🚿 تعبیر خواب حمام از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ح ۳ دیدگاه
 • تعبیر خواب حمام 🛀🚿

  حمام در دنیای بیداری یکی از بخش های خاص و لازم در خانه هر شخصی است و در تعبیر خواب دیدن حمام، بسیار رایج است. با توجه به این موضوع که استحمام کردن و حمام محلی برای تمیز شدن و پاک کردن آلودگی ها از بدن، و رسیدن به آرامش و سرحالی است، پس حمام باید خصوصی و شخصی باشد!

  با این تفاسیر اولین تعبیر از خواب حمام را می توان تزکیه روح و پاک شدن از جِرم گناهان باشد. همچنین می تواند خداحافظی با احساسات و عواطف اشتباه نیز باشد. در واقع ظاهر شدن حمام در رویاهای شبانه شما، نشان دهنده نیاز روحی شما به پاکسازی عاطفی و روحی را گوشزد می کند.
  در ادامه ما برای شما عزیزان نظر معبران غربی و اسلامی را در این باره دسته بندی کرده ایم.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  آنلی بیتون

  هانس کورت

  لیلا برایت

  علامه طباطبایی

  علامه مجلسی

  لوک اویتنهاو

  یوسف نبی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  اگر در خواب به دنبال حمام می گشتید ولی پیدا نمی کردید

  در حمام عمومی مشغول استحمام هستید

  برای حمام کردن وارد قسمت جنس مخالف خودتان شدید

  حمام کثیفی را دیدید

  وان و یا سینک حمام را دیدید

  در یک رودخانه گل آلود و کثیف حمام می کردید

  حمام می کردید و بدن خود را برق انداختید

  مادرتان در آب دریا مشغول حمام کردن بود

  با گل و لای مشغول استحمام بودید

  شخصی که مرده را در حال استحمام دیدید

  بدون لباس دوش می گرفتید

  بر پشت دیگری کیسه می کشیدید

  با گِل در حمام خود را می شستید

  قبل از طلوع آفتاب به حمام رفتید

  مشغول حمام کردن بچه ها بودید

  در وان استحمام می کردید

  با آب آبشار مشغول استحمام بودید

  با آب دریاچه حمام کردید

  با آب خون آلود خودتان را می شستید

  میان یک دریای طوفانی در حال استحمام هستید

  سریع دوش گرفتید و از حمام خارج شدید

  به حمام رفته بودید و آب قطع شد

  اگر شما یک آقا هستید و خود را در حمام متروکه و ترسناکی دیدید

  با نامحرم به حمام رفته بودید

  با لباس حمام کردید

  عروسکی را در حمام می شستید

  در حمام ادرار می کردید

  اگر در خواب مادرتان را مشغول استحمام دیدید

  تعبیر خواب حمام کردن

  تعبیر خواب حمام کردن بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر شما یک جوان هستید و در خواب دیدید که حمام می کردید، تعبیر چنین خوابی برای شما نشان می دهد که به شخصی که مخالف جنس شما هم است، دل بسته اید. همچنین نشان می دهد که شما می ترسید و استرس دارید که مبادا کسی بخواهد با سخنان منفی و بدگویی نظر شما را نسبت به این شخص تغییر دهد.
  ✍️اگر شما باردار هستید و در خواب دیدید که در حال حمام کردن بودید، تعبیرش این است که یا به طور عمد فرزند خود را سقط می کنید و یا اینکه به طور ناخواسته فرزند شما از بین خواهد رفت.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب خود را در حال استحمام و شستشو دیدید، باید خیلی مراقب باشید. ممکن است مورد بی وفایی و کم لطفی قرار بگیرید پس در انجام معاملات و ارتباطات خود دقت کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همراه با دیگران در حمام مشغول شستشوی خودتان هستید، این خواب به شما هشدار می دهد از دوستان شعر از دوستان شرور و بد طینت خود دوری کنید؛ چرا که اگر به ارتباط با آنها ادامه دهید به رسوایی و بدنامی کشیده خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب ببینید که با آب کثیف و گل آلود در حال حمام کردن بودید، دشمنان شما بسیار به شما نزدیک شده اند. مراقب باشید و با هرکسی راز خود را در میان نگذارید.
  ✍️اگر شما بیوه یا مطلقه هستید و در خواب دیدید که در حال حمام کردن بودید، تعبیرش این است که شما تمام عهد و پیمان های قبلی خود را فراموش کرده و اکنون در انتظار و آرزوی شوهر و همسر جدیدی هستید.
  ✍️اگر شما دختر هستید و در خواب دیدید که حمام می کردید، این روزها مراقب باشید و وارد ارتباطات جدید نشوید. این خواب یک اخطار در مورد افراد جدیدی است که به تازگی ملاقات کرده و یا خواهید کرد. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده گرایش شما به لذت های بیهوده و فانی باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با آب گرم مشغول حمام کردن بودید، به زودی با اتفاقات و وقایع بد و ناگواری روبرو خواهید شد.
  در خواب دیدید که با آب سرد و تمیز در حال استحمام بودید، چنین خوابی اشاره به سلامتی پایدار دارد. در طول زندگی با سلامتی و شادمانی زندگی خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با آب دریا مشغول آب تنی و شستشوی خودتان بودید، تعبیر چنین خوابی به شما می‌گوید که پس از گذشتن از راه کسب علم و دانش در نهایت به شغل مورد علاقه و شایسته خودتان دست خواهید یافت.
  ✍️دیدن محیط حمام در خواب میتواند بیانگر رفت و آمد و هم صحبتی با افراد بد اخلاق و بد کردار باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از حمام بخار بیرون می‌آمدید، چنین خوابی از موفقیت و پیروزیِ امورتان در آینده به شما خبر می دهد. نگرانی هایی که اکنون ذهنتان با آنها درگیر است همه حل خواهند شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به حمام می رفتید، شما به زودی راهتان را از دوستان و اعضای خانواده خود جدا خواهد کرد و به تنهایی برای رسیدن به سعادت و خوشبختی تلاش خواهید کرد.
  ✍️اگر به همان رفته بودید کسی در حمام مشغول شستن خود بود، چنین خوابی تصویری از دوستان صمیمی و دلپذیر شماست. شما دوستانی دارید که در تمام مشکلات و اتفاقات در کنار شما خواهند بود.
  ✍️اگر در خواب گلهای زرد و یا سفید درون حمام دیدید، تعبیر چنین خوابی به شما می‌گوید که در اوج ناامیدی و مایوسی به یک شادی پایدار و شادمانی بزرگ خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با شیر استحمام می کردید، چنین رویایی نشانگر لذت بردن از زندگی و هم نشینی و نشست و برخاست با دوستان مفید و ارزشمند خواهد بود.

  از نظر هانس کورت👨

  ✍️از نظر هانس کورت اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب خود به حمام می‌رفتید و یا در حمام بودید، چنین خوابی نشان می‌دهد که شما خواسته و یا ناخواسته مرتکب کارهای نادرست و خطا خواهید شد.

  از نظر لیلا برایت👵

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب دیدید که با آب ولرم در حال حمام کردن و شستشو بودید، چنین خوابی نشان دهنده این است که شما زندگی خوب و همراه با رفاه و آرامش دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با آب بسیار داغ مشغول استحمام بودید، یک بیماری و کسالت جسمی شما را تهدید می‌کند. به سلامتی خود اهمیت دهید.
  ✍️اگر با آب سرد مشغول حمام کردن بودید، دشمنان و بدخواهان شما با شکست و ناکامی مواجه خواهند شد.
  ✍️اگر در خواب دید که در یک رودخانه حمام میکردید، شما به زودی به یک قدرت بزرگ و نفوذ بسیار خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حمام بخار نشسته بودید، مشکلات و موانع اکنون شما به زودی حل خواهد شد و در نهایت به هدف و مقصود خود خواهید رسید.

  از نظر علامه طباطبایی👳‍♂️

  از نظر علامه طباطبایی اگر در خواب دید که با لباس و پوشش وارد حمام شدید و قصد دوش گرفتن داشتید، طبق تعبیر اینکه آب روشنایی و پاکیزگی است؛ چنین خوابی هم تصویری از صبور بودن و شکیبایی شما و همچنین شرکت کردن در امور خیریه است.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و چنین خوابیدید، شما در دل آرزو دارید که ظاهرتان بسیار عالی باشد و از این طریق بتوانید به موفقیت و خوشبختی برسید که اساساً این آرزوها به‌خاطر غرایز جنسی و نفس دنیوی خواهد بود.
  ✍️اگر یک آقا و جوان هستید که چنین خوابی دیدید، به زودی نامزد و یا ازدواج خواهد کرد.
  چنین خوابی برای افراد مسن و کهنسال نیز خوش اقبالی و سعادت در حوزه مادی و مالی خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دید که با لباس زیر دوش آب گرم بودید به طوری که لباس هایتان همه خیس بود، شما بر یک دشمن دیرینه پیروز می‌شوید و یا اینکه شخصی جدیدا با شما به دشمنی و خصومت پرداخته است.
  ✍️اگر در خواب که زیر دوش آب سرد ایستاده بودید، به زودی از شخصی که برایتان بسیار عزیز و دوست داشتنی است جدا خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی و یا کسانی شما را با اجبار و زور می خواهند وارد حمام کنند که دوش بگیرید، شما با تمام قوا و نیرو در تلاش هستید تا بر شخصی پیروز شوید ولی موفق نخواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با زیر پیراهن و یا لباس زیر دوش می‌گرفتید، این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب دوستان ناباب و یا روابط نادرست خود باشید. در غیر این صورت شما با مشکلات بسیار بزرگ روبرو خواهید شد.
  ✍️اگر فقط پیراهن به تن داشتید و در حال دوش گرفتن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما بسیار صبور و بردبارید ولی این صبور بودن شما از روی غیرعاقلانه فکر‌کردن‌ تان می باشد. ممکن است شما یا به لحاظ رفتاری نیاز به نصیحت داشته باشید و یا اینکه دوستانی که اطراف خود جمع کرده اید دوستان عاقل و بالغ نیستند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با همسر و یا معشوق خودتان با لباس در حال دوش گرفتن بودید، مسیر شما برای رسیدن به اهداف تان بسیار کُند طی خواهد شد.

  از نظر علامه مجلسی👳‍♂️

  ✍️اگر شخصی در خواب دید که به حمام می رفت، این خواب از توفیق و سعادت پیدا کردن برای زیارت امامی معصوم خبر می‌دهد. شما در این زیارت روحتان را از گناهان و آلودگی ها پاک خواهید کرد.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  ✍️اگر به عالم رویا خود را درون وان و یا خزینه دیدید، بیماری ناگهانی و طاقت‌فرسایی گریبان شما را خواهد گرفت.
  ✍️اگر دیدید که در یک رودخانه حمام می‌کردید، شما در زندگی قدرت و شجاعت به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر دیدید که با آب چشمه در حال حمام کردن بودید، سلامتی و تندرستی دوباره به شما باز خواهد گشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در یک محیط باز و فضای عمومی در حال حمام کردن بودید، به زودی با شخصی که به لحاظ مالی جایگاه قابل توجه ای دارد، ازدواج خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در اتاق خودتان مشغول حمام کردن بودید، شما مورد بی وفایی و یا کم لطفی شخصی قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حمام مشغول صابون زدن به بدنتان بودید، چنین خوابی از لذت ها و لحظات خوش در زندگی شما خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آب عمیقی مثل اقیانوس در حال حمام کردن بودید، شما در این روزها باید بسیار مراقب خودتان باشید. ممکن است خطری در کمین باشد و یا از سر بی دقتی خودتان را به دردسر بیندازید.
  ✍️اگر دید که با آب بسیار سردی حمام می کردید، سعادت و کامیابی بزرگی در انتظار شماست.
  ✍️اگر دیدید در آبهای گرم مشغول حمام‌کردن بودید، ممکن است برای چند روزی سرما بخورید و یا اینکه علائم سرماخوردگی داشته باشید.
  ✍️حمام کردن با لباس در خواب نماد ضعف و ناتوانی در هر زمینه ای می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که حین حمام کردن آب وان نیز کثیف شد، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که شما کارهایی انجام می‌دهید که نتیجه آن آسیب و آزار رساندن به خودتان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول تماشای حمام کردن دیگران هستید، این خواب نشانگر غم و اندوه است.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  ✍️یوسف نبی دیدن حمام و به حمام رفتن را به پدیدار شدن بیماری و کسالت، و ناتوانی تعبیر کرده اند.
  همچنین به تعبیر دیگر چنین خوابی را غم و ناراحتی نیز می‌دانند.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  العنبری حمام را یک زن، همسر، مادر و یا دوستی از جنس مونث می‌داند.
  ✍️اگر در خواب حمامی که مشاهده کردید تمیز و بهداشتی و خوشبو بود، شما با همسر خود زندگی خوب و خوش و همراه با آسایش و رفاه خواهید داشت؛ اما اگر خلاف این بود تعبیرش این است که همسر شما با وی سر ناسازگاری دارد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حمام بودید و در حال کیسه کشیدن به بدن خودتان، و یا اینکه در حمام عمومی بودید و دلاکی مشغول چرک کردن شما بود و چرک به مقدار زیادی لوله لوله روی پوستتان دیدید، هزینه های زندگیتان ممکن است کمی بالا برود و شما مجبور باشید تا پول بیشتری برای رفاه خرج کنید.
  ✍️اگر درخواب وان‌حمام را دیدید، این خواب به این معنی است که شما همسری همسری دارید که شما و زندگیتان را می‌تواند سر و سامان دهد و همچنین شما در کنار او بسیار آرامش می گیرید.

  در کتاب سرزمین رویاها📙

  خواب حمام دیدن به طور کلی نشان می دهد که ممکن است خشم و عصبانیت شدیدی مغز شما را تحت کنترل خود درآورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حمام بودید، در روزهای آینده ممکن است یک استرس و اضطراب بسیار زیادی را تجربه کنید.
  ✍️اگر در خواب آبی که با آن حمام می کردید بسیار سرد و یخ بود، یک ناراحتی و یک مصیبت بزرگ در انتظار شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با آب خنک حمام می‌کردید، اندوه و غم بزرگی بر دل شما خواهد نشست.
  ✍️اگر در خواب دیدید، که با آب گرم حمام می‌کردید، تعبیرش این است که از یکی از عزیزان تان و یا شخصی که بسیار مورد علاقه شماست، جدا خواهی شد و فاصله و دوری را تجربه خواهید کرد.
  ✍️حمام کردن با آب ولرم می تواند نشانگر پول و ثروت درشت و هنگفت باشد‌.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صبح زود بیدار شدید و به حمام می رفتید، شما به زودی نامزد و ازدواج خواهید کرد.
  ✍️اگر دیدید که در هنگام ظهر به حمام می رفتید، شما زندگی همراه با سلامت کامل و لذت های متعدد سپری خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که عصر بود و شما قصد حمام رفتن داشتید، یک دوست خیانتکار و موذی در حال نقشه کشیدن برای ضربه زدن به شماست.
  ✍️اگر دیدید که قبل از خوابیدن به حمام رفت و دوست گرفتید، یکی از دوستان نزدیک‌تان تسلط زیادی بر شما دارد و شما به نحوی مطیع و تابع او خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال آماده کردن و تنظیم درجه آب حمام بودید، به یک گفتگو و بحث شما با شخصی به مخالفت شدیدی خواهید پرداخت.
  ✍️اگر در خواب دید که برای شریک زندگی تان و یا همسر خود حمام را آماده می کردید، برنامه ها و نقشه های بزرگ شما بسیار سریع عملی خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای عزیزی حمام را آماده می کردید، زندگی شما برپایه تجمل و ریا خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب حمام را برای فرزند خود را آماده می کردید، این رویا نمادی از سعادت و خوشبختی خواهد بود.
  ✍️اگر برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کردید، در آینده نزدیک رابطه شما با این شخص قطع خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با لباس حمام می کردید، تعبیرش مشاجرات عشقی و عاطفی خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لخت می شوید ولی حمام نمی کنید، شما به لحاظ عشقی و عاطفی مشکلات متعددی پیش رو خواهید داشت.

  کردن در کتاب فرهنگ تفسیر رویا📘

  حمام در خواب نشانه رسیدن به آرامش، تزکیه روح و پاک شدن، یا آرزوی پاک شدن از گناه و توبه کردن است. این شست و شو و تمیز شدن، تغییرات درونی شخص و یا بخشی از آن را به تصویر می کشد. گاهی اوقات آماده شدن فرد برای دگرگونی در دنیای بیداری، به شکل حمام در خواب او ظاهر می‌شود.
  همچنین خواب اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارد. رویارویی با ترس از رابطه داشتن، شاید حتی ترس از روبرو شدن با جنسیت خود به طور کامل، آسیب‌پذیری، عیان شدن اسرار شخصی، محبت و صمیمیت در نتیجه ازدواج، تحت تاثیر قرار گرفتن و جذب شدن به شخصی، تغییر کردن و یا نیاز به تزکیه درونی و… همه اینها از نشانه هایی است که می‌تواند به صورت حمام در خواب دیده شود. بنابراین فردی که چنین خوابی دیده است، بایستی خودش با توجه به شرایط زندگی اش یکی از این نشانه ها را به به شرایط کنونی خود تطبیق دهد، تا بتواند درک کلی از خواب خود به دست آورد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ به طور کلی حمام و استحمام کردن در خواب را نماد تزکیه، و پاکسازی درونی و بیرونی می داند. در واقع شما تمام خاطرات و لحظات بد در ذهنتان را، فراموش کرده و دور می ریزید. همچنین خوابی با این محتوا می تواند نشان دهنده ایده ها و نظرات قدیمی، مفاهیم پوچ، و افکار منفی است که اکنون تصمیم می گیرید رها کنید و راه جدیدی را پیش بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که حیوانی را حمام می کردید و یا حیوان در حال حمام کردن را تماشا می کردید، این خواب سمبلی از مهارت شما در ادب و پرورش روحی خودتان است. شما به خاطر صافت نیکویی مثل وفاداری و سخاوتمندی در وجودتان، به خودتان می بالید.
  ✍️اگر در خواب دیگران را مشغول حمام کردن می دیدید، نشان می دهد که شما در جست و جوی این هستید که رابطه ای نزدیک تر با این شخص داشته باشید. به تعبیر دیگر به آن بخشی از وجود شما اشاره می کند که در حال بلوغ و پرورش است.

  تعبیر خواب حمام کردن بر اساس موضوع آن 📋

  اگر در خواب به دنبال حمام می گشتید ولی پیدا نمی کردید🚿

  شما اکنون برای بیان و ابراز حس و عاطفه خود نسبت به کسی و یا چیزی، با مشکل و دشواری رو به رو هستید. این خواب تعبیری از نیاز های سرکوب شده و ناخود آگاه شما برای ارتباط برقرار کردن و بیان احساس تان می گوید.

  در حمام عمومی مشغول استحمام هستید🚿

  از آنجایی که حمام همیشه با خلوت و حریم شخصی ما در ارتباط است، پس بر همین اساس اگر در خواب دیدید که جایی را برای خلوت و حمام کردن به صورت شخصی ندارید، شما در دنیای واقعی نیز از وضعیت زندگی شخصی و حریم خصوصی خودتان راضی نیستید. شما باید سعی کنید بیشتر حواستان به خودتان باشد و از نیاز های خود غافل نباشید.
  به تعبیر دیگر چنین خوابی نشانه کمبود و یا عدم اعتماد به نفس در وجود شماست. قضاوت ها و اظهار نظر های دیگران شما را نگران و بهم ریخته می کند

  برای حمام کردن وارد قسمت جنس مخالف خودتان شدید🚿

  ممکن است شما از محدودیت ها و خط قرمز های زندگی خود عبور کرده باشید. در برخی افراد چنین خوابی از قانون شکن و بی مسئولیتی او خبر می دهد. همچنین این خواب شما را وارد یک بخش جدید و هیجان انگیز از زندگی و یا یک دستاورد دور از انتظار خبر می دهد.

  حمام کثیفی را دیدید🚿

  این خواب تصویری کلی از مشکلات شما برای مدیریت مسائل احساسی و عاطفی تان در زندگی واقعی است. شما برای رو به رو شدن با ترس ها و حذف کردن موارد منفی از اطراف خود، تلاش زیادی می کنید.

  وان و یا سینک حمام را دیدید🚿

  چنین خوابی از نیاز شما به تزکیه روحی و پاکسازی روانی می گوید. در واقع شما مجبورید که تمام افکار و الگوهای نا مناسب خود را تغییر دهید.

  در یک رودخانه گل آلود و کثیف حمام می کردید🚿

  معلوم است که شما در یک حالتی از آشفتگی و پریشان حالی به سر می برید. گل آلودی آب تصویری از افکار درونی شماست. حتی گاهی اوقات نشان دهنده افکار غیر اخلاقی و خلاف انسانیت می باشد.

  حمام می کردید و بدن خود را برق انداختید🚿

  شما فرد سخت کوش و با اراده قوی هستید. درست است که شما قطعا در قبال این سخت کوشی پاسخ خود را خواهید گرفت، اما این خواب به شما متذکر می شود که مراقب باشید تا پاکی نیت و اخلاص خود را از یاد نبرید و همواره به این اصل پای بند باقی بمانید.

  مادرتان در آب دریا مشغول حمام کردن بود🚿

  این خواب تصویری از توانایی و قابلیت مادر شما برای غلبه و پیروزی بر مسائل و دشواری هاست.

  با گل و لای مشغول استحمام بودید🚿

  شما باید از اضطراب و فشار های روحی و ذهنی خود را نجات دهید. به وارسی خود بپردازید و منبع و منشأ اصلی را بیابید، سپس به دنبال راهی باشید تا در بین این همه استرس به آرامش خاطر دست پیدا کنید.

  شخصی که مرده را در حال استحمام دیدید🚿

  چنین خوابی ازضمیر ناخودآگاه شما می گوید. ممکن است این شخصِ از دنیا رفته، بسیار برای شما عزیز بوده باشد و شما یک لحظه از یاد و زندگی کردن با خاطرات او غافل نشده اید.

  بدون لباس دوش می گرفتید🚿

  این خواب هشداری برای شماست که مراقب یک رسوایی و آبرو ریزی باشید. گروهی نیز معتقدند که این خواب فقط یک نشانه برای وسواس فکری شماست. این خواب برای زنان همیشه معنای خوبی ندارد و ممکن است از زنا و رابطه نا مشروع خبر دهد. اگر مراقب نباشید بهای سنگینی برای این خطا باید پرداخت کنید.

  بر پشت دیگری کیسه می کشیدید🚿

  شما بسیار فرد مسئولیت پذیر و وقت شناس در قبال دیگران هستید.

  با گِل در حمام خود را می شستید🚿

  شما زیر بار وظایف و سختی های خود کمر خم کرده اید. احساس خفگی دارید و فکر می کنید که مشکلات در حال غرق کردن شما هستند. کمی استراحت کنید و به خود اهمیت دهید. اگر اینگونه ادامه دهید، انرژی های منفی و اشتباه شما را احاطه خواهند کرد؛ به طوری که باعث گمراهی و انحراف شما از مسیر صحیح خواهد شد.

  قبل از طلوع آفتاب به حمام رفتید🚿

  برخی معبران معتقدند که این رویا ریشه فرهنگی دارد و خبر از وقوع سریع امر ازدواج برای فرد مجرد و به دنیا آمدن یک نوزاد برای متأهلین، و همچنین زیارت رفتن برای کهن سالان و افراد مسن می باشد.

  مشغول حمام کردن بچه ها بودید🚿

  این خواب برای شما بسیار نیکو و خوشایند خواهد بود. این خواب خبر از یک آینده رضایت بخش و رسیدن به سعادت می دهد.

  در وان استحمام می کردید🚿

  شما صاحب همسری هستید و یا خواهی شد که رفاه و آرامش شما برای او اولویت است. او برای شاد کردن و خوشحالی شما همه کاری خواهد کرد.

  با آب آبشار مشغول استحمام بودید🚿

  این خواب از غبطه خوردن شما بر وقایع مهم زندگی تان نوید می دهد. رویداد هایی پیش خواهد آمد که سرنوشت و تقدیر شما را به کل تغییر می دهد. شما مجبور خواهید شد تا اوضاع را در حالت عادی و نرمال ثابت نگه دارید.

  با آب دریاچه حمام کردید🚿

  شما بر تمام مشکلات و موانع زندگی خود غلبه خواهید کرد؛ حتی اگر در نظر دیگران گرفتاری های شما کوچک به نظر آید. این باعث می شود شما به احساس راحتی و آرامش خاطر بزرگی دست پیدا کنید. از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید و بدین وسیله جوانب دیگر زندگی خود را بهبود ببخشید.

  با آب خون آلود خودتان را می شستید🚿

  این خواب ممکن است کمی برای شما ترسناک باشد، اما اگر پیش آمد چنین خوابی نشانگر توانایی و تمرکز برای تکمیل امور پیش رویتان است. شما قادر خواهید بود تا با سخت ترین موانع و مشکلات رویارویی کنید و این ویژگی شما در طولانی مدت باعث موفقیت و سربلندی شما می شود.

  میان یک دریای طوفانی در حال استحمام هستید🚿

  این خواب تصویری از وضعیت زندگی فعلی شماست. ممکن است در حال حاضر مشکلات و درگیری های فکری بسیاری باعث تشویش شما شده باشند.

  سریع دوش گرفتید و از حمام خارج شدید🚿

  بسیاری از معبران معتقدند که یک سفر برنامه ریزی نشده و کوتاه؛ اما همراه با سود و برکت فراوان در انتظار شماست.

  به حمام رفته بودید و آب قطع شد🚿

  این خواب تصویری از ترس و هراس های پنهانی شما در موقعیت های حساس و خاص است. بیشتر این ترس ها بیهوده و بی مورد هستند.

  اگر شما یک آقا هستید و خود را در حمام متروکه و ترسناکی دیدید🚿

  چنین خوابی یک هشدار است. این روزها در معاملات کاری خود بسیار دقت کنید و حتی الامکان انجام ندهید. اگر مراقب نباشید، ضرر های مالی در کمین شما هستند.

  با نامحرم به حمام رفته بودید🚿

  شما در آینده دست به امور کثیف و خلاف شرع خواهید زد که با انجام این کارها باعث می شوید که شأن و ارزش خود را زیر سوال ببرید.

  با لباس حمام کردید🚿

  بابت انجام کاری بسیار خجالت زده و شرمسار هستید. باعث ناامیدی اطرافیان نسبت به خودتان شده اید. اتفاقاتی که هر چند وقت یک بار برای شما پیش می آید، می تواند زمینه ای برای خیانت و سوء استفاده اطرافیان شود. این اجازه را ندهید.

  عروسکی را در حمام می شستید🚿

  این خواب به شما می گوید که از این حالت بچگی و حالت های بازیگوشی دست بردارید و بپذیرید که شما بالغ و بزرگ هستید. ممکن است از یک دوره بی پولی و تنگنای مالی نیز خبر دهد. این بحران بخاطر ولخرجی های بیهوده شما پیش خواهد آمد.

  در حمام ادرار می کردید🚿

  افکار های منفی و بد را از خودتان خواهید کرد.

  اگر در خواب مادرتان را مشغول استحمام دیدید🚿

  مادر شما بسیار نگران اوضاع شماست. به مشکلات شما فکر می کند و می خواهد از هر طریقی شده به شما کمک کند.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  3 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  عباس
  ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت: ۱۴:۰۴

  🤣🤣🤣اینو میتونی بگو
  تو حموم تو یه کاسه ای تخم مرغ میشکنم دوتا و میخوام سرمو با تخم مرغ بشورم و زرده تخم مرغ رو میبینم و نمیدونم باهاش چیکار کنم
  سومی رو میشکونم میبینم که سفته و احساس کردم جنین داره از ظرف اوردمش بیرون شکستمش دیدم داخلش سیاهه داخل سیاهی ها یه وزغ سیاه دیدم کنار لوله خروجی حموم یه تپه از مدفوع خودم رو دیدم یه ضربه به وزغ زدم پرتش کردم تو مدفوع و همشون تو لوله فرو رفتن👑

  ناشناس
  ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۰۶:۳۴

  تعبیر خواب این خارجی ها چرت به خدا فقط معبران قدیمی خودمون درست تعبیر میکنن از قدیمی ها بزارید لطفا

  ماهی
  ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت: ۲۱:۲۵

  سلام وقتتون بخیر. من بعد از ظهر خواب دیدم که رفتم حموم و با آب ولرم دارم دوش میگیرم (آب ولرمش خیلی دلچسب بود). سه تا شامپو گرفتم که بزنم به سرم و روی چهار پایه نشستم که صدای مامانم میومد که داشت با آبجیم دعوا میکرد و بعدش اومد تو حموم داشت غر میزد که همزمان تو عالم واقعیت منو از خواب برای ناهار بیدار کرد. تعبیرشو میشه لطفا بهم بگین؟

  روشن
  تاریک