🏹تعبیر خواب تیر و تیراندازی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ت یک دیدگاه
 • تعبیر خواب تیر و تیراندازی🏹

  تیر اندازی کردن در عالم خواب و رویا می تواند از جنبه منفی و یا از جنبه مثبت تعبیر شود. همان گونه که در دنیای واقعی تیر اندازی در عین حال که یک ورزش محسوب می شود، حرفه ای خطرناک هم می باشد. معبران دیدن چنین صحنه ای در خواب را ناشی از استرس و اضطراب بیننده خواب می دانند.
  تعبیرگران تعابیر متفاوتی ارائه داده اند. برخی از تعابیر رویای تیر اندازی عبارت است از: شخصیتی بی ثبات، حسادت، طمع، رقابت، هشدار و احیاط، خوش شانسی، مشکل، قحطی و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر رویای خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  تعبیر خواب تیر و تیراندازی

  تعبیر خواب تیر و تیراندازی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر دانیال نبی 👳

  از نظر دانیال نبی (ع) تیر در عالم رویا نمادی از مردی صادق و راستگو است که همیشه در حال خیر و یاری رساندن به دیگران می باشد. برخی از تعبیر گران در این باره عقیده دارند که تیر در خواب می تواند نشانه ای از بدگویی و غیبت باشد. اگر فردی هستید که مدام در حال صحبت کردن درباره افراد می باشید، بهتر است سعی کنید این رفتار نادرست خود را کنار بگذارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی به سمت شما تیری پرتاب کرد، تعبیرش رسیدن یک خبر و پیغام به شماست. اگر در عالم رویا دیده باشید که با نیت و هدف ارادی این تیر به شما اصابت کرد، تعبیرش بسیار صحیح تر می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان از روی عمد به سمت کسی تیر پرتاب کردید، تعبیرش این است که شما برای شخصی که قصد داشتید، یک نامه و یا پیام خواهید فرستاد. این پیام می تواند در دنیای مجازی هم به دست او برسد.

  از نظر ابراهیم کرمانی 👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی شما را با تیر زخمی کرد، تعبیرش نشان می دهد که شاید شخصی حرف تلخی را از طریق یک نامه و یا پیغام به شما برساند. در هر صورت برای شما ناراحتی دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال نزاع و جنگ با کسی بودید و وی شما را با تیر زخمی کرد، تعبیرش این است که امکان دارد با کسی دچار اختلاف و سوء تفاهم شوید و در نهایت به دشمنی و خصومت ختم شود. محتاط باشید.

  از نظر محمد ابن سیرین 👨

  از نظر ابن سیرین تیر در عالم رویا نمادی از یک خدمتکار و نوکری است. این خدمتکار بسیار سر به هوا و تنبل می باشد. حتما باید از او کار بخواهید و وقتی هم که وظیفه ای به او می دهید، تمام سعی خود را می کند که انجام ندهد تا دیگر کاری از او نخواهید.

  از نظر جابر مغربی 👨

  از نظر جابر مغربی تیر در خواب مردی را نشان می دهد که بسیار ترسو و بی ثبات است. اگر برای کار های آینده خود به دنبال یک شریک، همراه و یار هستید، از مردی نادرست این درخواست را خواهید داشت. این فرد باعث می شود بین شما و مردم جنگ و جدایی های بسیار رخ دهد. مراقب باشید چه کسی را انتخاب می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیری داشتید و یا شخصی تیری را به شما داد، تعبیرش این است که با شخصی که ویژگی های گفته شده دارد، دوست خواهید شد و حتی ممکن است به اشتباه به او اعتماد کنید و دردسر های زیادی را برای خود رقم بزنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیری را گم کرده بودید، گرفتاری و مصیبت بزرگی در پیش خواهید داشت. مسبب و مقصر این اتفاق خودتان و سهل انگاری های بی موردتان می باشد. اگر کمی دقت کنید، می توانید از شدت این ضرر بکاهید.

  از نظر شیخ طوسی 👨

  از نظر شیخ طوسی اگر شما یک آقای متأهل هستید و در خواب دیدید که همسرتان را با شلیک یک تیر کُشتید، تعبیر این رویا به شما خبر از ازدواج مجدد می دهد. به زودی از همسرتان جدا خواهید شد و تجدید فراش می کنید.
  ✍️اگر شما یک خانم متأهل هستید و این رویا را مشاهده کرده اید، این رویا نشانگر ظالم و ناعادل بودن شماست. در حق فرزندان و یا شوهر تان یک ناحقی بسیار بزرگ را روا خواهید داشت.

  همچنین بخوانید:  📿 تعبیر خواب تسبیح و ذکر گفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری 👨

  از نظر خالد بن علی العنبری اگر در عالم رویا مشاهده کردید که یکی از اعضای خانوادتان را با یک اسلحه و خروج گلوله از دست دادید، این رویا تنها می تواند یک معنا و مفهوم داشته باشد. در وعده زمانی نزدیک یک مشاجره و دعوای بزرگ در بین اعضای خانواده تان رخ خواهد داد که نه تنها شما بلکه همه افراد را درگیر خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب شاهد صحنه ای بودید که عده ای با استفاده از اسحله های بزرگ و کوچک به سمت کودکان و بچه های خردسال شلیک می کردند و جان آنها را می گرفتند، تعبیر این رویا از یک خشک سالی و قحطی به وعده طولانی خبر می دهد. به زودی تمام نعمت ها و برکت های زندگی از منطقه سکونت شما خواهد رفت و برای یک مدت نسبتا زیاد درگیر قحطی می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با یک اسلحه به سمت شما تیر اندازی می کردند و با مرگ دست و پنجه نرم می کردید، این رویا تعبیرش منفی است. در وعده های نزدیک یک اتفاق بسیار بد و یا حادثه ای خطرناک رخ خواهد داد که جز خودتان زندگی اطرافیان تان را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👨

  از نظر منوچهر مطیعی تیر در خواب می تواند اشاره به مردی داشته باشد که بسیار صادق و راستگو است. این شخص در جامعه با همه قشر و هر نوع اخلاق و کردار و رفتاری رفت و آمد دارد، اما هیچ گاهتحت تأثیر و یا نفوذ کسی قرار نمی گیرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیر داشتید، تعبیرش ارتباط داشتن، دوستی و هم نشینی با چنین شخصی است.
  اگر در عالم رویا دیدید که یک تیر به سمت شما پرتاب شد، اما آسیبی به شما نرسید؛ تعبیرش نشانه ای از مورد توجه، لطف و مهربانی شخصی قرار گرفتن می باشد. همچنین به تعبیر دیگر از رسیدن یک خبر و پیغام به شما هم خبر می دهد.
  ✍️اگر در دنیای بیداری منتظر یک سفر کرده و یا در انتظار هستید، به زودی خبری از این شخص به دست شما خواهد رسید. به تعبیر دیگر امکان دارد یکی از دوستان از شما یک هدیه برای شما ترتیب داده باشد و به صورت تعارفی و بی مناسبت آن را برای شما ارسال نماید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیری به سمت شما پرتاب شد و جایی از بدن شما آسیب دید، تعبیرش منفی است. از سمت کسی سرزنش می شوید و یا کاری را انجام می دهید که به سبب انجام این کار اشتباه بر سر زبان مردم خواهید افتاد. پشت سرتان بسیار بدگویی های خواهند کرد و دشمن شاد خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان تیر اندازی می کردید، به زودی توجه شما نسبت به چیزی و یا کسی جلب خواهد شد و تمرکز تان را تنها بر آن می گذارید.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم ج.ان هستید و در خواب دیدید که به سمت کسی تیر پرتاب کردید و یا به سمت شما تیر پرتاب شد، خواب تان نیکو و مثبت است. شما در هر جمعی در مرکز توجه هستید.

  از نظر لیلا برایت 👩

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب دیدید که قصد داشتید به سمت کسی تیر اندازی کنید، تعبیرش خوب نیست و از گرفتاری و مکافات خبر می دهد. بیشتر مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیری به شما بر خورد کرد، تعبیرش منفی است و به زودی با یک شکست بسیار سخت در امور کاری رو به رو خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که شما را تیر باران کردند، تعبیرش مثبت است و به شما از پیشرفت و ارتقاء در امور شغلی خبر می دهد.

  از نظر آنلی بیتون 👨

  اگر در خواب دیدید که تیر تپانچه ای به شما برخورد کرد و به علت جراحت سنگین نزدیک به مرگ بودید، تعبیرش منفی است. شما از سمت دوستان خود با بدرفتاری و بی انصافی رو به رو خواهید شد. این افراد بدخواه در جلد دوست می باشند.
  ✍️اگر در خواب صدای تیر و تیراندازی شنیدید، تعبیر این رویا به شما هشداری می دهد که از خود خواهی و خود پسندی خود بکاهید. شاید این صفت اخلاقی شما باعث آزردگی همسرتان شود و در نهایت به بیزار شدن وی از شما ختم شود. بنابراین اگر زندگی و ارتباط تان برای شما ارزشمند است، متعادل تر رفتار کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک شخص بسیار عالم و نصیحت گر به سمت شما تیر اندازی کرد، تعبیرش مخالفت از جانب دوستان و یا آشنایان می باشد. درباره مسأله ای با برخورد بدی رو به رو می شوید و آنها سعی خواهند کرد که راه های دیگری را به شما پیشنهاد دهند. درباره نظرات آنها هم فکر کنید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با اسلحه در حال تیراندازی هستید، این رویا تصویری از درگیری و مشاجره با دیگران می باشد. بر سر موضوعات مختلفی با اطرافیان بحث می کنید و به علت رفتارتان شهرت نا خوشایندی را به دست می آورید. این آوازه بسیار مخرب است و زندگی شما را تا مرز تباهی و نابودی خواهد کشاند. کمی صبور باشید و حتی الامکان از هر گونه درگیری و بحث بیهوده دور باشید.

  همچنین بخوانید:  ⚰️ تعبیر خواب تابوت از نظر معبران معروف جهان

  از نظر کارل گوستاو یونگ 👨

  از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که در حال تیر اندازی هستید (تیر اندازی به هر قصدی شامل این تعبیر می شود)، تفسیر این رویا نشانگر مشخص بودن هدف و خواسته شما از زندگی تان می باشد. در اصل برنامه شما برنامه هدفمندی است و موفقیت برای شما دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با اسلحه به سمت کسی شلیک می کردید، این خواب می تواند ناشی از احساس ناخوشایند شما نسبت به شخصی باشد. شاید از کسی متنفر و یا خشمگین هستید و این احساسات به این صورت در رویای شبانه شما ظاهر شده اند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید به سمت یک فرد غریبه و ناشناس شلیک کنید، این رویا به شما گوشزد می کند که بیشتر به جوانب ناشناخته شخصیت تان توجه کنید. شما بدون درک برخی از استعداد هایتان از آنها گذر می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی به سمت شما شلیک کرد، به زودی یک مسأله و یا مشکل را با شخصی پیدا خواهید کرد. این شرایط به شما احساس قربانی بودن و مظلوم واقع شدن را القا می کند.

  کتاب سرزمین رویاها 📗

  در کتاب سرزمین رویاها، تیر به تعداد زیاد تعبیرش از پنهان کاری های دوستان تان خبر می دهد. آنها دور از چشم شما بر علیه تان برنامه هایی ترتیب داده اند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیری را پرتاب کردید و دقیقا به هدف مورد نظر برخورد کرد، تعبیر این رویا مثبت است و نشان می دهد که شما فرد بسیار خوش شانسی هستید. نسبت به شانس و حس ششم خود مطمئن باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیر شما با هدف اصابت نکرد و خطا رفت، خواب خوبی ندیده اید و نشان از فرا رسیدن یک دوران سخت و پر از مشکل است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با تیر به چشم یک گاو نر زدید، این رویا تعبیرش بسیار عالی است و نشانه ای از ثروت و دارایی بسیار است.
  ✍️اگر در خواب دیده اید که خودتان تیر خورده بودید، این رویا به شما گوشزد می کند که مبادا از دشمن خود غافل شوید و سعی کنید بیشتر به این گونه اشخاص توجه کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاحب تعداد زیادی تیر بودید، این رویا نشانه ای از ضرر و خسارت مالی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیر شما گم شده بود، گرفتاری ها و مصیبت های بسیاری در راه است. تمام مشکلاتی که برایتان ایجاد خواهد شد به علت نادانی و غفلت خودتان است.
  ✍️اگر در خواب تیری را دیدید که ظاهر نامناسب و شکسته داشت، تعبیر این رویا منفی است و نشانه ای از شکست و ناکامی است. ممکن است در کارهایتان با ناامیدی و دلسردی رو به رو شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تیری را شکستید و تکه تکه کردید، این رویا تعبیرش خوب نخواهد بود. در مورد مسائل عاطفی و احساسی تان دچار ناکامی و ناامیدی خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک تیر به شما اصابت کرد، این خواب نشان می دهد که در زمانی که انتظارش را ندارید و اصلا به فکرتان خطور نمی کند، با یک بدبختی و بد شانسی بزرگ رو به رو خواهید شد.

  کتاب بانک جامع تعبیر خواب 📘

  اگر در عالم رویا دیدید که شخصی یا اشخاصی به سمت یک شخص مرده که خودتان هم وی را می شناسید تیراندازی می کردند و وی دوباره در جوار شما جان باخت، تعبیرش مأیوس کننده می باشد. این رویا نشانه ای از دلسرد شدن و نابودی آمال و آرزو های شماست. اگر بخواهیم به صورت دقیق تر تعبیر کنیم، باید بگوییم که اگر مراقب نباشید و جوانب احتیاط را رعایت نکنید، در تمامی تصمیمات و اقدامات مهم زندگی تان شکست خواهید خورد و احساس بد و ناخوشایندی را تجربه می کنید.

  تعبیر خواب تیر و تیراندازی بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️برخورد کردن تیری از جنس فلز

  اگر در خواب دیدید که یک یا چند تیر فلزی و سر تیز به بدن شما برخورد کرد، این رویا به شما گوشزد می کند که قبل از ابراز احساسات و یا آرزو کردن چیزی، آنها را به صورت دقیق و جزئی مورد بررسی و تأمل قرار دهید.
  اصولا دیدن تیر از این جنس در خواب، با موضوعاتی در ارتباط است که بیشتر مربوط به اوضاع روحی و قلبی شماست.
  اگر در خواب دیدید که تنها یک تیر به شما پرتاب شد و در خواب دقیقا این تیر را مشاهده کرده بودید، تعبیرش نشانه ای از حسادت، بدخواهی، رقابت، حرص و طمع، دشمنی و خصومت است. در واقع افرادی با این نیت ها و اهداف اطراف شما وجود دارند. حتی این خصوصیات می تواند در شریک احساسی و رابطه تان هم وجود داشته باشد هشیار تر از قبل باشید. به بیان دیگر این رویا می تواند ناشی از جنگیدن شما با اشخاصی بخاطر روابط تان و یا فرد محبوب تان باشد. شاید رقیبی وجود دارد که شما را تبدیل به شخصی بسیار حسود و بدخواه کرده است و تمام تلاش تان را می کنید که وی را نابود ساخته و از زندگی تان دور کنید.
  اگر در خواب دیدید که چندین تیر هم زمان به سمت شما پرتاب شد، تعبیرش نشانه ای از غرق شدن افراطی شما در احساسات و عواطف تان است. به بیان دیگر شاید هم اخیرا با حسادت ها، سخنان نامطلوب و بسیار آزار دهنده ای رو به رو شده اید که روح و ذهن شما را آزرده خاطر ساخته است.
  اگر در خواب دیدید که شخص خودتان در حال پرتاب کردن تیر بودید، تعبیرش رقابت و پیشی گرفتن است. شاید در زندگی حقیقی خودتان را درگیر این مسائل کرده اید و اکنون از روی اجبار و ناچاری به این مسیر ادامه می دهید.

  همچنین بخوانید:  🌚 تعبیر خواب تاریکی از نظر معبران سرشناس

  ✔️تیر خوردن (با تفنگ)

  اگر در خواب دیدید که کسی با تیر و یا تفنگ به سمت شما شلیک کرد، تفسیرش این است که شما برای زنده ماندن و یا گذراندن زندگی تان در حال مبارزه و جنگیدن هستید. در تعبیر چنین رویایی نوع اسحله و تعداد کسانی که به سمت شما حمله ور شده اند، میزان جدی بودن و مهم بودن این مبارزه برای شما را نشان می دهد.
  اگر تعداد این افراد زیاد بوده باشد، تعبیرش این است که شما در زندگی حقیقی بسیار درگیر کار و مال اندوزی شده اید. اینگونه ادامه دادن صدمات و آسیب های جدی برای شما به همراه خواهد داشت. شاید هم همین مسأله باعث شده است که خود را بسیار ضعیف تر و شکننده تر از دیگران ببینید.
  اگر در خواب دیدید که شما شلیک کننده بودید ولی هرچه تمرکز می کردید موفق به دیدن هدف خود نمی شدید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما فردی هستید بسیار دقیق و ناظر، که بر تمام موقعیت های زندگی تان کاملا کنترل دارید.
  اگر در خواب دیدید که در حال شلیک کردن به یک حیوان هستید، از تعبیر این رویا می توان دریافت که شما نیاز به زنده ماندن و زندگی کردن به نحو دیگری دارید. کاملا آمادگی دارید که برای رسیدن به این خواسته تمام تلاش تان را به کار بگیرید و قطعا موفقیت از آن شماست.
  اگر در خواب دیدید که هدف اسلحه بودید و یا به بیانی تیر خوردید، تعبیرش نشان می دهد که شما در زندگی واقعی مورد بی عدالتی، سوء استفاده و اذیت قرار گرفته اید.

  ✔️تیر اندازی با تانک

  اگر در خواب دیدید که در تانکی نشسته بودید و با این وسیله به افراد شلیک می کردید، تعبیر این رویا نمادی از آمادگی و قدرت شما برای جنگیدن علیه جبهه باطل، دولت فاسد و یا سیاستی مخرب است.

  ✔️تیر خوردن در جنگ

  اگر در عالم رویا دیدید که در جنگ حضور داشتید و تیری به بدن شما اصابت کرد، این رویا تصویری از گذشته زندگی و تجربیات شما می باشد. به بیان دیگر این رویا می تواند ناشی از مخالفت های سفت و سخت شما با حکومت حاضر باشد.

  ✔️اصابت کردن تیر به گردن

  اگر در خواب دیدید که کسی به سمت شما یک تیر شلیک کرد و این تیر به گردن شما خورد، تفسیر این رویا نشان می دهد که افکار ذهنی و عقاید تان با قلب و احساس تان در جنگ و کشمکش هستند. شاید به همین علت در رابطه مسأله ای توانایی تصمیم گیری ندارید. به تعبیر دیگر این رویا می تواند اشاره به شحصی داشته باشد که وجود آن در زندگی تان همراه با فشار عصبی و استرس های غیرقابل پیش بینی است.

  ✔️مرگ در اثر تیر خوردن

  اگر در خواب دیدید که به سمت شما شلیک شد و بخاطر اصابت گلوله جان خود را از دست دادید، تعبیر رویای دیده شده شما مثبت می باشد. این رویا به شما نوید می دهد که روز های سخت و طاقت فرسا تمام شده و از حالا به بعد لحظات خوب از راه می رسند.
  اگر در خواب دیدید که شخص خودتان به سمت کسی شلیک کردید و شاهد مرگ وی بودید، تعبیرش نشانگر پایان برخی مسائل است. در این مرحله از زندگی شما در حال اتمام دادن به یک سری از درگیری ها و بهم ریختگی های زندگی تان هستید که مدت ها شما را درگیر کرده بودند.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۲۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۴:۲۶

  تعبیر خواب یوسف نبی پس کجاست

  روشن
  تاریک