🏴‍☠️ تعبیر خواب دزد از نظر معبران معروف جهان

د ۱۴ دیدگاه
 • تعبیر خواب دزد🏴‍☠️💣

  دزد در خواب بر خلاف دنیای واقعی تعبیر بدی ندارد. برخلاف اینکه که هر کسـی در دنیای واقعی از دزد می ترسد، ولی در خواب ترسیدن تعبیرش بالعکس است و خبر از شادی می دهد. دزد در خواب تعبیرش دوست، مهمان، و خواستگار برای دختران مجرد است. پس اگر در خواب خود دزد دیدید اصلا نگران نباشید!
  در ادامه به تعبیر خواب دزد از نظر معبران می پردازیم.

  تعبیر خواب دزد

  تعبیر خواب دزد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  ✍️دیدن دزد در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دوست، مهمان ناخوانده، و یا مسافری از راه دور است. از نظر مطیعی تهرانی این خواب تعبیری جز این سه ندارد. این مهمان و یا مسافر، کسی است که شما مدت نسبتا طولانی است که اورا ندیده اید و اصلا انتظارش هم ندارید که به دیدار شما بیاید. مهمان ناخوانده ای است که شما از دیدنش بسیار ذوق زده می شوید!
  در تعبیر کردن خواب دزد، چیزی که دزد از شما می برد اصلا مهم نیست و تعبیری ندارد؛ بلکه برداشت ما از دزدیدن دزد و نسبت این فرد با ما مهم است که باعث تعابیر مختلف می شود.
  در علم تعبیر، ترسیدن در خواب بیان گر شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خود با دزد رو به رو می شود، می ترسد. بنابراین از دیدن و دیدار کردن با دوستی شاد و خوشحال می شوید.
  اگر در خواب دزدی در خانه دیدید، مسافری یا مهمانی در این چندروزه به دیدار شما می آید. اگر مسافری ندارید پس منتظر یک مهمان سرزده و ناخوانده باشید.
  اگر در خواب به شما خبر دادند که دزد آمده است، از یکی از دوستانتان خبری به شما می رسد و یا پیامی از او در مجازی دریافت می کنید. حتی ممکن است با شما تماس بگیرید و ساعاتی باهم گپ بزنید!
  به هرحال خواب دزد اصلا بد نیست و فقط در بیداری اتفاقی ترسناک است!

  تعبیر خواب دزد از نظر محمد ابن سیرین👳

  ✍️ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببنید که خود شما از کسی مالی را دزدیدید، تعبیرش غم و اندوه است. ممکن است اتفاقی بیفتد و یا از شخصی دلخور شوید!
  از نگاه دیگرابن سیرین می گوید به اندازه همان ماالی که می برید به شما زیان و ضرر می رسد. به فال نیک بگیرید ان شاالله که خداون یاری می کند!

  تعبیر خواب دزد از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب دیدید که دزدی چیزی از شما دزدید، اگر آن شخص دزد را می شناسید و با شما آشنا است؛ این فرد به شما دروغ می گوید و مخفی کاری دارد.
  اگر دیدید که در حین راه رفتن دچار و گرفتار دزدها شدید و شمارا به قتل رساندند، تعبیرش آن است که ممکن است خبر بد و مصیب باری به شما بدهند. ان شاالله که رفع می شود!

  تعبیر خواب دزد از نظر جابر مغربی🔮

  ✍️اگر در خواب خود صحنه جنگی بین کفار و مسلمانان را دیدید و در آن خواب مسلمانان سزمین کفار را غارت کردند و به تاراج بردند، تعبیرش این است که کفار دچار مصیبت و بلا می شوند.
  اما اگر در خواب کفار به مسلمانان حمله کردند و به غارت بردند، تعبیرش غم و اندوه برای شماست!

  تعبیر خواب دزد از نظر یوسف نبی👳

  ✍️یوسف نبی در این باره گفته است که اگر کسی در خواب خود دزد ببیند، تعبیرش فتنه و دسیسه است. ممکن است افرادی در پی صدمه رساندن به شما باشند.

  همچنین بخوانید:  👊 تعبیر خواب دعوا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب دزد از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که دزد ها به دنبال شما می گردند، تعبیرش آن است که شما دشمنان خطرناکی دارید که به دنبال صدمه زدن به شما هستند. مراقب باشید که با چه کسانی رفت و امد و یا معاشرت می کنید! خیلی از آدم های اطراف شما آنگونه که نمایش می دهند نیستند.
  اگر د رخواب دزدی را مشغول دزدی دیدید یا صحنه دزدی را دیدید، نشان دهنده عقده ها، کمبود های روانی و بد اقبالی های شما است. بهتر است به جای اینکه به نشدن ها و نداشتن ها توجه کنید تمرکزتان را بر دارایی ها و اتفاقات مثبت بگذارید. منفی نگر نباشید!
  اگر در خواب شمارا متهم به دزدیدن چیزی کردند، نشانه آن است که رفتار شمارا دیگران اشتباه برداشت می کنند. شما از این موضوع ناراحت می شوید اما بعد خواهی فهمید که این سو برداشت، چقدر به نفع شما بوده است!
  اگر در خواب شما کسی را متهم به دزدی کردید، نشان می دهد که بر اثر یک قضاوت نا به جا و عجولانه با شخصی درگیر خواهی شد. بهتر است تا چیزی را با چشم خود ندیده اید و یا حرف های دو طرف را نشنیده اید دست به قضاوت نزنید. کار درستی نیست!
  اگر در خواب دیدید که دزد شمایید و ماموران هم در تعقیبتان هستند، تعبیرش این است که شما درگیر روابط اجتماعی نادرستی خواهی شد. بهتر است مراقب باشید با چه کسانی هم صحبت می شوید!
  اگر در خواب دیدید که شما دزدی را تعقیب می کنید و اورا دستگیر کردید، نشان می دهد که بر دشمنان خود غالب می شوید!
  اگر در خواب دیدید که دزد به خانه و یا محل کار شما زده است، تعبیرش این است که گروهی و یا شخصی به شهرت و آبروی اجتماعی شما حمله می کنند؛ اما شما با شجاعت از آبرو و حیثیت خوددفاع خواهی کرد!

  تعبیر خواب دزد از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  ✍️از نظر امام صادق خواب دزد چندین تعبیر دارد:
  اول شادی شانس و اقبال می باشد. در هر زمینه ای که اکنون به آن فکر می کنید، اخبار خوبی می شنوید.
  دوم روزی و مال و اموال است. افزایش حقوق و یا امضای سندی در راه دارید.
  سوم مسافر است. مسافری از راه دور و یا مهمان سر زده برایتان می آید.
  چهارم جنگ و درگیری است. این روزها ارامش خودرا حفظ کنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.
  پنجم غم و اندوه و زیان مالی می باشد. بهتر است برای چندروزی ریسک نکنید.

  تعبیر خواب دزد از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  ✍️از نظر دانیال نبی اگر در خواب خود دزد دیدید، بهتر است در کارهایی که می دانید نتیجه اش رسوایی و بی آبرویی است شرکت نکنید. همچنین با دوستان نابه کار و نا اهل معاشرت نداشته باشید. در کل ااز نظر دانیال نبی دزد در خواب به علامت هشدار است.
  تعبیر خواب دزد در کتاب جامع بانک خواب
  وقتی دزد وارد خانه می شود، به دنبال گران ترین اشیاء می گردد مثل پول، طلا، عتیقه و… .طلا هم در خواب یکی از تعابیرش غم و اندوه می باشد. پس با این تفاسیر ما خواب دزد را این چنین تعبیر می کنیم که هر کسی این هارا بدزدد به نحوی غم و اندوه و کسالت را از ما دور کرده است. پس به یقین دزد در خواب تعبیرش دوستی وفادار در بیداری و حقیقت است.
  تعبیر خواب دزد از نظر لوک اویتنهاو
  اگر در خواب از شما طلا دزدیدند، تعبیرش این است که اخبار بد و غیر منتظره ای دریافت می کنید.
  اگر در خواب پولی از شما دزدیدند، تعبیرش هشدار است. باید مراقب باشید. چه در زندگی فردی و چه زندگی کاری خود مراقب افراد نادرست اطرافتان باشید!

  همچنین بخوانید:  👿 تعبیر خواب دشمن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب دزد از نظر معبرین غربی📚

  ✍️معبران غربی خواب دزد را این گونه تفسیر می کنند که این خواب برای فرد نشان دهنده بیماری، کمبود و ناراحتی جسمی است.
  اگر این دزد در خواب شما سیاه پوست بود، ممکن است دچار بیماری در ناحیه کبد شوید.
  اگر این دزد در خواب شما پوست سرخی داشت، بیماری شما مربوط به خون است.

  تعبیر خواب دزد با تفسیر روانشناسان📖

  اگر دزدی را در خانه خود دستگیر کردید،

  ✍️بیان گر این است که شما بیش از اندازه به مال و ثروت فکر می کنید و همواره استرس دارید که مبادا دزد به خانه شما و یا محل کارتان بزند. این خواب ناشی از چنین استرسی است.

  اگر دزدی پول های شمارا به سرقت برد،

  ✍️یعنی اینکه شما از عدم موفقیت خود ناراضی هستید. اگر مدام به فکر این هستید که چرا چیز های مورد علاقتان را ندارید و یا ارزوهایتان میسر نمی شود و حسرت می خورید، چنین خوابی نیز می تواند ناشی از این باشد که شما در دنیای واقعی ترس از دست دادن اموال و یا عزیزان و خانوادتان باشید. باید بدانید ترس ها اگر کنترل نشوند به سر آدم می آیند!

  اگر در خواب خود از دست دزد فرار می کردید،

  ✍️نشان می دهد که شما در دنیای واقعی و زندگی حقیقی خود از دشمنان و خود فرار می کنید. اگر موفق شدید که فرار کنید می توانید اوضاعتان را کنترل کنید؛ اما اگر قادر به فرار نبودید و در دام افتادید بهتر است که خود را قوی کنید و در روابط محتاط باشید!

  اگر در خواب شما دزد را تعقیب کردید،

  ✍️تفسیرش دریافت خبرهای ناخوشایند است.

  اگر در خواب شما دزدی را همراهی کردید و با او قدم زدید،

  ✍️تعبیرش پولدارشدن است. شما زمانی که دزد را همراهی می کنید یعنی با او شریک هستید و واضح است که هدف دزد هم رسیدن به پول است. پس تعبیرش برای شما ثروت است.

  اگر در خواب دزد از دست شما فرار کرد،

  ✍️تفسیرش این است که شما در زندگی حقیقی با رویداد ها و پیامدهایی رو به رو می شوید که نمی دانید چکار کنید و شما را به ناامیدی و درماندگی می کشاند. بهتر است خود را نبازید و اگر دچار سردرگمی شدید با کسی که آگاه است مانند یک مشاور صحبت کنید تا راهنماییتان کند.

  اگر در خواب از مالی مخفی شده محافظت می کردید،

  ✍️این خواب تعبیرش این است که شما می خواهید شریک عاطفی مخفی داشته باشید. اگر هم در رابطه ای هستید یا متأهلید، این خواب می تواند ناشی از حس مالکیت شدید و وابستگی نا درست باشد.

  اگر در خواب دزد به شما حمله کرد،

  ✍️این خواب از بروز حادثه و یا سانحه ی احتمالی به شما خبر می دهد. اگر حواستان را خوب جمع کنید می توانید از پس این مشکلات بر بیایید!اگر در خواب دزدی را کتک زدید، این خواب به لحاظ روان شناختی بیان گر اعتماد به نفس و کوشش و تلاش شماست. شما به پیشرف های بزرگی دست پیدا می کنید اما فراموش نکنید که نباید از موانع ترسید و ادامه بدهید. همچنین این خواب اشاره به دوست با وفا دراد که شما بسیار به او احترام می گذارید!

  همچنین بخوانید:  🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب شخصی که به عنوان دزد دیدید آشنا بود،

  ✍️این خواب به شما می گوید که به این فرد اعتماد تام ندراید حتی اگر در بیداری خودتان متوجه نباشید!

  اگر در خواب دزد شخص شما بودید،

  ✍️تفسیرش این است که شما در در این دوره از زندگی عشق کامل و بی نقص، موفقیت های پیاپی، و ثروت بیتشری را تجربه می کنید. این خواب به شما نوید سعادت و خوشبختی می دهد. اگر اکنون به لحاظ روحی رو به راه نیستید نگران نباشید روزهای خوشی در راه است!

  اگر در خواب دیدید که دزدی به خانه شما آمد ولی چیزی را نبرد،

  ✍️این خواب به شما خبر می دهد که خطری که پیش رویتان است را مدیریت می کنید و جلوی زیان را می گیرید. در واقع بیش از این که آسیب دیده باشید، ترسیده اید. این خواب نیز می تواند ناشی از ترس برملاشدن از سری و رازی باشد!

  اگر در خواب حس کردید که دزدی اطراف شما و یا اطراف خانه تان را کشیک می دهد،

  ✍️بیان گر حس کنجکاوی و اشتیاق در شماست. اگر دزد شمارا پیدا نکرد و رفت، با کسی رابطه جنسی مخفیانه داشته اید؛ ولی اگر شمارا پیدا کرد و حمله ور شد، نشان دهنده اشتیاق سوزان اخیر شماست!

  اگر در خواب همسر شما و یا کسی که دوستش دارید را پیش چشم شما دزدیدند،

  ✍️تفسیرش این است که شما در دنیای واقعی استرس از دست دادن و خیانت دیدن دارید. بهتر است به جای چسبندگی رها کنید!

  اگر در خواب دیدید که ساعت مچی شما را دزدیدند،

  ✍️تفسیرش این است که شما این روزها استرس کم آوردن وقت دارید! اگر در حال انجام پروژه ای هستید و یا فشار کاری زیادی بر دوش شماست، این خواب نیز ناشی از این است. اگر خود شخص شما ساعت مچی از کسی دزدیدید، تفسیر خوبی ندارد. نشان می دهد که برخی سعی دارند آّبروی شمارا لکه دار کنند. بهتر است از آدم های دورو فاصله بگیرید!

  اگر در خواب دیدید که فرزندتان از شما دزدی کرد،

  ✍️این خواب ناشی از نگرانی های شما در بیداری است. معمولا زمانی که بیش از حد نگران فرزندان خود و آینده ی آنها هستید این خواب را می بینید. به خداوند توکل کنید اوست که یاری می کند! در تفسیر دیگر می تواند بیان گر این باشد که کسی از خانواده و یا فرزندانتان به شما احتیاج دارند.

  اگر در خواب دیدید که پدر و مادرتان از شما دزدی می کنند،

  ✍️تفسیرش اختلافات خانوادگی است. برخی مواقع ما نسبت به والدین خود احساس خوبی نداریم و این شرایط باعث اضطراب ما می شود. اگر در خواب پدر خود را دزد دیدید، ممکن است احساس شمارا نادیده گرفته باشند. اگر مادر خود را دزد دیدید، تعبیرش این است که شما در حال تجربه کسب کردن و بازتاب کارمای گذشته هستید!

  اگر در خواب از شما دزدی شد،

  ✍️نشان می دهد که شما دچار بحران هویتی شده اید. اگر اکنون از فقدان هویتی در درون خود رنج می برید و نمی توانید هدف گذاری کنید، این خواب به شما می گوید بهتر است بیدار شوید و برای نجات خود قدم بردارید. همچنین می توانیم این خواب را این گونه تفسیر کنیم که شما حس می کنید بی عدالتی شده در حقتان و یا نمی توانید حق خود را بگیرید. نا امید شده اید و احساس می کنید هیچ پشت و پناهی ندارید. بلند شوید و به خدا توکل کنید تا نجات پیدا کنید!

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  14 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  الینا
  ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۱۱

  سلام
  من دیشب خواب دیدم مادرم تو راهروی خونمون خوابیده و تمام در ها قفله و زنجیر وصله جوری که هیچ کس نمیتونه در رو باز کنه بعد متوجه یه صدایی شدم که یکی داره درو باز میکنه انگار که زمان زیادی وقت باز کردن در گذاشت من همینطور ماتم برده بود و نگاه میکردم به خودم اومدم دیدم داره در رو باز میکنه رفتم در رو حُل بدم دیدم یه مرد مشکی پوش که جلوی صورتشم ماسک زده داره در رو باز میکنه منم میخواستم در رو ببندم ولی نتونستم و اومد داخل خونه هیچ وسیله ای هم نبرد فقط اومد تو خونه راه می‌رفت
  این خواب رو معمولا خیلی زیاد میبینم که یه دزد داره وارد خونه میشه و دزدی نمیکنه ولی این دفعه یکم فرق میکرد میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟

  سعادت
  ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۵۰

  سلام
  من بعد از نماز صبح خواب دیدم در حالی که من و پسر سیزده ساله ام خواب بودیم دزد تمام در و پنجره های منزل ما و همسایه های چپ و راستی ما رو کنده و برده و دیوارهای اطراف چهار چوب ها خراب شده و افتاده روی زمین من و همسایه ها دور هم جمع شدیم و درمورد دزدی مشترکمون صحبت میکردیم
  من مرتب این جمله را تکرار میکردم”من که از نفس کشیدن بچه هام بیدار میشم چطوری این دریل زده و در و پنجره ها رو برده و من بیدار نشدم
  البته تو خواب میدونستم قصد دزد آهن بوده

  بهار
  ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۳۹

  سلام خواب دیدم فردی میخواست پسرم رو بدزده که من متوجه شدم و داد و فریاد کردم و از وحشت از خواب پریدم

  روشن
  تاریک