🕋 تعبیر خواب زیارت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز یک دیدگاه
 • تعبیر خواب زیارت 🕋

  در سنت ما، زیارت کردن عملی معنوی و روحانی به حساب می‌آید. پس در اکثر موارد، تعبیر خواب زیارت مثبت و خوشایند است. هرچند این تفاسیر به شخصیت فردی که در خواب، به زیارتش می‌رویم بستگی دارد. هر چقدر سیرتش پاک و قلبش خلوص بیشتری داشته باشد، تعبیر خواب خوش‌تر و نیک‌تر خواهد بود.

  به‌علاوه هر فرهنگ، دین و جامعه‌ای، اعتقادات و اصول خاص خودش را دارد پس طبیعیست که نظریات اشخاص مختلف هم باهم متفاوت باشد. در این‌جا به بررسی نظریات افراد، در این حوزه می‌پردازیم که در روشن شدن موضوع به ما کمک خواهد کرد. پس با تاروت رنگی همراه باشید.

  تعبیر خواب زیارت

  تعبیر خواب زیارت بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  به زیارت رفتن در خواب، می‌تواند چهار تعبیر متفاوت داشته باشد:

  تعبیر اوّل: نشانگر ایمن شدن در برابر بلا و سختی و همچنین دفع مصیبت و دور ماندن از گناهان توسط فردی مؤمن و با ایمان است.

  تعبیر دوّم: می‌تواند به معنی گرفتن پاداش از رهبر و حاکمی درست‌کار و عادل باشد.

  تعبیر سوّم: به ایمان و اعتقادتِ فرد اشاره دارد. که هم می‌تواند نمایانگرِ تقویت آن و هم تضعیف آن باشد.

  تعبیر چهارم: نمادِ سلطان و خلیفه‌، شاه و یا حاکمِ جامعه می‌باشد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به حرم و بارگاهِ حاکم و یا پادشاهی نیکوکار، عادل و خدا‌شناس رفته اید، حاکی از آن است که به‌زودی موفقیت در کار و زندگیتان حاصل می‌شود، برکت و نعمت به‌سویتان جاری می‌گردد، خیر و نیکی شما باعث خشنودی اطرافیان می‌شود و پیروزیِ بزرگ در انتظار شماست.

  به‌علاه راه یافتن نزد انسان‌های مقرّب، نشان از دریافت پاداش و نام نیک، هم در این دنیا و هم در دنیای آخرت است. در واقع هر‌چقدر فرد زیارت کننده خودش خلوص بیشتری داشته باشد تعبیر خواب، خوش‌تر است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که به نزدِ حرم پادشاهی ستم‌کار و بی‌ایمان رفته‌اید، نشانه‌ی این است که دست به کاری ننگ آور و غلط خواهید زد که این عمل شما را بسیار بدنام و بی حیثیت خواهد کرد.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  وارد شدن به حرم پادشاه و شخص دارای قدرت و عظمت در خواب می‌تواند دو تفسیر داشته باشد:

  تعبیر اوّل: نشانگر دور ماندن و نجات یافتن از دست ظلم ،جور و بی‌عدالتی‌های حاکم زمانه و در امان ماندن از بلایا و دشواری‌هاییست که ممکن است برایتان ایجاد کند.

  تعبیر دوّم:به معنی منفعت بردن و دریافت خیر و نیکویی از سوی حاکم وقت است. به نحوی که شاد و خرسند می‌گردید و از نعمات بیشتری از سمت حاکم خود، برخوردار می‌شوید.

  ✍️اگر در خواب ببینید که در حرم و بارگاهی، مشغول زیارت و مناجات هستید، نشان‌دهنده‌ی این است که به حاجت و خواسته ‌ای که در سر دارید با زیارتِ فرد مورد نظر، خواهید رسید.

  گره‌ی کارهایتان باز خواهد شد، خداوند به شما نظر خواهد کرد و در مشکلات و مسائلتان، گشایش حاصل می‌شود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که حاکم، شما را با احترام به نزد خود دعوت کرد و با لطف فراوان از شما پذیرایی نمود، بیانگر ایجاد توطئه و دروغ برعلیه شما توسط همان حاکم است که موجب بدنامی‌یتان می‌شود و اطرافیانتان را از شما دور خواهد کرد.

  ✍️دیدن عمل زیارت رفتن در خواب به معنی این است که شما از خطرات ممکن، در امنیت کامل هستید و به لطف خدا کسی قادر نیست به شما صدمه برساند، حیثیت شما را خدشه‌دار کند و یا جان و مالتان را غارت کند.

  همچنین نشان‌دهنده‌ی ایمان و داشتن پشتیبانی قوی و نیرومند است که از شما حمایت می‌کند و شما را آسیب‌های احتمالی در امان نگه می‌دارد.

  از نظر محمد ابن سیرین

  دیدن خواب مربوط به زیارت، خوش‌یمن بوده و مایه‌ی نشاط و عامل کاسته شدن شر و بدی است. و می‌تواند، برای شخص بیننده‌ی خواب،  خبری خوش و مسرّت بخش باشد.

  ✍️اگر در خواب ببینید که در‌حال زیارت کعبه و خانه‌ی خدا هستید نشانگر دو تعبیر است:

  تعبیر اوّل: از کا‌رهای ناپسند خود دست می‌کشید، توبه می‌کنید و درست‌کاری پیشه می‌کنید.

  رابطه‌یتان با خدا نزدیک‌تر می‌شود و در معنویت رشد خواهید کرد.

  همچنین بخوانید:  🐝 تعبیر خواب زنبور از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر دوّم: از جانب فردی والا مقام، لطف و مرحمتی نصیبتان می‌شود که مسیر زندگیتان را تغییر می‌دهد و در‌های رحمت را به سویتان باز می‌کند.

  ✍️اگر در خواب مردم خانه‌ی تو را طواف کنند و بدور آن بچرخند بیانگرِ این است که در میان مردم خوش‌نام می‌شوی،نامت به نیکویی یاد می‌شود،محبوبیتت بالاتر می‌رود و اعتماد و علاقه‌ی مردم به‌سوی شما جلب می‌شود.

  از نظر آنلی بیتون

  دیدن رؤیایی که شخص در آن، نقش زیارت کننده‌ را دارد، در کل تعبیر خوشی ندارد. بلکه به معنای فقر، تهیدستی و فلاکت است. فقری که باعث می‌شود غم و اندوه به زندگی راه یابد، موجب نا‌امیدی و دلزدگی شود و رنج بیافریند.

  ✍️اگر در خواب، خود را به‌عنوان زائر و درمیان زیارت‌کنندگان دیدید، به معنای این است که به‌زودی عازم سفری خواهید شد که راه و مسیر طولانی و مقصد دور است. ممکن است در راه با اندکی دشواری مواجه شوید که صبوری و پایداری می‌طلبد.

  ✍️اگر در خواب، مشغول زیارت بودید، نشانه‌ی این است که با اطرافیان و نزدیکان خود به مشکل بر‌می‌خورید. این ناسازگاری سبب بروز کشمکش و دعوا می‌شود و اختلافات شدیدی را بینتان ایجاد می‌کند که باعث اندوه و مکدر شدن خاطرتان می‌گردد.

  ✍️اگر دختری جوان در خواب ببیند که زائری به سوی او در حرکت است نشان‌دهنده‌ی سادگی و خامی اوست. به‌علاه بیانگر این است که شخص زائر با فریب و حیله و با حمایت‌های بی‌جا ، او را به دام می‌اندازد و از او سوء استفاده خواهد کرد پس باید جوانب احتیاط را رعایت کند و به هر شخصی اعتماد نکند.

  ✍️اگر دختر و یا زن جوانی در خواب ببیند که مرد زائری در حال دور شدن و فاصله گرفتن از اوست، حاکی از این است که این دختر به‌زودی قدرت خود را به‌دست می‌آورد، مستقل می‌شود و از وابستگی‌های خام و اشتباهات بچه‌گانه رهایی می‌یابد. او توانایی‌های خودش را پیدا می‌کند و به شخصیتی قوی و ستودنی تبدیل می‌شود.

  از نظر جابر مغربی

  زیارت کردن در خواب، ریشه در آمال و آرزوی شخص بیننده‌ی خواب دارد و به می‌تواند نشانه‌ی برآورده شدن حاجات و نیاز‌های ما باشد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که مشرّف به زیارت کعبه شده‌اید. به این معناست که شما با کمک و پشتیبانی فرد صاحب قدرت و مکنت، توسط یک انسان والا مقام و دارای فضایل انسانی، به آرزو و خواسته‌ی قلبی خود خواهید رسید.

  از نظر شیخ طوسی

  زیارت در خواب به منزله‌ی ورود خیر و نعمت به زندگی ،آزادی از بند مشکلات دنیایی و ایمن ماندن از شر دشمنان است.

  دیدن این امر در خواب، نمادِ تغییرات و رشد در زندگی ،پاکی و تقرب به پیش‌گاه خداوند متعال است به نحوی که دعایا و خواسته‌ها نزد خدا برآورده خواهد شد.

  ✍️اگردر خواب دیدید که به همراه پدر خود، به یک مکان زیارتی مانند مشهد مقدس رفته‌اید، نشانگر این است که در طول زندگی هرگز شرمنده‌ی خانواده‌‌اتان نخواهید شد، دعا و رضایت پدر و مادر همیشه پشت شماست و عاقبت به‌خیری‌‌ شما تضمین شده است.

  ✍️اگر در خواب ببینید که با برادر خود به مشهد مقدس سفر کرده‌اید، به این معنی است که راه‌های جدید جلوی پای شما و برادر‌تان باز خواهد شد و امیدواری‌های نو در انتظار شماست. مسیر برای پیش‌رفتتان هموار است و از برکات مؤهبت‌های الهی برخوردار خواهید شد به‌طوریکه برکت به یک‌باره به شما و خانواده ‌اتان روی می‌کند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که به همراه مادر، به مکانی زیارتی همانند مشهد مقدّس سفر کردید، بیانگرِ در امان ماندن از مصیبت و بیماری و دفع بلا و بد‌بختی از شما و خانواده‌اتان است. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی خلاص شدن از درد‌ها و مشکلات دنیوی، خوشبخت و عاقبت بخیری در زمینه‌ی ازدواج است.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  به معنای آرزو، حاجت و هدف بزرگ در زندگی است.

  معمولا تعبیر خواب زیارت به معنای کسب موفقیت برای آن شخص ، همچنین به نتیجه نشستن کوشش و تلاشش و در نهایت رسیدن به اهداف و خواسته‌های قلبی اوست.

  از نظر جمعی از معبران

  تعبیر خواب زیارت از نظر اکثر معبران، نشانه‌ی امنیت و آسایش، همچنین بیانگر رسیدن شخص و یا اشخاص به مراد و آرزوی دنیوی و اخروی خود است.

  ✍️ اگر در خواب و رؤیای خود مشاهده کردید که با پای پیاده به زیارت رفته‌اید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما نذری کرده‌اید و یا نذری دارید که پس از براورده شدن حاجت باید آن را به انجام برسانید و نذرتان را عملی کنید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که خودتان به تنهایی به زیارت کسی رفته‌اید و مردم، اطرافیان و خویشاوندان شما را بدرقه می‌کنند و برای خداحافظی آمده‌اند بیانگر این است که به‌زودی اجلتان فرا می‌رسد و دستتان از دنیا کوتاه خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  ⛏️ تعبیر خواب زغال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که همسرتان بدون آگاهی شما و یا خیلی ناگهانی به سفر رفته است، تفسیر آن خوشایند نیست و می‌تواند به معنای گم شدن و از دست دادن وسیله‌ای با ارزش و مهم باشد که نبودش موجب سختی و رنج در زندگی‌ شما خواهد شد و به شما ضرر و زیان خواهد زد.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که به زیارت رفته‌اید و یا قصد دارید که نزد فردی بزرگوار و حکیم حاضر شوید، به معنای آن  است که شما انسان سزاوار و لایقی در زندگی هستید و نیکویی و رفتار خوش شما ستودنی و قابل ستایش است. به‌طوری که مورد توجه همگان قرار دارید و خواهان بسیاری پیدا کرده‌اید.

  ✍️ دیدن زیارت رفتن در خواب، به معنای خشنودی و نهایت رضایت شما از شرایط زندگی است و مژده‌ی اتفاقات و رویدادهای خوشِ آینده را می‌دهد که نتیجه‌اش شما را خوشحال و مسرور می‌کند.

  همچنین بیانگر به ثمر رسیدن پشتکار شماست که با از خود‌ گذشتگی و کوشش، برای به‌دست آوردن خواسته‌هایتان جنگیدید و تلاش کردید.

  از نظر معبران هندی (هندوها)

  معبران هندو اعتقاد دارند که اگر کسی خواب زیارت ببیند، نشانه‌ی کسب موفقیت و نتایج درخشان در تمام زمینه‌ها و جنبه‌های زندگی است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال زیارت هستید نشانگر این است که شما تصمیمات و انتخاب ‌‌های درست و منطقی در زندگی خواهید داشت که موجب خدمت‌رسانی به خلق و  ماندگار شدن نام نیک شما، بین مردم و اطرافیانتان است.

  از نظر مسیحیان و یهودیان

  دیدن زیارت رفتن در خواب، به معنای خشنودی و نهایت رضایت شما از شرایط زندگی است و مژده‌ی اتفاقات و رویدادهای خوشِ آینده را می‌دهد که نتیجه‌اش شما را خوشحال و مسرور می‌کند.

  ✍️اگر در خواب ببینید که در حال زیارت کردن، هستید بیانگر این است که شما آرزو‌های زیادی در سر دارید و برای آن با تمام وجود می‌جنگید و دست به تلاش می‌زنید تا محقق شود. که این خواسته‌ها، خواسته‌های  معنوی و مقبولی است و در آینده پشتکار شما به ثمرخواهد نشست و نتیجه‌ی کوشش خود را خواهید دید.

  از نظر مسلمانان و اعراب

  مسلمانان معتقدند که خواب‌هایی با مضمون معنوی و روحانی، بیانگر رهایی شخص از درد‌ها و رنج‌های مادی می‌باشد. گویا که در بند شیطان به دام افتاده و حالا گشایشی در مسیرش حاصل می‌شود و تغییرات مثبتی اتفاق می‌افتاد که حالش را دگرگون می‌سازد.

  ✍️معبران مسلمان اینطور توصیه می‌کنند که اگر خواب زیارت رفتن را دیدید آن را نیک بدانید و مطمئن باشید که در پرتوی امن الهی هستید پس بسیار نیکی کنید، ترس به دل خود راه ندهید، توکلتان را بالا ببرید تا مأیوس و ناامید نگردید. در‌آینده همه چیز به نفعتان تغییر خواهد کرد و دشمنانتان از سر راه کنار خواهند رفت.

  ✍️اگر در خواب دیدید که به حرم شخصی نیکو کردار و بزرگ مرتبه وارد شدید تعبیرش این است که در کار نیک و خیری شریک خواهید شد و ثوابش به شما می‌رسد که نتایج خوبی را حاصل می‌شود.

  این کار‌های پسندیده و نیک شما را از شر اتفاقات ناگوار و بد، حفظ می‌کند.

  ✍️اگر نزد فردی زشت کردار رفتید، دلیل بر این است که دست به کار غیراخلاقی و مغایر با اصول دین می‌زنید که زیانش به‌زودی

  به شما خواهد رسید.

  تعبیر خواب زیارت بر‌ اساس موضوع آن 📋

  زیارت‌گاه

  دیدن زیارت‌گاه در خواب اشاره به جای امن دارد و به معنی قرار گرفتن در محیطی است که آرامش خاطر را برای شخص بیننده، فراهم می‌آورد و موجب رهایی از فکر و خیال و دوری از گمان‌های منفی می‌گردد.همچنین نشان‌دهنده‌ی لطف و محبت آن بزرگوار، نسبت به بیننده ی خواب و به معنای قبولی نذر و برآوردن حاجات است.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که به زیارت‌گاه رفتید به معنی این است که حاجتتان توسط فردی که به زیارتش نائل شدید، برآورده می‌گردد و یا بیانگر این است که شما عملی را انجام داده‌اید که او هم از ثواب و برکات کارتان بهره‌مند شده است.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که به زیارت‌گاهی مقدس و روحانی برای زیارت رفته‌اید، نشان‌دهنده‌ی رخ دادن تغییرات درونی در شماست که به سمت فهم و درک بیشتر جهان اطرافتان سوق پیدا می‌کنید و نظری پخته‌تر و درست‌تری از زندگی عایدتان خواهد شد تا تصمیمات بهتری بگیرید و خیرتان به اطرافیان هم برسد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که خودتان به زیارت نرفته‌اید بلکه شاهد زیارت شخص و یا اشخاصی در یک‌ زیارت‌گاه هستید بیانگر این است که انشالله عازم یک سفر زیارتی می‌شوید که برایتان فضائل زیادی را به همراه خواهد داشت.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب زایمان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به زیارت حرم امامان معصوم رفتید، پس امنیت خاطر نصیبتان خواهد شد، سلامتی و شادی در زندگیتان افزون می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرید.

  زیارت امام رضا (ع)

  ✍️ اگر در خواب دیدید که برای زیارت امام بزرگوار، به مشهد مقدس سفر کرده‌اید به معنای این است که عملی انجام دادید که ثواب بسیاری را شامل حالتان کرده و در‌واقع ثواب حج برایتان نوشته شده، گویی امام رضا(ع) شما را شفاعت کرده.

  همچنین بیانگر این است که خدا شما را از شر و بلای دشمنانتان در امان نگه می‌دارد و آسیبی به شما نمی‌رسد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که با پای پیاده به زیارت امام رضا(ع) رفتید، نشانه‌ی این است که انشالله عازم مشهد خواهید شد.

  ✍️اگر دیدید که با شخصِ مرده‌ای در حال زیارت امام رضا(ع) هستید، دلیل بر عمر طولانی، پر برکت و پر فیض شماست که در این بازه‌ی زمانی از نعمات بسیاری بر‌خور‌دار می‌شوید و با آبرو زندگی خواهید کرد.

  • اگر شخص مرده را نمی‌شناختید و برایتان بیگانه بود نشانه‌ی رخ دادن یک اتفاق مبارک برای اعضای خانوده‌اتان است که بسیار خوشحال می‌شوید و جشن می‌گیرید.
  • علامه‌ی مدنی به زیارتِ امام رضا(ع)رفتن، با مرده را بیانگر بخشیدن گناهان واشتباهات نزد خداوند تعالی و پشیمانی و توبه از اعمال نا‌پسند گذشته می‌داند.

  سایر معبران دیگر این خواب را نشانه‌ی ورود رزق و روزی حلال در زندگی، عافیت و سلامتی، رفع مشکلات و معضلات شخصی و رسیدن به خواسته ها و آرزو‌های دنیوی دانسته‌اند.

  زیارت امام حسین (ع)

  ✍️ اگر خواب دیدید که به زیارت امام حسین(ع) رفته‌اید، بیانگر رضایت و خشنودی این امام بزرگوار از شماست.که نشان می‌دهد باید هر چه بیشتر ویژگی‌های اخلاقی خود را به سیره‌ی این حضرت نزدیک کنید و در جهت ایجاد ویژگی‌هایی همچون از خود گذشتگی، پرهیزکاری، شجاعت و فداکاری درون خود، بکوشید.

  ✍️ به کربلا رفتن در خواب نشا‌ن‌دهنده‌ی شفاعت امام حسین(ع) برای آن شخص و به معنای این است که شما از بندگان صالح و درست‌کار خداوند هستید و در جهت منافع اخروی می‌کوشید.

  زیارت امام‌زاده

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به زیارت امام‌زاده ای رفتید، تفسیرش این است که به نزدیک‌ترین امام‌زاده رجوع کنید و حاجات خود را از او طلب کنید که بخاطر پاکی روح و رفتار نیک آن امام‌زاده خداوند حاجت شما را برآورده خواهد کرد.

  زیارت حضرت معصومه (س)

  حضرت معصومه(س) خواهر امام معصوم، امام رضا (ع) است و دیدن ایشان در خواب نشانه‌ی دوستی و رأفت نسبت به آن شخص می‌باشد، این است که شخص بیننده‌ی خواب، باید به زیارتشان مشرف شود و حاجات قلبی  خود را درخواست نماید.

  زیارت کعبه

  محمد بن سیرین می‌گوید که زیارت کعبه در خواب، بیانگر خوب پیش رفتن کار‌ها، رسیدن به درجات والا از لحاظ معنویت و بهره‌مندی از منفعت و سود دنیوی می‌باشد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که مشرّف به زیارت کعبه شده‌اید. به این معناست که شما با کمک و پشتیبانی فرد صاحب قدرت و مکنت، توسط یک انسان والا مقام و دارای فضایل انسانی، به آرزو و خواسته‌ی قلبی خود خواهید رسید.

  زیارت اهل قبور

  ✍️اگر در خواب دیدید که به گورستان رفته‌اید و در‌حال خواندن فاتحه برای مرده هستید، بیانگر این است که شما از مرگ و میرها عبرت خواهید گرفت،مسیر زندگیتان تغییر خواهد کرد و راه درست را پیش می‌گیرید.

  ✍️اگر خواب دیدید که در گورستان مرده‌ای با شما صحبت کرد، بسته به این‌که سخنانش چقدر خوب است یا بود، نشان‌دهنده‌ی درست بودن اعمالش می‌باشد.

  به‌علاوه اگر مرده، سخنی سرزنش آمیز و ناراحت کننده به زبان آورد نشانه‌ی بد بودن اعمالش و احتیاج او به توبه و برگشت سوی خداوند است.

  ضریح

  دید حرم و صریح در خواب، معنا و مفهوم بد و ناخوشایندی ندارد زیرا نماد آرامش خاطر و پاکی می‌باشد و فضایی معنوی و روحانی در ذهن ما ایجاد می‌کند. پس دیدن ضریح در خواب می‌تواند بیانگر خیر و برکت، آرامش و صفای روح و جان انسان باشد.

  ضریح همچنین، نماد خواسته و رؤیا نیز هست. در نتیجه دیدن آن در خواب، نویدِ رسیدن به خواسته‌ها و آمال است.

  ✍️ اگر در خواب ببینید که شخص مرده برای زیارت، به حرم پیامبر رفته است، بیانگر بزرگی روح و نفس آن شخص مرده می‌باشد و نشانه‌ی این است که در برزخ و سرای آخرت، سعادت نصیبش شده، عاقبت بخیر گشته و از آتش جهنم در امان است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  لیلا
  ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۰۱:۲۱

  اگر خواب ببینم در زیارتگاه هستم و یکی از بستگانم که مرده در یک اتاق است ولی نمیتواند امام زاده را زیارت کند یعنی در به روی ان مرده بسته است تعبیرش چیست

  روشن
  تاریک