❄️ تعبیر خواب زمستان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب زمستان🌧️❄️

  از نظر معبران سرما در خواب زمستان می تواند نشانه آزار و اذیت شدن و بدبیاری باشد. تعبیر دیگر از این رویا عبارت است از: رسیدن به سود و منفعت، عدالت و برابری، اموال و دارایی و … است. فصل زمستان یکی از فصول زیبای خداوند و نقاشی های خلقت می باشد. فصل زمستان فصل پویش نو و شروع جدید است. همچنین این فصل پدیده هایی مثل باران، برف، تگرگ و …را در بر دارد.
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  جابر مغربی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  معبرین غربی

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  مدام و مرتب خواب زمستان دیدن

  رویای فصل زمستان در زمان فصل زمستان

  زمستان پر از برف

  زمستان بارانی

  زمستان پر از تگرگ

  زمستان آفتابی

  زمستان و غروب خورشید

  زمستان و جنگل

  زمستان و ساحل

  ستاره و زمستان

  سنجاب در زمستان

  تعبیر خواب زمستان

  تعبیر خواب زمستان بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که فصل زمستان و سرما فرا رسیده است، تعبیر این خواب نشانگر یک فرد صاحب مقام و قدرتمند می باشد. این فرد می‌تواند یک حاکم یک رئیس و… باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زمستان بود و سرما و برف و بوران آنقدر زیاد بود که مردم را دچار خسارت و ضرر و زیان کرده بود، این خواب تعبیرش نشان می‌دهد که مردم و ساکنان این دیار از جانب پادشاه سرزمین خودشان دچار خسارت و آزار و اذیت خواهند شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که هوا بسیار سرد بود اما هیچ کس به خاطر سرما اذیت نمی‌شد، این خواب نشان می‌دهد که مردم این سرزمین از جانب این فرد صاحب مقام و قدرتمند به سود و منفعت، خیر و خوبی و نیکی خواهند رسید.
  به طور کلی اگر بخواهیم این خواب را تفسیر کنیم بایستی بگویم که اگر فصل زمستان را در وقت خود سرما و زمستان ببینید، تعبیرش بسیار نیکوتر از دیدن این خواب در فصول گرم و تابستان می‌باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس نازک و خنک تابستانه در فصل زمستان به تن داشتید، تعبیرش این است که به اندازه ارزش و بها این لباس به اموال و دارایی شما اضافه خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس پشمی و یا بافتنی در فصل سرد زمستان پوشیده بودید، تعبیرش این است که مقداری پول برای خرج زندگی و معیشت و تامین نیاز های روزانه تان به شما خواهد رسید.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  نظر ابراهیم کرمانی اگر در فصل خود زمستان در خواب ببینید که زمستان رسیده است و سرماست اما سرما آنقدر ها هم سخت و طاقت فرسا نبود که شما را اذیت کند، تعبیر این خواب خوب و مثبت می باشد. این رویا از رسیدن به آرزو خواسته و مراد قلبی شما خبر می دهد. همچنین عزت و احترام و شرف و بزرگواری شما در چشم مردم بیشتر از قبل خواهد شد.
  به تعبیر دیگر این رویا می تواند نشان دهد که مردم عامه از جانب پادشاه و حاکم وقت خود به قدرت و نصرت و بزرگی خواهند رسید و همچنین عدالت و انصاف و برابری در جامعه آنها زیاد خواهد شد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر تهرانی اگر در عالم رویا ببینید که فصل زمستان و سرما رسیده است، تعبیر این خواب دو حالت دارد اینکه یا شما فصل زمستان را در زمان خود زمستان دیده اید و یا اینکه خارج از فصل سرما و در فصول گرم سال دیده باشید. اگر فصل زمستان باشد و شما در خواب ببینید که زمستان فرا رسیده و برف روی زمین نشسته و هوا بسیار سرد شده است، این رویا تعبیر خاصی ندارد و بهتر است به فال نیک گرفته شود. اما اگر فصل گرما باشد و شما در عالم رویا دیده باشید که هوا سرد شده و زمستان فرا رسیده و حتی برف سنگینی هم همه جا را پوشانده بود، این رویا هم باز دو حالت دارد؛ اینکه شما از شدت سرما احساس آزردگی و اذیت شدن داشته باشید و یا اینکه اصلاً سرما شما را اذیت نمی کرد.
  ✍️اگر در خواب احساس سرما نمی کردید و لباس و کفش مناسبی هم به تن داشت و سرما و برف بر شما هیچ تاثیری نداشت، این رویا بسیار خوب و مثبت می باشد. تعبیر این رویا به شما خبر می دهد که اصلاً نگران نباشید چرا که از تمام حوادث غمبار و خسارت بار آینده تان در امان خواهید بود و هیچ گونه آسیب و گزندی به شما نخواهد رسید. پس استرس و نگرانی را کنار بگذارید و بدانید که خداوند همیشه مراقب شما خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که احساس سرما می کردید و یا سرما شما را اذیت می‌کرد، این خواب تعبیرش دقیقاً برعکس قبل می باشد. در آینده آسیب‌ها و زیان‌های بسیاری در کمین شماست و زندگیتان به جایی خواهد رسید که در مقابل موانع و مشکلات زندگیتان هیچ گونه دفاعی نخواهید داشت و بسیار آسیب پذیر و شکننده خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که فصل زمستان بود و شما در میان برف ها قدم می زنید و گهگاهی مشتی برف بر می داشتید؛ اما دست شما از برداشتن این برف ها احساس سرما نداشت، این رویا هم تعبیر خوب و مثبت دارد. به همان اندازه که برف در دستان تان برمی داشتید به سود و منفعت خواهد رسید و خوشحالی بزرگی عاید حال شما خواهد شد. اگر در خواب دیدید که فصل زمستان است و شما لباس گرم و راحتی به تن داشتید، باز هم تعبیرش خوب و مثبت می باشد. اگر در خواب دیدید که در لباس تان زمستان مناسب نبود و به خوبی شما را گرم نمی کرد، این رویا تعبیرش کمی منفی می باشد و در واقع به شما یک هشدار می‌دهد. باید بیشتر از قبل مراقب خودتان باشید، چرا که احتمال زیان و ضرر بسیار بالا خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال پارو کردن برف و دور ریختن برف ها از جلوی در خانه خودتان بودید، این رویا نمادی از هزینه کردن برای یک مشکل و یا مسئله می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال پارو کردن جلوی اتاق و یا خانه خودتان بودید و برف ها را کنار می زدید تا راه باز شود، این رویان تعبیرش یک مهمان ناخوانده را نشان می دهد. مهمانی که سال ها او را ندیده اید و ناگهان به خانه شما خواهد آمد و ساعات خوبی را با هم خواهید گذراند.

  همچنین بخوانید:  ☠️ تعبیر خواب سم و زهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که در فصل زمستان کلاه تابستانه ای روی سرتان گذاشته بودید، این رویا تعبیرش خوب و مثبت می باشد. در آینده سعادت و کامیابی بزرگی در انتظار شما خواهد بود.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  از نظر لوک اویتنهاو زمستان در عالم رویا نماد یک جشن عروسی و مراسم ازدواج می باشد. اما این عروسی عروسی عادی نخواهد بود و مشکلات بسیار بزرگی برای شما به بار خواهد آورد. اگر شما دختر و یا پسری هستید که در شرف ازدواج می باشید، بهتر است بیشتر فکر کنید و عجولانه تصمیم نگیرید.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون دیدن فصل زمستان در عالم رویا یک ثروت بسیار هنگفت را در آینده دور نشان می دهد. این پول در آخر به شما خواهد رسید ولی زمان آن نامعلوم می باشد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر کارل یونگ اگر در خواب فصل زمستان را دیدید، این رویا نمادی از حالات روحی و افکار منفی مثل افسردگی، عصبی بودن، استرس و پریشانی است. به بیان دیگر می تواند از یک بد شانسی و بد اقبالی هم به شما خبر دهد.
  ✍️اگر در هنگام این رویا شما احساس سرما و لرز در بدن هم داشتید، تعبیر این رویا بسیار بدتر است.
  رویای زمستان در صورتی خوب است که شما به لحاظ درونی در دنیای حقیقی هم به فصل سرما و زمستان علاقه مند باشید و برای شما لذت بخش باشد.

  از نظر معبرین غربی📚

  از نظر معبرینی غربی دیدن فصل زمستان در عالم رویا نمادی از رسیدن به ثروت و دارایی و سود و منفعت های بزرگ در حوزه امور مالی است.

  همچنین بخوانید:  ⛏️ تعبیر خواب زغال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📗

  درکتاب سرزمین رویاها زمستان به یک خطر و تهدید تعبیر شده است. این خطر بیشتر مربوط به حوزه حال و احوال و رفتارهای شما خواهد بود. یک ناخوش احوالی بسیار بزرگ و طاقت فرسا در انتظار شما و زندگی تان خواهد بود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که فصل زمستان بود و سرمای بسیار سنگین و طاقت فرسایی ایجاد شده بود، این رو یا بر خلاف ماهیت ناخوشایند آن نمادی از سعادت و خوشبختی می باشد.
  ✍️اگر شما فردی هستید که در دنیای حقیقی به حرفه کشاورزی و زراعت مشغول هستید و در خواب دیدید که زمستان بسیار طاقت فرسا و سرما شما را اذیت می‌کرد، تعبیر این رویا برای شما تغییرات مثبت و نیکو می باشد. محصولی که امسال برداشت خواهید کرد، بسیار پربار و برکت خواهد بود.
  ✍️اگر شما فردی هستید که به حرفه ملوانی و کشتیرانی مشغول هستید و در خواب دیدید که زمستان بسیار سخت و برف و بوران سنگینی بود، این رویا نمادی از پول و ثروت می باشد. اموال و دارایی های شما اضافه خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در زمستان هوا آنقدر سرد و بد بود که باعث ایجاد خسارت و ضرر و زیان شده بود، این رویا تعبیرش این است که یکی از دشمنان دیرینه شما از پا در خواهد آمد و از دنیا خواهد رفت. پس نگران نباشید چرا که از دست آزار و اذیت ها و شر های وی راحت خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که شما در طول فصل زمستان بیمار و ناخوش احوال بودید، این خواب نشان می‌دهد که یکی از اقوام و بستگان شما حسابی به زندگی شما و شخص خودتان حسادت می کند و نسبت به همه چیز حرص و طمع زیادی دارد. اگر اکنون در ذهنتان ذره‌ای به شخصی شک دارید، به نفع شماست که از او دوری کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما یک زمستان بسیار سخت و سنگین را از سر گذرانده اید، این رویا نشان می دهد که یک هدیه دریافت خواهید کرد و به خاطر دریافت این هدیه بسیار خوشحال خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک زمستان برای شما بسیار راحت گذشت و حتی می توانید بگویید که برای شما بسیار لذت بخش بود، این رویا نمادی از یک شانس و اقبال بزرگ می باشد. در هر زمینه ای که اکنون نیاز دارید با خوش شانسی روبه‌رو خواهد شد.

  تعبیر خواب زمستان بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️مدام و مرتب خواب زمستان دیدن

  اگر شما فردی هستید که مدام و همیشه در رویاهای شبانه خودتان فصل سرما و زمستان می بینید، این رویا نشان می‌دهد که شما قصد دارید و سعی می کنید همیشه از شر رقبا و دشمنان خودتان پنهان شوید و حتی الامکان با آنها روبرو نشوید. از این رو سعی می کنید همیشه محتاطانه رفتار کنید و هیچ گونه خطا و اشتباهی به عنوان برگ برنده به دست آنها ندهید.

  ✔️رویای فصل زمستان در زمان فصل زمستان

  اگر شما در زمان فصل زمستان در رویاهایتان هم دیدید که زمستان فرا رسیده، تعبیرش خوب می باشد و نشان می‌دهد که به زودی تمام قرض ها، بدهکاری ها، مشکلات و درگیری های زندگیتان برطرف خواهد شد. اگر خارج از فصل زمستان این رویا را ببینید، تعبیرش یک بیماری بسیار سخت و طاقت فرساست که زندگی را به کام شما تلخ خواهد کرد.

  ✔️زمستان پر از برف

  اگر در خواب زمستانی را دید که از شدت بارش برف همه جا سفید شده بود، این رویا نشانه‌ای از تغییر و تحول می باشد. اگر این رویا در فصل خودش دیده شود، می تواند نمادی از رسیدن به آرزوهای شاد و آغاز خوشبختی و سعادت در زندگیتان باشد.

  ✔️زمستان بارانی

  اگر در خواب دیدید که فصل زمستان رسیده است و مرتباً باران می بارید، این رویا نشانه ثروت هنگفت و زیاد و موفقیت های پشت سر هم شغلی است. این خواب می‌تواند به این معنا باشد که شما در طول زندگی تان برای دیگران آرزوهای خوب کردید و خوبی خواستید، اکنون مجدداً این خوبی ها به شما بازگشته است. همچنین این خواب می تواند نشانگر نداشتن فرزند های سالم و تندرست و دور شدن از شر دشمنان و بدخواهان باشد.

  همچنین بخوانید:  🌱 تعبیر خواب زعفران از نظر معبران معروف

  ✔️زمستان پر از تگرگ

  اگر در خواب دیدید که فصل زمستان است و هم مدام و پشت سر هم از آسمان تگرگ می بارد این رویا نشان می دهد که در حق شما بی عدالتی و بی‌انصافی شده است و افرادی حق شما را خورده‌اند همچنین رویا می تواند نشانگر وجود غم های پنهانی در دل شما باشد که از این بابت بسیار آزار و اذیت می شوید. بهتر است اگر دلخوری از کسی دارید به او بگویید و درصدد حل مشکلات آن با او باشید.

  ✔️زمستان آفتابی

  اگر در خواب دیدید که زمستان بود و هوا بسیار آفتابی مثل تابستان بود، این رو یا نمادی از رسیدن به قدرت و توانگری، ثروت و دارایی و همچنین رسیدن به خواسته های دیرینه قلبتان است. همچنین می توان گفت این رویا نماد این است که شما در این راه موفق خواهید شد و به هر آنچه که دل ببندید و برای رسیدن به آن تلاش کنید، خواهید رسید. شما فردی هستید که بایستی اراده تان را تحسین کرد و نسبت به همسالان و اطرافیان خودتان برتری دارید.

  ✔️زمستان و غروب خورشید

  اگر در خواب دیدید که فصل زمستان است و شما مشغول تماشای غروب خورشید بودید، این رویا به شما گوشزد می‌کند که باید قبل از هرگونه تصمیم گیری همه جوانب آن را بررسی کنید و محتاطانه رفتار کنید. باید مهارت تصمیم گیری را یاد بگیرید تا بتوانید راه درست را از راه غلط تشخیص دهید. این خواب یک هشدار اخطار هم می باشد که روزهای خوب و موفق شما در حال تمام شدن است و امکان دارد اتفاقی بیافتد که دیگر نزد مردم مثل قبل محبوب و مقبول نباشید، بیشتر دقت کنید.

  ✔️زمستان و جنگل

  اگر در خواب دیدید که در فصل زمستان شما در جنگلی حضور دارید، این رویا نشان می‌دهد که امکان دارد به زودی به مراسم تشییع جنازه ای دعوت شوید. امکان داردد یکی از نزدیکان شما باشد. به طور کلی این رویا نمادی از مرگ می باشد. علاوه بر این، این رویا از ضمیر ناخودآگاه شما نشأت می گیرد. شما فردی هستید که افسرده شده اید و به مانند قبل دلخوشی ندارید. اگر شما فردی هستید که در رویای شبانه تا جنگل را در زمستان مشاهده کرده اید، در واقع باید به خودتان بیایید و سعی کنید افکار منفی و ناامیدی را از وجود تان دور کنید تا دوباره به حالت نرمال در زندگیتان بازگردید.

  ✔️زمستان و ساحل

  اگر در خواب دیدیدکه فصل زمستان است و شما لب ساحل در حال قدم زدن بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما دوست دارید دوباره به مرحله گذشته و روزهای شاد قدیم در زندگی تان بازگردید دلتنگ روزهای رفته گذشته هستید و شاید کسی را دوست دارید که در حال حاضر از شما دور شده است و دیگر با هم ارتباطی ندارید. بهتر است گذاشته را به فراموشی بسپارید و تمرکز خودتان را روی آینده بگذارید، چرا که اگر گذاشته را خراب کردید روزهای آینده در انتظار شما خواهد بود.

  ✔️ستاره و زمستان

  اگر در خواب دیدید که فصل زمستان بود و شما مشغول تماشای ستاره ها در آسمان بودید، رویای بسیار خوبی دیده اید. این رویا به شما از فرصت‌های جدید و تازه و شروع یک سفر هیجان انگیز خبر می دهد. همه چیز طبق خواسته و مراد شما پیش خواهد رفت و مطمئن باشید که روزهای خوب و خوش و به یاد ماندنی در پیش خواهید داشت.

  ✔️سنجاب در زمستان

  اگر در عالم رویا دیدید که فصل زمستان بود و شما سنجابی را دیدید که به دنبال غذا می گشت، این رویا نشانه خوبی نیست و می تواند نمادی از فریب باشد. احتمالا شخصی اطراف شماست که قصد دارد با نیرنگ و حیله سر شما کلاه بگذارد و بعد به هدف خودش برسد. بیشتر مراقب باشید و به هرکسی اعتماد نکنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک