🔮 تعبیر خواب جادو و جادوگر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ج ۱۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب جادو و جادوگر و طلسم🔮

  جادو و جادوگر در دنیای واقعی از آن دسته رویا و خواب هاست که تعدادی به وجود آن اعتقاد دارند و تعدادی نه. پس اولین چیزی که باید در رابطه با این تعبیر کنیم این است که آیا شما به این مسأله اعتقاد دارید یا خیر.
  بدیهی است که افرادی که اعتقاد دارند بیشتر این رویا را می بینند. معبران در این باره نظرات متفاوتی ارائه داده اند. برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: فتنه، دروغ، حقه و حیله، اعمال بی نتیجه، وعده های دروغ، دوستان قدیمی و …
  به طور کلی اگر بخواهیم مثبت و یا منفی بودن این رویا را مشخص کنیم، باید بگوییم خواب خوبی نیست و بیشتر تعابیر آورده شده برای این رویا منفی و ناخوشایند است.
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  خالد بن علی العنبری

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  جادوگر

  تعقیب شدن توسط جادوگر

  صحبت کردن با جادوگر

  پرواز کردن جادوگر

  خندیدن جادوگر

  خوش رفتاری جادوگر با شما

  جادوگر کوچک و ریز اندام

  جادوگر مرده

  حمله کردن جادوگر

  گریه کردن جادوگر

  جادو کردن با خون

  لباس جادوگر

  گوی جادوگری

  جادوی سیاه

  جادو شدن

  جادوگر بودن

  کتک زدن جادوگر

  تعبیر خواب جادو و جادوگر و طلسم

  تعبیر خواب جادو و جادوگر و طلسم بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) جادو گری و جادو در عالم رویا شش تعبیر دارد:
  ✔️تعبیر اول، نشانگر فتنه آشوب و تفرقه می باشد. شخصی اطراف شماست که سعی دارد با کارشکنی های خود، اوضاع شما را دگرگون و آشفته کند.
  ✔️تعبیر دوم، از یک حیله و نیرنگ به شما خبر می دهد. شاید به چیزی اعتماد کرده و یا دلبسته اید که اساس آن بر مبنای فریب و خیانت کاری است.
  ✔️تعبیر سوم، نمادی از خیانت و فریب می باشد. افرادی سعی دارند که با وعده و وعید های بی اساس و شوم خود شما را به دام بیندازند و از راه درست زندگی منحرف کنند.
  ✔️تعبیر چهارم، می تواند نمادی از توطئه، حیله، دام، بدخواهی و بد طینتی باشد. شاید این شخص که این ویژگی ها را دارد خودتان باشید و یا اینکه فردی اطرافتان وجود دارد که این ویژگی ها در رفتار و شخصیت وی وجود دارد.
  ✔️تعبیر پنجم، نمادی از اعمال و رفتار های باطل و پوچ، دروغ و سخنان بیهوده می باشد. اگر این اواخر افرادی به شما خبرهای دروغی داده اند، توجه نکنید و به راه خودتان ادامه دهید. این افراد تنها هدفشان به هم ریختن روح و روان شما می باشد.
  ✔️تعبیر ششم، تفسیرش بدین صورت است که امکان دارد شما مشغول به کاری باشید که نتیجه مثبت و مفیدی ندارد ولی شما در حال تلاش بیهوده می باشید. بهتر است هرچه سریع تر به خودتان بیایید و دست از این راه بیهوده بکشید و تا دیر نشده است بازگردید.
  به طورکلی امام صادق (ع) جادو در عالم رویا را نمادی از فتنه، بهم ریختگی، دروغ و ناصادقی می‌دانند

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین جادوگری کردن در عالم رویا نمادی از انجام اعمال باطل و نادرست می باشد. اعمالی که انجام آن برای شما هیچ نتیجه مثبتی به همراه ندارد و حتی می‌توان گفت نتیجه های آن بسیار تاریک و تباه می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای کسی جادو می‌کردید، این خواب نشان می دهد که قصد انجام کاری را می کنید که بی اساس و پوچ می باشد. بهتر است قبل از انجام هر کاری از بی خطر و مفید بودن آن اطمینان حاصل کنید.
  از نظر برخی از معبران جادو در عالم رویا نشانگر فتنه و آشوبی است که یا خودتان برای کسی ترتیب می دهید و یا افرادی برای شما به پا خواهند کرد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری جادو در عالم رویا نشانه فتنه، آشوب، تفرقه، غرور و خودپسندی می باشد.

  ✍️ اگر شما در خواب دیدید که شخصی در حال جادو کردن و سحر و طلسم می باشد، تعبیر این رویا نشان می‌دهد که امکان دارد یک زن و مرد متأهل و متعهد به ناحق و از روی دشمنی از هم جدا شوند. در واقع این جدا شدن و فاصله به خواست خودشان نخواهد بود و به خاطر نیت شوم و پلید افراد حسودی است که اطراف آن ها وجود دارند.
  همچنین العنبری اعتقاد دارد که جادوگر در عالم رویا می تواند نمادی از یک مرد شیاد، دروغگو، خیانتکار، فریبکار و همچنین ناشایست باشد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب شخصی را دیدید که به شغل و حرفه جادو گری و طلسم نویسی مشغول بود و یا به اصطلاح جادوگر بود، این رویا تعبیرش دشمنی را نشان می دهد که بسیار حیله گر و فریبنده می باشد. اگر چنین شخصی را اطرافتان دارید و حتی درصدی به او شک دارید، بهتر است هر چه سریع تر از او فاصله بگیرید تا از جانب او ضربه نخورید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان مشغول جادو کردن کسی بودید، این رویا نشان می دهد که افراد اطراف خودتان و یا مردم را با وعده های دروغ خام می کنید و فریب می دهید. این عمل شما بسیار زشت و ناپسند می باشد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی اگردرخواب خودتان جادو، طلسم و یا فردی را دیدید که کار او جادوگری بود، در مرحله اول بایستی بنگرید که شما به این مسئله اعتقاد دارید یا خیر. در صورت باور داشتن و ناباوری می توانید تعبیر خودتان را بیابید.
  ما به طور عامه و کلی جادوگران را با قیافه زشت و کریه و ناپسند تصور می کنیم. این گونه افراد که به شغل جادو و جادوگری مشغول هستند به خاطر اینکه کاری باطل و ناپسند انجام می دهند، نمی‌توانند چهره‌ای روحانی، آسمانی و یا به مانند فرشتگان پاک خداوند داشته باشند. طبق این تفسیر اگر در عالم رویا جادوگر ببینید، پس خواب شما مثبت و نیکو نخواهد بود و بهتر است پس از بیدار شدن صدقه ای برای رفع بلا در نظر بگیرید.

  همچنین بخوانید:  🦉 تعبیر خواب جغد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت جادوگر در عالم رویا نشانگر روزهای خوب و خوشی است که به زودی برای شما پیش خواهد آمد و دوره‌های بسیار طلایی در زندگی در انتظارتان خواهد بود.
  اعمال جادوگری چه خودتان مشغول به آن باشید و چه شخص دیگری، نشانگر جمعی از دوستان قدیمی و صمیمی شما می باشد. احتمال دارد با تعدادی از آنها که سالهاست رفت‌وآمد نداشته اید، دوباره دور هم جمع شوید و ساعات خوشی را بگذرانید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با یک جادوگر مشغول صحبت و گفتگو هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما با اطرافیان و افرادی که در زندگی تان وجود دارند، رفتار مناسب و شایسته ای ندارید. با هر کسی هر طور که دلتان می‌خواهد رفتار می کنید و برای هیچ کسی شخصیت قائل نیستید. این رفتار شما بسیار نادرست و مرور زمان باعث می شود هم از شما دور شوند و در نهایت روزی به خود می آید و می بینید که تنها مانده اید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از دیدن جادوگری بسیار عصبانی شدید و به هم ریختید، این رویا می تواند نشانگر این باشد که یک بیماری و کسالت جسمی شما را تهدید می کند.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو جادوگر در عالم رویا از یک زندگی نامعلوم و به هم ریخته خبر می دهد. شاید اکنون در دوره ای قرار دارید که هیچ چیز در جای خودش قرار ندارد و احساس آشفتگی و به‌هم‌ریختگی زیادی در وجودتان احساس می کنید.
  به تعبیر دیگر این رویا می تواند نشانگر این باشد که شما در زندگیتان بسیار تلاش می کنید و هیچ بهانه ای برای توقف و ناامید شدن ندارید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر در عالم رویا دیدید که کسی شما را طلسم یا جادو کرده بود، این رو یا نشانگر این است که شما باید نسبت به اعمال و رفتار خودتان دقت و حساسیت بیشتری به خرج بدهید تا در خطر و تهدید قرار نگیرید. اگر مراقب اعمالی که انجام می‌دهید نباشید، ناگهان به خود می آیید و می بینید که گرفتار گناه و معصیت خیلی بزرگ و غیرقابل بخششی شده اید. بهتر است دست از خیره سری بردارید و به پند و نصیحت بزرگترها و افراد با تجربه گوش کنید تا بتوانید از خطرات احتمالی جلوگیری کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سعی داشتید با ابزارهای مخصوص جادوگری فردی را جادو کنید، این خواب نشان می دهد که در آینده ای نزدیک یک دردسر، گرفتاری، پریشان حالی و آشفتگی در انتظار شما خواهد بود. خودتان را برای هر چیزی آماده کنید.

  ✍️اگر در خواب یک جادوگر یا ساحر را دیدید، این رویا نشان می دهد که شما برای اینکه بتوانید خانواده برای خود تشکیل دهید بایستی زحمت ها و سختی‌های زیادی را تحمل کنید. در نهایت این زحمت ها و سختی هایی که خواهید کشید، لذت های بزرگی نیز به دست خواهید آورد. پس نتیجه کار و تلاش تان با ارزش خواهد بود.
  به تعبیر دیگر دیدن ساحر و جادوگر در خواب، می تواند نماد آرزوهایی باشد که هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید و در نهایت به ناامیدی و یاس و سرشکستگی ختم خواهند شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان جادوگر شده بودید، این رویا نشانگر این است که شما باید بیشتر مراقب اعمال و رفتارتان باشید. اخیراً مشغول کارهای شده اید که جز ضرر و زیان و خسارت، چیزی برای شما به همراه نخواهد داشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همراه خود تان یک طلسم و جادو دارید، این خواب نشان می‌دهد که شما به زودی دوستان صمیمی و دوست داشتنی پیدا خواهید کرد. همچنین به تعبیر دیگر امکان دارد که به لطف و محبت یک مرد ثروتمند و توانگر شما به بهره ها و فایده های زیادی برسید.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که نامزد شما به شما یک طلسم داد، این رویا نشان می‌دهد که تمام آرزوهایی که درباره ازدواج با او دارید، برای شما میسر خواهد شد و در نهایت به چیزی که می خواهید خواهید رسید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر کارل یونگ جادوگر در عالم رویا مسئله و یا مسئولیتی را نشان می دهد که آن طوری که شما در مورد آن پیش‌بینی کرده اید، نمی باشد. حقه و حیله زیادی در آن دیده می‌شود. حتی امکان دارد شما احساس سرخوردگی و شکست داشته باشید.
  تعبیر دیگر از خواب جادوگر به این معناست که شما سعی می کنید خودتان و یا شخص دیگری را با حرف هایی فریب دهید. در اصل درصدد هستند تا چیزی را باور کند که شما هم می‌دانید درست و واقعی نیست. بهتر است دست از این کار بردارید و دیگران را به سخره و بازی نگیرید.‌
  جادوگر در خواب حتی می تواند نشانگر این باشد که شما در زندگی حقیقی تان تلاش می کنید تا مهارت ها و استعدادهای تان را تقویت کنید و همچنین برای رسیدن به قدرت بیشتر تمرین کنید.

  کتاب سرزمین رویاها📘

  اگر در خواب دیدید که شما توسط فردی جادو شده بودید، این رویا نشان می‌دهد که امکان دارد افکار خبیث و کثیفی به شما روی بیاورد. این افکار می تواند درون روح و ذهن شما نفوذ کند و زمام زندگی را از دست شما خارج کند. زرنگ باشید و اجازه ندهید افکار بیهوده زندگی شما را به هم بریزد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران طلسم و جادو شده بودند، این رویا نشانگر کمک مالی می‌باشد. این کمک از سمت شما به این اشخاص خواهد بود و بسیار برای آنها یاری دهنده و سرنوشت ساز می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که یکی از اقوام شما جادو شده بود، این رویا تعبیرش نشانه خوبی نیست. احتمال دارد در کاری که برایتان بسیار ارزشمند و مهم است شکست بخورید و هیچ چیز آنطور که شما می‌خواستید پیش نرود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما در حال جادو کردن دیگران بودید، این رویا تعبیرش مثبت و روشن است. به زودی به یکی از بزرگ ترین خواسته ها و نیازهای قلبی تان خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب یک جادوگر را ببینید، این رویا نشان می دهد که شخصی اطراف شما و زندگیتان می باشد که اصلاً خوبی شما را نمی خواهد و در کمین نشسته تا در اولین فرصت زندگی شما را نابود کند. به نفع تان است که بیشتر مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هنگام روبرو شدن با یک جادوگر احساس وحشت و ترس کردید، تعبیر این رویا نشان می‌دهد که امکان دارد به خاطر مسئله و از بابت اتفاقی اعتماد شما نسبت به یک نفر از بین برود و تصمیم بگیرید او را از زندگی تان حذف کنید. قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرید از مقصر بودن این شخص مطمئن شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جادوگر شما را عصبانی کرد، این رویا به شما یک هشدار می دهد. امکان دارد در مورد مسائلی مربوط به سلامتی‌تان با مشکل مواجه شوید و تندرستی تان به خطر بیفتد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سعی داشتید نسبت به وجود یک جادوگر بی‌تفاوت باشید، این رویا می‌تواند ناشی از این باشد که دروغ اطراف شما زیاد است و افرادی با شما رفتار آمد دارند که بسیار دروغ می‌گویند. در واقع دو طرفه و دو جانبه بازی می کنند. در مواقعی که به نفع آنهاست، طرف شما می باشند و در شرایط بالعکس طرف دیگری را انتخاب می کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال گپ و صحبت کردن با یک جادوگر بودید، باید به روش و طریقه زندگی خودتان یک نگاه دوباره بیاندازید. احتمالاً در جایی تصمیم اشتباهی گرفته اید و یا اینکه اشتباه عمل کرده اید.
  به طور کلی طلسم در عالم رویا دو تعبیر دارد:
  ✍️یک، اینکه باید مراقب حسادت و بدخواهی اطرافیان خودتان باشید.
  ✍️دو، اینکه امکان دارد یک راز و اسرار زندگی شما برای همه فاش شود. به هر حال اگر چنین خوابی دیدید، بسیار مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب ببینید که طلسمی را با خود حمل می کردید، بایستی یک تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز را دیر یا زود بگیرید. قبل از انجام این عمل و گرفتن هرگونه تصمیمی تمام جوانب آن را بررسی کنید و بهترین مورد را انتخاب کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از یک جادوگر طلسمی برای جلوگیری از چشم زخم و چشم بد گرفتید، تعبیرش ازدواج می باشد. به زودی کسی را برای زندگی آینده خودتان انتخاب خواهید کرد.
  ✍️اگر دیدید که در حال فروختن طلسم بودید، این رویا نشانه خوبی نیست و از یک بدبختی و مصیبت بزرگ خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی طلسمی به شما هدیه کرد، برای مدتی از عشق، دوست داشتن و محبت فاصله خواهید گرفت و به جای آن نفرت و نا سازشی را در قلب خود جایگزین خواهید کرد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که طلسم دارید، یک خطر شما را تهدید می کند. بهتر است بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید و این روزها احتیاط را فراموش نکنید.
  ✍️اگر آقا هستید و چنین رویایی دیدید، این رویا نشانگر خیانت دوستانتان به شما می باشد. آنها قصد دارند از پشت به شما خنجر بزنند و شاهد زمین خوردن شما باشند.

  همچنین بخوانید:  👻 تعبیر خواب جن از نظر معبران معروف جهان

  ✍️اگر شما یک زن بیوه و مطلقه هستید و در خواب طلسم دیدید، این رویا نشانه ازدواج مجدد برای شما خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم جوان هستید و در خواب طلسمی دیدید، شاید این خواب میخواهد به شما هشدار بدهد که در موقع رفت و آمد به صورت تنها و در خیابانها بسیار مراقب باشید که مبادا کسی به شما دست درازی کند.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که جادوگر و سحر و جادو در عالم رویا می تواند ناشی از ترس ها اضطراب ها و احساسات مبهم و دشوار شما و یا حتی عادت های غلطی که در ارتباط فردی خود با مادرتان ایجاد کرده اید باشد.
  علت این تفسیر این است که چون این احساسات اکنون بخشی از وجودتان را تشکیل می دهند و به خصوص اگر شما جنس مونث باشید، به راحتی می توانید نقش یک جادوگر را در مورد زندگی شخص دیگری ایفا کنید. به تفسیر دقیق‌تر این رویا می تواند تصویری از حسادت، کینه ورزی، انتقام و … را نشان دهد. شاید شما در صدد هستید تا شخصی که از سال های پیش نسبت به او کینه و نفرت دارید را از پا در بیاورید و زندگی وی را از هم بپاشید.

  تعبیر خواب جادو و جادوگر و طلسم بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️جادوگر

  اگر در عالم رویا جادوگر و یا شخصی که به سحر و جادو مشغول باشد را مشاهده کردید، این رویا نمادی از مشکلات روحی روانی، نیروهای ماورایی و فوق ماورایی، تحول، تغییر، قدرت، توانایی، ناامیدی، یأس و… می باشد. حتی در برخی موارد این رویا را به ترس و اضطراب و استرس نیز تعبیر کرده اند. اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم این رو یا منفی یا مثبت است، بایستی بگویم که رویای خوبی نیست و احتمالا می تواند علامتی از ضمیر تحریک پذیر و آسیب پذیر شما باشد که در این محیط پر از مشکل و رنجش هستید و از این بابت سالها آزار دیده اید اما هیچگاه برای رفع آن تلاش نکرده اید.
  در برخی از تعابیر دیگر جادوگر می تواند نشانگر دخالت شما در اموری باشد که به شما مربوط نیست. شما دوست دارید در هر مسأله ای یک نظری ارائه کنید.

  ✔️تعقیب شدن توسط جادوگر

  اگر در خواب دیدید که توسط یک جادوگر تعقیب می شدید، این رویا نشانگر این است که افرادی اطراف شما وجود دارند که اصلاً تمایل ندارند با همسر و عزیزانتان ارتباط خوبی داشته باشید. به همین علت تصمیم دارند که از طریق نیروهای ماورا طبیعی و یا همان سحر و جادو به شما آسیب بزنند. در واقع این افراد به این علت که در دنیای واقعی به هدف خود نمی رسند، قصد دارند به زور شما را وادار به انجام کاری کنند.

  همچنین بخوانید:  🐥 تعبیر خواب جوجه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️صحبت کردن با جادوگر

  اگر در خواب دیدید که جادوگری با شما صحبت می کرد، این رویا تعبیرش این است که امکان دارد یک خیانت و دشمنی بزرگ از جانب یک شخص نزدیک داشته باشید. در واقع هر کس بعد از دیدن این خواب بسیار نگران و مضطرب خواهد شد. سعی کنید با کسی که نسبت به شما شناختی ندارد و یا یک مشاور بی‌طرف باشد، صحبت کنید و هر چه زودتر این فرد را از زندگی تان حذف کنید.

  ✔️پرواز کردن جادوگر

  اگر در خواب دیدید که جادوگری در حال پرواز کردن بود، این رویا نشان می‌دهد که بر تمام موانع و مشکلات در زندگی تان غلبه خواهید کرد. شما به توانایی خواهید رسید که به راحتی می توانید دشمنان و بدخواهان خودتان را شکست دهید.

  ✔️خندیدن جادوگر

  اگر در خواب دیدید که جادوگری در حال خندیدن به شما بود، این رویا نشانه خوبی نخواهد بود. در واقع خوابی منفی دیده اید. به زودی اخبار بسیار بد و ناگواری را به شما خواهند رساند. در برخی از موارد تعبیر این خواب می تواند نشانگر آسیب باشد. این آسیب و صدمه از سمت شخصی است که روح شیطانی دارد و اصلاً صفت نیکو در او دیده نمی‌شود.

  ✔️خوش رفتاری جادوگر با شما

  اگر در خواب دیدید که جادوگری نسبت به شما بسیار مهربان بود و با خوبی و احترام برخورد می‌کرد، تعبیرش مثبت و نیکو می باشد. این رویا می تواند نشانگر رسیدن شما به درجه بالایی از قدرت و علم برای حل کردن مسائل اطرافتان باشد.

  ✔️جادوگر کوچک و ریز اندام

  اگر در خواب دیدید که جادوگری بسیار جثه ریزی داشت و لاغر اندام بود، این رویا یک هشدار می باشد. بایستی سعی کنید مشکلات کوچک پیش افتاده زندگیتان را حل کنید. اگر چیزی باعث ناراحتی شما می شود دلیلی برای نگه داشتن آن نیست. اگر غیر از این صورت عمل کنید تمام مشکلات کوچک شما روی هم جمع خواهند شد و در نهایت روزی به دام بسیار بزرگی تبدیل می شود.

  ✔️جادوگر مرده

  اگر در خواب دیدید که جادوگری مرده بود، این رویا نمادی از توانایی شما برای مقابله و روبرو شدن با رقیبان و دشمنان است. در اصل این خواب بسیار نیکو و مثبت می باشد و به شما از پیروزی و غلبه کردن بر آنها خبر می دهد. شادی بزرگی از این بابت در پیش دارید.

  ✔️حمله کردن جادوگر

  اگر در خواب دیدید که جادوگری قصد حمله کردن به شما را داشت، تعبیر این رویا دقیقا برعکس بالا می باشد. دشمنان بر شما پیروز خواهند شد، چرا که قدرت آنها از شما بسیار بیشتر است و روز به روز بر قدرت آنان افزوده می شود.

  ✔️گریه کردن جادوگر

  اگر در خواب دیدید که جادوگری در حال گریه کردن و اشک ریختن بود، این رویا نشانه خوب و مثبتی می باشد. تمام نیروهای منفی اطراف شما از بین خواهند رفت و هیچ کدام از آنها توانایی این را ندارند که بتوانند بر شما غلبه کنند. خودتان نیز فرد مثبت اندیشی هستید و اجازه نمی‌دهید چنین افکاری شما را از پا در بیاورد.

  ✔️جادو کردن با خون توسط جادوگر

  اگر در خواب دیدید که یک جادوگر با خون در حال انجام سحر و جادو بود، تعبیر این رویا از افکار شوم یک شخص خبر می دهد‌. کسی اطراف شماست که برای فرد دیگری نقشه کشیده تا وی را از سر راه خود را بردارد.

  ✔️لباس جادوگر

  اگر در خواب دیدید که مثل جادوگرها لباس پوشیده بودید و لباس یک جادوگر را جایی دیدید، این رویا نشان می‌دهد که شما حاضر هستید هر کاری را به هر قیمتی که شده انجام بدهید و اصلاً خوبی و یا بدی آن را بررسی نمی کنید. می‌تواند مربوط به شخصی نزدیک به شما باشد که برای رسیدن به هدفش از هیچ چیز دریغ نمی کند. بهتر است قبل از گرفتن هر تصمیمی و انجام هر کاری عواقب و نتایج آن را دقیق بررسی کنید تا با نتایج بد و مرگ بار روبرو نشوید.

  ✔️گوی جادوگری

  اگر در خواب یک گوی جادوگری را دیدید، این رویا می تواند نمادی از ناامنی ها و اتفاقات ناگوار در آینده باشد. احتمال دارد به زودی شاهد اتفاق های بسیار عجیب و غریب و باور نکردنی در زندگیتان باشید.

  ✔️جادوی سیاه

  اگر در خواب دیدید که جادو و طلسم سیاه داشتید، تعبیرش این است شما برای برآورده کردن آرزوها و نیازهای قلبی تان از روش ها و حقه های پنهانی استفاده می کنید. همچنین این رویا نمادی از فریب، خیانت، شیطان صفتی، دروغ و دو رنگی است.

  ✔️جادو شدن

  اگر در خواب دیدید که شما جادو شده بودید، این خواب هم تعبیر خوبی ندارد. احتمال دارد به زودی از جانب یکی از دوستان نزدیک و صمیمی خودتان ضربه سختی را تجربه کنید، به طوری که هضم این اتفاق برای شما بسیار سخت باشد.

  ✔️جادوگر بودن

  اگر در خواب دیدید که جادوگر بودید، این رویا نشانگر یک تحول درونی بسیار بزرگ و مثبت خواهد بود. در واقع این تجربه برای شما بسیار خاص به شمار می‌آید. به تعبیر دیگر اگر شما در خواب ببینید که جادوگر شده اید، این رویا نشانگر این است که خواسته و آرزویی دارید که دوست دارید هر چه سریعتر برآورده شود و در برخی موارد نیز این خواب نشانگر میل و گرایش شما برای تغییر کردن می باشد. اگر در خواب دیدید که همسر شما یک جادوگر شده بود، این رویا نشانگر خیانت از جانب همسرتان می باشد. بهتر است بیشتر مراقب باشید و محبت تان را از او دریغ نکنید، چرا که خطر خیانت بسیار بالاست.

  ✔️کتک زدن جادوگر

  اگر در خواب دیدید که در حال ضرب و شتم یک جادوگر هستید، خواب خوبی دیده اید. شما قدرت این را دارید که با هرگونه نیروی شیطانی و نادرستی بجنگید و اجازه ندهید ذره‌ای به درون شما نفوذ کند.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  12 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  کمند
  ۲۲ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۵۹

  سلام من خواب دیدم چشمان قدرتمندی دارم ‌کافی بود اراده کنم و با اشاره چشمانم اجسام و حرکت میدادم اونم خیلی راحت فقط اشاره چشمانم در مسیر حرکت کافی بود کسی تعبیرشو میدونه؟

  زهرا
  ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۴:۰۶

  سلام من یک زن متاهل هستم خواب دیدم خیاط در لباسم طلسم پیدا کرده و بهم داد تعبیرش چی میشه ممنون

  عمران
  ۲۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۳۷

  سلام من خواب دیدم یک ملا داشت جادو یا دعا میکرد کنار یک جسد مرده و جسد تکان خورد

  Zahra
  ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت: ۰۶:۰۵

  سلام من خواب دیدم که با خانوادم رفتیم پیش یه جادوگر تا یه طلسم اجرا کنه و بهمون گفت باید انگشت دستمونو قطع کنیم اونا گوش دادن ولی من فرار کردم و اونجا نموندم. اما بازم اومدن دنبالم که بگیرن منو

  محمد سرور معذوری
  ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۵۵

  خواب دیدم جادوگر شدم و بالای کوهی هستم و این کوه بسیار خشک است من جادوگری میکنم و کوه را سرسبز میسازم و جوی های اب را جاری میسازم لطف کنید تعبیرش چیست؟

  پری
  ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۰۵:۳۲

  خواب دیدم یکی تو خواب منو جادو میکنه. میاد اتاقم میگه پری یه کاغذ خودکار ابی و قرمز بیار گفتم چرا؟ داشت با تلفنش صحبت میکرد پیر زن فامیل بود میشناختمش. گفت بالاخره تو میخوای جادو شی خودتم بنویس برای خودت تو خواب ترسیدم گریه کردم بغل بابام زنه را هم زدم خیلی ولی خواب بدی بود ساعتا ۴ صبح دیدم

  السا
  ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت: ۱۵:۴۵

  من خواب حمله ی جادوگر رو دیدم و خیلی عصبانیم چون که گفته دشمنات قوی تر از تو هستند

  پری
  پاسخ به  السا
  ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۰۵:۳۳

  منم

  فرشته
  ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۱۱

  سلام
  من خواب دیدم در سرزمینی هستم که نفرین شده و کثیف و سیاهه مردم اگه بتونن هم دیگه رو میخورن حتی پادشاه اون سرزمین این بلا رو سر مردم اورده و جادوگرای زیادی داره که توی شهر پرسه میزنن و مردم احمق و نادونن یعنی پادشاه اونا رو اینجوری کرده
  من میرم و اطلاعات کسب میکنم بعد یه سری محلول میسازم که مردمو از نادونی در میاره و نفرین از بین میره بعد با سخنرانی هایی که میکنم لشکر میسازم و بعد جادوگرا رو میکشم با محلول ها
  و شهر نجات پیدا میکنه
  تعبیرش چیه؟

  آرزو 1383
  پاسخ به  فرشته
  ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت: ۲۳:۳۷

  چه خوابی😯

  عباس
  پاسخ به  فرشته
  ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت: ۱۴:۰۹

  تو دقیقأ مملکتمونو دیدی و آینده مملکتمونو

  پری
  پاسخ به  فرشته
  ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۳۱

  مگه میشه؟
  خودت تکی مردم رو به خورد یک محلول دادی.

  روشن
  تاریک