⛏️ تعبیر خواب زغال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب زغال ⛏️

  زغال در خواب تعبیر متفاوتی دارد. برخی معبران آن را به غم و اندوه، ندامت، پشیمانی، موقعیت های دشوار و پیچیده تعبیر کرده اند، ولی اولین تعبیر این خواب مال و اموال حرام است.

  مثالی قدیمی داریم که می گوید: “رو سیاهی برای ذغاله!” می توانیم این مثل را به همان تعبیر ندامت و پشیمانی مرتبط بدانیم.

  در ادامه برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  آنلی بیتون

  تعابیر بر اساس موضوع

  ذغالی که از یک آتش باقی مانده

  زغال در منقل و باربیکیو

  شهری پر از زغال

  زغال خاموش

  زغال روشن و درخشان

  خوردن زغال

  زغال در حال سوختن

  افتادن زغال روی شما

  تعبیر خواب زغال

  تعبیر خواب زغال بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر ابن سیرین زغال در عالم رویا نمادی از مال حرام و نامشروع می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زغال از جایی برداشتید و یا شخصی به شما داد، این خواب تعبیرش به دست آوردن مال حرام می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ذغالی را بر روی آتش گذاشتید تا زغال روشن شود، این خواب نشان می‌دهد که شما از اموال یک شخص بسیار والامقام مثل یک رئیس، حاکم و یا پادشاه با اموال خود او معامله خواهید کرد و از سمت وی به شما سود و فایده های بسیاری خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس و یا بدن شما با زغال سیاه شد، این خواب نشان می‌دهد که از جانب همین شخصی که بسیار مقام بالایی دارد، به شما یک غم و اندوه بسیار بزرگ خواهد رسید.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب زغالی را روشن و افروخته دیدید، این خواب نشانگر شرایط و موقعیتهای بسیار سخت، فلاکت بار و پر از دلتنگی و بی قراری می باشد.
  ✍️اگر زغال بسیار روشن و به شدت در حال سوختن بود، این خواب نشانگر این است که شما امید بسیاری به آینده و نسبت به ثروت تان دارید. حس می کنید که در آینده شرایطی ایجاد می شود که ثروت و دارایی های شما بسیار زیادتر از قبل خواهد شد. همچنین این رویا نمادی از شادی و شادمانی و زندگی پاک و سرشار از آرامش و بدون شک و تردید می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا خاکستر زغال را دیدید این خواب نمادی از افسوس، ناراحتی و پشیمانی و ندامت کاری است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به دنبال خاکستر زغال می‌گشتید تا آتش را جا به جا کنید، این رویا نشان می‌دهد که شما برای رسیدن به هدفی که از نظرتان بسیار بزرگ است دست به کاری خواهید زد که پوچ و بیهوده می باشد و انجام آن نتیجه خوب و متناسبی به همراه ندارد. به زودی از این کار پشیمان خواهید شد و به چه کنم چه کنم خواهید افتاد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آشپزخانه تان را خاکستر زغال فرا گرفته بود، این خواب نشان می دهد که به خاطر حرفی و یا کاری شما باعث می شوید که همسرتان از شما رنجیده شود.
  ✍️اگر درخواب دیدید که بر روی صورت شما خاکستر زغال نشسته بود، این خواب نمادی از شرمندگی است و حتی امکان دارد رسوا و بی آبرو شوید. آبروی شما در خطر است و بهتر است از کارهایی که می دانید نتیجه خوبی ندارند پرهیز کنید.

  همچنین بخوانید:  ☠️ تعبیر خواب سم و زهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب زغال بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️ذغالی که از یک آتش باقی مانده

  اگر در عالم رویا دیدید که از تمام یک آتش یک تنها یک تکه زغال باقی مانده بود، این خواب نشان می‌دهد که شما نسبت به یک موقعیت از دست رفته آگاهی دارید و بسیار برای این غفلت ناراحت هستید و خودتان را سرزنش می کنید. به بیان دیگر این رویا می تواند نمادی از یک ویرانی، خرابی و یا فقدان دائمی باشد.
  شاید احساس می‌کنید که برای متوقف کردن و جلوگیری کردن از کاری بسیار دیر است و نتایج بد و وحشتناکی برای خود رقم زده اید. می تواند ناشی از غافلگیر شدن شما و یا تعجب تان در این مورد باشد که چطور متوجه نشدید و اکنون در چه دردسری افتاده اید.

  ✔️زغال در منقل و باربیکیو

  زغال در منقل و باربیکیو نشان می دهد که شما دوست دارید موقعیت و شرایط راحت، پر از آرامش و لحظات لذت بخش و به یادماندنی را تجربه کنید. شما باید تلاش کنید تا چیزی را که دوست دارید به دست بیاورید و در این راه از مشکل ها نترسید. همچنین باید مراقب باشید تا با موانع و مشکلات جدی روبرو نشوید.
  البته این خواب جنبه منفی و ناخوشایندی هم دارد و نشان می‌دهد شما حرف های مثبت و مفید دیگران را نادیده می گیرید و دوست دارد کاری که برای خودتان مناسب است را انجام بدهید. درست است که نباید به دیگران اجازه دخالت بدهید، اما در بعضی موارد نصیحت و راهنمایی‌ های برخی از افراد باتجربه می تواند شما را از اشتباهات بزرگی دور نگه دارد.

  همچنین بخوانید:  🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️شهری پر از زغال

  اگر در خواب دیدید که میان شهری هستید که در آن چیزی به جز زغال و خاکستر وجود ندارد، این خواب می‌تواند ناشی از این باشد که شما به خاطر از دست دادن یکی از عزیزان تان بسیار ناراحتید و این غم شما را آزار می دهد. بهتر است به خودتان بیایید و دست از زاری کردن و افکار منفی بر دارید، چرا که زندگی در جریان است.

  ✔️زغال خاموش

  اگر در خواب زغال خاموشی را دیدید، این خواب نمادی از موقعیت‌های دشوار، سخت، آزار دهنده و غیر قابل حل می باشد. احتمال دارد یک ناراحتی و غم طاقت‌فرسا برایتان پیش بیاید که گذر از آن نیازمند طاقت و تحمل بسیار زیادی است.

  ✔️زغال روشن و درخشان

  اگر در خواب زغالی را دیدید که در حال سوختن بود و بسیار نور داشت، این خواب نشان می‌دهد که یک شانس و اقبال بسیار بزرگ در انتظار شماست و خوشی ها و لذت های فراوان و لحظات به یادماندنی بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. این خواب به معنای دیگری هم هست که نشان می‌دهد احتمال دارد ترفیع مقام داشته باشید و درآمد شما به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. اگر در خواب توانستید از این زغال روشن استفاده کنید، به این معناست که به آسانی از این موقعیت استفاده می‌کنید و سودهای زیادی خواهید برد. زغال روشن نیز می‌تواند به معنای این باشد که شما به دنبال دانش، تحصیل، علم و خرد و آگاهی می گردید و دوست دارید که تا لحظه پایانی عمرتان تنها چیزهای جدید یاد بگیرید. همچنین این خواب یک اخطار هم به شما می دهد که فردی خطرناک قصد دارد به زندگی شما نزدیک شود و برایتان دردسر های زیادی را ایجاد کند.

  همچنین بخوانید:  🦠 تعبیر خواب زگیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️خوردن زغال

  اگر در خواب دیدید که زغال می‌خورید، این خواب نشان می‌دهد که شما میل جنسی بسیار بسیار بالایی دارید. در واقع برای نشان دادن خواسته ها و علایق و فانتزی های جنسی تان کاملاً آماده هستید و از بیان آنها خجالت نمی کشید.

  ✔️زغال در حال سوختن

  اگر در خواب زغال هایی را دیدید که در حال سوختن بودند، این رو یا یک هشدار و اخطار به شماست. در واقع مبنی بر این است که باید بیشتر در انتخاب دوست و افرادی که با آنها معاشرت می کنید، محتاط باشید. زود به هر کسی اعتماد نکنید. در واقع در هر عملی و هر انتخابی باید بسیار سنجیده و حساب شده عمل کنید.

  ✔️افتادن زغال روی شما

  اگر در خواب دیدید که زغالی در حال سوختن و بسیار داغ روی بدن شما افتاد. این خواب نشان می‌دهد که حسادت و حرص بسیار زیاد به شما آسیب خواهد رساند.
  اگر زغال روی بدن شما افتاد اما آسیبی به شما نرسید، این رویا به این معناست که سر موقع و سریع متوجه خواهید شد که افرادی برای شما دسیسه چینی کرده اند و قصد داشتند زندگی شما را خراب کنند. اگر زغال روشن بود اما خنک بود و نمی سوزاند این نشان می دهد که با کسی حسادت و دشمنی بی موردی دارید و بی هیچ دلیلی با او به خصومت و دشمنی پرداخته اید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک