🦠 تعبیر خواب زگیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز یک دیدگاه
 • تعبیر خواب زگیل 🦠

  از نظر اکثر معبران خواب، تعبیر خواب ظاهر شدن زگیل، دمل، جوش و یا هر چیز اضافی بر روی پوست تن، خبر از پیشامدی نامیمون دارد و نشانه‌ی عدم سلامت جسمی و امنیت روحی می‌باشد. هر چند که برخی از تعبیر کنندگان خواب و رؤیا، نظرات متفاوتی را در این‌باره اظهار نمودند و وجود آن را نشانه‌ی کسب منفعت، پول و ثروت دانسته‌اند. با این‌حال ما سعی بر این داشتیم که تمامی تفسیرها و تعابیر مختلف را بررسی کنیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی مناسب دست پیدا کنیم. پس با تاروت رنگی همراه باشید.

  "<yoastmark

  تعبیر خواب زگیل بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  دیدن تاول و زگیل در خواب پنج تفسیر و تعبیر متفاوت دارد.

  تفسیر اوّل: دیدن تاول و یا زگیل در خواب نشان‌دهنده‌ی فزونی رزق و روزی و مال است. بیانگر این است که راه‌ها و مسیر‌های قرار گرفته پیش روی شما، به‌زودی شما را به سمت پول ثروت، خواهند رساند.

  تفسیر دوّم: دیدن زگیل در رؤیا، نشانگر این است که فرد، تمایل شدیدی به جنس مؤنث دارد و خواهان اوست. و می‌تواند به معنای ازدواج، وصلت و زن گرفتن باشد.

  تفسیر سوّم: دیدن زگیل در خواب به معنای برگشتن یک مرد و یا پسر در اطرافتان از راهی دور و یا از سفر است. این فرد می‌تواند عضوی از خانواده‌ی شما و یا از نزدیکانتان باشد که بازگشتش میمون و خجسته و برایتان خوش‌یمن است.

  تفسیر چهارم: دیدن زگیل در خواب بیانگر حاجات و یا خواسته‌‌هایی است که شما در دل دارید و برای رسیدن به آن‌ها مشتاق و امیدوار هستید. پس به لطف خدا به آرزوی قلبی خود می‌رسید و حاجتتان روا خواهد گشت.

  تفسیر پنجم: دیدن تاول در خواب به معنای امنیت، آرامش و پناه است. می‌توان این‌طور تعبیر کرد که شخص خواب بیننده از ترس و تنش‌های زندگیش رها خواهد گشت و مجدداً به  آرامش خاطر و آسایش خواهد رسید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  به‌طور کلی پوست بدن باید بدون لک، نشانه، خال و زگیل باشد. پس هرگونه مورد اضافی در خواب، بر روی پوست بدن خود، غیر عادی و قابل توجه است و بیانگر بیماری و ضعف جسمانی می‌باشد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل، دمل، جراحت و یا لکه‌ی ماه گرفتگی بر روی کمر و پشتتان ظاهر شده است، خبر از عدم عافیت، بیماری و مشکلات جسمی ای دارد که ممکن است خطرناک بوده و باعث آزردگی و رنجش شما در زندگی شود.

  ✍️اگر در خواب متوجه‌ی زگیل، برآمدگی و جراحت بر روی پهلوی خود شدید و یا آن را احساس کردید، نشان دهنده‌ی ورود فرزند به زندگی شماست و شما در آینده‌ای نزدیک، صاحب فرزند خواهید شد.

  ✍️اگر جنس مذکری، در خواب ببیند که روی پلک و یا پشت چشم او، برآمدگی و زگیلی ظاهر شده است، نشانگر این است که زن و همسر آن شخص، بیمار می‌شود، از نظر جسمی قوای خود را از دست می‌دهد و به کمک شما محتاج می‌گردد. همچنین بیانگر اختلاف و کشمکش بین زوجین و عدم تفاهم، دعوا و درگیری بین آن‌ها است.

  همچنین بخوانید:  👩 تعبیر خواب زن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون

  دیدن زگیل در خواب نماد فشار‌‌ها‌ و دغدغه‌های روحی و عاطفی می‌باشد که زندگیتان را تحت تأثیر قرار داده و موجبات بدبختی و سیه‌روزی شما را فراهم آورده است. زگیل در خواب تعبیر از دشمن و یا دشمنان است که به شما رشک می‌ورزند و قصد نابودیتان را دارند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که روی بدنتان زگیل زده است بیانگر عدم قدرت و توانایی شما در کنترل کردن فشار‌های اطرافتان است. و بیانگر این است که به‌جای رفع و حل این مسائل فقط با آن‌ها کلنجار می‌روید و هربار سردرگم‌تر و مأیوس‌تر می‌شوید و بیشتر در باتلاق فرو می‌روید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل روی بدن فردی دیگر ظاهر شد، دلیل بر وجود مخالفت‌های شدید از سمت بدخواهان و دشمنانتان است که شما حتی بعضی از آن‌ها را دوست خود تلقی می‌کنید در حالی‌که منتظر فرصتی هستند تا از پشت به شما خنجر بزنند.

  از نظر محمد ابن سیرین

  تاول و یا زگیل در خواب، نماد ضرر و زیانی است که در مال و اموالتان گریبان گیر شما می‌شود و به شما آسیب جدی خواهد زد. همچنین دیدن زگیل در خواب نماد حضور شیطان و دور شدن از نیروی برتر جهان هستی، یعنی خداوند بزرگ است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که بر روی بدن شما زگیل و یا زگیل‌هایی ظاهر گشته، پس به اندازه‌ی وخیم بودن و همچنین تعداد این برآمدگی‌ها، شما سود مالی دریافت خواهید کرد و در حوزه‌ی کارتان پیش‌رفت حاصل می‌شود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل روی بدن شما دچار التهاب شد، رفته رفته اندازه‌اش افزایش پیدا کرد، وضعش وخیم شد و در نهایت این شرایط‌ باعث پارگی و خونریزی زگیل و یا زگیل‌های شما گشت، به معنای عدم پیش‌رفت در کار، از دست دادن اموال و ضرر و زیان مالی است که دچارش خواهید شد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که عریان هستید و زگیل و تاول‌های زیاد و چرکین را روی بدن خود مشاهده کردید تعبیر آن بیانگر این است که به‌زودی مرگ شما فرا خواهد رسید و عمرتان رو به پایان است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که بدن شما پر از زگیل‌های کوچک و بزرگ است، می‌توان تعبیر آن را، رهایی از شک و دودلی‌ و رعب و ترس دانست.

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل روی دست شما سریعاً ناپدید و محو میگردد، تعبیرحاکی از این است که به‌خاطر از دست ندادن اموال خود و یا بخاطر کسب منفعت و سود بیشتر در زمینه‌ی ثروت، با مصائب و مشکلات زیادی می‌جنگید و آن‌ها را شکست خواهید داد. در‌نهایت پیروزی از آن شما می‌باشد.

  ✍️اگر در خواب، زگیل و یا زگیل‌هایی را روی بدن شخص و یا اشخاص دیگری غیر از خود مشاهده کنید، به این معنی است که یکی از افراد نزدیک به شما، قصد بی‌حیثیت کردن و بی‌آبرو نمودنتان را دارد و به‌ نوعی با شما، پنهانی به خصومت و ستیز می‌پردازد اما در ظاهر خودش را دوست شما جا می‌زند. تشخیص دشمن از دوست ، اعتماد کردن برایتان مشکل خواهد شد و به چالش خواهید خورد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل و یا تاول قهوه‌ای رنگ بر روی قسمت‌هایی از بدنتان آشکار شد، بیانگر حسادت و غبطه‌ی اطرافیان نسبت به نتایج درخشان شما در زندگی می‌باشد.

  همچنین بخوانید:  🏞️ تعبیر خواب زمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب دیدید که چرک و آب خارج شده از زگیلِ روی تن خود را می‌مکید، نشان‌دهنده‌ی وارد شدن پول حرام، مالِ غیر و ثروتی غیر‌قانونی در زندگی شخصیتان است که برایتان بد یمن و ناخوشایند خواهد بود.

  ✍️اگر در خواب، آب و یا چرک سیاه و تیره رنگی از زگیل شما خارج شد، بیانگر رفع و دفع مشکلات و مصیبت‌ از زندگیتان است.

  ✍️اگر در خواب، بوی بد و نا‌خوشایندی از زگیل و تاول روی تن، احساس کردید و به مشامتان خورد، دلیل بر این است که ذهنتان به شدت درگیر بدهی‌ها و قرض‌هایتان به افراد دیگر است. نگرانی و دغدغه شب و روز را از شما گرفته و باعث اضطرابتان شده است.

  ✍️تعبیر خواب زگیل می‌تواند به معنای این باشد که شما در این دنیا با تلاش و پشتکار خود، اعتبار و آبرو کسب می‌کنید و نزد مردم مورد اعتماد و اطمینان قرار خواهید گرفت.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  ✍️اگر در خواب دیدید که تن شما از زگیل پر شده است، نشانه‌ی وجود  مال نادرست و حرام در میان اموالتان است.

  ✍️سر باز کردن دمل و یا زگیل بر روی بدن و خارج شدن چرک و خون از آن حاکی از این است که عمل اشتباه و غلطی مرتکب خواهید شد که زمینه‌ی ضرر و آسیب را در زندگیتان ایجاد می‌کند و این ضربه برایتان سخت و سنگین خواهد بود.

  از نظر معبران غربی

  زگیل نماد سد‌ها و موانعی است که در مسیر خوشبختی شما سایه انداخته‌اند و شما را تحت فشار‌های روحی و جسمی قرار داده‌اند و یا خواهند داد. به هر اندازه که تعداد زگیل‌ها روی بدنتان افزایش یابد مشکلات و گرفتاری‌ها در زندگیتان فزونی خواهد یافت. این دردسرها، تمرکز و آرامشتان را به کلی سلب می‌کنند و به شما زیان خواهند رساند.

  ✍️اگر در خواب زگیل را روی بدن فرد دیگری مشاهده کردید به معنای و تعبیر آن است شما نباید به هر کسی اعتماد کنید، زیرا بدخواهان و مخالفان شما بسیار نزدیک هستند و حتی ممکن است از خانواده، یا دوستان و خویشاوندانتان باشند. دیدن زگیل بر روی بدن شخص دیگری، نشانه‌ی تسلط و پیروزی او و نشانگر قدرت و سرسختی حریف نسبت به شماست.

  ✍️دیدن زگیل در خواب برای زنان مجرد، خبر از موفقیت و ترقّی آن‌ها ، پیشرفت تحصیلی و کسب امتیازات و افتخارات مهم در زندگی می‌دهد.

  از نظر کتاب ونگا

  تعبیر خواب زگیل، نماد و نشانه‌ای از اتفاقات بد غیر‌منتظره و ناگهانی می‌باشد. اگر در خواب زگیلی روی بدن خود مشاهده کردید و از دیدن آن دلهره و ترس به شما دست داد، حاکی از این است که رفتار و کردار شما در برابر دیگران، غیر‌مسئولانه و نادرست می‌باشد و سبب دلخوری و رنجش دیگران میگردد.

  تعبیر خواب زگیل بر‌ اساس موضوع آن 📋

  از بین بردن و یا از بین رفتن زگیل

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل خود را درمان می‌کنید و بهبودی در شما حاصل می‌شود، نشانگر مبارزه و اقتدار شما در برابر موانع و یا اشخاصی است که قصد زمین زدن شما را دارند و می‌خواهند ثروتتان را از چنگتان بیرون بیاورند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال کندن زگیل از روی بدن خود هستید، به معنای این است که توان خود را دوباره به دست می‌آوردید، عزمتان را جزم می‌کنید و مقابل دشمنان از خودتان دفاع کرده و در نهایت بر اون غالب می‌شوید.

  همچنین بخوانید:  🦒 تعبیر خواب زرافه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل از روی بدن فرد مقابل رفع و محو شد، نشان‌دهنده‌ی این است که انسان‌های خطرناک زندگیتان از شما دور و یا مغلوب خواهند گشت. همچنین سد‌هایی که باعث از بین رفتن شادی و خوشبختی در زندگی شما هستند، از سر راهتان برداشته خواهند شد و شما دوباره به زندگی آرام خود باز خواهید گشت.

  ✍️اگر در خواب دیدید که به صورت غیر‌منتظره و ناگهانی زگیل بر روی بدنتان آشکار شد و بعد از مدتی محو و ناپدید گشت، تعبیر آن خوش یمن و مبارک است. بیانگر این است که شما به‌زودی قدرت غلبه و مقابله با مشکلات و مسائل زندگیتان را پیدا خواهید کرد و با تمام نیرو و توان در برابر گره‌ها و معضلات زندگی می‌ایستید و قد خم نمی‌کنید تا در نهایت پیروز شوید و از پس حل آن‌ها بر‌بیایید.

  زگیل بر روی دست‌ها

  اگر در خواب دیدید که زگیل بر روی دست و یا اطراف آن ظاهر گردید، می‌تواند نشانه‌ی مشکلات مالی و ورشکستگی در زندگی شما باشد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل از روی دستتان به صورت ناگهانی ناپدید شد، نشانگر این است که برای به‌دست آوردن ثروت، پول و مکنت، سد‌ها را از جلوی راه خود کنار می‌زنید، به مشکلات فائق می‌آیید ،موقعیت‌های مالی خوب را در‌می‌یابید و از آن‌ها در جهت سود و منفعت  خویش، استفاده می‌کنید.

  زگیل بر روی پیشانی

  به‌طور کلی دیدنتعبیر خواب زگیل در پیشانی به علت آنکه هنگام سجده بر زمین گذاشته می‌شود، بسیار مقدس بوده و اشاره به اتفاقی خوش دارد. همچنین بیانگر رسیدن به عزت در دنیا و آخرت، و بزرگی و پیشرفت در مقام و جایگاه می‌باشد. پس هر گونه نشانه و یا زخمی که بر پیشانی ظاهر گردد به طبع تفسیر میمون آن را به تعبیری ناراحت‌کننده مبدّل می‌کند.

  ✍️اگر در خواب بر روی پیشانی خود زگیل و یا برآمدگی‌هایی را مشاهده کردید، دلیل بر این است که در آینده‌ای نزدیک، شادی از روزگارتان رخت بر می‌بندد و گرد غم و اندوه، بخش‌های مختلف زندگیتان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موقعیتتان را رو به افول می‌کشاند.

  زگیل بر روی سر

  ✍️اگر در خواب دیدید که بر روی سرتان، زگیل‌های قرمز رنگی ظاهر شد، دلیل بر این است که یکی از اولادتان در مسیر علم  پیش‌رفت زیادی می‌کند و افتخارات زیادی را برایتان می‌آفریند، همچنین نشان از رشد علمی،دانشمند و یا عالم شدن یکی از فرزندانتان نیز، است.

  زگیل بر روی پا

  ✍️اگر در خواب دیدید که زگیل و با جوش بر روی پاهایتان ظاهر شد، نشان‌دهنده‌ی این است که به‌زودی به سفری کاری خواهید رفت و در آن‌جا تجارت و معامله‌ای پر سود و پر رونق خواهید داشت.

  زگیل بر روی پشت و پهلو

  ✍️اگر در خواب دیدید که روی پشت، پهلو و یا کمرتان زگیل ظاهر شد، می‌تواند دارای دو تعبیر متفاوت باشد.

  تعبیر اوّل: نشانگر بیماری و آسیب جسمانی است که ممکن اسن شما را به نزدیکانتان محتاج و نیازمند کند و روزگار سختی را برایتان رقم بزند.

  تعبیر دوّم: بیانگر این است که فرزندی به‌دنیا خواهید آورد که جنسیتش پسر می‌باشد و برایتان شادی و برکت به همراه دارد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۴۴

  اگه خواب ببینی زگیل از ابرو داوردی بعد اون رو میکنی تا از بین بره تعبیرش چیه