بدهکاری ها و قرض های تان خلاص کند. می‌توانید حتی برای این پول فکرهای بزرگترین هم داشته باشید و در یک سرمایه گذاری بزرگ و حتی یک لاتاری شرکت کنید. به بیان دیگر شما در دوره‌ای از زندگی تان قرار دارید که به دست آوردن پول برایتان خیلی سخت نخواهد بود. پس حتما این فرصت را غنیمت بشمارید و تمام تلاشتان را به کار بگیرید. می توانید حتی تمام کسب و کارهای نیمه تمام تان را تمام کنید و با نتایج موفقیت آمیز و پیروزمندی روبه‌رو شوید.

  ✔️تخم مرغ شکسته

  اگر در خواب تخم مرغی را دیدید که ترک خورده و یا شکسته بود،چنین خوابی تعبیرش این است که شما به لحاظ شخصیتی در ارتباط برقرار کردن با افراد غریبه بسیار مشکل دارید. شاید این به خاطر شیوه‌های غلط رفتاری شما باشد و یا به خاطر حرف های نسنجیده تان است که در جمع هایی که نباید به زبان می آورید. این مشکلات به خاطر عدم توانایی شما برای فهماندن منظورتان به عموم م باشد. در واقع شما در چشم دیگران را فردی بسیار پرخاشگر و گستاخ هستید، حتی اگر واقعاً قصد و هدف شما از رفتارتان این گونه جلوه کردن نباشد. این خواب به شما می گوید که هرچه زودتر با آدم‌هایی که برایتان مهم هستند و همیشه از شما حمایت کرده‌اند مشکلات خود را حل کنید چون که شما از صمیم دل نمی خواهید آنها را از دست بدهید و یا از شما دلخور باشند پس اگر این چنین است معطل نکنید و دست به کار شوید.

  ✔️شخصی تخم مرغ بشکند

  اگر در خواب شاهد این بودید که کسی تخم مرغی را شکست، چنین خوابی نشانگر یک جنایت و اتفاق بسیار وحشتناک می باشد. این خواب قطعاً نشانه خوبی نخواهد بود و باید مراقب باشید و از رفتن به جاهای خطرناک و مشکوک جداً خودداری کنید. در غیر این صورت در خطر خواهید افتاد. قربانی امکان دارد شما باشید و یا شخص دیگری، اما در هر صورت خطر بیخ گوش شماست. همچنین از اینکه اطلاعات شخصی و رازهای خود را در اختیار دیگران بگذارید صرف نظر کنید و هر کاری می توانید انجام دهید تا در مقابل افرادی که مشکوک هستند و به نظر خوب جلوه نمی کنند از خودتان محافظت کنید.

  ✔️تخم مرغ های فراوان

  اگر در عالم رویا به تعداد زیادی تخم‌مرغ دیدید، این خواب نشانگر یک ثروت مادی بسیار هنگفت خواهد بود. زندگی تان در دوره ای قرار خواهد گرفت که شانس و اقبال بسیاری خواهید داشت و همچنین دوره خوبی برای شروع کسب و کارهای جدید می باشد.
  به تعبیر دیگر امکان دارد یک نفر تحت هر عنوانی به جمع خانواده شما اضافه شود. این اضافه شدن می‌تواند یک نوزاد تازه متولد شده و یا یک ازدواج باشد.

  ✔️بازی با تخم مرغ

  اگر در خواب دیدید که تخم مرغی را برای بازی می چرخانید و یا هر بازی دیگری با تخم مرغ می‌کردید، این خواب نشانه مثبتی است. در حوزه امور کاری تان با خوش اقبالی ها و خوش شانسی های بزرگی رو به رو خواهید شد. شاید اخیراً بسیار زیاد به شروع یک کسب و کار فکر می کردید پس این خواب می‌تواند برای شما نمادی مثبت باشد. به شما این جسارت و شجاعت را خواهد داد که کارتان را عملی کنید. از هیچ چیز نترسید و وارد میدان شوید، چرا که فرصتهایی نصیبتان خواهد شد که باید هشیار باشید و از آنها نهایت استفاده را ببرید. ممکن است پیشنهادات کاری بسیار زیادی هم به شما بدهند و همه آن ها را بررسی کنید تا بهترین آنها را از دست ندهید.

  همچنین بخوانید:  ⚰️ تعبیر خواب تابوت از نظر معبران معروف جهان

  ✔️پوسته تخم مرغ

  پوسته تخم مرغ در عالم رویا نشان می‌دهد که شما به خاطر این که نتوانستید به رویاها و آرزوهایتان دست پیدا کنید مایوس و ناامید شده اید. شاید درباره آینده خود ایده های بسیاری داشتید اما اکنون احساس می کنید که آنها هیچگاه به واقعیت نخواهد پیوست. نسبت به آینده شوق و اشتیاق ندارید و زندگی برایتان بی معنا شده است.
  اگر در دنیای بیداری اینگونه است پس شما باید بپذیرید که زندگی همیشه آنطور که شما می خواهید و یا در ذهنتان تصور می کنید پیش نخواهد رفت و بهترین کار این است که بپذیرید زندگی تان همین است. همچنین قدر داشته های تان را بدانید تا با اینکار ناامیدی و یاس را از خود دور کنید. اگر این کار به نظرتان مسخره می آید و نمی‌توانید این گونه باشید، ناامید نباشید، چرا که اگر با خودتان تمرین کنید به زودی به فردی خوش بین و موفق تبدیل می شوید. اگر احساس ناراحتی دارید باید تمام توان خود را جمع کنید تا در اطراف خود تغییراتی ایجاد کنید و هر چیزی که احساس می کنید باعث آزار و ناراحتی شماست را از دور خودتان حذف کنید.

  ✔️زرده تخم مرغ

  زرده تخم مرغ در عالم رویا نشانه بدی است. دوره ای از زندگی تان را تجربه خواهید کرد که بسیار به چالش کشیده خواهید شد و برای گذر از این دوران باید بسیار صبور و مقاوم باشید. برای هر اتفاقی آماده باشید و حتی اگر حس کردید که این پایان راه شماست، خونسردی خودتان را حفظ کنید و به هیچ وجه تصمیماتی از سر ناعقلی و عصبانیت نگیرید. اگر در آن حال حس می کنید که بهترین تصمیم است هم باید صبر کنید چرا که قطعاً بعداً پشیمان خواهید شد و تاثیرات منفی این اتفاق در وعده ای نزدیک بر زندگی‌تان مشخص می شود.

  ✔️تخم مرغ همراه با غذا

  اگر در خواب تخم مرغ نیمرو همراه با غذای تان می خوردید، این خواب هم تعبیرش بد می‌ باشدو یک دوره اختلاف، سردی، درگیری و جنگ و جدال باشد با شریک عشقی و همسرتان را نشان می دهد. شاید یکی از شما به شخص دیگری عشق بورزد و همین باعث آشفته شدن طرف دیگر شود.حتی ممکن است مشکلات مالی و اقتصادی پیدا کنید. به هر حال همه چیز دست به دست هم خواهد داد تا شما به چالش کشیده شوید و بحث ها و عصبانیت تان از یکدیگر اجازه ندهد که به توافق و تفاهم برسید.

  ✔️تخم مرغ بیش از حد پخته شده

  اگر در خواب تخم مرغی بیش از اندازه پخته بود اما زرده آن هم چنان شل بود، چنین خوابی نشانگر یک دوره پر از اضطراب، استرس و نگرانی بخاطر پیشرفت های تازه و تهدیدات و خطرات جدید است. شاید وضعیت کنونی تان چیزی فراتر از آن است که تصور کرده بودید و اکنون نگران این هستید که اگر در این وضعیت باقی بمانید در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت. همچنین این خواب می تواند نشانگر آغاز یک رابطه عاطفی و عاشقانه باشد که بر قاعده درستی شکل نخواهد گرفت و نتیجه آن پیامدهای منفی مثل حسادت بیش از اندازه و وابستگی بیش از حد معقول به شریک عاطفیتان باشد.

  ✔️تخم مرغ آب پز درون کیسه

  تخم مرغ آب پز اما سفت در خواب نشانگر قحطی و خشکسالی به خاطر کمبود آب می باشد. هر چقدر تعداد این تخم‌مرغ‌ها بیشتر باشد، شدت این مسئله بسیار بیشتر خواهد بود. اما باید بگوییم که روشن نیست آیا این تفسیر مشخصاً در مورد شخص شماست یا کل جامعه اطرافتان را تحت تاثیر قرار می دهد.

  ✔️تخم مرغ پوست کنده

  تخم مرغی که پوستش کنده شده باشد می‌تواند به شرایطی اسفبار و حاد اشاره کند. معمولاً شما به تازگی متوجه شده اید که چقدر این شرایط وخیم است. در هر صورت شما باید دیگران را به اقداماتی تشویق کنید که بتوانید جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرید.

  ✔️تخم مرغ به جای میوه

  اگر در عالم رویا دیدید که درختی به جای میوه تخم‌مرغ داده بود، چنین خوابی تعبیرش نشانگر وجود فرصت ها و استعدادهای نامحدود در وجود شماست. تخم مرغی که درون آن یک ماهی طلایی باشد، نمادی از ترس و اضطراب از انجام کارهای جدید و ناشناخته می باشد. شما به خاطر همین ترس فرصت‌های بسیار خوبی را از دست داده‌اید. چیزهای فراوانی پیش‌روی شما خواهد بود و فرصت‌هایی که نصیبتان می شوند بسیار زیاد هستند، اما شما یا با تنبلی و یا با غفلت این شانس ها را از دست می دهید. گاهی اوقات هم برای تبدیل فرصت‌ها به موقعیت به اندازه کافی تلاش و کوشش ندارید.

  ✔️انداختن تخم مرغ درون سینی

  اگر در خواب تخم مرغ را درون سینی انداختید و قصد شما از این کار شکسته شدن تخم مرغ بود، چنین خوابی نشانگر این است که رفتار شما بیش از هر کس دیگری به خودتان آسیب می‌زند و به نوعی رفتارهای خود مخرب بسیار دارید. گاهی مواقع ممکن است به خاطر شرایط استرس زا و مسئولیت‌های بسیاری که باید به عهده بگیرید، فکر کنید که زندگیتان لبه پرتگاه قرار گرفته است و هر چه سریعتر می خواهید از این شرایط فاصله بگیرید. ترکیبی از استرس و آسیب پذیریشما در مورد امور عاطفی و عشقی می‌تواند به نقطه‌ای از شکست، سقوط و اوضاع بد منتهی شود. بدترین چیز که ممکن است اتفاق بیفتد این است که به خاطر این که از زیر بار مسئولیت هایی که بر عهده تان است فرار کنید و در آینده نخواهید چنین اعمالی را انجام دهید سعادت خود را نابود خواهید کرد و زندگیتان را به مرز زوال خواهید کشید. پس مراقب تصمیم‌هایی که میگیرید باشید و از هرگونه تصمیم هیجانی و ناشی از هر احساس غیر منطقی جلوگیری کنید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  19 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  لیلا
  ۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۲۰:۵۲

  سلام من خواب دیدم داخل لانه ی مرغ تعدادی تخم مرغ سالم بود همه رو برداشتم داخل یک ظرف گذاشتم بعد دونه اخر را اومدم بردارم دیدم کلا ترک خورده و داخلش پیدا هست و پوسته زیریش سالم بود ولی باز گذاشتم سر جاش تعبیرش چی میشه

  سنا
  ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۱۹

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و ما باهم بودیم ولی الان جدا شدیم و اون ازدواج کرده بهم تخم مرغ داد دو تا از اینکه شکست یا نه یادم نمیاد..

  زهرا
  ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۰۲

  سلام خسته نباشید تعبیر خواب
  من خواب دیدم که توی باغمون بودیم و زیر چند تا سنگ تخم مرغ پخته پیدا کردم و همون جا خوردمش
  خواستم ببینم تعبیر اصلی و واقعی خوابم چیه
  ممنون میشم پاسخ بدید

  ناشناس
  ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۰۹

  سلام من یه خوابی دیدم که میخوام راهنماییم کنین برای تعبیرش من خواب دیدم رفتم خونه یکی از آشنایان و اونجا توی حیاطشون با فاصله از هم چندین تخم پرنده آبی رنگ دیدم رفتم سمتشون اما دیدم همگی شکسته هستن نشستم تا دقیق تر نگاهشون کنم اما دیدم همشون با اینکه شکست اما شکل خودشون رو حفظ کردن و مقاومت دارن در برابر تغییر شکل همینطور دیدم که داخل اون تخم ها لکه های خون بود (تخم ها همه خام بودن) همون لحظه دختر اون خونه اومد و بهم گفت که این ها تخم غاز هستن در صورتی که انداز اون به اندازه تخم بلدرچین بود من قبول نکردم اما اون من رو برد اون طرف حیاط و بین علف ها یه غاز بهم نشون داد و میگفت تخم ها مال این غاز هستن

  رئوف
  ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۴۷

  سلام خواب دیدم دارم تخم مرغ آبپز شده که درونش پر از ریشه های خونی داره میارم ازطرف بیرون و به مادرم که در قید حیات نیستند… به طرفم میاد تخم مرغ نشون میدم که این تخم مرغ فاسد، و اون با عصبانیت انکار میکنه
  لطفا تعبیر خوابم بگید ممنونم

  روژان
  ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۵۶

  سلام
  تو خوابم ۵ یا ۶ تا شایدم بیشتر یا کمتر مرغ سیاه بودن که یا از روی تخم مرغ های سیاه بلند میشدن یا اطراف تخم ها بودن و یه دونه هم خروس سیاه بود و فقط کله هاشون شبیه مرغ و خروس ها نبودن و من و خواهرام به گفته صاحب مرغ ها چند تا از تخم ها رو بر می داشتم و ما توی یه مرغ دونی ۱۲ متری بودیم و مامانم با صاحب مرغ ها که مردی حدودا ۴۵ یا ۵۰ ساله حرف میزد. و یه حسی بهم میگفت که ما صاحب مرغایم
  خلاصه خواب خیلی کوتاهی بود و عجیب
  با جزئیات گفتم که مشکلی در جواب نباشه. ممنون.

  روشن
  تاریک