🔪 تعبیر خواب چاقو و کارد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

چ یک دیدگاه
 • تعبیر خواب چاقو و کارد🔪

  چاقو در زندگی عادی همیشه خطرناک نیست و یکی از ابزار بسیار حیاتی و کاربردی در زندگی ماست! تنها در صورتی آن خطرناک است بخواهید برای آسیب زدن به کسی و یا چیزی از آن استفاده کنید. در عالم خواب و رویا دیدن چاقو، تعبیر مختلفی دارد و همچنین باید شکل و جزئیات چاقو و همچنین شرایط و اتفاقات خواب خود را کاملا به یاد داشته باشید. به طور کلی معبران دیدن چاقو و کارد را به عشق، مهر و محبت، فرزند پسر، امنیت، موفقیت و پیروزی و در برخی موارد به متارکه و جدایی تعبیر کرده اند. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را از نظر معبران اسلامی و غربی، دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  چاقوی خونین

  چاقو تاشو

  دنبال کردن شما با چاقو

  از پشت چاقو خوردن توسط یکی از دوستان تان

  مادرتان با چاقو شما را تهدید کند

  خودکشی با چاقو

  خریدن چاقو

  چاقوی بزرگ

  چاقوی خیلی بزرگ و عظیم الجثه

  تعبیر خواب چاغو

  تعبیر خواب چاغو و کارد بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق دیدن کارد و یا چاقو در خواب، شش تعبیر دارد:
  ✔️تعبیر اول، نشانه محبت و مهر می باشد. شاید کسی را دوست داشته باشید و به او محبت بسیار می کنید.
  ✔️تعبیر دوم، نشانه فرزند و نوزاد می باشد. اگر قصد دارید که فرزندی بیاورید، این اتفاق خواهد افتاد و خداوند یک فرزند بسیار دوست داشتنی به شما عطا خواهد کرد.
  ✔️تعبیر سوم، نشانگر موفقیت و پیروزی است. در امور تحصیلی و یا کاری به موفقیت های چشم گیری دست خواهید یافت.
  ✔️تعبیر چهارم، نشانه پناه و امنیت است. هراسی نداشته باشید چرا که خداوند از شما حفاظت می کند. چه پناهی بهتر از درگاه خداوند؟!.
  ✔️تعبیر پنجم، نشانه توانایی و قدرت می باشد. اگر برای انجام کاری شک و تردید دارید، این خواب به شما می گوید که نترسید و وارد میدان عمل شوید.
  ✔️تعبیر ششم، حکومت و ریاست است. شاید ریاست و یا رهبری گروهی را به شما واگذار کنند.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کارد و یا چاقویی در دست داشتید و می دانستید که این چاقو برای شماست، این خواب تعبیرش تولد یک نوزاد پسر است. خداوند فرزند پسری را به شما هدیه خواهد کرد.
  ✍️اگر دیدید که به همراه کارد، سلاح های دیگری نیز به همراه داشتید، این خواب تعبیرش رسیدن به بزرگی، عظمت و احترام می باشد. جایگاه شما بهتر از قبل خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که دست خود را با کارد و یا چاقو بریده بودید و زخم شده بود، این رویا نشانگر عشق است. شما یا عاشق کسی هستید و یا در آینده نزدیک عاشق فردی خواهید شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَقَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ… _ … [زن‌ها با دیدن زیبایی حضرت یوسف] دست‌های خویش ببریدند… (یوسف-۳۱).

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در عالم رویا دیدید که کارد را از غلاف بیرون کشیدید و خواستید که از آن استفاده کنید، تعبیرش یک فرزند پسر است. به زودی همسر شما یک پسر به دنیا خواهد آورد. چنانچه شما باردار هستید و یا آقا می باشید و زن بارداری دارید و این خواب را دیدید، پس جنسیت فرزند شما پسر است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کارد و یا چاقو در غلاف خود شکسته بود، این خواب خوب نیست. تعبیرش مرگ یکی از بزرگان خانواده تان می باشد. شاید پدرتان باشد و یا هم یکی از بستگان تان به رحمت خدا خواهد رفت.
  ✍️اگر دیدید که کارد و یا چاقو شما زنگ زده بود و یا عیب و ایرادی پیدا کرده بود، اگر اخیرا بسیار خسارت دیده اید و زیان پرداخت کرده اید، این خواب نشانه کاهش و یا برطرف شدن این خسارات می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که چیزی را با کارد می تراشیدید، این خواب نشان می دهد که شما برای کسانی کار خواهید کرد و آنان از شما بیگاری می کشند.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری اگر در عالم رویا دیدید که چاقویی داشتید، چنین خوابی تعبیرش خدمت رسانی و کمک به هم نوعان خود، درگیر شدن و پیدا کردن اختلاف با دیگران، برای سود و منفعت رساندن به خویشان و دوستان تان است. اگر بخواهیم این خواب را واضح تر تفسیر کنیم، شما کسی هستید که برای کمک به دیگران برای رسیدن به هدف و مقصودشان حاضرید دست به هر کاری بزنید و حتی با دیگران درگیر شوید.
  تیز بودن و برنده بودن چاقو در عالم رویا، تعبیرش این است که شما بر دیگران بسیار نفوذ دارید، به طوری که هر دستور و امری بدهید بدون ذره ای مکث قبول خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چاقویی در دستان تان داشتید، شما پیروز و سربلند خواهید شد. اگر در زندگی عادی درگیر یک قار اداری و قانونی هستید که مدام باید به دادگاه بروید، تعبیر این خواب به شما می گوید که مدارک لازم را به دست خواهید آورد و تمامی آنها مورد قبول و صحت دادگاه خواهد بود. علت این تفسیر هم بدین صورت است که چاقو در دنیای واقعی، ابزاری برای محافظت از خود در برابر دشمنان و خطرات احتمالی می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که هیچ گونه سلاحی نداشتید ولی کسی به شما یک چاقو داد، این خواب از بیشتر شدن رزق و روزی در زندگی تان خبر می دهد.
  ✍️اگر دیدید که با چاقویی دست خود را بریده بودید، تعبیرش این است که اتفاقی می افتد که شما را بسیار متعجب و شگفت زده خواهد کرد. این اتفاق برای شما در حد یک معجزه می باشد.

  همچنین بخوانید:  👰 تعبیر خواب چادر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چاقو و یا کارد در خواب دیدن، نشانی از زبان تند و بی ملاحظه بدگویان است.
  ✍️اگر این چاقو بسیار تیز، برنده و براق بود، پس زبان این افراد هم نسبت به شما بسیار تند و تیز است و مدام به شما نیش و کنایه می زنند.
  ✍️اگر دیدید که این چاقو برای شما بود، این رویا نشان می دهد که شما در زندگی تان احساس امینت و مصونیت ندارید. شاید نسبت به این افراد ترس و واهمه داشته باشید. مدام استرس دارید که مبادا این افراد در آینده بخواهند شما را اذیت کنند و یا از شما باج بگیرند و آزارتان دهند. باید بگوییم که این افراد بیشتر حرف می زنند و در صحنه عمل و کنش، هیچ خطری ندارند، تنها با زبان خود دیگران را اذیت می کنند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که از کسی چاقویی را گرفتید و یا کسی یک چاقو به شما هدیه کرد، این خواب نشان دهنده است که یا کسی به شما کمک خواهد کرد و یا این شما هستید که به کمک کسی خواهد رفت.
  ✍️اگر دیدید که چاقویی در جیب خود و یا کشوی میز اتاق و منزل تان نگهداری می کردید تا در موقع نیاز به وسیله آن از خود دفاع کنید، این خواب تعبیرش این است که شخصی که به شما نزدیک است، از شما بدگویی می کند و در واقع نه تنها خوبی برای شما نمی خواهد بلکه منتظر نشسته است تا شما به زمین بخورید و نابود شوید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کسی برای شما چاقو کشید، این خواب برعکس ماهیتش نشانه امنیت در امان بودن شماست.
  یک نکته را بایستی ذکر کنیم که دیدن اینگونه تهدیدات فیزیکی و سرد، تعبیرش امنیت و مصونیت می باشد و ناشی از احساس ترس و وحشتی است که در دنیای بیداری دارید.
  ✍️اگر چاقویی را غلاف و بسته دیدید که خطری نداشت، تعبیرش ثروت و دارایی است.
  ✍️چاقوی کوچک نیز یک ثروت و پول کم و اندک است که طی وعده های آینده به شما خواهد رسید.
  ✍️چاقوی آشپزخانه و برای آشپزی در خواب دیدن، نمادی از یک خدمتکار و کنیز، و همچنین کدبانو و خانم خانه می باشد.
  ✍️اگر دیدید که چاقوی نو و جدیدی در آشپزخانه داشتید، تعبیرش این است که همسری خانه دار و کدبانو نصیب شما خواهد شد.

  از نظر لیلا برایت👩

  اگر در خواب دیدید که مشغول تیز کردن چاقویی بودید، تعبیرش این است که اتفاقی خواهد افتاد و یا ماجرایی پیش می آید که باعث خشمگین و عصبانی شدن شما می گردد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون چاقو در خواب دیدن، نشانه جدایی و درگیری است. همچنین می تواند نشانه زیان و خسارت مالی نیز باشد.
  ✍️اگر دیدید که چاقو های شما زنگ زده و خراب شده بود، چنین خوابی تعبیرش به اختلافات خانوادگی است. همچنین جدایی و متارکه برای افرادی است که به یک دیگر علاقه شدیدی دارند.
  چاقوی تیز و برنده که از شدت تیزی برق می زد، تعبیرش دشمن و بدخواه است. این دشمنان بسیار به شما نزدیک شده اند. ممکن است حتی در جلد دوست و دلسوز باشند.
  چاقوی شکسته در خواب، علامت خوبی نیست. نشان می دهد که شاید در امور مالی و یا عاطفی خود موفق نباشید. شاید از عشق تان جدا شوید و یا در شغل خود مشکلاتی پیدا کنید که تصمیم به استعفاء بگیرید.
  ✍️اگر دیدید که با چاقویی زخمی شده بودید، این خواب نشانه مشکلات و اختلافات خانوادگی است. در این بین فرزندان شما با دخالت های خود باعث تشدید این اختلافات خواهند شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی را با چاقویی زخمی کردید، این خواب نشان می دهد که شخصیت شما تغییر کرده و صفات ناپسندی پیدا کرده اید. هرچه سریع تر از این اخلاق های زشت دوری کنید و دوباره به خود قبلی تان باز گردید.
  ✍️اگر در عالم رویا چاقویی را مشاهده کردید که دو سر داشت، این خواب نشانگر رسیدن به اهداف و محقق شدن آرزو ها و مقصودات شماست. اما امکان دارد که گاهی اوقات نیز یک احساس ناامیدی و دلسردی موقت را تجربه کنید که مقصر خودتان هستید. ممکن است یک خطا و یا اشتباه کم اهمیت همه چیز را بهم بریزد.

  همچنین بخوانید:  👀 تعبیر خواب چشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ در عالم رویا دیدید که چاقویی را با خود حمل می کردید، این رویا نشان دهنده خشم و نفرت، تهاجم و حمله، و جدایی و متارکه می باشد. شاید چیزی در زندگی شما وجود دارد که آزارتان می دهد و قصد دارید از شر آن خلاص شوید. به بیان دیگر شاید احساس می کنید که بیش از اندازه درو خود را شلوغ کرده اید و باید برخی از این روابط پوچ، بیهوده و بی اساس خود را تمام کنید و آرامش را به خود بازگردانید.
  ✍️اگر دیدید چاقویی که داشتید کند بود و چیزی را نمی بُرید، تعبیرش این است که علی رغم تلاش و کوشش زیاد شما، نتیجه مطلوبی دریافت نکرده اید و یا اصلا نتیجه ای نداشته است.
  ✍️اگر دیدید که با چاقو زخمی شده بودید، این خواب تعبیرش نمادی از مردانگی و معرفت شماست. همچنین این رویا به خوی وحشی گری و درندگی شما که بیشتر مانند حیوانات می باشد، نیز اشاره می کند.
  ✍️اگر در خواب خود دیدید که کسی چاقو در دست داشت، این رویا نشان می دهد که هرچه سعی می کنید نمی توانید روی شرایط و یا رابطه ای که دارید، کنترل کافی و یا قدرت و اراده لازم را داشته باشید. به تعبیر دیگر خوابی که در آن کسی چاقو به دست داشته باشد، می تواند به سلطه طلبی مردانه شما در زندگی واقعی اشاره کند.

  کتاب سرزمین رویاها📙

  در کتاب تفسیر رویاها نوشته شده است که:
  ✍️اگر در خواب خود چاقوی بسیار نوک تیزی را دیدید، یک غم و مصیبت بسیار بزرگ در انتظار شماست. قوی باشید تا این روزها هم بگذرد.
  ✍️اگر در عالم رویا چاقوی زنگ زده و به درد نخوری را دیدید، این رویا نشان می دهد که شما از شدت دلتنگی و عدم رضایت نسبت به اتفاقات زندگی تان رنج می کشید و در پی این هستید که از طریقی اوضاع را بهتر کنید.
  ✍️اگر چاقوی دسته شکسته ای دیدید، در مسائل عشقی و عاطفی شکستی را تجربه خواهید کرد.
  ✍️چاقوی آشپزخانه و آشپزی در عالم رویا، نمادی از یک اختلاف و مشاجره کوچک با جمعی از دوستان تان می باشد. سعی کنید آرام باشید و به جای دامن زدن به این مسأله، مشکل را حل کنید.
  ✍️چاقوی قصابی و یا به اصطلاح ساتور در عالم رویا، از فرا رسیدن یک دوره بحرانی و بسیار سخت در زندگی تان خبر می دهد. برای هر اتفاقی باید آماده باشید و سعی کنید که نسنجیده دست به کاری نزنید.
  ✍️اگر دیدید که تعداد زیادی چاقو داشتید، این خواب نشانگر یک دعوا، درگیری و مشاجره می باشد. به هر حال کمی مراقب باشید.
  ✍️چاقوی کوچک و یا به اصطلاح میوه خوری، نشان می دهد که شما در یک دعوا دخالت می کنید و یا با آنها همراه خواهید شد.
  ✍️چاقوی جیبی نماد متارکه و جدایی است. این متارکه بیشتر بین عاشق و معشوقان و یا کسانی است که یک دیگر را بسیار دوست دارند.
  ✍️اگر دیدید که در حال قدم زدن و یا گشتن پی چیز دیگری بودید و ناگهان چاقویی یافتید، در کاری که مشغول به انجام آن هستید، با ناکامی و شکست رو به رو خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سعی داشتید با چاقو چیزی را ببرید و یا پاره کنید، این خواب به شما می گوید که بهتر است هیجانات خود را کنترل کنید تا به دردسر نیفتید.
  ✍️اگر دیدید که با چاقو زخمی شده بودید، از جانب دوستان و نزدیکان خود خیانت و ناراستی خواهید دید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دو چاقو به حالت ضربدر روی هم بود، این خواب علامت مرگ و یا قتل می باشد. امکان دارد خود شما دست به این عمل بزنید و یا یکی از نزدیکان شما به قتل برسد.
  ✍️اگر دیدید که با چاقویی به سمت کسی حمله ور شدید و قصد کشتن وی را داشتید، این خواب نشان می دهد که تمام نقشه ها و برنامه هایتان عملی خواهند شد و به آن چیزی که می خواهید می رسید، پس جای نگرانی نیست.

  تعبیر خواب چاغو و کارد بر اساس موضوع آن 📚

  ✔️چاقوی خونین

  اگر در عالم رویا چاقویی را آغشته به خون دیدید، این خواب نشان می دهد که از بابت کاری یا حرفی که نسنجیده انجام داده اید، احساس پشیمانی و ندامت دارید. شما از اینکه باعث آسیب به کسی شده اید، احساس عذاب وجدان دارید.
  همچنین این خواب می تواند نشانه یک ترس، اضطراب، و واهمه باشد. شاید می ترسید که مجبورتان کنند تا تاوان کارهای اشتباه خود را پس بدهید.
  حتی تعبیر دیگری برای این خواب وجود دارد که چاقوی خونین می تواند نشانگر غلبه و چیرع شدن شما بر یک مشکل و خطر بزرگ باشد. در هر صورت پیروز این میدن شما هستید!

  ✔️چاقو تاشو

  اگر در عالم رویا چاقوی تاشویی را دیدید، این رویا نشان دهنده این است که شما سر سختانه بر روی تصمیمات خود ایستاده اید و در برابر هر کسی که می خواهد شما را بازدارد، از اهداف خود دفاع می کنید.
  این رویا همچنین نشان می دهد که ابراز احساسات و بیان تمایلات برای شما بسیار سخت و غیر ممکن می باشد. در واقع شما از اینکه درباره احساسات خود صحبت کنید، خجالت می کشید.

  همچنین بخوانید:  ⚠️ تعبیر خواب چاق شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️دنبال کردن شما با چاقو

  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که کسی شما را با چاقویی دنبال می کرد، این رویا ناشی از استرس شما درباره شریک عاطفی تان می باشد. بیشتر اوقات استرس این را دارید که مبادا او از شما خسته شود و تنهایتان بگذارد.
  حتی تعبیری هم بر خلاف بالا وجود دارد که نشان می دهد که شما تلاش بسیاری برای خشنود کردن و خوشحال شدن شریک عاطفی تان انجام می دهید. برای شادی او حتی حاضرید که از جان خود هم بگذرید.
  در برخی موارد این خواب، می تواند ناشی از این باشد که شما در زندگی حقیقی تلاش می کنید تا رفتار های معقول جنسی را به شریک خود آموزش دهید تا از واکنش های تهاجمی در مسائل جنسی خودداری کند.

  ✔️از پشت چاقو خوردن توسط یکی از دوستان تان

  اگر در عالم رویا دیدید که یکی از دوستانتان با چاقویی از پشت به شما حمله کرد، پس زمان آن رسیده که روابط خود را مجددا بررسی و بازنگری کنید. دوستان واقعی را از دوستان ظاهری تشخیص دهید و اگر دشمنی پیدا کردید از او فاصله بگیرید. شاید از قبل نیز به اشخاصی شک کرده باشید ولی تا کنون منتظر یک سند و یا مدرک برای یقین خود بوده اید.

  ✔️مادرتان با چاقو شما را تهدید کند

  اگر در عالم رویا دیدید که مادرتان با چاقویی شما را تهدید می کرد، این رویا نشانه خوبی نخواهد بود. در رابطه شما با خانواده و یا دوستان نزدیک تان کمی کدورت و ناراحتی پیش خواهد آمد.
  از سمتی دیگر چنین رویایی نشانه کمرنگ شدن و کمتر شدن استحکام پیوند شما با خانواده و یا دوستان است.
  به تعبیر دیگر شاید در دنیای واقعی با مادرتان دچار مشکل شده باشید. پس این خواب به شما می گوید که در اولین فرصت از او دلجویی کنید و مشکلات را حل کنید.

  ✔️خودکشی با چاقو

  اگر در عالم رویا دیدید که با چاقویی قصد خودکشی داشتید، این خواب برعکس ماهیت ترسناک و ناگوار آن تعبیر نگران کننده ای ندارد.
  هر چند این رویا همراه با استرس و عذاب فراوان باشد، تعبیرش از رسیدن یک دوره خوشی و پر از اتفاقات عالی و به یاد ماندنی خبر می دهد. اگر فردی هستید که شاغل می باشید و با مسائل کاری و مالی درگیر هستید، پس فرصت های عالی پیش روی شماست. شانس با شما یار خواهد بود، پس زرنگ باشید و این شرایط را در یابید.
  حتی اگر قصدسرمایه گذاری دارید، انجام بدهید که نتیجه خوبی برای شما خواهد داشت.

  ✔️خریدن چاقو

  اگر در عالم رویا دیدید که در حال خریداری کردن یک چاقو بودید، این خواب به برخی از ویژگی های شخصیتی شما اشاره دارد. یکی از این ویژگی های اخلاقی شما همین حس سلطه جویی و انتظار خدمت کردن دیگران به خود می باشد. دوست دارید که همه مقابل شما زانو بزنند و تعظیم کنند.
  حتی برخی اوقات برای مردم احساس گردن کلفتی و قلدری می کنید تا از این طریق هم به هدف خود برسید و هم آنها را مجبور کنید که خلاف میل باطنی شان دست به اعمالی بزنند که مطابق میل شماست.
  این رفتار شما تنها مربوط به دیگران نیست بلکه شما با افرادی که دوستشان دارید و حتی شریک عاطفی و عشق خودان نیز اینگونه رفتار می کنید.
  قاعده این است که زن و مرد در زندگی زناشویی برابر باشند اما شما به این مسائل اعتقادی ندارید و از همسرتان هم توقع دارید که مطابق میل شما باشد، تنها برای خواسته های شما ساخته شده باشد، و هرچه خواستید نه نگوید!
  اکنون که دارید این مطلب را می خوانید، خودتان متوجه می شوید که چقدر شخصیت ناپسندی دارید. اگر اینگونه ادامه دهید و همیشه بخواهید خواسته های خود را بر کسی بنشانید و به دیگران تحمیل کنید، همه شما را طرد خواهند کرد و روزی به خود خواهید آمد که چقدر تنها مانده اید.

  ✔️چاقوی بزرگ

  اگر در خواب خود چاقوی بسیار بزرگ و غول پیکری را دیدید، تعبیرش یک دروغ و عدم صداقت از سمت یکی از اطرافیان تان می باشد که در وعده های نزدیک برای شما روشن می شود. شاید هم شخصی که دروغ گفته خود شما باشید!
  در شرایطی بوده اید که نمی خواستید کسی را از دست بدهید و از روی مصلحت دروغ گفته باشید ولی این پنهان کاری شما به زودی برملا خواهد شد و به همین خاطر آبروی شما لکه دار می شود. اگر چنین کاری کرده اید بهتر است خودتان پیش قدم شوید و ماجرا را تعریف کنید.

  ✔️چاقوی خیلی بزرگ و عظیم الجثه

  اگر در خواب خود چاقوی بسیار بزرگی را دیدید که حتی حمل آن کار هر کسی نبود، تعبیرش این است که وضعیت و شرایط پیچیده و مبهمی پیش خواهد آمد که ادامه و ماندن در آن حالت، اصلا به خیر و صلاح شما نخواهد بود. هرچه سریع تر از این ماجرا بیرون آیید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  فاطمه
  ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۱۳

  خواب دیدم که در خواب برادرم برای پوست کردن نخلی به من چاقوی تیزی میدهد

  روشن
  تاریک