🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف جهان

د ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دندان🦷👄

معبران مهم ترین تعبیر دندان در خواب را به خانواده و کسانی که دوستشان دارید نسبت می دهند. زیرا همانطور که دندان ها یکی از پایه های استحکام بدن هستند، خانواده نیز یکی از مهم ترین دارایی های هر فرد می باشد. دندان یکی از مهم ترین عضوها در بدن انسان است. اگر کسی دندان نداشته باشد، مهم ترین نیاز خود یعنی نیاز به خوراک و رشد بدنی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است بمیرد. چه بسا که درست هم نمی تواند کلمات را بیان کند. پس دندان های ما به نوعی سرمایه به شمار می روند. در ادامه نظرات معبران را در این باره گردآوری کرده ایم.

تعبیر خواب دندان

از نظر امام صادق (ع)👳‍♂️

دیدن دندان در خواب از نظر امام صادق (ع) شش تعبیر دارد:
✍️اولین، خانواده، اقوام و خویشان است.
✍️دومین، ثروت و مال و املاک است. ممکن است قرار دادی و یا سندی امضا کنید، حتی افزایش حقوق هم می تواند باشد.
✍️سومین، سود و نفع است. اگر شاغل و صاحب کسب و کاری هستید، به زودی سود بزرگی نصیبتان خواهد شد.
✍️چهارمین، غم، ناراحتی و دل آزردگی است. از رفتار و یا کلام کسی ناراحت خواهید شد.
✍️پنجمین، ضرر و زیان، و خسارت است. پس احتیاط کنید!
✍️ششمین، فاصله، قهر و جدایی از اقوام و هم خون است. این جدایی می تواند بر اثر بحث و دعوایی باشد و یا کسی از خویشان شما فوت می کند.

از نظر دانیال نبی👳

از نظر دانیال نبی، دیدن دندان در خواب اصلی ترین تعبیرش اشاره به خانواده و اقوام شما دارد.
از نظر دانیال نبی، دندان های فک بالا تعبیرش بر اقوام مرد و مذکر شماست. دندان های فک پایین، تعبیرش بر اقوام زن و مونث شماست.

🦷دندان های پیشین وجلویی فک ، تعبیرش بر فرزندان، خواهر، برادر، مادر و پدر شماست. دندان پیشین نماد خانواده شماست.
🦷دندان های نیش و کناری جلو ، نماد عمو و عمه و اقوام پدری است.
🦷دندان های کناری، نماد بزرگ تر و پیر جد خاندان است.
🦷دندان های دیگر شما، نماد خاله و دایی و اقوام مادری شماست.
🦷دندان های پسین و عقل شما، نماد اقوام دور شماست.
اگر دیدید که دندان های پیشین شما تکان می خورد و یا لق بود، یکی از یان اقوام بیمار خواهد شد.

از نظر ابراهیم کرمانی👴

از نظر ابراهیم کرمانی، دندان های بالا چون در مقابل چشم قرار دارند، نماد مرد و جنس مذکر است. دندان های پایین چون در مقابل پیشانی است، پس نماد زن و جنس مونث است.
✍️اگر در خواب خود دیدید، که همه دندان هایتان در کنارتان ریخته است و شما همه آنها را برداشتید و کف دست خود قرار دادید، تعبیر آن این است که همه اقوام خود را در کنار یک دیگر جمع خواهید کرد و اجازه نخواهید داد که از شما جدا شوند.
✍️اگر دیدید که از دندان هایتان بوی خوب و مطبوعی بلند می شود، تعبیرش این است که اقوام و فامیل شما را دعا می کنند و طلب خیر از خدا برای شما می کنند.
✍️اگر در خواب دیدید که از دندان هایتان بوی بدی بلند می شد، تعبیرش این است که اقوام و خویشاوندان شما پشت سرتان غیبت و بدگویی می کنند.
✍️اگر دیدید که دندان شما درد می کرد و خودتان آن را کَندید، تعبیر آن این است که به ما و ثروت خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان شما کبود و یا سیاه شد، ناراحتی و اندوه در راه دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان هایتان افتاده است، شما آنهارا برداشتید و در پارچه ای بستید، تعبیرش این است که عمر شما با برکت و طولانی است. آنقدر عمر خواهی کرد که مرگ تمام خویشان را در طول زندگی خود خواهی دید.
✍️اگر در خواب دیدید که از لثه و پایه دندان شما خون می آید، تعبیرش به این است که اقوام و خانواده شما باعث دل شکستگی وناراحتی شما می شوند.

همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب دریا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

منوچهر مطیعی تهرانی عقیده دارد که دندان ها در خواب نماد افراد خانواده هستند.معبران قدیم این گونه تفسیر کرده اند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان!
از نظر او این نسبت نرینگی و مادگی به دندان ها صحیح نیست؛ زیرا هیچ دلیل و مدرک معتبری برای اثبات این نظر وجود ندارد.
دندان ها یکی از مهم ترین و حساس ترین عضوها در بدن ماست. ارزش و استحکام این عضو در دهان، بیانگر ارزش افراد خانواده نزد ماست. این تفسیر به نسبت تفسیر نرینه و مادگی، صحیح تر است. به نظر مطیعی تهرانی، دندان های عقب نماد همسر و مادر و پدر هستند و دندان های جلو نماد فرزندان!
دندان های پیشین باعث زیبایی چهره هستند و فرزندان ما دلیلی برای زیباترشدن زندگی به شمار می آیند.
✍️اگر در خواب دیدید که دندانتان روی زمین و یا کف دست شماست، دو تعبیر دارد:
اولین تعبیر این است که اگر دندانی که روی زمین افتاده با خاک کثیف و آلوده نشده بود یا گم نشده بود، یکی از اقوام شما بیمار خواهد شد و یا صدمه می بیند.
دومین تعبیر این است که اگر آن دندان با خاک کثیف شده بود و یا گم شد، تعبیرش به این است که شخصی در فامیل شما فوت خواهد کرد.
برای تفسیر این که این شخص چه کسی می تواند باشد، بایستی نسبت دندان ها به اقوام را بررسی کنیم. گفته شد که دندان های عقبی نماد همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلویی نماد فرزند و خواهر و برادر می باشد.
✍️اگر در خواب ببینید که دندانتان را کرم خورده و درد می کند، تعبیرش به این است که دچار دشمنی می شوید که قصد آسیب به شما را دارد.
✍️اگر در خواب فقط دندان درد داشتید، خبر از قرض و بدهی می دهد. اگر وام گرفته اید ملزم به پرداخت قسط می شوید.
✍️اگر در خواب ببینید که دندان هایتان سفید و براق شده است، زندگی خانوادگی شما پر برکت تر از قبل خواهد شد و اتفاقات خوبی برای شما در راه است.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان هایتان جرم گرفته و کثیف است، در خانواده شما ناراحتی به وجود می آید.
✍️اگر در خواب دیدید که همه دندان هایتان کثیف شده و یا همه دندان ها رنگ عادی دارند به جز یک دندان که برق می زند، طبق نسبت فامیلی به آن دندان، آن شخص سرشناس و موفق خواهد شد.
✍️اگر در خواب دندان های پسین شما درد می کرد و ورم کرده بود، تعبیرش این است که با همسر خود به اختلاف بر خواهید خورد.
✍️اگر در خواب دندان خراب شده ای را کشیدید چه به دست پزشک و چه به دست خودتان، تعبیرش طلاق و جدایی است.
برای زن نیز همین تعبیر را دارد و از شوهر خود جدا خواهد شد.

✍️اگر در خواب دیدید که یکی از دندان های جلویی شما کَنده شد، از جوانان اقوام شما، یکی ازدواج خواهد کرد و یا به مسافرت می رود. حتی می تواند تعبیرش به مهاجرت این شخص نیز باشد.
✍️اگر در خواب یکی از دندان های کناری کَنده شد، این ازدواج مربوط به فامیل های دور شماست.
✍️اگر از دندان های عقبی شما، دندانی کَنده شد، یکی از افراد کهن سال و بزرگان فامیل فوت خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که هیچ دندانی در دهانتان نیست، نشان می دهد که برای رسیدن به هدفی درمانده و ناتوان شده اید.
✍️اگر در خواب ببینید که دندانی از شما افتاده و لثه تان نیز شل شده است، به نسبت اینکه دندان از کدام قسمت افتاده است، آن شخص فوت می کند.
✍️اگر در خواب شخصی بدون دندان را دیدید، تعبیرش آن است که دشمنان در پی بدنام و سرشکسته کردن شما هستند.

همچنین بخوانید:  🏴‍☠️ تعبیر خواب دزد از نظر معبران معروف جهان

از نظر ابن سیرین👴

از نظر ابن سیرین نیز، دندان جلو مربوط به خانواده است شامل فرزندان، خواهر و برادر.
از نظر ابن سیرین اگر در خواب دندان شما بر کف دستتان افتاد و یا بر زمین، اما خاکی و کثیف نشد، تعبیرش این است که فرزند جدیدی است. شاید خودتان باردار شوید و یا صاحب خواهر و برادر شوید.
✍️اگر در خواب یکی از دندان های جلویی شما بر زمین افتاد و گم شد، با توجه به نسبت آن دندان، شخصی نابود خواهد شد، به نحوی که هیچ اثری از او برجای نخواهد ماند. می تواند تفسیرش فوت، طلاق، جدایی و… نیز باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که بعضی از دندان هایتان شکست و از بین رفت، تعبیرش این است که به یکی از نزدیکان شما آسیب و مصیبتی خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که یکی از دندان های جلویی شما ضربه خورد، تعبیرش این است که با شخصی به اختلاف و مشکل برمی خورید.
✍️اگر در خواب ببینید که یکی از دندان های جلویی شما کامل کَنده شد، تعبیرش این است که به نسبت فامیلی آن دندان، بین شما و آن شخص بحثی پیش خواهد آمد و شما حرف های بدی به او می زنید و در نتیجه باعث قهر و تمام شدن ارتباط شما می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان های جلویی شما تعدادش زیاد شده و بسیار تمیز و خوب به نظر می آیند، تعبیرش این است که یکی از قوام نزدیک شما به بزرگی و مقام خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که در کنار یکی از دندان های جلوی شما، یک دندان عقبی رشد کرده است، تعبیرش فرزند دختر است. اگر باردار هستید و این خواب را دیدید، تبریک به شما که صاحب دختری می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که جنس دندان هایتان از طلا و نقره یا سفال بود و یا هر جنس دیگری، تعبیرش به این است که روزهای پایانی عمر خود را می گذرانید.
✍️اگر در خواب دیدید که در قلب شما دندانی رشد کرده است، تعبیرش به این است که به زودی به و نابودی و زوال می رسید و به تعبیر دیگر درگیری و نزاع هم می تواند باشد.
✍️اگر در خواب خود شخصی که مرده است را ببنید و آن شخص از دندان درد گله مند باشد، تعبیرش بر این است که آن شخص در موقع حیات و زندگی خویش، حرف های ناروا و نادرستی به دیگران زده است.مدام فحش و ناسزا می گفته است.

از نظر مغربی🔮

از نظر مغربی اگر در خواب دیدید که دندان درد دارید، تعبیرش مال و ثروت و سود است.
✍️اگر دندان خود را کشیدید و در کف دست چپ گرفته بودید، مقدار این پول زیاد است.
✍️اگر با هر دو دست دندان خود را گرفته بودید، نیز تعبیرش مال بسیار زیاد خواهد بود.
✍️اگر در خواب، از دهان خود دندانی آغشته به خون بیرون آوردید، به نسبت این که کدام دندان شما بود، شخصی نسبت دندان به او می رسد به مال و خوشبختی دست پیدا می کند اما خود شخص شما درگیر بلا و مکافات می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که بعضی از دندان هایتان ناگهان ناپدید شد، تعبیرش این است که به تعداد دندان هایی که ناپدید شد، از اقوام شما به مسافرت راه دوری می روند و به سلامت بر می گردند.
✍️اگر در خواب دیدید که تمام دندان هایتان روی زبانتان ریخته است، تعبیرش به این است که اقوام و خویشاوندان از شما گله مند هستند.

همچنین بخوانید:  👊 تعبیر خواب دعوا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

از نظر یوسف نبی👳‍♂️

✍️یوسف نبی گفته است که اگر دیدید دندانی از شما افتاد، تعبیرش این است که شما از اقوام خود جدا و دور می شوید. ممکن است قهر و یا کدورت پیش آید.
✍️اگر دیدید که دندان شما شکست، تعبیرش این است که دچار گرفتاری و مصیبت خواهی شد. با گروهی به نزاع بر می خیزید.

از نظر آنلی بیتون🔮

از نظر آنلی بیتون، اگر در خواب دیدید که دندان شما را کرم خورده و خراب شده است، نشان دهنده این است که سلامتی تان به خطر می افتد.
✍️اگر در خواب دیدید یکی از دندان هایتان پوسیده و یا شکسته است، نشانه این است که در شرایط ناخوشایندی قرار خواهید گرفت. طرح ها و برنامه هایتان نیمه کاره خواهد ماند و چند مدتی با بیماری دست و پنجه نرم خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان های کرم خورده خود را کشیدید، نشان دهنده فقر و تنگدستی است.
✍️اگر در خواب دیدید که دندانتان لق شده است، تعبیرش این است که در زندگی خود با شکشت و ناامیدی رو به رو می شوید. در این شرایط پیش رو بهتر است کنترل ود را از دست ندهید و توکل به خدا کنید!
✍️اگر در خواب دیدید که دکتری دندان شمارا می کشد، ممکن است که به بیماری سخت و طاقت فرسایی دست به گریبان شوید. خود را نبازید و امیدتان را از دست ندهید.
✍️اگر در خواب دیدید که دکتر دندان شما را ترمیم می کرد، یکی از اشیاء گران قیمتی که گم کرده اید و نگران هستید، پیدا خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که چندین دندان از شما را دکتری پر کرد، نشان دهنده درگیری و اختلافات شدید است ولی شما تلاش می کنید که از کنار آنها رد شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان های خود را مسواک می زنید، نشان دهنده این است که برای حفاظت از ثروت و مال خود، از هیچ تلاشی دریغ نمی کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان های مصنوعی خود را خود گم کردید، نشان دهنده این است مسئیولیت های سنگینی را قبول می کنید که غرور شما را زیر سوال می برد و شما از این موضوع ناراحتید.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان شما ضربه خورد و شکست، نماد حوادث ناگوار و شنیدن خبر فوت است.
✍️اگر در خواب دیدید که دکتر دندان های شما را معاینه می کرد، نشان دهنده این است که دشمنان قصد دارند به طور پنهانی به شما صدمه برسانند.
✍️اگر در خواب دیدید که یکی از دندان های شما افتاده است، تعبیرش خبرهای بد و ناگوار شنیدن است.
✍️اگر در خواب دیدید که دو تا از دندان های شما افتاد، نشان دهنده این است که بر خلاف میل خودتان و ناخواسته در شرایط بدی می افتید.
✍️اگر در خواب دیدید که سه تا از دندان های شما افتاد، اتفاقات خیلی بدی در راه است.
✍️اگر در خواب دیدید که تمام دندان هایتان افتاد، نماد مرگ و قحطی و خشک سالی است.
✍️اگر در خواب دیدید که دندان هایتان سفید و بسیار براق بود، تعبیرش این است که به دنبال آرزوهایتان هستید و در این راه با شادمانی ها و خوش شانسی های بزرگی روبه رو می شوید.

از نظر علامه مجلسی👳

✍️اگر در خواب دیدید که یکی از دندان های فک بالای شما افتاد، تعبیرش به مرگ یکی از اقوام پدری شماست و اگر دندان از فک پایین شما بود، نشان از اقوام مادری است.

1 1 رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها