💔 تعبیر خواب خیانت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

خ ۳ دیدگاه
 • تعبیر خواب خیانت 💔

  تعبیر خواب خیانت از دو وجه قابل بررسی است یکی از نظر روانشناسان و دیگری از نظر معبران مختلف. خیانت؛ واژه ای که در هر صورت ناراحت کننده است. چه در دنیای واقعی و چه در عالم رویا؛ در حقیقت به معنی سوءاستفاده از اعتماد فردی دیگر است.

  روان شناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های ضمیر ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند؛ آنها می گویند: این ضمیر ناخودآگاه شماست که در خواب با آن رو به رو می شوید. گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوهای شما را، در خواب به تصویر میکشد؛ بنابراین بر حسب شرایط، معانی مختلفی می توان از این خواب گرفت، در زیر به طور کامل تعبیر خواب خیانت از نظر روان شناسان را نیز بررسی خواهیم کرد.

  اما از نظر معبران مختلف اکثر خواب هایی که می بینیم معنایی دارند که اکثرا متضاد معنی واقعی آن است، به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از خیانت در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در حقیقت علی رغم هر چه در تعبیر خواب گفته شده باشد؛ برداشت شما از آن خواب هم تاثیر مهمی در تعبیر آن دارد. گاه خوابی معنای مثبتی ندارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌ شما بسیار اهمیت دارد.

  اکثر ما انسان ها حداقل یک بار موضوعاتی مثل: خیانت دیدن، خیانت کردن، خیانت شوهر به همسر، خیانت رفیق، خیانت پدر به مادر و… را در خواب دیده ایم؛ اما تعبیر خواب خیانت زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی صبح ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد.

  به هر حال هر کدام از موارد بالا تعابیری دارند که اتفاقا گاهی مثبت معنا می شوند. ما در سایت تاروت رنگی سعی کردیم بهترین و جامع ترین تعبیر خواب خیانت را برای شما تهیه کنیم تا شما با دیدن این خواب دچار سوءتفاهم نشوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعقر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  آنلی بیتون

  معبرین غربی

  معبران هندی

  زیگموند فروید

  لوری کوین لونبرگ

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  روانشناسان و متخصصان خواب

  تعابیر بر اساس موضوع

  تعبیر کلی – اگر بیننده زن یا مرد باشد

  به کسی خیانت می‌کنید

  کسی به شما خیانت می‌کند

  فردی که در حال خیانت کردن است

  دستگیر شدن در زمان خیانت

  با یک غریبه در حال خیانت هستید

  همسرتان با دوست شما رابطه دارد

  خیانت کردن به همسرتان قبل از ازدواج

  خیانت شوهرتان به شما در دوران بارداری و حاملگی

  خیانت شوهر با معشوق سابق

  خیانت همسرتان با کسی که او را می شناسید

  خیانت نامزد یا همسرتان با مردی دیگر

  طلاق یا قطع رابطه شما از همسرتان به دلیل خیانت کردن او

  خیانت شما به شوهرتان

  دیدن شوهرتان در حالی که همجنس بازی می کند

  خیانت همکارتان به شما

  خیانت معشوق

  خیانت نامزدتان به شما

  خیانت به وطن

  تخیانت شما با بهترین دوست همسرتان

  اقرار کردن به خیانت

  خیانت تلافی جویانه

  خیانت کردن فرد مجرد

  مقاومت در برابر خیانت

  خیانت کردن با یک فاحشه

  خیانت کردن به شوهر و باردار شدن از طریق رابطه نامشروع

  خیانت همسر یا نامزد شما با مادرتان

  خیانت شوهر و خواهرتان

  خیانت نامزدتان با یک پیرمرد

  دیدن همسرتان در حال شام خوردن با دیگری

  همسرتان عاشق فرد دیگری شده است

  در آغوش کشیدن همسر یا نامزدتان توسط فرد دیگر

  زن دوم گرفتن

  رابطه جنسی با فرد دیگر

  گریه کردن بخاطر برملا شدن خیانت

  بی توجهی همسرتان به شما در حضور دیگران

  خیانت شوهر با خدمتکار

  خیانت شوهر در مقابل چشمان همسرش

  خیانت شوهر به زن باردار

  خیانت معشوق با یکی از دوستان

  خیانت زن به شوهر

  خیانت زن با برادر شوهر

  خیانت به شوهر با دوست پسر سابق

  خیانت یکی از دوستان

  فرار شوهرتان با زنی دیگر

  دیدن شوهرتان با زنی دیگر در خانه مشترکتان

  دیدن شوهرتان با زنی دیگر در یک مکان عمومی

  تغییر آدرس منزل به علت خیانت

  تحسین به خاطر خیانت

  خیانت از طریق رابطه جنسی با فرد مشهور

  خیانت با چندین نفر

  خیانت شما و یکی از آشنایان به همسرتان

  خیانت با همجنس

  بیماری یا فوت همسر بعد از خیانت شما به او

  بارداری معشوق یا همسر از شخص دیگر

  از دست دادن معشوق به علت خیانت شما

  رفتن به دادگاه به علت خیانت

  شروع یک خیانت

  خیانت پدر به مادر

  تعبیر خواب خیانت

  تعبیر خواب خیانت بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعقر صادق (ع)

  به گفته ایشان اگر مردی درخواب ببیند که به همسرش خیانت کرده و زن دوم گرفته است و همسرش بسیار از این موضوع ناراحت و خشمگین است یا اگر زنی در خواب ببیند که به همسرش خیانت کرده است؛ در هر دو حالت تعبیر این رویا این است که مال و ثروت و روزی فراوان به آن ها می رسد.
  حکایت است که میگویند در زمان های قدیم شخصی سراسیمه و مضطرب نزد امام جعفر صادق رسید حضرت پرسیدند که چرا اینقدر ناراحت و پریشان هستی؟ آن شخص پاسخ داد: نزدیکی صبح در خواب دیدم که زن دیگری اختیار کرده ام و همسرم در خواب پس از فهمیدن این موضوع بسیار ناراحت شده بود و من را نفرین می کرد.
  امام جعفر صادق پاسخ دادند: خوشحال باش زیرا تعبیر خواب تو این است که زندگی ات پر از روزی و خیر و برکت خواهد شد و به زودی مال و ثروتی به تو می رسد. قدر آن را بدان و خداوند را شاکر باش.

  از نظر محمد ابن سیرین

  اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش به او خیانت کرده و با زن دیگری ازدواج کرده است. جای نگرانی نیست، تعبیر این خواب به این معنی است که مال و ثروت فراوانی نصیب او می شود.

  اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش بدون پنهان کاری، او را فریب می دهد یعنی در مقابل چشمانش او را فریب می دهد؛ تعبیرش این است که عشق و محبت زیادی بین زن و شوهر وجود دارد.

  البته این خواب ممکن است به این معنا باشد که اختلاف و مشکلاتی در زندگی وجود دارد که باعث شده زن به این گونه مسائل فکر کند و این افکار مزاحم باعث دیدن چنین خوابی شده باشد، اگر این گونه است پس در زندگی واقعی مشکلی پیش نخواهد آمد.

  اگر زن بارداری در خواب ببیند که شوهرش در مقابل چشمان او خیانت می کند؛ تعبیر آن نشان دهنده عشق و ارادت زیاد بین آنهاست و همچنین نشانگر نگرانی زن از بابت همسرش می باشد.

  اگر زن متاهلی در خواب دید که شوهرش با کسی که از نزدیکان آنهاست به او خیانت میکند؛ نشان دهنده این است که زن از آن شخص نفرت دارد و تلاش می کند که بین آن شخص و شوهرش اختلاف و جدایی ایجاد شود.

  اگر مرد ثروتمندی در خواب ببیند که به همسرش خیانت میکند؛ به این معنی است که در آینده فقیر خواهد شد و یا به همسرش به صورت نا مشروع خیانت خواهد کرد، یعنی مرتکب زنا خواهد شد. پس باید مراقب رفتار خویش باشد.

  اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که همسرش به او خیانت می کند به این معنی است که با همسرش اختلاف نظر پیدا خواهد کرد و رابطه شان مدتی سرد می شود اما پس از مدتی دوباره آشتی خواهند کرد.

  اگر مرد متاهل در خواب ببیند که همسرش با مردان جوان و نا آشنا هم کلام شده است؛ نشان می‌دهد که مرد به همسرش اعتماد ندارد و به او مشکوک شده است. همچنین این معنی را می دهد که احتمالا همسرش در آینده کاری انجام خواهد داد که هرگز مورد پذیرش بیننده خواب قرار نخواهد گرفت.

  اما اگر مرد متاهل در خواب دید که همسرش با مردی از دوستان و آشنایان فقط هم صحبت شده است به این معنی است که به آن مرد اصلا اعتماد ندارد و خواهان قطع ارتباط با این مرد است. همچنین این خواب نشان دهنده عشق زیاد نسبت به همسرش می باشد. آگاه باشید این عشق است که گاهی باعث می شود به کسانی که با معشوق همکلام شده حسادت کنید.

  اگر مردی در خواب ببیند که همسرش به او خیانت می کند، این خواب چند تعبیر دارد:

  اول: به معنی عشق و ارادتی است که زن به شوهرش دارد و تلاش می کند که شوهرش را خوشبخت کند. همچنین نشانه ازدواج پایداری است که هر یک از طرفین برای خوشبخت کردن طرف دیگر تلاش می کند.

  دوم: میتواند به این معنی نیز باشد که همسر این مرد در انجام برخی از مسئولیت ها شکست خواهد خورد.

  سوم: البته در بعضی موارد نیز این خواب ممکن است نشانه های نگرانی مرد از مشکلات بین خودش و همسرش باشد.

  اگر مرد متاهلی در خواب خیانت همسرش با فردی از آشنایان را دید، تعبیر احتمالاً نشان دهنده این است که مرد آشنا مرتکب کار اشتباهی شده است که موجب رنجش همسر بیننده خواب خواهد شد.

  اگر فردی در خواب ببیند که دوستان و رفیقان به او خیانت میکنند، به این معنی است که بین دوستان کدورت و دشمنی پیش خواهد آمد.

  اگر شخصی در خواب ببیند که مکررا به همسرش خیانت میکند؛ یعنی نسبت به همسرش احساس گناه دارد. البته تعبیر دیگر این خواب نشان از مشکلات بین زن و شوهر است.

  اگر شخصی خواب ببیند که همسرش مکررا به او خیانت می کند؛ این خواب نشان از مشکلات زناشویی دارد، که با صبر و حوصله و ابراز عشق، قابل حل است.

  اگر شخصی در خواب ببیند که بستگان و نزدیکانش به او خیانت می کنند؛ تعبیرش این است که رابطه‌اش با خویشاوندان و فامیل کدر و ناپایدار خواهد شد. همچنین دیدن این خواب می‌تواند نشان دهنده دوره‌ای از مشکلات بین پدر و مادر بیننده خواب باشد که میتواند تاثیر منفی بر او بگذارد.

  اگر زن متاهل در خواب ببیند که بستگان و اقوامش به او خیانت میکنند؛ این نشانه احساسات نادرستی است که به آنها دارد. همچنین به این معنی است که به اطرافیان خود اعتماد ندارد.

  اما اگر دختر مجرد خواب ببیند که اقوام و نزدیکانش به او خیانت می کنند؛ این خواب احتمالاً نشان دهنده احساس تنهایی، ناامیدی و سرخوردگی او در خانواده و زندگی واقعی است و همینطور نشان دهنده احساسات غیر واقعی و نادرستی است که نسبت به نزدیکانش دارد.

  اگر فردی در خواب ببیند که خودش خیانتکار است؛ تعبیر این است که در قلبش حسرت برخی مسائل را می کشد و یا اعتماد به نفس کافی ندارد.

  اگر کسی در خواب ببیند که از شخص آشنایی فریب خورده است؛ این رویا بیانگر این است که بیننده خواب به آن شخص اعتماد ندارد.

  همچنین اگر زن بارداری در خواب ببیند که از آشنا فریب خورده است این رویا می تواند به این نشانه باشد که شخص آشنا در آینده به او آسیب خواهد رساند.

  اگر دختر مجردی در خواب دید که شخصی او را فریب می دهد؛ این خواب احتمالاً بیانگر این است که بیننده خواب در گذشته فریب خورده است.

  اگر یک زن متاهل در خواب دید که کسی او را فریب می دهد، تعبیر احتمالاً نشان دهنده نداشتن اعتماد این زن به آن شخص است.

  اگر مردی در خواب دید که شخص آشنایی به او خیانت می کند به این معنی است که با آن شخص کار مشترکی انجام خواهد داد، مانند انجام پروژه مشترک.

  اگر یک پسر جوان در خواب دید که برادرش به او خیانت می کند یعنی در آینده رابطه او با برادرش کمرنگ تر خواهد شد.

  اگر مرد جوانی در خواب دید که دوستش به او خیانت می کند یعنی اینکه به دوستش اعتماد کافی ندارد. همچنین به این معنی است که که بین او و دوستش مشکلاتی وجود دارد، که به زودی رفع خواهد شد.

  اگر یک دختر مجرد در خواب ببیند که برادرش به او خیانت می کند این خواب نشان دهنده مشکلاتی است که بین خواهر و برادر ایجاد خواهد شد.

  اما اگر زن متاهلی در خواب ببیند که برادرش به او خیانت می کند این خواب فقط نشان دهنده این است که این زن احساس امنیت و آرامش ندارد.

  اگر زن بارداری در خواب ببیند که برادرش به او خیانت می کند این خواب نشان می دهد که مدتی رابطه او با برادرش متلاطم و نا آرام خواهد شد.

  اگر زنی در خواب ببیند که شوهر و مادرش باهم به او خیانت می کنند، این خواب نشان دهنده اتفاقات بدی است که در آینده احتمال دارد اتفاق بیافتد؛ مثل مشکلاتی که با مادر شوهرش خواهد داشت که این مشکلات بر روی رابطه با همسرش تاثیر می گذارد.

  به طور کلی دیدن خیانت شوهر با مادر می تواند نشان دهنده اشتباهاتی باشد که شوهر انجام داده است و بیننده خواب از او خشمگین است. یا نشان دهنده این باشد که بیننده خواب رفتار نادرست و غیر متعارفی انجام خواهد داد، که باعث عصبانیت شوهرش شده و همسرش به نوعی به او توهین خواهد کرد.

  به طور کلی خیانت با محارم در خواب نشان دهنده تعبیرات منفی است.

  اگر مرد جوان نامزد کرده، در خواب ببیند که نامزدش او را فریب می دهد، تعبیر این خواب به معنای مشکلات و اختلافاتی است که بین آنها ایجاد خواهد شد و ممکن است به طلاق و جدایی منجر شود، یا اتفاقاتی در آینده رخ بدهد که باعث مشکوک شدن مرد جوان نسبت به دختر شود.

  اگر یک جوان مجرد در خواب ببیند که نامزدش به همراه دوستش او را فریب میدهند؛ می تواند به این معنا باشد که به دوستش اعتماد ندارد، همچنین به این مورد اشاره می کند که مرد جوان عشق و علاقه شدیدی به دختر دارد و نسبت به او غیرت فراوان نشان میدهد به همین خاطر روی او بسیار حساس شده است.

  اگر زن متاهلی در خواب دید که شوهرش زن دیگری را دوست دارد؛ این خواب دو حالت دارد یا زن نسبت به شوهرش مشکوک است یا اینکه ممکن است در آینده شوهرش برخی پروژه های تجاری را دریافت کند و رفاه و معیشت خوبی را برای همسر و خانواده اش فراهم کند که نشان دهنده تغییرات مثبت بین زن و شوهر است.

  اگر مردی در خواب خیانت عاشق به معشوق را دید، نشانگر آن است که این مرد در حالت ناامیدی است و احتمال دارد به او خیانت شود. این حالت ممکن است از طرف عشق او یا دوست او باشد.

  اگر در خواب دیدید که پدرتان، مادرتان را فریب می دهد؛ سه حالت دارد:

  حالت اول: اوضاع به کلی تغییر خواهد کرد.

  حالت دوم: پدر شما به مادرتان خیانت کرده است و در حال حاضر همسر دیگری دارد، بنابراین تنش زیادی بین پدر و مادرتان رخ خواهد داد.

  حالت سوم: بحران های مالی برای پدرتان به وجود آمده است، که شما از آن اطلاع ندارید.

  از نظر جابر مغربی

  اگر مردی درخواب ببیند که همسرش در میان مردمان غریبه و نا آشنا یاغی شده و مرتکب فساد میشود؛ اصلاً پریشان نشود چرا که این خواب به معنی خیر و برکت و منفعت مالی برای بیننده این خواب است.

  از نظر آنلی بیتون

  اگر مردی در خواب ببیند که به همسر اول خود خیانت کرده و با زن دیگری ازدواج کرده است، تعبیر به این معنا است که او از چیزی در زندگی خود ترس و واهمه دارد.

  اگر زنی در خواب ببیند که همسرش او را ترک میکند و به او خیانت می کند به این معنی است که بین او و همسرش کدورت و ناراحتی پیش خواهد آمد اما این کدورت دائمی نیست و رفع خواهد شد.

  اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش عاشق فرد دیگری شده است. به این معنی است که همسرش نسبت به او و خانواده دلسرد گشته و روابط عاطفی و جنسی بین آنها خوب نیست و شوهر او در جست و جوی خوشبختی در جایی دیگر است.

  اگر زنی در خواب ببیند که دو شوهر دارد به این معنی است که در آینده دست به کاری می زند که رسوایی در پی خواهد داشت.

  از نظر معبرین غربی

  دیدن خیانت در خواب نشانه ای است از اختلافات و ناراحتی ها در روابط عاطفی و احساسی شما است، که در زندگی واقعی با آن روبرو می شوید.

  از نظر معبران هندی

  اگر در خواب ببینید که همسرتان به شما خیانت میکند، تعبیر می تواند به این معنی باشد که شما به شدت به او وابسته هستید و از لحاظ عاطفی نمی توانید دوری او را تحمل کنید. وابستگی بین زن و شوهر تا جایی که افراطی نباشد نیکوست و توصیه شده است. از طرفی این خواب می تواند نشان دهنده این باشد که شما به کسی غیر از همسرتان وابسته شده اید و حتی احتمال دارد او را به همسرتان ترجیح بدهید. در هر صورت دیدن این خواب نشان دهنده مشکلات عاطفی و عشقی شما در زندگی شخصی است.

  فارغ از این که شما مرد هستید یا زن؛ اگر در خواب ببینید که همسر شما در حال خیانت کردن است و شما تماشا می کنید، احتمال دارد که همسر شما با افراد متعددی رابطه جنسی یا عاطفی دارد و شما این موضوع را می دانید اما به دلایلی نمی توانید یا نمی خواهید کاری بر علیه او انجام دهید. ممکن است از لحاظ مالی و یا شغلی به او وابسته هستید و منتظر فرصتی مناسب هستید که این وابستگی را قطع یا کاهش دهید تا انتقام خود را بگیرید. اگر این احتمال درست باشد، شما به شدت در معرض خیانت کردن هستید و ممکن است برای تلافی کردن، دست به خیانت بزنید.

  همچنین بخوانید:  🌴 تعبیر خواب خرما از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر زیگموند فروید

  طبق نظر فروید خواب ها در حقیقت به نوعی در مورد تحقق خواسته ها و رویاهای انسان بوده و آرامش حاصل از خواب به فرد اجازه می دهد خواسته ها یا احساست درونی سرکوب شده اش را بیان کند.

  تعبیر خواب خیانت دیدن از همسر، می تواند به این معنی باشد که شما ظاهر و فیزیک بدنی خود را دوست ندارید و شاید احساس میکنید همسرتان از زندگی با شما راضی نیست؛ زیرا نیاز های عاطفی و جنسی او برآورده نمی شود. این مورد در در خانم ها و آقایان صدق می کند.
  همچنین در صورتی که در گذشته به شما از طرف همسرتان خیانتی شده باشد، دیدن این خواب ها دور از انتظار نیست چرا که شما مدام نگران هستید که این خیانت دوباره تکرار شود.

  فارغ از اینکه شما زن هستید یا مرد اگر در خواب ببینید که به همسر خودتان خیانت می کنید و از کار خود شرمسار هستید؛ معنی این خواب این است که شما کار اشتباهی انجام داده اید که از بابت آن نسبت به همسرتان احساس گناه میکنید و هرگز نمی خواهید کسی از آن مطلع شود. به همین خاطر ضمیر ناخوآگاه شما به وسیله این خواب احساس خود را بیان میکند.

  اما اگر در خواب ببینید که به همسرتان خیانت می کنید و از این بابت نه تنها احساس گناهی ندارید بلکه شادمان نیز هستید، این خواب می تواند یاد آور این باشد که شما از همسر خود به دلایلی ناراضی هستید و تدریجا عشق شما نسبت به همسرتان رو به کاهش است. در نتیجه این خواب زنگ خطری است تا شما هشیار شوید و زندگی زناشویی خود را با چاشنی عشق و محبت معطر سازید.

  از طرفی ممکن است واقعا در حال فکر کردن به خیانت هستید و یا حتی زمینه این کار را نیز آماده کرده اید. اگر شما با ظاهر همسر خود مشکل دارید یا مدام او را با دیگران مقایسه میکنید و احساس می کنید او دیگر زیبا نیست و حتی اگر از رابطه جنسی رضایت ندارید، احتمال دارد ضمیر ناخودآگاه شما در حال برنامه ریزی برای برطرف کردن این نیاز ها باشد. در هر حال باید بسیار مواظب رفتار خود باشید چراکه شما شدیدا تمایل به خیانت کردن دارید و ممکن است در اولین موقعیت مناسب، خیانت کنید.

  ناخودآگاه شما در جست و جوی کسی است که دارای تمام ویژگی هایی باشد که از نظر شما زیباست. اما در همسرتان وجود ندارد یا حداقل شما نمی بینید. پیشنهاد میکنم حتما در افکار خود تجدید نظر بفرمایید چرا که با گذشت زمان هر دو طرف به اندازه ای زیبایی خود را از دست میدهند. آنچه که مهم تر از زیبایی یا رابطه جنسی است؛ درک و محبت، احترام و گذشت دو طرفه و تلاش برای زندگی مشترک است.

  از نظر لوری کوین لونبرگ

  لوری لوونبرگ تحلیل گر خواب در فلوریدا، در مورد تعبیر دیدن خیانت در خواب می گوید:

  این خواب می تواند به شما کمک کند تا ترس ها و نگرانی های ذهنی خودتان را پیدا کنید.

  زمانی بیش تر احتمال می رود این خواب را ببینید که از طرف همسرتان یا فردی که دوستش دارید خیانت دیده باشید و به همین علت به شدت ناراحت و مظطرب شده اید. البته اگر قبلا به شما خیانت نشده پس نتیجه میگیریم این خواب به دلیل ناراحتی به جا مانده از خیانت قبلی نیست و احتمالا همسرتان در حال خیانت کردن به شماست ولی شما هنوز متوجه این قضیه نیستید یا به دلیل عشق زیاد به همسرتان به صورت ناخودآگاه نشانه های بی وفایی را نادیده میگیرید، در نتیجه ضمیرناخودآگاه شما با کنار هم گذاشتن شواهد و نشانه های خیانت همسرتان، به این نتیجه رسیده است که دروغ و خیانتی در کار است و با استفاده از این خواب می خواهد شما را آگاه کند.

  کما اینکه متاسفانه آمار نشان داده است که دیدن این خواب در بسیاری از موارد ، نشانه ای از وقوع خیانت در واقعیت است. زیرا مردم بعد از دیدن این خواب، در این مورد حساس شده و به دنبال نشانه ها و علائمی از خیانت در زندگی واقعی خود می گردند و در اکثر موارد این کار به کشف یک خیانت عاطفی یا جنسی منجر می شود.

  از دلایلی که شما این خواب را دیده اید می توان به چند مورد اشاره کرد:

  اول: اینکه شما نشانه هایی از خیانت از او دیده اید ولی به هر دلیلی نمی توانید و یا نمی خواهید این واقعیت را قبول کنید. پیشنهاد من به شما این است که کاملا منطقی عمل کنید و با صبر و حسن نیت سعی کنید قدم های مثبتی برای ادامه رابطه اتان بردارید.

  دوم: فارغ از این که شما زن هستید یا مرد، ممکن است همسرتان رفتاری از خود نشان می دهد که باعث می شود نتوانید به او اعتماد کنید. شما در کنار همسرتان آرامش ندارید و مدام احساس ناامنی یا ترس می کنید. مدام در این فکر هستید که به زودی او به شما خیانت خواهد کرد و زندگیتان به هم خواهد خورد.

  سوم: در برخی از موارد این خواب می تواند به دلیل رفتار اجتماعی نامناسب همسر شما باشد. مخصوصا اگر شما یک زن هستید و شوهرتان در برخورد اجتماعی با زنان دیگر رفتار مناسبی ندارد و بیش از حد به زنان دیگر توجه نشان می دهد و خودش را به اصطلاح برای دیگران لوس می کند، ناخودآگاه می تواند بر روی احساسات شما تاثیر گذاشته و در این شرایط رویا آن واقعیتی را که نمی‌خواهیم قبول کنیم به ما نشان می‌دهد.

  چهارم: ممکن است شما اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار پایینی دارید و حس می کنید همسرتان بسیار بالاتر از شماست و شما اصلا شخصیت جذابی ندارید پس شما کاملا به او این حق را می دهید که چون از شما سرتر است پس می تواند از شما ناراضی بوده و به راحتی به شما خیانت کند. در حالی که این تفکر نادرست است، شما همسر یکدیگر هستید و در رابطه هیچ کدام از دیگری سر تر نیست.

  پنجم: احتمال دیگر این است که به شما در رابطه قبلی اتان خیانت شده به همین خاطر در رابطه جدید؛ ترس و نگرانی شدیدی دارید که این اتفاق دوباره تکرار شود. مراقب باشید به خاطر ترس هایتان در محبت کردن زیاده روی نکنید چرا که شما مادر یا پدر همسرتان نیستید و نباید نقش آنها را در زندگی ایفا بکنید. به یاد داشته باشید، محبت زیاد انتظارات بی جا به وجود می آورد.

  ششم: یکی دیگر از احتمال ها این است که اصلا خود شما در حال خیانت کردن به همسرتان هستید. در این صورت هم احتمال دیدن این خواب وجود دارد، چرا که شما ممکن است کمی دچار عذاب وجدان شده باشید و ذهن ناخودآگاه شما با این روش سعی دارد فشار عذاب وجدان را از دوشش بردارد. به این صورت که اگر فرض کند همسر شما هم مانند خودتان در حال خیانت کردن است، پس این خیانتی که شما انجام می دهید ایرادی ندارد و فقط نوعی تلافی کردن است.
  البته کسی که خودش خیانت می کند همواره ترس این را دارد که همسرش خیانکار باشد و با این فکر شب ها خواب راحتی نخواهد داشت و ممکن است خواب خیانت نیز ببیند.

  هفتم: در برخی از موارد نیز دیدن این خواب به شکاک بودن بیش از حد شما بر می گردد. در صورتی که در زندگی روزمره بسیار شکاک هستید و همیشه دنبال علائمی می گردید که نشان دهنده خیانت عشق شما باشد، این رفتار می تواند باعث دیدن اینگونه خواب ها شود.
  احتمالا شما به هر دلیلی دچار شک و تردید به دیگران شده اید و مشکل اعتماد کردن دارید. این حس اضطراب و بی اعتمادی به شکل خواب به شما نمایش داده می شود.

  ولی حالا اگر به صورت صد در صد مطمئن هستید که هیچ خیانتی در واقعیت اتفاق نیافتاده و نخواهد افتاد، تعبیر دیدن این خواب چطور خواهد بود؟

  در این صورت ممکن است یکی از حالات زیر اتفاق افتاده باشد:

  اول: ممکن است از همسرتان راضی نیستید یا در مورد انتخابتان دچار شک و تردید شده اید. این شک و تردید همیشه به این دلیل نیست که همسرتان فرد خوبی نیست، ممکن است او کاملا فرد ایده آل و مناسبی باشد ولی با این وجود شما به هر دلیلی حس می کنید که او آن کسی نیست که همیشه انتظارش را می کشیدید. در این صورت ممکن است مدام این خواب را ببینید.

  دوم: یکی از تعابیر خواب خیانت در روانشناسی این است که حس می کنید که ارزش های خودتان را نادیده گرفته اید یا باید نادیده بگیرید، فلسفه این تعبیر این است: زمانی که شما خودتان به صورت ناخودآگاه زندگی را برای خودتان سخت میگیرید مثلا بدون اینکه متوجه باشید می خواهید خود را رسوا کنید یا شکست بخورید در واقع به خودتان خیانت می کنید؛ حسی که در این مواقع خواهید داشت بسیار شبیه حسی است که در زمان خیانت دیدن تجربه می شود. پس ذهن شما با این خواب می خواهد احساسش نسبت به رفتار شما را بیان کند.

  سوم: در حال حاضر شما حس می کنید که راه را اشتباه رفته اید و تا امروز به هر دلیلی احساساتتان را سرکوب کرده اید. در نتیجه از این کار شدیدا پشیمان هستید و دوست دارید که هرچه سریع تر مسیر زندگیتان را به گونه ای عوض کنید که به خواسته های قلبی خود برسید.

  چهارم: شما اصول اخلاقی خودتان را زیر پا گذاشته اید؛ کاری انجام داده اید که هیچ وقت فکر نمی کردید روزی بخواهید این کار را انجام دهید. این کار با اصول اخلاقی شما در تضاد بوده است و اصلا از انجام آن راضی و خوشحال نیستید. حس بسیار بدی دارید و فکر می کنید که ارزش های خودتان را زیر پا گذاشته اید.

  پنجم: عشق اتفاقی شیرین است که امیدواریم برای همه رخ بدهد. اما قسمت تمام عاشقی ها وصال نیست. شما در حال حاضر کسی را دوست دارید ولی نمی توانید این موضوع را به زبان بیاورید. شما برای این پنهان کاری دلیل هایی دارید. ممکن است این فرد متاهل است، کس دیگری را دوست دارد و یا ممکن است شما خودتان را در حد و اندازه های او نمی بینید. حتی ممکن است از شنیدن نه، وحشت دارید و نگران هستید که اگر به او ابراز علاقه کنید، متوجه شوید این احساس دو طرفه نبوده و او به شما جواب منفی بدهد.

  ششم: از رابطه جنسی تان راضی نیستید؛ ممکن است نیازهای جنسی شما آنطور که تصورش میکردید رفع نمی شود. شما به هر دلیلی نمی توانید این موضوع را با همسرتان در میان بگذارید ولی این ارضا نشدن نیازهای جنسیِ شما باعث سردی روابطتان با همسرتان شده است.

  هفتم: ممکن است در بین اطرافیانتان کسانی وجود دارند که به آنها خیانت شده است و شما با شنیدن این موضوع ترسیده اید که ممکن است روزی این بلا سر خود شما هم بیاید. اینکه مدام از چیزی بترسید و نگران باشید که این اتفاق خواهد افتاد؛ باعث می شود که خوابش را ببینید. پس لطفا از افکار بیهوده دست بردارید و خود را سرگرم مطالعه و هنر آموزی بکنید.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها

  در این کتاب آمده است که اگر زنی در خواب دید که به شوهرش خیانت می کند، تعبیر این خواب به این معنی است که احتمالا در زندگی واقعی باردار باشد و کودکی در راه است.

  اگر چنانچه فردی در خواب ببیند که همسر، نامزد یا معشوقه اش به او خیانت می کند و شخص دیگری را در آغوش کشیده است و به او محبت میکند؛ به این معنی است که بیننده خواب تنها و دلگیر خواهد شد. اما در عوض عمری دراز و طولانی خواهد داشت.

  از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  خیانت برای تمام انسان‌ها زجر آور است اما چرا؟

  در حقیقت زمانی که انسان تازه پا به این دنیا می گذارد و هنوز کودکی بیش نیست. نیاز شدیدی به دوست داشته شدن و مراقبت از سوی اطرافیان دارد ولی با گذشت زمان و در بزرگسالی این احساس از بین نمی رود.

  زمانی که این نیاز فطری با خیانت مواجه شود انسان درد و رنج فراوانی را تحمل خواهد کرد، این درد و رنج به اندازه ای زیاد است که ممکن است جسم ما را نیز بیمار کند.

  دیدن رویای خیانت اکثرا به صورت ترک شدن توسط کسانی که دوستشان داریم نشان داده می شود، اما در بعضی از خواب ها نیز به صورت صحنه هایی ناپسند از بی وفایی همسرتان نمایش داده می شود.

  اما در واقع تعبیر خواب خیانت شما معنای حقیقی ندارد و تنها معنای آنها این است که ما ترس شدیدی از ترک شدن و تنها ماندن داریم.

  از نظر روانشناسان و متخصصان خواب

  بهتر است بدانید که تعبیر خواب بخش جدایی ناپذیری از خودتان است که می‌توانید با کمک آن خودتان را بهتر بشناسید؛ یعنی در اغلب موارد خواب پیامی از ضمیر نا خود آگاه شماست. هر کسی ممکن است در مقطعی از زمان خواب خیانت را ببیند این دلیل نمی شود که احساس کند در واقعیت نیز چنین خواهد شد. به جای آن بهتر است خوابش را با در نظر گرفتن نماد های مختلف و تجربیاتی که در زندگی و رابطه اش دارد؛ تفسیر کند. این احتمال نیز وجود دارد که به خاطر اتفاقات مشابه در زندگی این خواب را دیده باشید.

  تعبیر کلی دیدن خواب خیانت شامل:

  اول: تلاش برای مبارزه با موانع؛ برخی از متخصصان خواب اعتقاد دارند که تعبیر خواب خیانت، نشان‌دهنده‌ احساس شما نسبت به موانع و تردید هایی است که در زندگی با آن‌ مواجه می‌شوید و قصد غلبه بر آنها را دارید.

  دوم: احساس خطر درباره نزدیکان؛ البته دیدن خواب خیانت این معنی را نیز میدهد که شما به فردی که از نزدیکانتان محسوب می شود، اعتماد کافی ندارید، به همین خاطر احساس خطر می‌کنید و نمی‌خواهید رابطه‌ی جدیدی را با دیگران شروع کنید.
  ممکن است آدم‌ها به مرور زمان عوض شوند، اما شما هرگز نمی فهمید که ممکن است فردی از پشت به شما خنجر بزند و به شما آسیب برساند؛ پس با دیدن خواب خیانت نمی توان صد در صد به این نتیجه رسید که به شما خیانت خواهد شد.

  سوم: داشتن احساس عذاب وجدان یا گناه در زندگی؛ دقت کنید اگر شما در رویا همان کسی باشید که خیانت میکند؛ میتواند بیانگر این باشد که شما احساس می‌کنید آدم بد ذاتی هستید چون به کسی خیانت کرده‌اید.
  یا احتمالا با احساس گناه دست به گریبان هستید؛ زیرا به نحوی به خودتان خیانت کرده‌اید و ذهنتان این گناه را برای شما به شکل خیانت به شریک عاطفی تجسم کرده است.

  چهارم: ترس های شما در زندگی؛ احتمال قریب به یقین، شما از تنهایی و ترک شدن توسط دیگران می ترسید زیرا در گذشته توسط والدین یا کسی که بسیار دوستش داشتید، ترک شدید. به همین خاطر از آینده نگران هستید.
  به هر حال خیانت دیدن در خواب می تواند نمادی از ترس‌های ما در زندگی واقعی باشد. شاید شما به شدت عاشق همسرتان هستید و می‌ترسید که مبادا او به شما خیانت کند. و از آنجایی که شما نمی دانید چطور این ترس را کنار بگذارید، چنین خوابی می بینید. زمانی که ما از چیزی می‌ترسیم، حتی اگر در زندگی خود کاملا آرام به نظر برسیم؛ آن ترس را در خواب خود بروز می‌دهیم. خیانت در خواب هم نماد چنین ترسی است و درواقع این مکانیزم دفاعی ما در برابر مسائل پرتنش و دشوار زندگی واقعی است.

  پنجم: شما اعتماد به نفس ندارید؛ احساس بی‌ارزشی می‌کنید خود را فردی بی‌ارزش، ناکارآمد و ناتوان از برآورده کردن انتظارات دیگران تلقی می‌کنید در نتیجه حس می‌کنید که دلیلی وجود ندارد، شریک زندگی‌تان با شما بماند. زیرا فکر می کنید او خوش تیپ تر یا با هوش تر از شماست.

  ششم: نداشتن اعتماد به همسر؛ اعتماد یکی از کلیدی‌‌ترین فاکتورهای رابطه است؛ اگر اعتماد بین شما و همسرتان خدشه دار بشود، تدریجا شک نیز وارد رابطه می شود و شما دائم نگران مخفی کاری همسرتان خواهید بود. هفتم: رابطه عاشقانه جدید، در مواردی نادر احتمال دارد واقعا خیانتی در کار باشد و شما از این موضوع مطلع باشید یا به این مورد مشکوک شده باشید.

  هفتم: نمادی از حسادت؛ در برخی موارد نیز افرادی که معمولا حسود هستند بیش‌تر خواب خیانت دیدن از همسر یا نامزدشان را می‌بینند.

  هشتم: نشان از اختلافات خانوادگی که با گفت و گو و سیاست به خرج دادن حل میشود. شما در حقیقت به دنبال تعادل بین زندگی شخصی و خانواده هستید پس باید دیدگاه متعادلی هم داشته باشید.

  نهم: این خواب گاهی نمادی از تصمیم‌ها و قضاوت‌های ناخوشایند کاری است که به شکست می انجامد.

  دهم: کمبود هایی در زندگی؛ در ضمن ممکن است این رویا نشانه‌ای از این واقعیت باشد که نیاز‌های عاطفی و جنسی ما در زندگی با همسرمان به شکل کافی برآورده نمی‌شود.

  همچنین بخوانید:  💍 تعبیر خواب خواستگاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  یازدهم: ممکن است، همسر شما به خاطر مشغله ی کاری زیاد یا سبک زندگی خاص مثل مسافرت شخصی یا سپری کردن زمان زیادی در باشگاه و موارد این چنینی؛ ساعت های زیادی در خانه نیست و شما احساس نادیده گرفته شدن دارید؛ در نتیجه این تصور در ذهن شما شکل میگیرد که او در حال خیانت است.

  دوازدهم: نگرانی از آینده؛ احتمال دارد که همسرتان به شما قول هایی داده و شما نگران هستید که آیا او به تعهداتش پایبند می ماند یا خیر؛ همچنین نگران این موضوع هستید که آیا همسرتان در آینده نیز همراه شما خواهد بود و از شما حمایت خواهد کرد یا خیر.

  تعبیر خواب خیانت بر‌ اساس موضوع آن 📋

  تعبیر کلی – اگر بیننده زن یا مرد باشد

  در نظر داشته باشید با وجود این که دیدن خواب خیانت بسیار دردناک است اما بسیاری از معبران مخصوصا معبران اسلامی معتقدند اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است یا مردی در خواب ببیند که همسرش به او از طریقی خیانت میکند؛ تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت و مال و ثروت است.

  دیدن خواب خیانت گاهی نیز می‌تواند به معنای نوعی تغییر شغل یا از دست دادن امتیاز ویژه ای در زمینه کسب و کار می باشد که فکر شما را در بیداری بسیار درگیر کرده است. بسیاری از افراد نسبت به کارفرمایان و محل کار خود احساس تعهد می‌کنند یا این که دوست دارند پای انتخاب‌هایی که قبلا داشته‌اند بایستند. پس در نتیجه فکر کردن درباره تغییر شغل ممکن است خود را به شکل خواب خیانت و بی وفایی نشان دهد.

  برخی محققان ذکر کرده اند که تعبیر خواب خیانت میتواند نشان از این باشد که، همان فردی که در خواب خیانت می کند در عالم واقعیت از بیننده خواب حمایت مالی یا عاطفی خواهد کرد، تا با هم بر موانع و مشکلات غلبه کنند.

  برخی معبران نیز می گویند اگر در خواب دیدید دیگران به شما خیانت میکنند یعنی اوقات خوشی را پیش رو خواهید داشت.

  به کسی خیانت می‌کنید

  تعبیر خواب خیانت به کسی می تواند به دو مورد اشاره داشته باشد:

  اول: بیان‌کننده‌ی این است که نگران مسئله ای هستید. مشکلات روزمره شما را خسته و عاجز کرده و شما حتی نمی توانید شادی های کوچکی پیدا کنید که باعث دل خوشی شما بشوند. تصمیم‌هایتان را بار ها ارزیابی کرده اید و احتمالا به این نتیجه رسیده اید که بهترین تلاش را نکرده‌اید. گاهی در زندگی همه ما میتواند این اتفاق بیفتد پس جای نگرانی نیست با توکل بر خدا دوباره شروع کنید و بدانید نا امیدی انسان از وسیله های شیطان رجیم است.

  دوم: اگر فرزند دارید بیش‌تر نگران آینده‌ی فرزندان خود هستید. شما حق دارید اما نگرانی بیش از اندازه بی فایده است و به شما و فرزندانتان آسیب می زند.

  کسی به شما خیانت می‌کند

  در حقیقت، شما نیاز دارید مدتی تنها باشید و در مورد آینده رابطه خود با آن فرد، فکر کنید تا ببینید که آیا نتیجه ی خوبی پشت این رابطه خواهد بود یا خیر.

  همچنین شما برای حفظ ارزش هایتان در لحظات شادی یا غم مبارزه می کنید پس اوقات خوشی پیش رو خواهید داشت.

  فردی که در حال خیانت کردن است

  این خواب نشان می‌دهد به این نتیجه رسیده اید که اطرافیان شما آدم‌های صادق و قابل اعتمادی نیستند و با حرف‌هایشان فرق دارند. به احتمال زیاد در آینده شاهد دو رویی آنها خواهید بود.

  دستگیر شدن در زمان خیانت

  اگر در خواب ببینید که در حال خیانت جنسی، کسی شما را دستگیر می کند و شما بی آبرو می شوید؛ تعبیر می تواند به این معنی باشد که در حال خیانت کردن به کسی هستید و شدیدا نگرانید که او به اصطلاح عامیانه مچ شما را بگیرد. به هر دلیلی نمی توانید این خیانت کردن به او را ترک کنید ولی از طرفی هم مدام نگران این هستید که راز شما فاش گشته و شما رسوا شوید.

  با یک غریبه در حال خیانت هستید

  اگر شما مرد یا زن باشید و در خواب ببینید، با کسی که او را نمی شناسید در حال برقراری رابطه جنسی هستید و به همسرتان خیانت می کنید، تعبیر می تواند به این معنی می باشد که شما به هر دلیلی دیگر هیچ تعهدی نسبت به همسرتان احساس نمی کنید؛ یعنی شما از او کاملا دور شده اید و هیچ حسی به او ندارید. بهتر است که برای این رابطه بیش تر تلاش کنید.

  معنی دیگر این خواب این است که مدت هاست از خود غافل هستید و می خواهید مقداری به خواسته های خودتان توجه داشته باشید.

  البته اگر شما مجرد هستید و این خواب را دیده اید؛ یه معنی شروع رابطه ای جدید در آینده نزدیک است.

  همسرتان با دوست شما رابطه دارد

  اگر در خواب ببینید که همسرتان با دوست شما رابطه جنسی دارد و به شما خیانت می کند، تعبیر می تواند به این معنی باشد که همسرتان با دوستان شما رفتار مناسبی ندارد و با آنها بیش از حد صمیمی می شود. شما از این موضوع ناراحت هستید و احساس ناخوشایندی دارید.

  این رفتار همسرتان باعث شده است که رفت و آمدتان را با دوستانتان محدود کنید تا آرامش بیشتری داشته باشید. شما مدام نگران این هستید که، رفتار صمیمانه همسرتان با دوستان شما در نهایت منجر به یک رابطه جنسی با یکی از آنها شود. بهتر است در این زمینه با مشاور صحبت کنید تا علت این کار های همسرتان و همینطور بهترین روش برای حل این مشکل را بیابید.

  خیانت کردن به همسرتان قبل از ازدواج

  در بسیاری از موارد زمانی که فردی به زمان تعیین شده برای ازدواج نزدیک می شود، مدام خواب خیانت کردن می بیند. این خواب می تواند به دلیل احساس استرس و اضطراب ناشی از ازدواج کردن باشد. فرد در این دوران مدام فکرهایی می کند که می توانند آزار دهنده باشند.

  برای مثال ممکن است در مورد درست بودن انتخاب خودش دچار شک و تردید شده است و یا نگران است که آزادی های دوران مجردی را کاملا از دست بدهد.

  خیانت شوهرتان به شما در دوران بارداری و حاملگی

  خانم های باردار در دوران حاملگی مدام خواب خیانت می بینند. این خواب ها معمولا به دلیل این است که در بین خانم ها این اعتقاد وجود دارد که در دوران بارداری به دلیل تغییرات اندام خانم ها، ممکن است شوهر تمایل خود را برای رابطه جنسی با همسرش از دست داده و به زنان دیگر متمایل شود. به دلیل این که خانم های باردار مدام نگران این موضوع هستند، در دوران بارداری دیدن این خواب کاملا رایج است و جای نگرانی نیست.

  از طرفی میزان خیانت مردان در دوران بارداری بسیار بیشتر از سایر زمان ها است. ذر موارد نادری ممکن است ذهن شما رفتار هایی از شوهرتان دیده است و به این نتیجه رسیده که خیانتی در کار است و مغز با استفاده از این خواب، این موضوع را به شما اطلاع می دهد.
  همچنین به دلیل تغییرات هورمونی بسیار زیاد در این دوران، دیدن خواب های آشفته و ناراحت کننده دور از انتظار نیست.

  خیانت شوهر با معشوق سابق

  اگر در خواب ببینید که شوهرتان با زن قبلی و یا دوست دختر قبلی خودش رابطه جنسی دارد و به شما خیانت می کند، در بیشتر اوقات به این دلیل است که به تازگی درباره این شخص با همسرتان صحبت کرده اید و یا بحث داشته اید. این موضوع باعث شده است که ناخودآگاه به زن قبلی و یا دوست دختر قبلی شوهرتان فکر کنید و خوابش را هم ببینید.

  اگر این طور نبوده و چندین ماه و یا چند سال است که درباره این موضوع صحبت نکرده اید و حتی فکرش را هم نکرده اید در این صورت بیشتر باید حواستان را جمع کنید چرا که ممکن است خیانتی در کار باشد. پس سعی کنید به نکات همسر داری بیش تر توجه کنید.

  خیانت همسرتان با کسی که او را می شناسید

  تعبیر خواب این خیانت می تواند به این معنی باشد که به شریک زندگی خود اعتماد ندارید و مدام نگران هستید که به شما خیانت کرده و شما را ترک کند. شما شدیدا احساس ناامنی و نگرانی می کنید و این احساس باعث شده است که روال عادی زندگیتان دچار مشکل شود.

  خیانت نامزد یا همسرتان با مردی دیگر

  فارغ از این که چنین اتفاقی در واقعیت رخ داده است یا خیر، اگر شما در خواب ببینید که نامزدتان با مرد دیگری رابطه دارد و به شما خیانت کرده است؛ تعبیر این خواب نشان از نارضایتی شما از وضعیت خانواده و فشار های ناشی از مسئولیت خانه است. شما باید برای انجام کار هایتان؛ تمام افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید. سپس برنامه ریزی انجام بدهید. تا به صورت منظم و زمان بندی شده به کار هایتان رسیدگی بکنید. همچنین این خواب نشان میدهد کنترل امور را از دست داده اید، پس بهتر است منابع لازم برای پیشرفت و آگاهی را به طور کامل در اختیار داشته باشید.

  به هر حال بهتر است بدانید که دعوا کردن با نامزدتان در خواب، کاملا معنای بر عکس دارد، یعنی حتی تعبیر خواب قهر با نامزدتان مشابه با واقعیت هم نیست و نامزدتان شما را برای کمبود ها یا دیگر مسائل سرزنش نخواهد کرد.

  طلاق یا قطع رابطه شما از همسرتان به دلیل خیانت کردن او

  اگر در خواب ببینید که به دلیل خیانت همسرتان به شما؛ از او جدا شده اید یا میخواهید این کار را بکنید، چند تعبیر وجود دارد:

  اول: می تواند به نشانه ی این باشد که او به شما خیانت کرده است و شما در فکر جدایی هستید.

  دوم: ممکن است رفتار او با شما تغییر پیدا کرده است و شما احساس می کنید که او مانند گذشته به شما علاقه ندارد و از شما دور شده است. مراقب باشید این احساس باعث از هم پاشیدگی رابطه و زندگی زناشویی شما نشود.

  سوم: این خواب در حقیقت بازتابی از احساس شما است؛ شما احساس رها شدگی و طرد شدگی از طرف نامزدتان دارید. شاید تصور می کنید که دیگر برای نامزدتان عادی شده اید چون حس می کنید مانند گذشته به شما محبت و توجه نمی کند. و آنطور که لایقش هستید به شما عشق نمی ورزد؛ اما در نظر داشته باشید عشق بعد از مدتی، طور دیگر نمایان می شود و معنی دیگری می یابد. این که هر روز همدیگر را میبینید و برای مشکلات همدیگر زمان می گذارید یعنی عاشق یکدیگر هستید.

  چهارم: شما نسبت به آدم های مهم زندگی اتان، احساس خوبی ندارید و روی جنبه های منفی شخصیت آنها تمرکز کرده اید، دریغ از این که محبت ها و نکات مثبت آنها را نیز در نظر بگیرید؛ این تفکر می تواند به دیگر جنبه های زندگی شما آسیب برساند. اعتماد به نفس پایین شما نیز به این مسئله دامن میزند و باعث در گیری های ذهنی شما می شود.

  خیانت شما به شوهرتان

  دیدن خواب خیانت کردن به همسرتان اگر شما زنی متاهل باشید، می تواند چندین معنی داشته باشد:

  اول: به این دلیل باشد که شما واقعا در حال خیانت کردن به شوهرتان هستید.

  دوم: شما کاری انجام دادید که تصور می کنید باعث شده رفتار شوهرتان نسبت به شما سرد و بی روح شده باشد.

  سوم: احتمالا اعتماد بنفس خود را از دست داده اید و احساس تنهایی می کنید و به خاطر نبود صمیمیت بین خود و همسرتان بسیار ناراحت هستید. به همین خاطر ذهن شما با این کار میخواهد شما بر این احساس غلبه کنید.

  چهارم: نشان از آن دارد که به زودی عشق و احترامی که نزد شوهرتان دارید از بین خواهد رفت آن هم به خاطر وجود احساسات منفی مثل: خشم پنهان و آشکار، بی احترامی، دروغ گویی و… که مدتی می شود نسبت به او دارید. توصیه ما به شما این است که سعی در بهبود رابطه داشته باشید.

  دیدن شوهرتان در حالی که همجنس بازی می کند

  اگر در خواب ببینید که شوهر شما با یک مرد رابطه جنسی دارد و به نوعی به شما خیانت می کند، تعبیر می تواند به این معنی باشد که شما به شوهرتان اعتماد ندارید. شما احساس می کنید او فرد بی اراده و بی عرضه ای است که توان نه گفتن به دیگران را ندارد. شما احساس می کنید او هیچگاه نمی تواند شما را به آرزوهایتان برساند. احتمالا از درآمد او و وضع شغلی فعلی او رضایت ندارید. ممکن است او از لحاظ مالی با مشکل بزرگی رو به رو شده باشد و در نتیجه شما در فشار اقتصادی به سر می برید.

  تعبیر دیگر این خواب این است که شما فکر می‌کنید نیازهای همسرتان را برآورده نکرده‌اید. ضمیر نا خودآگاه شما با این خواب می خواهد این پیام را برساند که که شما مسئول مشکلات به وجود آمده در رابطه‌تان نیستید. به نوعی، این خواب برای خویشتن داری است تا به عزت نفس‌تان خدشه‌ای وارد نشود و اعتماد به نفس‌تان بیشتر از این آسیب نبیند. به هر حال خواب خیانت از هر نوعی که باشد نشان دهنده سطحی از بی اعتمادی بین شما و شریک زندگی‌تان است.

  به شما پیشنهاد میکنیم که با همسرتان مسیرهای ارتباطی را باز کنید تا بتوانید از اول همه چیز را به صورت متعادل شروع کنید.

  خیانت همکارتان به شما

  این خواب نشان می‌دهد شما به دلایلی نسبت به دیگران احساس گناه می‌کنید. به رفتار خودتان نسبت به اطرافیان‌تان توجه کنید، شاید چیزی گفته‌اید یا کاری انجام داده اید که از شما رنجیده‌ خاطر هستند.

  خیانت معشوق

  فارغ از این که بیننده خواب دختر یا پسر باشد؛ رایج ترین تعبیر برای این خواب وفاداری معشوق و ازدواج موفق بین آنها است.

  خیانت نامزدتان به شما

  این خواب می تواند به چند مورد اشاره داشته باشد؛

  اول: شما بسیار حسود هستید و دائم نگرانید که نامزدتان با دیگر دختر ها رابطه داشته باشد. بنابراین او را به شدت کنترل میکنید. این مورد رایج ترین تعبیر است.

  دوم: این خواب نشان‌دهنده‌ی وابستگی شدید عاطفی شما به دیگران است که دائم نگران از دست دادن آنها هستید. این حالت حتما به خود شما و همچنین رابطه هایتان با دیگران آسیب خواهد زد پس با مراجعه به مشاور در این زمینه راهنمایی بگیرید تا بتوانید تعادل را در زندگی رعایت کنید.

  سوم: این خواب می تواند به این معنی باشد که فکر می کنید گزینه های بهتری از نامزدتان داشتید و انتخاب اشتباهی کردید. یعنی به نوعی می تواند به این موضوع اشاره کند که به نامزدتان چندان وفادار نیستید.

  چهارم: این خواب لزوما به معنی آن نیست که نامزدتان به شما خیانت می‌کند. بلکه بازتاب نگرانی‌ها و اضطراب‌های شما درباره‌ی کارها و رفتار نامزدتان و درباره‌ی آینده‌ی رابطه‌تان است.

  خیانت به وطن

  شما احتمالا مقام مهمی دارید و در بیش‌تر مواقع درباره‌ی تصمیم‌هایی که می‌گیرید شک و تردید دارید. در نتیجه اعتماد به ‌نفس‌ خودتان را از دست داده‌اید به همین علت کارهایی می‌کنید که قبلا تصورش را هم نمی‌کردید. به نوعی میتوان گفت حس میکنید مرتکب اشتباهات فراوان شده و مسیر زندگی تان را گم کرده اید.

  تخیانت شما با بهترین دوست همسرتان

  این خواب میتواند هشداری برای روبرو شدن شما با بی مهری، بی‌تفاوتی و نادیده گرفته شدن از سوی همسرتان در دنیای واقعی باشد.

  اقرار کردن به خیانت

  این خواب به معنی آن است که وضعیت کنونی زندگی، شما را راضی نمی‌کند، شما انتظارات زیادی از خود دارید و نمی خواهید همچنان در این شرایط باقی بمانید و تصمیم خود را جهت پیشرفت و بهتر شدن زندگی گرفته اید. اقدامات لازم را انجام داده اید پس با توکل بر خدا و تمرکز روی کارتان شروع کنید؛ تا زندگی خود را در رفاه بیش تر را تضمین کرده باشید.

  خیانت تلافی جویانه

  خواب انجام دادن خیانت به خاطر تلافی از همسرتان یا کسی که عاشقش بودید به منظور اثبات خود به او، کاملا تعبیر مثبتی دارد و به این معنی است که در رابطه با همسرتان عشق، شادمانی و خوشبختی زیادی را تجربه خواهید کرد.

  خیانت کردن فرد مجرد

  اگر شما مجرد هستید و خواب خیانت به کسی را دیده اید، این خواب دو تعبیر میتواند داشته باشد:

  اول: به معنی آن است که شما در حال آماده شدن برای ورود به رابطه ی عاشقانه جدید هستید اما این رابطه فراز و فرود های بسیار دارد و پر است از لحظه های شادی و نا امیدی؛ درست مانند تمام رابطه های عاشقانه. همچنین شما احتمالا در این رابطه خواهان رابطه جنسی نیز هستید اما طرف مقابلتان مانند شما عجله نخواهد کرد.

  دوم: یعنی گاهی اوقات احساس میکنید در معرض خطری قرار گرفته اید و میخواهید از خودتان محافظت بکنید. البته می توان گفت شاید می خواهید در مقابل طوفان هیجانات خودتان را کنترل بکنید به همین خاطر چنین خوابی دیده اید.

  مقاومت در برابر خیانت

  اگر در خواب ببینید در شرایطی بسیار مناسب برای خیانت هستید اما باز هم از این کار خودداری میکنید و نمی خواهید در مقابل این وسوسه ها خود را ببازید و مقاومت کرده اید؛ مژده میدهم که این خواب تعبیری بسیار نیکو دارد. رابطه ی شما با همسرتان بسیار پر ثمر و رضایت بخش خواهد بود. و این اتفاق باعث شادمانی است.

  همچنین بخوانید:  💥 تعبیر خواب خرابی و ویرانی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  خیانت کردن با یک فاحشه

  خواب خیانت کردن به همسر یا نامزدتان از طریق رابطه با یک فاحشه، تعبیر از آن است که انسان ‌های اطرافتان شما را جدی نمی‌گیرند؛ به اصطلاح شما را دست انداخته اند و اغلب کارها، تصمیم ها، و رفتارهای ‌شما را زمانی که حضور ندارید، مسخره می‌کنند.

  خیانت کردن به شوهر و باردار شدن از طریق رابطه نامشروع

  اگر زن متاهلی این خواب را ببیند؛ این خواب می تواند چندین معنی داشته باشد.

  اول: خواب خیانت کردن به شوهرتان می‌تواند نشانه‌ی بدشگونی و بد بیاری حاصل از ازدواج‌ شما دو نفر باشد.

  دوم: این خواب معمولا به معنی آن است که احتمال دارد؛ اعتماد یا عشق همسرتان را از دست بدهید، شاید به خاطر مسائل نسبتا مهمی که در واقعیت با آن‌ها روبرو هستید. این مسائل می‌تواند شامل مشکلاتی طولانی مدت و حل نشده باشد؛ یا حتی ناشی از نبود ارتباط شفاف و صمیمی بین شما دو نفر باشد.

  سوم: از طرف دیگر، حامله شدن از این شخص گناهکار (زناکار) می‌تواند به این معنی باشد که شما متاسفانه از ازدواج با همسرتان راضی نیستید. شاید بیرون از رابطه‌تان به دنبال خوشبختی می‌گردید که شما را نا امید تر از این نکند. البته این مسئله به این مورد بستگی دارد که فکر می‌کنید چه چیزی خوشحال‌ترتان می‌کند. شاید تنها پیدا کردن سرگرمی یا پروژه ای جدید برای کار، باعث رفع این مشکل بشود اما این احتمال هم هست که شما در جست و جوی توجه و محبتی باشید که همسرتان از شما دریغ کرده است.

  خیانت همسر یا نامزد شما با مادرتان

  این خواب به این معنی است که نامزدتان یا خانواده او یا حتی مادرتان، مسئله ی مهمی را از شما پنهان می‌کنند؛ و تا به حال در این مورد با شما صحبتی نکرده اند اما ضمیر ناخودآگاه شما، با کنار هم گذاشتن برخی شواهد یه این نتیجه رسیده که به اصطلاح کاسه ای زیر نیم کاسه است. به هر حال مطمئن باشید در واقعیت این خواب حقیقت نداشته و هیچ رابطه ای بین مادر شما با همسر یا نامزدتان وجود ندارد.

  خیانت شوهر و خواهرتان

  اگر در خواب دیدید که همسرتان با خواهر شما رابطه ی عاطفی یا جنسی برقرار کرده است؛ تعبیر این خواب در واقع نمایانگر جنبه‌های منفی بسیار زیادی است. حتی اگر در زمان دیدن این خواب خواهرتان با نامزد شما آشنا نشده باشد، شما باید در نوع رابطه با خواهرتان و نامزدتان تجدید نظر کنید. زیرا شما احساس می کنید واقعا شوهرتان این کار را می کند و یا احتمالا شما خواهرتان را یک رقیب عشقی می بینید و از این می ترسید که روزی در واقعیت نیز چنین اتفاقی بیفتد. پس توصیه ما به شما به کار بردن سیاست در رابطه با آنها است، یعنی حتی در نهایت صمیمیت نیز تمام مسائل را به آنها نگویید و کمی خود دار باشید؛ سعی کنید همیشه سنجیده عمل کنید و همینطور پیشنهاد میکنیم به زیبایی خود بیش تر اهمیت بدهید. اما اگر مطمئن هستید که اینطور نیست احتمالا احساس می کنید خانواده شما اللخصوص خواهرتان مسئله مهمی را از شما مخفی کرده است.

  خیانت نامزدتان با یک پیرمرد

  تعبیر این خواب نگران کننده نیست. این خواب پیش بینی می کند که در آینده ای نزدیک مجبور خواهید شد با کسانی همکار شوید که اصلا نمی توانید با آنها کنار بیایید. دلیل این که از همکار شدن با آنها تا این حد مظطرب هستید نیز شاید به خاطر تفاوت عقیده یا به خاطر تجارب بد گذشته باشد که دیگر قابل جبران نیست.

  دیدن همسرتان در حال شام خوردن با دیگری

  اگر در خواب همسر خود را سر میز شام در کنار زن دیگری ببینید در حالی که یا یکدیگر خوشگذرانی می کنند، تعبیر این است که شما در رابطه خود احساس می‌کنید که از عشق و محبت همسرتان محروم هستید. همسر شما بیش از اندازه روی کار و دیگر وظایفش متمرکز است و زمان کافی برای اختصاص دادن به نیازهای شما را ندارد. بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که با او صحبت کنید و احساسات خود را با او در میان بگذارید، زیرا شاید دلیل بی توجهی همسرتان آگاه نبودن وی از ا حسا سات شما است.

  همسرتان عاشق فرد دیگری شده است

  اگر در خواب ببینید که همسر شما عاشق فرد دیگری شده است، به این معنی است که احساس می‌کنید همسرتان به شما توجهی نمی‌کند و از شما غافل شده است. شما دو نفر مشکلاتی آشکار با یکدیگر دارید و نمی‌دانید که چطور به این وضعیت سر و سامان بدهید.

  در آغوش کشیدن همسر یا نامزدتان توسط فرد دیگر

  اگر در خواب ببینید که کسی عاشقانه همسرتان را در آغوش کشیده و شما در خواب این طور حس میکنید که به شما خیانت شده است بدانید که تعبیر این خواب نشان از طول عمر شما است.

  زن دوم گرفتن

  گاهی اوقات امکان دارد مردان از این نوع خواب ها ببینند؛ اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که زن دوم گرفته است و در حقیقت خودش خیانتکار محسوب می شود در نتیجه در خواب احساس بی آبرویی می کند؛ تعبیرش این است که از فاش شدن مسئله ی مهمی ترس و واهمه دارد. به همین خاطر این نگرانی به شکل رویا بازتاب شده است.

  رابطه جنسی با فرد دیگر

  اگر در خواب دیدید که با شخصی به غیر از همسرتان رابطه جنسی دارید و به همسر یا پارتنر خود خیانت می کنید؛ این خواب می تواند چند معنی داشته باشد:

  اول: یعنی باید برای رابطه بین خود و همسرتان به اندازه کافی تلاش کنید چرا که در حال حاضر همسرتان از طرف شما احساس دوست داشته شدن نمیکند و این احساس در آینده آسیب زا خواهد بود.

  دوم: نشانه ای از علاقه ناخودآگاه شما به شخصی دیگر و نشانه ای از میل شما جهت رابطه جنسی با فرد دیگری است. پس سعی کنید بیش تر با همسرتان وقت بگذرانید و به یاد داشته باشید اگر شیشه ی اعتماد بشکند هرگز درست نخواهد شد.

  سوم: احتمالا فردی که با او در خواب رابطه داشتید در آینده ای نزدیک در حق شما لطفی خواهد کرد.

  گریه کردن بخاطر برملا شدن خیانت

  اگر در خواب دیدید که خیانت کرده اید اما به خاطر برملا شدن آن، گریه میکنید، تعبیر از آن است که شما تمایل به خیانت دارید اما در عین حال می ترسید که رسوا بشوید. دقت کنید که هوا و هوس چیزی جز شرمندگی و احساس پوچی ندارد پس مراقب رفتار و افکار خود باشید.

  بی توجهی همسرتان به شما در حضور دیگران

  اگر در خواب دیدید که همسرتان به صورت آشکار و در مقابل همه، به شما بی توجهی میکند. نشان از وجود احساس نا امنی شما در کنار همسرتان است؛ احتمالا او از شما حمایت نمی کند و شما همواره خطر طرد شدن را از طرف او حس میکنید.

  خیانت شوهر با خدمتکار

  اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش با خدمتکار به او خیانت می کند، بیانگر این است که شوهرش او را بسیار دوست دارد و در عشق به همسرش کوتاهی نخواهد کرد. همچنین ممکن است دلیل این خواب این باشد که زن به صورت وسواس گونه ای دائما در مورد خیانت شوهرش فکر میکند؛ یا این که خدمتکار بسیار زیبا رو است و این مسئله باعث نگرانی زن می شود.

  خیانت شوهر در مقابل چشمان همسرش

  اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش در مقابل چشم او خیانت می کند، تعبیر نشان از ترفیع خودش یا شوهرش در کار و خیر و برکت است.

  خیانت شوهر به زن باردار

  اگر خانم بارداری در خواب ببیند که شوهرش به او خیانت می کند؛ می تواند به این معنی باشد که فرزندش پسری برازنده خواهد شد و همینطور زایمان آسان اما کمی زود تر از موعد خواهد بود.

  خیانت معشوق با یکی از دوستان

  اگر دختر مجردی در خواب ببیند که معشوقش با دوستش به او خیانت می کنند، برخلاف آنچه در خواب دیده است، تعبیرش شادی و سعادت آن دختر و تشکیل زندگی پایدار با معشوق است.

  خیانت زن به شوهر

  اگر مردی در خواب ببیند که همسرش به او خیانت می کند، اصلا جای نگرانی نیست زیرا تعبیر خوبی دارد و بیانگر وفاداری زن به شوهر است و همچنین نشان دهنده ی عشق و ارادتی است که به یکدیگر دارند. بنابراین شوهر باید مراقب باشد که از این خواب برداشت اشتباهی نکند تا مشکلی به وجود نیاید.

  اگر زن بارداری این خواب را ببیند که به شوهرش خیانت میکند، به معنی مشکلات زناشویی یا یه معنی سختی زایمان است.

  خیانت زن با برادر شوهر

  به طور کلی خیانت زن به شوهر در خواب همواره تعبیر مثبتی دارد و حاکی از موفقیت و استحکام در روابط زناشویی است و همچنین موفقیت مالی زن را در پی خواهد داشت. همچنین این خواب به این معنی اشت که زن به مهر و محبت شوهرش نیاز دارد.

  خیانت به شوهر با دوست پسر سابق

  اگر شما زنی متاهلی هستید و در خواب دیده اید که با معشوق سابق به شوهرتان خیانت می کنید، چند تعبیر می تواند داشته باشد:

  اول: ممکن است نشانه ی این باشد که مشکلات زیادی بین شما و همسرتان وجود دارد. اگر دائما خواب خیانت به همسرتان را میبینید، نشان دهنده نگرانی های شما برای زندگی مشترکتان است.

  دوم: این خواب ممکن است بیانگر این باشد که شوهرتان فریب خورده است آن هم توسط همان کسی که در خواب با او به شوهرتان خیانت کرده اید.

  سوم: تعبیر دیگر این خواب نماینگر احساس تنفر شما است نسبت به کسی که در خواب با او رابطه داشتید و به شوهرتان خیانت کردید.

  خیانت یکی از دوستان

  این خواب میتواند به چند مورد اشاره کند؛ برخی محققان ذکر کرده اند که این خواب می تواند نشان دهنده مشارکت و همکاری شما و دوستتان در کار های آینده باشد؛ به نوعی نشان دهنده سود و منفعتی باشد که بیننده خواب در آینده از دوستش دریافت خواهد کرد.
  همچنین این خواب نشان دهنده وابستگی عاطفی شما به دیگران است.

  فرار شوهرتان با زنی دیگر

  اگر در خواب ببینید که شوهر شما با زن دیگری فرار می‌کند، احتمالا پروژه کاری شما با شکست رو به ‌رو می‌شود. برخلاف ماجرایی که در خواب دیده اید، این خواب نمادی از تصمیم‌ها و قضاوت‌های ناخوشایند کاری است. در هنگام سرمایه گذاری‌های خود دقت کنید زیرا با تصمیم های اشتباه احتمال شکست آنها بسیار زیاد است. بهتر است منتظر باشید تا موقعیت های بهتری از راه برسد.

  دیدن شوهرتان با زنی دیگر در خانه مشترکتان

  اگر در خواب شوهر خود را با زنی دیگر داخل خانه خودتان ببینید، این خواب نشانه ای از رابطه ضعیف شما با افراد خانواده اتان است. احتمالا اوضاع بین شما به خوبی پیش نخواهد رفت و بین شما دعوایی رخ بدهد؛ سعی کنید درک متقابل داشته باشید.

  شاید یکی از افراد خانواده شما گرفتار مشکلی کاری یا شخصی است و نیاز دارد که به این موضوع رسیدگی و آن را برطرف کند. بجای آنکه رفتاری تهاجمی و خشمگین داشته باشید، لطف و محبت خودتان را به این فرد نشان دهید و به او پیشنهاد کمک بکنید. شاید مشکلات بیشتر

  از آن چیزی باشد که شما تصور می‌کنید. بنابراین تا قبل از آنکه موضوع را بطور عمیق مورد بررسی قرار نداده اید، به حالت تهاجمی وارد عمل نشوید. سعی کنید از طریق گفت‌وگو با یکدیگر فضای خانواده را تغییر بدهید و زمان کافی برای گذراندن در کنار افراد خانواده خود اختصاص دهید.

  دیدن شوهرتان با زنی دیگر در یک مکان عمومی

  این خواب نمادی از ترس شما از احساس حقارت و شرمساری است. شاید می‌ترسید پروژه‌ای که روی آن کار می‌کنید موفقیت آمیز نباشد و نمی‌توانید از احساسات منفی فرار کنید. وقتی ما شدیدا روی افکار و احساسات منفی خود متمرکز می‌شویم، در واقع قادر نیستیم جنبه‌های مثبت چیزی را مشاهده کنیم.

  اگر شما سخت تللاش کرده اید و بهترین خودتان را نشان داده اید، دیگر هیچ کاری برای تغییر دادن نتیجه نمی‌توانید بکنید. به خودتان باور داشته باشید و اجازه ندهید نظرات دیگران قضاوت شما را تحت تاثیر قرار بدهد. شما خوب می‌دانید که تا چه اندازه در مورد مسئله ای سرمایه‌گذاری کرده‌اید و می‌دانید که چه کار ارزشمندی انجام داده اید.

  تغییر آدرس منزل به علت خیانت

  اگر در خواب دیدید به علت خیانت شما یا همسرتان خانه را ترک کرده و به جای دیگر رفته اید، به این معنی است که آرزو دارید کاش می توانستید از بعضی اتفاقات پیش گیری کنید زیرا باعث می شود رفتارتان را برخلاف میل قلبی تغییر بدهید.

  تحسین به خاطر خیانت

  اگر در خواب دیدید، دیگران شما را تحسین میکنند چون خیانت کرده اید، یعنی شما به دنبال راهنمایی و راهکار در زندگیتان هستید.

  خیانت از طریق رابطه جنسی با فرد مشهور

  اگر خواب دیدید با کسی رابطه دارید که مشهور و قدرتمند است یعنی در آینده تشنه شهرت و قدرت خواهید بود؛ پس بهتر است دست بردارید از فکر کردن وسواس گونه در مورد آینده ای که هرگز نمی توان پیش بینی کرد.

  در ضمن احساس هرگونه هیجان و تحریک در خواب نشان دهنده نیاز به این نوع از احساسات در زندگی واقعی است. پس این احتمال نیز می رود که شما به دنبال راه هایی برای هیجان انگیز تر کردن زندگیتان هستید.

  خیانت با چندین نفر

  اگر خواب ببینید با بیش از یک نفر مرتکب زنا میشوید یعنی زمان آن رسیده که درباره جاه طلبی و زیاده خواهی خود فکری بکنید، زیرا انسان جاه طلب هرگز رنگ آرامش را نمی بیند. تعبیر دیگر این است که میخواهید بر حوزه های مختلف و روزمره زندگی خود مسلط باشید، تسلط بر کار ها نیمی از موفقیت است برای این کار برنامه ریزی بکنید.

  خیانت شما و یکی از آشنایان به همسرتان

  اگر خواب دیدید با کسی رابطه دارید که در زندگی او را میشناسید یعنی نسبت به آن فرد احساساتی دارید.

  خیانت با همجنس

  به طور کلی فارغ از اینکه شما مرد یا زن هستید، اگر در خواب دیدید همسرتان به هم جنس خودش تمایل دارد؛ نگران نباشید تعبیر کلی و رایج این است که به احتمال زیاد شما و همسرتان در حق افراد دیگر لطف خواهید کرد.

  اگر مرد هستید و خواب دیدید با یک مرد دیگر رابطه دارید و این رابطه خیانتی است به همسرتان، یعنی در حق مرد دیگری لطف خواهید کرد. اگر زن هستید و چنین خوابی دیدید تعبیر مثبتی داشته و به این معنی است که در زندگی دورهمی های اجتماعی بسیار خوبی خواهید داشت. شاید مسافرت و تفریح در جمع دخترانه را تجربه خواهید کرد.

  بیماری یا فوت همسر بعد از خیانت شما به او

  اگر در خواب دیدید که به همسرتان خیانت کردید و او بیمار شد یا از دنیا رفت؛ لطفا نگران نباشید این خواب حقیقت نخواهد داشت؛ فقط باید در مورد سفر های پیش رویتان بیش تر فکر کنید و سعی کنید بیش تر از زندگی لذت ببرید و کم تر حرص و جوش بزنید.

  بارداری معشوق یا همسر از شخص دیگر

  نگران نباشید، این خواب خبر از آینده نمی دهد و احتمال چنین چیزی بسیار کم است. اگر خواب ببینید همسرتان از شخص دیگری بچه دار شده است، فقط نشان دهنده استرس زیاد شما در زندگی است. اگر همسرتان در خواب صاحب دختر شد. یعنی در حال حاضر بسیار احساساتی شده اید، به نوعی این خواب به ویژگی های زنانه شما اشاره میکند. سعی کنید خودتان باشید و روی خودتان تمرکز کنید. بر اساس کتاب های تعبیر خواب قدیمی اگر خواب ببینید همسرتان از شخص دیگری پسر دارد، این معنی را می دهد که شروعی تازه خواهید کرد.

  از دست دادن معشوق به علت خیانت شما

  اگر در خواب دیدید که معشوق یا همسرتان شما را به خاطر خیانتی که به او کردید، ترک میکند؛ می تواند به معنی عشف شدید شما به همسرتان باشد یا به معنی هشداری در رابطه با رفتار شما و رعایت نکردن تعادل در رفتارتان با دیگران باشد. اگر این خواب شما بیش تر شبیه یک کابوس بود؛ نشان میدهد که شدیدا تحت فشار استرس هستید. اما زندگی ارزش این همه استرس را ندارد پس پیشنهاد میکنم استرس را کنار بگذارید و سعی کنید روی بهترین چیزهای زندگی تمرکز کنید؛ تا با انرژی پیش بروید.

  البته اگر رویدادهای خواب را به سختی به یاد می آورید، نشان میدهد که به تازگی کمی احساس خستگی میکنید و فکر میکنید دیگر نمی تئانید ادامه بدهید؛ لطفا به جای کنار کشیدن فقط کمی استراحت کنید.

  رفتن به دادگاه به علت خیانت

  اگر در خواب به علت خیانت یا زنا مجبور شدید به دادگاه بروید؛ به این معنی است که باید در قضاوت هایی میکنید انصاف را رعایت کنید. مگر نه چرخ زندگانی طوری می چرخد که نیازمند انصاف دیگران خواهید بود.

  شروع یک خیانت

  فارغ از این که چه کسی خیانتکار است؛ شروع یک خیانت در خواب نشان میدهد که باید در برخورد با شرایط پذیرش بیشتری داشته باشید. زیرا اولین قدم در انجام هر کاری پذیرش آن است.

  خیانت پدر به مادر

  اگر در خواب ببینید که پدرتان به مادرتان خیانت کرده است تعبیر خواب این است که او به مادرتان وفادار است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  3 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  پژمان
  ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۲:۳۱

  سلام من خواب دیدم که همسرم با رفیقم جلوی چشام همدیگرو بغل کردن از روی هوس همسرم بهم نگا می‌کرد و میخندید تعبیرش چیه ممنون

  لادن
  ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۱:۴۱

  سلام. من چندین بار در خواب دیدم که همسرم با زن های دیگه هست و هر چی فریاد میزنم این مرد همسر منه و من دوسش دارم او حتی خوشحال بود و با انها میگفت و میخندید. اخرشم از هم جدا شدیم. و یجورایی تعبیر شد خواب های تکراری پشت سره هم من…

  ماهان
  ۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۰۱:۰۴

  خیلی کامل بود ممنون

  روشن
  تاریک