🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

د بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب دندان 🦷👄

  معبران مهم ترین تعبیر دندان در خواب را به خانواده و کسانی که دوستشان دارید نسبت می دهند. زیرا همانطور که دندان ها یکی از پایه های استحکام بدن هستند، خانواده نیز یکی از مهم ترین دارایی های هر فرد می باشد. دندان یکی از مهم ترین عضوها در بدن انسان است. اگر کسی دندان نداشته باشد، مهم ترین نیاز خود یعنی نیاز به خوراک و رشد بدنی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است بمیرد. چه بسا که درست هم نمی تواند کلمات را بیان کند. پس دندان های ما به نوعی سرمایه به شمار می روند.

  خواب هایی که در آن دندان مشاهده شود، تعبیر و برگرفته از احساس و تلقی انسان نسبت به خود و توانایی ها و ویژگی های جسمی و شخصیتی او داشته و تفسیر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تعبیر خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  دانیال نبی

  آنلی بیتون

  زیگموند فروید

  تعابیر بر اساس موضوع

  دندان مصنوعی

  دندان حیوانی مانند سگ و گرگ

  دندان لق

  نداشتن دندان

  مسواک زدن دندان

  گیر کردن چیزی در بین دندان

  درد دندان و ریشه دندان

  افتادن دندان

  کشیدن دندان

  ریختن دندان

  فرو رفتن دندان در میان زبان

  دندان درد

  دندان نیش

  افتادن دندان بالا

  تف کردن دندان

  پیدا کردن دندان

  افتادن دندان و خونریزی از لثه

  پوسیدن دندان

  از دست دادن دندان

  درآمدن دندان

  دندان زیبا و شکیل

  دندان شکسته

  شکستن دندان توسط آسیب دیدن

  شکستن یا کشیدن دندان یک شخص دیگر

  دندان کج

  تعبیر خواب دندان

  تعبیر خواب دندان بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  تعبیر دیدن دندان ها در خواب، انعکاسی از افراد تشکیل دهنده خانواده بوده که عواطف و روابط میان آنها را شفاف می کند. گروهی از محققان بر این باورند خوابی که در آن دندان هایی که در فک فوقانی قرار داشته، مشاهده شود اشاره به مردان و عناصر ذکوری است که در خانواده و بستگان می شناسید. دیدن دندان های واقع در فک تحتانی، به مفهوم خانم های خویشان و فامیل بوده، از دندان های کرسی اصولا والدین و همسر یاد شده و دندان های پیشین به فرزندان اطلاق می شود.

  زمانی که شخصی در خواب دید یکی از دندانهای پیشین او از لثه جدا شده بود، به معنای ازدواج و تشکیل خانواده فردی از افراد مجرد بستگان بوده و یا ممکن است عازم سفر دوری شود.

  اگر چنین خوابی درخصوص دندانهای جانبی دهان دیده شود، به مفهوم وصلت و مزدوج شدن خویشان دور تلقی می شود.

  چنانچه در رویا مشاهده کند که دندانهای انتهای دهانش از دهان جدا شده بود، تعبیر به سفری است که شخصی از پیران و ریش سفیدان فامیل عازم آن گشته و یا به معنای سر آمدن زندگی او بود و از دنیا می رود.

  هنگامی که در خواب ببینید دندان کنده شد و بر روی دست خودتان و یا زمین سقوط کرد ولی در کمال تعجب به هیچ گرد و خاک و با آلودگی آغشته نگردیده و واضح و عیان پیدا بود، تعبیر آن چنین است که کسی از بستگان تان به مرض و عارضه ای مبتلا شده یا ممکن است لطمه و خسارتی به او وارد شود. در خواب مذکور چنانچه دندان در اثر افتادن بر روی زمین کثیف و آلوده بود، بدانید که آن شخص دار فانی را وداع می گوید.

  اگر کسی در خواب دید که دندانش فاسد شده و درد شدید بر آن عارض گشته بود، تعبیر به معنای قرار گرفتن در دام بدخواهان و دشمنان می باشد. در صورتی که فقط احساس درد در دندان داشت، بیانگر دین و وام سنگینی است که از نظر مالی او را در شرایط سختی قرار می دهد.
  زمانی که در خواب دندان های خود را بسیار درخشنده و سفید ببینید، نشان از صفا، صمیمیت، برکت و دولتی است که در خانه و زندگی او جاری است.

  دیدن دندان های آلوده، نامرتب و کلیه به منزله هشداری است که از مواجهه با مسائل و مشکلات عاطفی و خانوادگی حکایت می کند.

  چنانچه دندان کرسی او دردناک گشته و دچار ورم و آبسه شده بود، بیانگر بحث و اختلافی است که با همسر و شریک عاطفی ایجاد می شود. اگر در خواب ببیند اقدام به کشیدن آن دندان نمود، به معنای متارکه ای است که میان آنها رخ می دهد. توجه داشته باشید که خواب مذکور و تعابیر ذکر شده برای هر دو طرف زن و شوهر، صدق می کند.

  رویایی که در آن دهانی خالی از دندان مشاهده شود، به منزله فقدان مهارت و توانمندی جهت پیش برد اهداف و دستیابی به آرزوها قلمداد می شود.

  اگر در خواب ببینید که دندان تان افتاد و همزمان لثه متورم و بسیار نرم بود و احساس کسالت در خود داشتید، به این معناست که براساس معانی دندانهای پیشین، جانبی و … که در بالا قید شد، شخصی از فامیل و بستگان دار فانی را وداع می گوید.

  زمانی که در خواب با افرادی مواجه شوید که هیچ دندانی در دهان ندارند، آگاه باشید که بدخواهان و حسودان در تلاش برای آسیب رساندن به زندگی و شهرت شما هستند.

  به روایت محمد ابن سیرین

  هنگامی که در خواب ببیند دندان جلوی دهان بر کف دستش و یا بر روی زمین سقوط کرد اما هیچ گرد و خاک و کثیفی بر رویش نبود، تعبیر بشارتی بر به دنیا آمدن فرزندی در خانواده بعنوان خواهر یا برادرش است. در صورتی که دید دندان پیش او، با افتادن بر زمین کثیف و آلوده گشت، به معنای سر آمدن عمر کسی از طایفه و قوم او بوده و یا بدون هیچ خبری از میان آنها رفته و اثر و نشانی از خود به جا نگذارد.

  اگر کسی در رویا مشاهده کند برخی از دندان هایش شکسته و برخی دیگر فاسد و خراب بودند، یعنی کسی از اهل خانواده و یا فامیل دچار محنتی سخت و اندوه گردد.

  زمانی که ببیند دندان جلویی دهانش، لهیده و فشرده شد، بیانگر در افتادن و ایجاد درگیری با افراد شرور و نااهل می باشد.

  چنانچه شاهد بود که دندان پیشینش از جا درآمد، به این معناست که یکی از بستگانش خطاب به او دشنام و کلامی زشت بر زبان آورده که بموجب آن از او دوری می کند.

  هنگامی که ببیند دندان های پیشین او به تعدادی بیش از حد معمول رسیده، به مفهوم آن است که شخصی از اهل فامیل به منزلت و عزتی می رسد که درهای دولت و برکت بر او گشوده می شود.

  اگر در خواب ببینید در کنار دندان جلویی و کاملا چسبیده به آن، دندان دیگری روییده، خبر از بدنیا آمدن نوزاد دختری برای اوست.

  اگر در رویا دید همه دندانهای او بر روی یکدیگر سوار شده و اینگونه رشد کرده اند، به نسبت آنچه هر دندان متعلق به کدام قسمت دهان بوده به چه اشخاصی منسوب می شود، آن شخص صاحب فرزند دختری خواهد شد.

  زمانی که ببیند دندان هایش از جنس آیینه بوده و یا از موادی همچون نقره، سفال و … تشکیل شده بودند، بداند که پایان عمر او نزدیک گشته و مرگ او فرا رسیده است.

  چنانچه در خواب دید در میان شکم او دندان روییده بود، یعنی در آینده ای نزدیک به سزای رفتار و کردار زشتش نابود می شود. گروهی از معبربن گفته اند: افتادن دندان در خواب، نشان از بازپرداخت بدهی می دهد. همچنین عده ای آن را دلیلی بر مرگ می دانند. در عین حال از بر پایی نبرد و بساط دشمنی خبر می دهد.

  به روایت ابراهیم کرمانی

  اگر در خواب، دندان هایی که در فک بالا روییده نزدیک به چشم قرار داشته، تعبیر به عناصر ذکور بوده و دندان های پایین که بر روی چانه است نشان از مادگی دارد.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب دریا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب دید که همه دندان هایش به یکباره در کنارش فرو ریخت، سپس تمامی آنها را در دستش گرد آورد، تعبیر به آن است که با رفتار خود اقداماتی جهت صلح و صمیمیت اقوام و بستگان انجام داده و مانع دوری و فراق آنها از خود می شود.

  زمانی که در رویا عطر و بوی مطبوعی از دندان هایش استشمام کرد، بیانگر تعریف و تمجید اقوام و خویشان از او می باشد. ولی اگر بوی متعفن از دندان ها حس کرد، خبر از بدگویی خویشان از او می دهد.

  هنگامی که در رویا مشاهده کند در اثر دردی که در دندان بوده و او را می آزرد، دندان را از دهان کشید، به منزله پول و مالی است که به سهولت فراهم گردیده و به او می رسد.

  اگر ببیند که دندانش به رنگ تیره و سیاه درآمد، به معنای حزن و پریشانی است که به آن دچار می شود.

  زمانی که دید دندان هایش ریخته و در ظرفی قدیمی قرار داده و روی آن را پوشاند، یعنی خداوند عمری طولانی به او عطا کرده است، بطوری که شاهد مرگ همه اهل فامیل و خویشانش بوده و پس از آن بمیرد.

  به روایت جابر مغربی

  هنگامی که کسی در خواب دید که دندانش درد گرفته و او با دستش آن را گرفت، تعبیر نشان دهنده سود مالی است که نصیبش می شود. البته ارزش این پول و مال در حدود سی درهم تا صد درهم برآورد می شود. در صورتی که دید با دست چپ آن را گرفته بود، میزان سود دریافتی

  چیزی در حدود سیصد درهم تا هزار درهم می باشد. چنانچه با هر دو دست آن را گرفته بود به معنای ثروت کثیر و مال فراوانی است که از شمارش خارج بوده و به او می رسد.

  اگر در خواب ببیند که از دهانش دندانی که به خون آغشته بود درآورد، شخص دیگری که آن دندان را بگیرد بهره و نصیبی می رسد ولی خودش به شرایط سختی گرفتار می شود.

  زمانی که در خواب ببیند برخی از دندان هایش در دهان نبوده و اثری از آنها نبود، به تعداد آن دندان ها، بستگان و فامیل او مدتی به شهر دور و نا آشنایی می روند و به سلامت مجددا به وطن رجعت می کنند.

  چنانچه در رویا ببیند همه دندان هایش به یکباره بر روی زبان او گرد آمده و مجددا در جای خود قرار گرفتند، خبر از دلخوری و کدورتی است که اقوام و بستگان نسبت به او بر زبان می آورند.

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  به فرموده ایشان، خواب که در آن دندان ببینید، بر شش تعبیر تقسیم می شود:

  تعبیر اول:

  به معنای اعضای خانواده و خویشان و نزدیکان بوده.

  تعبیر دوم:

  تعبیر در رسیدن به پول و مال دارد.

  تعبیر سوم:

  سود و بهره ای که به راحتی فراهم می گردد.

  تعبیر چهارم:

  بروز مسأله و مشکلی که موجب حزن و پریشانی شود.

  تعبیر پنجم:

  خبر از لطمه و آسیبی است که متوجه خواب بیننده می گردد.

  تعبیر ششم:

  به مفهوم دوری و کناره گیری از افراد فامیل می باشد.

  به روایت یوسف نبی

  اگر کسی در خواب دید که دندانش افتاد، تعبیر به معنای مفارقت و دوری یکی از بستگان و اقوام او می باشد.

  زمانی که هر کدام از دندان های بزرگ در خواب بشکند، خبر از بروز مسئله ای ناخوشایند و اختلاف شدیدی است که رخ می دهد.

  به روایت دانیال نبی

  دیدن دندان در خواب تعبیر به اهل خانواده و بستگان خواب بیننده دارد. دندان‌هایی که در فک بالا روییده اند، اشاره به مردان و دندان‌های روییده در فک پایین به معنای خانم های خانواده و فامیل بوده، دندان های جلو تعمیم به فرزندان و خواهران و برادران و یا والدین خواب بیننده داشته و دندان‌هایی که در کنار آنها بوده، نشان از عموها و فرزندان آنها داشته. در ادامه دندانهای جانبی آن که به ثنایا مشهورند، تعبیر به ریش سفید و ارشد قوم و خانواده می شود. سایر دندان ها تمثیلی از دایی ها، فرزندانشان و فامیل مادری بوده و دندان های پیشین به معنای کسانی است که نسبت فامیلی دوری با آنها برقرار می شود. برخی از مفسرین معتقدند دندان های جلویی و آنهایی که در کنار آنها قرار داشته، تعبیر به پدر مادر بوده است.

  چنانچه درخواب ببیند دندان پیشین او لق بوده و به لرزه در آمد، یعنی یکی از کسانی که در بالا ذکر شد و جزو فامیل و خویشاوندان او بوده به بیماری و کسالتی مبتلا میشود.

  به روایت آنلی بیتون

  هنگامی که در خواب دندان هایتان را فاسد و پوسیده مشاهده کنید، تعبیر به منزله هشداری است که درخصوص سلامتی و صحت جسمی و روحی شما می دهد.

  زمانی که در خواب یکی از دندان های تان را فاسد و شکسته ببینید، بدانید که با شرایط سخت و ناخوشایندی مواجه می شوید. ممکن است در خصوص پروژه ها و ایده هایی باشد که به طور نیمه‌کاره مانده و یا کسالت و مرضی جسم و ذهن شما را درگیر کرده و آرامش را از وجودتان سلب کند.

  چنانچه در خواب شاهد باشید که اقدام به کشیدن دندانهای فاسد و کرم خودتان نمودید نشان از فقر و کمبود های شدید مالی است که به آن دچار می شوید.

  به روایت زیگموند فروید

  فروید که از روانشناسان اهل جمهوری چک بوده، درخصوص مشاهده دندان در خواب اینگونه می گوید:

  این خواب بیانگر تمایلات جنسی و شهوانی است که سالها بر آن سرپوش گذاشته و نادیده گرفته شده است. احتمال دارد این اواخر شما ارتباط جدیدی را در این خصوص داشته اید که اسباب نگرانی و اضطراب تان را فراهم کرده، همچنین ممکن است روزهای آتی زمان برگزاری جشن ازدواج تان باشد که در پی آن برای اولین ارتباط جنسی تان دچار استرس شده اید. در عین حال گمان می رود این خواب برگرفته از شک و تردیدی است که درخصوص میزان قدرت جنسی و مسائل آن، افکارتان را در بر گرفته است.

  تعبیر خواب دندان بر‌ اساس موضوع آن 📋

  سایر تعابیری که ممکن است در خواب های متفاوتی از دندان مشاهده شود، بدین گونه تعبیر می شود:

  دندان مصنوعی

  چنانچه در خواب مشاهده کنید به جای دندان های خودتان، دندان مصنوعی در دهانتان قرار دارد، احتمالاً به این دلیل است که شما در هنگام رویارویی با مردم و جامعه در پس ماسک تظاهر پنهان می شوید. هر آنچه که از رفتارها، تمایلات، علایق و اعتقادات در وجود و شخصیت شما بوده با آنچه که از خود بروز می دهید اختلاف فاحشی دارد. این موضوع بر اساس آنچه سلیقه مردم و جامعه به کدام سو بوده، باعث تغییر در گرایشات و جلوه گری تان دارد. بعنوان مثال زمانی که سلیقه جمعی به سمت حجاب و اعتقادات اسلامی تمایل داشته، با وجود هیچ اعتقاد و علاقه ای در این موضوع در فکر و ذهن تان، در میان مردم و اطرافیان خود را فردی مذهبی و معتقد جلوه می دهید. البته ریشه و منشأ اصلی این دوگانگی در پایین بودن عزت نفس و اعتماد به نفس شماست که از کودکی تا به حال به آن دچار هستید.

  دیدن دندان مصنوعی در خواب، بیانگر اضطراب و تشویشی است که از در اثر بیم و ترس در مورد فاش شدن رازتان نزد مردم و اینکه در واقعیت چه شخصیتی دارید بروز می کند. که در پی آن وجهه و صلاحیت تان را نزد عموم از دست می دهید.

  دندان حیوانی مانند سگ و گرگ

  زمانی که در خواب ببینید دندان های نیش در دهانتان رشد فزاینده ای داشته و همچون دندان های حیوانات وحشی و درنده مثل گرگ و سگ شده اند، تعبیر به این معناست که شما در هنگام خشم و پرخاش زیاد، اقدام به اتخاذ تصمیمات اساسی و سرنوشت ساز می کنید که به موجب آن لطمات جبران ناپذیری به زندگی خود و اطرافیان تحمیل می کنید. لازم است تا قدری بر احساسات و رفتارتان تمرکز داشته و کنترل آنها را بدست بگیرید تا از تسلط و فرمان دادن عواطف و خشم بر خودتان بکاهید.

  همچنین بخوانید:  👊 تعبیر خواب دعوا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  دندان لق

  هنگامی که در رویا و خواب ببینید برخی از دندان های تان لق و متزلزل شده اند، تعبیر به آن است که شخص یا اشخاصی از افراد خانواده یا دوستان، با رفتار و گفتار خود موجب بر هم زدن فراغت و تسکین ذهن تان گشته و تشویش و بدگمانی جایگزین آن می شود. خودتان به این موضوع کاملا واقف هستید، ولی وابستگی شدیدی که در وجودتان نسبت به آنها حس می کنید، مانع از آن می شود که به این ارتباطات خاتمه دهید. این رفتار به عنوان سد بزرگی در مقابل ترقی و پیشرفت کاری و زندگی شما بوده و تا زمانیکه آنها و پشت سر نگذارید، همچنان در این رکود و پسرفت در جا میزنید.

  نداشتن دندان

  چنانچه در خواب مشاهده کنید که هیچ دندانی در دهانتان نبوده و همه آنها ناپدید گشته اند، احتمالاً برگرفته از آن است که در واقعیت شما احساس می کنید از اعتبار و وجهه قابل قبولی در مقابل دیگران برخوردار نبوده و رفتار و گفتار تان در نزد آنها مقبول و مورد پسند نمی باشد. شما به شدت گوشه گیر و منزوی شده و تمایلی به حضور در جمع های خانوادگی و دوستانه از خود نشان نمی دهید. به همین دلیل حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستان تان را نیز از خود رانده و ارتباط خود را با آن ها گسسته اید. ممکن است شما در مرحله گذر از دوران میانسالی به کهنسالی بوده آید که این شدت توجه را از اطرافیانتان می طلبید.

  مسواک زدن دندان

  زمانی که در خواب دید مشغول مسواک کردن دندان های تان هستید، بیانگر گذشته پرفراز و نشیبی است که با سختی های بسیار همراه بوده و آن را پشت سر گذاشته اید. شما سعی دارید تا بقایا و پسماندهای آن دوران را از فکر و زندگی خود کاملاً بزدایید.

  در صورتیکه ببینید با مسواک زدن، از لثه های تان خون بیرون آمد، نشان از آن دارد وقایعی که قبلاً بر شما گذشته بسیار سخت و طاقت فرسا بوده که حتی ممکن است با هجران یا مرگ شخصی از نزدیکانتان همراه بوده و عرصه را بر شما تنگ نموده است. آنچه بر شما روی داده به قدری اثرات حاد و سنگینی بر ذهن، روان و قلب شما بر جای گذاشته که بسیار پریشان و دلمرده شده اید. بهتر است برای تسکین و ارتقای روحیه تان مدتی تحت نظر روانشناس باشید.

  گیر کردن چیزی در بین دندان

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید در لابه لای دندان هایتان تکه های از غذا باقی مانده است، بدانید که شخص یا اشخاصی از اطرافیان سعی در ایجاد اختلال و موانع در امورات کاری و زندگی تان می نمایند. لازم است تا با چاره جویی و تدبیر صحیح در پی خنثی کردن نقشه های شوم آنها بوده تا برای همیشه دستشان از زندگی تان کوتاه شود.

  اگر در خواب دندان های تان را کاملاً درخشان و پاک ببینید، به این معناست که شما مهارت بسیاری در برقراری ارتباط با افراد غریبه و آشنایان داشته و دیگران به سرعت شیفته شما می شوند. از این رو در مناسبات کاری، اجتماعی و مالی براحتی اموراتتان پیش می رود‌.

  درد دندان و ریشه دندان

  اینکه در خواب ببینید دندان تان درد گرفته و یا در ناحیه ریشه آن را دردناک حس کنید، تعبیر نشان از کدورت و اختلافاتی است که در ارتباطات خانوادگی و فامیلی بروز کرده است. دندان درد به تنهایی، بیانگر مسائلی است که در حیطه درون منزل رخ داده و با اعضای خانواده را درگیر نموده است.

  هنگامی که در خواب، درد را در ریشه احساس کنید، چنین مفهومی دارد که شما با چالش ها و مشکلات ریز و درشت بسیاری در زندگی روبرو شده اید، که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستید. بهتر است با شخصی امین و کاردان در این خصوص مشورت نمایید.‌

  افتادن دندان

  زمانی که در رویا شاهد افتادن یکی از دندان های تان باشید، تعبیر نشان از موضوعی است که در گذشته منجر به رفتن و از دست دادن شخصی در زندگیتان شده است. در حقیقت این خواب احساس نیاز و میزان علاقه تان را به او متذکر می شود.

  چنانچه در خواب ببینید دندان نیش شما افتاده و جای آن خالی است، به این معناست که شما در واقعیت احساس عجز و ناتوانی کرده، بطوری که حس می کنید هرآنچه که موجب اقتدار و نفوذتان بوده از دست داده و خلع سلاح شده اید.

  کشیدن دندان

  از جمله رویاهایی که بیشتر مردم شاهد آن هستند، در خصوص کشیدن دندان بوده است. بطور کلی این خواب حکایت از تحولات اساسی و بنیادین در زندگی شما دارد. این تغییرات ممکن است در موضوعات جابجایی در محل کار، امور شغلی و یا ارتباطات خانوادگی همچون ازدواج، تولد فرزند مشاهده گردد. چنانچه فرایند کشیدن دندان در خواب را توام با خونریزی در لثه ها و همچنین تراوش مایعاتی از عفونت و خون ابه ببینید، تعبیر به آن است که تغییراتی که با آن مواجه هستید فشار زیادی بر شما داشته و بسیار طاقت فرسا بوده است.

  زمانی که خانم باردار در خواب ببیند که اقدام به کشیدن دندان نمود، هشداری برای به دنیا آمدن نوزاد در روزهای آتی را دارد. این خواب ناشی از استرس و نگرانی هایی است که خانم از دردهای زایمان و سلامتی کودک در ذهن خود به آن اندیشیده و نگران است.

  چنانچه با استفاده از وسیله ای مقاوم اقدام به کشیدن دندان تان کرده و سپس آن را بیرون انداختید، بیانگر مسأله ای در ارتباط احساسی و زندگی است که به آن دچار گشته اید.‌ ممکن است برای رفع آن لازم باشد زمان بیشتری صرف نموده و اقدامات مهمتری انجام دهید.

  ریختن دندان

  اگر در خواب دیدید دندان ها کاملا ریخته اند، بطوری که در اثر آن خونابه جاری شد، تعبیر به این معناست که احتمالا سلامتی شما به خطر افتاده و بروز بیماری سلامتی شما را تهدید می کند. لازم است علایم کسالت را در خودتان جدی گرفته و با مراجعه به پزشک چکاپ کاملی از جسم تان انجام دهید.

  چنانچه در خواب شاهد باشید که در حین خوردن غذا و خوراکی دندان های تان شروع به ریزش می کند، چنین تعبیری دارد که شما دید مثبت و امیدوار کننده ای نسبت به آیندتان نداشته و چیزی وجود ندارد که موجب دلخوشی و انگیزتان شود. این تلقی و برداشت ممکن است از قرار گرفتن در مضیقه مالی و تنگناها و یا نداشتن شغل و درآمد مناسب ایجاد شده باشد.

  اگر خانمی خوابی که در بالا ذکر شد، مشاهده کند، بیانگر تلاطم های روحی و ذهنی است که موجب آشفتگی خاطر برای او گردیده است. این موضوع نشأت گرفته از اعتماد به نفس پایینی است که به آن دچار گشته و احساس نارضایتی از خود، چهره و زیبایی اش دارد. با بروز کوچکترین علایمی از بالارفتن سن همچون تار مویی که به سفیدی گراییده و یا چروکی که در اطراف چشم نمایان شده، استرس و افکار پریشان آرام و قرار را از او گرفته و اضطراب و تشویشی عمیق بر او مستولی می شود. استنباط و برداشتی که دیگران و کیس احساسی در موردش داشته باشند، توحشی عمیق را در او موجب می شود.

  زمانی که در خواب ببینید دندان های شما کاملا فرو ریخته و این موضوع موجب شرمساری و خجالت شما گردیده و سعی در پنهان داشتن آن از بقیه می نمایید، تعبیر آن چنین است که به قدری عزت نفس در شما فرو ریخته که حتی شهامت رویارویی با شخصی یا هیچ جمعی را نداشته و از رویارویی با دیگران به شدت اجتناب کرده و گوشه عزلت گزیده اید، شما نگران هستید که مبادا در مقابل دیگران رفتاری از شما سر زند که مورد تمسخر و انتقاد دیگران قرار بگیرید.

  همچنین بخوانید:  👿 تعبیر خواب دشمن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب مشاهده کنید که دندان سالم تان را با دستانتان از جایش بیرون آورده و به شخص دیگری دادید، چنین مفهومی دارد که شخصی در زندگی شما از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که تلاش و اقدامات بسیاری برای جلب نظرش انجام می دهید. شما برای رسیدن به این موضوع از هیچ اقدامی فروگذار نیستید.

  زمانی که در رویا ببینید همه دندان های تان به یکباره بر کف دستان تان ریختند، نشان دهنده سود کلان و بهره زیادی است که از معاملات اخیری که به تازگی انجام داده‌اید نصیبتان می شود.

  چنانچه دیدید دندان های تان از جای خود کنده شده و در دهان تان قرار گرفت و شما آنها را بلعیدید، بدین معناست که در پی رفتار و عملی که مرتکب شدید، اختیار اموراتی که به شما محول گشته بود حتی موضوعات شخصی از شما سلب شده و موجب گشته تا از نظر فکری و روانی تحت فشار بوده و در مضیقه مالی قرار بگیرید.

  اگر خانمی در رویا مشاهده کند که اقدام به بلعیدن دندان هایش نمود، بدانید که به همسر و شریک زندگی اش پشت پا زده و خیانتی مرتکب گشته است. هم اکنون احتمال فاش شدن این موضوع ممکن است.

  فرو رفتن دندان در میان زبان

  چنانچه در خواب شاهد باشید که زبانتان را گاز گرفته و یا دندان هایی که شکسته بودند درمیان زبانتان فرو رفتند، بیانگر احساس عجز و درماندگی عمیقی است که شما را فرا گرفته و امکان هر عمل و رفتاری را سلب نموده است. این موضوع ممکن است به علت رفتار و اتفاقاتی همچون خیانت و کوچک انگاشتن بوده که اخیراً از جانب همسر و یا شریک احساسی تان بروز کرده و موجب احساس حقارت و خفت شما گشته است. به طور کلی اعتماد به نفستان را از دست داده و حتی ممکن است دست به اقدام متقابل بزنید. در وهله اول بدانید که ارزش و منزلت شما بسیار بیش از آن است که انسان های فرومایه با رفتار و عملکرد خود به شما منعکس می کنند. پس خودتان را دریابید و اجازه ندهید دشمنان با وارد کردن شما در این بازیها بتوانند شخصیت تان را در سطح خودشان پایین بیاورند.

  دندان درد

  اگر خواب بیننده مردی باشد که در رویا احساس درد دندان هایش را مشاهده کند، تعبیر خبر از مسأله سختی است که در زندگی نمود کرده و در پی چاره جویی آن بر می آیید. بدانید که برای حل آن سعه صدر و تدبیر صحیحی لازم است.

  زمانی که خواب مذکور توسط خانم باردار دیده شود، بیانگر نگرانی و اضطرابی است که از فرآیند وضع حمل و سلامت نوزاد افکار او را مغشوش نموده است.

  دندان نیش

  دندان های نیش که در فک پایین روییده اند، نشان دهنده فرزند دختری است که شما در زندگی دارید. خوابی که در آن ببینید دندان نیش پایینی شکسته و آسیب دیده بود، به معنای کسالت و مرضی است که دختر شما به آن مبتلا شده و سلامتی او به خطر می افتد.

  افتادن دندان بالا

  علامه مجلسی (ره) از مفسرین معاصر، درخصوص افتادن دندان چنین بیان می کند:

  اگر در خواب ببینید دندان های بالا افتادند، تعبیر بیانگر پایان عمر شخصی از اقوام پدر و افتادن دندانی که در فک پایین قرار داشت خبر از فوت بستگان مادری دارد.

  تف کردن دندان

  زمانی که در خواب ببینید دندان را به همراه آب دهان به بیرون تف کرده و به زمین افتاد، تعبیر نشان از کسالت و بیماری شما می دهد.

  پیدا کردن دندان

  اگر در خواب دیدید که دندانی را از زمین یافتید، به معنای بشارتی در خصوص کسب سلامتی و رفع بیماری صعب العلاجی است که به آن مبتلا بودید.

  افتادن دندان و خونریزی از لثه

  اینکه در خواب ببینید دندان تان افتاد و در اثر آن خون از لثه بیرون زد و این حالت سبب خشنودی شما گشته بود، تعبیر به این معناست که شما پس از تلاش پیگیر و مستمر موفق به رفع مسأله و موانع بزرگی در زندگی شده اید که به خرسندی و آرامش تان منتهی گشته است.

  پوسیدن دندان

  خوابی که در آن ببینید دندان های تان به قطعات ریز تبدیل شده (شکسته) و آسیب دیده و پوسیده شده است، تعبیر به آن است که شما از نظر جنسی احساس ضعف و ناتوانی کرده و تصور می کنید که هیچ کشش و گرایشی برای پارتنرتان ندارید.

  از دست دادن دندان

  رویایی که در آن دندان تان را به هر نحوی از دست دهید، هشداری به تنزل جایگاه و حتی انفصال از حرفه و شغل شما در امور اجتماعی است. این امر به سبب سهل انگاری و نداشتن تدابیر صحیح در انجام امور اساسی و مهم زندگی شخصی و کاری تان بوده که نقش تعیین کننده ای در پیشرفت و ارتقاء شما داشته است. اتخاذ تصمیم نابجایی که پیامد آن از دست دادن اموالی است که سالها برای رسیدن به آن تلاش و نیروی بسیاری صرف کرده بودید. این شرایط موجب کم شدن اعتبار و نفوذتان در بازار و عموم گشته است.

  درآمدن دندان

  هنگامی که در خواب شاهد درآمدن دندان های جدیدی در دهانتان باشید، به معنای همت و اراده ای است که شما به انحای مختلف جهت ارتقای فکری و شخصیتی خود داشته و در انجام آن به دریافت آموزشهای لازم مبادرت می کنید.

  دندان زیبا و شکیل

  اگر در رویا ردیف دندان ها را در دهانتان خیلی شکیل و آراسته ببینید، خبر از اعتماد به نفس بالایی است که موجب افزایش قدرت ریسک و هدایت صحیح افراد زیرمجموعه شما گشته و به موفقیت بالایی منجر شده است. این امر شأن و منزلت کثیری را برایتان فراهم گردیده است.

  دندان شکسته

  دیدن دندان شکسته و آسیب دیده در رویا، به این معناست که شما در زندگی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستید که موجب تشویش افکار و آشفتگی خاطر گشته است. مدتی است که در بلاتکلیفی بوده و توانایی اتخاذ تصمیم صحیح را ندارید.

  شکستن دندان توسط آسیب دیدن

  چنانچه ببینید در خواب، شخصی اقدام به آسیب زدن به شما نموده که این موضوع به شکست دندان تان منجر شد، تعبیر نشان از سوی ظن و تردیدی است که به شرکای کاری و حتی به پارتنر احساسی خود دارید. نسبت به آنها احساس امنیت نداشته و نگران لطماتی هستید که ممکن است به شما وارد کنند.

  شکستن یا کشیدن دندان یک شخص دیگر

  اگر در خواب ببینید که دندان شخص دیگری را کشیده و یا آن را شکستید، بیانگر ضربه ای است که شما در واقعیت به زندگی کسی وارد کرده که حتی ممکن است در زمینه احساسی، اخلاقی و کاری بوده باشد. هم اکنون وجدان تان شما را آسوده نمی گذارد.‌

  زمانی که در رویا ببینید اثری از دندان ها در دهانتان نیست، نشان از غم و حزنی است که بابت سوگ عزیزان و از دست رفتگان شما را فرا گرفته است.

  دندان کج

  اگر در خواب ببینید دندان تان بطور کج رشد کرده و روییده است، تعبیر به اضطراب و نگرانی تان از طرز تلقی و برداشت جامعه و اطرافیان در مورد خودتان بوده است. بیش از آنچه شخصیت، رفتار و طرز تفکر برای شما مهم باشد، صرفا تیپ ظاهر و لباس ارزش فزاینده ای در سنجش شما دارد.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک