💼 تعبیر خواب چمدان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

چ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب چمدان💼

  چمدان وسیله ای است که در هر مسافرتی جزو واجبات می باشد و در خانه همه ما یافت می شود. همانطور که این وسیله ما را یاد سفر و تفریح و گشت و گذار می اندازد، در عالم رویا هم یکی از تعبیر های چمدان سفر و مسافرت است. برخی از معبران این خواب را به ناامیدی، یأس، مشکلات عشقی و عاطفی، رفاه و آسایش و … تعبیر کرده اند.

  در ادامه برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  لوک اویتنهاو

  تعابیر بر اساس موضوع

  چمدان زیبا و قشنگ

  چمدان آبی رنگ

  چمدان سیاه رنگ

  چمدان سفید رنگ

  چمدان قرمز رنگ

  چمدان به تعداد زیاد

  جا گذاشتن چمدان

  چمدان بزرگ

  دزدیدن چمدان

  چمدان قدیمی و کهنه

  فروش چمدان

  چمدان خالی

  خریدن چمدان

  چمدان سنگین و غیر قابل حمل

  چیدن چمدان

  حمل چمدان

  به دنبال چمدان گشتن

  سوزاندن چمدان

  قفل کردن چمدان

  به دریا افتادن چمدان

  دیدن حشره در چمدان

  تعبیر خواب چمدان

  تعبیر خواب چمدان بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی چمدان و یا جامه دانی که خالی از لباس است، می تواند تصویری از آینده ما باشد. ولی اگر بلعکس این چمدان را پر از وسیله دیدید، تعبیرش هم مربوط به گذشته و جریانات قدیمی زندگی تان است.
  چمدان های خالی می‌تواند نشانه‌ای از امیدها، آرزوها، خواسته ها و نقشه هایی باشد که شما برای آینده تان در نظر دارید. در واقع تمام افکار، ایده ها و هر چیزی که شما برای آینده خود در نظر می گیرید، مربوط به چمدان خالی می باشد.
  همچنین چمدانی که پر از وسیله باشد می‌تواند کارهایی را نشان دهد که شما تا به امروز انجام داده اید. چه این کارها با نتیجه موفقیت آمیز روبرو شده باشند و چه با نتایج مایوس کننده ای، فرقی نمی‌کند، همه اعمال زندگی شما را در بر می‌گیرد.
  اگر در خواب دیدید که چندین چمدان کوچک و بزرگ با هم داشتید، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد در مقابل شما پیشنهاد ها و راه های مختلفی قرار بگیرد و باعث گیج شدن شما بشود. در واقع نمی دانید کدام راه درست است و باید کدام یک را برای ادامه زندگی تان انتخاب کنید.
  اگر در خواب دیدید که هر کاری می کردید در این چمدان بسته نمی شد، چنین رویایی سمبلی از حرص و طمع می باشد. شما فردی هستید که به سهم و جیره خودتان قانون نیستید و بسیار زیاد خواه و حریص می باشید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون چمدان در عالم رویا نماد سفرهایی است که در آینده خواهید رفت. اما در این بین یک نکته را باید ذکر کنیم، نتیجه این سفرها برای شما خیلی خوشایند نیست و همه آنها حامل بدبختی و مصیبت می باشند.
  چمدانی که خالی از وسیله باشد می تواند نشانگر یاس و ناامیدی در حیطه امور عشقی و عاطفی و شاید مسائل ازدواجتان باشد. امکان دارد کسی را دوست داشته باشید که اکنون احساس می کنید ادامه دادنِ این ارتباط به جایی نخواهد رسید و یا اینکه در ازدواج خود دچار شک و تردید شده باشید.
  اگر در خواب دیدید که در حال انتخاب چمدان برای مسافرت هستید و در نهایت یک چمدان کوچک انتخاب کردید که تمام وسایل شما را در خود جا نمی دهد، این خواب نشان می دهد که به زودی صاحب شغلی خواهید شد که بسیار جایگاه و ارزش بالایی دارد و همچنین به خاطر این شغل به تمام خواسته های زندگی خود خواهید رسید.
  اگر در عالم رویا دیدید که در حال بستن درِ چمدان خود بودید، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد برنامه‌ای برای یک مسافرت دلپذیر و به یادماندنی بریزید.
  اگر در خواب دیدید که با بی نظمی و با حالت شلختگی اسباب و وسایل خود را داخل چمدان می چیدید، تعبیرش نیز به مانند بالاست و نشانه یک سفر عالی است.
  اگر در خواب دیدید که در حال وارسی و بررسی محتوای یک چمدان بودید، این خواب نشان می دهد که در زندگی تان به آسایش و رفاه بسیار بالایی دست خواهید یافت و همچنین جایگاه شما در اجتماع بسیار بهتر از قبل خواهد شد.
  اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که هر چه سعی می کنید نمی توانید در چمدان را باز کنید، این نشان می‌دهد که احتمال دارد به خاطر یک اتفاق ناامیدکننده و بدشانسی بسیار بزرگ، موقعیت ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست بدهید. این اتفاق امکان دارد که به خاطر ندانم به کاری خودتان و یا اطرافیان باشد.
  اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که نمی‌توانستید در چمدان را ببندید، این خواب نشان می‌دهد که شاید مدت هاست که برای رفتن به سفری تلاش می‌کردید اما اکنون که موقع رفتن به این سفر است شما خیلی میلی به این کار ندارید و به نحوی شاید از رفتن ناامید شده باشید.

  همچنین بخوانید:  ⚠️ تعبیر خواب چاق شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📘

  اگر در عالم رویا یک چمدان خالی دیدید، این خواب نشان می‌دهد که به زودی تصمیم می گیرید به یک مسافرت بروید.
  چمدانی که پر از وسیله باشد، نشان می‌دهد نقشه ها و ایده های شما برای رفتن به یک سفر بسیار باطل و اشتباه می باشد. شاید آن طور که باید برای این سفر برنامه‌ریزی اصولی نکرده اید و حتی هر آنچه که برای این کار در نظر گرفته اید همه خطا می باشند.
  اگر در خواب تعدادی چمدان پر از وسیله را دیدید، این خواب به شما یک هشدار می دهد. کسانی اطراف شما هستند که بسیار در مورد شما غیبت و پرگویی می کنند. مراقب این افراد باشید و میدان را برای آنها خالی نگذارید.
  اگر در خواب دیدید که در حال حمل یک چمدان بودید، این خواب بسیار خوب است. در واقع این رویا به شما نوید از برآورده شدن یک آرزو و حاجت می دهد. اگر اخیراً برای رسیدن به حاجتی نذری کرده بودید، پس نذر شما قبول شده است و به زودی این اتفاق برای شما خواهد افتاد.
  اگر در خواب چمدانی را دیدید که می دانستید صاحب آن یکی از اعضای اقوام و خویشاوندان شماست، این خواب می تواند تصویری از مسافرت خارجی باشد. حتی شاید مهاجرت است.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو چمدان در عالم رویا تصویری از یک سفر و مسافرت بسیار بزرگ و طولانی می باشد.
  اگر در خواب دیدید که در حال آماده کردن چمدان های سفر خود بودید، خواب خوبی ندیده‌ اید.تعبیرش بسیار منفی است و خبرهای بد و ناگواری را نشان می دهد.

  تعبیر خواب چمدان بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️چمدان زیبا و قشنگ

  اگر در خواب دیدید که چمدان بسیار زیبا و قشنگی داشتید، این خواب می‌تواند ناشی از اشتیاق و هیجان بسیار زیاد شما برای مسافرت رفتن و تفریح کردن باشد. شما فردی هستید که به لحاظ زندگی مالی و اقتصادی در سطح بالایی قرار دارید و به همین دلیل قصد دارید که مقدار زیادی از دارایی تان را به سفر کردن و خوشگذرانی اختصاص بدهید.

  همچنین بخوانید:  👀 تعبیر خواب چشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️چمدان آبی رنگ

  اگر در خواب دیدید که چمدانی به رنگ آبی داشتید، تعبیر این رویا با مسائل جنسی و آمیزشی شما در ارتباط است. شاید فردی هستید که با کسی سال هاست در ارتباط اید و با او رابطه جنسی دارید‌. این خواب می تواند از یک سفر با این فرد خبر دهد.

  ✔️چمدان سیاه رنگ

  چمدانی که به رنگ سیاه باشد، سمبلی از بی خردی، بی فکری، و عدم برنامه داشتن در زندگی است. اگر تا اخر عمر بخواهید اینگونه رفتار کنید، برای خود مشکلات زیادی به بار خواهید آورد.

  ✔️چمدان سفید رنگ

  چمدانی که به رنگ سفید باشد، تعبیرش نگرانی و استرس در ارتباط با شریک جنسی تان است. اخیرا بسیار به او شک دارید و احساس می کنید که در حال خیانت می باشد. شاید بیشترین اضطراب شما ناشی از ترسی است که از تمام شدن و سرد شدن ارتباط تان دارید.

  ✔️چمدان قرمز رنگ

  چمدان به رنگ قرمز را می توانیم تصویری از سفرهای ماه عسل و سفرهای دو نفره تان بدانیم. اخیرا احساس می کنید باید طرح یک مسافرت دو نفره را بریزید و به یاد قدیم ها خوش بگذرانید.

  ✔️چمدان به تعداد زیاد

  اگر در خواب تعداد زیادی چمدان دیدید، نشان می‌دهد که شما فردی هستید که در زندگی شخصی تان رازها و اسرار زیادی دارید. به خاطر ترس از افشا شدن و برملا شدن این مسائل، بسیاری از کارها و پروژه ها را از دست داده اید.

  ✔️جا گذاشتن چمدان

  اگر در خواب دیدید که چمدان خودتان را جایی جا گذاشتید، این رویا نشان می دهد که در مورد برخی از مشکلات و موانع پیش روی تان آن طور که باید فکر و تامل نکرده اید‌ اگر مسائل را به حال خود رها کنید، کارهایتان با مشکل بر می‌خورد. عدم توجه و رسیدگی شما به این به این موضوعات، اوضاع را از وضع کنونی تان بسیار سخت تر و دشوارتر خواهد کرد.

  ✔️چمدان بزرگ

  چمدان بسیار بزرگ نشانگر مسئولیت های سنگین و بزرگ در زندگی شماست. اخیراً احساس می‌کنید که حمل بار این مسئولیت ها دیگر برای شما غیرممکن شده است. اگر در خواب دیدید که توانستید این چمدان را حمل کنید، پس نگران نباشید، شما آنقدر قوی هستید که بتوانید از پس این مسئولیت ها و وظایف واگذار شده بر آیید. اگر نتوانستید تحمل کنید، تعبیرش هم بالعکس خواهد بود. بهتر است هر چه زودتر با شرایط روبرو شوید و ‏دست از خیره سری بردارید.

  ✔️دزدیدن چمدان

  اگر در خواب دیدید که کسی چمدان شما را دزدید، این خواب نشان می‌دهد که شما شاهد بسیاری از رفتارهای غیرقانونی اطرافیانتان بودید اما مجبور هستید که سکوت کنید و به کسی حرفی نزنید. کمی فکر کنید و کاری را انجام دهید که به نفع همه باشد.

  ✔️چمدان قدیمی و کهنه

  اگر در عالم رویا چمدانی را دیدید که ظاهر آن بسیار قدیمی و کهنه بود، این خواب نشان می‌دهد که شما بسیار درگیر گذشته خود می باشید و مدام در حال مرور خاطرات تان هستید. امکان دارد در گذشته مسائلی را پشت سر گذاشته باشید که اکنون بسیار شما را آزار می دهند و دوست دارید که هر چه زودتر این قسمت از ذهن خود را پاک کنید و به فراموشی بسپارید.

  ✔️فروش چمدان

  اگر در خواب خود را در حال فروختن چمدانی دیدید، تعبیر این رویا می تواند این مفهوم را برساند که شما بسیار از اوضاع کنونی زندگی تان خسته هستید و دوست دارید که تغییر و تحولات بزرگی را در روح و نحوه زندگیتان ایجاد کنید.

  ✔️چمدان خالی

  چمدانی که خالی از وسیله باشد می تواند نشانگر این باشد که شما هر چه تلاش می کنید که برای ادامه زندگی برنامه محکم تری داشته باشید، تمام تلاش های شما بی نتیجه و بی ثمر هستند.

  همچنین بخوانید:  🔪 تعبیر خواب چاقو و کارد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️خریدن چمدان

  اگر در خواب دیدید که در حال خریداری یک چمدان بود، این خواب نشان می‌دهد که شما تصمیم دارید که کار مهمی را عملی کنید اما تا به حال هیچ اقدام محکم و اساسی برای این کار انجام نداده اید و فکر می کردید که قادر نیستید این ایده را عملی کنید. حالا زمان این است که استرس ها و شک ها را از خود دور کنید و خیلی محکم و استوار در این راه قدم برداریم.

  ✔️چمدان سنگین و غیر قابل حمل

  اگر در خواب دیدید که چمدان بیش از اندازه سنگین بود و شما قادر نبودید که این چمدان را جابجا کنید، این خواب می‌تواند نشان دهد که شما نمی‌توانید از پس از مسئولیت‌های واگذار شده برآیید و به همین علت از ادامه دادن خسته شده اید. حس می کنید که تمام زندگیتان را در جا زده اید و هیچ پیشرفتی برای خود ایجاد نکرده اید.

  ✔️چیدن چمدان

  اگر در عالم رویا دیدید که مشغول چیدن چمدان خود بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که هر جا برایتان سوال و یا مشکلی پیش می آید، سریعا با دوستان خود در میان می گذارید و حس می کنید که تنها آنها می توانند به شما کمک کنند.
  اگر دیدید که قادر نبودید وسایل را در چمدان جمع آوری کنید، نشان می‌دهد که شما فردی بسیار شلخته و بی‌نظمی هستید. همیشه و مدام در امور زندگی تان گیج هستید و هیچ برنامه‌ای برای زندگی کنونی و آینده تان خود تنظیم نکرده اید.

  ✔️حمل چمدان

  اگر در خواب دیدید که درحال حمل کردن چمدان بودید، این خواب نشان می دهد که شما دوست دارید به یک مسافرت طولانی بروید و برای مدتی از اطرافیان دور باشید. اگر در خواب دیدید شخص دیگری چمدان شما را حمل میکرد، نشان می دهد که این شخص از تمام اسرار مگو و پنهان شما آگاهی کامل دارد.

  ✔️به دنبال چمدان گشتن

  اگر در خواب دیدید که به دنبال چمدان خودتان می گشتید، این خواب نشان می‌دهد که شاید امکان دارد هویت خودتان را گم کرده باشید و مدتی است که نمی دانید که هستید از کجا آمده اید. شاید احساس می کنید که این زندگی برای شما نیست و هر چیزی که دارید کمتر از لیاقت و شایستگی تان می باشد.

  ✔️سوزاندن چمدان

  اگر در خواب دیدید که در حال سوزاندن چمدان خود بودید، این خواب نشانگر از دست دادن اموال، ثروت و دارایی تان می باشد. خیلی مراقب باشید تا مبادا دزد به وسایل شما بزند.

  ✔️قفل کردن چمدان

  اگر در خواب دیدید که در چمدان خود را قفل زدید، این رویا اشاره به مسائل پنهان و دور از چشم زندگی تان دارد. شما اصلا دوست ندارید کسی از این جریانات مطلع شود و همیشه از اینکه روزی برملا شوند می ترسید.

  ✔️به دریا افتادن چمدان

  اگر در خواب دیدید که چمدان خود را در دریا انداختید، این رویا نمادی از یک مشکل بسیار سخت و غیر قابل حل است. این رویا می تواند اخطاری باشد که برنامه های خود را باید عقب بیندازید.

  ✔️دیدن حشره در چمدان

  اگر در خواب دیدید که حشره ای در داخل چمدان شما بود، این خواب نشان می دهد که شما فردی هستید که بسیار سریع با هر کس گرم می گیرید و صمیمی می شوید. به راحتی تمام راز های خود را افشا می سازید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک