🐰 تعبیر خواب خرگوش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

خ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب خرگوش 🐰

  خواب خرگوش به مفاهیم مثبتی همچون موارد زیر تعبیر می‌شود:

  • کسب موفقیت
  • دریافت اخبار خوش
  • وقوع اتفاقاتی خوشایند
  • بهره مندی از خیر و برکت فراوان

  ✍️ با این تفاسیر اگر یک خرگوش را در خواب و رویای خود ببینید؛ به طور معمول خبرهای خوبی برایتان در راه است. بر اساس این خواب اوضاع و احوال زندگی‌تان بهتر و مساعدتر خواهد شد. به اضافه این که احتمالاً افزایش حقوق و درآمد نیز خواهید داشت. همچنین این رویا ممکن است بیانگر زیاد شدن دارایی‌های مادی نیز باشد.
  ✍️ به گفته برخی از خواب شناسان مشاهده خرگوش در خواب و رویا به فعالیت‌های جنسی تعبیر می‌شود. با این حساب اگر در خواب خود این حیوان را دیده‌اید؛ امکان دارد به تحرکات جنسی شدید شما اشاره داشته باشد.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب خرگوش می‌توان آن را بیانگر ترس، اضطراب و استرس‌های درونی دانست.
  ✍️ دیدن خواب هر یک از اعضای بدن خرگوش نیز تعبیر متفاوتی دارد. به عنوان مثال مشاهده گوش خرگوش در خواب خبر از این دارد که احتمالاً از نظر احساسی به خطر می‌افتید. امکان دارد کسی از مهربانی و خوش قلبی شما استفاده سوء و نابجا نماید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  آنلی بیتون

  یوسف نبی

  کتاب سرزمین رویاها

  لیلا برایت

  خالد بن علی العنبری

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  کتاب بانک جامع تعبیر خواب

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  خرگوش‌هایی در تعداد فراوان

  چندین خرگوش در یک مزرعه

  تعقیب و گریز خرگوش

  خرگوش در حال دویدن

  گریختن خرگوش از قفس

  به دام انداختن خرگوش

  کشتن و از بین بردن خرگوش

  نگهداری و مراقبت از خرگوش

  بازی و وقت گذرانی با خرگوش

  خرگوش جست و خیز کنان

  حمله و تهاجم از سوی خرگوش

  خوردن از گوشت خرگوش

  غذا دهی به خرگوش

  خرگوش گرسنه و بدون غذا مانده

  لانه و محل زندگی خرگوش

  خرگوش خانگی و اهلی

  خرگوش حامله و باردار

  بچه و توله خرگوش

  خرگوش بیمار و مریض احوال

  خرگوش روشن و سفید رنگ

  خرگوش سیاه و تیره رنگ

  خرگوش به رنگ خاکستری

  خرگوش به رنگ قهوه‌ای

  در رفتن خرگوش از چنگتان

  گاز گرفتن انگشت پا توسط خرگوش

  حمله خرگوش به خودش

  خرگوش صدمه دیده

  خرگوش دل‌نشین

  پا و اعضای بدن خرگوش

  خرگوش خونین و مالین

  خرگوش ترسان و لرزان

  خرگوش داستانی و افسانه‌ای

  تغییر شکل انسان به خرگوش

  تعبیر خواب خرگوش

  تعبیر خواب خرگوش بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  ✍️ مشاهده خرگوش در خواب تعبیر نیکویی ندارد. به گفته خواب شناسان دیدن خرگوش در خواب و رویا بد یمن و بدشگون است.
  ✍️ دیدن خرگوش در خواب نشانه و علامت خطاکاری و اشتباهات شخص رویابین است. این اعمال اگرچه جزو کارهای اشتباه و تباه محسوب می‌شوند؛ اما سرشار از لذت و خوشی هستند.
  ✍️ در کتاب نفایس الفنون خرگوش به عنوان خانمی درنده خود و رام نشدنی معرفی شده است. هیچ مهر و محبتی قادر به نفوذ در قلب این خانم نخواهد بود. به هیچ وجه نمی‌توان با او انس و الفت گرفت.
  ✍️ اگر در خواب یک خرگوش را ببینید که در خانه شما به زاد و ولد پرداخته است؛ یعنی خانمی برای اقامت به خانه شما می‌آید. حضور او در منزلتان طولانی و عمیق خواهد بود. بگذارید این طور بگوییم که به این زودی‌ها خیال رفتن را در سر ندارد.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب خرگوش می‌توان آن را به خانمی بدکاره و ریاکار معنا کرد. این خانم مدام رنگ عوض می‌کند و به سختی می‌توان به شخصیت حقیقی او پی برد.
  ✍️ دیدن خواب پوست خرگوش یا لباسی تهیه شده از پوست این حیوان نیز معنایی مشابه با تعبیر فوق دارد. در این صورت باز هم سر و کارتان به خانمی ناشایست و بد کردار خواهد افتاد. با این تفاسیر توصیه می‌کنیم از چنین زنی دوری کنید و اجازه ندهید به شما نزدیک شود.
  ✍️ به طور کلی دیدن پوست خرگوش در خواب و رویا بد شگون بوده و تعبیر نیکی ندارد.
  ✍️ اگر در خواب مشغول خوردن از گوشت خرگوش باشید؛ این رویا به معنای کسب اموال حرام و نامشروع است.
  ✍️ در پی خرگوش دویدن در عالم خواب تعبیر نیکویی ندارد. این رویا بیانگر گرفتار شدن با اموری ناخوشایند و غیر قابل تحمل است.

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ خرگوش از آن دست حیوان‌ها است که حضورشان در خواب و رویا معنای خوبی ندارد. خواب خرگوش به شر، بدی و نامبارکی تعبیر می‌شود.
  ✍️ اگر آقا هستید این که در خواب خرگوش بگیرید یا کسی این حیوان را به شما بدهد؛ یعنی با خانمی نامناسب ازدواج خواهید کرد. این خواب برای خانم‌ها به دوستی و محبت با خانمی ناشایست تعبیر می‌شود. در تعبیر دیگر این رویا باید آن را به معنای استخدام خانمی بد کردار و نامطلوب دانست.
  ✍️ اگر در خواب لباسی از پوست خرگوش پوشیده باشید؛ یا خواب ببینید که از گوشت این حیوان می‌خورید؛ یعنی از سوی یک خانم دارایی ناچیزی را دریافت خواهید کرد.
  ✍️ چنانچه در خواب خود را صاحب توله خرگوش ببینید؛ خبر از ایجاد شرایطی نامساعد برای شما دارد. یک دوره زمانی سرشار از درد و رنج را تجربه خواهید کرد. به گفته برخی از معبرین این غم و اندوه از فرزندانتان ناشی می‌شود.

  از نظر ابراهیم کرمانی 👴

  ✍️ خوردن از گوشت خرگوش در خواب به معنای ارث بری از چند خانم است. همچنین این خواب به کسب رزق و روزی، خیر و برکت فراوان نیز تعبیر می‌شود.
  ✍️دیدن پوست و استخوان خرگوش در خواب بیانگر ازدواج و وصلت با خانمی ناجور و بدکاره است.

  از نظر جابر مغربی 👴

  ✍️ نمایان شدن خرگوش در خواب و رویا نشانه‌ای از خانمی با تقوا، خداترس و البته کم صحبت است.
  ✍️ چنانچه خواب ببینید خرگوش در خانه و زندگی‌تان حضور دارد؛ یعنی در پی یافتن چنین خانمی هستید. این خواب برای آقایان تعبیر ویژه‌ای داشته و خبر از تمایل آنها برای ازدواج با یک چنین زنی دارد.
  ✍️ مشاهده خوابی از پوست و استخوان خرگوش علامت مال، دارایی و سود محدود و کم است.
  ✍️ کشتن خرگوش در خواب برای یک آقا تعبیر خوبی ندارد. به خصوص اگر متاهل هستید مطابق این رویا از سوی خانمتان دچار بلا و مصیبت خواهید شد.
  ✍️ اگر یک آقای متاهل خوابی از پیچاندن و شکستن گردن خرگوش ببیند؛ یعنی به شیوه‌ای نامتعارف و جدید با همسر خود نزدیکی و هم بستری خواهد کرد.

  همچنین بخوانید:  🐷 تعبیر خواب خوک از نظر معبران معروف جهان و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون 👴

  ✍️ خواب و رویای خرگوش روایتگر وقوع تغییر و تحولاتی مساعد و خوشایند در زندگی است. در واقع سود و منفعتی بیش از سابق را بدست خواهید آورد.
  ✍️ خوابی از خرگوش مرده و بی‌جان یعنی خبر فوت یک دوست یا رفیق عزیز به گوشتان خواهد رسید.
  ✍️ اگر در خواب به قصد شکار یک خرگوش به او تیر اندازی کنید؛ یعنی برای دریافت حق و حقوق خود ناچار به زور و خشونت متوسل خواهید شد.
  ✍️ چنانچه رویایی از خرگوش سفید رنگ را ببینید؛ به معنای تعهد و وفاداری در امور احساسی و عاشقانه‌تان خواهد بود.
  ✍️ چنانچه در رویای خود یک خرگوش را به دام انداخته و بگیرید؛ یعنی بحث و مجادله‌ای در پیش دارید که پیروزی در آن از آنِ شما خواهد شد.
  ✍️ خوابی که در آن مشغول تعلیم و تربیت خرگوش‌ها باشید؛ یعنی رابطه دوستانه‌ای را با شخصی آغاز خواهید کرد که اگرچه بسیار مرتب و منظم است؛ اما استعداد و توانایی چندانی ندارد.
  ✍️ اگر در خواب خرگوش‌های فراوانی را مشغول بازی و جست و خیز ببینید؛ یعنی ارتباط با کودکان تاثیر بسیار مثبتی بر روحیه شما می‌گذارد. کافی است کمی با بچه‌ها وقت بگذارنید تا کِیفتان حسابی کوک شود!

  از نظر یوسف نبی 👳

  ✍️ اگر در خواب تصویری از خرگوش را ببینید؛ یعنی سود و منفعتی را از جانب چند خانم دریافت خواهید کرد.
  ✍️ خواب و رویایی از خرگوش به فرزند دار شدن نیز تعبیر می‌شود. همچنین در تفسیر این خواب می‌توان گفت که چیزی نصیبتان می‌گردد که موجب شادی و دل‌خوشی شما خواهد شد.

  کتاب سرزمین رویاها 📚

  ✍️ صرف دیدن خرگوش در خواب موجب آسودگی خاطر و آرامش قلب خواهد بود؛ چرا که این رویا نویدبخش بی‌سرانجام ماندن حرکات دشمنان و مخالفانتان است.

  از نظر لیلا برایت 👵

  ✍️ این که در خواب از گوشت خرگوش میل کنید به معنای کسب سود و منفعت مالی خواهد بود.
  ✍️ اگر در خواب خرگوش سیاه رنگی را مشاهده نمایید؛ بیانگر این است که اخباری ناخوشایند و بد به گوشتان خواهد رسید.
  ✍️ این که در خواب موفق به گرفتن و به دام انداختن یک خرگوش شوید؛ یعنی با اشخاص جدیدی ملاقات و همنشینی خواهید داشت.

  از نظر خالد بن علی العنبری 👴

  ✍️ نمایان شدن خرگوش در خواب به مردی ترسو، بی ‌جربزه و بی دل و جرئت تعبیر می‌شود.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا 📚

  ✍️ خرگوش در خواب به موارد زیر تعبیر می‌شود:
  • تمایلات جسمی و جنسی
  • صفا، نیکویی، طراوت، ظرافت و ملایمت وجودی
  • فردی قربانی و مورد ظلم و خشونت واقع شده

  ✍️ در این خصوص باید توجه داشته باشید که خرگوش در واقعیت عموماً قربانی درندگان قوی می‌شود. به همین دلیل این حیوان در خواب و رویا نیز به شمایل قربانی ظاهر می‌گردد. به این ترتیب به بیان صدمات و آسیب‌هایی می‌پردازد که ممکن است شخص رویابین به آنها دچار شود. این صدمات و لطمه‌ها به دلیل نقاط ضعف او ایجاد شده است.
  از دیگر دلایل مشاهده چنین خوابی احساس درونی شخص رویابین است؛ چرا که احساس می‌کند کسی به تعقیب او می‌پردازد. همچنین موجودیت آسیب پذیر و کودکانه او نیز در وقوع چنین رویایی بی تاثیر نخواهد بود.
  ✍️ اگر در خواب مشغول شکار یک خرگوش باشید؛ یعنی به ناحق مورد انتقاد، سرزنش و ملامت دیگران قرار می‌گیرید. در تعبیر این خواب می‌توان گفت که به دلیل وجود یک سری صفات و ویژگی‌های شخصی به باد انتقاد گرفته خواهید شد.
  ✍️ البته این خواب برای فرد دیگری غیر از شخص رویابین نیز صدق خواهد کرد؛ یعنی ممکن است کسی غیر از خودتان به دلیل خصوصیاتی که دارد؛ سرزنش و تحقیر شود. حتی شاید مورد تعقیب و حمله نیز قرار گیرد. فشار این حملات آنچنان زیاد است که موجب از نفس افتادنتان خواهد شد.
  ✍️ تعبیر دیگر این رویا را باید مرتبط با غریزه و میل به سلطه جویی و ریاست بر دیگران دانست.
  ✍️ دیدن یک خرگوش تربیت شده و دست آموز در خواب به معانی زیر خواهد بود:
  • احتیاج به مورد مهر و محبت قرار گرفتن
  • مواظبت، نگهداری، ناز و نوازش
  • رفتاری از روی مهربانی و نرمش
  • مسئولیت پذیری و متعهد بودن

  ✍️ اگر صرفاً لانه خرگوش را در خواب ببینید؛ این رویا به موضوعات زیر قابل تعبیر خواهد بود :
  • عقبگرد در مسیر زندگی و دچار شدن به سقوط و فرو رفتن در پستی و انحطاط.
  • غرق شدن در افکار و وجود درونی خود
  • سفری به عمق ناخودآگاه خود
  • حل و فصل مشکلات به شیوه‌ای غلط و با فرار کردن از آنها
  ✍️ اگر در خواب شاهد حضور یک خرگوش در باغ یا باغچه خود باشید؛ به معنای این است که منابع و امکانات شما یا حتی روند رشد و پیشرفت شخصی‌تان به طور غیرمنتظره مورد حمله قرار می‌گیرد.

  کتاب بانک جامع تعبیر خواب 📚

  ✍️ خوابی از خرگوش رام و اهلی و به طور کلی یک خرگوش آرام که بازیگوشی و تحرک چندانی ندارد؛ به خانمی فرمانبردار، ساکت و بی‌آزار تعبیر می‌شود.
  ✍️ چنانچه در خواب یک خرگوش بی سر و صدا را در خانه و زندگی خود ببینید؛ یعنی انسانی با همین ویژگی‌ها و خصایص را در منزل خود خواهید دید. ناگفته نماند که رویای خرگوش وحشی، پر انرژی و بازیگوش تعبیری بر عکس دارد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ 👴

  ✍️ خواب خرگوش به بهره مندی از شانس و اقبال، قدرتی غیر عادی با منشا جادویی و موفقیت اشاره دارد.
  ✍️ مشاهده خوابی از خرگوش بیانگر این است که اکنون باید مثبت اندیشی و خوش باوری را پیشه نمایید.
  ✍️ تعبیر دیگر این خواب شامل فراوانی و کثرت، اشتیاق و گرما، باروری و زایش، تحرک و فعالیت است.
  ✍️ چنانچه خرگوش نمایان شده در عالم رویا به این سو و آن سو بجهد؛ این خواب به باروری و فرزندآوری اشاره دارد. به طوری که پیرامون شما مملوء از کودک خواهد شد.
  ✍️ تعبیر دیگر از رویای این حیوان را می‌توان عدم پایبندی به تعهدات دانست. در واقع این خواب بیانگر تنوع طلبی و از این شاخه به شاخه دیگر پریدن است.
  ✍️ این که در خواب توسط خرگوش گاز گرفته شوید یا شما را چنگ بزند؛ یعنی در این دوره زمانی لازم است توجه خود را به امور شخصی یا احساسی‌تان معطوف نمایید.
  ✍️ اگر خرگوش دیده شده در خواب رنگی سفید و روشن داشته باشد؛ این رویا حکایت از تسلیم و سرسپردگی در برابر عشق دارد. از طرفی خرگوش سفید در خواب یک راهنما و هدایتگر محسوب می‌شود. راهنمایی که با استفاده از رهنمودهایش به مسیر صحیح هدایت می‌شوید.
  ✍️ در مقابل مشاهده خرگوش سیاه رنگ در خواب به ترس و تردید از ایجاد ارتباطات صمیمی و دوستانه اشاره دارد.

  همچنین بخوانید:  🩸 تعبیر خواب خون از نظر معبران معروف جهان

  تعبیر خواب خرگوش بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️خرگوش‌هایی در تعداد فراوان

  ✍️ چنانچه در خواب تعداد زیادی خرگوش را به صورت یکجا ببینید؛ این رویا به زایش، باروری و فرزندان زیاد تعبیر می‎‌‌شود. در تعبیر این خواب همچنین می‌توان گفت که بیانگر یک ازدواج و وصلت مبارک و موفق است.
  ✍️ مشاهده گروهی خرگوش در خواب می‌تواند به احتمال جا‌به‌جایی نیز اشاره داشته باشد. در واقع امکان دارد به شهری بزرگ‌تر و پر جمعیت‌تر نقل مکان کنید.
  ✍️ البته این خواب می‌تواند از موفقیت و رونق کاری نیز حکایت داشته باشد. چنانچه به طور فعلی یک یا چند پروژه کاری در دست داشته باشید؛ این امور کاری به موفقیت و پیروزی ختم خواهد شد.

  ✔️چندین خرگوش در یک مزرعه

  ✍️ اگر در خواب مزرعه‌ای را ببینید که تعداد فراوانی خرگوش در آن زندگی می‌کنند؛ روایتگر سعادتمندی و کامیابی فرزندانتان در روزهای آتیه خواهد بود.

  ✔️تعقیب و گریز خرگوش

  ✍️ خوابی که در آن به تعقیب یک خرگوش بپردازید؛ یعنی در راهی صحیح و درست گام بر می‌دارید.
  ✍️ چنانچه در خواب یک خرگوش شما را مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد؛ این خواب نوید بخش بهره مندی از شادی و نشاط در روزهای آینده است.

  ✔️خرگوش در حال دویدن

  ✍️ خوابی از دویدن یک خرگوش به معنای این است؛ که باید اطمینان و اعتماد بیشتری نسبت به عزیزان و نزدیکان خود داشته باشید.

  ✔️گریختن خرگوش از قفس

  ✍️ چنانچه در خواب شاهد فرار یک خرگوش از قفسش باشید؛ یعنی مسائلی کوچک اما آزار دهنده در زندگی شما وجود دارد. همین موضوعات به ظاهر بی اهمیت ممکن است مانع بزرگی بر مسیر پیشرفت و رشد شما محسوب شود.

  ✔️به دام انداختن خرگوش

  ✍️ خوابی که در آن مشغول گرفتن خرگوش باشید به معنای کسب مال و ثروت در مقادیر فراوان است. این احتمال وجود دارد که به زودی شانس و اقبال قابل توجهی به شما روی بیاورد. منتها اگر در خواب خود نتوانید خرگوش را بگیرید؛ تعبیری مخالف آنچه گفته شد در انتظارتان خواهد بود.

  ✔️کشتن و از بین بردن خرگوش

  ✍️ اگر در خواب و رویا یک خرگوش را بکشید و از بین ببرید؛ هشداری است مبنی بر این که در هر کاری ورود نکنید؛ چرا که دخالت در برخی امور جز ضرر و زیان چیزی برای شما نخواهد داشت. حتی ممکن است دخالت بیجای شما به ایجاد درگیری میان اعضای خانواده‌تان بینجامد.
  با این تفاسیر توصیه می‌کنیم در آنچه می‌گویید و آنچه انجام می‌دهید؛ احتیاط بیشتری به خرج دهید.

  ✔️نگهداری و مراقبت از خرگوش

  ✍️ این که در خواب مشغول مراقبت و نگهداری از خرگوش باشید؛ یعنی امکان دارد کسی دوستدار شما باشد. این شخص تمایل به برقراری رابطه دوستانه یا حتی جنسی با شما دارد.

  ✔️بازی و وقت گذرانی با خرگوش

  ✍️ خوابی که در آن به وقت گذرانی و بازی با خرگوش مشغول باشید؛ بیانگر امور جنسی و حتی بارداری و زایندگی است.

  ✔️خرگوش جست و خیز کنان

  ✍️ اگر در خواب یک خرگوش را در حال جست و خیز و بپر بپر ببینید؛ رویای شما به تمایلات جنسی و باروری مربوط می‌شود. این خواب می‌تواند بیانگر شرکای عشقی و احساسی متعددی باشد که به طور مداوم تغییر می‌کنند.
  در واقع شما مدام انسان‌ها را با یکدیگر جایگزین می‌کنید؛ آن هم بدون این که قدرت و توانایی متعهد بودن به یکی از آنها را داشته باشید.
  ✍️ تعبیر دیگر این خواب را می‌توان بیانگر ازدواج و تشکیل خانواده در آینده‌ای نه چندان دور دانست.

  ✔️حمله و تهاجم از سوی خرگوش

  ✍️ اگر در خواب مورد حمله و تهاجم خرگوش قرار بگیرید؛ یعنی به زودی با شخصی دچار دعوا، درگیری و خصومتی جدی خواهید شد.
  ✍️ چنانچه حمله خرگوش به شما در خواب موجب آسیب دیدگی‌تان شود؛ به طوری که زخمی دردناک از این حمله به جای بماند؛ یعنی در امور عشقی و احساسی خود دچار شکستی سنگین می‌شوید.

  ✔️خوردن از گوشت خرگوش

  ✍️ این که در خواب و رویا از گوشت خرگوش میل کنید؛ بیانگر بیش از حد احساسی و عاشق پیشه بودن شما است؛ منتها احساسات و عواطفتان را درون خود پنهان کرده و بروز نمی‌دهید.

  ✔️غذا دهی به خرگوش

  ✍️ چنانچه در خواب خود را در حال غذا دادن به خرگوش ببینید؛ روایتگر این است که خیر و منفعت فراوانی عایدتان خواهد شد .

  ✔️خرگوش گرسنه و بدون غذا مانده

  ✍️ رویایی از یک خرگوش گرسنه به یک سری از دوستان و رفقا اشاره دارد؛ دوستانی که سابق بر این مورد لطف و یاری شما قرار گرفته‌اند. همین افراد ممکن است در روزهای پیش رو به یاری شما بیایند و دستتان را بگیرند.

  ✔️لانه و محل زندگی خرگوش

  ✍️ دیدن لانه خرگوش در خواب بیانگر رشد و پیشرفت در زندگی آینده است. بر اساس این رویا شما شخصی شدیداً مادی گرا و پول دوست هستید؛ همواره نیازهای مالی در اولویت اولتان قرار دارد. در این حین هیچ توجهی به خواسته افراد دیگر ندارید.

  همچنین بخوانید:  ☀️ تعبیر خواب خورشید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️خرگوش خانگی و اهلی

  ✍️ اگر در خواب تصویری از خرگوش خانگی ببینید؛ اشاره گر مسلط بودن دیگران بر شما است. یک سری اشخاص کاملاً قادر به کنترل شما هستند. همین موضوع شما را دچار ناراحتی و اعصاب خردی کرده است.

  ✔️خرگوش حامله و باردار

  ✍️ رویایی از یک خرگوش حامله بیانگر سودآور و پر بازده بودن سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط شخص رویابین است.

  ✔️بچه و توله خرگوش

  ✍️ خوابی از بچه خرگوش به تولد فرزند، باروری و زایش تعبیر می‌شود.

  ✔️خرگوش بیمار و مریض احوال

  ✍️ این که در خواب و رویای خود تصویری از یک خرگوش مریض و بیمار را ببینید؛ به معنای آزردگی و رنجش شما بابت موضوع مهمی است. شرایط به گونه‌ای است که باید سریعاً دست بجنبانید و برای حل و فصل این موضوع اقدام کنید.
  ✍️ مشاهده خوابی از یک خرگوش ناخوش احوال تعبیر دیگری نیز دارد؛ مبنی بر این که فردی از خویشان و نزدیکانتان بابت موضوعی آزرده و پریشان خاطر است؛ و شما دلیل اصلی این رنجش و آشفتگی را نمی‌دانید.

  ✔️خرگوش روشن و سفید رنگ

  ✍️ رویای خرگوش سفید رنگ به تعهد، وفاداری و پایبندی در امور عشقی و احساسی تعبیر می‌شود.
  ✍️ این رویا همچنین تایید کننده صحت و راستی مسیر فعلی‌تان خواهد بود.
  ✍️ تعبیر دیگر این خواب به دوست داشتن، همراهی و معاشرت با انسان‌هایی صادق و یک رنگ اشاره دارد.

  ✔️خرگوش سیاه و تیره رنگ

  ✍️ اگر خرگوش دیده شده در خواب رنگی سیاه و تیره داشته باشد؛ به احتمال ایجاد مشکلات خانوادگی یا عاطفی در آینده اشاره دارد.
  ✍️ در تعبیر دیگر این خواب می‌توان آن را بیانگر به مشکل بر خوردن شما یا شریک احساسی‌تان دانست. احتمال دارد در آینده این مشکلات برای رابطه‌تان دردسر آفرین شود.
  ✍️ این رویا همچنین می‌تواند بیانگر یاس، ناامیدی و دلسردی شما از ارتباطتان با برخی اشخاص باشد.

  ✔️خرگوش به رنگ خاکستری

  ✍️ اگر خرگوش دیده شده در خواب رنگی خاکستری داشته باشد؛ پیش بینی کننده خیانت و سوء استفاده کسی از شما است. احتمالاً اعتماد بیش از حد و بدون چون و چرای شما کار دستتان می‌دهد.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب خرگوش خاکستری رنگ می‌توان آن را بیانگر فردی زبان باز دانست؛ این شخص در تلاش است تا به شیوه‌ای مسالمت آمیز شما را ترغیب به انجام کاری کند؛ کاری که شخصاً و قلباً تمایلی به انجام آن ندارید. با این اوصاف توصیه می‌کنیم چشم بسته به کسی اعتماد نکنید.
  به طور کلی از اطمینان بیش از حد به دیگران دست بکشید. به اضافه این که پیش از اقدام برای هرکاری ابتدا کلیه جوانب امر را بسنجید.

  ✔️خرگوش به رنگ قهوه‌ای

  ✍️ خوابی از یک خرگوش قهوه‌ای رنگ تعابیر خوشایندی دارد. این رویا نوید بخش کسب سود و منفعت مالی آن هم در مقادیر فراوان است. احتمالاً در زمینه‌ای اقدام به سرمایه گذاری کرده‌اید؛ در این صورت سود قابل توجهی نصیبتان خواهد شد.

  ✔️در رفتن خرگوش از چنگتان

  ✍️ اگر در خواب در پی یک خرگوش باشید و موفق به گرفتن این حیوان نشوید؛ این رویا ممکن است حاوی اخبار بدی برایتان باشد. مبنی بر این که تلاش‌هایتان نتیجه بخش نخواهد بود. از تمام کوشش و تلاشی که به خرج می‌دهید، تنها شکست عایدتان خواهد شد. شما در پی کسب موفقیت و سعادت هستید؛ در حالی که با برنامه ریزی غلط و شیوه‌‌ای ناصحیح پیش می‌روید؛ در نتیجه به اهداف و خواستان‌هایتان دست نخواهید یافت.

  ✔️گاز گرفتن انگشت پا توسط خرگوش

  ✍️ خوابی که در آن یک خرگوش انگشت پای شما را گاز بگیرد؛ این گونه تعبیر می‌شود که رابطه احساسی و عاطفی شما وارد مسیر غلطی شده است. در این صورت لازم است در رابطه خود به تغییر و تحولی عمیق و همه جانبه بپردازید. زیرا چه بخواهید و چه نخواهید یک جای کار می‌لنگد!

  ✔️حمله خرگوش به خودش

  ✍️ چنانچه در عالم خواب شاهد این باشید که یک خرگوش خودش را گاز می‌گیرد و چنگ می‌زند؛ این رویا را می‌توان به عشقی عمیق، باروری مردانه یا حتی یک رابطه جنسی داغ و پرشور تعبیر کرد. امکان دارد این خواب پیش بینی کننده شروع یک رابطه گرم و سرشار از محبت در آینده‌ای نزدیک باشد.

  ✔️خرگوش صدمه دیده

  ✍️ در تعبیر خواب خرگوش زخمی و مجروح این احتمال وجود دارد؛ که ناخواسته و غیرعمد به شخصی از اقوام و نزدیکان آسیب زده باشید.

  ✔️خرگوش دل‌نشین

  ✍️ خوابی از یک خرگوش دل‌نشین و دوست داشتنی یعنی ارتباطی کاملاً ایده‌آل و عالی را با شخص مورد علاقه‌تان تجربه خواهید کرد.

  ✔️پا و اعضای بدن خرگوش

  ✍️ نمایان شدن پای خرگوش در خواب یعنی آینده‌ای سرشار از شانس و اقبال خوش در انتظارتان است. تعداد بی‌شماری از اتفاقات خوشایند را تجربه خواهید کرد. با این حساب هرگونه نگرانی و دغدغه را از قلب و ذهن خود دور کنید. مبادا دست از تلاش، تفکر و تعقل بردارید و همه اموراتتان را به سرنوشت، تقدیر و شانس واگذار نمایید.
  در این شرایط لازم است که همچنان افسار زندگی‌تان را در دست داشته باشید.

  ✔️خرگوش خونین و مالین

  ✍️ دیدن یک خرگوش خون آلود در خواب و رویا به معنای این است که کسی به بدگویی درباره شما می‌پردازد.

  ✔️خرگوش ترسان و لرزان

  ✍️ مشاهده یک خرگوش ترسیده در خواب نشانه قطعی و مشخص نبودن احساسات عمیق درونی‌تان است. امکان دارد دچار احساس سرگشتگی، گیجی و عدم اطمینان شوید. به طوری که حیران می‌مانید که گام بعدی‌تان چه خواهد بود؛ و چگونه باید زندگی‌تان را پیش ببرید.

  ✔️خرگوش داستانی و افسانه‌ای

  ✍️ اگر در خواب خود را همراه با یک خرگوش در فضای افسانه‌ای و داستانی ببینید؛ یعنی شما در خواب و خیال زندگی می‌کنید. زندگی‌تان از عقل و واقعیت فاصله زیادی گرفته است. رویای شما را می‌توان حاوی پیامی هشدار آمیز دانست؛ مبنی بر این که باید واقع بینانه پیش بروید. تنها در این صورت است که مجالی برای تبدیل رویاهایتان به واقعیت خواهید یافت.

  ✔️تغییر شکل انسان به خرگوش

  اگر خوابی از تبدیل شدن خود به یک خرگوش ببینید؛ یعنی در آینده‌ای نه چندان دور کمک‌هایی را از جانب برخی افراد دریافت خواهید کرد.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک