👿 تعبیر خواب دشمن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

د بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب دشمن👿

  دشمن داشتن در زندگی برای کسی خوشایند نیست، چرا که آرامش و آسایش را از انسان سلب می کند و مدام باید مراقب باشید که مبادا از سمت آنان ضربه بخورید. در عالم خواب نیز ما احساس خوشایندی از دیدن دشمن نداریم و اصلا برای ما صورت خوشی ندارد.

  تعبیر گران دیدن خواب دشمن را به اندوه و ناراحتی، ضرر و خسارت و… تعبیر کرده اند. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را از نظر معبران اسلامی و غربی، دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  تعبیر خواب دشمن

  تعبیر خواب دشمن بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👨

  از نظر امام جعفر صادق اگر در خواب دشمن خود را دیدید و یا دیدید که با کسی به دشمنی پرداخته اید، سه تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، نشانه بستگی و انسداد، و وجود مانع در انجام کارهایتان می باشد. شاید اخیرا دست به هر کاری می زنید یا شدنی نیست و یا در مسیر انجام آن مشکلات زیادی پدید می آید. علت آن وجود همین بستگی ها در زندگی شماست.
  ✍️تعبیر دوم، نشانگر یک اندوه و حزن می باشد. ممکن است طی وعده های آینده برای چند روزی ناراحت و غمگین باشید.
  ✍️تعبیر سوم، ضرر و زیان در مورد مسائل مالی و کاری می باشد. بهتر است احیتاط کنید و از ریسک کردن فاصله بگیرید.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که با دشمن خود در حال جنگیدن و نبرد کردن بودید، در همین حین دیدید که دشمن شما را قورت داد و یا سعی داشت شمار را پاره کند، این خواب خوب نیست. به گرفتاری و مصیبت بزرگی گرفتار خواهید شد. در واقع این خواب به شما می گوید که هرچه زودتر توبه و استغفار کنید و حتی الامکان صدقه دهید تا رفع بلا و گرفتاری شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با کسی دشمنی می کردید و بر این دشمن پیروز و غالب شدید، تعبیرش برعکس خواهد بود. ممکن است در مقابل دشمنان ناکام و شکست خورده باقی بمانید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی دشمن در خواب قیافه ثابت و مشخصی ندارد که ما بتوانیم در خواب وی را تشخیص دهیم، اما می توان احساس کرد که او با شما دشمن است و دوست قابل اعتمادی نیست. دشمن دیدن در عالم رویا و یا اینکه حس کنید کسی در خواب دشمن شما بود، تعبیرش بالعکس ماهیت آن نشانه یک دوست و رفیق است. روبه رو شدن با دشمن در خواب نیز تعبیرش رو به رو شدن با یک دوست و برخوردی گرم و صمیمانه می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا کسی را دشمن دیدید و یا احساس کردید که دشمن شماست، این خواب نشانگر یک دوست و همدل است که به طرف شما می آید.
  ✍️اگر حین نزدیک شدن این فرد به خودتان احساس ترس و اضطراب داشتید، تعبیرش شادی و خوشحالی وصف ناپذیری است که از سمت این دوست خواهید داشت.
  ✍️اگر در عالم رویا احساس کردید که خودتان با کسی به دشمنی می پردازید، در زندگی بیداری شما احساس بسیار خوبی نسبت به این فرد خواهید داشت و محبت و لطف زیادی برای او قائل می شوید.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب خود شمنی در بیداری را دیدید و یا کسی را حس کردید با دشمن شده است، تعبیر چنین خوابی سازش و صلح می باشد. شاید با همان شخصی که در خواب دیدید به صلح و دوستی بپردازید و یا با یکی از کسانی که مدت هاست با هم قهر هستید، آشتی خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با کسی به دشمنی و خصومت می پرداختید، به زودی تمام مشکلات و موانع را از سر راه خود بر خواهید داشت و مسیرتان برای رسیدن به موفقیت هموار و آسان خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  🦷 تعبیر خواب شکستن دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کتاب سرزمین رویاها👨

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که با دشمنی رو به رو شدید، شانس و اقبال بسیار بزرگی در انتظار شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دشمنی را ملاقات می کنید که اصلا از او خوشتان نمی آید، تعبیرش بالعکس است. امکان دارد گرفتار یک دردسر و اتفاق ناخوشایندی شوید.
  ✍️اگر دیدید که با دشمن خود در حال صحبت کردن بودید، این خواب به شما یک اخطار و هشدار می دهد. در هر زمینه ای احیتاط را فراموش نکنید.
  ✍️اگر دیدید که یک دشمن قصد گروگان گرفتن و دزدیدن شما را دارد، دوستانی اطراف خود جمع کرده اید که با رفتار و اعمالشان باعث شرمساری و خجالت زدگی شما خواهند شد. حتی ممکن است باعث به دردسر افتادن شما شوند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال جنگ با دشمن خود بودید، از سمت دوستان و نزدیکان تان امکان یک خیانت وجود دارد. بسیار مراقب باشید و از گفتن راز زندگی تان خودداری کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که نفرت خود را نسبت به یکی از دشمنان تان ابراز می کردید، مقداری از پول و دارایی شما را از چنگ تان بیرون خواهند کشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که دشمن خود را به قتل رساندید و از بین بردید، این رویا سمبلی از شادی ها و لذت های فراوانی است که انتظار شما را می کشند. اکنون زمان غصه خوردن و اندوه نیست. غم و افکار منفی را کنار بگذارید و از این شادی ها نهایت استفاده را برای بهبود روحیه خود بکنید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید و یا اتفاقی افتاد که شما احساس کردید از دشمن خود بسیار قوی تر هستید، در یک معامله و یا پروژه، حتی یک بحث و یا جدل پیروز میدان شما خواهید بود.

  از نظر لیلا برایت👵

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب دیدید که با یکی از دشمنان خود ملاقات و دیداری داشتید، این خواب یک هشدار به شماست. کسانی اطراف شما هستند که قصد توطئه چینی و نقشه ریختن برای نابودی تان می باشند. این اشخاص بسیار با شما دشمن و بد هستند.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر در عالم رویا دیدید که دشمن خود را شکست دادید، این خواب نشانه خوبی است. در واقع این خواب نماد جستن از خطر و رفع یک بلا از شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با دشمن خود درگیر شدید و دعوای شدیدی در گرفت، این خواب تعبیرش بالعکس بالاست. خطری شما را تهدید می کند. بهتر است بیشتر مراقب باشید و نسنجیده عمل نکنید.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر مغربی اگر در خواب دیدید که بی دلیل و بی علت مهمی با مردو و اطرافیان به دشمنی و خصومت پرداختید، این خواب تعبیرش این است که از دست کسی بخاطر زبان و گفتار تند و نیش دار او ناراحت خواهید شد و دلتان می شکند. شاید این شخص نمی داند که چقدر کلامش باعث احساس ناراحتی در فردی می شود.

  تعبیر خواب دشمن بر اساس موضوع آن 📚

  ✔️دشمن زن

  برای تعبیر دشمنی از جنس مؤنث در خواب، اول باید بدانید که آن زن چه کسی بود و چه ویژگی های ظاهری داشت. طبق این نکته تعبیرخواب متفاوت خواهد بود.
  اگر دشمن شما یک دختر با چهره ای بسیار زیبا و دلنشین بود، این خواب تعبیرش از ورود شخصی جذاب و فریبنده اما در عین حال شجاع و بی باک به زندگی تان خبر می دهد. مراقب باشید که اگر دلباخته این فرد شوید، دردسر های بزرگی را برای خود ایجاد می کنید.
  اگر در عالم رویا دیدید که همسرتان در نقش دشمن شما بود، این رویا نشان می دهد که شما در تلاش هستید تا بتوانید مشکلات و اختلافاتی که اخیرا ایجاد شده است را از میان بردارید. شدت و اهمیت این اختلافات بسیار بالاست و امکان دارد نتوانید به این آسانی ها از این دوره رد شوید.

  همچنین بخوانید:  🦷 تعبیر خواب افتادن دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️بخشیدن دشمن

  اگر در عالم رویا دیدید که دشمن شما بسیار پشیمان و شرمسار به سوی شما آمده بود و طلب بخشش و حلالیت داشت، این خواب خبر از آشتی و صلح با این شخص می دهد. خصومت ها و کینه ها را کنار می گذارید و دوباره مجددا طرح دوستی و سازش می ریزید. این خواب می تواند حامل یک پیام هم باشد و به شما بگوید که بهتر است انسان ها را با معایب و بدی هایشان دوست داشته باشید و بدانید که هیچ کس مطلقا خوب و فارغ از عیب نیست.

  ✔️گریه کردن دشمن

  اگر در خواب دیدید که دشمن شما در حال گریه و زاری بود، این خواب نشانه خوبی برای شماست. به پیروزی بزرگ و بی قید و شرطی خواهید رسید. برخی دیگر از معبران اشک ریختن و زاری کردن دشمن در خواب را به پایان خصومت و کدورت تعبیر کرده اند.

  ✔️رفتن به خانه دشمن

  اگر در عالم خواب دیدید که مقابل خانه دشمن بودید و یا اینکه وارد خانه وی شدید، این خواب تعبیرش یک اخطار برای شماست. امکان دارد که با این شخص دعوا هایتان شدت بگیرد و حتی به درگیری و جدل کشیده شود. شرایطی ایجاد می شود که به اجبار برای ادامه راه و زندگی تان، با دشمن دست به یقه و وارد جنگ می شوید.

  ✔️دشمن دیرینه و قدیمی

  دیدن دشمن قدیمی در خواب که از زمان های قبل با او خصومت دارید، نشان دهنده این موضوع است که روزهای بسیار سخت و طاقت فرسایی پیش رو خواهید داشت که آرامش و آسایش را از زندگی شما سلب خواهد کرد. در این دوره باید خونسرد باشید و از افکار منفی فاصله بگیرید. همچنین از حقوق و منافع خود دفاع کنید و ساکت نمانید. تنها در این صورت می توانید از متحمل ضرر شدن حلوگیری کنید.

  ✔️فرار از دشمن

  اگر در خواب دیدید که موفق شدید از دشمن خود فرار کنید، این خواب نشانه خوبی است. بر تمام دشمنان و بدخواهان در زندگی تان پیروز و غالب خواهید شد و چرخ روزگار بر وفق مراد شما خواهد چرخید.
  اگر نتوانستید فرار کنید و در چنگ دشمن افتادید، تعبیرش خوب نیست و شما در وعده ای نزدیک دچار بیماری و کسالت جسمی خواهید شد.

  فرار از دشمنی که وجود ندارد

  اگر در عالم رویا دیدید که دشمنی اطراف شما نبود ولی هراسان از خودتان فرار می کردید، این خواب می تواند تصویری از نفرت شما نسبت به برخی از ویژگی ها و صفات وجودی تان است. فرار کردن و عدم رو به رویی با این صفات درست نیست و بهتر است که یا فراموش کنید و یا در صدد بهبود و حل آنها باشید.

  ✔️گفت و گو و صحبت با دشمن

  اگر دیدید که در حال صحبت کردن و گفت و گو کردن با دشمن خود هستید، بسته به نحوه و لحن صحبت شما تعبیر متفاوتی خواهد داشت.
  اگر دیدید که با آرامی و بسیار ملایم با هم صحبت می کردید، این خواب نشان می دهد که درگیری و اختلاف شما با او بسیار جزئی و بی اهیمت است. در نهایت خیلی زود حل میشود و صلح و آشتی دارید.
  اگر دیدید که با صدای بلند و با حالت دعوا با یک دیگر صحبت می کردید، این خواب نشانه خوبی نیست. ممکن است درگیری بزرگی با اقوام و خویشان و یا حتی دوستان خود پیش رو داشته باشید. شدت این درگیری زیاد است و شاید نتوانید به راحتی تمامش کنید.

  همچنین بخوانید:  🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️کتک زدن دشمن

  اگر در خواب دیدید که با دشمن دست به یقه شدید و کتک کاری پیش آمد، این خواب نشان دهنده یک استرس و دلهره بی دلیل نسبت به اطرافیان می باشد. شاید این اضطراب شما ناشی از عدم اعتماد و دید منفی شما باشد.
  همچنین این رویا یک جدال و مبارزه در درون و روح شما را نشان می دهد. شما نمی توانید عادت های بد و منفور و یا دوستانی که باعث آزار شما می شوند را از زندگی تان حذف کنید. به همین علت دچار یک سردرگمی شده اید و نمی دانید چگونه آرامش را به خود بازگردانید.
  اگر در خواب دیدید که نتیجه درگیری شما با دشمن به کتک و یا زخمی شدن یکی از طرفین ختم شد، این خواب نشان می دهد که لحظاتی را در زندگی پشت سر خواهید گذاشت که رد شدن از آنها با سختی و زحمت همراه می باشد. شما در شرایط مأیوس کننده و بسیار زجر آوری قرار خواهید گرفت و تنها با کمک دوستان تان می توانید از این حالات بیرون آیید.

  ✔️بوسیدن صورت دشمن

  اگر در خواب دیدید که صورت و گونه ی دشمن خود را بوسه زدید، این خواب نشانه ای از یک فرصت برای بخشش و رحم کردن است. در دعوا ها و مشکلاتی که پیش می آید، مسائل و انگیزه های عاطفی را معیار قضاوت و تصمیم گیری قرار ندهید و سعی کنید عاقلانه و از روی منطق یک تصمیم درست بگیرید.
  اگر در عالم رویا دیدید که دشمن شما یک جنس مخالف بود و لب های او را بوسیدید، این خواب بیانگر این است که شما به دشمن خود علاقه مند خواهید شد و بخاطر جذابیت ظاهری و یا شخصیتی به سمت او خواهید رفت. از سمتی هم شما ترسیده اید و تمایل ندارید که احساسات و روح خود را درگیر این ماجرا ها کنید.
  اگر در زندگی واقعی دشمنی با این خصوصیات دارید، برای آشتی پیش قدم شوید ولی بسیار محتاط باشید که مبادا در دام عشق او بیفتید.

  ✔️بغل کردن دشمن

  اگر در خواب دیدید که دشمن خود را در آغوش کشیدید، این خواب خوب نیست. تعبیرش شکست خوردن و تسلیم دشمن شدن است. در واقع دیگر توان ادامه این درگیری را ندارید.

  ✔️شنیدن خبر فوت دشمن

  اگر در عالم رویا دیدید که کسی خبر فوت کردن دشمن را به شما داد، این خواب تعبیرش خوب خواهد بود و نشان می دهد که شما بر تمام بدخواهان، رقیبان و کسانی که در آرزوی شکست شما هستند پیروز و برتر خواهید شد.

  ✔️دوستی و صمیمی بودن با دشمن

  اگر در خواب دیدید که به طور غیر عادی و دور از انتظاری با دشمن خود گرم گرفته و صمیمی بودید، از این خواب تصویر گرگی در لباس بره تداعی می شود.
  اگر در خواب دیدید که شما برای رسیدن به منفعت و مقصود خود با این شخص صمیمی شده بودید، این خواب نشانه مرتکب اعمال نادرست و ناپسند شدن است. در زندگی تان اغلب مواقع دست به کار های بچگانه و ناعاقلانه می زنید که اگر مراقب نباشید خود را در دردسر های بزرگی می اندازید.
  به تعبیر دیگر دیدن دوستی کردن با دشمن در خواب، نشان دهنده ضعف و عجز شما برای رویارویی با دشمنان زندگی تان است. بیشتر مرتکب خطا می شوید و به هدف و مقصود نمی رسید.

  ✔️لبخند زدن دشمن

  اگر در عالم رویا دیدید که دشمن به شما لبخند می زد و یا به حال شما نیش خند می زد، این خواب نشانه ضعیف و ناتوان شدن شما در برابر اوست. خودتان را نبازید و به خداوند توکل کنید تا از شر دشمنان شما را محفوظ بدارد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک