🍑 تعبیر خواب زردآلو از نظر معبران معروف

ز بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب زردآلو🍑

  از دید معبران زردآلو در عالم خواب و رویا، در اولین تعبیر نشانه بیماری و مریضی است. اما این تعبیر مطلقا بیماری نیست و بستگی به طعم و رنگ این میوه در خواب شما نیز دارد. برای مثال اگر در خواب زردآلو را بسیار زرد و رسیده ببینید، نشانه خوبی نیست و برعکس این موضوع هم صدق می کند. تعابیر دیگر از این رویا غم و اندوه، سود و منفعت، شادی و خوشحالی و … است. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  تعبیر خواب زردآلو

  تعبیر خواب زردآلو بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) زردآلو در عالم رویا نماد بیماری، مرض، کسالت و ناراحتی جسمی است.
  ✍️در صورتی که در فصل زردآلو (بهار) در خواب این میوه را دیدید، تعبیر بالا صحت دارد. اگر در فصول دیگر این میوه را مشاهده کردید، پس تعبیرش باز هم منفی است و علامتی از غم، کدورت، ناراحتی و رنجش است.
  ✍️اگر طعم این میوه بسیار شیرین و خوشمزه بود، پس تعبیرش هم نشانه مثبتی است و به زودی به سود و منفعت در هر زمینه ای خواهید رسید.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  از نظر دانیال نبی (ع) درخت زردآلو در عالم رویا نماد مردی است که سالم و سلامت نمی باشد و بیماری سختی گریبان او را گرفته است. این مرد می تواند خود شما باشد و یا اگر چنین شخصی را اطرافتان دارید، تعبیرش به وی باز خواهد گشت.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  از نظر حضرت یوسف (ع) زردآلو در عالم رویا در صورتی که پوست زرد و نرمی داشته باشدف نماد بیماری، مریضی و کسالت است.
  ✍️اگر زرد نبود و هنوز جای رسیدن داشت، به شرط اینکه در فصل خودش ببینید؛ تعبیرش خوب و مثبت است. این رویا اشاره به اموال، دارایی و ثروت دارد.
  ✍️در صورتی که خارج از فصل دیده شود، تعبیرش کاملا برعکس است و می تواند نماد غم، ناراحتی و غصه باشد.
  ✍️زردآلوی ترش مزه هم تعبیرش به مانند بالاست و از غم و اندوه خبر می دهد.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر ابن سیرین اگر در فصل زردآلو (یعنی فصل بهار) خواب زردآلو دیدید، به تعداد هر یک عدد زردآلو که دیدید و یا خوردید؛ به اموال و ثروت خواهید رسید. پس هر چه بیشتر زردآلو دیدید، دارایی های بیشتری در انتظار شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طعم زردآلو ترش مزه بود و شیرینی نداشت، تعبیر چنین رویایی منفی است و از غم و اندوه و رنج خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  🌱 تعبیر خواب زعفران از نظر معبران معروف

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر کرمانی اگر در عالم رویا دیدید که هسته زردآلو رو شکستید و مغز آن بسیار تلخ بود، تعبیر این خواب نشانگر غم و مصیبت و ناراحتی است. برای چند روزی حال و احوال شما دگرگون خواهید شد. اگر طعم مغز این هسته شیرین بود، تفسیرش این است که از جانب مردی که خیلی شناخته شده و مشهور نیست، به سود و منفعت دست خواهید یافت.

  از منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی زردآلو در عالم رویا نماد و نشانه مثبت و خوبی نخواهد بود. اگر در خواب دیدید که در حال خوردن زردآلو هستید، در حالتی که شما احساس و درک کنید که میوه شما زردآلو است ولی شما زردی و شکل این میوه را نمی نبینید، پس در این حالت تعبیر این رویا مثبت و نیکو خواهد بود. به خصوص اگر با خوردن این میوه دهان و کام شما شیرین شود و از طعم آن لذت ببرید، تعبیرش بسیار نیکو تر و نشانه خوشحالی و شادی وصف ناپذیر می باشد.
  ✍️اگر در خواب رنگ زرد پوست زردآلو را دیدید، نشانه خوبی نیست و نماد ناراحتی و اندوه سنگین است. مخصوصا اگر طعم این میوه در دهان شما بسیار ترش و نچسب باشد، پس در این صورت شدت و سختی این غم بیشتر است.
  ✍️زردآلویی که طعم شیرین و لذت بخش داشته باشد، نماد سود و منفعت در زندگی حقیقی است.
  ✍️اگر از شخصی زردآلو گرفتید و زردی این زردآلو را ندیدید، پس از سمت شخصی که این زردآلو را به شما داده است، به سک سود و منفعت خواهید رسید.
  ✍️زردآلو سبز و نرسیده و یا به اصطلاح چاقاله، تعبیرش بهتر و مثبت تر از زردآلو رسیده و زرد و نرم است.
  ✍️همچنین اگر هسته زردآلو شیرین و خوش طعم بود، تعبیرش نشانگر شاد شدن از ته قلب است. این شادیِ وصف ناپذیر از جانب فرزندان شماست. همچنین بخاطر موفقیت های آنها شما احساس غرور و سربلندی خواهید کرد.
  اگر بخواهیم به طور کلی تعبیر کنیم، باید بگوییم که زردآلو اگر سبز و شیرین باشد، تعبیرش بسیار نیکو تر از زردآلو رسیده، زرد و نرم است.

  از نظر لیلا برایت👵

  ✍️اگر در خواب دیدید که زردآلو خریداری کرده اید، این خواب خوب است و نشانه پیروزی و موفقیت در امور و کار های زندگی تان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن زردآلو هستید، تعبیر این خواب اشاره به سلامتی و تندرستی دارد. شما از شرایط بدنی و جسمانی خوبی برخوردارید.

  همچنین بخوانید:  🌋 تعبیر خواب زلزله از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب زردآلوی رسیده و زرد دیدید، این خواب خوب نیست. تعبیرش نشان می دهد که در آینده نزدیک شرایط زندگی کاملا بر خلاف میل شما تغییر خواهد کرد و رزوگار روی بد خود را نشان شما خواهد داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن زردآلو بودید، این رویا تصویری از اتفاقات و حوادث بسیار تلخ و ناخوشایند است. باید قوی باشید و آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران در حال خوردن زردآلو بودند و شما نظاره گر آنها بودید، پس این خواب تعبیرش این است که شرایط کنونی زندگی و محیط اطراف شما به هیچ عنوان با روحیات و تصورات شما همسان و هماهنگ نیست. شاید دوست داشتید که طور دیگری زندگی می کردید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ دیدن زردآلو در عالم رویا نشانه چیزی است که اصلا نزدیک به تصورات شما نیست و در اصل آنطور که به نظر می رسد، نیست. حتی امکان دارد که شما در برابر پذیرفتن و کنار آمدن با شرایط و یا قضیه ای مقاوت می کنید و به هر طریقی منکر حقیقت می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن زردآلو هستید، تعبیرش می تواند از در راه بودن یک اتفاق ناگوار خبر دهد. بهتر است خودتان را برای هر اتفاقی آماده کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران در حال خوردن زردآلو بودند، این رویا تعبیرش نشان می دهد اطراف شما و اطراف زندگی تان را افراد بدی پر کرده اند و باعث شده اند که وضعیت شما ناخوشایند و غیر قابل تحمل شود.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  از نظر لوک اویتنهاو زردآلو در عالم رویا نماد امید ها و انگیزه های پوچ و واهی است. دل به چیز هایی خوش کردید که هیچ اساس و آینده ای ندارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن زردآلو بودید، خواب شما تعبیرش شادی و خوشحالی است. از جانب کسی برای شما خنده از ته دل دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب زردآلوی خشک دیدید، خواب خوبی نیست و تعبیرش نمادی از غم و اندوه و ناراحتی است.
  ✍️اگر در خواب در حال تماشای یک درخت زردآلوی پر از شکوفه و میوه بودید، این رویا می تواند یک ازدواج را نشان دهد که در زمان اصلی برگزار نمی شود و کمی دیر تر از موعد اتفاق خواهد افتاد.

  همچنین بخوانید:  👩 تعبیر خواب زن از نظر معبران معروف جهان

  کتاب سرزمین رویاها📘

  ✍️اگر در خواب دیدید که فصل زردآلو است و شما در حال خوردن زردآلو بودید، خواب خوبی دیده اید و نشان می دهد که سلامتی و سعادت شما در زندگی حقیقی تضمین شده است.
  ✍️اگر برعکس بالا دیدید و خارج از فصل زردآلو شما چنین رویایی دیدید، پس تعبیرش این است که آمال و آرزو های شما آنطور که پیش بینی کرده اید پیش نخواهد رفت و ممکن است با بن بست و ناامیدی رو به رو شوید.
  ✍️اگر زردآلو را بر روی شاخه درخت دیدید، تعبیرش نشان می دهد که شما از زندگی خود بسیار رضایت مند و خوشنود هستید و احساس خوسبختی دارید. فردی هستید که از لحظه به لحظه زندگی تان لذت می برید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال چیدن زردآلو از درخت بودید، در زمینه احساسی و عاطفی سعادت بزرگی در انتظار شماست.
  ✍️زردآلو هایی که ظاهر خراب و لک زده داشته باشند، نشانه غم، ناراحتی، اندوه و رنجش است. از سمت کسی یا کسانی یک دلخوری در پیش است.
  ✍️کنسرو زردآلو و یا زردآلو پخته شده در خواب قصد دارد به شما این هشدار را بدهد که مراقب بازی ها و نقشه های دوستان تان باشید. شاید مدت هاست که قصد دارند شما را زمین بزنند و منتظر فرصت مناسب هستند.
  ✍️زردآلوی خشک سمبل گرفتاری ها و دردسر هایی است که به این آسانی حل نخواهند شد. شما باید بسیار قوی و سیاستمدار باشید.

  از نظر معبرین غربی📚

  ✍️از نظر تعبیرگران غربی زردآلو در عالم رویای شبانه شما نماد شادی و خوشحالی است. این شادمانی درونی و روحی می تواند بخاطر چیزی باشد که شما برای رسیدن به آن بسیار سختی کشیده اید و حالا که این مسیر طاقت فرسا را طی کردید، به خودتان افتخار می کنید.
  همیشه دوست دارید خودتان و استعداد هایتان را به چالش بکشید و پس از گذر از لحظات سخت، طعم خوش موفقیت و تکیه به خودتان را بچشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که در حال خوردن زردآلو هستید، این رویا مسیری را نشان می دهد که عاقبت آن موفقیت و دستاورد های نیکوست. مسیری که انتخاب کرده اید، صحیح است، پس ناامید نشوید و ادامه دهید. همچنین این خواب به شما می گوید که اگر این دستاورد را با دیگران را در میان بگذارید، دیگران نیز از شما حمایت خواهند کرد و در چشم آنان بسیار عزیز و گرامی خواهید شد.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک