🌩️ تعبیر خواب رعد و برق (صاعقه) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ر بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب رعد و برق (صاعقه)🌩️

  رعد و برق، صاعقه و یا آذرخش از پدیده های زیبا و طبیعی خداوند یکتا هستند. هر یک از این ها بزرگی و عظمت او را برای ما به تصویر می کشد. هنگام رعد و برق همیشه باران و آسمان در هم و تاریک هم در ذهن ما تداعی می شود. همچنین این پدیده همراه با نوری قوی و صدای مهیب می باشد. اگر بخواهیم طبق این تفسیر این رویا و خواب را تعبیر کنیم باید بگوییم رعد و برق در خواب نمادی از مشکلات و لحظات سخت و ناامید کننده است. تعبیر گران نیز تعابیر متفاوتی ارائه داده اند. برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: رنج و سختی، رزق و روزی و برکت، ترس و اضطراب، تغییر و تحول، موانع و مشکلات و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  زخمی شدن با رعد و برق

  رنگین کمان بعد از رعد و برق

  صدمه دیدن با رعد و برق

  برخورد رعد و برق با درخت

  رعد و برق به همراه باران شدید

  رعد و برق با نور آبی

  رعد و برق با نور بنفش

  رعد و برق با نور سبز رنگ

  رعد و برق با نور سفید رنگ

  رعد و برق همراه با آتش

  شنیدن صدای رعد و برق بدون نور

  طوفان و رعد و برق

  کور شدن به خاطر رعد و برق

  رعد و برق در آسمان تیره و تاریک

  رعد و برق همراه با آتش

  برخورد رعد و برق با همسرتان

  تعبیر خواب رعد و برق

  تعبیر خواب رعد و برق (صاعقه) بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن پدیده رعد و برق در عالم رویا پنج تعبیردارد:
  اولین تعبیر، نشان گر فردی است که مسئول حساب و کتاب و اموال یک فرد صاحب مقام می باشد.
  تعبیر دوم، نشانگر وعده وعیدهای بد و ناپسند است. امکان دارد شخصی به شما وعده های نادرست بدهد و یا اینکه خود شما شخصی باشید که دیگران را به کارهای بد دعوت می‌کنید.
  تعبیر سوم، نشانگر خیر و خوبی و نیکی می باشد.
  تعبیر چهارم، نشانگر لطف و رحمت از جانب پروردگار یکتا است.
  تعبیر پنجم، می‌تواند نشانگر هدایت شدن به راه راست و دین الهی باشد.

  همچنین امام صادق (ع) برای رعد و صدای مهیب آن پنج تعبیر جداگانه آورده اند:
  تعبیر اول، عذاب، رنج و زحمت است. برای دوره ای زندگی باب میل شما نخواهد بود و آنطور که می خواهید پیش نمی رود.
  تعبیر دوم، حکمت الهی است. شاید اتفاقی برایتان رخ دهد که باب میل شما نیست، پس این خواب به شما می گوید که ناشکری نکنید، چرا که کار خداوند بی حکمت نیست. به بیان دیگر می تواند نمادی از علم، دانش و معرفت باشد.
  تعبیر سوم، رنج و زحمت را نشان می دهد.
  تعبیر چهارم، سختی، غضب، خشم و قهر است. بهتر است بر خودتان مسلط باشید و برای هر چیز کم ارزشی بحث و جدال راه نیندازید.
  تعبیر پنجم، غضب و خشم یک فرد صاحب مقام و قدرتمند است. اگر برای کسی کار می کنید، این روزها بیشتر دقت کنید. شاید برای یک غفلت و خطا مورد خشم او قرار گیرید و منجر به اخراجی و بیکاری شما شود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که شدت و صدای این رعد بسیار سنگین بود، تعبیرش به حاکم و رئیس شما باز می گردد. به زودی آوازه قدرت و توانگری او زبانزد همگان خواهد شد و در همه جا می پیچد.
  ✍️اگر در خواب بارش باران به همراه صدا های مهیب رعد را مشاهده کردید، این رویا نمادی از برکت، خیر، روزی و رزق بیشتر است. اما باید نکته ای را ذکر کنیم که منظور باران و رعد ملایم و کم می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هوا تاریک شده بود و برف نم نم می بارید و گهگاهی صدای رعد هم به گوش می رسید، این خواب وصف حاکم و یا رئیسی است که بسیار ظالم و بی رحم است و به مردم دیار خود بی عدالتی های زیادی را روا خواهد داشت.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد ابن سیرین دیدن صحنه رعد و برق در آسمان می تواند نمادی از فردی خزانه دار و انباردار و مسئول حساب و کتاب یک فرد صاحب مقام باشد. امکان دارد این شغل به خود شما واگذار شده باشد و در اصل این رویا به شغل شما در ارتباط باشد.
  به عقیده برخی از تعبیر گران برق در عالم رویا نشانه وعده وعیدهای این شخص می باشد ولی این وعده وعیدها به بدی و کارهای ناشایست می باشد.
  ✍️اگر شما در عالم بیداری مردی حریص و طمعکار هستید، پس از این رویا می‌تواند با حرص و طمع بیش از اندازه شما در ارتباط باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از برقی که در هوا و یا ابر بود شما مقداری گرفتید و استفاده کردید، این رویا نشان می دهد که شما کاری یا عملی را انجام خواهید داد که نتیجه آن بسیار نیکو و مثبت می باشد. اگر در خواب دیدید که برق این پدیده بسیار درخشان بود و به مانند چراغ همه جا را روشن کرد، این رویا نشان می‌دهد که در این سال نعمت و برکت در زندگی شما بسیار زیاد و فراخ و گسترده خواهد بود. مخصوصاً اگر ببینید که این رعد و برق با بادی بسیار ملایم و آهسته همراه باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از صاعقه ایجاد شده در آسمان آتش می بارید، این رویا تعبیرش مثبت و نیکوست. به همان اندازه که آتش بر زمین افتاد، مورد لطف و رحمت الهی قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همراه بارش باران صدای رعد هم شنیدید، این خواب تعبیرش نشانگر کاهش شدت ترس و وحشت در بین مردم است. همچنین خیر و برکت و نعمت و وفور بیشتر خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آسمان تگرگ به همراه باد و باران و رعد و برق می بارید، تعبیر این رویا نماد قحطی، نبود و کمیاب شدن نعمت، کمبود و نقصان، خسارت و ضرر و زیان است. برای رفع بلا و گرفتاری صدقه ای در نظر بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه از آسمان به زمین برخورد کرد، تعبیرش از رنج، سختی، زحمت و عذاب خبر می دهد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ… _ … صاعقه‌ها می فرستد، و هر که را خواهد دچار آن کند… [رعد-۱۳].

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که صاعقه ای با زمین برخورد کرد و شما از برق و گرمای آن سوختید، خواب شما منفی است و نشان می دهد که با فردی قدرتمند و صاحب مقام درگیر خواهید شد و از جانب وی به رنج و زحمت زیادی دچار خواهید شد.

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که همراه بارش باران، رعد و صدای مهیب و سنگینی هم رخ داد، این خواب می تواند ناشی از نفرین و ناله ای پشت سرتان باشد. این نفرین می تواند از پدر، مادر و یا یک فرد مسلمان باشد. اگر دلی شکسته اید، در پی دلجویی کردن باشید.
  ✍️اگر همراه این بارش باران برق و نور صاعقه هم دیدید، تمام موارد ذکر شده شدت و سنگینی بیشتری دارند.

  همچنین بخوانید:  🦊 تعبیر خواب روباه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر العنبری برق و درخشش آن در آسمان تعبیرش هدایت شدن به راه الهی و بیرون آمدن از گمراهی و سردرگمی است. به تعبیر دیگر از برگشتن و یا پیدا شدن یک گم شده، بهبود برکت و رزق و روزی و همچنین حمایت شدن از سمت دیگران و اطرافیان هم خبر می دهد. به عقیده برخی از تعبیر گران این رویا می تواند ناشی از ترس هم باشد. شاید شما از یک رئیس و یا حاکم می ترسید.
  صدای رعد و صدای مهیب این پدیده، اگر با بارش باران همراه نباشد، می تواند نشانه ای از ترس، اضطراب و وحشت باشد. حتی ممکن است از جانب یک شخص صاحب مقام و توانگر تهدید شوید و ترس شما هم از این بابت باشد. در هر صورت تعبیرش خیر نیست.
  ✍️اگر در فصل سرما شما رویای رعد و برق دیدید و تنها صدای این پدیده را شنیدید، تعبیرش مثبت می شود و از برکت و خیر و رزق و روزی خبر می دهد.
  حتی می تواند به یاد خداوند و ذکر و عبادت وی هم اشاره داشته باشد.
  صاعقه در عالم رویا می تواند نشانگر عذاب، رنج، تقاص و سزای عمل باشد. اگر در خواب دیدید که صاعقه با جایی و یا چیزی برخورد کرد و صدای بلند و مهیبی داشت، تعبیرش آگاه شدن و مطلع شدن گناهکاران و بدکاران است. رعد و برق با هم در خواب، نمادی از مصیبت، درد، رنج و بلا است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی برق در عالم رویا دو چیز را به ما یادآوری می کند:
  یکی برق به معنای الکتریسیته و جریان مغناطیسی باشد و دیگری برقی که از ابر و آسمان بر می‌گیرد و برق به معنای الکتریسته و مغناطیس در عالم رویا قابل دیدن نیست اما از نظر تعبیر گران و خواب شناسی می‌تواند نماد و سمبل قدرتی باشد که مافوق تصور ما بسیار قوی و شدید است، که هم ما به آن محتاج و نیازمند ایم و هم از آن ترس و وحشت وصف ناشدنی داریم.
  این جریان می تواند هم مهربان و یاری دهنده می باشد و هم کشنده و مرگبار. هر کسی در زندگی خودش از چیزی بسیار هراس دارد و مدام سعی می‌کند که از این مسئله دور بماند. در اینکه همه ما از چیزی میترسیم هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و شخصی نیست که در زندگی هیچ ترسی نداشته باشد. اما اینکه ما از چه چیزهایی می ترسیم از شخصی به شخص دیگر متفاوت می باشد. افرادی هستند که می‌ترسند اما نمی دانند که ترس آنها از چیست و چرا می ترسند و همیشه نگران و مضطرب و مشوش می باشند. عده‌ای از بیماری و مرض ترس دارند. کسانی هستند که از فقر و تنگدستی و محتاج بودن می ترسند. برای مثال خانم ها عموماً از پیر شدن و زشت شدن چهره شان وحشت و ترس دارند. همه این ترس ها چه شناخته شده باشند و چه ناشناخته، امکان دارد در عالم رویا به صورت برق ظاهر شوند. برقی که در عین روشنی و درخشش و همچنین گرما دهندگی، بتواند ریشه حیات انسان را بسوزاند و جان همه را بگیرد و ضرورت حیات را متوقف کند. با این تعریف باید بنگریم که در خواب چگونه با جریان برق و الکتریسیته برخورد کرده اید و روبرو شده اید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که این برق قسمتی را روشن کرد و شما نیز در سمت روشن شده حضور داشتید، می توانید تعبیر این رویا را جستجو کنید.
  بخواهیم به طور کلی تعبیر این خواب را بررسی کنیم بایستی بگویم که دیدن برق در عالم رویا بسیار نیکو و مثبت می باشد مخصوصاً اگر این برق به نیت تأمین روشنایی و نور باشد اما اگر برق به معنای برقی باشد که در آسمان در اثر برخورد ابرهای باردار دیده شود و به اصطلاح همان رعد و برق باشد از نظر معبران کهن این رویا می تواند نشانگر یک فردی باشد که وظیفه آن مراقبت از خزانه و یا مامور یک فرد صاحب مقام باشد. این تعبیر در زندگی امروز ما هیچگونه الگو و نقشی ایفا نمی کند و نمی توان خیلی به آن بسنده کرد.
  اما لازم به ذکر است که بگویم رعد و برق یکی از نشانه های خداوند می باشد و همچنین وجود چنین پدیده هایی عظمت و بزرگی خداوند را نشان می دهد و همچنین حقارت ما در برابر وی را به تصویر می کشد. مشاهده این پدیده طبیعی در آسمان بسیار نیکو و مثبت می باشد. به خصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان به وسیله این برق آسمان روشن شود. این رویا می تواند نشانگر نور امید و جوشش و انگیزه در آینده شما باشد و همچنین این رویا گویای خیر و برکت، رزق و روزی زیاد در زندگی تان است. می تواند از وقوع چیزی خبر داهدکه بسیار غیر منتظره و برای شما بزرگ و سرنوشت ساز باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برق شما را گرفت و یا برق زده شدید، این رویا اصلاً خوب نیست و نشانگر اتفاقی است که اگرچه در ظاهر بسیار برای شما مثبت می باشد اما از جانب آن استرس و اضطراب دارید و در واقع این اتفاق با ترس و هراس همراه است.
  صاعقه در خواب دیدن نمی تواند نشانه ای منفی باشد. اگر در خواب دیدید که آسمان دگرگون و منقلب شده بود و برق صاعقه در آسمان می درخشید و ابر ها غرش می کردند، این رویا از یک تحول و تغییر بزرگ خبر می دهد. اگر در همین بین باران گرفت و آسمان هم آرام شد، تعبیرش مورد لطف و مرحمت الهی قرار گرفتن است. اگر بارانی نبارد و آسمان هم همچنان آشوب باشد، خواب خوشایندی نیست و صدقه بدهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه زد و چیزی از دارایی های شما را سوزاند و نابود کرد، این رویا از یک خطر بزرگ و سهمگین خبر می دهد. چیزی شما را تهدید می کند که از وقوع آن بی خبر هستید.
  ✍️اگر این صاعقه با منزل و خانه شما برخورد کرد، پس یک دردسر و مصیبت در انتظار شما و افراد خانواده تان می باشد.
  ✍️اگر این صاعقه با بدن و جسم خودتان برخورد کرد، پس خطر و بلایی خودتان را تهدید می کند. بیشتر مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه با یک درخت برخورد کرد و این درخت جزیی از باغ یا منزل شما بود، تعبیر این رویا نشانه ای از ضربه و خسارت مالی می باشد. اگر درخت دیده شده ثمره دار و میوه دار بود، شدت و سنگینی این ضرر بسیار بیشتر خواهد شد.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون رعد و برق در عالم رویا نشانگر دوره‌ای کوتاه و موقتی در زندگی تان می باشد که هیچگونه نگرانی نخواهید داشت و هر لحظه آن با نهایت شادی و احساس سعادت خواهد گذشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که رعد و برق به شیئی نزدیک شما برخورد کرد، این رویا نشان می‌دهد که رفاه و آسایش در زندگیتان باعث ناراحتی و حسادت اطرافیان تان می شود. مخصوصاً دوستان شما اصلاً از بابت این موضوع خوشحال نخواهند بود و در پشت سر شما بسیار حسد می‌ورزند. در نبود شما غیبت می‌کنند و شایعاتی را پراکنده خواهند کرد. بهتر است جدی نگیرید و حتی الامکان اسرار زندگی تان را از آنها دور نگه دارید و حتی نگذارید آن ها از موقعیت زندگی شما آگاه باشند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آذرخش ابرهای سیاه و هم چسبیده را از یکدیگر جدا می کرد، این رویا تعبیرش این است که بعد از گذر از یک دوره‌ای بسیار سخت و طاقت فرسا که هر لحظه آن با تأسف و بدبختی همراه بوده است به دوره‌ای از بخت و اقبال وارد خواهید شد و شانس بزرگی به شما رو خواهد کرد و از تمام بدبختی ها و دردسرهای زندگی تان فاصله خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که رعد و برق به بدن شما و یا سر شما برخورد کرد، این رویا نشانه خوبی نخواهد بود. اندوه و درد بسیار بر شما غالب خواهد شد و باید شدیدا قوی باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آذرخش دقیقا بالای سر شما بود، این خواب نشانه خوبی است و می تواند نشانگر سعادت و خوشبختی و رسیدن به کامیابی، کسب سود و منفعت در زندگی حقیقی تان باشد.
  از نظر آنلی بیتون دیدن آذرخش در قسمت جنوبی آسمان می تواند نشانه بدی باشد. امکان دارد یک بدشانسی و بد بیاری سر راه شما قرار بگیرد و برای مدت دست به هرکاری بزنید با بدبختی و نتیجه منفی رو با رو شوید.
  آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان نشانه خوبی می باشد. بخت و اقبال بزرگی در انتظار شماست که باعث می شود زندگی تان بسیار بهتر و رضایتمند تر از گذشته باشد.
  ✍️اگردرخواب آذرخش را در قسمت‌های شمالی آسمان مشاهده کردید، این رویا نشانگر این است که بایستی موانع و سدهای جلوی راهتان را بردارید. این کار تنها به دست شما عملی می شود و هیچ کس نمی تواند به شما کمک کند. بهتر است خودتان از جا بلند شوید و به جای چه کنم چه کنم سعی کنید راه چاره ای برای حل مشکلات تان پیدا کنید.
  ✍️اگر در خواب در قسمت شرقی آسمان آذرخش دیدید، این رویا هم نشانه خوبی می باشد. به راحتی صاحب احترام، مقام، ثروت و اموال و دارایی خواهید شد. در واقع این رویا به شما خبر می‌دهد که برای رسیدن به آن چه که می خواهید، هیچ گونه آسیب و زحمتی به شما نخواهد رسید.

  همچنین بخوانید:  🧣 تعبیر خواب روسری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  همچنین آنلی بیتون معتقد است که اگر صاعقه و آذرخش را در میان ابرهای درهم و نامنظم دیدید، این رویا هم نشانه خوبی نخواهد بود. احتمال دارد گرفتار یک خسارت و ضرر و زیان شوید و یا اینکه از بابت مسئله‌ای ناامیدی گریبان شما را بگیرد و برای رهایی از آن نیازمند اراده و امید قوی باشید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ رعد و برق در خواب نشانه آگاهی و اطلاعات غیر منتظره، دیدگاه و بینش، ابراز و افشای روح و احساسات درونی، حقیقت و راستی و خلوص و پاکی است. به تعبیر دیگر رعد و برق در خواب نمادی از سری اتفاقات و وقایعی است که برای شما بسیار تعجب بر انگیز و شوکه کننده خواهد بود. به بیان دیگر امکان تغییرات ناگهانی هم وجود دارد.
  اطراف ما نیرو های زیادی وجود دارند که هر کدام به نحوی از زندگی ما مراقبت می کنند. اما تنها نکته حائز اهیمت این است که در برخی از مواقع این نیرو ها قابل مهار و کنترل نخواهند بود و می توانند نتایج مخرب و نابود کننده ای در پی داشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هدف یک رعد و برق شدید و به شما برخورد کرد، تفسیر این رویا نشان می دهد که طی وعده های آینده تغییراتی برای شما شکل می گیرد که هیچ راه کنترل و برگشتی ندارد و باید مطیع باشید. به بیانی شاید شما تحت یک تغییر بزرگ و همیشگی قرار گرفته اید.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا از تونی کریسپ رعد و برق به تغییراتی تعبیر شده است که بسیار ناگهانی و در موقعیتی دور از انتظار اتفاق می افتند. اغلب این تغییرات بخاطر اتفاق ها و رویداد های پیش بینی نشده و یا درک و احساس ناگهانی است که در وجود شما ایجاد می شود.
  یکی دیگر از تعابیر رعد و برق عبارت است از خالی شدن از تنش ها و درگیری های درونی. احساساتی که غیر قابل توصیف می باشند، به طرز ویران کننده ای از درون شما تخلیه می شوند.
  به بیانی این رویا می تواند نشانه ای ابزار و روش هایی برای هشیاری بیشتر، شهود و درک بالا و وجدان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به وسیله صاعقه جان خود را از دست دادید، این خواب از اتفاقی خبر می دهد که می تواند زندگی شما را زیر و رو کند. حتی از این خواب می توان دریافت که این تغییر و تحولات مربوط به درون و روح و تجربه قسمتی از وجودتان که تا کنون امکان بروز و جوشش نداشته است.
  انرژی این پدیده طبیعی می تواند نمادی از انرژی و جوشش غریزه هایی باشد که توسط شما سرکوب شده و فرصت بروز و تخلیه نداشته است، باشد.
  ✍️اگر در خواب درختی را دیدید که صاعقه زده بود، این رویا تصویری از مرگ و مردن می باشد. حتی می تواند مرگ عشق و خشک شدن ریشه احساسات، پایان بخشیدن و اتمام قسمتی از شخصیت و وجودتان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه با کسی برخورد کرد، این خواب علامتی از احساسات و عواطفی است که همیشه سعی کردید نادیده بگیرید، است. به بیان دیگر اشاره به احساساتی هم دارد که شما با استفاده از کلمه ها و صحبت کردن نمی توانید آن ها را توصیف و تشریح کنید.
  از نظر روانشناسی
  در تفسیر روان شناختی رعد و برق و تصویری که از آن در رویای شبانه تان دیدید را به دو دسته تقسیم می کنند:
  ✍️اگر در خواب یک برق بسیار کوتاه دیدید، تعبیر رویای شما از یک ایده ناگهانی و فی البداهه خبر می دهد. شاید خودتان یک خلاقیت جدید در ذهن تان ایجاد کنید و یا اینکه یک پیشنهاد خود، یک دیدگاه و بینش جدید و… وارد زندگی تان شود و به سبب آن شما به موفقیت های زیادی برسید.
  در هر صورت شما اگر به این پدیده با چشم یک نیروی عظیم طبیعی نگاه کنید، تعبیرش این است که شما در زندگی حقیقی تان به اخلاق و صفات های بدی مثل خشم، عصبانیت، کینه و انتقام جویی مبتلا خواهید شد که تمام آنها ناشی از سرکوب و خفقان و یا فشار بیش از اندازه بر روح شماست. در اصل شما هم مثل رعد و برق برای رها شدن از تنش های فراوان فیزیکی و ذهنی تان که هر روز هم بیشتر و بیشتر می شود، راه عصبانیت و خشم را انتخاب کرده اید.

  کتاب سرزمین رویاها📕

  در کتاب سرزمین رویاها رعد و برق نمادی از مشکلات مالی و تنگنا و مضیقه رفاهی است. اگر اکنون مشکل مالی در زندگی تان نمی بینید، پس طی وعده های آینده کمی شرایط بهم خواهد ریخت.
  ✍️اگر شما در دنیای حقیقی از زندگی مرفه و سرشار از ثروتی برخوردارید و در رویای شبانه تان رعد و برق مشاهده کردید، این رویا نماد غم، اندوه، دل آزردگی و ناراحتی است.
  ✍️اگر شما فرد فقیر و تنگدستی هستید و در خواب رعد و برق دیدید، این رویا برای شما خوب می باشد. به زودی آرامش خاطر و رضایت روحی خوبی را به دست خواهید آورد و از این بابت خوشحال خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب خود فقط صدای رعد و برق را شنیدید، این رویا از یک خطر و دردسر خبر می دهد که دقیقا در موقعی اتفاق می افتد که شما انتظار چنین مشکلی را ندارید.
  ✍️اگر در خواب اول نور و برق و سپس صدای رعد را شنیدید، این خواب تعبیرش ناخوشایند است. یکی از دوستان تان فوت خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه به همراه رعد با شما برخورد کرد، تعبیر این رویا نشان می دهد که زنی اطراف شما بسیار درگیر و تسلیم نیرو های شهوانی و تمایلات جنسی اش شده است. اگر قصد دارد که شما را هم درگیر سازد، مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه با یک خانه برخورد کرد، این رویا نماد مرگ و فوت یک دوست است. به زودی کسی را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر دیدید ک صاعقه با درخت ها برخورد کرد، تعبیرش نفاق و پراکندگی بین برخی از شرکا و همکاران است. بین شما و آنان مشکلاتی پیش خواهد آمد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه با آب یک رودخانه و یا دریاچه برخورد کرد، این خواب نشانه ای از شانس، اقبال، موفقیت و سربلندی است. در هر صورت تعبیرش نیکو و مثبت می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاعقه باعث مرگ و کشته شدن حیوانات شد، این رویا می تواند از یک تهدید و خطر بزرگ در زندگی تان خبر دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که نور ناشی از صاعقه باعث روشن شدن شب شد، خواب خوبی ندیده اید. تعبیرش از یک دعوا، جنگ، درگیری و ناراحتی خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب رعد و برق (صاعقه) بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️زخمی شدن با رعد و برق

  اگر در خواب دیدید که رعد و برق شما را زخمی کرد، این رویا از یک بیماری بسیار جدی خبر می دهد. باید بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. اگر در خواب دیدید که رد و برق به شما برخورد کرد اما شما مجروح نشدید، می‌تواند نشانگر قسر در رفتن از یک خطر احتمالی باشد..

  ✔️رنگین کمان بعد از رعد و برق

  اگر در خواب دیدید که بلافاصله بعد از باران در آسمان رنگین کمان ظاهر شد، این خواب احتمالاً تعبیرش این است که اتفاقات عجیب و غریبی در زندگیتان رخ خواهد داد و همه آنها همزمان با هم در یک زمان اتفاق خواهد افتاد. اگر زرنگ باشید و از این فرصت به خوبی استفاده کنید خوشبختی و موفقیت را برای خودتان رقم خواهید زد.

  ✔️صدمه دیدن با رعد و برق

  اگر در خواب دیدید که صاعقه با شما برخورد کرد و قسمتی از بدن شما صدمه و آسیب دید، این رویا سمبل و نمادی از تغییرات غیر قابل بازگشت و غیرقابل جبران خواهد بود. به بیان دیگر شاید زخم های زندگی شما را نشان می‌دهد که حتی هنوز هم یادآوری آنها باعث به هم ریختگی و اندوه شما می شود. حتی می‌توان گفت که تغییراتی به وجود خواهد آمد که باعث می شود شما از آدمی که اکنون هستید به آدم دیگری تبدیل شوید و هیچ کس دیگر به شخصیت سابق خود باز نگردید. همچنین این تغییرات منفی خواهد بود و وضع را از الان بدتر خواهد کرد.

  ✔️برخورد رعد و برق با درخت

  اگر در خواب دیدید که رعد و برق با یک درخت یا چیزی مثل یک ساختمان برخورد کرد، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما نیاز دارید که عصبانیت و خشم تان را جایی تخلیه کنید. بهتر است این کار را با افراد و نزدیکان و عزیزان تان انجام ندهید و از برخورد با افرادی که بسیار زود عصبانی می شوند خودداری کنید. چرا که در برخورد با آنها شما هم از کنترل خارج می‌شوید و امکان صدمه و آسیب زیاد تر خواهد شد.

  ✔️رعد و برق به همراه باران شدید

  اگر در خواب دیدید که باران می بارید و رعد و برق هم بسیار شدید بود، تعبیر این رویا از اخبار بسیار بد خبر می‌دهد. شاید خودتان با چشمانتان ببینید و یا این که گوش به گوش به شما برسانند. در هر حال باعث بهم ریختگی و آشفتگی شما خواهد شد.

  ✔️رعد و برق با نور آبی

  اگر در خواب دیدید که نور رعد و برق در آسمان آبی رنگ بود، این رویا نشانگر هوشیاری و اطلاعات و آگاهی بعد از یک اتفاق ناگهانی که باعث شناسایی و تشخیص شما در برخی مسائل خواهد شد می باشد.

  ✔️رعد و برق با نور بنفش

  اگر در خواب دیدید که رعد و برق در آسمان نور بنفش رنگی داشت، این رویا نشانگر وفاداری، تعهد، و یک جشن و شادمانی ناگهانی در زندگیتان است. احتمال دارد که با افراد بسیار مشهور و سرشناسی در آینده نزدیک روبرو شوید و ورود آنها به زندگی شما شوکی به نگرش، دید و مسیر زندگی شما وارد خواهد کرد.

  ✔️رعد و برق با نور سبز رنگ

  اگر در خواب دیدید که نور رعد و برق در آسمان به رنگ سبز بود، نشانگر قدرت، توانایی، سرزندگی و نشاط است. با وجود اینکه مشکلات زیادی در زندگی تان دارید و جریان های بسیار جدی و ناراحت کننده ای را گذرانده اید اما هیچگاه قدرت خودتان و امید تان به زندگی را از دست نداده اید. شاید با حرکت این روزها اتفاقات بسیار زیبا و شوک های زیادی در زندگی شما رخ بدهد، پس ناراحت نباشید و امیدتان را از دست ندهید.

  ✔️رعد و برق با نور سفید رنگ

  اگر در خواب دیدید که نور ناشی از رعد و برق در آسمان سفید رنگ بود، این خواب به یک آگاهی ناگهانی در مورد یک دوست و رابطه اشاره می‌کند. شاید کسی را به طور اتفاقی بشناسید و متوجه شوید که آن طور که در مورد آن فکر می‌کردید نیست. به بیان دیگر این رویا می تواند نمادی از ارتباطات جدید و دوستان تازه باشد.

  ✔️رعد و برق همراه با آتش

  اگر در خواب دیدید که رعد و برق همراه با آتش بود، این خواب نمادی از یک دگرگونی ناگهانی و یا تولد و حیات مجدد پس از یک اتفاق خوشایند و شگفت انگیز باشد. شاید به طور کامل طرز فکر و عمل تان زیر و رو شود و به کل تغییر کنید. همچنین هدف شما باید تکمیل کردن پروژه ها و نتیجه گرفتن تلاش‌های تان باشد.

  ✔️شنیدن صدای رعد و برق بدون نور

  اگر در عالم رویا فقط صدای رعد و برق به گوشتان رسید ولی نور و تصویر آن را ندیدید، این رویا یک هشدار می دهد. اتفاقاتی در آینده برای شما پیش خواهد آمد.

  ✔️طوفان و رعد و برق

  اگر در خواب دیدید که همراه رعد و برق طوفانی هم به پا شد، این خواب تعبیرش اخبار ناگوار و سنگین است. به زودی به گوش شما خواهد رسید. این اتفاقات یکی پس از دیگری شما را شگفت زده و متعجب خواهد کرد.

  ✔️کور شدن به خاطر رعد و برق

  اگر در خواب دیدید که هنگام رعد و برق شما کور شدید و بینایی تان را از دست دادید، تعبیرش فرصت های تازه و جدید را نشان می دهد. این فرصت ها فایده های زیادی برای شما در پی خواهد داشت و هم در مسائل اقتصادی و هم کاری و اجتماعی شما را در موقعیت خوبی قرار خواهد داد.

  ✔️رعد و برق در آسمان تیره و تاریک

  اگر در خواب دیدید که اسمان تاریک و تیره بود و ناگهان رعد و برقی در آسمان ظاهر شد، این رویا نشانه خوبی نیست و نمادی از بد شانسی و بد اقبالی و سختی و مانع در زندگی تان است. شما نمی توانید از پس این شرایط برآیید و همین مساله باعث نگرانی و اضطراب های شبانه تان خواهد شد.

  ✔️رعد و برق همراه با آتش

  اگر در خواب دیدید که رعد و برق با آتش سوزی همراه بود، این خواب از یک دیدار و ملاقات و جدید خبر می دهد. این شخص و این دیدار بخش مهم و سرنوشت سازی از زندگی شما را تشکیل خواهد داد.

  ✔️برخورد رعد و برق با همسرتان

  اگر در خواب دیدید که رعد و برق با همسر شما برخورد کرد، این خواب از وضعیت دشوار و مشکلات جدی در رابطه شما خبر می دهد. منشآ این مشکلات به تفاوت های جنسیتی شما باز می گردد. جر و بحث ها، عدم اعتماد و احترام به یک دیگر نیتجه ای جز جدایی و ندامت ندارد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک