👊 تعبیر خواب دعوا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

د بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب دعوا👊

  برخی معبران دعوا و درگیر شدن در خواب را به همان صورت بیداری اش تعبیر کرده اند. یعنی به درگیری و ناراحتی که پیش خواهد آمد تفسیر کرده اند. برخی دیگر نیز برعکس به شادی و اخبار خوش و نیز سفر و مسافرت تعبیر کرده اند. در ادامه برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را از نظر معبران اسلامی و غربی دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  جی. اچ. میلر

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  دعوا با شریک عاطفی و یا همسر

  دعوا با غریبه

  دعوا و درگیری در خیابان

  دعوا با والدین

  دعوا کردن برای زنده ماندن

  دعوا با مادر

  دعوا با پدر

  دعوا با خواهر

  دعوا با برادر

  دعوا با دوست دختر و یا دوست پسر

  دعوا با دوست

  شاهد دعوا و مشاجره بودن

  خون دیدن هنگام دعوا و درگیری

  دعوا کردن دو حیوان

  دعوا کردن سگ ها

  دعوای دوستان

  دعوا با غریبه

  شنیدن صدای دعوا

  دعوا بین یک جوان و یک شخص کهنسال

  صدمه دیدن در حین دعوا

  میانجی گری و واسطه شدن برای اتمام دعوا

  دعوا با نزدیکان

  دعوا بر سر یک زن جوان

  دعوا بین دو مرد

  دعوا بین دو زن

  دعوا بین بچه ها

  تعبیر خواب دعوا کردن

  تعبیر خواب دعوا بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن دعوا و درگیری در خواب را به شش صورت تعبیر کرده اند:
  ✅تعبیر اول، درخواست و استدعای عفو و بخشش می باشد. شاید بخاطر کار اشتباه خود مجبور باشید که از شخص مقابل خود طلب بخشش و چشم پوشی کنید. حتی این درخواست می تواند از سمت خدای یگانه تان باشد.
  ✅تعبیر دوم، به مانند محتوای خواب شما دعوا و مجادله کردن با کسی است. با کسی درگیر خواهید شد.
  ✅تعبیر سوم، حل شدن و گشایش در امورتان است. اگر اخیرا مشکلاتی برای شما ایجاد شده است، این خواب از حل و فصل شدن آن خبر می دهد.
  ✅تعبیر چهارم، عازم و راهی سفر شدن است. این سفر می تواند برای استراحت و تفریح، مهاجرت و یا حتی کاری باشد.
  ✅تعبیر پنجم، بزرگ و بلند قدر شدن و رسیدن به قدرت و نفوذ است. جایگاه شما در اجتماع والاتر خواهد شد و مردم به شما احترام بیشتری خواهند گذاشت.
  ✅تعبیر ششم، به دست آوردن پول از طریق نا درست و حرام است.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  اگر در خواب دیدید که با شخصی دعوا می کردید و او به صورت شما سیلی زد، از شخصی حرف زشت و ناپسندی خواهید شنید و این حرف باعث ریختن آبروی شما می شود. سعی کنید از دهن به دهن شدن با کسی جلوگیری کنید.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  اگر در خواب دیدید که شما با کسی دعوا و جدال می کردید و یا شاهد دعوا و جدال دو حیوان بودید، در صورتی که دو طرف دعوا از یک جنس باشند، بر دشمن ظفر خواهید یافت و پیروز می شوید. دشمنان را از خود دور خواهید کرد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی دعوا اگر به صورت جدال و مشاجره باشد، تعبیرش متفاوت از این تعابیر گفته شده خواهد بود . در صورتی که دعوا فقط به صورت خشم و عصبانیت و ابراز این احساس با دعوا و مرافه و بگو و مگو باشد، تعبیرش متفاوت خواهد بود.
  ✅اگر در خواب دیدید که با کسی در حال دعوا ومشاجره بودید و وی را نمی شناختید، تعبیرش این است که با یکی از خویشاوندان و یا اقوام تان به مشکل برخواهید خورد و کدورتی پیش خواهد آمد که کمی دل آزرده خواهید شد. اما طولی نمی کشد که این اتفاق به سازش و دوستی مجدد منتهی می شود.
  ✅اگر شخصی که با او دعوا می کردید را می شناختید، تعبیر این خواب دو صورت است:
  حالت اول، اگر او شروع کننده دعوا بود و مشاجره را ادامه می داد، یک شخص نا شناس و غریبه لطف و محبت بسیار به شما خواهد کرد و یا اینکه با فردی بسیار مهربان و نیکو سرشت رو به رو خواهید شد.
  حالت دوم، اگر دیدید که خودتان دعوا را شروع کردید و وی را رها نمی کردید، این شخص مهربان و یاری دهنده به دیگران، خود شخص شما هستید. اما این خواب می گوید که شما به فردی که نمی شناسید و با او آشنا نیستید، کمک می کنید.
  ✅اگر دیدید که در عالم خواب، شما ناظر و شاهد دعوای دو نفر با یک دیگر بودید، یک اتفاق و یا رویداد باعث خوشحالی و شادمانی شما خواهد شد.
  بر خلاف دنیای بیداری و واقعی که بحث و مشاجره و دعوا کردن کار خوبی نیست، در خواب تعبیرش صلح، سازش، ارتباط های دوستانه و شروع یک رفاقت جدید، و همچنین مشغول شدن به اعمال نیکو و محبت آمیز می باشد.
  در زندگی روزانه ما، علت برخی از دعوا ها و جدال ها، کینه و کدورت های قلبی ما نسبت به فرد مورد نظر است. در برخی دیگر نیز همین جدال و مشاجره ها باعث ایجاد کینه، کدورت، نفرت، بغض و… می شود.
  در خواب برعکس این موضوع صدق می کند. زمانی که در خواب دیدید با کسی در حال دعوا و بحث کردن بودید و یا حتی دست به یقه و کتک کاری شدید، این خواب تعبیرش ریختن طرح یک دوستی جدید است که تبدیل به بهترین رفیق شما خواهد شد.
  ✅اگر دیدید که با عده بسیار زیادی در حال دعوا و جدال بودید، پس دوستان شما افزایش می یابند و ارتباط های زیادی پیدا خواهید کرد.
  ✅اگر دیدید که شما به صورت یک گروه و تعداد زیادی بودید اما طرف دعوا و جدال شما یک نفر بود، این خواب از قرار گرفتن یک فرد بسیار خوش ذات و بزرگوار بر سر راه شما خبر می دهد. این فرد آنقدر مهربان و دوست داشتنی است که همگان جذب و خواهان وی می شوند و برای دوستی با او به هر دری خواهند زد.
  پس در کلام آخر اگر در نیمه های شب در خواب دیدید که با کسی دعوا و مرافه می کنید، اصلا نگران و مضطرب نشوید و فکر منفی نکنید. ان شاء الله که خیر است.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب دریا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✅اگر شما یک خانم متأهل هستید و در خواب دیدید که با مادر شوهر خود در حال جر و بحث کردن هستید، این خواب تعبیرش آزار و اذیت شدن از سمت مردم ظالم و بی عاطفه است. شاید طی روز های آینده کسی بخواهد با بی رحمی دل شما را بشکند. برای آرامش روحی خودتان او را ببخشید و بدانید که خداوند همیشه ناظر همه چیز است.
  ✅اگر در خواب دیدید که با خیاطی در حال بگو و گو و مرافه هستید، این خواب از نتایج طرح ها و کار های شما خبر می دهد. شاید با نتیجه مطلوب و دلخواهی رو به رو نشوید و از این بابت دچار یأس و دلسردی شوید.
  ✅اگر دیدید که با یک زن در حال دعوا و مشاجره هستید، این خواب نشانه خوبی نیست. زندگی تان تا مرز نابودی و زوال کشیده خواهد شد و در مسیر حیات خود با شکست خورده و ناکام باقی خواهید ماند.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که در حال بحث و دعوا کردن با یکی از دوستان خود بودید و سر او داد و فریاد می زدید، این خواب تعبیرش گرفتار حقارت و خواری، اضطراب و هول، و نگرانی و تشویش شدن می باشد. این حالات ممکن است به علت رو به رو شدن با کسی و یا اتفاقی باشد.
  ✅اگر در خواب دیدید که با فردی مودب و فرهیخته در حال بحث کردن و دعوا بودید، این خواب می تواند نشانه هوش و استعداد بسیار بالای شما باشد. اما این خواب نشان می دهد که از این هوش و زیرکی خود در راه مفید و مطلوب استفاده نمی کنید.
  ✅اگر در خواب دیدید که با شخصی از قوم یهود در حال بحث و دعوا بودید، این خواب یک اخطار و هشدار برای شماست. در محیط کاری تان کسی قصد دارد که آبرو و شخصیت شما را زیر سؤال ببرد. بسیار مراقب باشید.

  از نظر جی. اچ. میلر👨

  از نظر اچ.میلر اگر در عالم رویا دیدید که در حال دعوا و مرافه با اعضای خانواده و یا پدر و مادرتان بودید، این خواب تعبیرش ناراحتی و غمگین شدن از بابت موضوعی است. اتفاقی خواهد افتاد که برای مدتی ذهن و روح شما را درگیر می کند.
  ✅اگر پدر و مادر شما فوت کرده اند و شما در خواب دیدید که در حال دعوا کردن با آنها می باشید، تعبیرش این است که امکان دارد از بابت موضوعی ناراحت و غمگین شوید. برای آرامش خودتان در زندگی بیداری، سعی کنید از هر گونه تنش و دعوا دوری کنید. به جای هدر دادن وقت خود، بر روی آینده، طرح ها و اهداف تان تمرکز کنید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ خواب دعوا و یا خوابی که محتوایش با دعوا و درگیری باشد، تصویری از احساسات منفی و آزار دهنده شماست. شما در زندگی بیداری نسبت به کسی یا چیزی احساس خوبی ندارید و تماما حس نفرت و منفی می باشد.
  همچنین شما به لحاظ رفتاری-شخصیتی فردی هستید که ابراز و صحبت کردن درباره احساسات منفی برایتان کار دشواری است، پس این خواب سعی دارد که با چنین صحنه ای این احساسات نادرست را از روح و افکار شما خارج کند.
  در واقع شما نیاز شدید به حل کردن این درگیری های روحی در وجود خودتان دارید و راه این کار همان ابراز کردن و صحبت کردن می باشد. باید هر چه سریع تر این مشکل را برطرف کنید وگرنه صدمه غیر قابل جبرانی به روح و بدن خود خواهید زد.
  تعبیر دیگری برای این خواب نیز وجود دارد. شاید دعوا و مشاجره کردن در عالم رویا، نشانه یک طوفان و تلاطم در درون شما باشد که اخیرا خیلی بیشتر شما را اذیت می کند.
  در واقع شاید شما در شرایط بسیار تشنج زا و پر از اضطراب و استرس بدی باشید.
  شنیدن صدای بلند و داد و فریاد در حین دعوا به عالم خواب، نشانگر نا رضایتی و عدم خشنودی شما از زندگی واقعی و بیداری تان می باشد.
  از نظر معبرین غربی
  زمانی که شما درخواب با صحنه ای از درگیری و دعوا مواجه می شوید، این می تواند ناشی از رنجش خاطر و ناراحتی شما بابت دعوا و یا بگو مگویی ذر دنیای بیداری باشد. شاید اتفاقی فکر شما را راحت نمی گذارد و مدام خود را سرزنش می کنید.
  خواب هایی که حاوی چنین صحنه هایی هستند، تعبیرش فقط مربوط به خود شما در زندگی است. در واقع تمام منظورش در زندگی شما را در بر می گیرد. حتی اگر در خواب حس کردید که او برایتان آشناست و یا به چشم تان انگار قبلا جایی او را دیده اید.
  ✅اگر به عالم رویا دیدید که با فردی نا آشنا و غریبه در حال دعوا و بگو و مگو بودید، این خواب خوب نیست و می تواند سمبلی از یک بد شانسی و بد بیاری باشد.
  ✅اگر دیدید که در خیابان و کوچه با کسی درگیر شده بودید، این خواب از وارد شدن به دوره ای از آشفتگی، بهم ریختگی، تشویش و بی قراری خبر می دهد. در زندگی باید مقاوم و محکم باشید تا بتوانید از این دوران عبور کنید.

  همچنین بخوانید:  🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب دعوا بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️دعوا با شریک عاطفی و یا همسر

  اگر در عالم رویا دیدید که با همسر، نامزد و یا معشوق خودتان در حال دعوا و مشاجره هستید، این خواب نشانه این است که شما همواره در تلاش هستید تا از بروز احساسات درونی خود جلوگیری کنید و یا به طور کلی آن ها را خنثی و حذف کنید.

  ✔️دعوا با غریبه

  دعوا کردن با شخص ناآشنا و غریبه در خواب، نشانه خوبی نیست. امکان دارد در زمانی که فکر می کنید همه چیز مطابق میل شماست، برعکس شود و با بدشانسی و بدبیاری رو به رو شوید.
  به تعبیر دیگر این خواب نشانه ایجاد یک سری تغییرات و تحول در زندگی تان شماست. این تغییرات ممکن است در خانه و منزل، کسب و کار و محل کار، در حوزه شغلی و سرمایه گذاری و یا حتی در ارتباطات و روابط شما باشد.

  ✔️دعوا و درگیری در خیابان

  اگر در عالم رویا دیدید که در کوچه و یا خیابان با کسی درگیر شده و دعوا می کنید، این خواب از یک دوره پریشان حالی و بهم ریختگی خبر می دهد. شرایط زندگی تان برای مدتی از روال خارج خواهد شد. بهتر است خونسرد باشید، چرا که این روز ها هم خواهند گذشت.

  ✔️دعوا با والدین

  اگر در عالم رویا دیدید که با والدین و پدر و مادر خود در حال دعوا و مشاجره هستید، تعبیر این خواب منفی خواهد بود. شرایط و موقعیتی خلاف میل شما پیش می آید و شما از این بابت بسیار ناراحت و دلسرد خواهید شد.

  ✔️دعوا کردن برای زنده ماندن

  اگر در خواب دیدید که هدف شما از دعوا کردن زنده ماندن بود و تلاش داشتید تا نمیرید، این خواب اصلا خوب نیست و بسیار بد خواهد بود. این رویا نشان می دهد که یا شخص خودتان و یا یکی از نزدیکان و اعضای خانواده شما از بیماری سخت و طاقت فرسایی رنج می برد.

  ✔️دعوا با مادر

  اگر در عالم رویا دیدید که با مادر خود در حال مشاجره و دعوا بودید، احتمال دارد چنین رویایی ناشی از درگیر شدن و دعوا کردن شما با مادر تان، در زندگی بیداری باشد. شاید طی روز های اخیر شما کمی بگو و مگو و جر و بحث داشتید. به هر صورت این خواب می تواند از شما در خواست کند که از مادرتان دلجویی کنید و اگر مشکلی هست با بحث و گفت و گو و در کمال آرامش به حل مسائل پیش آمده بپردازید.
  همچنین این رویا می تواند نشانه این باشد که شما دوست دارید بیشتر از قبل به مادر خود نزدیک شوید. اخیرا حس می کنید که توجه و عشق مادری بیشتری نیاز دارید و احساس این کمبود شما را آزار می دهد. به بیانی حتی می توان گفت که این عصبانیت و خشم شما از هیمن مسأله باشد.

  ✔️دعوا با پدر

  اگر در عالم رویا دیدید که در حال دعوا و بگو و مگو با پدرتان هستید، این خواب نشانه قدرت و نیروی شما برای پافشاری و ایستادن بر سر خواسته تان است. به بیانی دیگر قدرت دیگران برای شما اهمیتی ندارد و تمام تمرکز تان بر رسیدن به خواسته و مقصودتان می باشد.

  ✔️دعوا با خواهر

  از نظر تعبیرگران غربی، اگر در خواب دیدید که در حال دعوا با خواهر خودتان بودید، تعبیرش این است که شما قصد و نیت انجام کاری را دارید و مطمئن هستید که در صورت مطرح کردن آن، با مخالفت شدید خواهرتان رو به رو می شوید. به بیانی دیگر این رویا می تواند نماد موانع و دشواری هایی باشد که در مسیرتان پیش خواهد آمد.

  ✔️دعوا با برادر

  طبق عقیده معبران غربی، دعوا با برادر در عالم رویا نشانه ای از عدم رضایت و خرسندی برادرتان نسبت به شما است.
  عده ای دیگر از معبران نیز چنین محتوایی در خواب را برعکس بالا تعبیر کرده اند. آنها معتقدند که در دنیای واقعی و بیداری، ارتباط شما و برادرتان بهتر خواهد شد و بیش از قبل از یک دیگر پشتیبانی خواهید کرد.

  ✔️دعوا با دوست دختر و یا دوست پسر

  اگر به عالم رویا دیدید که با پارتنر عاطفی خود در حال دعوا و مشاجره بودید، این رویا نشانگر وجود اختلاف و مشکل در رابطه شماست. در واقع زمانی که این خواب را می بینید پیامی است که اکنون باید به این مسائل رسیدگی شود. از مشکلات فرار نکنید و سعی کنید تا آنها را حل کنید.

  ✔️دعوا با دوست

  اگر در خواب دیدید که با یکی از دوستان صمیمی و نزدیک خود در حال دعوا و جر و بحث هستید، این خواب تعبیرش منفی و نامبارک است. این خواب به این معناست که در وعده زمانی نزدیکی شما چیزی یا شخصی که بسیار برایتان ارزشمند است و دوستش دارید را از دست خواهید داد.
  ولی اگر در خواب دیدید که با شخصی که برای شما اهمیت و جایگاه خیلی والایی ندارد، در حال مشاجره و بحث هستید، این خواب نشانه خوب و مثبتی است. به زودی اخباری در رابطه با خود و یا فرد عزیزی به دست شما خواهد رسید.

  ✔️شاهد دعوا و مشاجره بودن

  اگر در عالم رویا شما شاهد و ناظر دعوا و مشاجره ای بودید، این خواب تعبیرش مثبت و خوب است. این رویا نشان می دهد که شما فردی کاملا آزاد و رها می باشید که اختیار دارید تا بتوایند مطابق قوانین و قواعد شخصی تان زندگی کنید. کسی نمی تواند برای شما حد و مرزی بگذارد. به نظرات و صحبت های بی مورد دیگران توجهی نشان ندهید و نگذارید که با دخالت های بی مورد خود باعث خرابی زندگی شما شوند. فراموش نکنید که شما خالق و رهبر زندگی خودتان هستید.

  همچنین بخوانید:  🏴‍☠️ تعبیر خواب دزد از نظر معبران معروف جهان

  ✔️خون دیدن هنگام دعوا و درگیری

  اگر در عالم رویا دیدید که در حین دعوا و مشاجره کسی خونریزی کرد، این خواب یک اخطار و هشدار به شماست. نباید به دوستان و نزدیکان خود اعتماد کامل داشته باشید، چرا که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. افرادی اطراف شما هستند که از هیچ فرصت و موقعیتی برای آسیب رساندن به شما دریغ نخواهند کرد.

  ✔️دعوا کردن دو حیوان

  اگر در عالم رویای خود دو حیوان را در حال درگیری و دعوا دیدید، این خواب نشانه این است که شما همیشه از ورود خود و دخالت در بحث و مجادله بین دو نفر خودداری می کنید. مخصوصا زمانی که این بحث بین دو نفر از دوستان شما باشد. علت این رفتار هم شاید این باشد که شما نمی خواهید با طرفداری از یک نفر، دیگری را دلخور و رابطه تان را خراب کنید. این کار بسیار معقولانه و بالغانه است.

  ✔️دعوا کردن سگ ها

  اگر در خواب صحنه مشاجره و دعوا کردن سگ ها را دیدید، این خواب یک چالش و یک آزمون در حوزه مسائل عاطفی و درونی تان را نشان می دهد. شما نمی دانید چه چیزی مورد نظرتان است و حتی نمی توانید در این باره تصمیم بگیرید. همچنین شما قادر به شناختن احساس واقعی خود هم نیستید.

  ✔️دعوای دوستان

  اگر در خواب شاهد دعوا کردن و یا مشاجره ای در بین جمع دوستان خود بودید، این خواب تفسیرش این است که شاید شما در چنین اتفاقی بخواهید واسطه و میانجی شوید و سعی کنید که جو را مجدد آرام و دوستانه سازید. در واقع دوست دارید راهی را پیشنهاد دهید که برای هر دو طرف مفید و قابل انجام باشد.

  ✔️دعوا با غریبه

  اگر در عالم رویا دیدید که با شخصی غریبه و ناآشنا در حال مشاجره و دعوا بودید، این خواب نشانه ایجاد یک سری تغییرات و تحول در زندگی تان شماست. این تغییرات ممکن است در خانه و منزل، کسب و کار و محل کار، در حوزه شغلی و سرمایه گذاری و یا حتی در ارتباطات و روابط شما باشد.

  ✔️شنیدن صدای دعوا

  اگر در خواب دیدید که فقط صدای دعوا و جر و بحث به گوش شما می رسد و نمی دانید چه کسانی و کجا در حال دعوا هستند، این خواب خوب نیست و تعبیر خوشایندی ندارد. شاید اتفاق بد و ناگواری در حال وقوع باشد که در آینده نزدیک با آن رو به رو خواهید شد.

  ✔️دعوا بین یک جوان و یک شخص کهنسال

  اگر در خواب دیدید که یک جوان با فردی که به لحاظ سنی از او بزرگ تر است، دعوا می کرد؛ این خواب تعبیرش دعوا و درگیری با مقامات و اداره جات است. ممکن است کار قانونی برای شما پیش آید که چند مدتی کشمکش و بدو بدو داشته باشید.

  ✔️صدمه دیدن در حین دعوا

  اگر در عالم رویا در هنگام دعوا شما صدمه و آسیب دیدید و جایی از بدن تان زخم شد، این خواب نشان می دهد که شما سر از کار دیگران در آوردن را دوست دارید. بیشتر علاقه دارید که از شیوه و سیاست های کاری آنها مطلع شوید. کار درستی نیست. بهتر است به جای این کار بچگانه، تمرکز خود را بر روی طرح ها و ایده های خودتان بگذارید.

  ✔️میانجی گری و واسطه شدن برای اتمام دعوا

  اگر در خواب دیدید که شما پیش قدم و واسطه برای ختم یک دعوا و درگیری می شوید، این خواب تعبیرش این است که شما برای یک داور و یا قاضی شدن شرایط و ویژگی های لازم را دارا نیستید.

  ✔️دعوا با نزدیکان

  اگر در خواب دیدید که با یکی از آشنایان و یا نزدیکان خود در حال دعوا کردن بودید، این خواب به پرخاشگر و عصبی بودن شما اشاره دارد. این طور که به نظر می آید شما با همه اینگونه رفتار می کنید. فراموش نکنید که این رفتار شما می تواند حامل دردسر های زیادی برایتان باشد. حتی ممکن است که روابط مهم و ارزشمندتان را نیز خراب کنید.

  ✔️دعوا بر سر یک زن جوان

  اگر در خواب دیدید که بر سر یک زن جوان با کسی بحث و دعوا می کنید، در صورتی که این زن را بشناسید؛ تعبیرش این است که اطرافیان و نزدیکان او در غیاب و نبود وی پشت سرش بدگویی و غیبت می کنند. شایعات بدی درباره او پراکنده اند.

  ✔️دعوا بین دو مرد

  اگر در عالم رویا دیدید که دو مرد با یک دیگر در حال دعوا و مشاجره هستند، این خواب تعبیرش بدین صورت است که احتمال دارد بین آن مرد و یکی از آشنایان و دوستانش و حتی اعضای خانواده اش یک سوء تفاهم و مسأله ای پیش آید.

  ✔️دعوا بین دو زن

  اگر در خواب ناظر دعوا و درگیری دو زن و یا چندین زن با یک دیگر بودید، این خواب تعبیرش به یکی از آن خانم ها باز خواهد گشت. نشان می دهد که ممکن است شخصی در بین آنان در دوره بسیار بدی از زندگی خود باشد. به لحاظ روحی به شدت بهم ریخته است و بحرانی از بی بی ثباتی و آشفتگی او را محاصره کرده است. به کمک او بروید و در این روز ها کنار او باشید. اگر به همین حال باقی بماند، اثرات بسیار بد و منفی بر زندگی اش خواهد داشت.

  ✔️دعوا بین بچه ها

  تماشای دعوای کودکان در خواب، چه آنها فرزندان خودتان باشند و چه دیگری، دلیلی برای هیجان و اشتیاق درونی شماست. این خواب نشان می دهد که شما از همراهی کودکان لذت می برید و وقت بسیاری را صرف بازی کردن با آنها می کنید.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک