🦉 تعبیر خواب جغد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ج ۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب جغد🦉

  همه ما در طول عمر خود حیوانات مختلفی را در عالم رویا و خواب مشاهده می کنیم. هر کدام از آنها تابیر خاص خود را دارند. یکی از ویژگی های حیوان جغد امکان دید وی در شب و تاریکی است. پس یکی از تعابیر مرتبط با جغد می تواند با احساسات شهودی ما در ارتباط باشد. جغد حیوانی است که در شب به دنبال شکار و طعمه می رود و حس بینایی و شنوایی این حیوان بسیار قوی است. اغلب معبران جغد را نمادی از یک انسان خبیث و پلید می دانند که ذات بدی دارد و همچنین دزد هم می باشد. برخی دیگر از تعابیر دیدن این حیوان در خواب عبارت است از: مرگ و اجل، جدایی و فاصله، بیماری و کسالت، دشمنی و خصومت و…
  به طور کلی تعبیر جغد در خواب منفی است و بهتر است صدقه دهید تا رفع بلا شود. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  حضرت یوسف

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  جنگیدن با جغد

  سقوط جغد کنار شما

  جغد سفید رنگ

  حمله کردن جغد

  کشتن جغد

  زیر کردن جغد با ماشین

  حمله جغد ها به یکدیگر

  جغد مرده

  پرواز جغد

  نشستن جغد روی حیوانات دیگر

  جغد نشسته روی موش

  گرفتن جغد

  جغد روی تخت

  جغد بدون پر و بال (عریان)

  تبدیل شدن به جغد

  پرواز کردن مثل جغد

  شکار شدن یک موش توسط جغد

  جغد در قفس

  اهلی کردن یک جغد

  جغد در محیط خانه و منزل شما

  تعبیر خواب جغد

  تعبیر خواب جغد بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی جغد در عالم رویا دشمنی را نشان می دهد که بسیار حیله گر و بد ذات است. اگر اطراف تان چنین شخصی را دارید، سعی کنید با او صلح و سازش کنید. در غیر این صورت وی به شما صدمه خواهد رساند.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی اگر در عالم رویا صدای جغد به گوش تان می رسید، تعبیرش این است که در همان جایی که صدای جغد به گوش تان می رسید یک نوحه خوانی و مراسم عزاداری و گریه تشکیل خواهد شد. مدت و طول زمان این نوحه خوانی به اندازه زمانی است که صدای جغد را می شندید.
  ✍️اگر در خواب بچه و یا جوجه جغدی را دیدید، این خواب نشان می دهد که شما فرزندی دارید که بسیار نحس و بد قدم و همچنین بسیار بد کار و سرکش می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت جغد بودید، تعبیرش نشان می دهد که به اندازه مقداری که گوشت خوردید، از شخصی که به عمل دزدی مشغول است و همچنین بسیار بد ذات و بد سرشت می باشد، مقداری مال و وثروت به دست خواهید آورد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب جغد دیدید، این حیوان در عالم رویای شما فردی بد کردار و بد عمل را نشان می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول گرفتن جغد ها بودید، با شخصی که به لحاظ اخلاقی و رفتاری خصلت های یاد شده را دارد، دشمنی و درگیری پیدا خواهید کرد.
  به طور کلی جغد و حالات مختلف جغد در خواب، نشانه و علامت خوب و مبارکی نیست. در هر صورت به فال نیک بگیرید، ان شاء الله که خیر است!

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر خالد بن علی العنبری جغد در رویا های شبانه ما نمادی از ترس و اضطراب، کار های نادرست و باطل و یا شخصی خیانت کار و حیله گر است. به طور کلی جغد در خواب تعبیر خوشایندی ندارد و به هیچ عنوان نمی توان گفت خواب خوبی است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  برخی از معبرین معتقدند که جغد در عالم رویا دیدن نمادی از دزدی و یک شخص دزد می باشد. عده ای دیگر نیز در این باره می گویند که جغد تصویری از یک انسان پلید و ناپاک می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جغدی بر روی دیوار خانه و یا پشت بام منزل شما، یا حتی روی تیر چراغ برق رو به روی شما نشسته بود و در حال نگاه کردن به پنجره شماست، تعبیر این خواب فردی را نشان می دهد که ذات و سرشت بسیار ناپاک و پلیدی دارد و همچنین به زندگی شما چشم دوخته تا در اولین فرصت ضربه بزرگی به شما بزند.
  ✍️اگر در عالم رویا به این حیوان غذا دادید، با شخصی که بد خواه و دشمن شماست، طرح یک دوستی و ارتباط خواهید ریخت. شاید شما اصلا فکر نمی کنید که این شخص بخواهد به شما ضربه بزند، اما احتیاط در هر کاری و یا نسبت به هر شخصی شرط اول می باشد.
  ✍️اگر دیدید که جغدی در دلِ آسمان پرواز می کرد و ناگهان بر پشت بام خانه شما نشست، این رویا اخباری را نشان می دهد که به زودی به گوش تان خواهد رسید. امکان دارد این اطلاعات دروغ و بی اساس باشد و یا حتی اگر هم مستند و واقعی باشد، باعث ناراحتی و غمگینی شما خواهد شد.
  از نظر جابر مغربی
  ✍️اگر در خواب دیدید که جغدی داشتید و یا کسی در خواب به شما جغدی هدیه داد، تعبیر این رویا نشان می دهد که فردی دزد و نا به کار را زمین خواهید زد و برای نابودی و شکست او هر کاری بتوانید خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب جوجه جغدی را دیدید، یک خدمتکار و یا نوکر خردسال را برای خدمت نزد خود خواهید آورد. این فرد به دزدی بسیار وارد و حرفه ای است. به بیان دیگر شاید این شخص از گروه دزدان و کلاهبرداران باشد. قبل از اعتماد کردن به هر کسی بسیار دقیق تحقیق کنید تا مبادا از جانب چنین شخصی ضربه بخورید.

  همچنین بخوانید:  🖊️ تعبیر خواب جوهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب جغدی را دیدید که بر روی شاخه درختی نشسته بود، تعبیرش این است که دشمنان و بد خواهان شما در نبود و غیاب تان در حال برنامه ریزی برای بدنام کردن و ضربه زدن به شما هستند.
  ✍️اگر در خواب صدای جغد را به طور بم و گرفته می شندید، تفسیر این رویا نشان می دهد که پس از طی کردن لحظات زیادی از خوشی و آرامش، سلامتی و تندرستی در نهایت اجل و مرگ شما فرا خواهد رسید. بهتر است کمی هم به فکر آخرت و دیار باقی خود باشید.
  ✍️جغد مرده و بی جان در خواب، نشانگر نجات و رهایی از شر بیماری ها و کسالت های شدید و یا حتی جستن از مرگ و اجل می باشد. نگران نباشید. اگر اکنون دغدغه سلامتی دارید، به زودی از این اوضاع عبور خواهید کرد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ جغد در خواب می تواند سمبلی از آگاهی، بینش و سیرت، جادو و سحر، خرد و شکیبایی و تقوا و فروتنی زیاد باشد.
  ✍️شنیدن بانگ و صدای جغد در خواب، تعبیرش نا امیدی، یأس، مرگ و پایان زندگی است. به تعبیر دیگر امکان دارد که ذهن و ضمیر ناخود آگاه شما، قصد جلب توجه و طلب رسیدگی دارد. بهتر است این بُعد از وجودتان را بی اهمیت نشمارید.
  ✍️جغد سفید رنگ و یا جغدی که در برف زندگی می کند، تصویری از میزان آگاهی و خرد، روشنگری و دید باز باشد. شاید در زندگی تان به آن مرحله ای رسیدید که احساس می کنید برای درک هر چیزی آمادگی لازم را دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جغدی به شما حمله کردید و یا در تلاش بود تا با نوک زدن چشم شما را از حدقه بیرون آوَرَد، تعبیرش به معنای عدم درک و بینش است. شاید احساس می کنید قدرت و نفوذ خود را از دست داده اید و کنترلی بر رفتار و تصمیمات خود ندارید. شاید هم در تلاش هستید تا از مسأله ای دوری کنید و از روبه رو شدن با آن بسیار هراس دارید.
  ✍️جغدی که مرده و جان ندارد، تعبیرش مرگ و فوت می باشد. به بیانی می توانیم بگوییم مرگ در این تفسیر معنای سمبلیک و نمادین دارد و می تواند اشاره به یک تغییر و تحول بزرگ در زندگی و یا پایان یک عادت منفی و مخرب داشته باشد.
  ✍️چندین جغد در خواب، نشان می دهد که شما شدیدا احساس می کنید که باید آگاهی ها و تجربیات تان را با دیگران در میان گذاشته و دستاورد های خود را با آنان شریک شوید.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  در این کتاب نوشته شده است که اگر در خواب جغدی را کشتید و جان آن را گرفتید، تعبیر این خواب برعکس ماهیت ناخوشایند آن، یک خوشبختی و سعادت بسیار بزرگ و چشمگیر را نشان می دهد.
  ✍️اگر دیدید که یک جغد گرفتید، باز هم تعبیرش سعادت و کامروایی است. در زندگی به درجات بالا و قابل توجه خواهید رسید.
  ✍️اگر در عالم رویا صدای جغد ها را می شندید، این خواب نشان می دهد که شخصی ناپاک و بسیار پلید اطراف شخص شما و زندگی فردی تان است. بهتر است تا جایی که می توانید از او فاصله بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جغد ها در حال جیغ و فریاد زدن بودند، خواب خوبی ندیده اید. اغلب مواقع این رویا از مرگ و فوت یکی از آشنایان تان خبر می دهد.

  تعبیر خواب جغد بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️جنگیدن با جغد

  اگر در عالم رویا دیدید که در حال جنگیدن با یک جغد بودید و سعی می کردید از خودتان در برابر حمله او مراقبت کنید، تعبیرش جنگ و درگیری با یک مرد است. این مرد می تواند آشنا و یا بیگانه باشد. هر کسی که هست می تواند بسیار خطرناک باشد، پس مراقب باشید.

  همچنین بخوانید:  👻 تعبیر خواب جن از نظر معبران معروف جهان

  ✔️سقوط جغد کنار شما

  اگر در خواب دیدید که ناگان جغدی در کنار شما به زمین سقوط کرد، تعبیر این خواب هم بسیار منفی است و از مرگ یکی از نزدیکان خبرمی دهد.

  ✔️جغد سفید رنگ

  از نظر معبران جغد سفید رنگ در خواب نماد خوب و مثبتی می باشد. این خواب یک سفر را پیش بینی می کند که در این مسافرت چیز های مفید و مثبتی را کشف و درک می کنید. همچنین باعث می شود مهارت ها و توانایی های جدیدی در وجود خود پیدا کنید.
  عده ای دیگر از معبران معتقدند که جغد سفید در خواب شما، تصویری از ارتباط تان با شخصی است که از صمیم قلب او را دوست دارید. به شما مژده می دهد که رابطه تان گرم تر و صمیمی تر از قبل خواهد شد.

  ✔️حمله کردن جغد

  اگر در خواب دیدید که جغدی به شما حمله کرد، این خواب منفی است و نشانه خوبی نمی باشد. رقیبان و بدخواهان از شما جلو خواهند زد و همچنین شما متحمل یک زیان و خسارت بزرگ مالی خواهید شد.

  ✔️کشتن جغد

  اگر در خواب دیدید که جغدی را کشتید و یا در تلاش بودید که جغدی را بکشید، تعبیرش این است که دردنیای بیداری برای حل مشکلات زندگی تان بسیار بدو بدو و تلاش می کنید. اگر موفق شوید که این جغد را بکشید، پس در اعمال و امور خود هم موفق و سربلند خواهید بود. اگر نتوانستید او را بکشید، پس زندگی تان به وضعیت بد و طاقت فرسایی گرفتار می شود.

  ✔️زیر کردن جغد با ماشین

  اگر در خواب دیدید که جغدی را با ماشین زیر گرفتید و جغد مُرد، این خواب اشاره به درگیری ها و جدال های بین شما و خانواده تان دارد. امکان دارد در وعده های اخیر شدت این خصومت ها بیشتر شده باشد. شاید شخصی اطراف شما قصد دارد که با تحریک کردن تان باعث بد تر شدن اوضاع شود و بخواهد که از این موقعیت سوء استفاده کند. بهتر است به دیگران توجه نکنید و همچنین بر اعصاب خود مسلط باشید تا بهانه دست اطرافیان ندهید.

  ✔️حمله جغد ها به یکدیگر

  اگر در عالم رویا دیدید که تعدادی جغد با یک دیگر در حال دعوا و حمله کردن بودند و حتی یک دیگر را کشتند، این خواب تعبیر خوبی ندارد. از یک درگیری ونزاع بسیار سنگین و سخت بین اعضای خانواده و اقوام خبر می دهد.
  عده ای از معبران معتقدند که شاهد حمله جغد ها به یک دیگر بودن، بدین معناست که تغییر نگرش و افکار اطرافیان شما بر زندگی شما نیز تأثیر منفی و بدی خواهد داشت.

  ✔️جغد مرده

  جغد مرده در عالم رویا نمادی از یک بیماری خاص می باشد. این بیماری مثل بیماری های عادی نیست و اگر دیر متوجه بشوید نتایج بدی به دنبال خواهد داشت. به طور منظم پیش دکتر بروید و مدام خود را چکاپ کنید تا از سلامت بدنی خود اطمینان داشته باشید.

  ✔️پرواز جغد

  اگر در خواب شاهد پرواز جغد بودید، تعبیرش این است که شما برای انجام دادن و پذیرفتن مسئولیت های مهم تر و سنگین تر آمادگی کامل دارید.
  اگر این جغد به جای بسیار دوری پرواز کرد، این خواب نشان می دهد که شما بسیار دقیق هستید و هر اتفاقی که اطراف تان رخ می دهد از چشم شما دور نمی ماند. برای هر چیزی راه حلی دارید و هنگام سختی ها و مشکلات غقب نشینی نخواهید کرد و محکم برای جنگیدن می ایستید.

  ✔️نشستن جغد روی حیوانات دیگر

  اگر دیدید که جغد بر پشت حیوانات دیگری نشسته بود، تعبیر این رویا بیانگر رعب و وحشت شما نسبت به مسائل و جریانات اطرافتان است. به بیان دیگر این رویا ضعف شما در این مسائل را نشان می دهد. هنوز آنقدر آماده نیستید که بتوانید همه جوانب زندگی تان را به دست بگیرید.

  ✔️جغد نشسته روی موش

  اگر در خواب دیدید که جغدی بر روی یک موش نشسته بود، این خواب نشان می دهد که شما به کل اعتماد به نفس خود را از دست داده اید و همین مسأله ضربه های بزرگی به شما خواهد زد. سعی کنید روی این ویژگی رفتاری تان کار کنید و دوباره اعتماد به نفس خود را به دست آورید.

  ✔️گرفتن جغد

  اگر در خواب دیدید که موفق شدید جغدی را بگیرید، خواب خوبی ندیده اید. این رویا از یک اتفاق و حادثه بسیار بزرگ خبر می دهد. باید تمام قوا و تلاش خود را به کار بگیرید تا از وقوع آن جلوگیری کنید. بعد از دیدن این رویا بیشتر مراقب خود باشید.

  ✔️جغد روی تخت

  اگر در عالم رویا دیدید که جغدی روی تخت نشسته بود، باز هم علامت خوبی نیست. این رویا تصویری از افکار منفی و مخرب در وجود شماست. این حالات روحی شما به قدری وخیم شده است که برای ادامه زندگی دست و بال شما را بسیار تنگ کرده است.

  همچنین بخوانید:  🧦 تعبیر خواب جوراب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️جغد بدون پر و بال (عریان)

  جغدی که هیچ پر و بالی روی بدن نداشته باشد، علامت استرس و تشویش در وجود شماست. شاید طی روز های اخیر برای انجام معامله ای بسیار شک و تردید دارید و سر دو دلی قرار گرفته اید. عجله نکنید و در کمال آرامش شرایط و جوانب را بسنجید و تصمیم گیری کنید.

  ✔️تبدیل شدن به جغد

  اگر در خواب دیدید که شما تبدیل به جغد شده بودید، خواب نسبتا خوبی است. در وعده های آینده ارتباطات خود را گسترده تر می کنید و دوستی های بسیار محکمی به دست خواهید آورد. دوستانی که در هر شرایطی کنار شما خواهند بود.

  ✔️پرواز کردن مثل جغد

  اگر در خواب دیدید که مثل یک جغد در حال پرواز در آسمان ها بودید، این رویا تصویری از عقل و آگاهی شماست. فردی دانا و عاقل هستید که می توانید از هر غفلت و سردرگمی عبور کنید و برای رسیدن به حقایق تلاش زیادی می کنید.

  ✔️شکار شدن یک موش توسط جغد

  اگر در خواب دیدید که یک جغد موشی را به عنوان طعمه شکار کرد، این خواب نشان می دهد که شخصی را که سال ها به او اعتماد داشتید، حالا متوجه شوید که بر خلاف ظاهرش بوده و خیانت های بسیار به شما کرده است. تمام راز ها و اسراری که با او در میان گذاشته بودید را برای همه بازگو کرده است و شما می دانید که این افراد حتما علیه شما از این راز ها استفاده خواهند کرد. از جانب این شخص آسیب زیادی خواهید دید و زندگی تان را در شرایط و موقعیت بسیار خطرناکی قرار می دهد.

  ✔️جغد در قفس

  تفسیر این خواب بسیار جالب است. اگر شما در خواب جغدی را درون یک قفس مشاهده کردید، نشان می دهد که در زندگی بیداری همیشه زندانی واسیر اندیشه ها و باور هایتان هستید. زندگی تان را مثل یک طوفان یا بهمن می بینید که سراسر آن را حسرت های عمیق و عظیم، فرصت های از دست رفته، آرزو های ناکام مانده و برآورده نشده، جاه طلبی ها و تکبر های بیجا و غیر عاقلانه فرا گرفته است. حتی اکنون که در حل خواندن این مطلب و در حال پیدا کردن تعبیر خوابتان هستید هم قلب تان پر از یأس، ناامیدی، ناکامی و سرخوردگی است. به جای اینکه در حال زندگی کنید و به آینده ای روشن امید داشته باشید، مدام در حال مرور و فکر کردن به گذشته و وقایع تلخ زندگی تان هستید. هر لحظه که کمی از این حالت فاصله می گیرید باز چیزی پیدا می کنید که در خود فرو بروید و غرق در خاطرات و تصاویر گذشته تان می شوید. این گونه زندگی کردن بسیار بد و خطرناک است. علاوه بر افسردگی شدید، وقت بسیار ارزشمند شما را نیز از بین می برد و هدر می دهد.
  دائما از خود سوال می کنید که اگر از خطا ها و امتحان شدن های زندگی تان نمی ترسیدید و ریسک می کردید و یا حتی آسیب می دیدید، مسیر های دیگری را امتحان می کردید که هر کسی از آن عبور نکرده و… اکنون زندگی متفاوت تری خواهید داشت و در حسرت فرو می روید. احساس می کنید برای شروع مجدد بسیار دیر شده و شما هم پیر و فرتوت شده اید. بگذارید نکته ای را به شما متذکر شویم، تا زمانی که درک نکنید و ایمان نداشته باشید که باید تا زمانی که زنده اید، امیدوار باشید، نمی توانید از این وضعیت خارج شوید و روز به روز بیشتر در ناامیدی و یأس غرق خواهید شد. این شما هستید که می توانید این شرایط را تغییر دهید و یا به آن دامن بزنید.

  ✔️اهلی کردن یک جغد

  اگر دیدید که سعی داشتید با غذا دادن به جغدی او را اهلی خود سازید، تعبیرش به جایگاه مناسب و شایسته شما در زندگی تان اشاره دارد. در واقع شما از موقعیت بسیار خوبی در اجتماع برخوردار هستید. از علم و دانش و تجربه بسیار بالایی برخوردارید و همچنین فردی هستید که ذات و سرشت بسیار نیکو و مثبتی دارید. این ویژگی های تان شما را به فردی جذاب و دوست داشتنی تبدیل کرده است. دیگران برای مشورت کردن و راهنمایی گرفتن در هر مسأله ای نزد شما می آیند و شما را سر لوحه رفتار و تصمیم هایشان قرار می دهند. تمام اینها باعث خواهد شد که در طول عمر و زندگی خود از حس معرفت، قدر دانی و سپاس گزاری برخوردار باشید.

  ✔️جغد در محیط خانه و منزل شما

  اگر در خواب جغدی را در محیط خانه و منزل خود دیدید، فرقی نمی کند که روی وسایل، در حال پرواز، نشسته و… باشد؛ به طور کلی نشانگر دردسرها و مشکلاتی است که ریشه تمام آنها به پول باز می گردد. چه پول زیادی داشته باشید و چه در فقر تنگدستی باشید، هر دو حالت برای شما حامل مصیبت ها و گرفتاری های زیادی است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  2 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت: ۱۹:۳۲

  ببخشید خوابی که یک جغد در دهانش نامه ای باشد که بیهوش شود تعبیرش چیست؟

  مهناز
  ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۲۴

  ممنون خیلی کامل بود

  روشن
  تاریک