⚠️ تعبیر خواب چاق شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

چ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب چاق شدن و چاقی⚠️

  چاق شدن در عالم بیداری اگر بیش از اندازه باشد، چاقی مفرط است و این مسأله خود زمینه ساز انواع بیماری می شود. اولین عارضه آن سخت حرکت کردن و مشکلات تنفسی، زانو درد و مسائل قلبی عروقی می باشد. در عالم خواب و علم تعبیر، تعابیر متفاوتی ارائه شده است. برخی معبران این خواب را به افزایش برکت و ثروت و پیشرفت در زندگی تعبیر کرده اند. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوعاتموضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  خالد بن علی العنبری

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  چاق شدن شکم

  چاق شدن بازو

  چاق شدن پا

  چاق شدن صورت

  تعبیر خواب چاق شدن

  تعبیر خواب چاقی و چاق شدن بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  چاقی و چاق شدن در خواب نشانه سلامتی و تندرستی نیست اما به تعبیر دیگر می تواند نشانگر برکت و رزق و روزی بیشتر و فراوانی نعمت و ثروت در زندگیتان باشد. ✍️اگر شما در زندگی بیداری فردی لاغر اندام هستید اما در خواب دیدید که چاق شده بودید، چنین خوابی تعبیرش نشانگر بهبود وضعیت مالی و اقتصادی شما و همچنین رها شدن از شهر غم و ناراحتی می باشد. اما در این تعبیر یک شرط دارد و اگر بیش از اندازه چاق شده بودید و به طوری چاقی افراطی داشتید، این نشانه خوبی نیست. همانطور که در بیداری این مسئله خوب نیست، در خواب هم عدم تناسب نشانه خوبی نخواهد بود.
  ✍️اگر دیدید بیش از اندازه چاق شده بودید، به طوری که تغییر شکل داده بودید، تعبیر بالا کاملا برعکس و نشانگر تنگدستی و فقر و همچنین اندوه و غم است.
  ✍️اگر در خواب کسی را دیدید که به عالم بیداری بسیار لاغر اندام است اما درخواب شما چاق شده بوده، چنین تعبیری برای او هم صدق خواهد کرد.
  ✍️اگر شما در عالم حقیقی فردی چاق و تپل می باشید اما در خواب دیدید که لاغر شده اید، خواب شما نشانه خوبی است و سلامتی و تندرستی شما تضمین شده است. اگر هم اکنون نگرانی بابت این مسئله دارید رفع خواهد شد. این رویا لزوماً به این معنی نیست که نگرانی در مورد سلامتی شما ایجاد شود.
  یک تعبیر کلی و به صورت جمع بندی برای چاقی بیاوریم، شما اگر در خواب دیدید که به اندازه و متناسب چاق و پُر شده بودید، این نشانه خوبی است و از فراوانی نعمت و برکت و ثروت در زندگی تان خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  💼 تعبیر خواب چمدان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری

  وی معتقد است که اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است و اندامش نسبت به بیداری او تغییر کرده است، این خواب نشانه خوبی است. ثروت و دارایی او بسیار بیشتر از قبل خواهد شد.

  از نظر آنلی بیتون

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که بیش از اندازه و به صورت افراطی چاق شده بودید، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که شما باید بیشتر از قبل مراقب رفتار و اعمال خودتان باشید. هر حرفی را نسنجیده بیان نکنید و هر کاری را آگاهانه انجام بدهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به اندازه چاق شده بودید، نشانگر این است که روز به روز بر ثروت و دارایی و شادمانی و لحظات خوش شما افزوده خواهد شد. قدر دان این محبت خداوند باشید.
  ✍️اگر در خواب دیگران را دیدید که چاق شده بودند، چنین خوابی نشانگر این است که تمامی اوقات و فعالیت های شما با نتایج مثبت و موفق رو به رو خواهند شد. پس نگران نباشبد و جسورانه وارد میدان عمل شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پای شما ورم کرده بود و نسبت به بقیه بدن تان بسیار بزرگ تر به نظر می رسید، این رویا از جدایی و فاصله با خانواده و عزیزان تان خبر می دهد. تغییرات اساسی در مورد زندگی و کارتان ایجاد خواهد شد.

  کتاب سرزمین رویاها

  در کتاب سرزمین رویاها نوشته است که اگر در خواب دیدید که غذاهایی می خورید که می دانید باعث چاقی شما می شوند، چنین خوابی مثبت است. شانس و اقبال در حوزه روابط عشقی و عاطفی تان شامل حال شما خواهد شد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که چاق شده بودید، چنین خوابی برای شما تعبیر خوبی ندارد. معشوقه و یا همسرتان شما را ترک خواهد کرد و یک دوره جدایی و فاصله را تجربه می کنید. این جدایی می تواند خیلی طولانی باشد و یا بلعکس موقت باشد به هر حال همه چیز به شما بستگی دارد.
  ✍️اگر شما یک بانوی متاهل هستید و در خواب دیدید که چاق شده بودید، تعبیرش برای شما تعبیر خوبی است‌. روزهای بسیار خوش و به یاد ماندنی در پیش خواهید داشت، پس نهایت استفاده را از این دوره از زندگی تان ببرید.
  ✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که خیلی بیش از اندازه چاق شده بودید، چنین خوابی تعبیرش خوب است. خوشبختی و سعادت همراه با یک عشق پر از صداقت و وفاداری خواهید داشت. شما خداوند را برای دادن چنین موهبتی هزاران بار شکر می کنید و خداوند نیز بسیار حواسش به شما خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که چاق شده بودید شما به زودی از بند اسارت رها خواهید شد و به آزادی که مدت ها منتظرش بودید خواهید رسید. این اسارت می‌تواند در هر زمینه‌ای باشد به هر حال این خواب لزوما به منظور حبس و زندان نخواهد بود، چرا که انسان می‌تواند حتی آزاد باشد اما احساس اسارت کند.
  ✍️اگر در خواب یکی از اقوام و خویشاوندان تان را دیدید که بیشتر از قبل چاق شده بود، این خواب نشانگر ثروت و پول می باشد.
  ✍️اگر فرد غریبه و ناآشنا را دیدید که بسیار چاق بود، این خواب به شما خبر می دهد که موفقیت و دستیابی به پیروزی فعلا برای شما امکان پذیر نیست.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم جوان هستید که در خواب دیدید خیلی چاق شده بودید، به زودی ازدواج خواهید کرد و صاحب همسری خوش سیما و خوش اخلاق خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فرزندان شما و یا یکی از فرزندانتان بسیار چاق شده بود، این خواب یکی از بهترین خواب ها برای شما خواهد بود و تعبیرش بسیار نیکو و مثبت می باشد.

  همچنین بخوانید:  🔪 تعبیر خواب چاقو و کارد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب چاقی و چاق شدن بر اساس موضوع آن 📚

  ✅چاق شدن شکم

  اگر بخواهیم برای چاق شدن شکم تعبیر بیاوریم، می توانیم از جوانب مختلف این خواب را بررسی کنیم.
  اگر آقایی در خواب ببیند که شکمش بزرگ شده است، چنین خوابی به او مژده و نوید از ایده‌های جدید و نو می دهد. شاید اخیراً بسیار به شروع یک کار جدید و یا تاسیس موسسه ای فکر می‌کنید. اگر در این حین چنین خوابی دیدید، این خواب به شما می‌گوید که حتما انجام بدهید چرا که موفق خواهید شد.
  بزرگ شدن شکم را می توانیم نمادی از رزق و روزی، برکت، نعمت، رونق و ترقی در زندگی بدانیم.
  به تعبیر دیگر اگر در خواب دیدید که شکم تان بزرگ تر و چاق تر شده بود، این خواب می تواند نشان دهد که آنطور که باید برای رسیدن به اهدافتان و پیشرفت در زندگی تلاش نمی کنید و یا مانعی وجود دارد که شما از پس آنها بر نخواهید آمد.

  ✅چاق شدن بازو

  بازوهای چاق و ورم کرده می تواند تصویری از جوانب و ابعادی منفی از زندگی شما باشد. شاید از اتفاقاتی که اطرافتان یا حتی درون زندگی خودتان رخ می دهد، غافل هستید و چیزی برای شما مهم نیست. شاید هم از عملکرد و رفتار خودتان ناراضی و خسته هستید و به خاطر این ناراضایتی اختلافاتی جزئی با اطرافیانتان پیدا کرده باشید.
  اگر بخواهیم در این رابطه تعبیر کلی بیاوریم، باید بگوییم بازوهای چاق در خواب نمادی از بی حوصلگی و خستگی می باشد. شاید موضوع و مسئله ای در زندگیتان وجود دارد که اجازه پیشرفت و ترقی به شما نمی دهد. حتی می‌تواند به معنای برخی از شرایط های ناشناخته و پیش بینی نشده باشد و نشان دهد که شما چگونه نشناخته و ندانسته کور‌کورانه وارد یک معامله یا موقعیت می‌شوید. این گونه عمل کردن اشتباه است. باید سعی کنید کنترل بیشتری بر تمام جوانب زندگی خودتان داشته باشید زیرا فقط در این صورت است که می‌توانید جلوی ضربه‌زدن به خودتان را بگیرید.

  همچنین بخوانید:  👀 تعبیر خواب چشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅چاق شدن پا

  چنین رویایی نشان می‌دهد که شما هیچ مقابله‌ای در برابر مشکلات تان نمی کنید و خیلی سریع تسلیم سختی ها و دشواری ها می شوید‌ همانطور که با پایی که چاق شده باشد و بیش از اندازه ورم کرده است نمی توانیم راه برویم و حرکت کنیم، در زندگی هم اگر شما نتوانید در شرایط سخت دوام بیاورید و با مشکلات مقابله نکنید، و به نحوی تسلیم شوید، پس هیچ گاه قادر نیستید به اهدافتان دست پیدا کنید و از اینکه نمی توانید به اهداف خود برسید دچار افسردگی و ناامیدی از آینده زندگی تان می شوید.

  ✅چاق شدن صورت

  در این باره معبرین تعبیر دقیق و درستی ارائه نکرده اند و تنها می‌توانیم تعبیری نزدیک برای این خواب در نظر بگیریم. اگر در خواب دیدید که صورتتان متورم شده و یا نسبت به قبل بسیار بزرگتر به نظر می رسید، چنین خوابی نشان می‌دهد که هر چه که ثروت شما بیشتر می شود خودخواهی و عیش و نوش دنیوی نیز بسیار برای شما واجب تر از امور معنوی و رسیدگی به زندگیتان خواهد شد.
  اگر صورت و چهره دیگران را در خواب بزرگ و متورم دیدید، این خواب نشان می دهد که پیشرفت و ترقی شما باعث حسادت دیگران می‌شود و همین حسادت ها مانعی بسیار بزرگ و غیرقابل حل پیش روی شما خواهد شد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک