🌱 تعبیر خواب زعفران از نظر معبران معروف

ز بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب زعفران🌱

  مهم ترین تعبیر خواب زعفران نشانگر قدردانی، تحسین و تعریف و تمجید دیگران از شماست. زعفران یکی از گیاهان بسیار خوشبو، طعم دهنده، قوی و سرشار از خواص است. همچنین این گیاه از دسته گیاهان قیمتی و خاص می باشد. تعابیر دیگر از این رویا عبارت است از: بیماری و مرض، اندوه و غم، عشق و دوست داشتن، اختلاف و درگیری و…
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  معبرین غربی

  تعبیر خواب زعفران

  تعبیر خواب زعفران بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف پیامبر زعفران در عالم رویا نشانه‌ی نیکی، خوبی، جلال و شکوه می باشد. بسته به اوضاع حال زندگی تان باید تعبیر خواب خود را برداشت کنید.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد بن سیرین اگر در خواب دیدید که مقداری زعفران همراه خود داشتید این خواب نشان می دهد که همان اندازه که زعفران داشتید مردم از شما تشکر و قدردانی و همچنین شما را ستایش و گرامی می دارند. به خصوص اگر این زعفران ها نسابیده و به صورت گل باشد.
  ✍️اگر درخواب دیدید که زعفران خوردید، این خواب تعبیرش خوب نیست و از بیماری و کسالت جسمی خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زعفران بر لباس و یا بر بدن شما مالیده بود، بازهم تعبیرش بیماری و مریضی یا کسالت جسمی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال شستن رنگ باقی مانده از زعفران بر روی بدنتان هستید، این خواب به شما از شفا و بهبودی خبر می دهد و اگر اکنون کمی مریض احوال هستید، نگران نباشید، چرا که در نهایت از این روزها هم خواهید گذشت.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب زایمان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که زعفران سائیده شده و کوبیده شده خوردید و یا مقداری از این زعفران را به کسی داد این کتاب نشان می‌دهد که تصمیم می‌گیرید با زن ثروتمند و توانگر ازدواج کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس و بدن خودتان را با زعفران زرد رنگ کردید، این خواب خوب نیست و نماد بیماری، مریضی، کسالت جسمی و غم و اندوه و مصیبت می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن زعفران هستید، تعبیرش مانند بالاست و منفی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خروار خروار زعفران داشتید، این خواب از نعمت و برکت و رزق وروزی در زندگی حقیقی تان خبر می دهد و همچنین از جانب اطرافیان و مردم تحسین و تمجید خواهید شد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر العنبری زعفران در عالم رویا نماد مدح، ستایش، و تحسین و تمجید است. همچنین این رویا نشان می دهد که دیگران از شما راضی هستند و به نیکی و خوشی از شما یاد می کنند و درباره شما بسیار خوب و نیک صحبت می کنند.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  عطر و بوی زعفران در خواب نیکوترین ویژگی دیدن خواب زعفران است، چرا که اگر در خواب احساس کردید که بوی عطر زعفران به مشامتان می‌رسید، این خواب نشان می‌دهد که اطرافیان شما را بخاطر بزرگواری و نیک صفتی تان ستایش خواهند کرد و مورد تمجید و تحسین قرار می گیرید، بایستی ذکر کنیم که این تعبیر تا زمانی معتبر است که شما خود زعفران را ندیده باشید و تنها بوی آن به مشام تان برسد. زیرا اگر شما خود زعفران را ببینید، بیشتر از آنکه بوی آن را حس کنید تحت تاثیر رنگ دلنشین آن قرار خواهید گرفت.
  رنگ زعفران در عالم رویا نشانه خوبی نیست، به خصوص اگر این رنگ بر لباس شما به جا مانده باشد.
  ✍️اگر در خواب زعفران روی برنج پخته دیدید، خواب مثبت و نیکویی است به شرط آنکه مقدار این برنج زعفرانی زیاد نباشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس شما زرد رنگ است و شما می دانستید که زردی این لباس ناشی از زعفران می باشد، پس این خواب می‌تواند از یک بیماری، کسالت جسمی و مریضی خبر بدهد. به تعبیر دیگر امکان دارد اطرافیان پشت سر شما بدگویی کنند و بخواهند شما را مورد تهمت قرار دهند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لکه این زعفران را از روی لباستان پاک کردید، این خواب خوب و نیکو می باشد‌. اگر بیمار هستید شفا بهبودی دارید و اگر شما را به چیزی متهم کنند این اتهام زمانی طولانی نمی گذرد که روشن می شود و همه حقیقت را خواهند فهمید.
  زعفران زیاد در عالم رویا نماد ثروت و دارایی و اموال می باشد و اگر مقدار زعفران کم باشد، بالعکس نمادی از رنج، عذاب، زحمت، غم، مصیبت و ناراحتی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال ساییدن زعفران بودید، این خواب برای زن ها نمادی از غم، ناراحتی، اندوه و دعوا و مشاجره های خانوادگی است، اما برای مردان تعبیرش به این اندازه بد نیست و فقط برای خانم ها تعبیر خوبی ندارد.
  در مجموع و به طور کلی دیدن زعفران در عالم رویا نشانه خوبی نیست، تنها در صورتی خوب است که خود زعفران را نبینید و فقط بوی آن به مشامتان برسد. حتی اگر در عالم رویا حس کردید بویی به مشام تان می‌رسد که نزدیک به بوی زعفران است، باز هم این تعبیر صدق می کند.

  همچنین بخوانید:  🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر یونگ دیدن زعفران و یا بو کردن آن در خواب نمادی از جادو، سحر، فروتنی، تواضع و عدم تکبر است.
  همچنین می توانیم زعفران را به خاطر رنگ زیبای آن نمادی از عشق، دوست داشتن، شور و هیجان و شوق رسیدن به یار و وصال بدانیم.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون زعفران در عالم رویا نشانه دل بستن به امید های پوچ و بیهوده می باشد. شاید شما به جایی و یا کسی امید دارید که اصلاً اساس درستی ندارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چای زعفران می‌نوشید و یا زعفران دم کرده برای خودتان گذاشته بودید، این خواب خوب نیست و نمادی از مشاجره، دعوا و اختلافات در چهارچوب خانواده می باشد.

  از نظر معبرین غربی📚

  به عقیده معبرین غربی زعفران در عالم رویا نشانگر این است که شما برای حفظ سلامتی و تندرستی خودتان تصمیم خواهید گرفت که برخی از ایده ها و برنامه هایتان را یا حذف کنید و یا تغییر دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زعفران به عنوان یک ادویه برای غذا استفاده کردید، شما در هر جمعی و یا جلسه ای حضور پیدا کنید، در نهایت منجر به بهتر شدن و تغییرات مثبت در آن جمع می شوید. در صورتی که مقدار زعفران دیده شده در خواب بیش از اندازه باشد و باعث شود که مزه غذا طعم بدی بگیرد، تعبیرش این است که امکان دارد بخاطر اتفاقی و یا مساله ای خودتان باعث شوید که تصویر و جلوه تان را در چشم دیگران خراب کنید و از بین ببرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن چای و دمنوش زعفران بودید، این رویا نمادی از درگیری، اختلاف و مشاجره است. شما برای اینکه بتوانید حرف خود را به دیگران و خانواده تان بفهمانید دچار مشکل و ناتوانی شده اید.

  همچنین بخوانید:  ☠️ تعبیر خواب سم و زهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف
  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک