👻 تعبیر خواب جن از نظر معبران معروف جهان

ج ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ دیدگاه

تعبیر خواب جن👻

در دنیای بیداری جن دیدن و یا درباره جن صحبت کردن، باعث ترس و خوف ما می شود. در واقع جن و ارواح در زندگی حقیقی شاید ترسناک باشد، اما در خواب و علم تعبیر مگر در مواردی خاص، تعبیر بدی ندارد. بیشتر معبران جن در خواب را به خوشحالی، رونق گرفتن کار و بار، مقام و مرتبه و دارایی تعبیر کرده اند. در مورد دیدن و خارج شدن اجنه در عالم رویا، تعابیر زیادی وجود دارد. برخی دشمن می دانند و برخی دیگر سعادت و اقبال گفته اند.
تنها یک نکته را درباره این خواب به شما باید بگوییم که قبل از پیدا کردن تعبیر خواب تان، تفاوت جن و پری را بدانید و مطمئن شوید که جن دیده اید یا پری!
“پری” به معنای “جن مؤنث” می باشد. اجنه شامل دو جنس مذکر و مؤنث و توالد و تناسل می باشند و “پری” جنس مؤنث آنهاست. از نظر اسلام وجود جن بدون شک است و در آن تردیدی نیست. علاوه بر این اصل ارتباط و وجود جن و پری با انسان هم قابل انکار نیست.
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از خواب جن را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

امام جعفر صادق (ع)

دانیال نبی

ابراهیم کرمانی

محمد ابن سیرین

منوچهر مطیعی تهرانی

جابر مغربی

محمد العنبری

ابو هریره

آنلی بیتون

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام صادق (ع) دیدن جن در خواب را می توان به پنج تعبیر آورد:
✍️تعبیر اول، یک دوست عزیز و گران قدر در اطراف شما را نشان می دهد. این دوست بسیار برای شما ارزشمند و قابل احترام می باشد.
✍️تعبیر دوم، اقبال بلند، شانس بزرگ، بزرگی و پست و مقام می باشد. به طور کلی این تعبیر نمادی از خوشبختی و سعادت در زندگی دنیوی می باشد.
✍️تعبیر سوم، موفقیت و پیروزی در زمینه حرفه و شغل شماست. شغل کنونی تان بسیار پر رونق تر از قبل خواهد شد.
✍️تعبیر چهارم، بزرگواری و داشتن خدم و حشم می باشد. به مقامی دست پیدا خواهید کرد که از این بابت هم عظمت و هم خدمت گزاران بسیاری به دست خواهید آورد.
✍️تعبیر پنجم، ممکن است در این روزها اخبار کذب و بی اساسی به شما بدهند. شاید هم خودتان این روزها مرتکب اعمال نادرست و خطایی شوید. در هر حال کمی هشیار باشید. تصمیمات ناآگاهانه نگیرید و هر سخن و حرفی را هم سریع باور نکیند.

از نظر دانیال نبی👳‍♂️

✍️اگر در خواب دیدید که در بین اجنه هستید، تعبیر این خواب به سفر رفتن است. سفری بسیار به یاد ماندنی و مبارک در پیش خواهید داشت.
✍️اگر دیدید که جنی در لباس زیبایی بود، این خواب به شما می گوید که حال و احوال تان بسیار بهتر از قبل می شود.
✍️اگر جن را در خانه و منزلی ترسناک و نا خوشایند دیدید، تعبیرش بالعکس بالا می شود و حال و روز شما کمی آشفته و پریشان می شود.
✍️اگر به عالم رویا دیدید که جن به شما چیزی داد، چیزی مثل طلا، نقره و… و یا چیزی که مانند این ها باشد، تعبیرش دارایی ومال و اقبال و شانس والاست.
✍️اگر در خواب دیدید که جن شما را زیر بغل زد و با خود برد، تعبیرش عزت و احترام، مقام و مرتبه، و بزرگواری و شرافت است.
✍️اگر دیدید که جن ها با شما با مهربانی و عطوفت سخن می گفتند، تعبیرش این است که اعمال و رفتار شما نیکو و مقبول خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که جن گردن شما را زد، تعبیرش این است که از مقام و مرتبه کنونی تان، کمی پایین تر خواهید آمد. حتی ممکن است به کل از مقام و احترام اکنون خود بیفتید.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر کرمانی برخی از این پری ها و اجنه ها مسلمان می باشند و اگر آنها را در خواب دیدید، تعبیرش دیدار و ملاقات با یک دوست و رفیق می باشد. تعبیر دیگر از این خواب، رسیدن به سعادت و اقبال، مال و دارایی و نعمت و رزق و روزی است.
اگر در عالم رویا دیدید که جن و پری کافر و بی دین بود، تعبیرش بالعکس است. دشمن های بسیار پیدا خواهید کرد و گرفتار غم و ناراحتی، و مصیبت خواهید شد.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین جن در خواب دیدن، در صورتی که جن خوش اخلاق و شاد، و گشاده رو بود، تعبیرش رسیدن به مقام و عذت و احترام است. به تعبیر دیگر مال و اموال زیادی به دست خواهید آورد.
✍️اگر بالعکس دیدید، یعنی جن ظاهر زشت و ناراحتی داشت، تعبیرش غم بزرگ و مصیبت برای شما می باشد.
✍️اگر در عالم رویا با جن جنگ می کردید، تعبیرش بهم ریختگی و بی نظمی در کارها و امورتان می باشد.
✍️اگر در خواب جنی بی جان و مرده دیدید، تعبیرش دگرگونی و آشوب در امور و کارهایتان است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر مطیعی تهرانی اگر در خواب خود جن ببینید، تعبیرش رو به رو شدن با آشوب ها، توطئه ها و دشمنی های اطراف تان است. چنان چه در خواب مقابل خود جنی را دیدید، پس شما در زندگی بیداری با دشمنان و بد خواهان خود مدارا می کنید و در حال دست و پنجه نرم کردن با آن¬ها هستید. دشمنان شما نیز هر روز بیشتر برای شما توطئه می چینند.
✍️اگر در خواب از جن ترسیدید و پا به فرار گذاشتید، تعبیر این خواب بر خلاف ظاهر ترسناک آن، امنیت و مصون بودن از خطرات، و همچنین رسیدن به سود و منفعت مالی می باشد.
✍️اگر جن را در خانه و منزل شخصی خودتان دیدید، این دشمن از اهل خانه و زندگی شماست و این خواب به شما هشدار می دهد که بیشتر مراقب افراد نزدیک و اطرافیان خود باشید.
✍️اگر در خانه تعدادی جن دیدید، این خواب نشان می دهد که اعضا و اهالی خانه شما در مقابل شما ایستاده اند و علیه شما با هم متحد شده اند. شاید درباره مسأله ای با شما مخالف باشند و بخواهند که جبهه بگیرند.
✍️اگر به عالم رویا در مکانی ناآشنا و غریب با یک جن رو به رو شدید، این خواب نشان می دهد که دشمن از آشنایان نیست و با شما بیگانه می باشد.
✍️اگر جنی که در خواب دیدید بسیار خوشحال و مسرور بود، برعکس شما در روز های آینده گرفتار حزن و اندوه خواهید شد. چنان چه این خواب را بر عکس دیدید، به طوری که جن اندوهگین و ناراحت بود؛ پس شما خوشحال و شادمان خواهید شد.
✍️اگر در خواب شاهد جشن و سرور و پای کوبی اجنه بودید، شادی و خنده آنان در خواب، به شادی دشمنان شما در بیداری تعبیر می شود. چنین خوابی مبارک نیست، زیرا شادی و سرور دشمن باعث غم و ناراحتی برای شماست. به بیانی دشمن شادی برای کسی خوشایند نیست. ان شاء الله که خیر است!
✍️اگر در خواب فردی آشنا را دیدید ولی احساس کردید که وی یک جن در شکل آشناست، تعبیرش به مانند بالاست.
✍️اگر در خواب دیدید که جن یکی از آشنایان شما بود و چیزی به شما داد، پول و مالی نصیب شما خواهد شد.
✍️اگر در خواب چیزی از شما گرفت و یا در خواست چیزی کرد، مالی از کف شما خواهد رفت.
دوستی کردن با جن در خواب، همسایگی و مجاورت با دشمن و نیز پذیرفتن فتنه و آشوب های وی بدون مبارزه کردن و مخالفت را نشان می دهد.
✍️اگر در عالم رویا با جن دعوا و مشاجره می کردید، این خواب نشانه صلح و سازش، سلامتی و تندرستی است.

از نظر جابر مغربی👨

✍️اگر در خواب دیدید که جنی وارد منزل و خانه شما شد و وی را شناختید یا حس کردید که از آشنایان است، تعبیرش دور شدن و یا در مکان دوری افتادن است. شاید مسافرتی به جای دور داشته باشید و در این راه از شهر های متعددی خواهید گذشت.
✍️اگر به عالم رویا دیدید که جن شما را با خود می برد، تعبیرش حاجت روایی و رسیدن به مراد و خواسته قلبی تان می باشد. در واقع به واسطه جایی و یا شخصی که اصلا امید و انتظار ندارید، به هدف و مقصود خود خواهید رسید.
✍️اگر در خواب خود جن را به حالت بیمارگونه و یا مرده و بی جان دیدید، این خواب خوب نیست و تعبیر نیکویی ندارد. ممکن است کمی زندگی شما بهم بریزد و به لحاظ روحی و روانی کمی بد حال و آشفته شوید.
✍️اگر به عالم رویا دیدید که پادشاه و بزرگ جن و پریان با شما مهربانی و نوازش تان می کرد، این خواب تعبیرش مثبت است. به زودی به مال و دارایی و شانس و اقبال بلند خواهید رسید. همچنین یکی از اطرافیان نزدیکِ شخصِ مقام داری خواهید شد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که یک جن یا پری، جایگاه و مقام خودش را به شما داد؛ سپس گاه پدیدار می شد و باز پنهان، تعبیرش این است که زنی حیله گر و فریب کار، به شما خیانت خواهد کرد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر خالد العنبری اگر در خواب جن دیدید، تعبیرش وجود فردی دروغ گو، حیله گر و فریب کار در حوزه امور دینی و معنوی است. یا این فرد خود شخص شما هستید که اعمال این چنینی دارید و یا شخصی اطراف تان است که این گونه می باشد.
<h3>از نظر ابو هریره👨

ابو هریره آورده است که: از رسول خدا به یاد دارم که دیدن پری و جن در خواب، نمادی از دارایی و شرافت است. اگر در عالم رویا دست خود را در دست جن و پری گذاشتید و با او سخن گفتید، تعبیرش رونق گرفتن زندگی و کار شما و همچنین دلی خوش و خرم است.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون، اگر در خواب دیدید که سم و پاشنه پای جنی شکافته بود، این خواب بد یمن و نا مبارک است. خطر بدبختی و مصیبت شما را تهدید می کند.
در واقع این خواب به شما می گوید که باید از افراد غریبه و کسانی که از آن ها شناخت کافی ندارید، دور بمانید. در این صورت است که می تواند با نتیجه مثبتی رو به رو شوید.

3.7 6 رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
4 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها
امین
خرداد ۳۰, ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳ ق.ظ

سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که وارد انبار خونه ی پدربزرگم شدم (نمیدونم چرا ولی یه پیچ گوشتی دستم بود) و یک جنی رو دیدم که اول فرار کرد بعد از بالا پرید سمت و من هم با اون پیچ گوشتی رفتم سمتش بعدشم با داد و فریاد از خواب بیدار شدم.

فاطمه مح
خرداد ۳, ۱۴۰۰ ۹:۲۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که در یکجای هستم و یک جن میبینم که تو خیابون ها راه می رود تصمیم گرفتم فیلم بگیرم از جن ولی داشت میومد سلام و می گفت من جن نیستم انسانم چون دروغ گفتم این شکلی شدم که یک دفعه از خواب بیدار شدم

نگین
پاسخ به  فاطمه مح
خرداد ۲۳, ۱۴۰۰ ۶:۳۴ ق.ظ

من خواب دیدم جن می گفت شیر خوردی بعد هم دندان بزرگی داشت ان را در سرم کرد فریآد زدم رهایم کرد بیدار شدم

jgcv
پاسخ به  نگین
خرداد ۲۵, ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴ ب.ظ

مطمئنی جن بوده؟ جن دندون اینجوری نداره. جن ها مثل ادما هستند تقریبا