🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب زیرزمین 🌎

  دیدن زیرزمین در خواب از نظر معبران دارای تعبیر چند وجهی و متفاوت می‌باشد. عده‌ای آن را نماد ثروت و مکنت دانسته و عده‌ای هم زیرزمین را بیانگر خانه و خانواده می‌دانند. زیرزمین در هر مکان معمولاً محلی برای نگه‌داری و انبار کردن اسباب و وسایل است و جایی خارج از محیط داخلی خانه به‌حساب می‌آید. در بعضی مواقع نیز محلی برای پنهان نمودن و مخفی کردن اشیاء ارزشمند و قیمتی اللخصوص در زمان‌های قدیم بوده است. در ادامه به بررسی بیشتر این تفاسیر می‌پردازیم. پس با تاروت رنگی همراه باشید.

  تعبیر خواب زیرزمین

  تعبیر خواب زیرزمین بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر  محمد ابن سیرین

  از نظر این معبر تعبیر دیدن زیرزمین و خاک در خواب بیانگر نعمت، فراوانی و برکت می‌باشد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در زیرزمین، انواع نعمت‌ها همچون خوراکی، نوشیدنی، تجملات و غیره بود نشان‌دهنده‌ی این است که شما در راه کسب و فزونی علم و دانش همواره می‌کوشید و به لطف دانش خود برکت و فراوانی زیادی نصیبتان خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب زیرزمینی را دیدید که بسیار تاریک و خالی از سکنه بود یا به اصطلاح به جایی متروکه تبدیل گشته بود، بیانگر این است که سفری طولانی در پیش دارید به مکانی دور که زمان مشخصی برای رفت و برگشتتان تعیین نشده و احتمال دارد به طول بی‌انجامد. اما در این سفر تجربه‌های زیادی به‌دست می‌آرید که با استفاده از آن می‌توانید رزق و روزی خود را افزایش داده و با کمک رسانی به مردم از ثواب زیادی بهره‌مند شوید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که همه‌ جای زیرزمین پر از گرد، غبار و خاک گرفتگی می‌باشد حاکی از این است که به مرحمت خداوند ثروت هنگفتی نصیبتان می‌شود. کسب و کارتان رونق گرفته و خیر و برکت در زندگیتان جاری می‌گردد.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که درون زیرزمین بیمار گشته و کسالت پیدا کردید، نشان‌‌دهنده‌ی این است که از راه نادرست و ناصواب که در آن دانشی همراه با گمراهی و خطا در انتظار شماست خارج گشته و با درایت خویش به راهی سرشار از درستی و پاکی روی می‌آورید، و آن را قدم به قدم می‌پیمایید تا به رستگاری و خوشبختی دست یابید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که خاک موجود در زیرزمین را خوردید، بیانگر این است که از دانش، علم و آگاهی خود در جهت اندوختن مال حرام و نادرست استفاده نموده و بعد از گذشت زمانی اندک تمام آن ثروت و مکنت از بین خواهد رفت و شما را دچار بلا و مصیبت خواهد نمود.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از زیرزمین بیرون آمدید تعبیر آن بیانگر این است که در حال حاضر شرایطی آرام، متعادل و به‌دور از سختی و دشواری دارید اما به مرور این موقعیت خوب جایش را به مصائب و مشکلات داده که سبب سرگردانی و سردرگمی شما خواهد شد. همچنین می‌تواند به معنای این باشد که بعد از مدتی زیستن در وهم و خیال و بودن در رؤیاهای خویش حالا زمان مواجهه با حقیقت زندگی برایتان فرا رسیده و تصاویر ذهنی حاصل از تخیلتان رنگ خواهد باخت.

  ✍️ اگر زن متأهلی در خواب دید که در حال خروج از زیرزمین می‌باشد نشانگر این است که از اندوه، نگرانی و ناراحتی رها شده، قلبش آرام می‌گیرد و خیالش آسوده خواهد گشت.

  ✍️ اگر دختر جواب و مجردی در رؤیای خود ببیند که از زیرزمین بیرون میاید، حاکی از این است که دگرگونی و تغییر در زندگیش رخ می‌دهد که شرایط و اوضاع زندگی او را به سمت بهتر متمایل نموده و انگیزه‌اش را برای ادامه‌ی مسیر زیاد‌تر خواهد کرد.

  ✍️ اگر مرد متأهلی در خواب دید که در حال ساختن خانه‌ی زیرزمین می‌باشد تعبیر آن نشانگر این است که او فردی نیکوکار و درستکار است که خیر اعمالش به اطرافیان می‌رسد، اهل کمک و تلاش برای خوبی کردن به مردم است که از ثواب بسیاری نزد خداوند بهره‌مند خواهد شد.

  ✍️ اگر زن متأهلی در خواب دید که خانه‌ای زیرزمینی می‌سازد، نشان‌دهنده‌ی این است که وضع مالیش بهبود یافته و مال و ثروت به زندگیش ورود پیدا خواهد کرد.

  ✍️ اگر زن آبستنی در خواب ببیند که خانه‌ی زیرزمینی می‌سازد دلیل بر این است که فرزندش را به راحتی و بدون مشکل به دنیا می‌آورد و با حضور فرزندش برکت و فراوانی بیش از پیش عایدش خواهد شد.

  ✍️ اگر دختری جوان و مجرد در خواب دید که خانه‌ای در زیرزمین ساخته است نشانگر این است که با تلاش و پشتکار مستمر و مصمم پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده، افتخارات زیادی را کسب نموده و در آخر موفقیت و سربلندی در کار، تحصیل و امور دیگرش حاصل خواهد شد.

  از نظر آنلی بیتون

  ✍️ اگر در خواب دیدید که با متروی واقع در زیر زمین به محلی دیگر می‌روید تعبیر آن نشانگر این است که در شغلتان معامله‌ای صورت می‌دهید که جز ضرر چیزی برایتان نداشته و سبب افسوس و پشیمانی شما خواهد گشت.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که در زیرزمینی نمور، سرد و مرطوب هستید نشانگر این است که شک، تردید و دودلی به شما هجوم آورده و مانع شما برای گرفتن تصمیمات درست و اساسی می‌شود. شما به‌خاطر اتفاقات بد گذشته که از سر گذراندید هنوز نمی‌توانید به‌راحتی به کسی اطمینان کنید و به علت ترس از اشتباه دوباره، با احتیاط بیش از اندازه قدم برمی‌دارید که این موضوع باعث می‌شود تا موقعیت ‌های خوب از دست رفته و به‌جای پیشرفت، پسرفت داشته باشید. همچنین اضطراب و دلهره‌ی حاصل از آن روح و روان شما را مکدّر نموده و احوالتان را ناخوش خواهد کرد.

  ✍️ اگر در خواب زیرزمینی مملوء از نعمت‌ها، خوراکی‌، میوه و نوشیدنی را مشاهده نمودید نشان‌دهنده‌ی این است که پیشنهادی وسوسه کننده در کار به شما خواهد شد که درستی و اعتبارش آن‌طور که باید و شاید مشخص و معلوم نیست اما برای شما شراکتی تقریباً پرسود خواهد بود.

  ✍️ اگر دختری جوان در زیرزمین خوراکی و نوشیدنی‌هایی را ببیند که در گوشه‌ای انبار شده تعبیر آن نشانگر این است که به‌زودی مردی جوانی به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد که کار و بار درستی ندارد و از راه قمار و احتکار سود و پول زیادی در‌می‌آورد. که با این اعمال سبب به زیان افتادن و بیچارگی بسیاری از مردم می‌گردد.

  همچنین بخوانید:  ⛓️ تعبیر خواب زنجیر از نظر معبران معروف

  ✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که در زیرزمین زندگی می‌کنید بیانگر این است که به احتمال زیاد در آینده‌ای نه چندان دور، قدرت و اعتبار خویش را از دست داده، ثروت و مکنتتات به خطر می‌افتد به‌طوری که نسبت به گذشته با محدودیت‌‌ها و فراز و نشیب‌های بیشتری رو‌به‌رو خواهید گشت.

  از نظر زیگموند فروید

  این معبر معتقد است زیرزمین در خواب یک نشانه‌ی واضح از امیالی می‌باشد که درون بیننده سرکوب می‌شود. در واقع نمادی از میل و تمایلات جنسی شخص است که مدت زیادی توسط مشاهده‌گر نادیده گرفته شده است. این خواب آینه‌ای می‌باشد از ضمیر ناخودآگاه و آنچه در عمق ذهن ریشه دوانیده است.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به زیرزمین وارد شدید تعبیر آن نشانگر بخشی از ماهیت درونی شماست که به آن اهمیت نداده‌ و آن را دست کم گرفته‌اید. همچنین بیانگر نیاز‌های روحی و جسمی شماست که به‌جای رفع آن، سعی در حذف آن‌ دارید.

  ✍️ اگر در خواب زیرزمین را مشاهده نمودید نشان‌دهنده‌ی آن است که شما در زندگی در جست‌و‌جوی حقیقت خویش و عالم هستی بوده و تلاش کردید تا با تغییر ذهن و باور‌هایتان قدمی مؤثر در جهت رشد و تعالی معنوی خویش داشته باشید. به‌علاوه این سعی و کوشش مستمر و ستودنی سبب حفظ و یا قوی‌تر شدن ارتباط شما با جهان هستی خواهد گردید.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها

  ✍️ اگر در خواب دیدید که کسی در زیرزمین است تعبیر آن بیانگر این است که شما به دارایی و مال خویش قانع نیستید و به‌طور مداوم به‌دنبال اندوختن و یا کسب مال دیگران هستید. این عمل برکت را از زندگی شما دور می‌کند و باعث می‌شود تا به‌عنوان فردی حریص و زیاده‌خواه شناخته شوید که برای دارا شدن حاضر است دست به هرکاری زده و به هر اقدامی متوسّل گردد.

  ✍️ اگر در خواب راهرویی در زیرزمین را مشاهده نمودید به معنای این است که شما به‌عنوان شخصی که اطرافیان به او اطمینان دارند شناخته شدید اما به‌خاطر منافع و مقاصد خودتان و برای سود هر چه بیشتر از اعتماد دیگران سوء استفاده نموده و آن‌ها را از خود ناامید خواهید کرد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از یک گذرگاهی در زیرزمین عبور می‌کنید، تعبیر آن نشانگر این است که در برهه‌ی حساسی از زندگی خود قرار می‌گیرید که دلهره،اضطراب و تنش آن زیاد بوده و همین باعث ناراحتی و اندوه شما خواهد گشت. هر چند تلاش شما برای رهایی از گرفتاری‌ها و مصائب پیش رویتان بالاخره وضعیت را برای شما سامان خواهد بخشید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زیرزمین حادثه‌ای بر شما حادث شد دلیل بر این است که از گزند و صدمات دشمن جان سالم به در برده و نجات می‌بابید. به لطف خدا توسط افرادی خیرخواه و مصلح حمایت شده و بلایا از زندگیتان دفع خواهد گشت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در زیرزمین حبس و یا گرفتار شدید و نتوانستید از آن خارج شوید نشانگر این است که باید محتاطانه قدم بردارید، اطرافیان دو رو و دسیسه چین را شناسایی کنید، هر کسی را محرم راز خویش ندانید. اشخاصی هستند که از سر حسادت قصدشان لطمه زدن به شما و موقعیتتان است و به‌دنبال فرصتی مناسب هستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در زیرزمین زندگی می‌کنید، تعبیر آن بیانگر این است که به مشکلات مالی بر می‌خورید که در این حین بخش زیادی از ثروت و دارایی خویش را از دست می‌دهید، زندگیتان دچار رکود اقتصادی می‌گردد، و حیثیت و شرفتان لکه‌دار شده، از چشم مردم خواهید افتاد. در نتیجه شهرتتان هم خدشه‌دار خواهد گردید.

  ✍️ اگر در خواب زیرزمینی را مشاهده کردید سرشار از آذوقه و غلات نشانگر این است که در معامله‌ای با اشخاص ناشناسی سهیم می‌شوید، ریسک می‌کنید و شراکتی را آغاز می‌نمایید.

  ✍️ اگر در خواب با وسیله‌ی نقلیه موجود در زیرزمین نقل مکان می‌کردید بیانگر این است که فردی در صنف شغلی شما، به شما نارو میزند و  به سبب ضربه‌ی حاصل از آن شما نیز در شراکت و در معاملاتتان گرفتار سختی و مشکلات خواهید شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که فضای درونی زیرزمین نامناسب، تاریک، آلوده و خیس است تعبیر آن حاکی از این است که بدبینی به شما غلبه نموده و درونتان رخنه کرده است. شکاکی شما نسبت به اتفاقات و آدم‌های نزدیکتان در کسب و کار و زندگی شخصیتان اختلال ایجاد کرده و مانع تصمیم‌گیری و عینیت بخشیدن به ایده‌هایتان خواهد گردید.

  از نظر معبران غربی

  دیدن زیرزمین در خواب خبر از راز‌های ناگفته‌ و کار‌های پنهانی می‌باشد که مشاهده‌گر در طول زندگیش سنگینی آن را با خود به همراه داشته و باعث ناراحتی و اندوه او گردیده است. همچنین نمادی از ترس‌های مخفی و ریشه‌دار در ناخودآگاه است که نارضایتی او از وضع زندگی‌اش را می‌رساند. این نارضایتی می‌تواند حاکی از این باشد که فرد بیننده از رسیدن به اهدافش بازمانده، حس می‌کند قدرت اجرای ایده‌هایش را ندارد یا ممکن است در روابط خانوادگی و عاطفی خود دچار مشکلات عدیده گردیده باشد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در زیرزمین حضور داشتید، تعبیر آن نشانگر این است که شما فردی ریسک پذیر و ماجراجو هستید که با انجام کار‌هایی عجولانه و خطرآفرین موجب ایجاد مشکلاتی برای خود می‌شوید. علت تمام این ویژگی‌ها تلاش برای راضی نگه داشتن خودتان است گویا با دل را به دریا زدن و اتخاذ کردن تصمیماتی جدید بدون در نظر گرفتن عواقبش می‌خواهید از چیزی فرار نموده و رهایی پیدا کنید. اما بهتر این است که عاقلانه‌تر عمل کرده تا نتایج منفی و جبران ناپذیری را به بار نیاورید.

  ✍️ اگر در خواب زیرزمینی واقع در ساختمانی اداری را مشاهده نمودید بیانگر این است که حجم کاری شما به حدی زیاد می‌باشد که فرصت اختصاص دادن وقت کافی برای استراحت و تفریح را به خود نمی‌دهید. تمام زمان شما در طول شبانه‌روز صرف دغدغه‌ها و مشکلات کاری شما می‌شود. اما باید برای مدتی کوتاه از کار فاصله گرفته و افکارتان را رها کنید تا آرامش یابید و با انرژی و قدرت بیشتر به تلاش خود ادامه دهید.

  ✍️ اگر در خواب موتور خانه‌ای را واقع در زیرزمین در حال انجام تعمیرات دیدید نشانگر این است که در آینده‌ای نه چندان دور شغل خود را تغییر داده، مسیر جدیدی را در پیش گرفته و شرایط خاصی را تجربه خواهید نمود. همچنین بیانگر وجود شخصی در محل کار شما می‌باشد که قصد کرده موجبات آزار و اذیتتان را فراهم کند تا شما فرار را به قرار ترجیح دهید.

  همچنین بخوانید:  ❄️ تعبیر خواب زمستان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زیرزمین انباری از شراب است تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که وقت بازنشستگی شما فرا رسیده، باید به جوان‌های تازه نفس میدان بدهید و خود را از محیط کاری جدا کرده و از زیر تنش‌ها و فشار‌ها بیرون بیایید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در زیرزمینی گم شده و راه خود را نمی‌یابید حاکی از آن است که شما به‌خاطر اعمال نادرست و قبیح گذشته‌اتان شرمنده و نادم هستید و عذاب وجدان رهایتان نمی‌کند. دائما خودتان را مورد عتاب و سرزنش قرار داده و مجازات می‌کنید. اما خوب‌تر این است که از اتفاقات درس عبرت بگیرید و تجربیاتتان را به‌کار ببندید. از دوستی، رفاقت و شراکت با انسان‌های بد‌کردار بپرهیزید و سعی کنید در صدد جبران برآیید زیرا غصه خوردن برای روز‌های پیشین دردی را دوا نخواهد کرد بلکه بر اندوهتان خواهد افزود.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که زیرزمین پر از موش‌های ریز و درشت است نشان‌دهنده‌ی این است که دشمن زیاد دارید و اکثرشان افراد نزدیک به شما هستند که در حال نقشه کشیدن برای از میدان به در کردن و نابودیتان می‌باشند. شکست شما این افراد را خوشحال نموده و پیروزی و سعادتتان برایشان گران تمام خواهد شد. اگر این موش‌ها را کشتید حاکی از آن است که شما آن‌ها را مغلوب کرده و به هلاکت می‌کشانید همچنین بیانگر این این که در برابر دشمن استقامت نموده و حق خود را باز خواهید ستاند. اما اگر موفق به از بین بردنشان نشدید نشانگر برتری دشمن از لحاظ قدرت بر شماست.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که داخل زیرزمین سگی زندگی کرده و یا حضور دارد، تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که شما در زندگی به سبب سختی‌هایی که کشیدید، بی‌وفایی و نامردی‌هایی که در حقتان روا گردید و احساس ترس و عدم اطمینان به دوستانتان تلاش می‌کنید تا وفاداری و حسن نیّت خود را به فردی ارزشمند ثابت کنید.

  ✍️ اگر در خواب زیر زمینی مخفی را دیدید بیانگر این است که از راهی که حتّی به فکرتان هم خطور نمی‌کند به ثروت و مکنت بسیار خواهید رسید. روزگار روی خوشی به شما نشان خواهد داد و دوباره خورشید زندگیتان از پشت ابر طلوع خواهد کرد.

  ✍️ اگر زن آبستنی در ماه‌های آخر بارداری‌اش در خواب دید که در حال گذر از تونل بسیار باریکی داخل زیرزمین است که دسترسی به راه و مسیر برایش سخت و ناشدنی می‌باشد، نشانگر این است که آن زن به‌زودی زایمان خواهد کرد و فرزندش را به‌ دنیا خواهد آورد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در تونلی تاریک و دراز گیر افتاده‌اید که راه را نمی‌یابید اما در دل اطمینان دارید نوری در انتهای تونل وجود دارد و شما را به سمت راهی به بیرون از تونل راهنمایی می‌کند نشانگر این است که از راه‌های ناهموار و فراز و نشیب‌های زندگی عبور کرده، چاره‌ای برای حل مشکلات و نگرانی‌های خود خواهید یافت.

  تعبیر خواب زیرزمین بر‌ اساس موضوع آن 📋

  زیرزمین در خانه

  تعبیر اوّل:

  نماد خانه و خانواده می‌باشد و خبر یا هشداری در ارتباط با آن‌ها را برای صاحب خواب به همراه دارد.

  تعبیر دوّم:

  بیانگر این است که شما به تازگی افکار و احساسات ناراحت کننده و اذیت کننده‌ای داشته‌اید که ریشه‌ی آن اضطراب و نگرانی‌هایی است که شما با ورود به مرحله‌ی جدید پیشِ رو پیدا کرده‌اید. این تنش‌ و استرس کاملا طبیعی بوده و شما را به چالش‌هایی می‌کشاند که نتیجه‌اش ایجاد شخصیت قوی، مستقل و قدرتمند خواهد بود.

  تعبیر سوّم:

  نشانگر احساس عذاب وجدان و گناهی می‌باشد که بیننده‌ی خواب در خود احساس می‌کند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زیرزمین خانه مملوء از مواد غذایی، آذوقه و خوراکی می‌باشد و به انبار تبدیل گشته، تعبیر آن حاکی از آن است که مادر شما نقطه‌ی مرکزی خانواده‌اتان می‌باشد که فضای موجود را تلطیف نموده امنیت و آرامش را در خانه بر‌قرار می‌سازد. این فضای امن با دلسوزی و فداکاری این زن گرم مانده و اعضای آن با‌هم ارتباطی صمیمی و گرم برقرار می‌کنند. به برکت حضور مادر سود و نفع زیادی نصیبتان می‌شود و با دعا‌های او خیر و برکت شامل حال شما خواهد گردید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زیرزمین خانه متروکه و تخریب شده و یا گرد و خاک زمین آنجا را تماماً پوشانده است، می‌تواند نشانگر این باشد که مادر خانواده فته کرده و دستش از دنیا کوتاه خواهد گشت. همچنین تعبیر دیگرش این است که ثروتمند خواهید گشت و مال و اموالتان فزونی خواهد یافت. ثروتی که در زمینه‌های مختلف زندگی تغییرات اساسی و بنیادینی را ایجاد خواهد کرد. به‌علاوه اگر زن بارداری این خواب را دید حاکی از آن است که این زن به‌زودی فرزندش را به دنیا آورده و از این بابت مسرور و شاد خواهد گشت.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که داخل زیرزمین خانه زندگی می‌کنید، تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که فقر به سراغتان می‌آید و دیگر همانند قبل غنی نمی‌باشید این موضوع باعث می‌شود تا شهرتتان به خطر بیفتد و انگیزه‌ای برای ادامه‌ی زندگی نداشته باشید. به‌علاوه نشانگر حضور فردی در زندگی مشاهده‌گر است که با حیله و دسیسه خود را به او نزدیک کرده و به راز‌ها و اسرار محرمانه‌ی زندگی شخصی شما دست پیدا خواهد کرد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زیرزمین خانه مرتب، تمیز و خشک بود نشانگر این است که موفقیتهای زیادی را کسب می‌کنید، پیشرفت و رشد در کار و زندگی‌اتان حاصل می‌گردد و آینده‌ای روشن سرشار از خوشبختی انتظار شما را می‌کشد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زیرزمین خانه کثیف، نامرتب،مرطوب و نمور بود، تعبیر آن بیانگر این است که دچار ورشکستگی مالی شده و مجبور به گرفتن و وام و قرض می‌شوید. همچنین زیر بار هزینه‌های سنگین فشار زیادی را تحمل خواهید کرد. به‌علاوه به معنای سردرگمی و استیصال شما برای گرفتن تصمیمات است. داشتن برنامه‌ای مشخص می‌تواند به شما در رفع این نابسامانی‌ها کمک کند.

  در زیرزمین بودن

  ✍️ اگر در خواب دیدید که داخل زیرزمین نشستید، تعبیر آن نشانگر این است که شما ترس از دست دادن دوستان خوبتان را دارید و نگرانید که روزگار شما را از هم جدا نموده و بینتان فاصله بیندازد. اما اگر مشتاق هستید که دوستان و آشنایان خود را که از ارزشمند‌ترین دارایی انسان است حفظ کنید باید در گفتار و کردارتان احتیاط کرده و دقت نمایید تا خدایی ناکرده زمینه‌ی دلخوری و رنجش بین شما و آن‌ها ایجاد نگردد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در زیر زمین خانه پنهان شدید و از کسی یا چیزی به آن‌جا پناه بردید، تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که شما از قضاوت کردن دیگران ابا دارید و به هیچ وجه دلتان نمی‌خواهد در موقعیت و شرایطی قرار بگیرید که مجبور به داوری گردید و یا ناچار به محکوم نمودن کسی شوید اما چه برایتان خوشایند باشد و چه نه روزگار در نهایت شما را در این بزنگاه قرار خواهد داد. نباید از حقیقت دوری گزینید و راه فرار را پیش بگیرید بلکه باید عادلانه و به‌دور از احساسات نظرات خود را اعلام نموده و قضاوت خود را اعمال نمایید.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب زایمان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  زیرزمین تاریک

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به زیرزمین تاریکی وارد شدید، تعبیر آن نشانگر این است که روابط عاطفی و عاشقانه‌اتان با معشوق خود به بن‌بست رسیده و مسیر پیش رویتان تاریک گشته است. به‌طوری که احساس می‌کنید امیدی برای ادامه‌ی رابطه وجود ندارد و همه چیز باید تمام گردد. این چالش‌ها بین شما دو نفر به‌خاطر بروز مشکلات و سختی‌ها در زندگی‌اتان است که سبب دوری و فاصله‌ می‌گردد. اگر می‌خواهید از اتفاقات ناگوار جلوگیری کنید باید تمام هوش و حواس خود را صرف ترمیم رابطه گردانید و تمرکز و اولوّیت‌هایتان را تغییر دهید.

  زیرزمین قدیمی

  ✍️ اگر در خواب زیرزمین قدیمی‌ای را مشاهده نمودید، تعبیر آن دلیل بر این است که شما مانند تمامی مردم خاطرات خوب و بد زیادی دارید که به علت مشغله‌ها و دغدغه‌های جدید دیگر به آن‌ها توجه نکرده و کم کم خاطرات خویش را به فراموشی می‌سپارید. در صورتی‌که خاطرات گذشته، هویّت و شخصیّت حال حاضر ما را می‌سازند پس با رجوع به آن‌ها سعی کنید فراموش نکنید از کجا آمدید چه کسی بودید و به کجا خواهید رفت. گم کردن لحظه‌های خوش و یا تلخ گذشته همانند فراموش کردن نام خودتان است چنان‌چه گویا بخش عظیمی از روح خویش را گم کرده‌ و آن را از یاد برده‌اید.

  رفتن به زیرزمین

  ✍️ اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که به زیرزمینی رفتید، تعبیر آن بیانگر این است که شما توانایی‌هایی در خود دارید که هنوز شکوفا نگردیده و به مرحله‌ی ظهور نرسیده است. استعداد‌هایی که اگر شناخته شوند بهره‌گیری از آن‌ها سود و منفعت بسیاری را عاید شما و نزدیکانتان می‌کند. شما باید پتانسیل‌های بالقوه‌ی خود را شناسایی نموده، آن را بالفعل کنید و به آنچه خداوند در وجودتان قرار داده عینیت ببخشید. همچنین آگاهی پیدا کردن از خواسته‌ها، امیال و احساسات و نیاز‌های خود از گذشته تا به امروز می‌تواند شما را در این امر یاری نماید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که وارد زیرزمین شدید تعبیرش این است که شما همواره برای بهبود کیفیت زندگی خود در جهت شناخت هر چه بیشتر خویش و یافتن پاسخ برای سوالات و ابهامات موجود در ذهنتان کند و کاو کرده و تلاش می‌نمایید. تا بتوانید با استناد به تجربیات گران‌بهای خود بهترین مسیر را گزینش کرده و در آن قدم بردارید.

  خانه‌ی زیرزمینی

  تعبیر اوّل:

  بیانگر این است که باید برای تغییر دادن خویش در حوزه‌های مختلف زندگی قدام نمایید ‌و همزمان با تحول یافتن جهان پیرامون شما هم سعی در ایجاد تغییرات اساسی داشته باشید. اگر همین روند را پیش بگیرید بدون آن‌که تنوعی در مسیر زندگی ایجاد نمایید پس دچار روزمرگی خواهید شد و از اطرافیان عقب خواهید ماند. این سکون و یکنواختی سبب می‌شود تا موقعیت‌های خوب مالی را نادیده گرفته و به بخت خویش پشت پا بزنید. به‌علاوه با از دست دادن باقی ثروت و مال خود به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.

  تعبیر دوّم:

  نشانگر این است که حرف‌های ناگفته و راز‌های پنهانی زیادی در سینه‌اتان نهفته است که قصد فاش کردن آن‌ها را ندارید و نمی‌تواتید به این آسانی‌ها به هر کسی اعتماد کنید. اما این راز‌ مربوط به چالشی می‌باشد که شما را درگیر خود نموده و فکرتان را به خود مشغول خواهد کرد.

  تعبیر سوّم:

  نشان‌دهنده‌ی این است که موقعیت کاری شما و شرایط احساسی‌ با شریک عاطفی‌اتان در حال رشد و پیشرفت است و این موفقیت‌ها و سربلندی‌ها باعث بالا رفتن انگیزه‌ی درونی شما برای ادامه‌ی مسیر می‌شود. همچنین داشتن دقت و هشیاری بالا در این راستا، به غنیمت شمردن فرصت‌های طلایی برای ارتقا یافتن در ابعاد متنوع زندگی کمک بسزایی خواهد کرد.

  زیرزمین بزرگ

  تعبیر اوّل:

  بیانگر عواطف، امیال و احساسات سرکوب شده و یا نادیده گرفته شده‌ی درون می‌باشد. به اندازه‌ای که ابعاد زیرزمین بزرگ‌تر باشد این احساسات و خواسته‌های موجود در ناخودآگاه بیشتر و عمیق‌تر خواهند بود  و رابطه‌ی مستقیمی با خلاقیّت و بالا بودن هوش عاطفی و هیجانی صاحب خواب خواهند داشت. وسایل و ابزار‌های موجود در زیرزمین نماد مسائل و احساساتی است که شما سعی در مخفی کردن و پنهان نمودن آن‌ها داشته‌اید.

  تعبیر دوّم:

  نشانگر این است که به علت فشار‌های زیادی که در این مدّت بر روی بیننده بوده به استراحت و رهایی بیشتر از دغدغه‌های فکری خود نیازمند است تا اندکی آرامش یافته و احساس امنیت روانی، آسایش و رفاه کند.

  تعبیر سوّم:

  نشان‌دهنده‌ی پیروزی صاحب خواب بر مشکلات و مصائب زندگی می‌باشد و قدرت و استقامتش را نشان می‌دهد. غلبه بر موانع و تحمل فراز و نشیب‌های مسیر، مقصدی روشن و سرشار از سعادت را پیش روی او می‌گذارد و ثمره‌ و شیرینی تلاشش را  به او خواهند چشاند.

  زیرزمین خانه‌ی دیگران

  به‌طور کلی دیدن خانه در خواب نشانگر این است که بیننده‌ی رؤیا نمی‌خواهد احساسات حقیقی خود را نسبت به کسی یا چیزی بروز دهد که تعبیر متفاوتی دارد.

  تعبیر اوّل:

  بیانگر اشخاصی است که با حرف‌های نامربوط، قضاوت‌های عجولانه و غلط، تهمت‌های ناروا و گمانه‌زنی‌های کورکورانه سبب ناراحتی و سرگردانی صاحب خواب شده و او را می‌آزارند.

  تعبیر دوّم:

  نشانگر این است که بیننده خواب شخصی باهوش، با کمالات و هوشمند است که اطرافیان تحت تأثیر ذکاوت و زیرکی او فرار می‌گیرند اما این ویژگی نباید او را به خود غرّه سازد زیرا به محض آن‌که غرور در وجودش قد بکشد دیگر قادر به تشخیص مسیر درست از مسیر اشتباه نخواهد بود و به گمراهی کشیده خواهد شد. کمک گرفتن و استفاده از تجربیات افراد شایسته در هر مقطعی سبب رشد فکری و تعالی وجودی انسان است و هر قدر علم شخص بالاتر رود احتیاج بیشتری به بهره‌گیری از انسان‌های عالم  و آگاه را در خود احساس می‌نماید.

  تعبیر سوّم:

  حاکی از وجود توانایی‌های بسیار در وجود صاحب خواب است که قدم گذاشتن در جهت ظهور آن می‌تواند نقطه‌ی شروع و همچنین نقطه‌ی عطفی در زندگی او باشد. استعداد زمانی ارزش می‌یابد که در عمل خود را نشان داده و به صورت بالفعل در‌آید در غیر این‌صورت هیچ ارزش مادی و معنوی برای بیننده‌ی خواب نخواهد داشت.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک