👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ر ۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب ریش👨

  ریش یکی از زیبایی های صورت مردان می باشد. همانطور که معبران هم ریش را در عالم خواب و رویا را در اولین مرحله به زینت و آراستگی مردان تعبیر کرده اند. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ریاست و رهبری، بزرگی و شرافت، خسارت و زیان مالی، ثروت، احترام و عزت، ازدواج و تأهل و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  اسماعیل ابن اشعث

  جابر مغربی

  ابن عباس

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  شانه کردن ریش پدر و برادر (برای خانم ها)

  شانه زدن ریش همسر

  آراسته و مرتب بودن ریش صورت

  کوتاه کردن ریش با قیچی

  بوسیدن یک زن و یا مرد ریش دار

  دیدن زنی با ریش

  ریش سیاه رنگ

  ریش قرمز رنگ

  ریش خاکستری رنگ

  ریش کم پشت

  ریش پرپشت و زیاد

  ریش بور و طلایی

  رشد ناگهانی ریش

  اصلاح ریش و صورت

  کشیدن ریش

  تعبیر خواب ریش

  تعبیر خواب ریش بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق (ع) ریش صورت در عالم رویا ده تعبیر دارد:
  ✔️تعبیر اول، نشانگر خرید و فروش می باشد. شاید تصمیم بگیرید مقداری از اموال تان را به فروش بگذارید تا اموال جدیدی را برای خود خریداری کنید.
  ✔️تعبیر دوم، نمادی از منزلت، مرتبه، عزت و احترام می باشد. به زودی به جایگاه بسیار خوبی خواهید رسید.
  ✔️تعبیر سوم، نشانگر مقام و پست بسیار معتبر است. مسئولیت های بسیار بزرگی را به شما واگذار خواهند کرد و شما به خاطر این مسئولیت ها مقام بالایی پیدا می کنید.
  ✔️تعبیر چهارم، نشانگر ترس و وحشت و یا هیبت و شکوه می باشد. شاید تفسیرش بدین صورت باشد که شما آنقدر با باشکوه و بزرگ خواهید شد که وقتی نام تان جایی برده شود، تن و بدن دیگران را به لرزه در خواهد آورد.
  ✔️تعبیر پنجم، نشانگر منزلت و قدر و جاه می باشد.
  ✔️تعبیر ششم، خیر و برکت و نیکویی را نشان می دهد.
  ✔️تعبیر هفتم، نشانگر ازدواج و متاهل شدن است. به زودی شما تصمیم می گیرید که دو فرد را به ازدواج یکدیگر درآورید و در اصل شما تصمیم می گیرید که برای یک ازدواج واسطه شوید.
  ✔️تعبیر هشتم، نشانگر مال و اموال و دارایی های بسیار است که شما به زودی تبدیل به فردی بسیار ثروتمند خواهید شد.
  ✔️تعبیر نهم، نشانه فرزند دار شدن می باشد.
  ✔️تعبیر دهم، تکریم و گرامیداشت شما از بابت مسئله‌ای را نشان می دهد. شاید به خاطر کارِ خیرِ بزرگی که انجام می‌دهید دیگران از شما تشکر و قدردانیِ فراوان کنند.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که موی سفید را از بین ریش های صورت تان کّندید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که با سنت پیغمبر و دستورات خداوند مخالف و مبارز هستید‌.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های تان کوتاه و کم پشت بود، این خواب تعبیرش خوب است. اگر بدهی و قرضی دارید، پرداخت‌ خواهد شد. اگر ناراحت و غمگین هستید، پس از شر غم و اندوه رها خواهید شد و خوشحالی و شادمانی دوباره به زندگی شما باز خواهد گشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش هایتان را تراشیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما برای اینکه بتوانید معاش خودتان را بگذرانید و مایحتاج اولیه زندگی تان را تامین کنید، اذیت و خوار و ذلیل خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ریش سر و صورت شما را زده بود، این خواب اصلاً خوب نیست. احترام و آبروی شما پیش مردم از بین خواهد رفت و دیگر هیچ کس برای شما ارزش قائل نخواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های تان را رنگ گذاشته بودید، این خواب نشان گر پوشش و پرده گذاشتن بر روی اعمال و رفتار تان است. شاید شما چیزی را از کسی پنهان می کنید و دوست ندارید کسی از این موضوع خبردار شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش ‌های شما کنده شده بود، تعبیرش هیچگاه خوب نخواهد بود. شما از احترام و ارزش خواهید افتاد و پیش بقیه خوار و حقیر خواهید شد.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب ریش دیدید، تعبیرش قطعا مال و اموال و ثروت برای شماست.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد ابن سیرین ریش نمادی از آرایش و زینت مردان و سرپرستی، ریاست، رهبری بر یک خانه و یک منزل می باشد، همانطور که در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.
  ✍️اگر شما فرد مسنی هستید و در خواب دیدید که جوان شده بودید و ریش های شما دوباره مجددا سیاه رنگ شده بود، این رویا اصلاً برای شما تعبیر خوبی ندارد. به زودی شخصیت شما خرد خواهد شد و تبدیل به یک فرد بسیار پست و بی ارزش خواهید شد.
  ✍️اگر فرد جوانی هستید و در خواب دیدید که پیر شده بودید و ریشه های شما سفید رنگ شده بود، تعبیرش دقیقاً بالعکس قبل می باشد. در زندگی تان به عزت، بزرگی، شرافت و… خواهید رسید و در چشم دیگران بسیار شخصیت با ارزش و محترمی خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما کاملاً اندازه ای متناسب و نسبتا بلند دارد، پس تعبیر این خواب برای شما خوب است. کار سرپرستی و رهبری شما بر خانه درست خواهد شد و به جایی خواهد رسید که در خانه همه به شما احترام خواهند گذاشت و به حرف شما گوش خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما آنقدر بلند شده بود که روی زمین می کشید، اصلاً تعبیرش خوب نیست. این رویا تعبیرش مرگ می باش.د به زودی از دار دنیا خواهید رفت و بهتر است که این باقی مانده کم از عمرتان را به استغفار و توبه بپردازید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تمام ریش ‌های خودتان را زده بودید و یا بریده بودید، این خواب تعبیرش خوب نیست. این خواب نشان می‌دهد که یک ضرر و زیان و خسارت مالی بزرگی در انتظار شماست و به سبب این اتفاق شأن و شخصیت شما پیش مردم مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. درهرصورت آبروریزی و رسوایی در پیش دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را با قیچی اصلاح کردید، این خواب نشانگر رسیدگی به وظایف و کارهای منزل می باشد. شما به عنوان یک سرپرست و رییس خانه بایستی به برخی از موارد و عوامل دوباره رسیدگی کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال رنگ کردن ریش های تان بود اما هر کار کردید ریش‌های شما رنگ نگرفت، شما فردی هستید که اصلاً دوست ندارید پنهان کاری کنید و همیشه حال و احوال زندگی تان برای همه کس عیان و آشکار می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما بسیار کم پشت و تُنُک و به اصطلاح کوسه مانند بود، این خواب تعبیرش این است که اموال و دارایی‌های شما کمتر از قبل خواهد شد و همچنین حرمت و احترام تان نیز کم می شود. حال این مسأله می‌تواند به خاطر یک اتفاق و یا به خاطر غفلت و نادانی باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با ناخن هایتان در حال مرتب کردن ریش هایتان بودید، تعبیرش این است که شما فردی هستید که از قدرت و جایگاهتان به خوبی حفاظت می کنید و ارزش قائل هستید.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که ریش ‌های شما سیاه رنگ و یا قرمز رنگ بود، این خواب نشان می‌دهد که بخاطر اینکه شما سرپرست و رئیس یک خانه هستید، گرفتار قضاوت ها و پیش داوری های زیادی خواهید شد. افرادی از دید خودشان شما را قضاوت خواهند کرد، افرادی گله می‌کنند و افرادی به شما نصیحت های بی مورد می کنند. بهتر است نسبت به این صحبت ‌ها بی اهمیت باشید و مشغول انجام کار خودتان شوید، هیچ کس به جز خداوند صلاحیت قضاوت را ندارد.
  ✍️اگر دیدید که تمام ریش‌های شما سفید شده بود، این خواب تعبیرش میانه می باشد. از سویی وقار، صبر و شکیبایی و بردباری شما بیشتر از قبل خواهد شد اما از سمت دیگر غم و اندوه هم در زندگیتان افزایش خواهد یافت و این گونه می‌توان گفت که اگر صبر و شکیبایی شما بیشتر شود، حتی اگر شدت غم ها هم بیشتر شود، شما فردی صبورتر خواهید بود و بهتر می توانید با این مشکلات مبارزه کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال شانه زدن ریش های تان بودید این خواب نشان می‌دهد که شما فردی مقید هستید و همیشه زکات اموال تان را پرداخت کرده اید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که علاوه بر شانه کردن ریش هایتان آنها را خوش بو هم می کردید و عطر و گلاب می زدید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی خیرخواه هستید. شاید افرادی را مشغول به کار و حرفه ای کنید و برای آنها شغلی ایجاد کنید. مردم هم از بابت این اعمال خیر و نیک از شما سپاسگزاری و تشکر خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش خود را با دندان تان کّندید و یا بریدید، این خواب تعبیرش خوب نیست. خانواده شما گرفتار ضرر و خسارت و زیان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بخاطر یک مرض و بیماری ریش های شما ریخته بود، این خواب تعبیرش منفی است. خطری شما را تهدید می‌کند که می‌تواند به مرگ ناگهانی منجر به شود و یا اگر هم به مرگ منجر نشود آبرو و اموال شما را در خطر نابودی و زوال قرار خواهد داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما خیلی صاف، روشن و براق شده بودند، تعبیرش این است که سرپرستی شما بر منزل و خانواده و همچنین زینت و آرایش چهره تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  💠 تعبیر خواب روزه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👴

  از نظر اسماعیل ابن اشعث اگر در خواب دیدید که تمام ریش های شما سفید شده بود و هیچ موی سیاهی در آن پیدا نمی شد، این خواب نشان می‌دهد که به شخصیت و منزلت شما خدشه وارد خواهد شد. شاید اتفاقی بیفتد که دیگر به مانند قبل کسی برای شما احترام قائل نباشد. حال در این اتفاق امکان دارد خودتان مقصر باشید و یا مقصر نباشید اما در هر صورت نتایج آن دامن شما را خواهد گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همه ریش های شما را تراشیده بودند و جای این تراشیدن ها زخم شده بود، این خواب هم تعبیرش همانند قبل است. حرمت و مقام و مرتبه شما در چشم مردم کمتر از قبل خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب کودک نابالغی را دیدید که ریش در آورده بود، این خواب اصلا خوب نیست. غم و اندوه بزرگی در انتظار شما می باشد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب نشانه غم و اندوه است. به زودی حال و روز روانی شما به هم می‌ریزد و برای چند روزی افسرده و ناراحت خواهید شد. به تعبیر دیگر شاید شما ندانسته کاری انجام بدهید که در نتیجه باعث رسوایی و بی آبرویی شما بشود.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که همسرتان ریش داشت، این خواب تعبیرش منفی است. همسر شما هیچگاه باردار نخواهد شد و شما صاحب فرزندی نمی شوید. اگر شما صاحب فرزند هستید و فرزند دارید، پس این خواب نشان می دهد که در بین تمام اقوام و خویشان شما به فردی بزرگ و سرشناس شناخته خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ریش شما را گرفته و می کشد، تعبیرش نشان می‌دهد که شخصی تمام اموال و دارایی و شما را به ارث می برد و به جای شما استفاده می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما ریش کسی را گرفته بودید و می کشیدید، پس تعبیرش برعکس است و شما اموال و دارایی شخصی را به ارث خواهید برد.

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما اندازه‌اش مثل ریش پدرتان بود، این خواب تعبیرش رسیدن ارث و میراث از جانب پدرتان به شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما به قدری دراز شده بود که از ناف شما هم پایین‌تر رفته بود، تعبیرش اصلاً خوب نیست .گرفتار فقر، بدهکاری، قرض، غم و اندوه و ناراحتی خواهید شد. در هر صورت شرایط زندگی شما دگرگون می شود و اصلاً شرایط مقبولی نخواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دست در ریش های تان کردید و قسمتی از آن را کّندید و بر روی زمین ریختید، این خواب اصلا خوب نیست. اموال و دارایی تان را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از ریش تان را درون چیزی گذاشتید و نگه داشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که بسیار از اموال و دارایی تان نگهداری می کنید و اجازه نمی‌دهید کسی به آن ها دست درازی کند.

  از نظر ابن عباس👴

  از نظر ابن عباس اگر در خواب دیدید که ریش های افرادی مثل زندانی ها، دربان ها، حاجبان و یا کسانی که ترسیده اند را می تراشیدید، خواب خوب و نیکویی دیده اید، اما ✍️اگر برای ثروتمندان و جواهر فروشان و یا کسانی که به لحاظ مالی در وضعیت خوبی هستند این کار را انجام می دادید، تعبیرش بسیار بد و منفی خواهد بود.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر العنبری ریش در عالم رویا اشاره به زینت، زیبایی، عزت، احترام و ثروت و دارایی تعبیر می‌شود. به بیان دیگر می‌تواند اشاره به رفتار نیکو و شایسته و همچنین توسل و اعتقاد شدید به سنت و رفتار پیامبر داشته باشد.
  ✍️اگر شما در زندگی حقیقی فردی هستید که بسیار اهل گناه و معصیت می باشید، پس این رویا برای شما نشانگر توبه و استغفار و همچنین نشانه هدایت دوباره به سمت خداوند می باشد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر منوچهر مطیعی به طور کلی ریش در عالم رویا نشانه خوبی است اما به شرطی که این ریش نه کوتاه کوتاه باشد و نه بلند بلند، بلکه به اندازه و متناسب باشد. ریش در عالم رویا نمادی از احترام، حرمت، عزت و آبرو و حیثیت مرد می باشد اما اگر ریش تان را در وضعیت غیرعادی مشاهده کردید، قطعا تفسیر خوابتان خوب نخواهد بود. برای مثال اگر در خواب ببینید که یک سمت ریش شما بسیار بلند و یک طرف آن بسیار کوتاه و یا اینکه ریشه تان را به شکل مدل دار و غیر عادی قیچی کرده باشید.
  اغلب معبران معتقدند که اگر در خواب دیدید که ریش شما آنقدر بلند شده بود که به زمین کشیده می شد، این خواب نشانه مرگ می باشد و شما روزهای آخر عمرتان را سپری می کنید. همچنین ابن سیرین عقیده دارد که صاحب این خواب مرگ عادی و خوبی نخواهد داشت و در شرایط بد و أسف باری از دنیا می رود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را شانه می زدید و به عطر و گلاب و آراسته می‌کردید، خوابتان خوب و نیکو می باشد. نشان می‌دهد که به زودی بر شان و منزلت شما افزوده خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از ریش خودتان را کّندید و ریختید، این خواب نشانگر تلف شدن و نابودی مقداری از اموال تان می باشد.
  ✍️اگر شما در عالم حقیقی ریش دارید و در خواب دیدید که ریشه ندارید و ریش شما را تراشیده بودند، این خواب اصلاً خوب نیست. آبرو و حیثیت و اموال شما در خطر می باشد. امکان دارد که از جایی و یا از جانب کسی ضربه بخورید.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون اگردرخواب تان ریش دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با شخصی به مجادله و بحث و مخالفت خواهید پرداخت و برای اینکه بتوانید او را زمین بزنید و از پیشی بگیرید، تلاش بسیاری خواهید کرد. در این راه به خیلی چیزها را از دست خواهید داد، از جمله پول، اموال، شخصیت و جایگاه تان. به نفع تان است که مراقب باشید و قبل از اینکه با هر کسی به مجادله برخیزید، طرفتان را خوب بشناسید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب نشان می دهد که شما در بیشتر مواقع بسیار بیهوده و بی اساس با دیگران معاشرت و رفت و آمد می کنید. بهتر است این کار سنجیده و درست باشد، چرا که اگر بی‌گدار به آب بزنید و با هر کسی نشست و برخاست کنید، ضربه‌های بزرگی خواهد خورد. از طرف دیگر این خواب می تواند نمادی از یک بیماری طولانی مدت و طاقت‌فرسا باشد و مجبور باشید برای مدت ها با این مشکل دست و پنجه نرم کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی ریش های شما را می کشد، تعبیرش این است که شما ثروت تان را می بازید و تمام اموال خود را از کف بیرون می کنید. همچنبن نشان می دهد که برای بازگردانی و جبران این ضرر دست به اعمال خطرناک و بی اساسی خواهید زد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش هایتان را شانه می زدید، تعبیرش این است که غرور، تکبر و خودخواهی بیش از اندازه شما باعث شاکی شدن دیگران شده است. در اصل آنها بخاطر این اخلاق زشت تان نسبت به شما احساس تنفر و خشم پیدا کرده اند. بهتر است در رفتار و صفت های اخلاقی تان تجدید نظر کنید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از ریش صورت مردی تعریف می کردید، تعبیرش طلاق از همسر فعلی تان است. شما پس از متارکه ازدواج خواهید کرد اما این ازدواج اصلا خوب نیست و باز ناموفق خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🌩️ تعبیر خواب رعد و برق (صاعقه) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار بلند و اندازه غیرعادی داشت، این خواب اصلاً خوب نیست. تعبیرش نشانگر ناراحتی و غم و اندوه می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما خاکستری رنگ بود، این خواب نشان می دهد که شاید شما کسی را مورد تمسخر، نیشخند و افسوس خوردن قرار بدهید و به نحوی بخواهید که او را تحقیر کنید. شاید هم برعکس باشد و این شما باشید که در جمع مورد تمسخر قرار می‌گیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما را تراشیده بودند، این خواب نمادی از ضرر و زیان و خسارت می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما قرمز رنگ بود، این خواب نشانگر شرمساری و سرافکندگی در بین دیگران می باشد. احتمال دارد این اتفاق در اثر رفتارهای نسنجیده خودتان باشد، در هر صورت احتیاط را فراموش نکنید وگرنه بی آبرویی را برای خودتان رقم خواهید زد.
  ✍️اگر شما یک دختر مجرد هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش درآورده بود، این خواب برای شما مثبت می باشد. به زودی ازدواج خواهید کرد و صاحب همسر و خانواده خواهید شد.
  ✍️اگر شما یک خانم متاهل هستید و در خواب دیدید که صورتتان ریش داشت، اگر باردار هستید فرزند شما پسر است. اما اگر هنوز باردار نشده اید، خداوند فرزند پسری به شما عطا خواهد کرد.
  ریش کم و کوتاه نماد شکست و زوال است.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر یونگ ریش در عالم رویا اشاره به آگاهی، بینش و خرد شما دارد. اگر شما شخصی هستید که در دنیای واقعی ریش صورت ندارید و اصلاً دوست ندارید که ریش داشته باشید اما در خواب خود را با ریش مشاهده کردید، تعبیرش این است که شما همیشه قصد دارید خودتان را به دیگران ثابت کنید و همینطور بر عکس اگر در دنیای واقعی همیشه ریش می گذارید اما در خواب دیدید که ریش تان را زده اید و یا ریش نداشتید، تعبیرش هم بالعکس خواهد بود. شما سعی می کنید که شخصیت واقعی و رفتار واقعی تان را از چشم دیگران دور نگه دارید در واقع شما علاقه دارید که همیشه تظاهر به چیزی که نیستید کنید. این رفتاری که شما انتخاب کرده اید به هیچ کس جز خودتان ضرر نمی رساند، پس بهتر است دست از این بازی‌ها بردارید و در هر شرایطی خود واقعی تان باشید

  کتاب سرزمین رویاها📘

  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش داشتید، این خواب برای شما منفی است. احتمال دارد که به لحاظ مالی و رفاهی به مشکل بر بخورید و برای مدتی در مضیقه قرار بگیرید.
  ✍️اگر در عالم رویا مردی را دیدید که ریش ‌های آن بسیار پرپشت و زیاد بود، این خواب بسیار مثبت است. یک شانس و اقبال بزرگ برای شما در راه می باشد که در نهایت به یک موفقیت غیرمنتظره و دور از انتظار ختم خواهد شد. فقط هوشیار باشد که این موقعیت را از دست ندهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار کوتاه بود، این رویا نمادی از پول و ثروت می باشد. اموال زیادی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار بلند بود، پس تعبیرش یک ثروت هنگفت و نامحدود می باشد. ثروتی که از جایی که اصلا فکرش را نمی کنید به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر شما یک خانم متاهل هستید و در خواب یک مرد ریش دار را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما در آینده نزدیک تصمیم می گیرید که شوهر و خانه تان را ترک کنید. این ترک کردن به هر دلیلی می‌تواند باشد اما شما تصمیم خودتان را خواهید گرفت.
  ✍️اگر شما باردار هستید و در خواب یک مرد ریش دار را دیدید، این رویا به شما خبر می دهد که فرزند شما پسر خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم جوان هستید و در خواب یک مرد ریشو را دیدید، این خواب به شما از رسیدن و وصال به یار مورد علاقه تان خبر می‌دهد و به زودی شما با شخصی که بسیار او را دوست دارید، ازدواج خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال کّندن ریش های تان بودید، این رویا نمادی از تباهی، بدبختی و زوال و نابودی می باشد. در واقع زندگی شما به طور کل از هم خواهد پاشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران ریش ‌های خود را می کّندند، این خواب نشان گر ناتمام ماندن و ناکامی در امور مالی و طرح های مالی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال تراشیدن ریش های تان بودید، این رویا نمادی از ضرر و خسارت مالی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش یکی از نزدیکان و آشنایان تان را می بُریدید، این خواب به شما از امنیت و مصونیت در تمام امور خبر می دهد. اصلا نگران نباشید و بدون هیچ استرسی هر کاری که دوست دارید انجام بدهید. قطعا با موفقیت روبرو خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی در حال شستن ریش ‌هایش بود، این رویا تعبیرش اذیت و آزار و عذاب می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال شستن ریش هایتان بودید، این خواب به شما هشدار می دهد که احتمال دارد در طی روزهای آینده اضطراب و استرس شدید شما را فرا بگیرد پس سعی کنید که خونسردی خودتان را حفظ کنید و از تشنج و تشویش اضافی و بیهوده پرهیز کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار آراسته و قشنگ بود، این خواب به شما وعده می دهد که حتماً ایده ها و نقشه هایتان با موفقیت روبرو خواهد شد و نتیجه تمام کارهایتان را خواهید دید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما مجعد و فر بود، این خواب به شما نشان می دهد که دقیقا هر چیزی که خواستید باب میل شما پیش خواهد رفت و به تمام خواسته های تان خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما اصلا ریش نداشتید، این خواب نمادی از یک منفعت و سود بسیار بزرگ در زمینه مالی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش تان را کوتاه می کردید، این خواب خوب نیست و تعبیرش منفی می باشد. ضرر و زیان مالی شما را تهدید می‌کند. بهتر است پیش بینی های لازم را انجام دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش‌های شما ریزش داشت، این خواب تعبیرش می تواند اشاره به از دست دادن یکی از نزدیکان و آشنایان داشته باشد. اینکه این فرد دور و یا نزدیک است خیلی مشخص نیست اما یکی از آشناهای شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش های شما سیاه و مشکی رنگ بود، این خواب نشانگر شانس و اقبال می باشد. این شانس بسیار امیدوارکننده است و باید نسبت به تمام کارهایتان خوش بین باشید.
  ✍️اگر دیدید که ریش شما حنایی رنگ بود، این خواب تعبیرش این است که برخی از مسائل باعث تحریک و وسوسه شما می شوند. بهتر است سرتان به کار خودتان باشد و اگر خودتان هم می‌دانید که مسئله ای پوچ و بیهوده است به آن توجه نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما سفید رنگ بود، این رویا یک سعادت و خوشبختی وصف ناپذیر را به تصویر می‌کشد. شما در نهایت به یک خوشبختی می رسید که زبانزد خاص و عام خواهد بود.
  ✍️ریش قهوه‌ای رنگ تعبیرش منفی است و در واقع احتمال دارد که با یک بدبیاری و بدشانسی روبرو شوید. اگر در خواب دیدید که ریش شما جوگندمی بود، این خواب تعبیرش این است که شما نسبت به غیبت ها بد گویی ها و یاوه گویی های اطرافیان تان خیلی حساس شده اید و این موضوع شما را عذاب می دهد. اگر در جمعی و یا بحثی شما اذیت می شوید سریعا خودتان را از آنجا دور کنید.
  ✍️ریش خاکستری نماد یک ضرر و خسارت مالی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ریش شما بسیار کم پشت بود، تعبیر این رویا مرگ یکی از اقوام و فامیل های شما می باشد.
  ✍️اگر شما یک زن شوهردار هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش درآورده بود، این خواب برای شما منفی است. به زودی از همسرتان جدا خواهید شد و یک طلاق و متارکه در پیش خواهید داشت.
  ✍️اگر شما یک خانم مجرد هستید و در خواب دیدید که صورت شما ریش داشت، این خواب به شما از یک باخت و مغلوبیت خبر می‌دهد.
  ✍️اگر اگر شما یک خانم باردار هستند و در خواب دیدید که صورتتان ریش آورده است، این رویا کمی ناراحت کننده است. اگر مراقب نباشیداحتیاط نکنید، فرزندتان را از دست خواهید داد و یک سقط جنین خطرناک در پیش خواهید داشت.
  ✍️اگر شما یک زن بیوه و مطلقه هستیدد و در خواب دیدیدکه صورتتان ریش در آورده است، این خواب اصلا خوب نیست. تمام دارایی تان را طی یک جریان از دست خواهید داد و زندگی تان به مرز صفر خواهد رسید.
  ✍️اگر شما یک دختر جوان هستید و در خواب دیدید که صورتتان ریش در آورده است، تعبیرش برای شما مثبت می باشد. به زودی ازدواج خواهید کرد و به وصال یار می رسید.

  همچنین بخوانید:  تعبیر خواب رودخانه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب ریش بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️شانه کردن ریش پدر و برادر (برای خانم ها)

  اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که ریش پدر و یا برادرتان را شانه می زدید و یا اینکه با قیچی آنها را مرتب می کردید، این خواب تفسیرش این است که شما یک خواستگار از خانواده بسیار اصیل و نجیب خواهید داشت و این ازدواج انجام می گیرد. در واقع این رویا اشاره می‌کند که پدر و برادر شما برای خوشبختی تان و تهیه جهیزیه و امور رفاهی برای زندگی آینده شما بسیار تلاش خواهند کرد و از هیچ چیز دریغ نمی کنند. قدردان لطف و زحمات آنها باشید.

  ✔️شانه زدن ریش همسر

  اگر در خواب دیدید که در حال شانه کردن ریش شوهر و همسرتان بودید و یا خواستید آنها را مرتب کنید، این رویا نشان می‌دهد که شما زنی بسیار وفادار و نجیب و با اصالت هستید.

  ✔️آراسته و مرتب بودن ریش صورت

  اگر در خواب دیدید که ریش صورت تان را بسیار مرتب کرده بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی بسیار منظم و دقیق می باشید و در کارهای خیر و امور دنیوی تان بسیار با دقت عمل می‌کنید.

  ✔️کوتاه کردن ریش با قیچی

  اگر در خواب دیدید که در حال کوتاه کردن ریش های صورتتان با قیچی بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که نسبت به همسر و فرزندان تان بسیار دلبستگی و وابستگی دارید و همیشه و در هر همه حال به آن توجه می کنید.

  ✔️بوسیدن یک زن و یا مرد ریش دار

  فرقی ندارد که شما مرد باشید یا زن، اگر در خواب چنین صحنه ای را دیدید، این رویا نشانگر عزت و احترام و رسیدن به سود و منفعت مالی است.

  ✔️دیدن زنی با ریش

  اگر در خواب زنی را دیدید که صورتش ریش داشت، این رویا تعبیرش مثبت می باشد. این خواب نمایانگر خوشبختی و سعادت است. رابطه شما با همسرتان بسیار بهتر از قبل خواهد شد و آینده این رابطه روشن می باشد. اگر شما هنوز ازدواج نکرده اید پس تعبیرش تصمیم گیری برای ازدواج می باشد.

  ✔️ریش سیاه رنگ

  اگر در خواب رنگ ریش شما سیاه رنگ بود، این رویا نشانگر هزینه‌ها و مبلغ های بزرگ می باشد. شاید برخی از هزینه های اشتباهی که قبلا کرده اید را دوباره به یاد بیاورید. مدت ها برنامه‌ریزی کرده بودید که این اتفاق را از ذهنتان پاک کنید و یا اینکه با آن کنار بیاید اما موفق نشده اید.

  ✔️ریش قرمز رنگ

  اگر شما یک آقا هستید و در خواب دید یدکه ریش تان قرمز رنگ بود، تعبیرش برای شما خوب است و نشانگر افزایش رزق و روزی در زندگیتان و رونق گرفتن کار و بار تان می باشد. با دوره‌ه ای سرشار از شانس و اقبال روبرو خواهید شد و فرصت های زیادی برای کسب درآمد آسان و حلال در پیش خواهد داشت. فقط مراقب باشید که بیش از اندازه خرج نکنید و از این فرصت به نحو احسن و مثبت استفاده کنید.
  اما اگر یک زن هستید و در خواب دیدید که شما ریش قرمز رنگ در صورت داشتید، این رویا برای شما مثبت می باشد. لحظات سرشار از عشق و شور در آینده در پیش خواهید داشت. زندگی تان رونق می‌گیرد و روابط عاشقانه زیادی در پیش خواهید داشت.

  ✔️ریش خاکستری رنگ

  اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که ریش خاکستری رنگ داشتید، این رویا نشانگر افتخار، سرافرازی و بزرگی می باشد. به موفقیت ها و دستاوردهای بسیار بزرگی خواهید رسید و به همین خاطر احساس سرافرازی و رضایت خواهید کرد. همچنین باعث شایستگی شما می شوند. همیشه سعی کرده اید تا کارها و وظایف تان را به نحو احسن و صحیح انجام دهید و حداکثر توانایی ‌تان را به کار بگیرید. مطمئن باشید شخصی که ناظر بر کار شماست حتما مشاهده می‌کند و پاداش این تعهد شما را خواهد داد.
  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که ریش خاکستری رنگ داشتید، این خواب بیانگر سخت کوشی و سماجت شماست. دوست دارید که تجربه‌های خوبی را به دست بیاورید و این موضوع هم برای شما حامل و زمینه ساز اتفاقات بسیار خوبی خواهد بود. شما به خاطر همین جسارتی که دارید نسبت به اطرافیانتان برتری خواهید داشت.

  ✔️ریش کم پشت

  اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما بسیار کم پشت بود، این رویا نشانه فقر و مضیقه مالی می‌باشد. در دوره پیش روی زندگیتان اوضاع مالی شما تعریفی نخواهد داشت و به طور قابل توجه و چشمگیری رو به زوال خواهید رفت. پس بهتر است از حالا پیش بینی کنید. این شرایط برای شما بسیار سخت و غیرقابل تحمل خواهد بود، چرا که شما عادت ندارید هزینه‌های خود را کنترل کنید و بی اساس و بی فکر خرج می کنید.
  اگر شما یک خانم هستید و این خواب را دیده اید، این رویا به شما خبر می‌دهد که در این دوره سود مالی شما کمتر از دوره قبل می باشد اما پیشرفت تان در کار بیشتر خواهد شد. ناراحت نباشید چرا که حتما در جایی نتیجه کارتان را خواهید دید.

  ✔️ریش پرپشت و زیاد

  اگر در خواب دیدید که ریشه شما بسیار پرپشت و پر شده بود، این خواب برای شما خبر از ارث و میراثی می دهد که به زودی شما می‌رسد. شاید اولش برای شما خیلی تعجب انگیز نباشد اما بیشتر از آنچه که انتظار دارید به دست شما خواهد رسید.
  اگر شما یک خانم هستید و چنین رویایی دیده اید، این رویا نشان می دهد که نزدیکان و افراد خانواده تان می دانند که شما فردی باثبات و مستقل هستید و در هر شرایطی هر تصمیمی که شما بگیرید برای آنها قابل اعتماد و احترام خواهد بود.

  ✔️ریش بور و طلایی

  اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما بور و طلایی شده بود در حالی که شما در دنیای واقعی بور و طلایی نیستید، این رویا نشانه خوبی خواهد بود. سعادت و خوشبختی در زندگی شما تضمین شده است. زمانی فرا می رسد که شما از هر آنچه که بدست آورده اید نهایت لذت را ببرید.

  ✔️رشد ناگهانی ریش

  اگر در خواب دیدید که ریش شما به طور ناگهانی بسیار پر و بلند شده بود و در دنیای واقعی اصلا اینگونه نیست، این رویا با خبرهای بسیار خوب و دل انگیز در ارتباط است. این اخبار خوب می‌تواند از افزایش حقوق تا جایزه و پاداش عملکرد خوبتان باشد. در هر حال هر چه که هست بسیار برای شما لذت بخش و خوشحال کننده می باشد.

  ✔️اصلاح ریش و صورت

  اگر در خواب دیدید که در حال تراشیدن ریش و صورتتان بود، این رویا یک هشدار و اخطار می باشد. این هشدار بسیار اساسی است، سپس جدی بگیرید و بدانید که مشکلات بسیار جدی برای سلامتی و جسم شما در پیش خواهد بود که باید حتماً زودتر به پزشک مراجعه کنید و برای حفظ سلامتی خود تان کوشا باشید.

  ✔️کشیدن ریش

  اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخصی ریش تان را می کِشید، این رویا می تواند نمادی از ناامیدی، از دست دادن و باخت باشد. خصوصاً در حوزه موارد عشقی و عاطفی زندگیتان. همچنین احتمال دارد که این غم و ناراحتی بزرگ اثرات خود را بر روی ظاهر و جسم شما هم نشان بدهد. در ارتباط با این تعبیر می توان گفت که خاصیتی که ریش و موی صورت و بدن دارد، بلند شدن و رشد مرتب آن می باشد. پس این رویا می تواند یک پیام برای شما داشته باشد که خونسردی تان را حفظ کنید و بدانید که شرایط اینگونه باقی نخواهد ماند و قطعاً راه حلی برای مشکلات تان پیدا می کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  2 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  سید
  ۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۴۸

  این مطالب واقعا من امیدوار کرد. متشکرم

  روشن
  تاریک