💰 تعبیر خواب رشوه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ر بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب رشوه 💰

  دیدن رشوه خواری و رشوه گرفتن در خواب از نظر معبران نامدار تعبیر و تفسیر مشخص و قابل توجّهی را دارا می‌باشد. رشوه دادن و رشوه گرفتن در دین و سنّت ما عملی ناپسند و زشت، به‌دور از کرامات انسانی و حتّی خلاف قانون است که همیشه ما را از انجام آن نهی نمودند. تبعات این عمل قطعاً فرد را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و زندگی‌اش را تحت تأثیرات منفی خود قرار خواهد داد. پس برای آشنایی بیشتر با جزئیات این خواب با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  جی. اچ. میلر

  آنلی بیتون

  تعابیر بر اساس موضوع

  رشوه دادن

  رشوه گرفتن

  پیشنهاد رشوه

  رشوه دادن به مأمور

  دستگیر شدن به جرم رشوه دادن و رشوه خواری

  رشوه دادن به قاضی

  رشوه دادن به پزشک

  رشوه دادن به پرستار

  رشوه دادن به استاد

  رشوه دادن به یک سیاست‌مدار

  رشوه دادن در ساختمان شهرداری به یک مقام دولتی

  رشوه دادن به رئیس خود

  رشوه گرفتن از دوست یا همکار

  رشوه گرفتن پول و جواهرات

  تعبیر خواب رشوه

  تعبیر خواب رشوه بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  این معبر معتقد است که دیدن پول و رشوه در خواب، چه هنگفت باشد و چه ناچیز تعبیر خوشایند و مبارکی ندارد و نماد بیماری، مرض و مشکلات جسمانی برای صاحب خواب می‌باشد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از کسی رشوه گرفتید به معنای این است که آن شخص و پول‌هایش موجب گرفتاری و به سختی افتادن شما می‌گردد و عرصه‌ی زندگی بر شما تنگ خواهد  گشت.

  ✍️ اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که خودتان به شخصی رشوه دادید نشانگر این است که به‌صورت غیر‌عمدی و ناخواسته باعث بروز اتفاقات بد و ناگوار در مسیر زندگی او می‌شوید. همچنین شما او را به دردسر انداخته و دچار اندوه و ناراحتی‌اش خواهید شد. این اتفاق ممکن است بعد از مدّت‌ها، ندامت و عذاب وجدان زیادی را برایتان به همراه بیاورد و یادآوری آن شما را دچار اضطراب و نگرانی خواهد کرد.

  از نظر جی. اچ. میلر

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به کسی رشوه دادید تعبیر آن نشانگر این است که عملی غیر‌منطقی و بدون فکر انجام می‌دهید که باعث از بین رفتن و هدر نمودن شانس و فرصت‌های ارزشمندی می‌شود که می‌توانستید از آن‌ها برای رفع و رجوع نمودن مشکلاتتان بهره گیرید . در نتیجه اطرافیانتان نه فقط از روی عداوت و کینه بلکه از روی خیر‌خواهی و مصلحت به شما اعتراض نموده و از شما انتقاد خواهند کرد. اما این نقد‌ها و این پیشنهادات نباید موجب ناراحتی و فاصله گرفتن شما از اجتماع شود بلکه باید این دلسوزی‌ها را غنیمت شمرده و با کمک گرفتن از افراد حاذق و لایق، شرایط را به نفع خود تمام کنید.

  از نظر آنلی بیتون

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به کسی پول داده و یا به او رشوه می‌دهید تعبیر آن بیانگر این است که گره در کار‌هایتان می‌افتد، موانع بر سر راهتان سبز می‌شوند و دست به هر اقدامی می‌زنید با شکست رو‌به‌رو می‌شوید. سختی‌ها و دشواری‌ها برای مدّتی شما را افسرده و اندوهگین نموده اما بعد از گذشت زمان شرایط را درک کرده و بر‌اساس موقعیتی که در آن قرار گرفتید تصمیمات درستی را اتخاذ می‌کنید که مصائب را از بین برده و سبب رشد و ارتقا شما خواهد شد و وضعیت بحرانی‌‌اتان را به کلی تغییر خواهد داد.

  تعبیر خواب رشوه بر‌ اساس موضوع آن 📋

  رشوه دادن

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به کسی رشوه دادید تعبیر آن بیانگر این است که باید  در بستن قرارداد‌ها و امضا نمودن آن‌ها محتاطانه عمل نمایید. شرایط و اوضاع را بررسی نموده و با آگاهی و هشیاری تصمیم گرفته و عمل نمایید. دنیای تجارت و کسب و کار نیازمند دقت و ذکاوت است. در غیر این‌صورت دچار زیان‌ گردیده و با طناب پوسیده‌ی خود به چاه رفته و گرفتار خواهید شد. همچنین باید در محل کار حواستان به گفتار کردار خویش باشد و سنجیده سخن بر زبان آورید زیرا احتمال دارد باعث سوء تفاهم و سوء تعبیر دیگران گردیده و از عملکرد شما اشتباه برداشت شود و همین موضوع موقعیتتان را در آن‌جا متزلزل گرداند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به شخص ناشناسی رشوه دادید نشانگر این است که اطراف شما انسان‌های بیش از حد محافظه‌کار و سیاست‌مدار زیاد است که مقابل شما ادعای دوستی و رفاقت دارند اما در باطن از پشت به شما خنجر زده و بدگویی‌اتان را می‌کنند و قصد دارند تا شخصیتتان را تخریب بگردانند. پس بهتر از از آن‌ها فاصله گرفته و سعی کنید در انتخاب دوستانتان دقت نمایید نه اینکه به کسی اطمینان نکنید بلکه با هر کسی بدون شناخت صمیمی نشوید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از شخصی درخواست رشوه کردید و او نتوانست به شما رشوه دهد نشانگر این است که شما قلب پاک و روحی صاف و ساده دارید و انسان افتاده و متواضعی هستید اما با این‌حال به خودتان اجازه نمی‌دهید که به هر قیمتی از دیگران طلب کمک کرده و تقاضای پول نمایید و خودتان به تنهایی چالش‌ها را از سر می‌گذرانید زیرا عزت، آبرو و احترام برای شما بسیار مهم بوده و از ارکان زندگی‌اتان می‌باشد.

  همچنین بخوانید:  تعبیر خواب رانندگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که نمی‌توانید به کسی رشوه دهید حاکی از این است که آن شخص، شخصی محترم و نیک‌ کردار است که به شما فرصت سوء استفاده و حقّه بازی را نمی‌دهد و جلوی اقدامات فریبکارانه‌ی شما را می‌گیرد. همچین شخصی می‌تواند هم‌نشین و دوست خوبی برای شما گردد زیرا رفت‌‌و‌آمد و نشست و برخاست با او تجربیات زیادی را به شما منتقل کرده و درس‌های مفید و عبرت‌آموزی برایتان به همراه دارد. باید تمام تلاشتان را بکنید که او را در کنار خود داشته باشید. کلید سعادت شما در دستان او خواهد بود.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به شخصی آشنا، خویشاوند و یا دوست رشوه دادید نشان‌دهنده‌ی این است که شما دارای ضعف و کاستی در اعتماد بنفس خود هستید، خودتان را بیچاره، مفلوک و ناتوان می‌دانید، روی حسن‌های خود سرپوش گذاشته و در عوض عیب دیگران را نمی‌بینید و به‌دنبال پیدا کردن نقاط قوّتشان می‌باشید. همچنین تحمل این مسئله برای خودتان نیز سخت و طاقت فرساست و شما را دچار ناراحتی و اندوه می‌کند. این نقصان‌ها در شما می‌توان جسمی بوده و یا روحی باشند اما هر چه که هستند نباید  آن‌ها را بزرگ کرده و روی ضعف‌های خود متمرکز شوید بلکه با تقویت ایمان و اراده به خود، مسیر اتفاقات را برای همیشه تغییر دهید و سرنوشت خویش را به دستان خود رقم زنید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که غریبه‌ای به فردی که دارای جایگاه و مقام بالایی بود رشوه داد نشانگر این است که در این مرحله از عمرتان، اتفاقاتی ناگهانی وغیر‌منتظره‌‌ای رخ می‌دهد و موجب گرفتاری و درگیری شما شده، شرایط را برایتان سخت‌تر از گذشته می‌کند. این مشکلات کاملا شخصی بوده و منحصر به خود شما و احوالات روحی‌اتان است. در صورتی همه چیز بهبود خواهد یافت که شما شخصیت خود را قوی کرده و در برابر حوادث و پیش‌آمد‌های مختلف قوی و محکم بمانید. به‌علاوه این خواب می‌تواند هشداری باشد برای اجتناب از دخالت‌ها و پا درمیانی‌های بی‌جا در امور دیگران که شما را چوب دو سر طلا کرده و به دردسر می‌اندازد.

  رشوه گرفتن

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از شخصی رشوه دریافت نمودید تعبیر آن بیانگر این است که شما دوستان نا‌اهل و رفیق‌های نابابی دارید که معاشرت با آن تأثیرات منفی‌ روی اخلاق، رفتار و منش شما می‌گذارد. همچنین وقت گذراندن با این دست از افراد باعث شده تا خودتان را نسبت به باقی مردم و اطرافیانتان مسئول ندانید و با دسیسه چینی و فریب دادن انسان‌های ساده‌لوح و درستکار به‌دنبال منفعت‌های مادی خویش باشید. اما اگر در انتخاب دوستانتان تجدید نظر نکنید در نهایت نتایج خوبی در انتظارتان نخواهد بود و تاوانش را در این دنیا پس خواهید داد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از کسی رشوه گرفتید و بابت آن تنبیه و مجازات شدید بیانگر این است که شما توهّم توطئه دارید و دائماً حس می‌کنید توسط بقیه کنترل می‌شوید و مورد سوء قصد قرار می‌گیرید. شما اعتقاد دارید که همه‌ی آدم‌ها و اتفاقات بر‌علیه شماست و هدفشان نابودی و ضربه‌زدن به موقعیت و زندگی‌اتان است. این موضوع بهانه‌ای شده برای آن‌که تمام تقصیرات و اشتباهات خود را گردن نگیرید و مسئولیت آن را بر دوش عوامل بیرونی بیندازید. امّا با پافشاری سماجت خود هیچ چیز تغییر نکرده و موفقیت از شما دور خواهد شد.

  ✍️ اگر دختر مجرد و جوانی در خواب دید که از کسی پولی را به‌عنوان رشوه پذیرفته است بیانگر این است که ازدواج وی نزدیک بوده و پرنده‌ی سعادت روی شانه‌هایش خواهد نشست. مردی که شریک عاطفی اوست فردی جوانمرد، والا و با کمالات است که عاشقانه او را به‌خطر شخصیتش دوست می‌دارد و فقط درگیر بعد مادی، پول و ثروت او نیست. همچنین حاصل ازدواجشان سال‌ها زندگی پر از شادی، خوشبختی و عشق خواهد بود.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که برای گرفتن رشوه از کسی، چه عمدی و چه غیر عمدی به او آسیب رسانده و یا جانش را گرفتید نشان‌دهنده‌ی این است که موفقیت‌های چشم‌گیر و بزرگی در عرصه‌ی خرید و فروش و تجارت به‌دست می‌آورید که به گوش همگان می‌رسد و توجهشان را به‌سوی شما جلب می‌کند. این دستاورد‌های ارزشمند، زندگی شما را دگرگون کرده و روز‌های خوشی را برایتان رقم خواهد زد.

  پیشنهاد رشوه

  ✍️ اگر در خواب دیدید که کسی از شما تقاضای رشوه نمود اما شما با او مخالفت کردید تعبیر آن بیانگر این است که فردی اخلاق‌مدار و مقیّد به اصول و کرامت انسانی هستید و تلاش می‌کنید تا متغایر با باور‌ها و اعتقادات خود عملی انجام نداده و خود را از هر‌گونه گناه و معصیّت دور نگه دارید. حق الناس برای شما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد حتی اگر رعایت آن باعث بروز مشکلاتی اساسی در زندگی‌اتان گردد. شما با اراده‌ی راسخ خود از هرگونه سود و منعتی که به ازای کار ناپسند و قبیح عایدتان می‌شود چشم می‌پوشانید و ترجیح می‌دهید به‌جای سنگینی بار گناه، مصائب دوری از آن را متحمل شوید. با این وجود به لطف خداوند مسائلتان سریع‌تر از آن‌چه فکرش را بکنید یکی پس از دیگری حل خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  🦊 تعبیر خواب روباه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  رشوه دادن به مأمور

  ✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که به یک افسر پلیس رشوه دادید نشانگر این است که مرتکب اشتباه و خطایی شدید که از عاقبت آن به شدّت هراسانید و می‌خواهید هر‌طور که شده از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کرده و رهایی یابید. این موضوع موجب ندامت و پشیمانی شما گشته به‌طوری‌که آرزو می‌کنید کاش زمان به عقب برگردد تا دیگر دست به آن کار اشتباه نزنید و از آن اجتناب ورزید. اما باید به‌جای زانوی غم بغل گرفتن برای جبران خطا‌های گذشته اقدام کنید تا بلکه اندکی احساس امنیت و آرامش را در زندگی باز یابید و از عذاب وجدان همیشگی نجات یابید.

  دستگیر شدن به جرم رشوه دادن و رشوه خواری

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پلیس و یا مأموری شما را به جرم رشوه دادن دستگیر کرد تعبیر آن بیانگر این است که شما در زندگی از خود و اعمال خود ناراضی هستید و نتایج تلاش‌های خود را بی‌ارزش و بی‌اهمیت می‌پندارید در‌حالیکه تا به ارزش و بهای موفقیت‌های خویش پی نبرید اگر به هر پیشرفت دیگری دست پیدا کنید هم‌چنان همان فردی هستید که خودش را سرزنش کرده و ولی دستاورد‌های دیگران را تمام قد می‌ستاید و به آن‌ها غبطه می‌خورد. پس سعی کنید افتخارات خود را مرور کرده و مایه‌ی فخر و مباهات خویش باشید. به‌علاوه تعبیر دیگر آن، این است که شما در یک دو‌راهی قرار می‌گیرید که باید بین کار درست و کار غلط گزینش کنید. این خواب به شما می‌گوید که به‌زودی از راز و سرّ شخصی با خبر می‌شوید و متوجه می‌شوید که او در حال انجام کاری بس زشت و مکروه است اما نمی‌دانید که آیا باید در برابر او ساکت مانده و خود را به نفهمیدن بزنید و یا در‌صدد اقدامات نامناسب او بر‌آیید و نصیحتش کنید. این تردید و دودلی تأثیرات منفی‌ای را بر روی زندگی شما خواهد گذاشت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که توسط پلیس به جرم رشوه گرفتن از شخص و یا اشخاصی دستگیر شدید نشان‌دهنده‌ی این است که شما به دلیل ساده‌انگاری و ساده‌لوحی خویش خیلی زود و سریع به دیگرانی که حتی آن‌ها را کامل و دقیق نمی‌شناسید اعتماد ورزیده، راز دل خود را با آن‌ها در میان گذاشته و در کارها طرف مشورت خودتان قرارشان می‌دهید. این عادت شما قطعاً در بلند مدّت سبب زیان گردیده و موقعیتتان را تهدید خواهد کرد. همچنین باید هر‌قدر که می‌توانید و تا آن‌جایی‌که از دستتان بر‌می‌آید فقط زمانی دیگران را از برنامه‌های خود آگاه سازید که بخشی از نتایج آن ملموس و قابل توجه باشد زیرا با این‌کار توانایی‌های خود را اثبات نموده و اطرافیان کمتر جلوی پایتان سنگ خواهند انداخت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که دادگاه شما را به علّت رشوه خواری و یا رشوه دادن به زندان و حبس محکوم کرد بیانگر این است که باید در کار‌ها با افراد کاربلد و با تجربه مشورت کنید و آن‌ها را از اقدامات خود مطلع سازید. گرفتن تصمیمات جدید به دلیل تازگی‌ای که دارند چالش برانگیز و سخت هستند اما با قدم گذاشتن در این مسیر، ممکن است وضع زندگی‌اتان برای همیشه تغییر کرده و بهبود یابد.

  رشوه دادن به قاضی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به قاضی رشوه داده و در واقع او را خریدید تعبیر آن حاکی از این است که دچار مشکلات مالی می‌شوید و زیر بار قرض، قسط و وام‌های سنگین خواهید رفت. زیرا که در شغل و کار خویش به ناهمواری‌ها و موانع بر‌می‌خورید، در جایی که سرمایه‌گذاری کرده بودید به‌جای سود، زیان می‌بینید و برای جبران آن مجبور به فروختن بخشی از  اموال و دارایی خود خواهید شد. اما در این مواقع است که باید ایمان خود را نشان داده و همچنان امیدتان را حفظ کنید تا به لطف الله گره‌های کور زندگی باز شده و منجر به خیر گردد.

  رشوه دادن به پزشک

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به پزشک معالج خود پیشنهاد رشوه می‌دهید تعبیر آن بیانگر این است که از شخصی که تاکنون جزو دوستان خوب و نزدیک شما بوده، به او اطمینان تمام و کمال داشته و از ریز جزئیات و اتفاقات زندگی خود او را بی‌خبر نمی‌گذاشتید حالا به علت انجام کار نادرست بر علیه شما، از او ناامید گردیده و دیگر از چشمتان افتاده است. همچنین به ناگاه تمام ویژگی‌های منفی او در نظر شما به‌قدری بزرگ می‌شود که دیگر حتی تمایلی به دیدن او نخواهید داشت و برای همیشه با او قطع ارتباط خواهید کرد. حرف‌ها، بدگویی‌ها و اظهار نظر‌های دیگران در ارتباط با آن شخص هم، بر روی نظرات شما مستقیماً تأثیر می‌گذارد و منجر به تشدید اختلافات می‌گردد.

  همچنین بخوانید:  👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  رشوه دادن به پرستار

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به پرستاری رشوه دادید تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی با برنامه، منظم و دقیق هستید که برای کوچکترین کار خود برنامه‌ریزی می‌کنید و وقت برایتان با ارزش می‌باشد. همچنین فردی هستید هدفمند که منحصراً می‌داند از زندگی چه می‌خواهد و تمایل به کسب چه دستاوردهایی را دارد اما باید این را بدانید که در زندگی اتفاقات و رخ‌داد‌های غیر‌‌قابل پیش‌بینی زیادی وجود دارد که ممکن است به یک‌باره در مسیرتان سبز شوند و شما را عقب انداخته و یا منحرف سازند. پس شما باید با درک و پذیرش این موضوع انعطاف‌پذیری خود را در برابر تغییرات بیشتر کرده و در این مواقع به‌جای ناراحتی و یأس سعی کنید تا به‌دنبال راه دیگری برای رسیدن به مقاصد خویش باشید.

  رشوه دادن به استاد

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به استاد خویش رشوه می‌دهید تعبیر آن نشانگر این است که پروژه و ایده‌ای که زمان زیادی است روی آن تمرکز کرده و در‌حال پیش بردن آن هستید، به مشکل خورده و با شکست رو‌به‌رو می‌شود. از این رو شما ناگهان تصمیم به ترک و متوقف کردن آن می‌گیرید زیرا دیدن نتایج منفی بعد از مدت طولانی کار و احتمال شکست دوباره در آن، شما را خسته و مأیوس نموده و به‌فکر واداشته می‌دارد. با خود تصمیم می‌گیرید که همین تمرکز را بر روی موضوع و مسئله‌ی دیگری در زندگی‌اتان بگذارید تا نتایج بهتری حاصل شود و لا‌اقل در آن زمینه پیشرفت خود را شاهد باشید.

  رشوه دادن به یک سیاست‌مدار

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به یک سیاست‌مدار و یا به شخصی دارای جایگاه و مقام بالا رشوه دادید تعبیر آن بیانگر این است که شما بعد از مدتی آزمون و خطا متوجه این شدید که برای انجام کار‌ها و فعالیت‌های گروهی و دسته جمعی لازم است تا با جمع همراه گشته و سازگاری بیشتری از خود نشان دهید. زیرا تک‌نفره پیش رفتن و پیش بردن ایده‌ها و انجام اقدامات، ناشدنی و دشوار خواهد بود. به علاوه وقتی به گروه ملحق می‌شوید در صورت بروز هر نوع مشکل، جمع درباره‌ی آن تصمیم گرفته، برای حل کردنش به‌دنبال چاره می‌گردد و شما مجبور به تنهایی فکر کردن و تنهایی عمل کردن نیستید. در نتیجه فشار‌ها از رویتان برداشته خواهد شد و با اطمینان و آرامش بیشتری به ادامه‌ی مسیر می‌پردازید.

  رشوه دادن در ساختمان شهرداری به یک مقام دولتی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به یک مقام دولتی در ساختمان شهرداری رشوه و یا حق السکوت می‌دهید تعبیر آن بیانگر این است که در گذشته قول و وعده‌ای به شخصی دادید و بنا به دلایلی از روی عمد و یا غیر‌عمد به آن عمل نکرده و موجبات ناراحتی‌ و دلخوری‌اش را فراهم نمودید. او تصور می‌کند شما قصد خیانت داشته‌اید و با نقشه‌ی قبلی خود را به او نزدیک کردید و بعد از آنکه به خواسته‌ی خود رسیدید او را رها نموده و وعده وعید‌هایتان را فراموش کردید. همچنین این اتفاق باعث می‌شود تا مردم پشت سر شما حرف بزنند و شایعه پراکنی کنند و در نهایت به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند.

  رشوه دادن به رئیس خود

  ✍️ اگر دیدید که در خواب به رئیس خود رشوه و یا حتی پیشنهاد آن را دادید تعبیر آن نشانگر این است که شما از عدم عزت نفس رنج می‌برید به توانایی‌های خود ایمان ندارید و در انجام کار‌ها متّکی به دیگران هستید. بهتر است از خودتان بپرسید که دیگران چه برتری‌ای از شما دارند که تا این حد آن‌ها را تحسین نموده ولی از نکات مثبت اخلاقی و موفقیت‌های کسب شده توسط خودتان غافلید. باید مهارت اعتماد بنفس را درون خود تقویت کرده و توانایی‌هایتان را به اطرافیان ثابت کنید.

  رشوه گرفتن از دوست یا همکار

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از دوست و یا همکارتان رشوه گرفتید تعبیر آن بیانگر این است که در بیداری هم شما از دوست و یا همکار خود پولی طلب کرده و قرض می‌گیرید اما به‌خاطر معضلات مالی، رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی در پرداخت بدهی‌های خود دچار تأخیر شده و قادر به باز پس دادن آن نخواهید بود. این موضوع باعث بروز اختلافاتی شدید بین شما دو نفر می‌شود و رابطه‌اتان را به خطر می‌اندازد. به‌علاوه افرادی هم هستند که از به‌هم خوردن این دوستی و همکاری مسرور می‌گردند و سود و منعت بسیاری کسب خواهند کرد.

  رشوه گرفتن پول و جواهرات

  ✍️ اگر دختر جوان و مجردی در رؤیای خویش مشاهده کرد که برای انجام کاری پول و یا جواهرات رشوه گرفته است، تعبیر آن بیانگر این می‌باشد که با شخصی ثروتمند ازدواج خواهد کرد که آنقدر به اندازه‌ی نیاز و حتی بیشتر از آن، دارایی دارد که برای مال و منال دختر به او نزدیک نشده بلکه حقیقتاً عاشقانه دوستش دارد و به او عشق می‌ورزد.  همچنین آن دو در کنار هم خوشبخت و سعادتمند خواهند شد.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک