⌚ تعبیر خواب ساعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

س بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب ساعت⌚

  خواب ساعت تعبیر متفاوتی مثل دوست، راهنما، مادرشوهر، دیدار و ملاقات، پیشرفت و ترقی و… دارد. ساعت در دنیای واقعی یکی از حیاتی ترین ابزار هاست، به طوری که که اگر زمان نباشد هیچ نظمی در دنیا وجود نخواهد داشت. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  ساعت زنگ دار

  ساعت شنی

  عقربه های ساعت

  ساعت شکسته و خراب

  هدیه گرفتن ساعت

  ساعت در برج بلند

  تعبیر خواب ساعت

  تعبیر خواب ساعت بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی ساعت در رویاهای شبانه ما نماد یک دوست و رفیق است. این دوست تحت هیچ شرایطی به شما دروغ نمی گوید و خیانت نمی کند. ممکن است در برخی از شرایط و یا مواقع کار های اشتباهی انجام دهد، ولی در اصل انسان بد و بد طینتی نیست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت مچی محبوب و دائمی خودتان را در جیب داشتید و یا روی دست تان بسته بودید، تعبیر این رویا نشانگر این است که آنطور که باید در اعمال و کارهایتان دقت عمل و توجه کافی ندارید. به خاطر غفلت ها و سهل انگاری های بی موردتان فرصت های بسیار عالی و روشنی را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما هدیه کرد و یا خودتان ساعت جدیدی خریداری کردید، تعبیرش آشنایی با یک دوست جدید و خوب است. این شخص تبدیل به یک راهنما برای شما خواهد شد. در هر شرایطی به شما تذکر ها و راهنمایی های خوب و مفید خواهند داد و از اینکه اشتباه کنید و دچار خطا شوید، جلوگیری می کند.
  خانم آیتانوس گفته است: ساعت برای گروه سنی جوانان و نوجوانان تعبیرش پدر و مادر و خانواده است که همیشه به شما تذکر می دهند و سعی دارند تا جایی که می توانند تجربیات خودشان را در اختیار شما بگذارند. به بیان دیگر باید ها و نباید های شما را تعیین می کنند و بازخواست هایی از قبیل، کجا بودی؟ کجا می روی؟ با کی بودی؟ چرا دیر آمدی؟ و…
  برای خانم های جوان ساعت در خواب، سمبل مادر شوهر است. بر خلاف تصویر عامیانه مادر شوهر، این خواب مادر شوهری را نشان می دهد که بسیار مهربان، دلسوز و فداکار است. اما باید ذکر کنیم که از سر همین دلسوزی ها و مراقبت های بی مورد بسیار به شما ایراد می گیرد و مدام سعی دارد در هر مسأله ای به شما تذکر و اخطار دهد.
  برای آقایان جوان نیز نماد رئیس، کارفرما و یا صاحب کار است. این فرد به شما بسیار سخت می گیرد و در کار وی نظم و انضباط اولین اصل تعهد کاری محسوب می شود.
  برای مردان و آقایان کهن سال، تعبیر این رویا اشاره به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی وی نسبت به خانواده، خودش و نقش خودش در جامعه دارد. این رویا به شما هشدار می دهد که نباید از هیچ یک از این موارد غافل شوید و افراط هم نداشته باشید.
  ✍️اگر در خواب ساعت بسیار بزرگی دیدید مثل ساعت لندن، تعبیرش نشان می دهد که امکان دارد در یک سازمان و موسسه بسیار بزرگ مشغول به کار شوید و یا اینکه وظیفه بسیار سخت و بزرگی را به شما واگذار کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت کار نمی کرد و عقب افتاده بود، پس تعبیرش هم یک نقص و ایراد را نشان می دهد. شاید در جایی از زندگی تان اهمال کاری و غفلت داشته اید و همین نادانی شما باعث پیدا شدن یک عیب و بی نظمی در امور زندگی تان شده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صفحه عقربه های ساعت شما سیاه بود، به طوری که هیچ کدام از عدد ها مشخص نبود؛ نشانگر یک مسأله بسیار پیچیده و مانع بزرگ است که به این آسانی ها از پس آن بر نخواهید آمد.
  ✍️اگر دیدید که خودتان ساعتی را خراب کردید و سپس هر کار کردید درست نشد، یکی از دوستان صمیمی و خوبتان را از خود می رنجانید و ندانسته باعث آزرده شدن وی خواهید شد. همین سوء تفاهم دلیلی می شود که ارتباط دوستانه شما بهم بخورد و برای همیشه قطع ارتباط کنید.
  ✍️اگر دیدید که ساعتی را که برای شخص دیگری است را برداشته اید، تعبیر چنین رویایی خیانت و خنجر زدن از پشت است. این شما هستید که نسبت به کسی بی وفایی می کنید.
  ✍️اگر بالعکس دیدید یعنی کسی ساعت شما را برداشته بود و به شما پس نمی داد، تعبیرش به شما خبر می دهد که اگر غفلت کنید حق شما را پایمال خواهند کرد.

  همچنین بخوانید:  ⭐ تعبیر خواب ستاره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت ساعت مچی در خواب تعبیرش دیدار و ملاقات با یک دوست قدیمی و چندین ساله است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک ساعت مچی در دست خودتان انداخته بودید، این خواب می تواند اشاره به کار های بیهوده و بی اساسی داشته باشد که اگر تکرار کنید زندگی تان را خراب خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب چنین ساعتی را در دست دیگران دیدید، خواب مثبتی است و به شما از ترقی و پیشرفت در امور خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت مچی به کسی هدیه دادید، این رویا نماد روز ها و لحظات مثبت و خوب است. نگران نباشید، چرا که زندگی تان وارد مرحله تازه و رضایت بخشی خواهد شد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون ساعت در عالم رویا می تواند از خطر و دردسر خبر دهد. دشمنان در کمین شما هستند، پس باید بسیار مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب صدای عقربه های ساعت دیواری را می شندید، خواب خوبی ندیده اید. این رویا از مرگ یکی از عزیزان تان خبر می دهد. به تعبیر دیگر امکان دارد اخبار و سخنان بسیار ناخوشایند و ناگواری به گوش تان برسانند.
  ساعت مچی در خواب، خواب خوبی است و علامت پیروزی و موفقیت در حوزه معاملات و پروژه های اقتصادی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای فهمیدن زمان دقیق به ساعت مچی خودتان نگاه می کردید، خواب خوبی نیست. تعبیرش نشان می دهد که هرچه تلاش و سعی کردید، اکنون با نتیجه خوبی رو به رو نخواهد شد و شما را تا مرز شکست و نابودی خواهد کشاند. شاید علت این ناکامی رقابت بی مورد و افراطی با دیگر رقبا باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت مچی شما بر زمین افتاد و صفحه آن شکست، تعبیرش اشاره به استرس، نگرانی، تشویش و اضطراب دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ناگهان شیشه ساعت مچی شما بر زمین افتاد، تعبیرش این است که شما در انجام امور و مدیریت زندگی تان فردی بی دقت و سهل انگار هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت مچی تان را گم کرده اید، تعبیرش این است که بهم ریختگی ها و آشوب هایی که در چهارچوب خانواده تان رخ داده است، باعث ناراحتی و پریشان حالی شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از جایی یک ساعت مچی دزدیدید، تفسیر این رویا نشان می دهد که دشمنان خوش نامی، آبرو و شهرت شما را هدف قرار داده اند و به زودی به حیثیت و آوازه شما ضربه بدی خواهند زد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک ساعت مچی به عنوان هدیه به کسی دادید، این رویا نشانگر این است که تصمیم می گیرید از تفریحات و خوش گذرانی های فانی و پوچ دوری کنید و روش جدید برای زندگی انتخاب کنید.

  همچنین بخوانید:  🌡️ تعبیر خواب سوختن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ ساعت نشانه اهمیت و ارزش یک موقعیت در زندگی بیداری تان است. شاید اخیرا استرس های بیهوده باعث سلب آرامش در زندگی تان شده است. نگران هستید و احساس می کنید که کنترل اطراف تان را ندارید و هر لحظه امکان دارد که اوضاع خراب شود. خودتان را محدود کرده اید و فرجه های زندگی شما را در چنگ گرفته اند. اکنون زمان وقت تلف کردن نیست و باید هرجه سریع تر وارد راه شوید تا در همین زمان کم، نتایج خوب را برای خود رقم بزنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت شما تیک تیک می کرد، این خواب به شما گوشزد می کند که دست بجنبانید، وقت تنگ است.
  به تعبیر دیگر این رویا علامتی از صدای قلب انسان و جنبه های احساسی و عاطفی در زندگی تان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت متوقف شده بود و کار نمی کرد، پس این رویا نماد مرگ و فوت است. حتی می تواند نشانگر یک بیماری لاعلاج و طاقت فرسا هم باشد که شخصی را از پا در می آورد و در کام مرگ فرو می برد. اگر زمانی که ساعت در خواب به شما نشان می داد را در ذهن داشته باشید، می توانید با در نظر گرفتن اعداد و زمان اهمیت این رویا را مشخص کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زمان غیر عادی حرکت می کرد، یعنی بسیار سریع و غیر قابل کنترل جلو می رفت، این خواب نشانه یک وظیفه و مسئولیت است که حجم و درجه سختی آن مناسب شما نیست. حتی می تواند یک مسأله احساسی هم باشد. به هر حال هر شرایطی که باشد، بسیار به شما نزدیک شده و همین روز ها در این موقعیت قرار خواهید گرفت. حتی این خواب می تواند به شما بگوید که زمان با شما یار نیست و در این فرصت کوتاه هیچ کاری از دستتان بر نخواه د آمد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقربه های ساعت به عقب حرکت می کردند، تفسیر این رویا نشان می دهد که راهی را برای خود برگزیده اید که برای شما هیچ پیشرفتی به همراه ندارد. به جای جلو رفتن و حرکت کردن به سمت اهداف تان، هیچ دستاورد و نتیجه خوبی ندیده اید. حس می کنید تنها از روی عادت تا اینجا آمده اید و تمام این روز ها عمر خود را تلف کرده اید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ساعت خود را برای زمان خاصی کوک می کردید، تعبیرش این است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب و آن هدفی که در ذهن تان مرور می کنید، باید تلاش خودتان را دو چندان کنید و همچنین زمان زیادی را به این موضع اختصاص دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال بستن ساعت روی دست خودتان بودید، این رویا ناشی از نیاز شدید شما به رها شدن، بیخیالی، ریلکس کردن و آرامش بیشتر است. شاید زندگی تان بیش از اندازه در چهار چوب خاصی فرو رفته است و شما احساس می کنید که این مسأله باعث محدودیت و خفگی شماست.
  ✍️ساعت جیبی در خواب (چه دست دیگران ببینید و چه خودتان داشته باشید) نمادی از نگرانی ها و اضطراب های شما نسبت به محدودیت های زمانی تان است. بیش از اندازه درگیر زمان بندی های فرضی تان هستید. بهتر است آسان تر بگیرید و خودتان را رها کنید.
  تعبیر دیگر از این رویا را می توان سمبل افکار قدیمی و کهنه شما دانست. آنقدر افکارتان مخرب و قدیمی شده است که انگار در قرون وسطی زندگی می کنید.
  ساعت زنگ دار در عالم رویا اگر دیدید و یا صدایش را شنیدید، نشان می دهد که شما نسبت به پایان طرح هایتان و زمان کافی داشتن بسیار نگران هستید. اگر برنامه ریزی درست و کارآمدی داشته باشید همه چیز خوب پیش می رود.
  ✍️اگر در خواب ساعتی را دیدید که خراب یا جایی از آن شکسته بود، این رویا نشان می دهد که شما از احساسات خود اطمینان ندارید و یا اینکه نمی دانید که چطور خودتان و یا حرف تان را به دیگران بفهمانید. به تعبیر دیگر امکان دارد که یک دوره به لحاظ عاطفی در رکود و تنهایی باشید. تعبیر دیگری هم برای این رویا وجود دارد. شما در مدیریت زمان و برنامه ریزی ضعف دارید. مسیر اهداف تان را گم کرده اید و نمی دانید به کدام موضع رسیدگی کنید.

  همچنین بخوانید:  🐜 تعبیر خواب ساس از نظر معبران معروف

  تعبیر خواب ساعت بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️ساعت زنگ دار

  ساعت زنگ دار در خواب می تواند ناشی از اضطراب ها و نگرانی های شما نسبت به آینده زندگی تان باشد. همیشه وهر لحظه ناگهان در فکر فرو می روید و نمی دانید که چطور آرامش را در وجودتان برپا کنید.

  ✔️ساعت شنی

  اگر در خواب ساعت شنی دیدید، تعبیرش این است که زمان شما تنگ است و باید دست بجنبانید. حتی ممکن است این خواب از یک فرجه به شما خبر می دهد. بهتر است آگاه باشید و از این فرصت به نحو احسن استفاده کنید.
  تعبیر دیگر از این خواب موقعیتی را به تصویر می کشد که بر خلاف تصور شما ناگهان تغییر می کند. اگر منفی باشد، مثبت و رضایت بخش می شود و اگر مثبت باشد، بهم ریخته و آشفته خواهد شد.

  ✔️عقربه های ساعت

  اگر در خواب دیدید که عقربه های ساعت یک زمان خاص را به شما نشان می داد، احتمال دارد تعبیر آن از اتفاقات عجیب و دور از انتظار در زمان حال و آینده خبر می دهد.
  اگر در خواب دیدید که عقربه های ساعت به سرعت حرکت می کرد، تعبیرش این است که شما خیلی به آینده تان فکر می کنید. کار های عقب مانده زیادی دارید که باید زودتر تمام کنید. پس وقت را تلف نکنید و دست بجنبانید.

  ✔️ساعت شکسته و خراب

  اگر در خواب ساعتی را دیدید که ظاهر آن شکسته و خراب بود، نشان می دهد که شما بسیار نگران و بهم ریخته هستید. شما زمان زیادی را از دست داده اید و فرصت های موفقیت و ترقی را خودتان از بین برده اید.
  تعبیر چنین رویایی در اصل به نحوه زندگی و گذراندن لحظات شما اشاره می کند. شاید احساس می کنید موانع جلوی پای شما و حوادث دور از انتظارِ رخ داده در زندگی تان مانع رسیدن به اهداف تان شده است.

  ✔️هدیه گرفتن ساعت

  اگر در خواب دیدید که کسی به شما یک ساعت هدیه داد، تعبیرش نشان می دهد که به زودی پاداش و مزد تلاش های بی وقفه خود را دریافت خواهید کرد. از نظر بعضی از معبران آسیایی این رویا تعبیرش مرگ است و خب نیست.

  ✔️ساعت در برج بلند

  اگر در خواب ساعت در برجی بلند دیدید، تعبیرش شخصی را نشان می دهد که نیاز دارد شما او را ببینید و از چشم شما شناخته شود. شاید دنبال فرصتی است که خودش را به شما ثابت کند.
  اگر این ساعت را در برجی مثل برج لندن دیدید، تعبیرش این است که در موسسه و سازمان بزرگی مشغول به خدمت و کار خواهید شد.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک