👩 تعبیر خواب زن از نظر معبران معروف جهان

ز یک دیدگاه
 • تعبیر خواب زن👩

  برای چنین تعبیری که معنای عام دارد، تعبیر مفصل آوردن کار آسانی نیست اما با این وجود معبران بسته به ظاهر و محتوای خواب شما تعابیری را ارائه داده اند. پس برای تعبیر خوابی که زن در آن وجود داشته بایستی جزئیات را دقیق و کامل به یاد آورید.

  تعبیرگران زن را به شادی، خوشحالی، نعمت و برکت، افزایش اموال و دارایی و… تعبیر کرده اند. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از خواب زن را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  تعبیر خواب زن

  تعبیر خواب زن بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👴

  از نظر امام جعفر صادق دیدن زن در خواب چه تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، بیانگر شادی شعف خوشحالی و رسیدن به مراد و مقصود دلتان می باشد.
  ✍️تعبیر دوم، بیانگر دنیا و مادیات دنیوی است. شاید اخیراً بسیار به مادیات فکر می‌کنید و این خواب هم ناشی از همین افکار شما باشد.
  ✍️تعبیر سوم، اشاره به کسب و کار و حرفه شما در این دنیا دارد. در واقع این خواب می‌خواهد به شما بگوید که مراقب باشید که در این دنیا مشغول به چه اعمالی هستید؟ آیا کسب درآمد شما حلال است یا حرام؟ حق ضعیف و مستضعف را ادا می کنید یا خیر؟…
  ✍️تعبیر چهارم، افزایش و گستردگی نعمتها بر شماست. در واقع در این دوره از زندگی تان لطف و رحمت خداوند شامل حال شما خواهد شد.
  ✍️تعبیر پنجم، می‌تواند نشانه وجود قحطی و تنگدستی باشد. قناعت پیشگی را فراموش نکنید.
  ✍️تعبیر ششم، نمادی از ثروت و رسیدن به توانگری و قدرت است.

  از نظر دانیال نبی👴

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که شما در باغی بسیار سرسبز و آباد که دارای قصر ها و بنا های زیادی است، حضور داشتید و همچنین زن های بسیار زیبا با چهره های نورانی اطراف شما بودند، باید بگوییم شما یکی از بهترین رویاها را دیده اید. آخرت شما روشن است و وارد بهشت می شوید. مقام شما به قدر بالا خواهد بود که با شهیدان یکسان می شوید.

  از نظر یوسف نبی 👴

  از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب دیدید که با زنی زیبارو و چهره ای دلنشین در حال صحبت کردن بودید، این سال را با خوبی و خوشی و سرشار از اتفاقات به یاد ماندنی به پایان خواهید رساند.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد بن سیرین دیدن هر زنی در خواب بسته به شکل، زیبایی، سن، لاغری و یا چاقی، و یا زشتی او تعابیر متفاوتی دارد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید ودر خواب زن جوان و کم سن و سالی را دیدید، چنین خوابی نشانه شادی، خوشحالی، شعف و رسیدن به مراد و نیت دل تان است.
  ✍️اگر در خواب زن پیر و کهنسالی را دیدید، این خواب تعبیرش به مادیات دنیوی و شغل و کسب و کار شما در جهان فانی باز می گردد.
  به طور کلی اگر بخواهیم برای شما تعبیر کنیم بایستی بگویم که بهترین خواب و بهترین خصوصیت زنی که می تواند در خواب شما پدیدار شود، زنانی است که مشهور و معروف نباشند و شما نیز آنها را نشناسید.
  ✍️زن زیبا و همچنین به لحاظ اندامی چاق و متناسب در خواب دیدن، نمادی از گستردگی و افزایش نعمت و برکت در زندگی شماست.
  ✍️برعکس اگر زنی که مشاهده کردید صورت زشت و اندام لاغر و ضعیفی داشت، چنین خوابی نیز سمبل تنگدستی قحطی و نیز بستگی در کارهایتان می باشد.
  ✍️اگر زنی بسیار شاد و خوشحال و همچنین به لحاظ ظاهری آراسته و پاکیزه را دیدید، تعبیرش به نیت ها و خواسته های شما در زندگی مادی تان باز می گردد.
  ✍️اگر پیرزن و یا زن میانسالی که بسیار بد اخلاق و همچنین صورت کثیف و چروکین داشت را دیدید، این خواب تعبیرش خوب نیست. نشانه این است که حال و احوال شما به سمت منفی و بد کشیده خواهد شد و همچنین بدشانسی ها و بداقبالی های بدی را تجربه خواهید کرد.
  ✍️اگر شما آقا هستید و در خواب دیدید که مثل زن ها چادر به سر کرده بودید، این خواب تفسیرش بدین صورت است که شما دست به انجام کاری می زنید که هم حامل خیر است و هم شر. با این حال انجام این عمل برای شما درست نیست و باعث می شود دید دیگران نسبت به شما تغییر کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همسرتان گم شده بودید، تعبیر این خواب خوب نیست. ممکن است متحمل یک ضرر و زیان شوید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که همسر خود را فروختید، این خواب نشان دهنده زوال و بی احترام شدن شما پیش اطرافیان است. همچنین ممکن است که اسم شما لکه دار شود. اگر به جز این همسر، همسر دیگری نیز داشته باشید تعبیرش برعکس است و نشان دهنده سامان گرفتن مجدد اعمال و رفتار شماست.
  ✍️اگر دیدید که همسر خود را جایی گرو گذاشتید، این خواب نشان می دهد که ممکن است شخصی به شما ظلم کند و مورد نا عدالتی و ستم قرار گیرید.
  دیدن پیرزن فرتوت و کافر و بی دین، نمادی از مادیات دنیوی و اموال حرام و نامشروع است. اگر این پیرزن مسلمان باشد، پس تعبیرش اموال و دارایی حلال و درست است.
  ✍️اگر دیدید که با پیرزن کهنسالی در حال آمیزش و نزدیکی هستید، به نیت و خواسته دنیوی تان خواهید رسید.

  همچنین بخوانید:  🦠 تعبیر خواب زگیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که مانند مردان آلت مردانه داشتید، تعبیر این خواب برای شما خوب است و نشان می‌دهد که رفتار دینی و معنوی شما بر پایه خیر و درستی خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مانند مردان آلت مردانه داشتید و در حال نزدیکی با کسی بودید، تعبیر این خواب نشانگر وجود یک فرزند و یا باردار شدن در آینده برای شما است.
  ✍️اگر شما یک خانم جوان هستید و در خواب دیدید که پیر و فرتوت شده بودید، تعبیرش این است که امکان دارد کار بسیار زشتی از شما سر بزند. در این اواخر مراقب اعمال و رفتارتان باشید و نسنجیده دست به عملی نزنید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در عالم رویا دیدید که همسرتان از ناحیه مقعد با شما نزدیکی میکرد، چنین خوابی نشان می‌دهد که در شما در بین خانواده و در پیش مردم دیگر حرمت و احترامی ندارید و یا اینکه در آینده اتفاقی خواهد افتاد که به خاطر آن شما احترام و بزرگی خودتان را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در عالم رویا دیدید که لباس مردانه به تن داشتید و در کل مرد شده بودید به شرط آنکه زنی پاکدامن و عفیف باشید، تعبیرش این است لطف و رحمت خداوند شامل حال شما خواهد شد. در صورتی که فاقد این شرط باشید و زنی بدکاره به حساب آیید، تعبیرش هم بالعکس است و دچار یک شر و بدی خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که لباس زنانه به تن کرده بودید، تعبیرش دور شدن و فاصله گرفتن از بزرگان و عزیزان تان می باشد. ممکن است اتفاقی بیفتد که در نهایت به جدایی شما بینجامد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طی مسیر خود زنی را دیدید و از مسیر راه خود را به سمت او کج کردید، این خواب نشانگر فریب خوردن بخاطر دنیا و خوش گذرانی های فانی آن می باشد. درگیر انگیزه های پوچ و واهی خواهید شد که قید راه ثواب و خوبی را خواهد زد.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👴

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباس زنانه به تن کرده بودید، این خواب نشان گر زیادت اموال و دارایی شماست. تنها نکته ای که در تعبیر این خواب دیده می شود این است که شما گرفتار ترس و اضطراب آزار دهنده ای خواهید شد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظ العنبری دیدن زن در عالم رویا نشانه فتنه و آشوب در زندگی واقعی تان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنی مدام می رود و می آید، این خواب نشان می دهد که یا شما دیگران را به بدی و اعمال نادرست دعوت می کنید و یا اینکه دیگران شما را به این راه دعوت می کنند.
  زنی با رنگ پوست تیره و یا سیاه که موهای فر و مجعدی هم دارد، تعبیرش بیماری و یک مرض طاقت فرساست. ( در قدیم به طاعون تعبیر شده است).
  زن بسیار صالح و نیکو کار در خواب، تعبیرش خیر و خوشی در زندگی واقعی تان است.
  پیرزن و زن کهنسال و فرتوت نیز تعبیرش مربوط به این جهان فانی و مادیات پوچ آن باز می گردد.

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی اگر در عالم خواب خود زنی فاسد و بد کاره را ببینید، تعبیرش برای دو گروه متفاوت خواهد بود:
  در صورتی که شما جزو گروهی باشید که تنها به نعمت های دنیوی فکر می کنید و آخرت برای شما اهمیتی ندارد، این خواب از بیشتر شدن نعمت های دنیوی به شما خبر می دهد.
  ✍️اگر جزو آن دسته از افراد هستید که بیشتر فکر انجام و عمل صالح می باشید، پس تعبیرش برای شما بیشتر شدن ثواب و علم و دانایی شماست.
  همچنین جابر مغربی معتقد است که زن ناآشنا و غریبه در خواب تعبیرش بهتر از زنان آشنا و شناخته شده می باشد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که کسی به همسر شما دست درازی کرد، تعبیرش این است که خانواده همسر شما به لحاظ مالی بسیار ثروتمند و توانگر خواهند شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که همسر شما در بین مردم بیگانه و غریبه مشغول به انجام فساد و کارهای نادرست بود، تعبیر خواب برای شما خوب است. در واقع این خواب نشان می‌دهد که سود و منفعت و خیر و نیکی های بسیار در انتظار شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کسی به همسر شما یک نیزه و یا شمشیر داد، تعبیر این خواب یک فرزند پسر را نشان می دهد. حال ممکن است شما فرزند پسری داشته باشید و یا اینکه در آینده صاحب چنین فرزندی خواهید شد.
  ✍️اگر بلعکس دیدید که کسی به همسر شما یک دوا و یا یک ماده داد، تعبیرش فرزند دختر خواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که در خواب زنی به شما سلام کرد، تعبیر این خواب خوب است. شخصی باعث لبخند و خوشحالی شما خواهد شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که مردان از دست زنان در حال فرار و گریز هستند، این خواب نشانگر ترس و دلهره است. از سمت یک شخص بزرگ و والا مقامی دچار ترس و اضطراب خواهید شد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  محمد ابن سیرین در این باره نوشته است که زن جوان و کم سن در عالم رویا نشانه شاد شدن و خوشحالی برای مردان می باشد. تقریبا اغلب معبران در این تعبیر با وی هم عقیده اند.
  از خانم آیتانوس نقل داریم که اگر مردی در خواب یک زن را ببیند، پس به هدف و مقصودش خواهد رسید اما برای زنان تعبیرش وجود یک دشمن و بدخواه و یا رقیب می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا زنی را دیدید که سرشناس و معروف است، این خواب فاقد تعبیر است و هیچ گونه تفسیری ندارد، چرا که وی مشهور است و در خواب دیدن چنین شخصیتی ناشی از وقایع و افکار در طول روز است. حتی در صورتی که زنی را در خواب دیدید که هیچ شباهت ظاهری با او نداشت اما شما احساس کردید که این زن معروف و مشهور است، باز خواب شما غیر قابل تعبیر و بی اهمیت است.
  تنها زمانی می توانیم وجود یک زن در خواب را تعبیر کنیم که وی ناشناس و غریب باشد و شما در خواب او را فقط به عنوان یک زن دیده باشید و بشناسید. در این حالت می توانیم زن را نمادی از اهداف و مقصود های شما بدانیم.
  چنین رویایی برای زنان، تعبیرش وجود یک رقیب و یا بدخواه اطراف زندگی تان را نشان می دهد.
  زیبایی و یا زشتیِ ظاهر این زن، بزرگی و اهمیت و یا کم ارزشی و پوچ بودن هدف را برای مردان نشان می دهد. همچنین این ویژگی در خواب خانم ها، نشانگر قدرت و خطرناکی، و یا بی خطری و ضعیفی این رقیب و دشمن است.
  معبران حتی چاق بودن و لاغری این زن را نیز در تعبیر اثر داده اند اما ما به دلیل اینکه برای هر کس و هر دوره ای ویژگی های ظاهری خاصی مد نظر است، این خصوصیت را ملاک قرار نمی دهیم.

  همچنین بخوانید:  🌋 تعبیر خواب زلزله از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون دیدن زن در خواب، نماد مقابله و روبه رو شدن با یک توطئه و فریب بزرگی است که دشمنان برای شما طرح ریزی کرده اند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با زنی در حال جر و بحث و دعوا کردن بودید، این خواب بیانگر این است که اگر مراقب نباشید در برابر پستی و بلندی های زندگی، ناکام و شکست خورده خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا زنی با چشمانی به رنگ آبی و موهایی تیره و بینی تیز و سر بالا دیدید، این خواب بر خلاف زیبایی این زن تعبیرش خوب نیست. اگر شما در حوزه های مختلف دارای مقام هستید، امکان دارد که طی یکی از این مسابقات مقام و مرتبه خود را از دست بدهید.
  ✍️اگر در خواب زنی با چشمان قهوه ای رنگ دیدید، این خواب نشانگر یک هشدار و اخطار به شماست. اگر حواستان را جمع نکنید معامله خطرناکی انجام می دهید که بسیار خطرناک و حامل ضرر است.
  ✍️زنی با موهای خرمایی رنگ در خواب شما، نماد پریشان حالی و آشفتگی می باشد. نظم زندگی تان از بین می رود و امکان دارد که همه چیز بهم بریزد.
  ✍️اگر زنی را دیدید که موهای بسیار بلند و روشنی داشت، این خواب خوب است. در واقع چهره زنی با این خصوصیات به شما از سعادت و کامروایی در تمام مراحل زندگی تان خبر می دهد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر یونگ زن در خواب دیدن نشانگر پرورش و بلوغ، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت پیرامون) و عشق و محبت می باشد. در واقع این خواب می تواند به جنبه ها و ابعاد زنانه وجودی تان اشاره داشته باشد. به تعبیر دیگر دیدن یک زن در خواب نشانه وسوسه و تحریک یا گناه و معصیت باشد.
  در صورتی که این زن برای شما آشنا باشد و یا جایی او را دیده باشید، این خواب تصویری از نگرانی ها و اضطراب های شما و یا اینکه چه احساسی نسبت به او دارید است.
  پیرزن و یا زن کهنسال در خواب دیدن می تواند ناشی از نگرانی ها و افکار شما برای پیری خودتان باشد. تعبیر دیگر نیز می تواند سمبلی از آگاهی، دیدگاه شما، و یا نیرو و قدرت زنانه تان باشد.
  اگر در خواب دیدید که این پیرزن کور بود و چشمانش بینایی نداشت، این خواب به شما می گوید که بهتر است غرایز درونی خود را جدی بگیرید و به آنها رسیدگی کامل را داشته باشید. برخی اوقات شما قادر نیستید که اتفاقات پیش رو را پیش بینی کنید اما حس می کنید که چه نتیجه ای در انتظار شماست.
  دیدن یک زن باردار و حامله در خواب، نشانه این است که ارتباط بسیار نزدیکی را با او تجربه خواهید کرد و لحظات به یاد ماندنی زیادی را خواهید داشت.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  زن در عالم رویا از یک شانس و اقبال بزرگ در زمینه عشقی خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب خود زنی را دیدید، ممکن است در مقابل مسأله ای ناتوان و ضعیف شوید.
  ✍️اگر در خواب تعداد زیادی زن را دیدید، کسی به شما تهمت و افترا خواهد زد. مراقب باشید تا خودتان را به دردسر نیندازید.
  ✍️اگر در خواب خود زنی با مو های بور و روشن دیدید، این خواب از یک اتفاق ناخوشایند و خلاف میل شما خبر می دهد.
  ✍️زنی با موهای قهوه ای در خواب، نماد بیماری و کسالت جسمی می باشد. بیشتر مراقب سلامتی و تندرستی خود باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنی موهایش به رنگ قرمز بود، این خواب سمبل اتفاقات و یا حوادثی است که با عقل انسان هم خوانی ندارد و به نظر غیر معقول می آید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنی ضعیف و ناتوان بود، اخبار بسیار خوب و خوشحال کننده ای به گوش شما خواهد رسید.
  ✍️اگر دیدید که زنی لخت بود و هیچ لباسی به تن نداشت، این خواب به یک عزاداری و ماتم در محیط خانواده شما اشاره دارد.
  ✍️اگر در خواب صدای زنی را می شنیدید ولی او را نمی دیدید، تصمیم می گیرید عازم یک سفر شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول بوسیدن زنی بودید، از کسی استفاده می کنید تا به اهداف مادی خود برسید.
  ✍️زن باردار در عالم رویا نماد شادی و خوشحالی می باشد.
  ✍️اگر در خواب زنی کهن سال و پیر را دیدید، ممکن است یک دعوا و درگیری پیش رو داشته باشید.
  ✍️اگر زنی را دیدید که چادر به سر داشت، خطر مرگ وجود دارد. به تعبیر دیگر شاید خبر فوت یک عزیز به گوش شما برسد.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب زایمان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کتاب سرزمین رویاها👴

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
  ✍️اگر در خواب زنی را ملاقات کنید، در مورد مسائل عشقی و عاطفی امنیت دارید و جای هیچ نگرانی نیست.
  ✍️اگر زنی با پوستی سفید و روشن دیدید، یک داستان و یا ماجرای عشقی و عاطفی برای شما به پایان خواهد رسید و برای همیشه تمام می شود.
  ✍️زنی با پوست تیره و یا برنزه در خواب، از یک بیماری سخت و طاقت فرسا خبر می دهد.
  ✍️زن سیاه پوست در عالم رویا، بالعکس بالا نماد یک کسالت و بیماری خفیف می باشد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب زنی را دیدید که مرده بود و جان نداشت، زنی که ثروت و دارایی زیادی دارد به شما علاقه مند خواهد شد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که زنی مرده است، شرایطی ایجاد خواهد شد که شما احساس می کنید هیچ کس را ندارید و بسیار تنها شده اید یا همه شما را طرد کرده اند.
  ✍️اگر در خواب در حال تماشای رقص یک زن بودید، این خواب هم تعبیرش بیمار شدن و در بستر خوابیدن است.
  ✍️اگر دیدید که زنی روی تختی دراز کشیده بود، این خواب تعبیرش امنیت و در امان بودن از خطرات است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که زنی خودش را از شما پنهان می کرد، این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب یک خیانت از سمت اطرافیان تان باشید.
  ✍️اگر دیدید زنی بسیار زیبا با بدنی برهنه قدم می زد، یک بد بیاری و بد اقبالی بزرگ در انتظار شماست.
  ✍️اگر دیدید زنی به ملاقات و دیدار شما آمده بود، شرایطی پیش خواهد آمد که از همه جا و همه کس مأیوس و ناامید خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنی در خدمت شماست و کمک بسیاری به شما می کند، شما به بدی مشهور خواهید شد.
  ✍️شنیدن صدای یک زن در عالم رویا، تعبیرش یک جابه جایی و یا مهاجرت برای همیشه است. ممکن است محل زندگی و یا منزل خود را نیز تغییر دهید.
  ✍️اگر زنی سعی داشت شما را بترساند، این خواب بیانگر ضعف و عجز و یا ناخوشی و بد احوالی است. قوی باشید!
  ✍️تعداد زیادی زن در خواب شما می تواند نشانه تحقیر از سمت کسی باشد. شاید شخصی بخواهد با حرف هایش شما را خرد کند و یا شخصیت تان را زیر سوال ببرد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که یک زن بسیار زیبا و خوش چهره در حال صحبت با شما بود، مردم پشت سر شما زیاد حرف می زنند.
  ✍️اگر در خواب شاهد این بودید که زنی از مردی دلبری می کند، این خواب تعبیرش حسد ورزیدن و تنگ نظری می باشد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب زنی بد کاره و هرزه را دیدید، مصیبت و دردسر بزرگی در انتظار شماست.
  ✍️اگر خانم هستید و در خواب دیدید که زنی فاسد و بدنام هستید، از اینکه مدام دیگران شما را سرزنش و تحقیر می کنند خیلی رنج می کشید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که تبدیل به یک زن شده بودید، تعبیرش این است که طی وعده های نزدیک مجبور خواهید شد که مانند زنان نقش بازی کنید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که تبدیل به یک مرد شده بودید، فرزند پسری در خانواده شما متولد می شود که با قدم این بچه خانواده شما به موفقیت و احترام زیادی دست خواهید یافت.
  ✍️اگر زنی را با موهای سفیدی مثل برف دیدید، این خواب نماد احترام و عذت شما بین مردم می باشد.
  ✍️اگر در خواب زنی را با موهای بلند و طلایی رنگ مشاهده کردید، زندگی شما لبریز از لحظات خوش و خرم خواهد شد. شکر خدای یگانه را به جا آورید.
  ✍️زنی با موهای خرمایی رنگ و بلند در خواب، سمبل پول و ثروت و عذت و احترام می باشد.
  ✍️اگر شما یک آقای متأهل هستید و در خواب دیدید که زنی موهایش آنقدر بلند است که روی زمین می کشید، این خواب برای شما خوب نیست. در واقع تعبیر این خواب به همسر شما باز می گردد. امکان دارد همسرتان درگیر کار های نامشروع و روابط نا درستی شده باشد.
  ✍️اگر تعداد زیادی زن را در زایشگاه دیدید، این خواب از یک خوش شانسی و سعادت بسیار بزرگ و غیر منتظره خبر می دهد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال زایمان بودید، تعبیرش شانس و اقبال و در پی آن خوشحال و شادمان شدن است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۳۵

  من یه زن زیبا چینی دیدم😐

  روشن
  تاریک