🌽 تعبیر خواب ذرت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ذ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب ذرت 🌽

  رویای خواب ذرت تعابیر مختلفی دارد از جمله پول، بارداری، ازدواج و غیره. به طور کلی برای این خواب تعابیر نیکو و خوشایندی مطرح شده است. منتها در تعبیر دقیق آن باید به مواردی همچون خام یا پخته بودن ذرت، سبزی یا زردی رنگ آن و … توجه شود. زیرا چنین جزئیاتی تاثیر قابل توجهی بر تعبیر خواب ذرت خواهد گذاشت.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  امام جعفر صادق (ع)

  خواب شناسان غربی

  محمد ابن سیرین

  یوسف نبی

  دانیال نبی

  تعابیر بر اساس موضوع

  مزرعه و زمین کشت و پرورش ذرت

  خوردن از ذرت خام و پخته نشده

  ذرت تفت و بو داده شده

  بذر و دانه ذرت

  خریدن ذرت (بلال) یا کباب کردن آن

  ذرت یا بلال آب پز

  فروشنده ذرت و بلال

  خوردن و میل کردن ذرت

  برداشت محصول ذرت

  ذرت تر و تازه و شیرین

  ذرت همراه با پوسته و غلاف آن

  ذرت آرد شده و غذاهای تهیه شده از آن

  نان پخته شده از آرد ذرت

  ذرت سرخ شده در روغن

  ذرت به رنگ سبز

  ذرت زرد و طلایی رنگ

  ذرت سفید و بی‌رنگ

  کاشت و پرورش ذرت

  کیسه نگهداری ذرت

  ذرت خشک شده

  چوب ذرت (دسته چوبی بلال)

  آب نباتی با طعم ذرت

  ذرت خراب و فاسد

  تعبیر خواب ذرت

  تعبیر خواب ذرت بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر کارل گوستاو یونگ 👴

  ✍️ این پروفسور سوئیسی معتقد است که دیدن خواب ذرت به معانی زیر تعبیر می‌شود:

  • آسایش، رفاه، راحتی و خوشبختی
  • رشد، پیشرفت، تکامل
  • باروری و زایش

  ✍️ مشاهده رویایی از مزرعه کاشت و پرورش ذرت خبر از هم‌دلی و یک رنگی در میان اعضای خانواده می‌دهد. در واقع از نظر خانوادگی سعادتمند و خوشبخت هستید.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب، خود را در میان مزرعه ذرت ببینید؛ یعنی تمایل به فرار از مسئولیت‌ها، وظایف و همین طور مشکلات روزمره‌تان دارید.
  ✍️ در تعبیر دیگر این رویا باید بگوییم که شخصی به طور مطلق فرمانبردار شما است. هر حرفی را که می‌زنید با گوش جان می‌شنود و می‌پذیرد.
  ✍️ خوابی از ذرت بو داده بیانگر راهکاری برای دست‌یابی به اهداف و آرزوهایتان است. طبق این رویا با افزایش دامنه آگاهی خود و همچنین از طریق مطالعه و برنامه ریزی صحیح به اهداف والای خود خواهید رسید.

  از نظر آنلی بیتون 👴

  ✍️ اگر در خواب مشغول پوست کندن ذرت باشید؛ یعنی در زندگی خود موفقیت، شادی، خوشی، تفریح و سرگرمی خواهید داشت.
  ✍️ اگر در عالم خواب افرادی غیر از خودتان را مشغول جمع آوری دانه‌های ذرت ببینید؛ یعنی دوستان و رفقایتان به موفقیت و شادکامی دست می‌یابند. به طوری که شادی و پیروزی آنها موجب دل‌خوشی شما می‌گردد.
  ✍️ ذرت پخته در خواب به معنای این است که به سراغ علم، دانش، یادگیری، مطالعه و صد البته برنامه ریزی حساب شده بروید؛ چرا که با به کارگیری چنین فاکتورهایی موفقیت و پیشرفت شما تضمینی خواهد بود.

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ دیدن رویای ذرت هچون خواب نان به رزق و روزی، خیر و برکت تعبیر می‌شود.
  ✍️ چنانچه در خواب از نانی بخورید که با ذرت پخته شده است؛ یعنی به راحتی آب خوردن صاحب مال و اموالی می‌شوید.
  ✍️ خوردن ذرت خام و ناپخته در خواب نیز به معنای کسب مال و دارایی است؛ منتها این مال با سختی و مشقت به دست خواهد آمد.

  از نظر خواب شناسان غربی 👴

  ✍️ خوابی که در طول آن مشغول خوردن ذرت بو داده باشید؛ یا خودتان به تهیه آن بپردازید نوید بخش رشد و پیشرفت در زندگی‌تان خواهد بود. به خصوص که ایده‌های نابی در سر دارید و به کارگیری همین ایده‌ها موجب موفقیت و شادکامی شما خواهد شد.
  ✍️ چنانچه تعدادی از ذرت‌ها بو داده نشوند یعنی زمینه لازم برای موفقیت و پیشرفت در شما وجود دارد. تنها لازم است که از قدرت و استعدادهای درونی خود به طور صحیح استفاده نمایید.

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ اگر خواب مزرعه‌ای از ذرت را ببینید و در خواب آگاه باشید که این مزرعه به خود شما تعلق دارد؛ یعنی پول و ثروت فراوانی در انتظار شما است.
  ✍️ چنانچه مزرعه ذرت دیده شده در خواب صاحبی جز شما داشته باشد؛ یعنی همان شخص است که به پول و ثروت دست خواهد یافت.
  ✍️ دیدن رویایی از ذرت پخته شده به معنای کسب نعمت، خیر و برکت آن هم بدون هیچ دردسری است.
  ✍️ ذرت‌های خام و ناپخته در خواب خبر از این می‌دهد؛ که این رزرق و روزی و نعمت با سختی و مشقت نصیب شما می‌شود.

  از نظر یوسف نبی 👳

  ✍️ نمایان شدن ذرت در خواب و رویا به دارایی، رزق و روزی حلال و مشروع تعبیر می‌شود. به طور کلی دیدن رویای ذرت تعبیر نیکویی دارد.

  از نظر دانیال نبی 👳

  ✍️ اگر در خواب شخص مرده‌ای را ببینید و به شما ذرت بدهد؛ یعنی مال و ثروتی از یک منبع غیرمنتظره نصیبتان خواهد شد. به طور کلی اگر مرده در خواب چیزی از کالاهای دنیوی به شما بدهد؛ به دریافت خیر، نیکی و منفعت تعبیر می‌شود. این نعمات از جایی می‌رسد که به هیچ وجه انتظار و امیدش را نداشته‌اید.

  تعبیر خواب ذرت بر اساس موضوع آن 📋

  مزرعه و زمین کشت و پرورش ذرت

  ✍️ این که در خواب درون یک مزرعه ذرت باشید و بدانید که آن مزرعه مال خودتان نیست؛ یعنی کسی به ثروت و دارایی فراوانی دست خواهد یافت. از قِبَل او برای شما نیز فرصتی طلایی فراهم می‌شود. در واقع سهم قابل توجهی در ثروت و اموال آن شخص خواهید داشت. همچنین ممکن است یک پیشنهاد شغلی ایده آل دریافت کنید. شاید هم زندگی‌تان از نظر مالی رونق خوبی پیدا کند.
  ✍️ مشاهده خوابی از مزرعه ذرتی که خودتان صاحبش هستید؛ خبر از ترس و نگرانی‌های شما دارد. زیرا شدیداً واهمه دارید که مبادا کسی اموالتان را از چنگتان در بیاورد. همین افکار و دل نگرانی‌ها شما را به سوی تنهایی و انزوا سوق داده است؛ در نتیجه عمیقاً احساس تنهایی و گوشه گیری می‌کنید.
  ✍️ در این شرایط با توجه به این که به کسی اعتماد ندارید؛ لازم است چهار چشمی به مراقبت و حراست از خود بپردازید. زیرا ممکن است استرس‌هایتان به نقطه ضعفتان تبدیل شود. به طوری که دیگران از طریق آن بتوانند به شما صدمه بزنند.
  ✍️ اگر مزرعه ذرتی با ابعاد و مساحت مناسب را در خواب ببینید؛ به طوری که رسیدگی به این مزرعه بدون مشقت امکان پذیر باشد؛ این رویا به سلامتی، تندرستی، سعادت و خوشبختی شما اشاره دارد.
  ✍️ اگر در خواب یک زمین کشاورزی پهناور را ببینید که سرتاسر آن ذرت کاشته شده است؛ یا این که راه خود را در چنین زمینی گم کنید؛ یعنی بیش از ظرفیت و توان خود درگیر فکر و خیالات و دغدغه هستید. البته این خواب می‌تواند پیش بینی کننده دریافت ثروت زیادی نیز باشد. یعنی از راه‌هایی همچون برنده شدن در لاتاری، قرعه کشی و غیره مال و ثروت فراوانی نصیبتان خواهد شد. همچنین ممکن است این ثروت را در قالب پاداش دریافت نمایید.
  روی هم رفته ذهن شما به چالش کشیده می‌شود. زیرا نمی دانید از فرصت‌های ایجاد شده چگونه استفاده کنید. به اضافه این که ممکن است ثروت گفته شده امکانات و رفاه فراوانی برایتان به همراه داشته باشد؛ در نتیجه احساس کنید در این خوشی و رفاه غرق شده‌اید. اگرچه رویای شما تعبیر نیکویی دارد و خبر از کسب مال و ثروت در مقادیر زیادی می‌دهد؛ اما در کنار آن به شما هشدار می‌دهد که مشکلات و گرفتاری‌های زیادی را تجربه خواهید کرد.

  خوردن از ذرت خام و پخته نشده

  ✍️ اگر در خواب مشغول خوردن از ذرت خام و ناپخته باشید؛ یعنی با حرص و طمع زیادی به مال اندوزی می‌پردازید. البته که اقدامات شما مثمر ثمر واقع شده و به مال و ثروت قابل توجهی دست خواهید یافت؛ اما در این میان به فردی خسیس و کنس تبدیل می‌شوید. این خساست و تنگ نظری در وهله اول موجب رنجش خودتان خواهد شد تا دیگران.

  ذرت تفت و بو داده شده

  ✍️ اگر در خواب از ذرت بو داده شده بخورید یا مشغول درست کردن آن باشید؛ این خواب به خوشی و شادکامی تعبیر می‌شود. همچنین می‌تواند این گونه تعبیر گردد که ثروت و دارایی خود را برای شادی و خوش گذرانی مصرف می‌کنید.
  ✍️ رویایی از ذرت بو داده به معنای این است که در رسیدن به رویاها و خواسته‌های خود نیازمند صبر و ممارست هستید. اگر پشتکار داشته باشید به همه اهداف خود دست خواهید یافت. با این تفاسیر از نگرانی بیش از حد دست بردارید. توجه داشته باشید حتی تلاش افراطی برای رشد و پیشرفت نیز ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
  یعنی موجب عقبگرد شما در مسیر دستیابی به موفقیتتان شود. به این ترتیب با سرعتی متعادل در مسیر ایده‌آل خود پیش بروید و به تلاش و کوشش خود ادامه دهید.
  ✍️ در یک تعبیر کلی از خواب ذرت بو داده یا پاپ کورن می‌توان آن را علامت و نشانه رشد و پیشرفت دانست. این خواب همچنین ممکن است به ایده‌های نابی که در سر دارید اشاره داشته باشد.

  بذر و دانه ذرت

  ✍️ دیدن دانه‌های ذرت در خواب علامتی از پول، ثروت، خوشبختی، شادکامی، موفقیت و پیروزی است.
  ✍️ چنانچه شخصاً دانه‌های ذرت را دست چین کرده باشید؛ یعنی به واسطه تلاش‌ها و اقدامات خودتان است که در زندگی‌تان رشد و پیشرفت خواهید کرد.
  ✍️ دریافت دانه‌‌های ذرت از سوی شخصی دیگر به معنای این است؛ که کسی غیر از خودتان باعث و بانی خوشبختی و موفقیتتان می‌شود.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب بذر و دانه ذرت را فروخته و در برابر آن پولی دریافت کنید؛ یعنی خوشبختی، سعادت و حتی دارایی و ثروت شما به خطر خواهد افتاد. در این شرایط در وهله اول باید با حواس جمع و هوشیاری کامل پیش بروید. به اضافه این که بهتر است برای رفع بلایا و خطرات احتمالی صدقه‌ای بدهید.

  خریدن ذرت (بلال) یا کباب کردن آن

  ✍️ خریدن بلال در خواب یا به شخصه کباب کردن آن به معنای دست یابی به مال و ثروت است. رویای شما نوید بخش این است که اوضاع و احوال زندگی‌تان بسیار مساعد و خوشایند می‌شود. لذت و خوشی بیشتری نصیبتان خواهد شد.
  ✍️ در تعبیر خواب خریدن ذرت ابتدا باید به تفاوت آن با بلال توجه داشت. زیرا همان طور که می‌دانید ذرت دانه‌های جدا شده بلال است. روی هم رفته اگر در خواب ذرت خریداری کنید؛ این رویا نویدبخش در راه بودن آینده‌ای مطلوب و ایده‌آل برای شما است.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب خریدن ذرت می‌توان آن را بیانگر ازدواج و وصلت دانست. به این صورت که در آینده نزدیک با فردی موفق و مناسب ازدواج خواهید کرد. زندگی مشترک شما سرشار از خوشی و شادی خواهد بود.
  روی هم رفته در تعبیر خواب خریدن ذرت باید بگوییم؛ این رویا به پیش بینی تغییر و تحولات زندگی‌تان در روزهای آینده می‌پردازد. به اضافه این که خبر از پر رونق شدن کار و بارتان نیز دارد.
  شدیداً این احتمال وجود دارد که زندگی‌تان وارد فصلی مهم و جدید شود. این فصل می‌تواند با ازدواج و ورود به زندگی مشترک آغاز گردد. شاید هم هدایای نفیسی از جانب دوستان و عزیزانتان دریافت کنید. در مجموع یک تبادل پولی خواهید داشت که به هیچ وجه از آن پشیمان و نادم نمی‌شوید. زیرا در نتیجه آن است که خوشبختی و دارایی فراوانی نصیبتان می‌گردد.

  ذرت یا بلال آب پز

  ✍️ دیدن ذرت یا بلال آبپز شده در خواب به رشد و پیشرفت در زندگی‌تان اشاره دارد. به اضافه این که اگر درست و اصولی پیش بروید سعادت، کامیابی و موفقیت نصیبتان خواهد شد.
  ✍️ اگر در خواب تصویری از ذرت در حال پخت را ببینید؛ یعنی وقت آن رسیده تا در امور مالی خود به مشورت با رفقا و خانواده بپردازید؛ و از کمک و رهنمودهای آنها استفاده نمایید. زیرا احتمال دارد در زمینه‌ای سرمایه گذاری کرده و با گذر زمان دریابید که سود و بازدهی چندانی برایتان نداشته است؛ در نتیجه باید برای دریافت کمک و راهنمایی به سراغ افراد دانا و معتمد بروید.
  ✍️ این مشورت‌ها برای شما نتیجه بخش و سودآور خواهد بود. به طوری که پول و ثروت قابل توجهی از سرمایه گذاری خود کسب خواهید کرد. منتها در این صورت یادتان نرود که از خجالت این افراد در بیایید؛ و مبلغی پول را در ازای مشاوره و راهنمایی‌هایشان بپردازید.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب ذرت پخته شده باید بگوییم که کمک مالی قابل توجهی به یک دوست خواهید کرد.
  ✍️ اگر در خواب ببینید که ذرت به شیوه مکزیکی طبخ و پخته شده است؛ یعنی رشد و پیشرفت شما در زندگی حتمی است. همچنین با انجام اقداماتی حساب شده، صحیح و واقع بینانه موفقیت و کامیابی فراوانی عایدتان خواهد شد. مشروط به این که اموراتتان را از راه درست و صحیح به انجام برسانید.

  فروشنده ذرت و بلال

  ✍️ این که در خواب ببینید شخص ذرت فروشی به سراغ شما آمده است؛ یعنی یک فرصت و موقعیت طلایی نصیبتان خواهد شد. فرصتی که امکان دست یابی به پول و ثروت را برای شما به ارمغان می‌آورد.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب و رویا به سراغ یک ذرت یا بلال فروش بروید و قصد خرید از او را داشته باشید؛ بیانگر این است که با تلاش‌ و عملکردی هوشمندانه در پی اندوختن ثروتی هنگفت خواهید بود.
  ✍️ خواب خرید ذرت از شخص بلال فروش بیانگر این است که به طور حتمی و به یقین خوشبخت و ثروتمند می‌شوید.
  ✍️ اگر در خواب صرفاً یک فروشنده ذرت را ببینید آن هم بدون این که قصد خرید از او را داشته باشید؛ یعنی از نظر مالی مشکلاتی شدید در پیش خواهید داشت. به طوری که به احتمال زیاد دارایی و ثروتتان با خطر نابودی مواجه می‌گردد.
  ✍️ در واقع کسی که چنین خوابی می‌بیند فردی بیش از حد مهربان، دست و دلباز، دلسوز و البته اصراف کار است. اگرچه بخشش و سخاوت بی حد و مرز او موجب دلشادی سایرین می‌شود؛ اما برای شخص خودش جز تنگدستی و فشارهای مالی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

  خوردن و میل کردن ذرت

  ✍️ اگر در رویای خود مشغول خوردن ذرت باشید؛ تعبیر خواب شما بسته به طعم و مزه این ذرت‌ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی اگر ذرتی که در خواب میل کرده‌اید خوش عطر و طعم باشد؛ پس به زودی مال و ثروت قابل توجهی به دست خواهید آورد.
  ✍️ چنانچه ذرت خورده شده در خواب فاسد، بدمزه و ناخوشایند باشد؛ این رویا به ایجاد اختلاف میان شما و خانواده‌تان اشاره دارد.

  برداشت محصول ذرت

  ✍️ اگر در عالم خواب به برداشت و جمع آوری ذرت‌ مشغول باشید؛ یعنی پول و درآمد بدست خواهید آورد. منتها این درآمد و سودآوری از تلاش، سختی، پشتکار و استمراری حاصل شده که در کارهایتان به خرج داده‌اید. در نهایت همه آن سختی‌های طاقت فرسا که به جان خریدید؛ به پاداش و انتهایی خوب ختم خواهد شد.
  ✍️ در تعبیر دیگر از خواب برداشت محصول ذرت باید این طور گفت؛ برای بدست آوردن پول و ثروت مورد نظرتان راه درازی در پیش دارید. در واقع همچنان باید تلاش و کوشش فراوانی به خرج دهید. با این حساب تا آخرین توان خود کار و تلاش کنید؛ چرا که در نهایت پاداش و مزد کار سخت خود را همچون دانه‌های ذرت برداشت خواهید کرد.

  ذرت تر و تازه و شیرین

  ✍️ مشاهده ذرت شیرین، آبدار و تازه در خواب بیانگر برخورداری از سلامتی و تندرستی در روزهای آینده است. احتمال دارد به طور فعلی درگیر نوعی مریضی و ناخوش احوالی باشد. در این صورت خواب شما می‌گوید که به زودی سلامتی و تندرستی خود را باز خواهید یافت.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب ذرت تازه و شیرین باید آن را نشانه کسب ثروتی بدون زحمت دانست. این مال و ثروت بادآورده در آینده‌ای نزدیک نصیب شخص رویابین خواهد شد. منتها دلیل اصلی مشاهده چنین خوابی نوعی هشدار و آگاهی بخشی به شما است؛ یعنی باید راهی برای استفاده صحیح و به جا از این پول‌های نقد باد آورده پیدا کنید. چرا که معمولاً آنچه بدون زحمت بدست بیاید؛ بسیار راحت هم از دست خواهد رفت!

  ذرت همراه با پوسته و غلاف آن

  ✍️ دیدن خواب ذرت جدا نشده از پوسته و غلاف یعنی اموال و دارایی‌های خود را در معرض دید مردم قرار ندهید. در حد امکان مال و اموال خود را مخفی نگه دارید. چرا که اگر توجه دیگران به دارایی شما جلب شود؛ ممکن است منجر به ضرر و زیان‌های فراوانی گردد. با این تفاسیر از فخر فروشی و تجمل گرایی دوری کنید که چنین کاری به ضرر شما تمام خواهد شد.
  ✍️ اگر در خواب صرفاً پوست ذرت و بلال را ببینید؛ یعنی خداوند بزرگ فرزندانی زیبا و تندرست به شما خواهد بخشید. به اضافه این که در پی یافتن شیوه‌ای جدید برای کسب سود و درآمدزایی از اموال و دارایی‌هایتان هستید.
  ✍️ پوست کندن ذرت و نمایان شدن مغز آن در خواب به معنای دستیابی به رفاه، خوشبختی و سعادت است. به طور کلی یک زندگی سرشار از موفقیت را تجربه خواهید کرد.
  ✍️ اگر ذرت دیده شده در خواب به طور کامل با غلاف و پوسته پوشیده شده باشد؛ به نحوی که به هیچ وجه دانه‌های ذرت درون آن دیده نشود؛ یعنی اکنون باید ثروت و اموال خود را مخفی و پوشیده نگه دارید.
  ✍️ اگر دستتان را برای دیگران رو کنید و به آنها نشان دهید که چه دارید و چه ندارید؛ احتمالاً راه را برای ورود مشکلاتی جدید به زندگی خود گشوده‌اید.

  ذرت آرد شده و غذاهای تهیه شده از آن

  ✍️ مشاهده آرد ذرت در خواب یعنی ثروت و نقدینگی خود را در زمینه مناسبی سرمایه گذاری کرده‌اید. این سرمایه گذاری به طور چشمگیری سودآور خواهد بود.
  ✍️ علاوه بر آرد ذرت، اگر در خواب غذاهای تهیه شده از این آرد را نیز ببینید؛ این رویا حاوی یک توصیه و پیشنهاد است. مبنی بر این که دارایی‌های خود را راکد و بدون استفاده نگذارید. سایر اموال خود را وارد چرخه سرمایه گذاری کنید تا منجر به سودآوری بیشتری شود.
  ✍️ با توجه به این که نهایت استفاده را از داشته‌هایتان نمی‌کنید؛ طبیعی است که به مال و ثروت مورد نظر خود نیز دست نیابید. از سوی دیگر رویای شما بیانگر این است که بابت کم و کسری‌های مالی خود نگرانی و دغدغه ندارید. اشراف کاملی نسبت به خواسته و نیازهای پولی خود داشته و در تلاش برای رفع و رجوع آنها هستید.

  نان پخته شده از آرد ذرت

  ✍️ خواب نان ذرت به شادی، خوشی و خوشبختی تعبیر می‌شود. به اضافه این که مشاهده چنین رویایی می‌تواند پیش بینی کننده سفر به مکانی عجیب و جدید نیز باشد.
  ✍️ تعبیر دیگر خواب نان ذرت این است که به ثروت یا سعادت رویایی‌تان دست خواهید یافت. این موفقیت و شادکامی وجودتان را سرشار از لذت و خوشی خواهد کرد. توجه داشته باشید خوشبختی یا ثروتمندی گفته شده از یک منبع درآمدی ایجاد می‌شود. یعنی درآمدی مضاعف نسبت به سابق خواهید داشت.
  عامل اصلی به وجود آمدن چنین منبعی نیز کارها و تلاش‌هایی است که خودتان پیش از این انجام داده‌اید.

  ذرت سرخ شده در روغن

  ✍️ دیدن خواب ذرت سرخ شده در روغن به معنای این است؛ که در رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود صبر و استقامت به خرج دهید. نگرانی و دل واپسی بیش از حد را کنار بگذارید. هیچ گونه ترس و نگرانی به دل خود راه ندهید و با تمام قوا به پیش بروید.

  ذرت به رنگ سبز

  ✍️ خوابی از ذرت سبز رنگ به معنای این است که باید قدر دان داشته‌هایتان باشید. برای آنچه که بدست آورده‌اید خدا را شاکر بوده و از ثروت خود به افراد مستحق انفاق کنید. به این ترتیب خداوند بزرگ رزق و روزی شما را چند برابر خواهد کرد.

  ذرت زرد و طلایی رنگ

  ✍️ اگر در خواب ذرت‌هایی به رنگ طلایی و زرد را ببینید؛ خبر از میل و اشتیاق شما برای کسب درآمد و پولسازی به شیوه‌های نوین دارد. در حقیقت شما برای دستیابی به سود و منفعت اقدام به انجام هرکاری خواهید کرد.

  ذرت سفید و بی‌رنگ

  ✍️ مشاهده خوابی از ذرت سفید رنگ علامتی از استرس، نگرانی و اضطراب است. در این شرایط بهتر است به ورزش کردن روی بیاورید. به این وسیله می‌توانید انرژی‌های منفی و بد را از خود دور کنید.

  کاشت و پرورش ذرت

  ✍️ این که در خواب ذرت بکارید و پرورش بدهید؛ به معنای آماده سازی شرایط درونی و بیرونی برای کسب موفقیت و ثروت است. بر اساس این رویا شما در ابتدای مسیر موفقیت خود قرار دارید؛ در نتیجه ممکن است دچار دلسردی و یاس شوید؛ و این گمان را داشته باشید که چیز دندان گیری نصیبتان نخواهد شد و تلاش هایتان بی فایده است.
  ✍️ در این صورت رویای شما بیان کننده مطلبی انگیزه بخش خواهد بود. مبنی بر این که صبوری به خرج دهید و دست از تلاش بر ندارید. همچون دانه ذرتی که پس از کاشته شدن با گذر زمان سر از خاک بیرون می‌آورد؛ شما نیز برای رسیدن به موفقیت و سعادت به زمان نیاز دارید.
  بنابراین به دور از هرگونه ناامیدی نهایت تلاش خود را به کار گیرید و سپس به انتظار نتیجه کوشش‌هایتان بنشینید.

  ✍️ دیدن خوشه ذرت در عالم خواب و رویا عموماً نشانه سرگشتگی در امور مالی است؛ یعنی نمی‌توانید تصمیم صحیحی درباره مسائل مالی و پولی خود بگیرید. همچنین ممکن است این رویا به بی نظمی و برهم خوردن برنامه‌های اقتصادی نیز اشاره داشته باشد.
  ✍️ تعبیر دیگر این خواب می‌تواند بیانگر این باشد که مقدار مشخصی پول را برای روز مبادا پس انداز کرده‌اید. شاید هم به زودی قصد پس انداز و پول اندوزی را داشته باشید. روی هم رفته نمی دانید که در گام بعدی این پول اندوخته شده را در چه زمینه‌ای سرمایه گذاری کنید.

  کیسه نگهداری ذرت

  ✍️ مشاهده کیسه‌های نگهداری ذرت در خواب به معنای جاهایی برای پس انداز پول و دارایی‌تان است. در واقع این کیسه‌ها نشانه این است که برای روز مبادایتان کجا می‌توانید پولی ذخیره کنید؛ یا چه منبعی را می‌توانید برای چنین روزی کنار بگذارید.
  ✍️ اگر کیسه ذرت دیده شده در خواب پاره پوره یا سوراخ دار باشد؛ یعنی به طور غیر ارادی پس انداز با ارزشتان را برای خرید موضوعات بیهوده و بی ارزش مصرف می‌کنید.

  ذرت خشک شده

  ✍️ رویایی از دانه‌های ذرت خشک شده یعنی به زودی اتفاقی بی اهمیت و معمولی برایتان رخ خواهد داد.
  ✍️ چنانچه در خواب قصد کاشتن دانه‌های ذرت خشکیده را داشته باشید؛ این رویا به ایده‌ها و افکار طلایی شما اشاره دارد. تفکرات و برنامه‌های ذهنی شما به طور بالقوه می‌تواند پول و ثروت فراوانی را نصیبتان کند.

  چوب ذرت (دسته چوبی بلال)

  ✍️ مشاهده چوب ذرت در خواب و رویا خبر از عملی شدن وعده و وعیدها دارد. در این زمان توان کافی برای اجرایی کردن قول‌هایتان خواهید داشت. به اضافه این که ثمره و نتیجه این عملیات نیز در اسرع وقت نمایان می‌شود.

  آب نباتی با طعم ذرت

  ✍️ اگر در خواب آبنبات‌هایی با طعم و مزه ذرت را ببینید؛ این رویا دست روی خوشی‌ها و لذت‌های پنهان زندگی شما می‌گذارد؛ یعنی مسائل خوشایند و انگیزه بخشی که همواره موجب خوش حالی و تقویت روحیه‌تان می‌شوند؛ منتها شما از توجه به آنها غافل شده و این موضوعات را از یاد برده‌اید.
  ✍️ به طور کلی صرف مشاهده ذرت در خواب (چه به شکل آبنبات باشد و چه نه) می‌تواند نماد و نشانه‌ای از لذت بردن در نظر گرفته شود. روی هم رفته پس از دیدن چنین خوابی بهتر است بیشتر به اطرافیان خود توجه نشان دهید. چرا که در این صورت قادر به شناسایی عشق، محبت و سعادت پنهان درون آنها خواهید شد.

  ذرت خراب و فاسد

  ✍️ چنانچه در خواب ذرت‌های خراب و گندیده‌ای داشته باشید؛ به معنای کسب مال و اموال از راه‌های حرام و نامشروع است. این خواب همچنین می‌تواند به خوردن غذایی تعبیر شود که از راه حرام و غلط حاصل شده است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک