مطالب دسته بندی ر | تاروت رنگی

☪️ تعبیر خواب آخوند، روحانی و شیخ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

☪️ تعبیر خواب آخوند، روحانی و شیخ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۲۶ تیر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

تعبیر خواب روحانی، شیخ و آخوند ☪️ خواب مربوط به روحانی شیخ و آخوند عموما تعبیر مثبتی داشته و با توجه به شرایط خواب، دارای تعابیر و مفاهیم مختلفی می باشد. روحانی در لغت به […]

روشن
تاریک