☠️ تعبیر خواب سم و زهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز یک دیدگاه
 • تعبیر خواب سم و زهر ☠️

  خواب‌ها در اکثر مواقع بیانگر افکار و باور‌های ما نسبت به موضوعات و یا اشخاص، می‌باشند. همچنین به ما خبر از رویداد‌ها و رخ‌داد‌های آینده نیز می‌دهند. دیدن زهر و یا سم در خواب هم از این امر مستثنی نیست. به نقل از معبران و عالمان در زمینه‌ی تعبیر خواب و رؤیا، دیدن زهر در خواب تفاسیر متفاوتی دارد. که از جمله‌ی آن می‌توان به مواردی همچون خوردن مال حرام، قتل به نا حق، رو آوردن سختی‌ها و مصائب، غم و ناراحتی و فرو خوردن خشم و عصبانیت اشاره کرد. در ادامه به بررسی نظر‌های اشخاص، از جنبه‌های مختلف و زوایای متفاوت در این حوزه، خواهیم پرداخت پس با تاروت رنگی همراه باشید.

  تعبیر خواب سم و زهر

  تعبیر خواب زهر بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  برای تعبیر دیدن زهر در خواب می‌توانیم پنج حالت را در نظر بگیریم:

  تعبیر اوّل: دیدن زهر در خواب نشانگر ورود مال حرام به زندگی شخص است. و خبر از انجام کاری اشتباه وخطا را می‌دهد که ایمان فرد خواب بیننده را، هدف قرار داده و او را به قهقرا می‌کشاند.

  تعبیر دوّم: بیانگر ایجاد گره و مشکل در کار‌ها و زندگی فرد است. به‌طوریکه عرصه بر او تنگ می‌شود و کار‌هایش با دشواری و سختی پیش می‌رود.همچنین نشانگر به تأخیر افتادن کار‌های مهم و یا متوقف شدن آن‌هاست.

  تعبیر سوّم: تعبیر آن، اشاره به غم و اندوه و ناراحتی دارد. و بیانگر، دگرگونی منفی در احوالات شخصِ بیننده ، بهم ریختگی و آشفتگی روحی در زندگی اوست که با رخ دادن اتفاق غیر‌معمول و ناخوشایندی ، شرایطش تحت تأثیر قرار می‌گیرد و برایش مشکلات روحی به همراه دارد.

  تعبیر چهارم: نشان‌دهنده‌ی فرو خوردن و کنترل خشم می‌باشد و به معنای این است که، بیننده‌ی خواب زیر فشاری جدی است و در موقعیتی می‌باشد که مجبور است خشمش را مخفی و آن را مهار کند. که این‌کار برای او سخت و طاقت‌فرساست زیرا کنترل و فرو خوردن خشم در زیر فشار‌های سنگین مانند خوردن زهر، تلخ، سخت و عذاب‌آور است.

  تعبیر پنجم: به معنای سود و نفعت در زندگی می‌باشد که با سختی، مشقت و دردسر به‌دست می‌آید. سود و منفعتی که برای حاصل شدنش، گذشته از درست و غلط بودن آن، راهی پیچیده و دشوار را باید طی نمود که در این راه احتمال دارد چیز‌هایی فدا شوند اما در نهایت فرد بیننده را، با سودی قابل قبول به مقصودش خواهد رساند.

  تعبیر ششم: بیانگر ریخته شدن خون یک انسان،به‌دور از عدالت،از روی کینه و دشمنی و خصومت شخصی می‌باشد که موجب گره، مصیبت،گرفتاری و بد یمنی در زندگی است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  تعبیر دیدن زهر در خواب به‌طور کلی به حالات روحی شخص بیننده و موقعیتی که او در زندگی با آن روبه‌روست بستگی دارد. در واقع بسته به آن‌چه در ذهن و اطرافش می‌گذرد، تفسیر این خواب می‌تواند برای هر شخص متفاوت و متغیر باشد.

  ✍️ اگر دیدید که در خواب زهر نوشیدید، بیانگر این است که از انجام و نتیجه‌ی کاری، پشیمان و نادم می‌شوید. به نحوی که آرزو می‌کنید کاش‌ آن‌کار را هرگز انجام نداده بودید.

  همچنین نشانگر این است که کاری طاقت‌فرسا و دشوار را به انجام می‌رسانید که در این مسیر پستی بلندی‌های فراوانی را پشت‌‌سر خواهید گذاشت. چیز‌هایی را از دست داده و موارد دیگری را به‌دست می‌آورید اما مشکلاتِ راه، بسیار زیاد و تحملش برایتان صعب و سنگین است.

  ✍️اگر کسی به‌زور به شما سم خوراند، نشان‌دهنده‌ی این است که فردی نسبت به شما محبت و لطفی بزرگ خواهد کرد. که این‌کار از نظرتان به‌دور از انتظار است زیرا برخلاف آنچه در ذهنتان از آن فرد متصور هستید، او در فکر این است که به شما کمک کند و دستتان را بگیرد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به اراده و خواست خود، زهری را خوردید، به معنی این است که کاری را انجام خواهید داد، برخلافِ میل باطنیتان و در واقع شخص، موقعیت و یا چیزی شما را مجبور به انجام آن کار خواهد کرد که برایتان خوشایند نیست و اراده‌ از شما سلب خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به کسی زهر می‌دهید تا بنوشد، بیانگر احساس دوستی و دلسوزی نسبت به آن شخص می‌باشد. تفسیرش این است که دوستیتان با آن شخص پر‌رنگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود، به او فکر می‌کنید و محبت می‌ورزید، در ناراحتی وغم کنارش هستید. به‌نحوی غم‌خوار،همدم و غم‌گسارش به حساب می‌آیید و از درد و رنجش کم می‌کنید.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  دیدن زهر در خواب نماد گرفتاری و رنج است که باعث گرفتاری شخص بیننده و به سختی افتادن او در زندگی است.بعضی از خواب‌ها نشان‌دهنده‌ی این هستند که بلا و گرفتاری و مصیبتی در پیش است و یا کار زشت و عمل گناهی را انجام خواهیم داد که باید به این دست از خواب‌ها توجه ویژه‌ای داشت.

  همچنین بخوانید:  ⛏️ تعبیر خواب زغال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که بدنتان به زهر آلوده شده، بیانگر این است که شما نسبت به انجام رساندن کاری مشتاق و حریص خواهید شد که سخت و هولناک است و برایتان مسائلی را به‌وجود می‌آورد که رهایی از آن چندان آسان نیست.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که بدنتان به‌وسیله‌ی زهری که به آن آلوده شده است، آسیب دیده و مورد گزند قرار گرفت، بیانگر این است که به همان اندازه که بدنتان آسیب دیده است، پول و ثروتی را با دشواری و عرق جبین به‌دست خواهید آورد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زهر می‌نوشید، همان‌طور که باقی معبران نیز اشاره فرمودند، بیانگر این است که جمعی شما را وادار به انجام کاری می‌کنند که قادر به اظهار‌ نظر درباره‌ی آن نخواهید بود و در نهایت خارج از اراده‌ی خود، ناگزیر می‌شوید تا آن عمل را، به انجام برسانید.

  ✍️ زهر نمادِ مال و مکنتی است که از طریق راه نادرست و حرام وارد زندگی فرد شده است و در نهایت پایه و بنیان اعتقاد و ایمانش را تضعیف خواهد کرد. همین امر موجب ایجاد گره و سد‌های عظیم در زندگی می‌شود و فرد را به بیچارگی و بدبختی می‌‌رساند.

  از نظر خالد العنبری

  خوردن سم در خواب، برای فردی که از آن می‌خورد، بیانگر اتفاقات ناخوشایند و ناگوار، افسردگی و ناراحتی و غم و اندوه فراوان است. که به شخص، گزند می‌رساند و او را نا‌امید و سر‌خورده می‌کند.همچنین نشان‌دهنده‌ی سردرگمی و تردید در تصمیمات و بی‌انگیزه بودن برای انجام کار‌هاست.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  زهر در خواب و رؤیا نشانگر احساس عدم امنیت و خطر در شخص بیننده است. خلأ ای که بر روحش سایه می‌اندازد و آرام و قرار را از او می‌گیرد. به‌علاوه دیدن زهر در خواب به معنای کمبود عزت نفس و اعتماد بنفس در انسان است که شخصیت و هویت خود را نازل می‌بیند و برای رشد و پیش‌رفت به‌جای تکیه بر توانایی‌هایش، به دیگران چنگ می‌زند تا موقعیتش را حفظ کند و خود را نجات دهد.

  دیدن زهر در خواب، نماد یک کینه و خشم  پنهانی است. که مانند زخمی کهنه، ممکن است سر باز کند و آثارش گریبان اطرافیان را بگیرد.همچنین نشان از تنفر و احساس انزجار نسبت به فرد، اتفاق و یا چیزیست که در خفا او را آزار می‌دهد.

  از نظر محمد ابن سیرین

  دیدن زهر در خواب، حالت‌ها و شکل‌های متفاوتی دارد که هر کدام بیانگر تعبیر و تفسیری متفاوت و جدا از دیگریست. به‌طور کلی زهر، نشانگر مالِ غیر و مال حرام، ستیز و جدل، خشم و کینه، به قتل رساندن یا رسیدن به مال و ثروت زیاد به نا‌حق و از روی دشمنی است.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زهر می‌خورید، نشانگر این است که به اندازه‌ی همان زهر، مال حرام وارد زندگیتان می‌شود و موجبات ذلت و خواری را برایتان فراهم می‌کند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که بدنتان بعد از خوردن زهر، ورم کرده و دچار التهاب شده است، به معنای به‌دست آوردن مال حرام و نادرست است.

  ✍️ اگر در خواب، زن متأهلی را دیدید که بر اثر خوردن سم و یا زهر، جانش را از دست می‌دهد، نشانگر ترس و وحشت او از موضوع و یا افردی است که احتمال دارد به او آسیب برسانند و او را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند.همچنین بیانگر پول و ثروت کلانیست که در آینده به او می‌رسد یا مقامی والا که آن را به‌دست می‌آورد و موجب ترقّی و پیش‌رفت وی می‌گردد.

  ✍️ اگر زنی آبستن در خواب دید که از طریق خوردن سم، جان می‌بازد، بیانگر این است که عمر طولانی ای را در پیش دارد. و همچنین به معنای سلامت بدن و روح اوست که آرامش و آسایش را در زندگیش بر‌قرار می‌سازد.

  ✍️ اگر مرد متأهلی در خواب دید که در حال خوردن زهر است، نشانه‌ی پول و مالی می‌باشد که بصورت ناگهانی و غیر منتظره عایدش می‌شود.

  ✍️ اگر زن مطلقه‌ و یا مجردی در خواب ببیند که مشغول خوردن زهر است، نشان‌دهنده‌ی کسب پول و مال و منال است که از راهی به او می‌رسد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که همراه شخص دیگری سم خوردید، به معنای این است که شما تمایل دارید به آن شخص آسیب برسانید و به او ضربه بزنید و نشانه‌ی خشم فرو خورده‌ی شما نسبت به آن شخص است.

  از نظر دیگر معبران

  ✍️ اگر کسی در خواب، جام و یا ظرفی از زهر را دید، شاهد درگیری، ستیز و کشمکشی خواهد بود که به قتل و آدم‌کشی منجر می‌شود، این موضوع روحش را خدشه‌دار می‌کند و دیدن این جنگ، او را بسیار می‌رنجاند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زهر بر روی لباستان ریخت و اثرش باقی ماند، به معنای این است که به اندازه‌ی مقدار زهر روی لباستان، شما به‌زودی در زندگی، ضرر و زیان و خسارت خواهید دید.

  همچنین بخوانید:  🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که خودتان جام زهر را سر می‌کشید و به‌دست خود کشته می‌شوید، نشانه‌ی این است که خشم و عصبانیت خود را پنهان کرده و کدورتی از شخص و یا اتفاقی به دل دارید که آزارتان می‌دهد.همچنین، بیانگر کاری است که انجام می‌دهید اما در آینده‌ای نه چندان دور، از کرده‌ی خویش پشیمان می‌شوید و از آن توبه می‌کنید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که فردی بیگانه و نا‌آشنا که شما پیش از این او را جایی ملاقات نکرده‌اید، به شما زهر خوراند، به معنای این است که خوشی و سعادت به  آن شخص روی می‌آورد و شادکامی و نیک‌بختی در دنیا، نصیبش می‌شود.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که شخصی که به شما زهر می‌دهد، آشناست و شما او را می‌شناسید، نشانگر این است که با  آن شخص به دشمنی و خصومت خواهید پرداخت. همچنین رابطه‌اتان متزلزل،پر از سوء‌تفاهم و سرشار از بی ‌حرمتی خواهد بود.

  ✍️ اگر دیدید که خودتان به کسی زهر می‌خورانید، تفسیرش این است که شما حق آن شخص را به جفا، از او خواهید گرفت و مالش را به نا‌حق خواهید خورد.

  همچنین ذکر شده که خوراندن سم یا زهر در رؤیا به دیگری توسط شخص خواب بیننده، نشانه‌ی این است که طرف مقابلتان دور از انتظار شما رفتاری می‌کند. به‌طوری‌ که دیگر از او دل میبُرید و نا‌امید می‌شوید، به قدری خاطرتان مکدّر می‌شود که حتّی قصد هلاکش را دارید و تلاش می‌کنید تا از هر راهی که شده، او را از سر راه خود  بردارید.به‌علاوه آن فرد می‌تواند کسی باشد که شما به او حسادت می‌ورزید و او را رقیب خودتان می‌دانید پس با رضایت خاطر در جهت نابودی‌اش می‌کوشید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که خودتان را مسموم کرده‌اید، تعبیرش می‌تواند این باشد که شما فرد مهربان و دل‌سوزی هستید. بی ادعا و بدون انتظار جبران، به افراد عشق می‌ورزید، محبت می‌کنید و در مواقع بحرانی به آن‌ها کمک می‌کنید اما دیگران خیلی زود محبتتان را فراموش می‌کنند و از آن‌طور که باید و شاید، قدرتان را نمی‌دانند. این موضوع شما را بسیار دلگیر و ناراحت می‌کند. همچنین بیانگر اعتماد بی‌جا به اطرافیان و نزدیکان است که موجبات سوء استفاده از شما را برایشان به‌وجود می‌آورد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که دشمن خود را مسموم کرده‌اید و به او آسیب رساندید، نشان‌دهنده‌ی آسیب پذیری شما در برابر گفتار و رفتار اطرافیان است.شما بسیار سخت به دیگران تکیه می‌کنید و به نوعی دارای بدبینی شدید نسبت به جهان اطرافتان هستید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که یکی از اعضای خانواده‌اتان را مسموم و آلوده به زهر کرده‌اید، تعبیرش می‌تواند این باشد که شما به زودی با مسائل، تهدید‌ها و مشکلات بزرگی رو‌به‌رو خواهید شد که باعث نگرانی و سردرگمی شما می‌شوند. این معضلات و نگرانی‌ها احتمالا توسط شخصی که در خواب دیدید، برای شما ایجاد شده و از سوی نزدیکان غم و ناراحتی سراغتان می‌آید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که دوست خود را مسموم کرده‌اید، نماد این است که انسان‌های دو رو و فریب‌کار اطرافتان زیاد است که قصدشان آزار رساندن به شماست.دوستانتان، همان دشمنانی هستند که پنهانی با شما ستیز می‌کنند و از دیدن شادیتان، غمگین می‌شوند و با دیدن ناراحتیتان به مقصود خود می‌رسند.

  ✍️ اگر دیدید که به شریک زندگیتان سم خوراندید یا همسرتان شما را مسموم کرد، در هر دو حالت را می‌توان این‌طور تعبیر کرد که موضوعاتی بین شما و او وجود دارد که از هم مخفی می‌کنید. راز‌هایی که با برملا شدنش قطعا رابطه‌اتان نابود می‌شود و دیگر اعتماد بینتان به‌کلی از دست می‌رود. در این بین افرادی هستند که از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و منتظر جدایی و ایجاد تفرقه بین شما دو نفر می‌باشند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که مرده‌ای سم می‌نوشد، بیانگر این این است که آن شخص، به دعا و صدقه محتاج می‌باشد و گرفتاری‌ای در عالم برزخ پیدا کرده است.

  تعبیر خواب زهر بر‌ اساس موضوع آن 📋

  سم فروشی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که سم می‌فروشید، نشانگر ترس، وحشت و خوفی است که در زندگیتان حاکم می‌شود. این فضای استر‌س ‌زا و اذیت‌ کننده افراد نزدیکتان را از شما دور می‌کند و شما را متوجه‌ی حقایقی در ارتباط یا عزیزانتان می‌کند. به نوعی که در آن شرایط، قادر نیستید دوست را از دشمن بشناسید و ممکن است باعث آزردگی دیگران گردید.در کل فروختن سم، حاکی از سردرگمی و تنش است و می‌توان گفت که تعبیر خوشایندی ندارد.همچنین می‌تواند نشانگر این باشد که شما مسبب وارد کردن نان حرام به زندگی افرادی که در خواب به آن‌ها سم فروخته‌اید خواهید شد و یا مالی را به‌زور و به ناحق از آن‌ها خواهید ستاند.

  سم در غذا

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در غذای کسی سم ریخته‌اید، به معنای این است که شما به آن فرد حسادت و رشک می‌ورزید و خواهان بدترین چیز‌ها برای او هستید. همچنین بیانگر این است که فرد مقابل به پیروزی و شرایطی مطلوب دست پیدا خواهد کرد که شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رؤیایتان قرار گرفتن در جایگاه او، به هر قیمتی می‌باشد.دیدن سم در غذا نشان‌دهنده‌ی آرزو و آمالی است که به هر دلیلی قادر به دستیابی به آن‌ها نیستیم.

  همچنین بخوانید:  🫒 تعبیر خواب زیتون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  مکیدن سم از بدن

  ✍️اگر در خواب دیدید که سم را از طریق مکیدن از بدن خود خارج می‌کنید، تعبیرش افشا شدن و برملا شدن راز‌های شماست. نشانگر این است که افراد قابل اعتماد اطرافتان کم خواهد شد و شما به ناچار به شخص و یا اشخاصی اعتماد می‌کنید که برایتان تماماً ضرر و زیان است، آبرو و حیثیتتان مورد تهدید قرار می‌گیرد اما به مرور شناخت بیشتری نسبت به دیگران پیدا می‌کنید و به لطف خدا، خود را از منجلاب بیرون می‌کشید.

  دیدن مکیدن سم از بدن خود، دلیل بر وجود اطرافیان بدخواهی است که به شایعات بر علیه شما دامن می‌زنند و وجه‌ی شما را نزد مردم خراب می‌کنند تا خود به مقصودشان، که از میان برداشتن و بی آبرویی شماست، برسند اما در نهایت نمی‌توانند و شما پیروز خواهید شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که سمی را از بدن شخصی می‌مکید، نشانگر آن است که در زندگی به او یاری خواهید رساند، و او را از مسیر‌های نادرست، تصمیمات خطر‌آفرین و مال حرام و غیر، دور می‌کنید. در‌واقع به معنای لطف و محبت شما نسبت شخص مقابلتان است.

  زهر مار

  به‌طور کلی دیدن مار و یا هر چیز مربوط به مار، مانند زهر، نیش، دندان او، نشانگر چند مورد است.

  تعبیر اوّل: به معنی شفا و بهبودی، رهایی از آلام و مصیبت‌ها و حل شدن مشکلات و باز شدن گره در زندگی است.

  تعبیر دوّم: نشانگر نبوغ، شکوفایی استعداد‌ها و رشد و پیش‌رفت شخص خواب بیننده، در تمامی سطوح زندگی‌اش می‌باشد.

  تعبیر سوّم: بیانگر وسوسه‌ی کسی یا چیزی‌است که نتیجه‌ی آن گمراهی و سردرگمی در مسیر زندگی می‌باشد. مار در بسیاری از کتب مقدس نماد شیطان است.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که سم و یا زهر ماری را از بدن فردی بیرون می‌کشید، نشان‌دهنده‌ی این است که افرادی با تصمیمات و قضاوت‌های غلط خود، آن شخص را مورد آزار قرار می‌دهند و شما برای او دایره‌ای امن خواهید بود و اجازه نمی‌دهید این مسائل او را ناامید و مأیوس کند.

  ✍️ این سیرین بر این باور است که اگر در خواب مار بدون سمی را دیدید نشان‌دهنده‌ی ضعف دشمنان و کینه‌دوزی آن‌هست که قصد صدمه زن به شما را دارند اما راهی از پیش نخواهند برد و به هدفشان نخواهند رسید.

  ساختن سم

  ساختن سم در خواب ریشه در انتقام و کدورت‌های قدیمی دارد. به معنای این است که فرد و یا افرادی در زندگیتان حضور دارند که هنوز از سمت شما بخشیده نشدند. اشخاصی که در گذشته شما را رنجیده خاطر کرده و باعث رخ دادن اتفاق‌های ناگوار در زندگیتان شده‌اند. به همین خاطر شما قصد خواهید داشت که از طریقی به آن‌ها آسیب برسانید و انتقام خود را بگیرید.

  خریدن سم

  خرید سم در خواب نشان‌دهنده‌ی بلند پروازی و آرزو‌های دور و دراز است. و به معنای این است که شما در مسیر رسیدن به مقصودتان، دیگران را وسیله قرار خواهید داد و آن‌ها را قربانی خواسته‌های خویش خواهید کرد. همچنین بیانگر بی‌تفاوتی و بی‌توجه شما نسبت به انسان‌های دیگر است که فقط اگر نفعتان در میان باشد، برای ارتباط با آن‌ها پیش قدم می‌شوید. در غیر‌ این صورت تمایلی به ایجاد ارتباط با آن‌ها ندارید.وقتی کارتان با آن‌ها به پایان می‌رسد، دوستی رفاقت شما هم به پایان خواهد رسید.

  سرقت زهر

  سرقت زهرا در خواب نشانگر این است که شما در حال انجام کاری اشتباه و خطا هستید اما برای اینکه خود را مقصر جلوه ندهید دیگران را بخاطر آن کار سرزنش می‌کنید. نمی‌خواهید با عواقب و نتایج کارهای خود کنار بیایید دیگران را وسیله ای قرار می دهید تا در نهان به کار خطای خود ادامه دهید. در نهایت هم احتمال موفقیت شما وجود دارد اما بالاخره روزی دستتان رو خواهد شد و شرایط تان تحت تاثیر آن دروغ های پیشین قرار خواهد گرفت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که شخصی از شما سم و یا زهری را می دزدد تعبیرش این است که، شما دشمن خود را شناسایی خواهید کرد و آن را از راه های سیاست‌مندانه‌ای نابود می‌کنید و از میان بر‌می‌دارید. متوجه می‌شوید که دشمنانتان چه کسانی هستند و جلوی رساندن ضرر و زیان به خودتان، از سوی آن‌ها را می‌گیرید.

  غذای مسموم

  ✍️اگر زن جوان و دختر مجرد ی در خواب دید که غذای مسموم می خورد به نقل از ابن سیرین نشانه‌ی فریب خوردگی، خامی و سادگی اوست و همچنین نشانه‌ی این است که او بسیار سریع به دیگران اعتماد می‌کند و بقیه از اعتماد او سوء استفاده خواهند کرد.

  ✍️اگر زن متاهلی در خواب ببیند که غذای مسموم می خورد بیانگر این است که به زودی در برابر بلایا و مشکلات قرار خواهد گرفت.

  ✍️ اگر یک زن آبستن و باردار در خواب ببیند که غذای مسموم می خورد نشان دهنده این است که در آینده ای نه چندان دور راه  دشوار و سختی را پیش رو خواهد داشت.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  مجتبی
  ۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۴:۱۱

  سلام
  خانم متاهلی در خواب دیده که مجرد هستش و برادر و پدرش به جلوی چشمش به من سم میدن و اونم تا میخواد منو به بیمارستان برسونه تموم میکنم.
  لطفا تعبیر کنید مرسی

  روشن
  تاریک