👀 تعبیر خواب چشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

چ ۴ دیدگاه
 • تعبیر خواب چشم👀

  چشم های ما یکی از مهم ترین عضو های بدن ماست. اگر چشم و بینایی نداشتیم نمی توانستیم زیبایی ها و نقاشی های خداوند را ببینیم. همچنین چشم های ما نقش موثری در زیبایی صورت دارند. در عالم خواب و رویا چشم تعبیر روشن و مثبتی دارد. بستگی به رنگ چشم و وضعیت چشمی که در خواب دیده اید، تعبیر خواب شما متفاوت خواهد بود. پس به یاد داشتن جزئیات خواب تان بسیار مهم می باشد. به طور کلی معبران چشم را به روشنایی، بخت، گشایش امور، امور دینی و معنوی، هدایت شدن، مال و ثروت و… تعبیر کرده اند.
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  اسماعیل ابن اشعث

  جابر مغربی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  چشم کور و نابینا

  چشم خونی

  چشم قهوه ای رنگ

  چشم سبز رنگ

  چشم آبی رنگ

  چشمان مشکی و سیاه

  زنی با چشمان نافذ و گیرا

  مرد یک چشم

  چشم های زیبا

  چشم های درشت

  چشمان چپ و تابیده

  چشم هایی به رنگ روشن

  چشمان بسته

  چشم های بیرون زده

  نقاشی چشم

  رفتن چیزی در چشم

  شستن چشم

  چشم زخمی

  بیرون آوردن چشمان کسی از حدقه

  چشمان گربه

  تعبیر خواب چشم

  تعبیر خواب چشم بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق اگر در عالم رویا چشم دیدید، این رویا ۷ تعبیر دارد:
  ✅تعبیر اول، نشانگر روشنایی، بخت، طالع و امید و گشایش در امور تان می باشد. زندگی شما آینده بسیار روشن و خوشایندی دارد.
  ✅تعبیر دوم، هدایت شدن به دین و راه راست می باشد. اگر اخیراً چند مدتی است که نسبت به خداوند یگانه خود روی تان را برگردانده اید، شرایطی برای شما فراهم می‌شود که توبه کرده و مجدداً به سمت خداوند بازگردید.
  ✅تعبیر سوم، بیانگر دین اسلام و مسلمان شدن است. این تعبیر را می‌توانیم به کسانی نسبت دهیم که دینی به جز دین اسلام دارند.
  ✅تعبیر چهارم، یک فرزند و تولد یک نوزاد جدید را نشان می دهد. اگر باردار نیستید، به زودی این لطف شامل حال شما خواهد شد.
  ✅تعبیر پنجم، نشانگر مال و ثروت است. دارایی های زیادی به دست خواهید آورد.
  ✅تعبیر ششم، علم و دانش است. برای به دست آوردن علم و تحصیل یک تصمیم جدی خواهید گرفت.
  ✅تعبیر هفتم، فراوانی و زیاد شدن اموال و دارایی تان را نشان می دهد. همچنین به تعبیر دیگر پایه‌های اعتقادات و امور معنوی شما نسبت به دین تان محکم تر خواهد شد.
  اگر شخص کور و نابینایی در خواب دید که چشمانش دوباره بینا شده، این خواب برای او نشانه خوبی است. نشان می دهد که از شر زحمت، رنج، سختی و درد رها خواهد شد و زندگی روی خوش به او نشان خواهد داد،
  اگر در خواب دیدید که چشمان شما مانند ماه شده بود، این خواب نشانه یک مقام و مرتبه بسیار والا و مهم است. شغلی مانند وزیر و یا رئیس به دست خواهید آورد.
  اگر در خواب دیدید که چشمانتان مثل یک رودخانه بود، تعبیرش مانند بالاست.

  همچنین امام جعفر صادق (ع) برای کوری و نابینایی شش تعبیر جداگانه آورده اند:
  ✅تعبیر اول، فقر، تنگدستی و مضیقه مالی می باشد. برای گذران زندگی خود با مشکلات متعددی رو به رو خواهید شد.
  ✅تعبیر دوم، احوال و حالات بد و ناگوار است. شرایط کمی بهم خواهد ریخت.
  ✅تعبیر سوم، غم و مصیبت، ناراحتی و نگرانی است.
  ✅تعبیر چهارم، زیان و ضرر و کم و کاستی را نشان می دهد.
  ✅تعبیر پنجم، ثروت و اموال است.
  ✅تعبیر ششم، گمراه شدن و روی برگردانی از دین و همچنین سست شدن بنیان های اعتقادی و ایمانی شماست، همانطور که در قرآن کریم آمده: صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ _ کرر و لال و کورند و از ضلالت باز نیایند (بقره، ۱۸).

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین دیدن چشم در عالم خواب، مخصوصا اگر شما یک آقا باشید؛ تعبیرش بصیرت، بینایی و روشن شدن دید تان می باشد و به همین علت که دید و نگرش شما بازتر و روشن تر می شود، شما راه درست و هدایت را می پیمایید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که چشم های شما به رنگ آبی (ازرق) شده بود، تعبیرش یک آیین و رسم نو و جدید را نشان می دهد. شاید بخواهید راه و روش زندگی تان را تغییر بدهید و کمی در اخلاق و رفتار خودتان تجدید نظر بکنید.
  ✍️اگر دیدید که چشم های شهلایی (چشمی مشکی و یا کبود) داشتید، چنین رویایی تعبیرش یک فرزند می باشد. چنانچه یک چشم تان را بدین رنگ ببینید، شما صاحب یک فرزند خواهید شد و اگر که دو چشم خود را به این رنگ دیدید، پس در طالع شما دو فرزند خواهد بود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که نابینا شده بودید و دیگر نمی توانستید ببینید، چنین خوابی نشانگر گمراهی شماست. در واقع شما راه درست در زندگی خود را گم کرده اید و نمی توانید به قبل خود باز گردید. به تعبیر دیگر این خواب می تواند مرگ یکی از فرزندانتان را خبر دهد.
  ✍️اگر در خواب دید که یکی از چشمانتان کور شده بود چنین خوابی تعبیرش این است که در برخی از امور دینی خود سستی و کم کاری می کنید. همچنین شاید شما گناهی مرتکب شده اید که بسیار بزرگ و غیر قابل بخشش است. امکان دارد بخاطر این عمل ناشایست خود، یکی از اعضای بدن تان صدمه و آسیب ببیند.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما ضعیف شده بود، تعبیر این خواب مرگ همسر یا فرزند دختر شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که بیماری سبل (نوعی بیماری چشمی که پلک متورم شده و رگ های درون چشم متورم و قرمز می شوند) گرفته بودید و درصد دید شما بسیار کم و سخت شده بود، به همان اندازه که دید شما دشوار شده بود، در امور دینی و انجام وظایفات شرعی خود دچار یک نقص وکم و کاستی خواهید شد. مخصوصا اگر در خواب، رنگ چشم های شما مشکی بود.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما آبی رنگ بود و دچار بیماری سبل شده بودید، این خواب نشانگر این است که در راه هدایت و آیین خود، استوار و محکم خواهید ماند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما مشکی و یا به رنگ های کبود بود و سبل گرفته بودید، این رویا نشان می دهد که یکی از فرزندان تان یا گرفتار مریضی و بیماری می شود و یا اتفاقی خواهد افتاد که او از شما جدا و دور خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی باعث شفا و بهبودی بیماری سبل در چشم شما شد، این خواب نشانگر این است که به واسطه یک شخص عالم و دانا، توبه خواهید کرد و او باعث می شود شما مجددا به سمت خداوند خود و مسیر درست هدایت الهی باز گردید. همچنین شما فردی پاکدامن و زاهد خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما درد می کرد و برای درمان کسی به شما کمک کرد، این شخص برای هدایت شما و راهنمایی تان در مورد اصول دینی بسیار موثر است.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما روی دیوار های شهر بود، این خواب تعبیرش نیکو است. به مرتبه و جایگاه بسیار بالایی خواهید رسید، به اندازه مقام و قدرت یک پادشاه.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما مثل چشمان یک گاو شده بود، این خواب هم تعبیرش به مانند بالاست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی چشمان، گوش ها و یا دهان شما گیاه رشد کرده بود، این رویا تعبیرش بسیار نیکو و مثبت است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص مرده ای از شدت درد چشمانش ناله و گله می کرد، تعبیر چنین خوابی غیبت و بدگویی دیگران پشت سر او را نشان می دهد. در واقع شاید همه از بدی های او یاد می کنند.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که در چشم خود سرمه می کشید، چنین خوابی تعبیرش این است که شما به دنبال یک دین درست و هدایت الهی می گردید و به دنبال سرچشمه عشق ابدی می گردید.
  ✍️اگر دیدید که هدف شما از کشیدن سرمه در چشمان تان زیباتر شدن و آرایش چهره تان بود، این کار تعبیرش این است که به خاطر انجام اعمال خوشایند و پسندیده تان به امانتداری و دینداری در چشم مردم معروف خواهد شد و شاید هم هدفتان از انجام چنین اعمالی این است که پیش دیگران عزیز و مقبول باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کسی به شما سرمه هدیه داد تا به چشم تان بکشید، تعبیرش این است که به اندازه همان مقدار سرمه که از کسی گرفتید، اموال و ثروت به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که روشنایی و بینایی چشم شما ضعیف شده بود، چنین خوابی نشان می‌دهد که شما هم در ظاهر و هم در باطن، رفتارتان دچار دورویی و نفاق شده است. از این اخلاق و رفتار دوری کنید چرا که فقط به ضرر خودتان است و باعث می شود که از چشم دیگران بیفتید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که روی بدن تان به تعداد زیادی چشم داشتید و همه چیزها را به خوبی و با کمال و زیبایی می دیدید، این خواب تعبیرش خوب است. نشان می دهد که شما در امور دینی تان بسیار مستحکم تر از قبل خواهید شد و تمام اعمال و سنت و فریضه های دینی خودتان را تمام و کمال به جا خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی چشم شما را از حدقه در آورد، تعبیر این خواب منفی است. این رویا نشان می دهد که چیزی که همیشه باعث افتخار و چشم روشنی شما بوده است را از دست خواهید داد. حال این مسئله می تواند یک همسر، یک فرزند، اموال دارایی و یا املاک تان باشد. در هر صورت از دستش خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما به قصد و یا سهو چشم کسی را کور و نابینا کردید، این رویا نشان می دهد که شما با اعمال و یا سخنان بی اساس خود باعث گمراهی و سردرگمی این شخص می شوید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که دست یک فرد نابینا را گرفته بودید و با او راه می رفتید، پس شما فردی مومن و بسیار مهربان و فداکار خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که یک الاغ فقط یک چشم داشت و یا اینکه بینایی او خوب نبود، این رویا تعبیرش خوب نیست و نشانگر این است که برای گذراندن زندگی و رفع نیاز های اولیه تان، با مشکل و مانع روبه رو می شوید. از اینکه راه حلی پیدا نمی کنید بسیار آشفته و دگرگون هستید.
  ✍️اگر دیدید که این الاغ اصن چشم نداشت، این رویا نشان می دهد که اموال و دارایی شما در خطر است و نیم بیشتر ثروت خود را از دست خواهید داد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری چشم در عالم رویا، به امور دینی معنوی و پایه‌های ایمان و یا هر آنچه که شما به وسیله آن می توانید اعمال حق را از باطل تشخیص دهید تعبیر می شود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که به علاوه دو چشم تان یک چشم اضافه داشتید، پس شما در امور دینی و معنوی خود و همچنین انجام وظایف دینی تان بسیار مستحکم تر و با ایمان تر از قبل خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما از جنس آهن بود، این خواب نشان می‌دهد که رازها و اسرار زندگی شما فاش و برملا خواهد شد و شما به خاطر این اتفاق در غم و غصه فرو خواهید رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما بسیار تیز و قوی می دید، نشانگر این است که شما به طور پنهانی در امور دینی تان بسیار بهتر و نیکوتر از اعمال آشکارا و ظاهری تان هستید. فردی هستید که بیشتر در خلوت خود با خدای تان راز و نیاز می کنید. همچنین این رویا نشانگر میزان درک و فهم بالای شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما سفید شده بود، این خواب نشانگر یک غم و مصیبت بسیار بزرگ است. همچنین امکان دارد از کسی که بسیار برای شما عزیز است و علاقه دارید جدا شوید.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما قرمز شده بود و یا اینکه یک چیز قرمز رنگ در چشم شما بود، این خواب اشاره دارد به حادثه هایی که شما را بسیار عصبانی می‌کند و باعث ناراحتی و پریشان حالی شما می شود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که چشمانتان بسیار درد می‌کرد و شما از شدت درد چشم می نالیدید، این خواب تعبیرش منفی است و نشان می دهد که رزق و روزی و برکت در زندگی شما کم خواهد شد. به تعبیر دیگر این خواب می تواند نشانگر بی توجهی و بی اعتنایی و شما نسبت به امور معنوی و دینی تان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فقط یک چشم داشت، شما نیمی از اموال و دین خود را از دست خواهید داد و همچنین مرتکب گناهی بسیار بزرگ و کبیره خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما تار شده بود و به خوبی نمی دیدید این خواب نشانگر این است که شما از خویشاوندان و اقوام خود غافل شده اید. به تعبیر دیگر این رویا نشانه یک کم و کاستی در زندگی شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که پرده های سفید جلوی چشمان شما را گرفته بود، تعبیرش غم و مصیبت بسیار سهمگین خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان خود را بستید و پایین انداختید، این خواب تعبیرش این است که شما حد و حدود خود را می دانید و برای اجرای دستورات خداوند از هیچ چیز دریغ نخواهید کرد.

  همچنین بخوانید:  👰 تعبیر خواب چادر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  منوچهر مطیعی تهرانی عقیده دارد که هر چیزی که در زندگی برای ما برایمان مهم، عزیز و ارزشمند می باشد، در عالم رویا به صورت چشم ظاهر می شود.
  ✍️اگر در عالم رویا احساس کردید که چشمهای شما کم دید و کم سو شده بود، تعبیرش این است که باید بیشتر مراقب است فرزندان و ثروت و دارایی خودتان باشید. ✍️اگر دیدید که به طور کلی کور شده بودید و نمی توانستید چیزی و یا جایی را ببینید، چنین خوابی از گمراهی و گم کردن مسیر درست در زندگی تان خبر می‌دهد.
  محمد ابن سیرین معتقد است که اگر کسی دید کور شده، تعبیرش این است که نیمی از دین و ایمان خودش را از دست می دهد و اگر دید که هر دو چشم او کور شده بود، تعبیرش کافر شدن و روی برگرداندن از خداوند می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که مشغول سرمه کشیدن در چشمان تان بودید، تعبیر چنین خوابی خوب است و نشان می‌دهد که به خاطر اعمالی که انجام می دهید پیش چشم مردم عزیز و بسیار محترم خواهید شد. طوری که آنها هر کجا شما را ببیند بسیار شما را تکریم و تعظیم می کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به علاوه دو چشمی که دارید یک چشم دیگر هم داشتید و به خاطر این چشم نمی توانستید جلوی خود را درست ببینید و مدام منحرف می‌شدید، این خواب نشانگر برخی از خصوصیات ناپسند اخلاقی شماست. شاید اخیراً بسیار مغرور شده‌اید و تکبر و غرور شما را محاصره کرده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشم شما را از جا در آورده بودند، این خواب نشان می‌دهد که چیزی که بسیار برای شما عزیز و ارزشمند است و به بیانی جان شما به آن وصل است را از شما خواهند گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما سیاه رنگ شده بود، به طوری که تمام چشم تان فقط سیاهی بود و هیچ سفیدی نداشت و یا به بیان دیگر تمام چشم تان تنها مردمک شده بود، چنین خوابی هم نمادی از تکبر و غرور و همچنین خودخواهی می‌باشد. به تعبیر دیگر امکان دارد به دنبال و پی چیزی بروید که به دست آوردن آن به صلاح و مصلحت شما نیست و اگر هم به آن برسید زندگی شما نابود خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که چشم شما قرمز شده بود و رگهای خونین آن کاملا آشکار و نمایان بود، این خواب نمادی از غم و ناراحتی است. همچنین شاید مال و اموال تان از دست شما برود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که در خواب، چشمان شما بسیار زیباتر از چشمان واقعی تان شده بود، این خواب نشان می‌دهد که با زنی هم صحبت و یا دوست خواهید شد که بسیار خردمند و باشخصیت می‌باشد. همچنین وی دانش و آگاهی بسیاری دارد. به تعبیر دیگر شاید صاحب فرزندانی بشوید که بسیار برای شما خوش یمن و عامل موفقیت باشند. البته چنین تعبیری بستگی به سن و سال شما در زندگی واقعی تان دارد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که چشمان شما بسیار درشت تر و بزرگتر از چشمان واقعی تان بود، این خواب تعبیرش خوب نیست. نشان می‌دهد که بسیار بی قیدوبند بی‌خیال و همچنین غافل و سهل انگار خواهید شد. هیچ چیز دیگر برای شما اهمیت نخواهد داشت.
  ✍️اگر دیدید که یک چشم داشتید ،این خواب تعبیرش نشانگر شنیدن سخنان زشت و ناپسند است که برای چند روزی باعث به هم ریختن شما میشود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به جای دو چشم چندین چشم داشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما فریب مال دنیا را خواهید خورد. در واقع حب چیزهایی به دلتان خواهد افتاد که فانی و گذرا می باشند و تنها مربوط به دنیای مادی هستند.

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت اگر کسی در خواب دید که یک چشم داشت، این خواب خوب نیست. در واقع خبر از مشکلات و موانع بسیار سخت و دشوار پیش روی او خبر می دهد.

  از نطر اسماعیل ابن اشعث👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که جفت چشمان شما را در کف دستتان قرار داده بودند، این خواب برعکس ماهیت ناخوشایندی که دارد، تعبیرش نیکوست. نشانگر به دست آوردن مال و اموال زیاد می باشد.
  ✍️از نظر اسماعیل بن اشعث اگر در خواب دیدید که سیاهی و مردمک چشم شما سفید شده بود، دقیقا مانند انسان‌های نابینا که قرنیه چشمشان سفید است؛ این خواب نشانگر غم و اندوه می باشد. شاید برای چند صباحی دلشکسته و ناامید باشید، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ… _ … و دیدگانش از غم سپید شد… (یوسف-۸۴).
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما تبدیل به گوش، و گوش هایتان تبدیل به چشم شده بود و یا به بیان دیگر جای چشم و گوش شما عوض شده بود، این خواب تعبیرش ازدواج است. با زنی ازدواج خواهید کرد که او یک فرزند دختر دارد و شما نیز با هر دوی آنها آمیزش و رابطه جنسی خواهید داشت.

  از نظر جابر مغربی👨

  جابر مغربی معتقد است که اگر در عالم واقعیت چشم های مشکی رنگ دارید اما در خواب دیدید که چشمانتان آبی رنگ شده بود، چنین خوابی خوب نیست. در واقع تعبیرش این است که احوال زندگی شما از این رو به آن رو خواهد شد و به سمت بد و منفی پیش خواهد رفت. در این شرایط صبور باشید و امیدتان را از دست ندهید، انشاالله که دوباره به روال قبلی باز خواهید گشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هر دو چشم شما را از حدقه در آورده بودند، تعبیرش این است که در امور معنوی و دینی خودتان سستی خواهید کرد و در این زمینه بی بهره و بی فایده خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی سمت شما دست دراز کرد و یکی از چشمان شما را کَند، این خواب تعبیرش به فرزند شما باز می گردد. فرزندتان راه درست را گم خواهد کرد و در امور زندگی اش گمراه و سردرگم خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که یکی از چشمان شما صدمه دیده بود، بازهم تعبیرش به فرزندتان باز می گردد‌ امکان دارد یکی از آنها در زندگی خود دچار آسیب و یا صدمه شود. این آسیب می‌تواند در زمینه جسمی، فیزیکی و هر زمینه دیگری باشد. به هر حال اگر اتفاقی برای او افتاد، به او کمک کنید و به حال خود رهایش نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمانتان آنقدر ورم کرده بود که نمی‌توانستید پلک بزنید و چشمانتان را باز کنید، این خواب تعبیرش نشان می دهد که با مردی مخالف و متضاد اخلاق و رفتار تان و یا مردی که در هر زمینه ای موافق جمع نیست، ارتباط خواهید داشت و با او هم نشینی می کنید.
  ✍️اگر دیدید که از چشمان شما خون می چکید، این رویا نشانه غم و ناراحتی است. در واقع شاید به خاطر یکی از فرزندتان برای چند روزی غصه بخورید. به تعبیر دیگر شاید در امور مالی و در زمینه اموال و دارایی تان با یک خسارت و کم و کاستی روبرو شوید. به هر حال هر چه که هست صبور باشید و امیدتان را از دست ندهید.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما کم سو شده بود و قدرت دید تان کم شده بود، این خواب نشان می دهد که در انجام وظایف دینی و بندگی و اطاعت خداوند سستی می کنید. در واقع عقاید و اعتقادات دینی شما با ضعف و اشکال روبرو شده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما بینا بود و می توانستید ببینید، اما مردم فکر می‌کردند شما نابینا و کور هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما به لحاظ باطنی و شخصیتی بسیار بهتر از ظاهر و رفتار تان می باشید. در واقع اشاره این تعبیر به امور دینی و ایمان شماست. شاید در باطن خود فردی هستید که بسیار به خداوند خود عشق می ورزید و برای اطاعت و بندگی او از هیچ چیز دریغ نمی کنید اما در ظاهرتان مردم جور دیگری فکر می‌کنند و فکر می‌کنند که شما ایمان ندارید. نباید حرف مردم خیلی برایتان مهم باشد. همین که شما نزد خداوند خود جایگاه و مرتبه خوبی داشته باشید کافیست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که تمام چشم شما مشکی شده بود، به طوری که دیگر سفیدی در چشم شما وجود نداشت؛ این خواب تعبیرش تکبر و غرور است. جدیداً خیلی به خود مغرور شده و به تمام اطرافیان خود نگاه متکبرانه ای دارید. این رفتار اصلاً پسندیده نیست و بدانید که موجب خشم خداوند می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی چشمان شما را بسته بود و یا با دستانش مانع از دیدن شما می‌شد، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد یکی از فرزندان شما ضرر و خساراتی ببیند. یا اموالش را از دست خواهد داد و یا اینکه مرتکب گناهی بسیار بزرگ خواهد شد و پس از آن عذاب وجدان وی را رها نخواهد کرد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که وسط صورتتان یک چشم دیگر داشتید، این خواب نشان می دهد که افرادی علیه شما سخنان ناسزا و ناشایستی خواهند گفت. شاید بخواهند به شما تهمت کافر بودن و بی دینی بزنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید یکی از چشمان شما از جنس آهن بود، این خواب تعبیرش بی شرمی و بی حیایی می باشد. شاید به خاطر اشتباهی که کرده اید شرمسار نباشید و بخواهید با وقاحت و گستاخی از خود دفاع کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که در قسمت پیشانی صورت تان به تعداد زیادی چشم داشتید، این خواب نشان می دهد که شما فقط به فکر منفعت و سود خود می باشید.

  همچنین بخوانید:  💼 تعبیر خواب چمدان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که یک چشم داشتید این خوااب نشان می‌دهد که افرادی برای شما یک توطئه و دسیسه دور از چشم تان و به طور پنهانی ریخته اند. هدفشان از این اتفاق حمله کردن به ثروت و شادی و خوشحالی شماست. اما نگران نباشید چرا که به زودی از این اتفاق آگاه خواهید شد و جلوی وقوع آن را خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب موجوداتی را دیدید که یک چشم داشتند، این خواب هم باز خبر از نقشه ها و توطئه هایی است که دشمنان برای تان برنامه ریزی کرده اند.
  ✍️اگر در خواب زنی را دیدید که چشمانش را بسته بودند، این خواب نشان می دهد که اطراف او اتفاقاتی خواهد افتاد که موجب به هم ریختن و نگرانی و آشوب روحی اش خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با یک چشم پزشک در حال صحبت کردن و مشورت بودید، این خواب خوب نیست. نشان می‌دهد که پیشرفت نخواهید کرد و زندگی ساکت و راکت خواهید داشت. علت این اتفاق این است که شما از راهها و روشهای نامطمئن برای رسیدن به هدفتان استفاده می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای دیگران چشم‌بندی می کردید، این کار نشان می دهد که شرایطی در زندگی شما ایجاد می‌شود که برای نجات و رهایی از این اوضاع باید تمام قوا و نیروی خودتان را به کار بگیرید.
  ✍️چشمان آبی در عالم رویا نمادی از عجز و ناتوانی در انجام ایده‌ها و طرح‌های ذهنتان می باشد. در حقیقت شما ایده ها و طرح های بسیار جالبی در سر خود دارید، اما برای عملی کردن آنها دچار سردرگمی و ناتوانی می باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا زنی را دیدید که چشمان آبی، با موهای تیره رنگ و بینی بسیار باریک و سربالایی داشت، این خواب برعکس ماهیت زیبای این زن، بسیار تعبیرش منفی است. اگر اخیرا برای یک مسابقه و یا رقابت بزرگ در حال تلاش هستید، پس این خواب به شما از یک نتیجه منفی و شکست خبر می دهد. مقام قهرمانی به دست نخواهید آورد.
  ✍️زنی با چشمان قهوه ای رنگ در خواب، نماد فریب، حیله مکر و خیانت است.
  ✍️اگر در عالم رویا زنی را دیدید که چشمان قهوه‌ای رنگ داشت، این خواب نشان می‌دهد که اگر حواس خود را جمع نکنید، گرفتار یک معامله و یا قرارداد بسیار خطرناک و دردسرساز خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب مردی را دید که یک چشم داشت این کار نشان می دهد که احتمالا به یک دام و یک دردسر خواهید افتاد. این دردسر اینقدر سهمگین و بزرگ می باشد که در آن لحظه هیچ چیزی در نظر شما اهمیت ندارد و تنها می خواهید که از شر این مخمصه رها پیدا کنید.
  ✍️چشمان طوسی رنگ و یا خاکستری در خواب نمادی از عشق و محبت است. اما این عشق و محبت همراه با چاپلوسی و خودشیرینی می باشد، یعنی این عشق حقیقی نیست و با اهداف و نیت های پنهانی و پلید همراه می باشد. شخصی که به شما ابراز احساسات می کند، صادق نیست.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر اویتنهاو اگر در خواب دیدید که چشم نداشتید، این خواب نشانگر ایده‌ها و طرح‌های برباد رفته و ناتمام می باشد.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما ضعیف و کم سو شده بود، این خواب تعبیرش منفی است و نشانگر یک ضرر و خسارت می باشد. که می تواند در هر زمینه‌ای باشد، چه مادی و چه معنوی!
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما تا به تا و چپ بود، این رویا نشان می‌دهد که امکان دارد از سمت اشخاصی تحقیر شوید و مورد تمسخر قرار بگیرید. شاید باعث این اتفاق خودتان باشید.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما به رنگ آبی بود، چنین خوابی نشانگر یک عشق بسیار عمیق و سوزان می باشد. کسی را بسیار دوست دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما کثیف و به ظاهر آلوده بود، این خواب تعبیرش منفی می باشد و نشانگر یک آینده و زندگی بسیار بد و ناگوار است. اتفاقات طاقت فرسایی در پیش دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما به رنگ تیره بود، چشم انتظار باشید چرا که یک خبر بسیار خوشحال کننده و خوشایند به شما خواهند رساند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که چشمان خودتان را به زمین دوخته بودید، این خواب نشان می دهد که شما در خفا و به طور پنهانی کسی را بسیار دوست دارید، اما هنوز جرئت نکرده اید که پیش قدم شوید و این موضوع را با او در میان بگذارید.

  کتاب سرزمین رویاها

  در کتاب سرزمین رویاها خواب چشم به نتایج بسیار خوب و مثبت تعبیر شده است. شما به طور حرفه‌ای و بسیار با سیاست شرایط را مدیریت خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب کسی را دیدید که چشم های بسیار زیبایی داشت، این خواب نمادی از شادی و خوشحالی و عشق و محبت می باشد. لحظات بسیار به یاد ماندنی در پیش خواهید داشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چشمان شما به رنگ آبی بودند، چنین خوابی یک شادی وصف‌ناپذیر را نشان می دهد. این شادی و خوشحالی می تواند در هر زمینه‌ای باشد. در هر صورت از شدت هیجان اشک خواهید ریخت.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما سیاه رنگ بودند، این خواب خوب نیست و تعبیرش منفی است. برای مدتی گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شد و زندگی تان به سختی خواهد گذشت.
  ✍️اگر دیدید که رنگ چشمان تان قهوه ای شده بود، پس سعادت و خوشبختی در انتظار شماست.
  ✍️اگر دیدید که چشمان سبز رنگ داشتید، به لحاظ زندگی و اقبال فردی، شما یک شخص بسیار خوش شانس و خوشبخت هستید.
  ✍️اگر چشمان تان را سرخ و قرمز دیدید، این رویا نمادی از بیماری و مریضی است.
  چشمان فندقی رنگ و یا قهوه ای تیره، نشانگر این است که دیگران پشت سر شما غیبت و وراجی می کنند.
  ✍️اگر دیدید که چشمتان چپ شده بود و درست نمی دیدید، بهتر است امور مالی تان را به خوبی مدیریت کنید. اگر ولخرجی کنید، محتاج پول می شوید.
  ✍️اگر دیدید که چشمان بزرگ و درشت داشتید، پس ثروت درشت و سنگینی به دست خواهید آورد. شاید این ثروت یک ارث و میراث باشد.
  ✍️اگر دیدید که چشمان تان بسیار کوچک و ریز شده بودند، اطرافیان تان شما را بسیار دوست دارند و برای وجود شما ارزش قائل هستند.
  ✍️اگر دیدید که چشمان شما رنگی بین آبی و یا سبز داشت، یک سود و بهره بزرگ در امور مالی در پیش خواهید داشت.
  ✍️اگر دیدید که چشمان تان حالت افسرده و غمگین داشت، اعمالی انجام می دهید که برای شما بسیار سود و منفعت خواهد داشت.
  ✍️اگر در عالم رویا به چشمان یک بیمار خیره شده بودید، پس عمر شما بسیار طولانی و با برکت خواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که چشمان کسی بسیار بزرگ بود و همچنان باز مانده بود، منتظر یک تغییر و تحول اساسی در زندگی تان باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دید و سوی چشم خود را از دست دادید، بیشتر مراقب فرزندتان باشید. خطر مرگ و نابودی برای آنها دیده می شود.
  ✍️اگر در عالم رویا چشمان فرزندتان را دیدید، این رویا سمبل پول و ثروت است.
  اگر شما یک خانم هستید و در خواب چشمان همسر خود را تحسین و ستایش می کردید، شما انتظار یک نوزاد را می کشید. شاید بر خلاف شما همسرتان برای این موضوع آمادگی ندارد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب از چشمان همسر خود تعریف و تمجید می کردید، این رویا نشان می دهد که تعهد و احساس وفاداری واقعی به همسر خود ندارید.
  ✍️اگر در عالم رویا برای سلامتی چشمان تان ناراحت و نگران بودید، این خواب یک اخطار است. در هر موردی احتیاط را فراموش نکنید.
  ✍️اگر نگران چشمان فرزندتان بودید، شخصی در نبود شما و دور از چشم تان بر ضد شما کار هایی انجام می دهد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که در حال بستن چشمان زنی بودید، تعبیرش این است که با اعمال و رفتار ناشایست تان باعث ناکامی و شکست خوردن خود خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که چشمان یک مرد را می بستید، همسر خود را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر دیدید که در جمعی حضور داشتید که چشم همه بسته بود، از سمت یک دوست و رفیق متحمل یک عذاب و دردسر می شوید.
  ✍️اگر چشمان همه بسته شده بود به جز شما، این خواب نشان می دهد که روح و وجدان شما در عذاب و ناراحتی است. شاید کاری کرده اید که اکنون بسیار پشیمان و نادم هستید.
  چشم پزشک در عالم رویا، نمادی از افشای راز و اسرار است. یا شما رازنگهدار خوبی نیستید و یا دیگران راز زندگی شما را پخش خواهند کرد.
  ✍️اگر دیدید که شما یک چشم پزشک بودید و چشم بیماران را معاینه می کردید، مسئله ای که مدت هاست ذهن شما را مشغول کرده، در نهایت حل خواهد شد. خوتان فکر می کنید که غیر قابل حل است، اما اینگونه نیست و خداوند در زمان مناسب گره از کار شما خواهد گشود.
  ✍️اگر برای معاینه چشم خود پیش یک چشم پزشک رفتید، شانس در خانه شما را خواهد زد.
  ✍️اگر دیدید که برای چشمان خود عینک می خریدید، پیش چشم اطرافیان عزیز تر خواهید شد و احترام شما بیشتر از قبل می شود.
  ✍️اگر دیدید که با چند نفر دیگر به نزد چشم پزشک رفتید، این خواب به شما می گوید که نباید به همه اعتماد کنید و هر کسی را دوست و رازدار ندانید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در مطب یک چشم پزشک به طور اتفاقی دوستان تان را دیدید، افرادی شما را زیر نظر دارند، مراقب باشید که خود را به دردسر نیندازید.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  ✅چشم: چنین تصویری در رویا به چگونگی دید و نگرش ما نسبت به جهان و خودمان اشاره می کند. از تصویر چشم در رویا به بیان های مختلفی استفاده می شود. چشم ها در حالت های متفاوت و رنگ های متفاوت، مثل چشمان تیره، نگاهی نافذ و تیز بین، چشمان ناامید، چشمان درخشان، چشمان بی روح و خسته، خیره شدن و… . چشم در چشم شدن با شخص دیگری نمادی از روح و روان شماست.

  ✅عدم ارتباط چشمی و نگاه نکردن به طرف مقابل: اگر در عالم رویا نگاه خود را از طرف خود بدزدید، این خواب نشان دهد که شما خیلی مایل به ارتباط برقرار کردن نیستید و از ارتباطات دوستانه و صمیمی بسیار دور می کنید.

  ✅از دست دادن دید چشم سمت راست: اگر در خواب دیدید که چشم سمت راست شما نمی توانست به خوبی ببیند، این خواب نشان می‌دهد اتفاقاتی که پیرامون شما و در جهان تان می افتد را به خوبی نمی بینید و درک نمی کنید.

  ✅از دست دادن دید چشم سمت چپ: این رویا نشان می‌دهد که شما نمی‌توانید آن چیزی را که احساس می کنید و یا دربارش فکر می‌کنید را به واضحی ببینید. از نفس خود انگیزه ها و رفتارهایی که انجام می دهید آگاهی کامل ندارید و به طور کلی هیچ شناختی به شخصیت خودتان ندارید.

  تعبیر خواب چشم بر اساس موضوع آن 📚

  ✅چشم کور و نابینا

  اگر در خواب دیدید که چشمان خودتان کور شده بود و یا اینکه شخصی نابینا را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما هیچ کنترلی بر مسائل و مشکلات پیرامون خود ندارید. در واقع از اتفاقاتی که اطراف شما می‌افتد آگاه نیستید و به دلیل همین غفلت و ناآگاهی آسیب و صدمه های زیادی خواهید دید. شما حتی نمی توانید درک کنید که عشق چیست و دوست داشتن چه حسی دارد. کسانی که شما را بسیار دوست دارند را درک نمی کنید و برایتان ارزشی ندارند. این طور رفتار کردن درست نیست. سعی کنید در رفتار و عقاید خود تجدیدنظر کنید. همچنین نگاه دقیق‌تر و جزئی‌تر به محیط اطراف و انسان های دور و برتان داشته باشید تا هیچ فرصتی را از دست ندهید.

  همچنین بخوانید:  ⚠️ تعبیر خواب چاق شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅چشم خونی

  اگر در عالم رویا دیدید که چشمانتان خونی و بسیار قرمز شده بود، این خواب نمادی از آسیب‌ها و شکست‌های شما در امور عشقی و عاطفی می باشد. بعضی مواقع هم می‌تواند نماد یک مریضی و بیماری و کسالت جسمی باشد. به هر حال بهتر است که بیشتر مراقب خود و زندگیتان باشید. همچنین می توانیم به تعبیر دیگر بگوییم که از جانب شخصی که بسیار به او اعتماد دارید صدمه و آسیب خواهید دید. تعبیر دیگری هم وجود دارد که دقیقا به مانند خوابتان می باشد و به مشکلاتی در زمینه چشم و بینایی تان اشاره می کند.

  ✅چشم قهوه ای رنگ

  چشمانی به رنگ قهوه ای در عالم رویا نماد خوب و نیکویی است. این خواب سمبلی از عشق و محبت، مراقبت و نگهداری، گرمی و صمیمی بودن و تمایلات و غریضه جنسی می باشد.
  اگر در خواب کسی را با چشمان قهوه‌ای دیدید که بسیار به شما نگاه می کرد و به نحوی به شما خیره شده بود و شما فقط تنها رنگ چشمان او را به یاد دارید، تعبیر این خواب این است که این شخص بسیار از شما می ترسد و از روبرو شدن با شما واهمه دارد. شما به لحاظ زندگی فردی بسیار قدرتمند و پر نفوذ هستید و می‌دانید که با هرکس چگونه برخورد کنید. علت پیشرفت شما نیز همینرفتار سیاستمندانه تان بوده است.

  ✅چشم سبز رنگ

  چشمانی به رنگ سبز را می توانیم سمبلی از حسادت، طمع، آشفتگی و پریشان حالی در امور عشقی و همچنین روابط جنسی نامشروع و نادرست بدانیم.
  اگر در خواب کسی را دیدید که چشمان سبزرنگ داشت و یا اینکه خودتان چشمتان سبز رنگ شده بود، این خواب تعبیرش مربوط به شریک عاطفی شما می باشد. این شخص با شما آنطور که باید صادق و روراست نیست و به شما در حال خیانت کردن و نیرنگ زدن می باشد. برخی مواقع به شما دروغ می‌گوید و علتش هم این است که نمی‌خواهد به شما آسیبی برسد و یا شما را از دست بدهد. اما اگر دیرتر از آن زمانی که باید شما از دروغ و نیرنگ های او آگاه شوید، در آینده ضربه محکم تری خواهید خورد و از همه چیز ناامید خواهید شد. پس بهتر است کمی مراقب باشید و اگر احساس می کنید که کسی با شما آنطور که باید رفتار نمی کند، فکر دیگری بکنید.

  ✅چشم آبی رنگ

  اگر در عالم رویا کسی را دیده اید که چشمان آبی رنگ داشت، تعبیر این خواب هم نیز نمادی از عشق، محبت، شوق و اشتیاق و روابط عاطفی و عشقی می باشد.
  چشم آبی در خواب دیدن می‌تواند نشانه‌ای از خاطرات خوب و ماندگار و همچنین نوستالژی شما باشد که هر موقع به آنها فکر می کنید به گذشته های بسیار دور می روید. شاید خاطرات بسیار شیرینی با کسی که بسیار دوستش داشتید دارید و این خاطرات گذشته بعضی مواقع شما را اذیت می کند. سعی کنید فراموش کنید، چرا که اگر درگیر این موضوع و گذشته خود باشید شما به موفقیت و پیروزی نمی‌رسید و مسیر ترقی و رشد شما با کندی حرکت می‌کند. همچنین دیدن چشم آبی در خواب می‌تواند نشانه‌ای از تنهایی، غربت و سختی هایی باشد که شما در مسیر زندگیتان تجربه کرده اید. باید خودتان قوی باشید و بتوانید با این احساسات آزاردهنده مقابله کنید. نباید بیش از اندازه در زندگی احساساتی بود، چرا که این احساساتی بودن بیش از اندازه شما را با مشکلاتی روبرو می سازد.

  ✅چشمان مشکی و سیاه

  چشم مشکی و سیاه در خواب شما نمایانگر یک مشکل و مانع بسیار بزرگ و غیر قابل حل در امور عاطفی و عشقی شماست. شریک زندگی تان از شما سرد و نسبت به شما بیخیال شده است. او به هر دلیلی شما را از خودش می رنجاند و پس می زند. همچنین احتمال دارد که در مورد مسائلی که مدت زیادی است گذشته و شما هنوز ناراحتید تا کنون راجع به آنها صحبت نکرده اید و مدام با شریک خود بحث می‌کنید. این بحث‌ها بی‌مورد هستند بهتر است رک و واضح ناراحتی خود را بیان کنید تا مشکلات حل شود. همچنین بهتر است مراقب حرفهایی که میزنید باشید تا زمانی که ماجرا را نفهمیده اید قضاوت نکنید و در مقابل طرف مقابلتان حالت تدافعی و تهاجمی نگیرید. تنها در این صورت و با کمال آرامش است که می‌توانید بفهمید ماجرا از چه قرار بوده چگونه باید رفتار کنید و چه واکنشی نشان دهید.

  ✅زنی با چشمان نافذ و گیرا

  اگر در خواب زنی را دیدید که چشمانی بسیار نافذ و نگاهی بسیار گیرا داشت، این خواب برعکس ماهیتش نشانه بدشانسی و بد بیاری می باشد. تمام چیزهایی که در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد به یک فاجعه و حادثه بزرگ تبدیل می‌شود. بنابراین سعی کنید بدون فکر و نسنجیده دست به ه دست به کاری نزنید.

  ✅مرد یک چشم

  اگر در عالم رویا مردی را دیدید که یک چشم داشت، این خواب از یک دوره پر از چالش و اتفاقات ناگوار در زندگی تان خبر می دهد. بسیار مایوس و ناامید خواهید شد، به طوری که دیگر حاضر هستید از هر چیزی دست بکشید و زندگی خود را متوقف کنید.
  البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که اگر باهوش باشید و به درستی از این موقعیت استفاده کنید، ضرورتاً اتفاقات بدی نخواهد افتاد. اما اگر هم چنین اتفاقاتی افتاد فقط از آن درس بگیرید و وقت خود را صرف گله و شکایت از بخت و اقبال تان نکنید، با سرنوشت کنار بیاید.

  ✅چشم های زیبا

  اگر در عالم رویا دیدید که زیباترین چشم هایی که تاکنون دیده بودید را داشتید، نشان می دهد که از شخصی که بسیار به شما نزدیک است ناامید و مایوس خواهید شد. این شخص می تواند شریک، یک عضو خانواده و یا یکی از افراد نزدیک به شما باشد. شاید بخواهید به شما خیانت کند و فهمیدن این موضوع احساس بدی به شما خواهد داد.

  ✅چشم های درشت

  اگر در خواب دیدید که چشمان بسیار بزرگ و درشتی داشتید، این خواب نمادی از ثروت و دارایی می باشد. تمام مسائل مربوط به امور مالی و اقتصادی شما طبق برنامه‌ای که ریختید، پیش خواهد رفت و شما از این بابت بسیار خوشحال و راضی خواهید بود.
  می‌توانید از این فرصت برای سرمایه گذاری های بسیار بزرگ استفاده کنید و اموال خود را در پروژه‌های جدید خرج کنید. هر ریالی که شما سرمایه گذاری کنید، چندین برابر به شما باز خواهد گشت. فقط تنها نکته این است که باید مراقب باشید و احتیاط کنید و جایی که برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید را به درستی بررسی و در مورد آن تحقیق کنید.

  ✅چشمان چپ و تابیده

  اگر در خواب کسی را دیدید که چشمان چپ و تاببیده داشت، این خواب نمادی از اقبال و شانس می‌باشد. دوره‌ای از زندگی تان شروع خواهد شد که می توانید هر کاری که دوست دارید را شروع کنید و در انتها با نتایج موفقیت آمیز و خوشایندی روبرو شوید. تمام پروژه‌های قبلی خود را تمام می کنید و حتی زمان زیاد دارید تا روی پروژه‌های جدیدی سرمایه گذاری کنید. این دوره بهترین حالت شما را نشان می‌دهد. همچنین این دوره از زندگی تان به لحاظ عاطفی نیز فعال تر و پربارتر خواهد بود. در این میان با افراد بسیار عالی و مفیدی ملاقات خواهید داشت و شخصی که کاملا مناسب شماست را پیدا خواهید کرد.

  ✅چشم هایی به رنگ روشن

  چشم هایی با رنگ روشن در دنیای واقعی بسیار زیبا و دوست داشتنی هستند. این ویژگی در خواب نیز مثبت و نیکو می باشد. چشمان روشن نمادی کسی است که به عنوان فرشته نگهبان اطراف شماست و در زندگی حقیقی همیشه مراقب تان می باشد. این شخص یک مربی یک مشاور و در هر شرایطی کنار شما خواهد بود. شما نیز برای او بسیار ارزش قائلید و او را بسیار دوست دارید. اگر چنین فردی را در زندگی ندارید پس در آینده‌ای نزدیک فردی را پیدا خواهید کرد که اینگونه با شما رفتار می کند.

  ✅چشمان بسته

  اگر در عالم رویا دیدید که چشمان شما بسته بود و نمی توانستید باز کنید، این خواب نشان می‌دهد که شما تمام واقعیت های خوب اطراف خودتان را نمی بینید و نسبت به آنها نابینا و کور هستید. معمولا اگر چنین چیزی را در خواب ببینید در زندگیتان یک مشکل و مانع وجود دارد. اگر سوالی دارید سعی نکنید از آن بگذرید و در پی جواب خود بگردید. به تعبیر دیگر وقتی در خواب می بینید که نمی‌توانید چشم‌تان را باز کنید، پس این خواب نشان می‌دهد افرادی نزدیک شما هستند که در هر شرایطی که به نفعشان نباشد خیلی سریع تغییر رفتار می‌دهند و افراد با ثبات و وفاداری نیستند.

  ✅چشم های بیرون زده

  اگر در عالم رویا چشم های تان را دیدید که بیرون زده بود و در جای خود نبودند، چنین خوابی نشانه دروغ ریا می باشد. در واقع شما برای چیزهایی که می‌خواهید از مردم اطلاعات می گیرید اما آنها اطلاعات غلطی به شما می دهند و این داده ها با واقعیت بسیار متفاوت می باشند. این اتفاق فقط یک امید کاذب بی‌اساس در شما ایجاد می کند و اگر این گونه با همین امیده پوچ ادامه بدهید مشکلات بزرگی در آینده خواهید داشت.

  ✅نقاشی چشم

  اگر در عالم رویا دیدید که مشغول کشیدن نقاشی چشم بودید و یا اینکه در حال تماشای یک تابلوی نقاشی چشم بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی دروغگو و ریاکار می باشید. اگر از روی عمد و آگاهانه این کار را انجام می دهید بهتر است که این اخلاق زشت را کنار بگذارید. چرا که فقط باعث می شود شخصیتی بسیار منفور از خودتان پیش چشم بقیه به جای بگذارید.

  ✅رفتن چیزی در چشم

  اگر در عالم رویا چیزی در چشم شما رفته بود، این رویا نشانه خوبی نیست. موانعی در پیش رویتان سبز خواهند شد و همچنین به تعبیر دیگر نشان می‌دهد که شما خوبی های دیگران را نمی بینید و فقط بدی های آنها به چشم شما بزرگ واقع می شوند. بسیار از دیگران انتقاد می کنید و اصلاً سازگاری با کسی ندارید.

  ✅شستن چشم

  شستن چشم در راه حل مهرو یا نشانگر گیج بودن شماست. شاید در مورد چیزی و یا نیازهای خودتان مشکلات و دشواری های بسیاری داشته باشید و از این بابت نمی توانید راه حلی بیابید.

  ✅چشم زخمی

  این رویا نشان می‌دهد که شما از پیدا کردن حقیقت و به دنبال حقیقت رفتن خودداری می کنید. شاید از اینکه نمی دانید با چه چیز هایی رو به رو می شوید و یا تلخی حقیقت ترس و واهمه داشته باشید.

  ✅بیرون آوردن چشمان کسی از حدقه

  اگر در خواب چشمان کسی را از جاده درآوردید چنین خوابی نشان میدهد که شما از ترس این را دارید که مبادا کسی چیزی در مورد شما کشف و پیدا کند.

  ✅چشمان گربه

  اگر در عالم رویا دیدید که به چشم گربه ای خیره شده بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما برای حل مشکلات تان بسیار با توانا و با مهارت می باشد. به بیان دیگر این خواب نشانگر این است که در هر موقعیت منفی و آزار دهنده ای شما قادر خواهید بود که یک نکته خوب پیدا کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  4 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  محمد
  ۱۴ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۱۴:۳۸

  من در خواب دیدم در چشم چپم چیزی فرو رفت و زخمی کرد و همچنین چشم راستم نیز درد گرفت و من از شدت درد جفت چشمانم را از حدقه در آوردم ولی همه چیز و همه جا را می‌دیدم. تعبیرش چیست

  اسمان
  ۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۰۷

  من تازه زایمان کردم و خواب دیدم که یه سه قلو دیگه دارم که پسرن همه دور یکی شون جمع شده بودن و میگفتن که چشماش با بقیه فرق داره وقتی رفتم جلو دیدم که چشماش یخی هست و با دیدنش ترسیدم تعبیرش چی میتونه باشه

  مریم قربانی
  ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۵۰

  سلام من در مشهد بودم که خواب دیدم چشم چپ من ۲ تا مردمک دارد یکی وسط یکی هم به سمت گوش و من نگران بودم، در عالم خواب بعد از برگشت به خانه مردمک اضافی کوچک شد و از بین رفت تعبیرش چیست؟

  ایمان
  ۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۰۳

  سلام
  در خداب دیدم در مسیری در حال حرکت می باشم، و زنی از چشمهایم تعریف میکند و من بی اعتنا به او ادامه راه داد.
  تعبیرش چیست؟

  روشن
  تاریک