🚗 تعبیر خواب رانندگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ر یک دیدگاه
 • تعبیر خواب رانندگی 🚗

  دیدن خواب رانندگی از جهات و ابعاد مختلف توسط معبرین مورد تفسیر و تعبیر قرار گرفته و معانی مختلفی را برای آن ارائه کرده اند که در این شرح بیان می کنیم. رویای رانندگی سمبلی از راه ها و شرایط گوناگونی است که در زندگی تجربه کرده و اطلاعات و آموزش هایی که در این زمینه کسب می کنید. حال برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  تعابیر بر اساس موضوع

  ندیدن رو به رو

  رانندگی با اتوبوس

  رانندگی با ماشین سواری

  رانندگی دنده عقب

  رانندگی با ماشین لاکچری

  رانندگی با تاکسی

  رانندگی با آمبولانس

  رانندگی با کامیون

  رانندگی در جاده

  رانندگی در جاده باریک و مستقیم

  رانندگی در جاده پر دست انداز

  رانندگی در جاده تاریک

  رانندگی در جاده‌ی آشنا

  رانندگی در جاده‌ نا آشنا

  رانندگی درجاده برفی

  رانندگی با سرعت کم

  رانندگی با خودرو شخصی

  کسی درون خودرو نباشد

  رانندگی برای کسی

  رانندگی با سرعت بالا

  کسی با خودرو شما رانندگی می‌کند

  رانندگی و عدم کنترل آن

  رانندگی در جهت مخالف

  رانندگی با ماشین پلیس

  رانندگی در دریا

  رانندگی به تنهایی

  رانندگی در پیاده رو

  رانندگی با اجبار شخص دیگری

  عدم کنترل در رانندگی

  رانندگی در کنار شخص دیگری

  رانندگی در حالت مستی

  رانندگی به شکلهای مختلف

  رانندگی در شب

  تعبیر خواب رانندگی بر‌ اساس نظر معبر 👴

  تعبیر خواب رانندگی

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  اگر در خواب مشاهده کنید که در خودرو وانت نشسته و شخص دیگری در حال رانندگی بود، چنین تعبیر دارد احتمالاً در شرایطی قرار می گیرید که لازم است اطرافیان و یا دوستان شما را مورد حمایت و یاری قرار دهند. حتی این امر می‌تواند در زمینه مشکلات خانوادگی نیز ایجاد شود.

  هنگامی که در رویا ببینید در حال رانندگی بوده و افسر پلیس دستور توقف به شما داده و برگه جریمه ای برای تان صادر میکند، معنای نیکویی دارد و به منزله خطاها و اشتباهاتی است که مرتکب شده ولی کسی از عزیزانتان شمارا به آن متوجه کرده و از ادامه و شدت گرفتن آن جلوگیری می کند.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  خوابی که در آن رویابین شاهد رانندگی کردن خودش باشد تعبیر به منزلت و مقامی است که به آن جایگاه رسیده و از آن نفع می برد‌.

  چنانچه کسی در خواب ببیند که در حال رانندگی با خودرویی است که هیچ شناختی از آن ندارد، به این معناست که ممکن است شرایط غیر قابل پیش بینی و یا رویداد های ناشناخته ای را در زندگی تجربه کند.

  از نظر آنلی بیتون

  از نظر آنلی بیتون خوابی که در آن ببینید در حال رانندگی با خودرویی هستید، به مفهوم رشک و حسادتی است که نسبت به دیگران در وجودتان شعله گرفته به طوری که تمام افکار و رفتارتان را تحت شعاع قرار داده و احساس شکست و پریشانی می‌کنید.

  اگر در خواب مشاهده کنید در حال رانندگی هستید، تعبیر به این معناست که در بخشی از زندگی که ممکن است شغل و حرفه، تخصص و یا هر زمینه ای باشد، برنامه ها و ایده های جدیدی را اعمال کرده که منجر به بهبودی، پیشرفت و ارتقا در آن شده و خوشحالی را به همراه دارد.

  چنانچه در رویا متوجه شوید رانندگی شما به گونه ای است که از آن لذت برده و یا حتی برای کسب درآمد به آن مبادرت می کنید، به منزله اخبار مثبت و خوشایندی است که از آن مطلع می شوید.

  زمانی که در خواب ببینید در حین رانندگی به ناگاه خودرو دچار اشکال شده و از حرکت باز ایستاد، تعبیر به آن است که با وجود دیدگاه مثبت و انتظاراتی که برای ثمره تلاش و اعمالتان از زندگی تارید، ولی بسیار کمتر از آن عایدتان میشود.

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید در خودرویی به رنگ سفید با سرعت بالا مشغول رانندگی هستید، بیانگر دوره ای است که مشکلات و موانع را پشت سر گذاشته و به آرامش خاطر و لذت دست می یابید.

  اگر در خواب ببینید که با سرعتی بسیار کم در حال رانندگی هستید، به معنای آن است که از عمل به تکالیف و مسئولیت‌های بر عهده تان، ثمره خوبی نصیبتان می‌شود.

  تعبیر خواب رانندگی بر‌ اساس موضوع آن 📋

  ندیدن رو به رو در رانندگی

  در صورتی که قادر به دیدن پیش روی خود نیستید، به این معناست که در واقعیت از شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید آگاهی و شناخت کافی نداشته و حتی برنامه‌ها و اهدافی را برای خود تعیین کرده اید. بدین ترتیب مستاصل و درمانده هستید.

  رانندگی با اتوبوس

  زمانی که در خواب ببینید در حال رانندگی با یک اتوبوس هستید، تعبیر به این معناست که به زودی آشنایی و مصاحبتی با افراد مثبت و بذله گویی خواهید داشت. معنای دیگر این رویا به منزله رفتن به سفری است که در کنار دوستان جدید انجام می شود.

  از جمله معانی که برای رویای هدایت و رانندگی اتوبوس بیان می شود، تمایل شدید شما در کنترل و مدیریت شرایطی است که در آن حضور دارید و این موضوع نشات گرفته از قدرت طلبی و حس مدیریتی است که موجب قرار گرفتن شما در راس امور می شود.

  اگر در خواب مشاهده کنید در داخل اتوبوس نشسته اید و شخص دیگری عهده‌دار رانندگی آن است، چنین تعبیر می شود که هویت و شخصیت خود را به فراموشی سپرده و زیر پا نهاداید. همانگونه که دوستان و اطرافیان تان رفتار می کنند، تسلط و رشته زندگی از دستان شما خارج گشته و به شخصی بی قید و بند تبدیل شده اید.

  رانندگی با ماشین سواری

  خوابی که در آن ببینید در حال رانندگی با یک خودروی سواری هستید، تعبیر به منزله مهارت شما در مدیریت و کنترل همه جنبه های زندگی است. همچنین مسیر و راهی که لازم است برای پیشبرد اهداف طی کنید، کاملاً از جوانب و پیچ و خمی که در آن وجود دارد، آگاه بوده و شناخت کافی دارید. در عین حال بیانگر خشنودی و رضایتی است که شما از جنسیت و همچنین عواطف و احساسات مربوط به آن دارید. معنای دیگر چنین رویایی اشاره به حرفه و تخصصی است که با پتانسیل زیاد و مثبت شروع کرده و در آن اقدام به کار می کنید.

  همچنین بخوانید:  💠 تعبیر خواب روزه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  رانندگی دنده عقب

  زمانی که در رویا ببینید با دنده عقب رانندگی می کنید، بیانگر وجود مشکلات و ناهمواری های بسیاری است که دستیابی به اهداف تان را با مشکلات و سختی‌های بسیاری همراه کرده و تلاش دوچندان شما را می طلبد.

  رانندگی با ماشین لاکچری

  چنانچه در خواب مشاهده کنید در اتومبیلی مدل بالا و و لوکس سوار هستید، اشاره به خرج و مخارج هنگفت و بی حساب و کتابی دارد که انجام داده و موجب از دست دادن هزینه گزافی برای شما شده است.

  تعبیر دیگری که برای خواب رانندگی با ماشین لاکچری متصور است، تمایل شدید شما از رسیدن به مقام و منزلت اجتماعی و جایگاه رفیع می باشد.

  در عین حال دیدن این خواب به معنای پایین بودن سطح اعتماد به نفسی است که در وجود شما بوده که موجب تصمیم گیری های غیر اصولی و نادرست در زندگیتان میشود.

  رانندگی با تاکسی

  چنانچه در رویا خودتان را مشغول رانندگی با خودرو تاکسی ببینید، به این معناست که اطراف و پیرامون تان را با دوستان و اشخاصی متظاهر و لاابالی پر کرده‌اید که گذراندن ایام در کنارشان موجب به وجود آمدن احساس بیهودگی و عبث در وجودتان شده است.

  رانندگی با آمبولانس

  اگر در خواب مشغول رانندگی با آمبولانس بودید، تعبیر به منزله اهمیت و ارزش زیادی است که برای خود و نیازهای تان قائل بوده و پرداختن به آن را در اولویت قرار می دهید.

  گاهاً تعبیری که برای دیدن چنین رویایی بیان می شود، بیانگر عدم استقلالی است که موجب می‌شود تا امورات و برنامه های مهم زندگیتان را به اشخاص دیگر واگذار کنید.

  همچنین دیدن چنین خوابی خبر از حمایت و کمک های کوچک و بزرگی دارد که شما نسبت به دیگران و حتی اشخاص مستمند و نیازمند انجام میدهید.

  رانندگی با کامیون

  اگر خواب دیدید که راننده کامیون بودید تعبیرش این است که در دوره ای از زندگی هستید که مجبور می وشید مسیری را طی کنید که دیگران برای شما تعیین کنند. شما علاقه ای به تغییر ندارید.

  اگر کامیون خیلی بزرگ بود نشانه مسئولیت بزرگی است که قرار است به عهده بگیرید. احتمالا ارتقای شغلی می گیرید یا مسئولیت سنگینی به شما داده خواهد شد.

  اگر در خواب مشغول بارگیری بودید تعبیرش این است که که برای رسیدن به چیزی که می خواهید تلاش زیادی می کنید.

  تعبیر رانندگی در جاده پر پیچ و خم در خواب این است که موانع و مشکلات زیادی را در راه رسیدن به اهداف خود دارید. سعی کنید با مدیریت صحیح همه مشکلاتتان را حل کنید.

  راندن کامیون در خواب بیانگر آن است که او موقعیت جدیدی را به دست خواهد گرفت و بیننده خواب در کار خود ارتقاء زیادی خواهد یافت و خدا بهتر می داند.

  رانندگی در جاده

  اگر در خواب ببینید که در میان جاده ای رانندگی میکنید، تعبیر به این معناست که از جنبه احساسی و عاطفی با چالش هایی مواجهه هستید که تمایل دارید تا مدتی را در سفر گذرانده و با خود خلوت کنید.

  چنانچه در رویا متوجه شدید که قادر به دیدن جاده نبودید، به مفهوم موضوع و مطلبی است که شما از آن بی خبر هستید. حتی ممکن است بیانگر امری مهم و حیاتی است که نادیده گرفته و از آن چشم پوشی می کنید.

  در برخی اوقات چنین خوابی اشاره به خطرات و مسائلی دارد که در کمین شما و زندگیتان بوده و هیچ شناخت و آگاهی نسبت به آن ندارید.

  رانندگی در جاده باریک و مستقیم

  خوابی که در آن ببینید در میان جاده‌ای کاملاً سر راست در حال رانندگی هستید، مفهوم خیر و خوبی دارد و به این معناست که امورات و برنامه هایی که هم اکنون برای آن تلاش می کنید به سهولت و سرعت به نتایج دلخواهی منجر می شود.

  رانندگی در جاده پر دست انداز

  اگر در خواب مشاهده کنید در میان جاده های پر از چاله و سنگلاخ در حال رانندگی بودید چنین تعبیر دارد که ممکن است مجبور به اعمال برخی شرایط و تغییراتی در جنبه‌های مختلف زندگی تان شوید. در عین حال اشاره به چالش ها و مسائلی دارد که با آن مواجه شده و لازم است تا برای رفع و رجوع آن اقدامات لازم را انجام دهید.

  رانندگی در جاده تاریکی

  اگر در رویا خودتان را مشغول رانندگی در جاده ظلمانی و تاریکی ببینید، به منزله هشداری است که توجه و دقت بیشتر شما را نسبت به آینده تان جلب کرده و لازم است تا تدابیر و ایده های بهتر و موثری برای برخورداری از یک زندگی شاد و مستقل پیاده کنید.

  رانندگی در جاده‌ی آشنا

  رانندگی کردن در میان جاده ای که کاملاً نسبت به آن شناخت کافی داشته و از همه جوانب آن آگاهی، مفهوم خوشایندی ندارد و اشاره به خطا ها و لغزش هایی است که به طور مکرر از شما سر زده و تکرار می شود.

  رانندگی در جاده‌ نا آشنا

  زمانی که در رویا خودتان را مشغول رانندگی در جاده‌ای ببینید که بسیار ناشناخته و تازه است، به این معناست که برای آینده و زندگی خود هیچ ایده و حتی برنامه ای ندارید. دیدن چنین خوابی همچون زنگ خطری است که توجه شما را به تعیین اهداف مساعد در زندگی جلب نموده و اینکه مسیر مشخصی را برای دستیابی به آن طی کنید.

  رانندگی درجاده برفی

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید در جاده مملو از برف در حال رانندگی هستید، به مفهوم احتیاط و دقت نظری است که شما در جنبه‌های مختلف زندگی تان لحاظ می‌کنید.

  رانندگی با سرعت کم

  چنانچه در خواب متوجه شوید با سرعت بسیار آهسته و پایین رانندگی می کنید، تعبیر به عزت نفس پایینی است که در انجام کارها شما را بسیار متزلزل و سست می کند.

  همچنین بخوانید:  🌩️ تعبیر خواب رعد و برق (صاعقه) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  رانندگی با خودرو شخصی

  چنانچه در خواب مشغول رانندگی با خودروی شخصی بودید، به این معناست که تا چه میزان مدیریت و تسلط در امورات و برنامه های زندگی تان دارید. در حقیقت این موضوع را خاطرنشان می کند که در هر جایگاهی که در زندگی قرار داشته باشید، تنها و تنها خودتان باعث و بانی پیشرفت ها و موفقیت ها و یا احیانا سقوط و شکست هایی است که متحمل شده اید. لذا لازم است تا با چشم باز و آگاهی و بصیرت لازم گام ها و اهداف خود را تعیین نموده و برای رسیدن به آن اقدام کنید.

  کسی درون خودرو نباشد

  هنگامی که در خواب در حین رانندگی به ناگاه متوجه شوید کسانی که انتظارش را داشتید داخل خودرو نبوده و کاملا تنها هستید، تعبیر به آن است که در واقعیت کاملاً منزوی و تنها هستید. در واقع نزدیکان و اطرافیان تان هیچ یاری و مساعدتی حتی از جنبه احساسی نسبت به شما نداشته و همه امورات تان را به تنهایی رفع و رجوع میکنید.

  رانندگی برای کسی

  اگر در خواب مشاهده کنید برای شخص خاصی رانندگی میکنید، تعبیر خوشایندی ندارد. چرا که اشاره به روحیه شماست که در آینده دچار شکست و ناکامی می شود. در حقیقت اطرافیان و دوستان شما کاملاً با چهره های ریاکارانه و متظاهر به شما نزدیک شده و هر لحظه در حق شما اجحاف و کوتاهی می کنند و شما نسبت به این موضوع بی خبر هستید. توصیه می شود با دیدن چنین خوابی کمی در اطرافیان و پیرامون خودتان بازنگری نموده و عملکرد و رفتارشان را به دقت مرور کنید تا از این طریق افراد منفی را از زندگیتان حذف کرده و مقابل بسیاری از ناکامی ها را در آینده بگیرید. تفسیر دیگری که برای این رویا مطرح می‌شود، اشاره به تلاش و تمایلی است که شما نسبت به تسلط و داشتن کنترل بر زندگی شخص دیگری از خود به خرج می دهید.

  رانندگی با سرعت بالا

  زمانی که در خواب شاهد رانندگی خودتان با سرعت بسیار بالا بوده به طوری که تا حد زیادی کنترل از دستتان خارج می شود، اشاره به مواقعی دارد که بدون در نظر گرفتن جوانب و آگاهی و شناخت کافی از موضوع اقدام، به اتخاذ تصمیم عجولانه می کنید که در اغلب موارد پیامدهای نامطلوب و ناخوشایندی به همراه داشته و عواقب سختی را با خود به همراه می‌آورد.

  همچنین تعبیر دیگر رانندگی با سرعت بالا، به مفهوم عدم تعهد و بی مسئولیتی است که در قبال امورات و برنامه های تان از شما بروز می کند. این امر موجب گشته تا همه طرف های مقابل در حیطه کاری، مالی و حتی زندگی نسبت به شما بی اعتماد شده و در هیچ زمینه ای شما را حمایت نکنند. با دیدن چنین خوابی توصیه می‌شود تا در افکار و اخلاق تان بازنگری نموده و تا زمانیکه تنهای تنها نشده اید، شخصیت بهتر و قابل قبولی از خود بسازید.

  در برخی اوقات چنین خوابی اشاره به رانندگی سهل انگارانه و شتاب زده ای است که در واقعیت انجام داده و در واقع بسیاری از قوانین رانندگی را زیر پا می‌گذارید. لازم است تا برای صلاح خود و حتی دیگران رانندگی صحیح و اصولی داشته باشد.

  هم چنین خوابی که در آن با سرعت زیاد رانندگی کنید، به منزله تصمیمات عجولانه و شتاب زده ای است که انجام داده و بی گدار به آب میزنید. بهتر است با کمی تدبیر و آرامش جوانب را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن همه مزایا و معایب تصمیم صحیحی را در آن موضوع اتخاذ کنید.

  کسی با خودرو شما رانندگی می‌کند

  اگر در خواب متوجه شدید خودرو شخصی شما در اختیار کسی بوده و در حال رانندگی با آن است، تعبیر به این معناست که کسی از اطرافیان شما به انحاء مختلف سعی دارد تا در تصمیمات و برنامه های شما اعمال نظر کرده و همه امور را بر طبق میل و خواسته خود پیش ببرد و به نوعی کنترل زندگی شما را به دست گیرد. در عین حال ممکن است نشان دهنده فریب و نیرنگی باشد که شخصی با قصد و نیت پلید خود در تدارک آن بوده تا شما را به آن گرفتار کند.

  همچنین مفهوم دیگر چنین رویایی اشاره به عدم تعهد و مسئولیتی است که شما در اغلب مواد در اموراتتان داشته و بدین گونه رفتار می نمایید. بدین ترتیب از همه پیامدها و عواقبی که در نتیجه برنامه ها و ایده های شما بروز می کند، چشم پوشی می کنید.

  رانندگی و عدم کنترل آن

  اگر در خواب خانم بارداری مشغول رانندگی در خودرو بوده و به طور کامل تسلط و کنترل بر آن ندارد، تعبیر به منزله مسائل و مشکلاتی است که در زندگی با آن مواجه می شود.

  اگر دانش آموزی در خواب ببیند که در رانندگی قادر به کنترل فرمان و خودرو نبوده به این معناست که در برنامه های تحصیلی و آموزشی که مشغول است نیز از مهارت و تبحر کافی برخوردار نیست.

  اگر خانم متاهلی در خواب دید که در زمان رانندگی توانایی هدایت و راندن ماشین را ندارد، تعبیر به استرس و نگرانی است که از مسئولیت های خانه داری به او دست داده و در انجام این امورات فاقد توانایی لازم است.

  زمانی که دختر مجردی در رویا مشاهده کند به طور ناشیانه رانندگی کرده و بسیار در آن ضعف دارد، به مفهوم آن است که عواطف و احساسات او بسیار بر تصمیمات و کارهایش تاثیر گذاشته و موجب گشته تا برخی مسائل و موانع برای او ایجاد شود.

  رانندگی در جهت مخالف

  هنگامی که در خواب ببینید در خیابانی کاملاً خلاف جهت در حال رانندگی هستید، به منزله پس روی ها و موانع زیادی است که با آن مواجه می شوید.

  اگر در خواب ببینید که کسی در حوضی بزرگ و یا استخر آبی کاملاً خلاف جهت رانندگی می کند، تعبیر به این معناست که به دلیل احساسات منفی و قالبی که بر او حاکم شده بسیاری از برنامه ها و اموراتش دچار رکود و یا حتی توقف شده است.

  همچنین بخوانید:  🚶 تعبیر خواب راه رفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  زمانی که در خواب اتومبیلی را ببینید که راننده با قرار گرفتن در صندلی عقب اقدام به رانندگی می کند، تعبیر به آن است که آن شخص در واقعیت به علت اعتماد به نفس پایین و عدم توانایی، بسیاری از مسئولیت ها را نیمه کاره رها می کند.

  چنانچه در حین رانندگی کسی را ببینید که از دنده معکوس استفاده می کند، بیانگر ندامت و پشیمانی از تصمیمات و رفتارها و حتی اموراتی است که بر او گذشته است.

  مردی که در خواب دنده عقب میرود، به منزله عدم استحکام و نداشتن تدبیر صحبح که منجر به اختلاف و مشاجرات شدیدی درون خانواده بین او و همسرش گردیده است.

  رانندگی با ماشین پلیس

  خوابی که در آن مرد متاهلی مشغول رانندگی با اتومبیل پلیس بود به این معناست که در اغلب موارد او از انجام وظایف و تکالیفی که به عنوان مرد خانواده بر عهده او بوده شانه خالی کرده و می گریزد.

  اگر کسی را غیر از پلیس مشغول رانندگی با خودرو پلیس ببینید، نشان دهنده خلف وعده و پیمان شکنی هایی است که او در زندگی انجام میدهد.

  همچنین رانندگی کردن با خودرو پلیس، به منزله انجام فعالیت هایی است که از عهده و توانایی او خارج بوده وتنها برای رفع موانع و مشکلاتی است که برای او حاصل شده و او را در شرایط سخت و ناهمواری قرار داده است.

  رانندگی در دریا

  چنانچه مرد متاهلی در خواب ببیند در میان آبهای دریا با خودرو مشغول رانندگی است، تعبیر به معنای وفاداری و احساس مسئولیت شدیدی است که او نسبت به همسر و فرزندان خود داشته و تحت هر شرایطی با تدبیر و رفتارش راه نجاتی برای خود و خانواده‌اش می گشاید.

  خوابی که در آن دختر مجردی ببینید که در دریا با ماشین پیش می رود، به این معناست که در روابط عاطفی به علت شکستگی که داشته و دچار جدایی و بحران گردیده از نظر عاطفی دچار روحیه متزلزل می شود.

  اگر خانم متاهلی در خواب ببیند که در آن ماشین را هدایت می‌کند، اشاره به مسئولیت‌های عدیده ای است که در اثر زندگی مشترک و فرزندآوری بر عهده او قرار داده شده است.

  زمانی که در حین رانندگی میان دریا متوجه شوید که گه گداری کنترل از دستان شما خارج می شود، به منزله مسائل و موانعی است که در دوره‌های مختلف زندگی با آن مواجه شده و پشت سر می گذارید.

  رانندگی به تنهایی

  زمانی که در خواب ببینید به تنهایی رانندگی میکنید، نشان دهنده استقلال و عزم و اراده راسخی است که از آن برخوردار هستید. همچنین با عزت نفس بالایی که شما را به سمت جلو هدایت می کند، قادر هستید تا گام‌های مهم و اساسی در زندگی خود بردارید.

  زمانی که در خواب خودتان را در حال رانندگی مشاهده کنید، چنین مفهومی دارد که شما دارای اراده و قدرت نظر در تعیین مسیر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب برای پیشبرد اهداف و امورات تان در زندگی هستید.
  اگر در خواب خودتان را مشغول رانندگی در یک مسیر بزرگ ببینید که انتهای آن مشخص نیست، به مفهوم قرار گرفتن در شروع راه رشد و ترقی بوده و لازم است تا برای رسیدن به نتیجه مناسب تلاش مضاعف و همت زیادی را صرف نمایید.

  چنانچه در خودرویی قرار داشتید که کسی جز شما در آن نبوده و خودتان مشغول رانندگی بودید، به منزله بهره مندی و قرار گرفتن در تحت مساعدت و یاری شخصی بوده و شما کاملاً در شرایطی هستید که به این حمایت و یاری احتیاج دارید.

  رانندگی در پیاده رو

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید در پیاده رو رانندگی میکنید، تعبیر به آن است که مسیر مناسبی را برای اهداف خود تعیین نکرده و برنامه های نادرست را انجام می دهید. ولی سعی در اصلاح آن دارید.

  رانندگی با اجبار شخص دیگری

  اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی با توسل به زور شما را مجبور به رانندگی در پیاده رو نمود، به مفهوم آن است که او با نقشه های پلید خود قصد دارد فرصت ها و شرایط مساعد را از شما سلب کند.

  عدم کنترل در رانندگی

  زمانی که در خواب ببینید بی مهابا در حال رانندگی بوده و دائماً کنترل و فرمان از دستان شما خارج می شود، چنین مفهومی دارد که با توجه به برنامه های نامناسب و تصمیمات عجولانه ای که به آن مبادرت داشته‌اید عواقب ناخوشایندی دامنگیر تان شده و شرایط نامطلوبی را تجربه می کنید. در عین حال چنین رویایی اشاره به عدم تعهد و مسئولیتی است که در قبال وظایف خود داشته و در برنامه‌ها و امورات تان سهل انگارانه و بدون دقت نظر رفتار می کنید.

  رانندگی در کنار شخص دیگری

  اگر در خواب ببینید که در کنار شخص دیگری مشغول رانندگی هستید، به این معناست که از تاثیری که شخصی بر برنامه و زندگی شما می گذارد، بسیار ناخشنود و خشمگین هستید. این شخص ممکن است در حیطه شغلی و از روسای شما بوده و یا حتی در خانواده از میان بزرگان باشد.

  رانندگی در حالت مستی

  چنانچه در رویا مشاهده کنید در حالت مستی اقدام به رانندگی نمودید، نشان‌دهنده رفتاری خلاف شرع و شئونات بوده که مرتکب شده و پس از آن پشیمان و نادم می شوید. بهتر است که در حرکات و رفتار تان احتیاط بیشتری نموده و عاقلانه تصمیم بگیرید.

  رانندگی به شکلهای مختلف

  دیدن رویاهایی که در آن رانندگی به شکلهای مختلف دیده می شود، نشان دهنده دقت نظر، توجه و کنترلی است که در امورات زندگی تان دارید.

  رانندگی در شب

  خوابی که در شب مشغول رانندگی باشید بدین مفهوم است که در واقعیت از شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید آگاهی و شناخت کافی نداشته و حتی برنامه‌ها و اهدافی را برای خود تعیین کرده اید. بدین ترتیب مستاصل و درمانده هستید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  مهدی شاهمرادی
  ۲۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۴۹

  واقعا عالی بود و فهمیدم که معنی خوابی که دیدم چی بود.

  روشن
  تاریک